Microsoft Word 王庆敏.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 20081045-王庆敏.doc"

Transcription

1 密 级 : 公 开 学 号 : 硕 士 学 位 论 文 痛 经 方 剂 配 伍 规 律 研 究 研 究 生 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 王 庆 敏 孙 世 发 教 授 方 剂 学 基 础 医 学 院 2011 年 6 月

2 Study on Formulating Rules of Prescriptions for Dysmenorrhea A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:Wang Qingmin Adviser:Prof. Sun Shifa Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, China

3 学 号 : 硕 士 学 位 论 文 痛 经 方 剂 配 伍 规 律 研 究 作 者 姓 名 王 庆 敏 申 请 学 位 级 别 医 学 科 学 硕 士 学 位 指 导 教 师 姓 名 孙 世 发 职 称 教 授 学 科 专 业 方 剂 学 研 究 方 向 方 剂 配 伍 规 律 与 临 床 疗 效 相 关 性 研 究 学 习 时 间 自 2008 年 09 月 07 日 起 至 2011 年 06 月 30 日 止 论 文 提 交 日 期 2011 年 04 月 06 日 学 位 授 予 单 位 南 京 中 医 药 大 学 论 文 答 辩 日 期 2011 年 05 月 30 日 学 位 类 型 医 学 科 学 硕 士 学 位

4 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 目 录 中 文 摘 要 Ⅰ 英 文 摘 要 Ⅱ 前 言 1 正 文 2 第 一 部 分 痛 经 证 治 方 药 研 究 概 况 2 1 中 医 学 研 究 概 况 古 代 文 献 研 究 现 代 文 献 研 究 病 因 病 机 辩 证 分 型 治 法 方 药 3 2 西 医 学 研 究 概 况 5 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 7 1 研 究 对 象 资 料 来 源 资 料 选 取 8 2 研 究 方 法 数 据 规 范 数 据 处 理 9 3 研 究 结 果 痛 经 方 剂 用 药 基 本 规 律 痛 经 方 证 对 应 规 律 气 滞 血 瘀 型 寒 凝 血 瘀 型 瘀 热 互 结 型 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 型 肾 气 亏 损 型 气 血 两 虚 型 31 第 三 部 分 讨 论 35 1 痛 经 的 病 因 病 机 分 析 35 2 痛 经 方 剂 的 配 伍 规 律 分 析 邪 去 正 自 安 36

5 目 录 配 活 血 化 瘀 药 为 基 本 构 成 配 理 气 药 配 温 里 药 配 清 热 药 配 利 水 渗 湿 药 化 痰 药 和 化 湿 药 扶 正 以 驱 邪 配 补 益 肝 肾 药 配 补 益 气 血 药 38 3 药 对 药 组 分 析 39 结 语 41 参 考 文 献 42 攻 读 硕 士 学 位 期 间 取 得 的 学 术 成 果 45 致 谢 46 附 录 痛 经 方 剂 简 表 47

6

7 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 摘 要 痛 经, 亦 称 经 行 腹 痛, 是 指 妇 女 正 值 经 期 或 经 行 前 后 出 现 周 期 性 小 腹 疼 痛 或 痛 引 腰 骶, 甚 至 剧 痛 晕 厥 者 本 研 究 收 集 了 散 见 于 从 古 至 今 文 献 中 治 疗 痛 经 的 方 剂 共 712 首, 其 中 古 方 149 首, 今 方 563 首, 以 这 些 方 剂 作 为 研 究 对 象, 首 先 对 药 物 及 主 治 证 型 等 内 容 进 行 了 规 范 化 处 理, 建 立 痛 经 方 剂 的 基 本 数 据 表, 运 用 Excel SPSS 及 Matlab 等 软 件 技 术 对 这 些 资 料 进 行 计 算 分 析 处 理, 获 得 痛 经 的 证 型 分 布 趋 势 及 用 药 趋 向 性, 从 而 归 纳 和 总 结 出 该 病 的 证 型 特 点 及 组 方 配 伍 规 律 研 究 发 现 : 痛 经 可 概 括 为 气 滞 血 瘀 寒 凝 血 瘀 瘀 热 互 结 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 肾 气 亏 损 及 气 血 两 虚 等 主 要 证 型 ; 活 血 化 瘀 补 虚 理 气 温 里 清 热 解 表 止 血 及 利 水 渗 湿 等 八 类 药 物 是 痛 经 最 常 用 的 药 类 ; 其 核 心 药 物 为 当 归 延 胡 索 川 芎 香 附 甘 草 白 芍 五 灵 脂 赤 芍 蒲 黄 丹 参 红 花 桃 仁 益 母 草 莪 术 没 药 等 单 药 或 是 上 述 药 物 的 排 列 组 合 从 总 体 来 看, 痛 经 实 证 居 多, 虚 证 少 见, 故 各 类 证 型 多 以 活 血 化 瘀 药 为 基 础, 据 病 情 偏 向, 予 以 理 气 药 温 里 药 清 热 药 利 水 渗 湿 药 化 痰 药 化 湿 药 及 补 益 药 的 配 伍 其 中, 气 滞 血 瘀 型 痛 经 的 治 疗 主 要 是 在 运 用 活 血 化 瘀 药 的 基 础 上 配 伍 理 气 药 和 补 虚 药, 三 者 比 例 大 概 是 7:3:3 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 基 础 用 药 再 配 伍 补 虚 药 及 温 里 药, 所 用 比 例 大 约 为 8:5:4 瘀 热 互 结 型 痛 经 配 伍 清 热 药 兼 用 补 虚 药, 配 伍 比 例 大 约 是 6:5:3 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 型 痛 经 在 基 本 用 药 之 上 再 兼 清 热 药 补 虚 药 和 利 水 渗 湿 药, 配 伍 比 例 大 约 为 5:6:4:3 肾 气 亏 损 型 痛 经 配 伍 补 虚 药 和 理 气 药, 配 伍 比 例 约 为 3:8:1 气 血 两 虚 型 痛 经 配 伍 补 虚 药 和 理 气 药, 配 伍 比 例 约 为 2:8:1 关 键 词 方 剂 ; 痛 经 ; 证 型 ; 配 伍 规 律 I

8 ABSTRACT ABSTRACT Dysmenorrhea refeis to that woman gets lower abdominal pain or lumbosacral pain when menstrual period or before and after it, sometimes even syncope because of pain. Western obstetrics and gynecology divides it into two categories, primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. Chinese Gynecology does not divide it, just call it dysmennorrhea. This research collects 712 formulas about dysmenorrheal, 149 formulas from ancient documents and 563 fomulas from modern documents. These formulas are used as research objects. Drug names, drug classes and syndromes are normalized. And then these fomulas are established the basic data table. Use Excel SPSS and Matlab to analyze and calculate these datas, in order to find out the trend of dysmenorrhea syndromes and drugs by philology, and analyze the rules of important dysmenorrheal syndromes. Results mainly as fellows: The top five syndromes are qi stagnation and blood stasis, cold stagnation and blood stasis, cold stagnation accompanied with qi stagnation and blood stasis, qi stagnation and blood stasis accompanied with asthenia of qi and blood, blood deficiency and blood stasis accompanied with qi stagnation. Blood-activating and stasis-resolving medicinal, tonifying and replenishing medicinal, qi-regulating medicinal, interior-warming medicinal, heat-clearing medicinal, exterior-releasing medicinal and dampness-draining diuretic medicinal, these eight classes are used more often. Core drugs used to treat dysmennorrhea are danggui, yanhusuo, chuanxiong, xiangfu, gancao, baishao, wulingzhi, chishao, puhuang, danshen, honghua, taoren, yimucao, ezhu and moyao. The top ten combined drugs include different compabilities of above individual drugs. In general, repletion syndrome is far more than vacuity syndrome. The prescription-formulating principle is the use of blood-activating and qi-regulating medicinal as basis, stasis-resolving medicinal, interior-warming medicinal, heat-clearing medicinal, dampness-draining diuretic medicinal and herbs for eliminating phlegm are basic in pharmacy. The prescription-formulating principle of qi stagnation and blood stasis is the use of blood-activating and stasis-resolving medicinal, qi-regulating medicinal and tonifying and replenishing medicinal. The prescription-formulating principle of cold stagnation and blood stasis is the use of blood-activating and stasis-resolving medicinal, tonifying and replenishing medicinal, interior-warming medicinal. The prescription-formulating principle of heat stagnation and blood stasis is the use of blood-activating and stasis-resolving medicinal, heat-clearing medicinal, tonifying and replenishing medicinal. The prescription-formulating principle of dampness (phlegm)-heat stagnation and blood stasis is the use of heat-clearing medicinal, blood-activating and stasis-resolving medicinal, tonifying and replenishing medicinal, dampness-draining diuretic II

9 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 medicinal. The prescription-formulating principle of insufficiency of kidney qi is the use of tonifying and replenishing medicinal, blood-activating and stasis-resolving medicinal, qi-regulating medicinal, heat-clearing medicinal. The prescription-formulating principle of asthenia of qi and blood is the use of tonifying and replenishing medicinal, blood-activating and stasis-resolving medicinal, qi-regulating medicinal, heat-clearing medicinal. Keywords: prescription, dysmenorrhea, syndrome, the prescription-formulating principle III

10

11 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 前 言 痛 经 为 妇 科 最 常 见 的 症 状 之 一, 是 指 行 经 前 后 或 月 经 期 出 现 下 腹 疼 痛 坠 胀, 伴 腰 酸 或 其 他 不 适, 严 重 者 可 伴 恶 心 呕 吐, 冷 汗 淋 漓, 手 足 厥 冷, 甚 则 昏 厥 中 医 有 称 之 为 经 行 腹 痛, 涵 盖 了 西 医 妇 科 学 中 的 原 发 性 痛 经 和 继 发 性 痛 经 原 发 性 痛 经 又 称 功 能 性 痛 经, 是 指 生 殖 器 官 无 器 质 性 病 变 者 由 于 盆 腔 器 质 性 疾 病 如 子 宫 内 膜 异 位 症 子 宫 腺 肌 病 盆 腔 炎 或 宫 颈 狭 窄 等 所 引 起 的 属 继 发 性 痛 经 原 发 性 痛 经 以 青 少 年 女 性 多 见, 继 发 性 痛 经 则 常 见 于 育 龄 期 妇 女 痛 经 乃 妇 科 常 见 病 多 发 病 中 国 1980 年 全 国 抽 样 调 查 结 果 表 明 : 痛 经 发 生 率 为 33.19%, 其 中 原 发 性 痛 经 36.06%, 其 余 为 继 发 性 痛 经 按 痛 经 分 度 是 : 轻 度 44.6% 中 度 38.81% 严 重 影 响 工 作 的 重 度 为 14% 祖 国 医 学 对 痛 经 的 研 究 源 远 流 长, 古 代 医 家 对 本 病 的 病 因 病 机 及 诊 治 已 有 相 当 的 认 识, 但 这 些 散 见 于 各 种 古 代 医 籍 中, 通 过 研 究 古 医 籍 可 以 挖 掘 出 古 人 对 本 病 的 认 识 现 代 中 医 对 本 病 的 研 究 从 病 因 病 机 到 辨 证 分 型 再 到 选 方 用 药 上 均 存 在 着 差 异, 尚 需 进 一 步 的 总 结 和 归 纳, 形 成 全 面 而 整 体 的 观 点 基 于 这 种 情 况, 本 课 题 采 用 文 献 学 的 研 究 方 法, 收 集 关 于 痛 经 的 古 代 文 献 以 及 近 现 代 期 刊 杂 志, 对 古 今 有 关 痛 经 的 文 献 进 行 查 阅 收 集 整 理 和 分 析, 以 统 计 分 析 方 药 使 用 为 媒 介, 探 讨 出 古 今 文 献 中 治 疗 痛 经 方 剂 的 组 方 特 点 和 药 物 配 伍 规 律, 推 论 与 之 相 应 的 病 因 病 机 和 辨 证 论 治 规 律, 证 型 分 布 特 点, 筛 选 目 标 方 剂, 寻 求 高 效 药 物 1

12 第 一 部 分 痛 经 证 治 方 药 研 究 概 况 第 一 部 分 痛 经 证 治 方 药 研 究 概 况 1 中 医 学 研 究 概 况 1.1 古 代 文 献 研 究 祖 国 医 学 博 大 精 深, 关 于 痛 经, 早 在 汉 张 仲 景 金 匮 要 略 妇 人 杂 病 脉 证 并 治 [1] 即 有 带 下, 经 水 不 利, 少 腹 满 痛, 经 一 月 再 见 说 明 了 痛 经 的 部 位 及 其 伴 随 月 经 周 期 发 作 的 特 点 隋 巢 元 方 诸 病 源 候 论 [2] 首 立 月 水 来 腹 痛 候, 认 为 妇 人 月 水 来 腹 痛 者, 由 劳 伤 血 气, 以 致 体 虚, 受 风 冷 之 气, 客 于 胞 络, 其 经 血 虚, 受 风 冷, 故 月 水 将 下 之 际, 血 气 动 于 风 冷, 风 冷 与 血 气 相 击, 故 令 痛 也 为 研 究 痛 经 的 病 因 病 机 奠 立 了 理 论 基 础 宋 陈 自 明 妇 人 大 全 良 方 [3] 称 痛 经 为 经 来 腹 痛, 并 逐 渐 意 识 到 痛 经 的 致 病 因 素 不 仅 是 寒, 还 有 气 郁 血 结 等 宋 严 用 和 济 生 方 妇 人 门 [4] 中 载 : 妇 人 室 女, 七 情 伤 感, 遂 使 血 与 气 并, 心 腹 作 痛, 或 连 腰 胁, 或 引 背 膂, 上 下 攻 刺 奠 定 了 七 情 内 伤 导 致 痛 经 的 病 因 学 基 础 元 朱 震 亨 格 致 余 论 经 水 或 紫 或 黑 论 [5] 将 行 而 痛 者, 气 之 滞 也 来 后 作 痛 者, 气 血 俱 虚 也 人 但 见 其 紫 者 黑 者 作 痛 者 成 块 者, 率 指 为 风 冷, 而 行 温 热 之 剂, 祸 不 旋 踵 矣 指 出 了 经 前 及 经 后 痛 经 之 病 机 不 同, 并 强 调 了 元 以 前 医 家 凡 见 经 色 紫 黑 作 痛 者 均 咎 于 风 冷 而 致 乃 错 误 片 面 的 论 断 明 张 景 岳 于 景 岳 全 书 妇 人 规 [6] 称 痛 经 为 经 行 腹 痛, 对 本 病 作 了 较 为 系 统 的 论 述, 其 指 出 经 行 腹 痛, 证 有 虚 实 实 者 或 因 寒 滞, 或 因 血 滞, 或 因 气 滞, 或 因 热 滞 ; 虚 者 有 因 血 虚, 有 因 气 虚 然 实 痛 者, 多 痛 于 未 行 之 前, 经 通 而 痛 自 减 ; 虚 痛 者, 于 既 行 之 后, 血 去 而 痛 未 止, 或 血 去 而 痛 益 甚 ; 大 都 可 按 可 揉 者 为 虚 ; 拒 按 拒 揉 者 为 实 较 为 详 细 地 归 纳 了 痛 经 病 的 常 见 病 因 有 虚 实 之 分, 实 者 为 寒 凝 血 瘀 气 滞 及 热 壅, 虚 者 为 血 虚 及 气 虚, 并 提 出 了 根 据 疼 痛 的 时 间 性 质 程 度 辨 别 痛 经 证 候 虚 实 的 方 法, 此 外 还 列 出 了 相 应 的 治 法 及 主 方, 凡 妇 人 经 期 有 气 逆 作 痛, 全 滞 而 不 虚 者, 须 顺 其 气, 宜 调 经 饮 主 之 若 血 瘀 不 行, 全 滞 无 虚 者, 但 破 其 血, 宜 通 瘀 煎 主 之 若 气 血 俱 滞 者, 宜 失 笑 散 主 之 若 血 热 血 燥, 以 致 滞 涩 不 行 而 作 痛 者, 宜 加 味 四 物, 或 用 保 阴 煎 去 续 断 加 减 主 之 凡 涉 虚 弱 不 足, 而 经 滞 作 痛 者, 惟 用 决 津 煎 五 物 煎 加 减 主 之, 其 效 如 神 清 傅 山 傅 青 主 女 科 [7] 进 一 步 补 充 了 肝 郁 化 火 下 焦 寒 湿 肾 虚 血 瘀 为 患 的 病 因 病 机, 并 用 宣 郁 通 经 汤 温 脐 化 湿 汤 和 调 肝 汤 分 别 治 之 妇 人 有 经 前 腹 疼 数 日, 而 后 经 水 行 者, 其 经 来 多 是 紫 黑 块, 人 以 为 寒 极 而 然 也, 谁 知 是 热 极 而 火 不 化 乎! 治 法 似 宜 大 泄 肝 中 之 火, 然 泄 肝 之 火, 而 不 解 肝 之 郁, 则 热 之 标 可 去, 而 热 之 本 未 除 也, 其 何 能 益! 方 用 宣 郁 通 经 汤 妇 人 有 经 水 将 来 三 五 日 前 而 脐 下 作 疼, 状 如 刀 刺 者 ; 或 寒 热 交 作, 所 下 如 黑 豆 汁, 人 莫 不 以 为 血 热 之 极, 谁 知 是 下 焦 寒 湿 相 争 之 故 乎! 治 法 利 其 湿 而 温 其 2

13 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 寒, 使 冲 任 无 邪 气 之 乱, 脐 下 自 无 疼 痛 之 疚 矣 方 用 温 脐 化 湿 汤 妇 人 有 少 腹 疼 于 行 经 之 后 者, 人 以 为 气 血 之 虚 也, 谁 知 是 肾 气 之 涸 乎! 治 法 必 须 以 舒 肝 气 为 主, 而 益 之 以 补 肾 之 味, 则 水 足 而 肝 气 益 安, 肝 气 安 而 逆 气 自 顺, 又 何 疼 痛 之 有 哉! 方 用 调 肝 汤 可 见, 痛 经 发 生 的 病 机 主 要 是 风 冷 血 热 肝 郁 气 郁 血 结 气 血 俱 虚 血 虚 气 虚 肾 虚, 导 致 子 宫 冲 任 气 血 运 行 不 畅 或 失 于 濡 养, 以 致 不 通 则 痛 或 不 荣 则 痛 其 病 位 在 子 宫 冲 任, 变 化 在 气 血, 表 现 为 痛 症 1.2 现 代 文 献 研 究 病 因 病 机 [8] 罗 颂 平 认 为 痛 经 有 虚 有 实, 或 虚 中 夹 实, 实 证 之 中, 又 以 气 滞 血 瘀 寒 凝 为 多 见, 但 亦 可 因 血 热 壅 阻 而 致 者 盖 气 滞 则 血 滞, 血 滞 则 成 瘀 ; 寒 主 收 引, 使 血 脉 凝 泣 不 通 ; 热 邪 亦 足 以 灼 烁 津 血, 虚 证 以 血 气 虚 弱 为 主, 亦 有 因 禀 赋 不 足 而 兼 气 滞 血 瘀 致 痛 者, 乃 本 虚 [9] 标 实 之 证 王 采 文 认 为 病 机 主 要 为 不 通, 不 论 是 气 滞 血 瘀 寒 凝, 还 是 血 气 虚 弱 肝 肾 亏 损, 均 可 产 生 气 血 运 行 不 畅, 冲 任 失 调, 导 致 不 通 则 痛, 其 中 瘀 是 病 机 之 [10] [11] 关 键 孙 巍 巍 认 为 痛 经 以 肝 郁 气 滞 型 和 寒 凝 血 瘀 型 最 为 多 见 姜 春 莹 认 为 痛 经 多 由 寒 凝 血 运 滞 涩 或 热 郁 气 滞 不 畅, 或 气 滞 血 行 不 畅, 或 血 瘀 阻 塞 难 行, 或 气 虚 冲 任 失 养 所 致 [12] [13] 张 嘉 男 认 为 痛 经 的 发 生 与 肝 关 系 密 切 王 庆 松 认 为 痛 经 产 生 有 虚 有 实, 然 而 虚 实 之 [14] 证 均 不 离 乎 滞 和 瘀, 而 滞 和 瘀 的 根 源 在 于 肾, 从 肾 论 治 是 治 疗 该 病 的 关 键 夏 桂 成 认 为 [15] 痛 经 的 根 本 原 因 是 经 间 期 阴 阳 消 长 转 化 不 利 或 经 前 期 阳 长 不 及 所 致 信 靖 认 为 痛 经 病 因 病 机 在 于 虚 和 实, 然 一 虚 一 实 皆 由 气 所 引 辨 证 分 型 第 七 版 中 医 妇 科 学 中 将 痛 经 分 为 5 型, 分 别 是 : 气 滞 血 瘀 型 寒 凝 血 瘀 型 湿 热 蕴 结 型 气 血 虚 弱 型 及 肾 气 亏 损 型 刘 建 树 [16] [17] 李 金 平 亦 执 此 分 型 方 法 然 而 回 顾 近 十 年 来 中 医 药 治 疗 痛 经 的 文 献 报 道, 不 难 发 现 有 不 少 医 家 有 自 己 的 辨 证 分 型 观 点, 如 将 痛 经 [18] 分 为 3 型 : 张 树 琴 张 梅 香 等 [19] 李 瑾 [20] [21] 侯 妍 将 痛 经 分 为 气 滞 血 瘀 型 寒 湿 凝 滞 [22] [23] 型 及 气 血 虚 弱 型 ; 齐 津 丽 分 为 气 滞 血 瘀 型 寒 凝 血 瘀 型 及 湿 热 瘀 结 型 ; 杨 娟 分 为 气 滞 [24] 血 瘀 型 寒 湿 凝 滞 型 及 肾 气 亏 虚 型 ; 邢 章 颖 将 其 分 为 气 滞 血 瘀 型 寒 凝 血 瘀 型 和 气 血 亏 [25] 虚 型 将 痛 经 分 为 4 型 : 袁 宗 河 分 为 气 滞 血 瘀 型 寒 湿 凝 滞 型 湿 热 下 注 型 及 气 血 虚 弱 型 ; 董 祖 因 等 [26] 王 华 等 [27] 管 恩 兰 [28] 丁 树 栋 [29] [30] 朱 应 来 等 将 其 分 为 气 滞 血 瘀 型 寒 凝 血 瘀 型 气 血 亏 虚 型 及 肝 肾 亏 虚 型 ; 李 能 霞 [31] 马 艳 锦 [32] [33] 梁 晓 语 等 分 为 气 滞 血 瘀 [34] 型 寒 湿 凝 滞 型 气 血 虚 弱 型 及 肝 肾 亏 损 型 ; 陈 淑 萍 将 痛 经 分 为 气 滞 血 瘀 型 风 寒 湿 乘 型 气 血 虚 弱 型 及 肝 肾 亏 损 型 又 有 在 教 科 书 五 型 的 基 础 上 另 外 增 加 其 他 证 型 者 : 何 晓 琴 [35] [36] 另 加 阳 虚 内 寒 型 其 他 : 刘 洪 祥 分 为 虚 寒 型 寒 滞 型 寒 盛 血 瘀 型 肝 脾 郁 热 型 瘀 [37] 兼 湿 邪 型 及 郁 热 伤 阴 型 等 6 型 ; 许 庆 余 分 成 肝 郁 气 滞 型 血 瘀 气 阻 型 寒 湿 凝 滞 型 肝 郁 血 热 型 湿 热 下 注 型 气 血 亏 虚 型 脾 胃 虚 寒 型 肝 肾 虚 损 型 等 8 型 治 法 方 药 3

14 第 一 部 分 痛 经 证 治 方 药 研 究 概 况 中 医 辨 证 论 治 痛 经 具 有 突 出 的 优 势, 综 观 近 十 年 来 中 医 药 治 疗 痛 经 的 文 献 报 道, 痛 经 大 致 可 以 分 为 7 型 : 气 滞 血 瘀 型 寒 凝 血 瘀 型 寒 湿 凝 滞 型 湿 热 下 注 型 气 血 虚 弱 型 肝 肾 亏 损 型 阳 虚 血 寒 型, 其 对 应 的 治 疗 方 法 分 别 为 : 行 气 活 血 法 散 寒 祛 瘀 法 散 寒 化 湿 法 清 热 祛 湿 法 益 气 补 血 法 补 肾 养 肝 法 温 阳 散 寒 法 1 行 气 活 血 法 用 于 治 疗 气 滞 血 瘀 型 痛 经 此 型 主 要 表 现 为 : 经 前 或 经 期 小 腹 胀 痛 拒 按, 胸 胁 乳 房 胀 痛, 经 行 不 畅, 经 色 紫 黯 有 块, 块 下 痛 减, 舌 紫 黯, 或 有 瘀 点, 脉 弦 或 [38] 弦 涩 有 力 陈 远 路 用 加 味 四 乌 汤 治 疗 气 滞 血 瘀 型 痛 经 45 例, 治 愈 28 例, 好 转 14 例, [39] 无 效 3 例 李 少 娟 等 用 三 散 祛 痛 汤 治 疗 气 滞 血 瘀 型 痛 经 80 例, 痊 愈 48 例, 好 转 26 例, 未 愈 6 例 叶 红 [40] [41] 蒋 艳 均 采 用 膈 下 逐 瘀 汤 加 减 治 疗 该 型 患 者, 治 疗 效 果 显 著, 总 有 效 [42] 率 均 在 90% 以 上 熊 丽 娅 等 用 手 拈 散 加 味 治 疗 本 型 痛 经 50 例, 治 愈 34 例, 好 转 14 例, [43] 无 效 2 例, 总 有 效 率 高 达 96.0% 马 玉 屏 用 疏 肝 活 血 汤 治 疗 56 例, 治 愈 34 例, 好 转 21 [44] 例, 未 愈 1 例, 总 有 效 率 为 98.2% 曹 惠 英 等 用 通 经 拈 痛 散 治 疗 原 发 性 气 滞 血 瘀 型 痛 经 [45] 380 例, 总 有 效 率 达 85.4% 谢 慧 明 等 用 小 柴 胡 汤 加 减 治 疗 本 型 痛 经 38 例, 治 愈 25 例, [46] 好 转 11 例, 未 愈 2 例, 总 有 效 率 94.7% 沈 月 芳 用 桃 红 定 痛 汤 治 疗 36 例, 显 效 29 例, 有 效 6 例, 无 效 1 例, 总 有 效 率 达 97.2% 2 散 寒 祛 瘀 法 用 于 治 疗 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 此 型 主 要 表 现 为 : 经 前 或 经 期 小 腹 冷 痛 拒 按, 得 热 则 痛 减, 经 血 量 少, 色 黯 有 块, 畏 寒 肢 冷, 面 色 青 白, 舌 黯, 苔 白, 脉 沉 紧 于 金 凤 [47] 张 新 [48 [49] [50] ] 唐 媚 及 刘 亚 平 均 用 少 腹 逐 瘀 汤 加 减 治 疗 寒 凝 血 瘀 型 痛 经, 疗 效 明 [51] 显 申 芳 超 用 少 腹 逐 瘀 汤 合 桂 枝 汤 加 减 治 疗 65 例, 治 愈 46 例, 好 转 13 例, 无 效 6 例, [52] 总 有 效 率 90.77% 张 莉 莉 等 用 温 经 汤 加 减 治 疗 本 型 痛 经 56 例,10 个 周 期 治 愈 率 达 100% [53] [54] 杨 枫 等 用 桂 枝 茯 苓 汤 ( 丸 ) 加 减 治 疗 本 型 56 例, 疗 效 明 显 优 于 西 药 芬 必 得 胶 囊 江 雅 杰 [55] 用 暖 宫 止 痛 汤 治 疗 寒 凝 血 瘀 型 原 发 性 痛 经 40 例, 总 有 效 率 97.5% 刘 红 梅 用 温 胞 止 痛 饮 [56] 治 疗 本 型 30 例, 有 效 率 达 93.33% 许 维 建 等 用 痛 经 汤 治 疗 本 型 原 发 性 痛 经 48 例, 治 愈 [57] 33 例, 显 效 5 例, 有 效 6 例, 无 效 4 例, 总 有 效 率 91.67% 王 佳 禾 等 自 拟 经 通 宁 治 疗 本 型 痛 经 60 例, 总 有 效 率 达 93.4% 3 散 寒 化 湿 法 用 于 治 疗 寒 湿 凝 滞 型 痛 经 此 型 主 要 表 现 为 : 月 经 后 错, 经 量 不 多, 色 淡 或 黯, 或 挟 血 块, 经 期 腹 痛 剧 烈, 纳 呆 呕 吐, 面 色 苍 白 身 蜷, 甚 者 疼 痛 辗 转 吐 泻 并 作, [58] 苔 白 厚 腻 或 淡 黄 苔 浮 于 白 苔 之 上, 舌 质 淡, 脉 沉 缓 沈 凤 臣 用 加 味 当 归 汤 治 疗 该 型 痛 经 [59] 106 例, 治 愈 69 例, 显 效 19 例, 有 效 12 例, 无 效 6 例, 总 有 效 率 94.3% 陈 玲 自 拟 方 ( 干 姜 3g 吴 萸 3g 砂 仁 5g 苍 术 10g 青 皮 5g 厚 扑 5g 木 香 3g 当 归 5g 川 芎 5g 乳 没 各 5g 元 胡 10g 失 笑 散 10g) 治 疗 本 型 67 例 痊 愈 46 例, 显 效 15 例, 有 效 5 例, 无 [60] 效 1 例, 总 有 效 率 为 98.5% 杨 承 祥 等 用 温 经 化 瘀 汤 治 疗 寒 湿 凝 滞 型 痛 经 62 例, 痊 愈 [61] 34 例, 显 效 16 例, 有 效 8 例, 无 效 4 例, 总 有 效 率 93.55% 周 秋 雯 用 经 痛 舒 治 疗 本 型 痛 经 34 例, 临 床 痊 愈 者 9 例, 显 效 者 18 例, 有 效 者 5 例, 无 效 者 2 例, 总 有 效 率 为 94.12% 4 清 热 祛 湿 法 用 于 治 疗 湿 热 下 注 型 痛 经 此 型 主 要 表 现 为 : 经 前 或 经 期 小 腹 灼 痛 拒 4

15 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 按, 痛 连 腰 骶, 或 平 时 小 腹 痛, 至 经 前 疼 痛 加 剧, 经 量 多 或 经 期 长, 经 色 紫 红, 质 稠 或 有 血 块, 平 素 带 下 量 多, 黄 稠 臭 秽, 或 伴 低 热, 小 便 黄 赤, 舌 红, 苔 黄 腻, 脉 滑 数 或 濡 数 [62] 徐 玲 等 用 宣 郁 通 经 汤 化 裁 治 疗 肝 郁 血 热 型 痛 经 48 例, 痊 愈 35 例, 好 转 8 例, 无 效 5 例, [16] 总 有 效 率 为 89.6% 刘 建 树 拟 方 ( 苍 术 15g 黄 柏 15g 川 牛 膝 25g 茯 苓 15g 苡 米 仁 [17] 20g 丹 参 20g 柴 胡 10g 元 胡 10g 丹 皮 15g), 疗 效 较 好 李 金 平 自 拟 调 肝 养 血 化 瘀 [22] 汤 加 茵 陈 郁 金 栀 子 苍 术 治 疗 本 型, 有 效 率 75.0% 齐 津 丽 自 拟 三 妙 止 痛 汤 治 疗, [25] 效 果 显 著 袁 宗 河 用 八 正 散 加 减 之 治 疗 湿 热 下 注 型 痛 经 5 益 气 补 血 法 用 于 治 疗 气 血 虚 弱 型 痛 经 此 型 主 要 表 现 为 : 经 期 或 经 后 小 腹 隐 痛 喜 按, 月 经 量 少, 色 淡 质 稀, 神 疲 乏 力, 头 晕 心 悸, 失 眠 多 梦, 面 色 苍 白, 舌 淡, 苔 薄, 脉 [16] 细 弱 刘 建 树 拟 方 ( 人 参 15g 白 术 15g 茯 苓 15g 甘 草 10g 川 芎 5g 当 归 15g 熟 地 25g 白 芍 15g 黄 芪 25g 肉 桂 20g 鸡 血 藤 25g 香 附 10g 陈 皮 10g 大 枣 25g 山 [17] 药 25g) 治 疗 气 血 虚 弱 型 痛 经 李 金 平 自 拟 调 肝 养 血 化 瘀 汤 加 党 参 黄 芪 治 疗 患 者 18 [18] 例, 总 有 效 率 为 83.3% 张 树 琴 用 八 珍 益 母 汤 加 减 治 疗 本 型 18 例, 痊 愈 11 例, 有 效 5 [19] 例, 无 效 2 例 张 梅 香 等 用 逍 遥 散 加 减 治 疗 患 者 8 例, 治 愈 3 例, 好 转 4 例, 无 效 1 例, [21] 总 有 效 率 为 87.5% 侯 妍 以 通 经 止 痛 饮 加 阿 胶 熟 地 党 参 大 枣 治 疗 本 型 患 者 28 例, [26] 疗 效 显 著 董 祖 因 等 拟 方 ( 当 归 6g, 白 芍 15g, 川 芎 6g, 熟 地 白 术 茯 苓 党 参 各 12g, 黄 芪 30g, 香 附 9g, 炙 甘 草 6g) 治 疗 8 例, 治 愈 4 例, 显 效 2 例, 有 效 1 例, 无 效 1 例 6 补 肾 养 肝 法 用 于 治 疗 肝 肾 亏 损 型 痛 经 此 型 主 要 表 现 为 : 经 期 或 经 后 小 腹 隐 隐 作 痛, 喜 按, 月 经 量 少, 色 淡 质 稀, 头 晕 耳 鸣, 腰 酸 腿 软, 小 便 清 长, 面 色 晦 黯, 舌 淡, 苔 [26] 薄, 脉 沉 细 董 祖 因 等 拟 方 ( 菟 丝 子 补 骨 脂 各 12g, 巴 戟 天 杜 仲 川 断 各 10g, 当 归 6g, 熟 地 12g, 香 附 延 胡 索 各 6g) 治 疗 本 型 病 例 7 例, 治 愈 3 例, 显 效 2 例, 有 效 1 [28] 例, 无 效 1 例 程 勇 鹏 等 拟 方 ( 熟 地 20g 山 萸 肉 15g 白 芍 10g 枸 杞 子 10g 女 贞 子 10g 旱 莲 草 10g 益 母 草 15g 香 附 12g 当 归 20g 肉 桂 6g 甘 草 10g) 治 疗 17 例, 疗 [29] 效 显 著 丁 树 栋 拟 方 ( 熟 地 20g 山 萸 肉 15g 白 芍 10g 赤 芍 10g 枸 杞 子 10g 女 贞 子 10g 旱 莲 草 10g 益 母 草 15g 香 附 10g 当 归 20g 肉 桂 12g 甘 草 10g) 治 疗 9 例 李 能 霞 [31] [32] 马 艳 锦 用 调 肝 汤 治 疗 本 型 患 者, 疗 效 显 著 7 温 阳 散 寒 法 用 于 治 疗 阳 虚 血 寒 型 痛 经 此 型 主 要 表 现 为 : 经 行 下 腹 冷 痛, 喜 温 喜 按, 得 热 痛 减, 经 量 或 多 或 少, 质 中 等, 色 暗 红, 或 夹 小 血 块, 伴 见 便 溏, 肢 冷, 口 干, [36] 饮 食 睡 眠 无 明 显 改 变, 舌 淡 暗, 苔 薄 白, 脉 细 滑 或 弦 滑 刘 洪 祥 用 大 温 经 汤 加 减 治 疗 本 型 痛 经 杨 声 等 [63] [64] 温 景 荣 用 温 经 汤 加 减 治 疗 虚 寒 型 痛 经, 疗 效 明 显 吴 红 艳 [65] 樊 [66] [67] 美 玲 用 少 腹 逐 瘀 汤 加 减 治 疗 虚 寒 型 痛 经, 效 果 显 著 王 晶 用 吴 茱 萸 汤 加 减 治 疗 本 型 患 [68] 者 38 例, 治 愈 21 例, 显 效 15 例, 有 效 2 例, 无 效 1 例, 总 有 效 率 达 95.0% 陈 莹 认 为 痛 经 的 本 虚 在 脾 肾 阳 虚 血 寒, 标 实 在 冲 任, 用 自 拟 经 痛 汤 治 疗 本 型 痛 经, 效 果 颇 著 2 西 医 学 研 究 概 况 5

16 第 一 部 分 痛 经 证 治 方 药 研 究 概 况 西 医 妇 产 科 学 将 痛 经 划 分 为 原 发 性 痛 经 和 继 发 性 痛 经 原 发 性 痛 经 是 指 生 殖 器 官 无 器 质 性 病 变 者, 其 发 生 与 月 经 期 子 宫 内 膜 前 列 腺 素 (PG) 含 量 的 增 高 有 密 切 的 关 联 研 究 发 现 痛 经 患 者 子 宫 内 膜 月 经 血 中 PGF 2α 及 PGE 2 含 量 较 正 常 妇 女 明 显 升 高 许 多, 尤 其 是 PGF 2α 含 量 的 增 高 是 造 成 痛 经 的 主 要 因 素 PGF 2α 以 及 PGE 2 是 花 生 四 烯 酸 脂 肪 酸 的 衍 生 物, 在 月 经 周 期 中, 分 泌 期 子 宫 内 膜 前 列 腺 素 浓 度 较 增 生 期 高 经 期 由 于 溶 酶 体 不 甚 稳 定, 会 释 放 出 各 种 溶 解 酶 从 而 破 坏 细 胞 膜, 导 致 子 宫 内 膜 细 胞 溶 解, 释 放 出 PGF 2α 和 PGE 2 PGF 2α 和 PGE 2 的 含 量 增 高, 尤 其 是 PGF 2α 含 量 更 高 可 以 引 起 子 宫 平 滑 肌 过 度 强 烈 地 收 缩, 甚 至 痉 挛 性 收 缩 从 而 出 现 痛 经 此 外 痛 经 也 与 子 宫 平 滑 肌 的 不 协 调 收 缩, 造 成 子 宫 的 供 血 不 足, 导 致 厌 氧 代 谢 产 物 的 堆 积, 刺 激 疼 痛 神 经 元 存 在 着 一 定 的 关 系 再 来, 原 发 性 痛 经 的 发 生 还 受 到 精 神 神 经 因 素 的 影 响, 个 体 痛 阈 的 不 同 也 影 响 着 疼 痛 的 主 观 感 受 无 排 卵 性 子 宫 内 膜 因 为 没 有 孕 酮 的 刺 激, 所 含 的 前 列 腺 素 浓 度 甚 低, 一 般 不 会 发 生 痛 经 继 发 性 痛 经 是 指 由 盆 腔 器 质 性 疾 病 所 引 起 的 痛 经 根 据 病 史 妇 科 检 查 以 及 必 要 的 辅 助 诊 断 方 法 一 般 就 可 以 明 确 痛 经 是 由 何 种 妇 科 疾 病 所 引 起 一 般 多 见 的 疾 病 有 : 盆 腔 子 宫 内 膜 异 位 症 子 宫 腺 肌 病 子 宫 肌 瘤 慢 性 盆 腔 炎 生 殖 道 畸 形 宫 内 节 育 器 盆 腔 静 脉 淤 血 综 合 征 等 原 发 性 痛 经 的 治 疗 :(1) 一 般 治 疗, 应 重 视 患 者 的 精 神 心 理 疏 导 治 疗, 告 知 其 月 经 期 轻 度 的 不 适 属 于 生 理 反 应 当 疼 痛 不 能 忍 受 时 可 以 实 施 非 麻 醉 性 镇 痛 治 疗, 运 用 镇 痛 镇 静 解 痉 药 物 ;(2) 使 用 前 列 腺 素 合 成 酶 抑 制 剂, 通 过 抑 制 前 列 腺 素 合 成 酶, 可 以 减 少 前 列 腺 素 的 产 生, 避 免 经 期 出 现 过 强 或 者 痉 挛 性 子 宫 收 缩, 从 而 减 轻 或 者 消 除 痛 经 该 类 药 物 治 疗 的 有 效 率 高 达 80% 常 用 药 物 包 括 : 布 洛 芬 酮 洛 芬 氟 芬 那 酸 甲 芬 那 酸 等 (3) 服 用 避 孕 药, 通 过 抑 制 子 宫 内 膜 的 生 长, 从 而 减 少 月 经 量 以 及 抑 制 排 卵, 达 到 减 少 月 经 血 中 的 前 列 腺 素 浓 度 继 发 性 痛 经 的 治 疗 一 般 将 其 原 发 病 治 愈 则 痛 经 即 可 消 失 6

17 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 本 课 题 研 究 的 主 要 目 的 和 意 义 主 要 在 于 :(1) 运 用 文 献 学 的 研 究 方 法, 采 用 以 病 类 方 的 研 究 思 路, 对 古 今 医 家 治 疗 痛 经 的 方 剂 进 行 统 计 分 析, 总 结 痛 经 方 剂 的 遣 方 用 药 规 律, 浅 探 痛 经 之 病 因 病 机 及 证 治 规 律 ;(2) 对 痛 经 常 见 证 型 进 行 统 计 分 析, 探 讨 其 各 自 的 用 药 特 点, 为 临 床 进 行 正 确 的 辩 证 论 治 提 供 参 考 1 研 究 对 象 1.1 资 料 来 源 本 课 题 共 收 录 方 剂 712 首, 古 代 文 献 的 方 剂 检 索 以 中 医 方 剂 大 辞 典 ( 南 京 中 医 药 大 学 主 编 ) 为 主, 其 中 包 括 从 汉 代 至 清 代 的 方 剂 共 149 首, 所 涉 及 的 古 籍 如 下 : 金 匮 要 略 伤 寒 论 理 伤 续 断 方 备 急 千 金 要 方 千 金 翼 方 太 平 圣 惠 方 苏 沈 良 方 医 心 方 妇 人 大 全 良 方 女 科 百 问 太 平 惠 民 和 剂 局 方 圣 济 总 录 证 类 本 草 博 济 方 普 济 本 事 方 济 生 方 杨 氏 家 藏 方 鸡 峰 普 济 方 陈 素 庵 妇 科 补 解 兰 室 秘 藏 医 学 发 明 素 问 病 机 气 保 命 集 儒 门 事 亲 丹 溪 心 法 袖 珍 医 方 类 聚 奇 效 良 方 古 今 医 鉴 丹 台 玉 案 万 氏 女 科 济 阴 纲 目 景 岳 全 书 普 济 方 竹 林 女 科 证 治 宁 坤 秘 籍 医 学 见 能 傅 青 主 女 科 辨 证 录 医 学 从 众 录 女 科 指 南 女 科 正 宗 四 圣 心 源 嵩 崖 尊 生 全 书 仙 拈 集 不 知 医 必 要 饲 鹤 亭 集 方 医 门 八 法 罗 氏 会 约 医 镜 春 脚 集 杂 病 源 流 犀 烛 沈 氏 女 科 辑 要 惠 直 堂 经 验 方 医 林 改 错 经 验 各 种 秘 方 辑 要 女 科 切 要 医 宗 金 鉴 奇 方 类 编 叶 氏 女 科 证 治 秘 方 女 科 指 掌 成 方 便 读 郑 氏 家 传 女 科 万 金 方 等 61 部 著 作 ; 现 代 文 献 的 方 剂 检 索 以 人 工 检 索 过 刊 辅 以 使 用 网 络 数 据 库 中 国 期 刊 全 文 数 据 库, 共 收 集 从 近 代 至 今 的 方 剂 563 首, 所 涉 及 著 作 包 括 : 汉 药 神 效 方 千 家 妙 方 临 证 医 案 医 方 蒲 辅 周 医 疗 经 验 家 庭 治 病 新 书 药 粥 疗 法 中 国 药 典 中 国 医 学 大 辞 典 中 药 成 方 配 本 中 医 妇 科 治 疗 学 中 医 症 状 鉴 别 诊 断 学 部 颁 标 准 首 批 国 家 级 名 老 中 医 效 验 秘 方 精 选 全 国 中 药 成 药 处 方 集 北 京 市 中 成 药 规 范 北 京 市 中 药 成 方 选 集 吉 林 省 中 成 药 暂 行 标 准 上 海 市 药 品 标 准 等 18 部, 所 涉 及 期 刊 共 有 109 种, 具 体 如 下 : 安 徽 中 医 学 院 学 报 北 京 中 医 北 京 中 医 药 大 学 学 报 滨 江 医 学 院 学 报 昌 滩 师 专 学 报 成 都 中 医 学 院 学 报 福 建 中 医 学 院 学 报 福 建 中 医 药 甘 肃 中 医 甘 肃 中 医 学 院 学 报 光 明 中 医 广 西 中 医 药 广 州 中 医 药 大 学 学 报 贵 阳 中 医 学 院 学 报 国 际 医 药 卫 生 导 报 国 医 论 坛 海 峡 药 学 河 北 中 医 河 南 医 药 信 息 河 南 职 工 医 学 院 学 报 河 南 中 医 河 南 中 医 学 院 学 报 菏 泽 医 专 学 报 黑 龙 江 中 医 药 湖 北 中 医 湖 南 医 学 院 学 报 湖 南 中 医 湖 南 中 医 药 导 报 吉 林 中 医 药 江 苏 中 医 药 江 西 中 医 药 今 日 科 技 辽 宁 中 医 辽 宁 中 医 药 大 学 学 报 临 床 医 学 牡 丹 江 医 学 院 学 报 南 京 中 医 药 大 学 学 报 内 蒙 7

18 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 古 中 医 药 宁 夏 医 学 杂 志 齐 齐 哈 尔 医 学 院 学 报 青 海 医 药 杂 志 山 东 医 药 山 东 中 医 药 大 学 学 报 山 东 中 医 杂 志 山 西 医 学 院 学 报 山 西 职 工 医 学 院 学 报 山 西 中 医 陕 西 中 医 陕 西 中 医 学 院 学 报 上 海 中 医 药 杂 志 时 珍 国 药 研 究 实 用 医 学 杂 志 实 用 医 药 杂 志 实 用 中 西 医 结 合 临 床 实 用 中 医 内 科 杂 志 实 用 中 医 药 杂 志 四 川 中 医 天 津 中 医 学 院 学 报 西 北 药 学 杂 志 咸 宁 学 院 学 报 现 代 医 药 卫 生 现 代 中 西 医 结 合 杂 志 现 代 中 医 药 新 疆 中 医 药 新 中 医 医 学 文 选 医 学 综 述 医 药 产 业 资 讯 云 南 中 医 学 院 学 报 云 南 中 医 中 药 杂 志 长 春 中 医 药 大 学 学 报 浙 江 中 西 医 结 合 杂 志 浙 江 中 医 学 院 学 报 浙 江 中 医 杂 志 职 工 中 医 基 础 医 学 杂 志 中 成 药 中 国 厂 矿 医 学 中 国 初 级 卫 生 保 健 中 国 煤 炭 工 业 医 学 杂 志 中 国 民 间 疗 法 中 国 民 族 民 间 医 药 杂 志 中 国 农 村 医 学 中 国 社 区 医 师 中 国 实 验 方 剂 学 杂 志 中 国 校 医 中 国 学 校 卫 生 中 国 药 业 中 国 医 学 工 程 中 国 医 药 导 报 中 国 医 药 学 报 中 国 优 生 与 遗 传 杂 志 中 国 中 医 基 础 医 学 杂 志 中 国 中 医 急 症 中 国 中 医 药 科 技 中 国 中 医 药 现 代 远 程 教 育 中 国 中 医 药 信 息 杂 志 中 国 中 医 药 指 南 中 华 实 用 中 西 医 结 合 杂 志 中 华 心 血 管 杂 志 中 级 医 刊 中 西 医 结 合 杂 志 中 医 临 床 与 保 健 中 医 研 究 中 医 药 管 理 杂 志 中 医 药 临 床 杂 志 中 医 药 学 报 中 医 药 学 刊 中 医 药 研 究 中 医 杂 志 1.2 资 料 选 取 痛 经 方 剂 纳 入 标 准 :(1) 方 剂 基 本 资 料, 如 朝 代 方 源 药 物 组 成 用 法 剂 量 功 效 主 治 俱 备 者 ; 不 同 年 代 列 同 一 方 者, 录 其 最 早 (2) 主 治 病 症 为 月 水 来 腹 痛 经 行 腹 痛 经 来 腹 痛 临 时 肚 腹 疼 痛 室 女 月 水 来 腹 痛 经 行 前 腹 痛 经 正 来 腹 痛 经 行 后 腹 痛 等 (3) 凡 古 今 文 献 中 明 确 指 明 可 以 用 于 治 疗 痛 经 的 内 服 方 剂, 包 括 膏 丹 丸 散 汤 酒 等 剂 型 痛 经 方 剂 剔 除 标 准 :(1) 单 方 (2) 外 治 法 治 疗 痛 经 的 方 剂 (3) 内 外 合 治 痛 经 的 方 剂 (4) 中 西 医 结 合 治 疗 痛 经 的 方 剂 (5) 现 代 期 刊 中 少 于 20 例 临 床 报 道 者 2 研 究 方 法 2.1 数 据 规 范 药 名 : 从 古 至 今 的 中 药 名 称, 或 因 时 代 不 同 而 有 异, 或 因 地 域 不 同 而 有 别, 又 或 因 书 写 不 规 范 而 有 差 异 为 求 统 计 数 据 的 准 确 性, 在 统 计 前 有 必 要 将 不 同 名 称 的 药 物 作 统 一 规 范 本 课 题 的 中 药 异 名 规 范, 首 先 是 根 据 中 华 人 民 共 和 国 药 典 [69], 次 之 为 新 世 纪 全 国 高 等 中 医 药 院 校 规 划 教 材 中 药 学 [70] 药 类 : 本 课 题 的 药 类 规 范 根 据 为 新 世 纪 全 国 高 等 中 医 药 院 校 规 划 教 材 中 药 学 [70] 证 型 :(1) 资 料 中 痛 经 方 剂 证 型 证 候 齐 全 者 按 照 中 医 病 证 症 候 诊 断 疗 效 标 准 [71] 进 行 规 范 (2) 资 料 中 痛 经 方 剂 证 型 表 述 方 法 不 同 但 意 义 相 同 者 按 照 中 医 病 证 治 法 术 语 [72] 进 行 规 范 (3) 资 料 中 痛 经 方 剂 有 病 名 但 无 证 及 证 候 者, 在 导 师 指 导 下, 根 据 功 效 药 物 组 成 用 以 方 测 证 的 方 法 进 行 辨 证 8

19 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 2.2 数 据 处 理 将 整 理 后 的 方 剂 相 关 资 料, 如 方 名 方 源 组 成 功 效 主 治 证 型, 利 用 Microsoft Excel 建 立 基 本 数 据 表, 运 用 SPSS 以 及 Matlab 对 资 料 进 行 计 算 分 析 处 理 3 研 究 结 果 3.1 痛 经 方 剂 用 药 基 本 规 律 证 型 归 类 经 过 整 理 得 出 的 方 剂 证 型, 以 中 医 病 证 症 候 诊 断 疗 效 标 准 进 行 规 范 后, 对 所 收 集 的 712 首 古 今 痛 经 复 方 主 治 证 型 使 用 SPSS 软 件 进 行 统 计 分 析, 统 计 方 法 以 每 种 证 型 出 现 的 频 次 相 加, 不 难 发 现 其 证 型 的 趋 向 性, 为 确 定 痛 经 的 常 见 证 型 提 供 依 据, 主 要 分 为 三 大 类, 即 实 证 虚 证 以 及 虚 实 夹 杂 证 每 类 证 型 按 照 出 现 频 次 的 高 低 进 行 排 序, 其 统 计 结 果 见 表 1 表 1 痛 经 证 型 分 类 证 类 ( 例 数 ) 证 型 频 次 排 序 实 证 (528) 气 滞 血 瘀 寒 凝 血 瘀 寒 凝 胞 宫 兼 气 滞 血 瘀 91 3 寒 湿 凝 滞 兼 气 滞 血 瘀 39 6 瘀 热 互 结 21 9 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 虚 证 (50) 肾 气 亏 损 22 8 气 血 两 虚 气 血 两 虚 兼 肾 气 亏 损 虚 实 夹 杂 证 (121) 气 血 两 虚 兼 气 滞 血 瘀 43 4 血 虚 血 瘀 兼 气 滞 40 5 肾 气 亏 损 兼 气 滞 血 瘀 23 7 血 虚 寒 凝 兼 气 滞 血 瘀 其 它 (13)* * 其 它 系 指 痛 经 方 剂 组 方 复 杂, 难 以 辨 证 者 图 1 痛 经 证 型 分 类 其 它 虚 实 夹 杂 证 1.83% 16.99% 虚 证 7.02% 实 证 虚 证 虚 实 夹 杂 证 其 它 9 实 证 74.16%

20 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 由 表 1 图 1 可 见 :712 首 方 剂 的 主 治 证 型 中, 痛 经 证 型 实 证 最 为 多 见, 虚 实 夹 杂 证 次 之, 纯 虚 无 实 证 较 为 少 见 实 证 为 528 例, 占 总 方 剂 的 74.16%, 其 中 以 气 滞 血 瘀 证 居 首 位 ; 虚 证 为 50 例, 占 总 方 剂 的 7.02%, 以 肾 气 亏 损 证 居 首 位 ; 虚 实 夹 杂 为 121 例, 占 总 方 剂 的 16.9%, 以 气 血 两 虚 兼 气 滞 血 瘀 证 最 常 见 其 中 居 前 5 位 的 证 型 为 : 气 滞 血 瘀 寒 凝 血 瘀 寒 凝 胞 宫 兼 气 滞 血 瘀 气 血 两 虚 兼 气 滞 血 瘀 血 虚 血 瘀 兼 气 滞 药 物 分 析 组 方 药 类 本 课 题 收 录 了 古 今 文 献 中 治 疗 痛 经 的 方 剂 712 首, 通 过 对 这 些 方 剂 药 物 组 成 制 成 的 Excel 表 格 做 数 学 统 计 分 析 发 现, 用 药 共 涉 及 290 味, 累 计 用 药 次 数 7190 次 按 各 类 药 物 使 用 的 频 次 ( 某 类 药 物 在 痛 经 方 剂 中 出 现 的 次 数 总 和 ) 和 构 成 比 ( 某 类 药 物 出 现 频 次 占 所 有 药 物 出 现 的 频 次 总 和 的 百 分 比 ) 高 低 排 序, 结 果 见 表 2 表 2 痛 经 方 剂 的 组 方 药 类 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 活 血 化 瘀 药 补 虚 药 理 气 药 温 里 药 清 热 药 解 表 药 止 血 药 其 他 * 利 水 渗 湿 药 化 痰 止 咳 平 喘 药 化 湿 药 泻 下 药 消 食 药 安 神 药 平 肝 熄 风 药 收 涩 药 祛 风 湿 药 驱 虫 药 开 窍 药 攻 毒 杀 虫 止 痒 药 * 其 它 系 指 中 药 学 中 没 有 刊 载 的 药 物 由 表 2 可 见, 痛 经 方 剂 所 使 用 的 药 物 涉 及 19 类, 其 中 活 血 化 瘀 药 (2314 频 次 ) 补 虚 10

21 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 药 (1771 频 次 ) 理 气 药 (932 频 次 ) 温 里 药 (448 频 次 ) 清 热 药 (437 频 次 ) 解 表 药 (313 频 次 ) 止 血 药 (279 频 次 ) 使 用 频 次 较 高, 均 达 200 次 以 上 核 心 药 物 通 过 对 收 录 的 方 剂 总 体 的 用 药 情 况 进 行 统 计 分 析, 统 计 每 味 药 物 在 所 有 方 剂 中 的 使 用 频 次, 从 而 找 出 该 病 善 于 使 用 的 药 物 ( 即 频 次 较 高 的 药 物 ) 进 行 分 析, 以 便 找 到 其 核 心 药 物, 发 现 其 用 药 趋 向 性, 有 利 于 发 掘 用 药 规 律 性 其 中 频 次 在 40 次 以 上 的 单 味 药 的 频 率 统 计 结 果, 如 表 3 所 见 表 3 痛 经 方 剂 的 核 心 药 物 (>40 频 次 ) 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 活 血 化 瘀 药 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂 丹 参 红 花 桃 仁 益 母 草 莪 术 没 药 牛 膝 三 棱 乳 香 郁 金 补 虚 药 当 归 甘 草 白 芍 熟 地 黄 白 术 杜 仲 党 参 黄 芪 理 气 药 香 附 乌 药 木 香 枳 壳 川 楝 子

22 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 3 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 陈 皮 青 皮 温 里 药 肉 桂 小 茴 香 干 姜 吴 茱 萸 清 热 药 赤 芍 牡 丹 皮 生 地 黄 解 表 药 柴 胡 桂 枝 止 血 药 蒲 黄 艾 叶 利 水 渗 湿 药 茯 苓 从 表 3 中 药 物 的 应 用 情 况 看, 使 用 频 次 大 于 40 次 的 药 物 中, 活 血 化 瘀 药 14 味, 补 虚 药 8 味, 理 气 药 7 味, 温 里 药 4 味, 清 热 药 3 味, 解 表 药 2 味, 止 血 药 2 味, 利 水 渗 湿 药 1 味, 与 表 1 的 统 计 结 果 相 符 这 些 药 物 总 的 使 用 频 次 为 5673 次, 占 全 部 药 物 使 用 频 次 的 78.90%, 是 治 疗 痛 经 的 核 心 药 物 使 用 频 次 居 前 10 味 的 药 物 分 别 为 : 当 归 延 胡 索 川 芎 香 附 甘 草 白 芍 五 灵 脂 赤 芍 蒲 黄 丹 参 药 组 药 对 方 剂 是 由 不 同 数 目 的 中 药, 在 中 医 理 论 指 导 下 构 成 的 药 对 和 药 组 是 由 二 味 或 二 味 以 上 药 物 组 成, 并 且 经 常 在 方 剂 中 出 现, 针 对 病 机 或 某 些 特 有 的 症 状, 起 治 疗 作 用 的, 是 构 成 复 方 的 基 本 结 构 因 此, 分 析 药 对 和 药 物 组 合 对 于 深 入 探 讨 方 剂 的 配 伍 规 律 有 重 要 意 义 通 过 使 用 Matlab 软 件 中 对 痛 经 方 剂 药 物 进 行 查 找 与 匹 配, 找 出 一 些 已 知 或 未 知 的 药 组 药 对, 对 于 深 入 探 讨 古 今 文 献 中 治 疗 痛 经 方 剂 的 组 方 用 药 规 律 具 有 重 大 意 义 统 计 结 果 如 表 4 表 5 表 6 表 4 痛 经 复 方 2 味 药 之 药 组 药 对 (>100 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 川 芎 当 归 延 胡 索 当 归 香 附 当 归 白 芍 当 归 甘 草

23 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 续 表 4 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 延 胡 索 川 芎 延 胡 索 香 附 川 芎 香 附 甘 草 白 芍 川 芎 白 芍 延 胡 索 白 芍 香 附 白 芍 香 附 甘 草 川 芎 甘 草 延 胡 索 甘 草 当 归 五 灵 脂 延 胡 索 五 灵 脂 当 归 赤 芍 当 归 红 花 五 灵 脂 蒲 黄 当 归 肉 桂 川 芎 五 灵 脂 当 归 乌 药 当 归 蒲 黄 香 附 五 灵 脂 当 归 丹 参 延 胡 索 红 花 延 胡 索 赤 芍 延 胡 索 蒲 黄 香 附 丹 参 当 归 桃 仁 延 胡 索 乌 药 川 芎 红 花 延 胡 索 丹 参 当 归 益 母 草 香 附 红 花 香 附 赤 芍 表 4 表 明 :(1) 此 37 个 药 组 药 对 中, 共 出 现 15 味 药 物, 均 为 核 心 药 物 群 中 的 药 物 13

24 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 (2) 使 用 频 次 居 首 位 的 药 对 是 当 归 川 芎, 除 该 药 对 外, 另 有 13 组 药 对 是 当 归 与 它 类 药 之 配 合,6 组 是 川 芎 与 它 类 药 之 配 合, 可 以 推 论 当 归 川 芎 是 古 今 方 剂 中 治 疗 痛 经 的 基 本 药 对 (3) 当 归 延 胡 索 及 当 归 香 附 之 配 伍 在 上 表 中 使 用 频 次 也 较 多, 分 别 位 居 第 二 位 第 三 位, 除 外 此 药 对, 延 胡 索 与 它 类 药 之 配 合 有 10 组, 香 附 与 它 类 药 之 配 合 有 8 组, 提 示 当 归 延 胡 索 及 当 归 香 附 亦 为 古 今 方 剂 中 治 疗 痛 经 的 常 用 药 对 (4) 在 以 上 37 组 药 对 中, 含 有 活 血 化 瘀 药 的 有 27 组, 再 次 证 明 活 血 化 瘀 是 治 疗 痛 经 的 基 本 大 法, 两 味 药 均 为 活 血 化 瘀 药 的 有 8 对, 其 余 大 都 为 活 血 化 瘀 药 配 伍 理 气 药 温 里 药 清 热 药 和 补 虚 药, 提 示 治 疗 痛 经 时 在 活 血 化 瘀 的 同 时, 理 气 温 里 清 热 和 补 益 也 是 不 可 忽 略 的 关 键 表 5 痛 经 复 方 3 味 药 之 药 组 药 对 (>100 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 川 芎 当 归 川 芎 香 附 当 归 延 胡 索 香 附 当 归 川 芎 白 芍 当 归 香 附 白 芍 当 归 川 芎 甘 草 当 归 延 胡 索 白 芍 当 归 甘 草 白 芍 延 胡 索 川 芎 香 附 当 归 香 附 甘 草 当 归 延 胡 索 甘 草 当 归 延 胡 索 五 灵 脂 延 胡 索 川 芎 白 芍 川 芎 香 附 白 芍 延 胡 索 香 附 白 芍 延 胡 索 香 附 甘 草 香 附 甘 草 白 芍 当 归 川 芎 五 灵 脂 延 胡 索 甘 草 白 芍 延 胡 索 川 芎 甘 草 川 芎 甘 草 白 芍 川 芎 香 附 甘 草 当 归 五 灵 脂 蒲 黄 当 归 延 胡 索 赤 芍 当 归 香 附 五 灵 脂

25 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 续 表 5 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 红 花 当 归 川 芎 红 花 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂 表 5 表 明 :(1) 此 28 个 药 组 药 对 中, 共 出 现 10 味 药 物, 均 为 核 心 药 物 群 中 的 药 物 (2)3 味 药 之 药 组 药 对 中 居 首 位 的 为 当 归 延 胡 索 川 芎, 其 含 有 当 归 川 芎, 再 次 佐 证 当 归 川 芎 是 痛 经 方 剂 的 基 本 药 组 (3) 位 居 前 二 三 四 位 的 3 味 药 之 药 组 药 对 中 均 含 有 延 胡 索 香 附, 亦 再 次 显 示 其 在 古 今 方 剂 中 治 疗 痛 经 的 常 用 性 表 6 痛 经 复 方 4 味 药 之 药 组 药 对 (>60 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 川 芎 香 附 当 归 延 胡 索 川 芎 白 芍 当 归 川 芎 香 附 白 芍 当 归 延 胡 索 香 附 白 芍 当 归 延 胡 索 川 芎 甘 草 当 归 川 芎 甘 草 白 芍 当 归 香 附 甘 草 白 芍 当 归 川 芎 香 附 甘 草 当 归 延 胡 索 香 附 甘 草 当 归 延 胡 索 甘 草 白 芍 当 归 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂 延 胡 索 川 芎 香 附 白 芍 当 归 延 胡 索 香 附 五 灵 脂 延 胡 索 香 附 甘 草 白 芍 延 胡 索 川 芎 香 附 甘 草 延 胡 索 川 芎 甘 草 白 芍 川 芎 香 附 甘 草 白 芍 当 归 延 胡 索 川 芎 红 花 当 归 延 胡 索 五 灵 脂 蒲 黄 当 归 川 芎 香 附 五 灵 脂 当 归 延 胡 索 川 芎 赤 芍 当 归 川 芎 五 灵 脂 蒲 黄 当 归 延 胡 索 香 附 赤 芍 当 归 延 胡 索 香 附 红 花

26 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 6 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 川 芎 乌 药 当 归 延 胡 索 白 芍 五 灵 脂 当 归 川 芎 香 附 红 花 当 归 香 附 五 灵 脂 蒲 黄 当 归 延 胡 索 香 附 丹 参 延 胡 索 川 芎 香 附 五 灵 脂 当 归 川 芎 香 附 赤 芍 当 归 川 芎 白 芍 熟 地 黄 当 归 延 胡 索 香 附 乌 药 当 归 延 胡 索 甘 草 五 灵 脂 延 胡 索 香 附 五 灵 脂 蒲 黄 表 6 表 明 :(1) 此 35 个 药 组 药 对 中, 共 出 现 12 味 药 物, 均 为 核 心 药 物 群 中 的 药 物 (2)3 味 药 之 药 组 药 对 中 居 首 位 的 为 当 归 延 胡 索 川 芎 香 附, 位 于 前 10 味 的 药 组 也 多 为 此 四 味 药 物 的 组 合 运 用 3.2 痛 经 方 证 对 应 规 律 不 同 的 痛 经 证 型, 其 致 病 因 素 亦 不 相 同, 本 研 究 将 其 主 要 证 型 分 别 进 行 分 析, 以 便 弄 清 不 同 证 型 痛 经 的 组 方 用 药 规 律 气 滞 血 瘀 型 组 方 药 类 本 课 题 收 录 了 古 今 文 献 中 治 疗 气 滞 血 瘀 型 痛 经 的 方 剂 245 首, 用 药 共 涉 及 169 味, 累 计 用 药 次 数 2239 次 表 7 气 滞 血 瘀 型 痛 经 方 剂 的 组 方 药 类 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 活 血 化 瘀 药 补 虚 药 理 气 药 清 热 药 止 血 药 解 表 药 其 他 温 里 药 利 水 渗 湿 药 消 食 药

27 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 续 表 7 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 化 痰 止 咳 平 喘 药 平 肝 熄 风 药 泻 下 药 安 神 药 祛 风 湿 药 化 湿 药 收 涩 药 驱 虫 药 开 窍 药 由 表 7 可 见, 气 滞 血 瘀 型 痛 经 方 剂 所 使 用 的 药 物 涉 及 19 类, 其 中 活 血 化 瘀 药 (921 频 次 ) 补 虚 药 (409 频 次 ) 理 气 药 (379 频 次 ) 清 热 药 (115 频 次 ) 止 血 药 (105 频 次 ) 使 用 频 次 较 高, 均 达 100 次 以 上 核 心 药 物 表 8 气 滞 血 瘀 型 痛 经 方 剂 的 核 心 药 物 (>40 频 次 ) 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 活 血 化 瘀 药 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂 95 5 丹 参 77 8 红 花 桃 仁 益 母 草 补 虚 药 当 归 甘 草 93 6 白 芍 79 7 理 气 药 香 附 乌 药 枳 壳 木 香 清 热 药 赤 芍 止 血 药 蒲 黄 75 9 解 表 药 柴 胡 从 表 8 中 药 物 的 应 用 情 况 看, 使 用 频 次 大 于 40 次 的 药 物 中, 活 血 化 瘀 药 7 味, 补 虚 药 17

28 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 3 味, 理 气 药 4 味, 清 热 药 1 味, 止 血 药 1 味, 解 表 药 1 味 这 些 药 物 总 的 使 用 频 次 为 1487 次, 占 全 部 药 物 使 用 频 次 的 66.41%, 是 治 疗 气 滞 血 瘀 型 痛 经 的 核 心 药 物 使 用 频 次 居 前 10 味 的 药 物 分 别 为 : 当 归 延 胡 索 香 附 川 芎 五 灵 脂 甘 草 白 芍 丹 参 蒲 黄 赤 芍 药 组 药 对 表 9 气 滞 血 瘀 型 痛 经 复 方 2 味 药 之 药 组 药 对 (>50 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 当 归 川 芎 当 归 香 附 延 胡 索 香 附 延 胡 索 川 芎 香 附 川 芎 延 胡 索 五 灵 脂 当 归 甘 草 延 胡 索 甘 草 当 归 五 灵 脂 当 归 赤 芍 当 归 白 芍 五 灵 脂 蒲 黄 香 附 甘 草 延 胡 索 白 芍 香 附 五 灵 脂 川 芎 五 灵 脂 当 归 红 花 当 归 丹 参 川 芎 甘 草 甘 草 白 芍 香 附 白 芍 延 胡 索 赤 芍 延 胡 索 丹 参 当 归 蒲 黄 表 9 表 明 : 此 28 个 药 组 药 对 中, 共 出 现 11 味 药 物, 使 用 频 次 居 前 位 的 药 对 为 当 归 与 延 胡 索, 当 归 与 川 芎, 当 归 与 香 附 ; 其 余 大 部 分 药 对 皆 为 当 归 延 胡 索 香 附 川 芎 的 排 列 组 合, 提 示 当 归 与 延 胡 索 当 归 与 川 芎 当 归 与 香 附 为 气 滞 血 瘀 型 痛 经 的 常 用 药 对 18

29 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 表 10 气 滞 血 瘀 型 痛 经 复 方 3 味 药 之 药 组 药 对 (>40 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 香 附 当 归 延 胡 索 川 芎 当 归 香 附 川 芎 延 胡 索 香 附 川 芎 当 归 延 胡 索 甘 草 当 归 延 胡 索 五 灵 脂 当 归 延 胡 索 白 芍 延 胡 索 香 附 甘 草 当 归 川 芎 甘 草 当 归 香 附 甘 草 当 归 延 胡 索 赤 芍 当 归 川 芎 五 灵 脂 当 归 川 芎 白 芍 当 归 香 附 五 灵 脂 延 胡 索 香 附 五 灵 脂 延 胡 索 五 灵 脂 蒲 黄 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂 延 胡 索 川 芎 甘 草 当 归 香 附 白 芍 当 归 延 胡 索 红 花 当 归 五 灵 脂 蒲 黄 当 归 川 芎 赤 芍 延 胡 索 川 芎 白 芍 延 胡 索 香 附 白 芍 延 胡 索 甘 草 白 芍 香 附 川 芎 甘 草 当 归 川 芎 红 花 当 归 甘 草 白 芍 当 归 香 附 赤 芍 表 11 气 滞 血 瘀 型 痛 经 复 方 4 味 药 之 药 组 药 对 (>30 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 香 附 川 芎 当 归 延 胡 索 香 附 甘 草

30 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 11 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 川 芎 甘 草 当 归 延 胡 索 川 芎 白 芍 当 归 延 胡 索 香 附 五 灵 脂 当 归 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂 当 归 香 附 川 芎 甘 草 当 归 延 胡 索 香 附 白 芍 当 归 香 附 川 芎 五 灵 脂 当 归 香 附 川 芎 白 芍 当 归 延 胡 索 甘 草 白 芍 当 归 延 胡 索 川 芎 赤 芍 延 胡 索 香 附 川 芎 甘 草 当 归 川 芎 五 灵 脂 蒲 黄 当 归 延 胡 索 五 灵 脂 蒲 黄 当 归 延 胡 索 川 芎 红 花 当 归 延 胡 索 香 附 赤 芍 当 归 香 附 川 芎 赤 芍 延 胡 索 香 附 川 芎 五 灵 脂 延 胡 索 香 附 甘 草 白 芍 当 归 延 胡 索 川 芎 乌 药 当 归 延 胡 索 五 灵 脂 甘 草 表 10 表 11 显 示 :3 味 药 及 4 味 药 之 药 组 大 都 为 当 归 延 胡 索 香 附 川 芎 等 药 的 排 列 组 合, 体 现 了 活 血 化 瘀, 理 气 止 痛 之 法 寒 凝 血 瘀 型 组 方 药 类 本 课 题 收 录 了 古 今 文 献 中 治 疗 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 的 方 剂 117 首, 用 药 共 涉 及 109 味, 累 计 用 药 次 数 1040 次 表 12 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 方 剂 的 组 方 药 类 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 活 血 化 瘀 药 补 虚 药 温 里 药 理 气 药 解 表 药

31 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 续 表 12 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 止 血 药 清 热 药 其 他 利 水 渗 湿 药 祛 风 湿 药 泻 下 药 化 痰 止 咳 平 喘 药 收 涩 药 开 窍 药 消 食 药 安 神 药 化 湿 药 驱 虫 药 由 表 12 可 见, 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 方 剂 所 使 用 的 药 物 涉 及 18 类, 其 中 活 血 化 瘀 药 (342 频 次 ) 补 虚 药 (217 频 次 ) 温 里 药 (172 频 次 ) 理 气 药 (70 频 次 ) 使 用 频 次 较 高, 均 达 50 次 以 上, 共 占 77.02% 核 心 药 物 表 13 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 方 剂 的 核 心 药 物 ( 前 20 味 ) 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 活 血 化 瘀 药 延 胡 索 65 2 川 芎 59 4 五 灵 脂 41 6 没 药 莪 术 红 花 益 母 草 补 虚 药 当 归 83 1 甘 草 43 5 白 芍 35 8 温 里 药 肉 桂 61 3 干 姜 36 7 小 茴 香 吴 茱 萸

32 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 13 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 理 气 药 香 附 乌 药 解 表 药 桂 枝 解 表 药 细 辛 止 血 药 蒲 黄 32 9 清 热 药 赤 芍 从 表 13 中 药 物 的 应 用 情 况 看, 使 用 频 次 位 居 前 20 位 的 药 物 中, 活 血 化 瘀 药 7 味, 补 虚 药 3 味, 温 里 药 4 味, 理 气 药 2 味, 解 表 药 2 味, 止 血 药 1 味, 清 热 药 1 味 这 些 药 物 总 的 使 用 频 次 为 713 次, 占 全 部 药 物 使 用 频 次 的 68.56%, 是 治 疗 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 的 核 心 药 物 使 用 频 次 居 前 10 味 的 药 物 分 别 为 : 当 归 延 胡 索 肉 桂 川 芎 甘 草 五 灵 脂 干 姜 白 芍 蒲 黄 香 附 药 组 药 对 表 14 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 复 方 2 味 药 之 药 组 药 对 (>20 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 川 芎 当 归 延 胡 索 延 胡 索 川 芎 当 归 肉 桂 延 胡 索 肉 桂 肉 桂 川 芎 延 胡 索 五 灵 脂 当 归 甘 草 当 归 五 灵 脂 当 归 干 姜 当 归 白 芍 川 芎 五 灵 脂 肉 桂 五 灵 脂 当 归 蒲 黄 当 归 香 附 当 归 小 茴 香 川 芎 干 姜 五 灵 脂 蒲 黄 延 胡 索 小 茴 香

33 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 续 表 14 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 延 胡 索 干 姜 延 胡 索 甘 草 延 胡 索 蒲 黄 延 胡 索 香 附 当 归 赤 芍 甘 草 白 芍 川 芎 白 芍 川 芎 蒲 黄 肉 桂 蒲 黄 川 芎 甘 草 延 胡 索 白 芍 表 14 表 明 : 此 30 个 药 组 药 对 中, 共 出 现 12 味 药 物, 使 用 频 次 居 前 位 的 药 对 为 当 归 与 延 胡 索, 当 归 与 川 芎, 川 芎 与 延 胡 索, 当 归 与 肉 桂 ; 其 余 大 部 分 药 对 皆 为 当 归 延 胡 索 肉 桂 川 芎 的 排 列 组 合, 提 示 当 归 与 延 胡 索, 当 归 与 川 芎, 川 芎 与 延 胡 索, 当 归 与 肉 桂 为 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 的 常 用 药 对 表 15 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 复 方 3 味 药 之 药 组 药 对 (>20 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 川 芎 当 归 肉 桂 川 芎 当 归 延 胡 索 肉 桂 延 胡 索 肉 桂 川 芎 当 归 川 芎 五 灵 脂 当 归 川 芎 干 姜 当 归 延 胡 索 五 灵 脂 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂 当 归 延 胡 索 干 姜 当 归 延 胡 索 小 茴 香 延 胡 索 肉 桂 五 灵 脂 当 归 川 芎 白 芍 表 16 寒 凝 血 瘀 型 痛 经 复 方 4 味 药 之 药 组 药 对 (>10 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 肉 桂 川 芎 当 归 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂

34 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 16 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 延 胡 索 川 芎 干 姜 当 归 延 胡 索 川 芎 小 茴 香 当 归 延 胡 索 川 芎 香 附 当 归 延 胡 索 川 芎 白 芍 延 胡 索 肉 桂 川 芎 五 灵 脂 当 归 肉 桂 川 芎 五 灵 脂 当 归 延 胡 索 川 芎 甘 草 当 归 延 胡 索 肉 桂 五 灵 脂 当 归 川 芎 五 灵 脂 蒲 黄 表 15 表 16 显 示 :3 味 药 及 4 味 药 之 药 组 大 都 为 当 归 延 胡 索 肉 桂 川 芎 等 药 的 排 列 组 合, 体 现 了 活 血 化 瘀, 温 里 止 痛 之 法 瘀 热 互 结 型 组 方 药 类 本 课 题 收 录 了 古 今 文 献 中 治 疗 瘀 热 互 结 型 痛 经 的 方 剂 21 首, 用 药 共 涉 及 67 味, 累 计 用 药 次 数 217 次 表 17 瘀 热 互 结 型 痛 经 方 剂 的 组 方 药 类 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 名 活 血 化 瘀 药 清 热 药 补 虚 药 理 气 药 止 血 药 解 表 药 其 他 泻 下 药 化 痰 止 咳 平 喘 药 化 湿 药 利 水 渗 湿 药 平 肝 熄 风 药 温 里 药 消 食 药 由 表 17 可 见, 瘀 热 互 结 型 痛 经 方 剂 所 使 用 的 药 物 涉 及 14 类, 其 中 活 血 化 瘀 药 (69 频 次 ) 清 热 药 (56 频 次 ) 补 虚 药 (33 频 次 ) 理 气 药 (21 频 次 ) 使 用 频 次 较 高, 均 达 20 24

35 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 次 以 上, 共 占 82.49% 核 心 药 物 表 18 瘀 热 互 结 型 痛 经 方 剂 的 核 心 药 物 ( 前 10 味 ) 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 活 血 化 瘀 药 延 胡 索 11 3 川 芎 9 6 桃 仁 9 6 清 热 药 牡 丹 皮 10 4 败 酱 草 8 8 大 血 藤 8 8 补 虚 药 当 归 12 2 白 芍 10 4 甘 草 8 8 理 气 药 香 附 14 1 从 表 18 中 药 物 的 应 用 情 况 看, 使 用 频 次 位 居 前 10 位 的 药 物 中, 活 血 化 瘀 药 3 味, 清 热 药 3 味, 补 虚 药 3 味, 理 气 药 1 味 这 些 药 物 总 的 使 用 频 次 为 99 次, 占 全 部 药 物 使 用 频 次 的 45.62%, 是 治 疗 瘀 热 互 结 型 痛 经 的 核 心 药 物 其 中 香 附 当 归 延 胡 索 牡 丹 皮 和 白 芍 位 居 前 列 药 组 药 对 表 19 瘀 热 互 结 型 痛 经 复 方 2 味 药 之 药 组 药 对 (>6 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 香 附 延 胡 索 当 归 川 芎 败 酱 草 大 血 藤 香 附 当 归 香 附 白 芍 香 附 牡 丹 皮 香 附 桃 仁 香 附 败 酱 草 香 附 大 血 藤 当 归 延 胡 索 当 归 白 芍 延 胡 索 白 芍 延 胡 索 桃 仁 表 19 表 明 : 此 13 个 药 组 药 对 中, 共 出 现 9 味 药 物, 使 用 频 次 居 前 位 的 药 对 为 香 附 与 25

36 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 延 胡 索, 当 归 与 川 芎, 败 酱 草 与 大 血 藤 ; 其 余 大 部 分 药 对 皆 为 香 附 延 胡 索 川 芎 败 酱 草 与 大 血 藤 的 排 列 组 合, 提 示 香 附 与 延 胡 索, 当 归 与 川 芎, 败 酱 草 与 大 血 藤 为 瘀 热 互 结 型 痛 经 的 常 用 药 对 表 20 瘀 热 互 结 型 痛 经 复 方 3 味 药 之 药 组 药 对 (>5 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 香 附 当 归 延 胡 索 香 附 败 酱 草 大 血 藤 香 附 败 酱 草 丹 参 当 归 川 芎 桃 仁 香 附 当 归 白 芍 香 附 延 胡 索 桃 仁 香 附 延 胡 索 白 芍 香 附 大 血 藤 丹 参 败 酱 草 大 血 藤 丹 参 香 附 桃 仁 莪 术 表 21 瘀 热 互 结 型 痛 经 复 方 4 味 药 之 药 组 药 对 (>4 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 香 附 败 酱 草 大 血 藤 丹 参 香 附 延 胡 索 川 芎 桃 仁 香 附 桃 仁 败 酱 草 大 血 藤 香 附 桃 仁 败 酱 草 丹 参 香 附 桃 仁 大 血 藤 丹 参 香 附 当 归 延 胡 索 白 芍 香 附 当 归 延 胡 索 川 芎 香 附 当 归 延 胡 索 桃 仁 香 附 当 归 川 芎 桃 仁 香 附 延 胡 索 桃 仁 莪 术 香 附 延 胡 索 败 酱 草 大 血 藤 香 附 延 胡 索 败 酱 草 丹 参 香 附 延 胡 索 大 血 藤 丹 参 当 归 延 胡 索 川 芎 桃 仁 延 胡 索 败 酱 草 大 血 藤 丹 参 桃 仁 败 酱 草 大 血 藤 丹 参 表 20 表 21 显 示 :3 味 药 及 4 味 药 之 药 组 大 都 为 当 归 延 胡 索 败 酱 草 川 芎 等 药 的 排 列 组 合, 体 现 了 活 血 化 瘀, 清 热 凉 血 之 法 26

37 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 型 组 方 药 类 本 课 题 收 录 了 古 今 文 献 中 治 疗 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 型 痛 经 的 方 剂 15 首, 用 药 共 涉 及 78 味, 累 计 用 药 次 数 168 次 表 22 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 型 痛 经 方 剂 的 组 方 药 类 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 清 热 药 活 血 化 瘀 药 补 虚 药 利 水 渗 湿 药 理 气 药 化 痰 止 咳 平 喘 药 化 湿 药 解 表 药 平 肝 熄 风 药 其 他 泻 下 药 止 血 药 安 神 药 收 涩 药 温 里 药 消 食 药 由 表 22 可 见, 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 型 痛 经 方 剂 所 使 用 的 药 物 涉 及 16 类, 其 中 清 热 药 位 居 首 位 (36 频 次 ), 构 成 比 在 10% 以 上 者 还 有 活 血 化 瘀 药 (33 频 次 ) 补 虚 药 (26 频 次 ) 和 利 水 渗 湿 药 (19 频 次 ), 共 占 67.86% 核 心 药 物 表 23 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 型 痛 经 方 剂 的 核 心 药 物 ( 前 10 味 ) 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 清 热 药 牡 丹 皮 6 4 黄 芩 5 5 败 酱 草 4 6 大 血 藤 4 6 活 血 化 瘀 药 丹 参 4 6 桃 仁 4 6 延 胡 索

38 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 23 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 补 虚 药 甘 草 9 1 当 归 5 5 利 水 渗 湿 药 薏 苡 仁 8 2 茯 苓 5 5 理 气 药 香 附 7 3 从 表 23 中 药 物 的 应 用 情 况 看, 使 用 频 次 位 居 前 10 位 的 药 物 中, 清 热 药 4 味, 活 血 化 瘀 药 3 味, 补 虚 药 2 味, 利 水 渗 湿 药 2 味, 理 气 药 1 味 这 些 药 物 总 的 使 用 频 次 为 65 次, 占 全 部 药 物 使 用 频 次 的 38.69%, 是 治 疗 湿 ( 痰 ) 热 瘀 型 痛 经 的 核 心 药 物 其 中 甘 草 薏 苡 仁 香 附 牡 丹 皮 当 归 和 茯 苓 位 居 前 列 药 组 药 对 表 24 湿 ( 痰 ) 热 瘀 型 痛 经 复 方 2 味 药 之 药 组 药 对 (>25%) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 甘 草 香 附 甘 草 牡 丹 皮 薏 苡 仁 大 血 藤 薏 苡 仁 丹 参 薏 苡 仁 桃 仁 甘 草 黄 芩 牡 丹 皮 败 酱 草 香 附 牡 丹 皮 香 附 延 胡 索 甘 草 薏 苡 仁 表 25 湿 ( 痰 ) 热 瘀 型 痛 经 复 方 3 味 药 之 药 组 药 对 (>20%) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 甘 草 香 附 牡 丹 皮 表 26 湿 ( 痰 ) 热 瘀 型 痛 经 复 方 4 味 药 之 药 组 药 对 (>15%) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 薏 苡 仁 牡 丹 皮 败 酱 草 大 血 藤 薏 苡 仁 牡 丹 皮 败 酱 草 丹 参 薏 苡 仁 牡 丹 皮 败 酱 草 桃 仁 薏 苡 仁 牡 丹 皮 败 酱 草 紫 草 薏 苡 仁 牡 丹 皮 大 血 藤 丹 参 薏 苡 仁 牡 丹 皮 大 血 藤 桃 仁

39 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 续 表 26 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 薏 苡 仁 牡 丹 皮 大 血 藤 紫 草 表 24 表 25 表 26 显 示 : 湿 ( 痰 ) 热 瘀 型 痛 经 复 方 2 味 3 味 药 及 4 味 药 之 药 组 大 都 为 薏 苡 仁 牡 丹 皮 丹 参 等 药 的 排 列 组 合, 体 现 了 活 血 化 瘀, 清 热 凉 血, 化 痰 祛 湿 之 法 肾 气 亏 损 型 组 方 药 类 本 课 题 收 录 了 古 今 文 献 中 治 疗 瘀 热 互 结 型 痛 经 的 方 剂 22 首, 用 药 共 涉 及 67 味, 累 计 用 药 次 数 212 次 表 27 肾 气 亏 损 型 痛 经 方 剂 的 组 方 药 类 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 补 虚 药 活 血 化 瘀 药 理 气 药 清 热 药 其 他 温 里 药 收 涩 药 解 表 药 化 痰 止 咳 平 喘 药 利 水 渗 湿 药 止 血 药 化 湿 药 祛 风 湿 药 消 食 药 由 表 27 可 见, 肾 气 亏 损 型 痛 经 方 剂 所 使 用 的 药 物 涉 及 14 类, 其 中 补 虚 药 位 居 首 位 (109 频 次 ), 构 成 比 在 10% 以 上 者 仅 有 活 血 化 瘀 药 (45 频 次 ), 共 占 76.24% 核 心 药 物 表 28 肾 气 亏 损 型 痛 经 方 剂 的 核 心 药 物 ( 前 10 味 ) 药 物 分 类 药 名 频 次 排 名 补 虚 药 当 归 14 1 熟 地 黄 13 2 甘 草 12 3 菟 丝 子 10 4 巴 戟 天

40 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 28 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 补 虚 药 白 芍 8 7 活 血 化 瘀 药 川 芎 10 4 丹 参 6 9 理 气 药 香 附 9 6 温 里 药 肉 桂 6 9 从 表 28 中 药 物 的 应 用 情 况 看, 使 用 频 次 位 居 前 10 位 的 药 物 中, 补 虚 药 6 味, 活 血 化 瘀 药 2 味, 理 气 药 1 味, 温 里 药 1 味 这 些 药 物 总 的 使 用 频 次 为 96 次, 占 全 部 药 物 使 用 频 次 的 45.28%, 是 治 疗 肾 气 亏 损 型 痛 经 的 核 心 药 物 其 中 当 归 熟 地 黄 甘 草 菟 丝 子 和 川 芎 位 居 前 列 药 组 药 对 表 29 肾 气 亏 损 型 痛 经 复 方 2 味 药 之 药 组 药 对 (>5 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 甘 草 当 归 川 芎 甘 草 川 芎 甘 草 菟 丝 子 当 归 熟 地 黄 当 归 菟 丝 子 当 归 香 附 当 归 巴 戟 天 当 归 白 芍 甘 草 香 附 甘 草 巴 戟 天 川 芎 菟 丝 子 表 30 肾 气 亏 损 型 痛 经 复 方 3 味 药 之 药 组 药 对 (>4 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 甘 草 川 芎 当 归 甘 草 菟 丝 子 甘 草 川 芎 菟 丝 子 当 归 甘 草 红 花 甘 草 川 芎 红 花 甘 草 菟 丝 子 香 附 当 归 甘 草 香 附

41 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 续 表 30 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 甘 草 巴 戟 天 当 归 甘 草 白 芍 当 归 川 芎 菟 丝 子 当 归 川 芎 香 附 当 归 川 芎 白 芍 当 归 川 芎 红 花 当 归 菟 丝 子 枸 杞 子 表 31 肾 气 亏 损 型 痛 经 复 方 4 味 药 之 药 组 药 对 (>3 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 甘 草 川 芎 菟 丝 子 当 归 甘 草 川 芎 红 花 当 归 甘 草 菟 丝 子 香 附 当 归 甘 草 川 芎 香 附 当 归 甘 草 川 芎 白 芍 当 归 甘 草 香 附 枸 杞 子 当 归 川 芎 菟 丝 子 红 花 当 归 川 芎 香 附 白 芍 当 归 菟 丝 子 香 附 枸 杞 子 当 归 甘 草 菟 丝 子 枸 杞 子 当 归 甘 草 菟 丝 子 红 花 甘 草 川 芎 菟 丝 子 红 花 甘 草 菟 丝 子 香 附 枸 杞 子 表 24 表 25 表 26 显 示 : 肾 气 亏 损 型 痛 经 复 方 2 味 3 味 药 及 4 味 药 之 药 组 大 都 为 当 归 川 芎 菟 丝 子 巴 戟 天 等 药 的 排 列 组 合, 体 现 了 补 益 肝 肾 兼 之 活 血 化 瘀 之 法 气 血 两 虚 型 组 方 药 类 本 课 题 收 录 了 古 今 文 献 中 治 疗 气 血 亏 虚 型 痛 经 的 方 剂 18 首, 用 药 共 涉 及 77 味, 累 计 用 药 次 数 247 次 表 32 气 血 两 虚 型 痛 经 方 剂 的 组 方 药 类 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 补 虚 药 活 血 化 瘀 药 理 气 药

42 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 32 药 物 分 类 频 次 构 成 比 (%) 排 序 清 热 药 利 水 渗 湿 药 其 他 收 涩 药 解 表 药 止 血 药 化 湿 药 安 神 药 温 里 药 平 肝 熄 风 药 祛 风 湿 药 由 表 32 可 见, 气 血 亏 虚 型 痛 经 方 剂 所 使 用 的 药 物 涉 及 14 类, 其 中 补 虚 药 位 居 首 位 (128 频 次 ), 构 成 比 在 10% 以 上 者 仅 有 活 血 化 瘀 药 (37 频 次 ), 共 占 66.80% 核 心 药 物 表 33 气 血 两 虚 型 痛 经 方 剂 的 核 心 药 物 ( 前 10 味 ) 药 物 分 类 药 名 频 次 排 序 补 虚 药 当 归 16 1 白 芍 15 2 白 术 13 4 甘 草 12 5 熟 地 黄 12 5 黄 芪 10 7 人 参 9 9 活 血 化 瘀 药 川 芎 15 2 理 气 药 香 附 8 10 利 水 渗 湿 药 茯 苓 10 7 从 表 33 中 药 物 的 应 用 情 况 看, 使 用 频 次 位 居 前 10 位 的 药 物 中, 补 虚 药 7 味, 活 血 化 瘀 药 1 味, 理 气 药 1 味, 利 水 渗 湿 药 1 味 这 些 药 物 总 的 使 用 频 次 为 120 次, 占 全 部 药 物 使 用 频 次 的 48.58%, 是 治 疗 气 血 两 虚 型 痛 经 的 核 心 药 物 其 中 当 归 白 芍 川 芎 白 术 和 甘 草 位 居 前 列 药 组 药 对 32

43 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 表 34 气 血 两 虚 型 痛 经 复 方 2 味 药 之 药 组 药 对 (>10 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 川 芎 当 归 白 芍 当 归 白 术 白 芍 川 芎 川 芎 白 术 白 芍 甘 草 白 芍 熟 地 黄 白 芍 白 术 当 归 甘 草 当 归 熟 地 黄 川 芎 熟 地 黄 表 35 气 血 两 虚 型 痛 经 复 方 3 味 药 之 药 组 药 对 (>9 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 白 芍 川 芎 当 归 川 芎 白 术 当 归 川 芎 熟 地 黄 当 归 白 芍 白 术 当 归 白 芍 甘 草 白 芍 川 芎 白 术 白 芍 川 芎 甘 草 白 芍 川 芎 熟 地 黄 当 归 白 芍 熟 地 黄 当 归 川 芎 茯 苓 当 归 川 芎 甘 草 当 归 白 术 熟 地 黄 当 归 白 术 茯 苓 白 芍 甘 草 熟 地 黄 川 芎 白 术 熟 地 黄 川 芎 白 术 茯 苓 表 36 气 血 两 虚 型 痛 经 复 方 4 味 药 之 药 组 药 对 (>8 频 次 ) 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 白 芍 川 芎 白 术 当 归 白 芍 川 芎 甘 草

44 第 二 部 分 研 究 过 程 与 结 果 续 表 36 药 组 药 对 频 次 频 率 (%) 当 归 白 芍 川 芎 熟 地 黄 当 归 川 芎 白 术 熟 地 黄 当 归 川 芎 白 术 茯 苓 当 归 白 芍 甘 草 熟 地 黄 当 归 川 芎 白 术 甘 草 当 归 川 芎 甘 草 熟 地 黄 当 归 白 芍 川 芎 茯 苓 当 归 白 芍 白 术 甘 草 当 归 白 芍 白 术 熟 地 黄 当 归 白 芍 白 术 茯 苓 白 芍 川 芎 白 术 甘 草 白 芍 川 芎 白 术 熟 地 黄 白 芍 川 芎 白 术 茯 苓 当 归 白 术 甘 草 熟 地 黄 白 芍 川 芎 甘 草 熟 地 黄 白 芍 白 术 甘 草 熟 地 黄 川 芎 白 术 甘 草 熟 地 黄 表 34 表 35 表 36 显 示 : 气 血 两 虚 型 痛 经 复 方 2 味 3 味 药 及 4 味 药 之 药 组 大 都 为 当 归 川 芎 白 芍 白 术 等 药 的 排 列 组 合, 体 现 了 补 益 气 血 兼 之 活 血 化 瘀 之 法 34

45 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 第 三 部 分 讨 论 1 痛 经 的 病 因 病 机 分 析 根 据 本 课 题 研 究 统 计 分 析 的 结 果 表 明, 古 今 对 痛 经 的 病 因 病 机 认 识 具 有 两 大 特 点 : 一 是 因 实 致 痛, 以 血 瘀 气 滞 寒 凝 火 热 和 痰 湿 为 主 ; 一 是 因 虚 致 痛, 以 气 虚 血 虚 及 肾 虚 为 主 1.1 瘀 血 内 阻 本 课 题 之 表 1 可 见,13 类 痛 经 证 型 中, 包 含 血 瘀 病 机 的 证 型 有 10 个 之 多, 排 名 前 五 位 的 证 型 均 含 有 血 瘀 ; 表 2 中 显 示,19 类 药 物 中 活 血 化 瘀 药 位 于 各 类 之 首 ; 表 3 所 示 前 十 位 的 核 心 药 物 中 有 四 位 是 活 血 化 瘀 药, 所 用 药 物 频 次 占 总 频 次 的 29.32%; 由 此 可 见, 瘀 血 是 痛 经 的 最 常 见 病 因, 血 瘀 是 其 最 主 要 病 机 瘀 血 阻 滞 冲 任, 胞 宫 恶 血 凝 结, 气 血 运 行 不 畅, 不 通 则 痛, 形 成 痛 经 瘀 血 所 成, 或 因 气 滞 而 致 血 行 受 阻, 或 因 气 虚 而 致 血 运 迟 缓, 或 因 痰 浊 阻 于 脉 络, 或 因 寒 邪 入 血, 血 寒 而 凝, 或 因 邪 热 入 血, 煎 熬 血 液 然 而 血 瘀 又 可 以 导 致 其 他 病 因 的 形 成, 所 以 瘀 血 内 阻 成 为 痛 经 的 重 要 病 因 病 机 1.2 气 机 郁 滞 由 表 1 可 见, 所 有 痛 经 证 型 之 中, 气 滞 血 瘀 型 位 居 首 位, 涉 及 气 滞 病 机 者 有 7 类 ; 表 2 中 显 示 理 气 药 位 居 第 三 ; 表 3 中 香 附 位 居 第 四 ; 由 此 可 见, 气 滞 也 是 导 致 痛 经 发 生 的 常 见 原 因 之 一 妇 人 情 志 内 郁, 或 痰 湿 食 积 瘀 血 等 阻 滞, 影 响 到 气 的 流 通, 导 致 冲 任 胞 宫 的 气 机 不 畅 或 阻 滞, 不 通 则 痛, 形 成 痛 经 同 样 地, 气 滞 也 可 以 引 起 血 瘀 水 停, 形 成 血 瘀 痰 湿 等 病 理 产 物 所 以 气 机 郁 滞 既 是 痛 经 形 成 的 主 要 原 因, 也 是 痛 经 多 种 其 他 病 因 产 生 的 致 病 因 素 1.3 寒 邪 凝 滞 表 1 所 示, 寒 凝 血 瘀 证 位 居 第 二, 涉 及 寒 凝 病 机 者 共 有 四 类 ; 表 2 可 见 温 里 药 位 居 第 四 ; 表 3 中 肉 桂 位 居 十 二 ; 数 据 表 明 寒 邪 凝 滞 亦 是 本 病 发 生 的 一 个 不 可 忽 视 的 因 素 经 期 产 后, 感 受 寒 邪, 或 过 食 寒 凉 生 冷, 寒 性 凝 滞, 客 于 冲 任 血 脉, 经 脉 气 血 为 寒 邪 所 凝 闭 阻 滞 不 通, 不 通 则 痛, 形 成 痛 经 1.4 热 邪 内 蕴 表 1 所 示, 涉 及 热 蕴 者 有 二 类 ; 表 2 可 见 清 热 药 位 居 第 五 ; 表 3 中 赤 芍 位 居 第 八 ; 由 此 可 见, 热 邪 也 是 痛 经 的 病 因 之 一 火 热 内 蕴, 煎 熬 血 液, 血 行 不 畅 而 凝 涩, 发 为 本 病 热 邪 既 可 外 受, 亦 可 内 生 或 经 它 邪 转 化 而 来, 并 常 与 它 邪 相 兼 为 患, 如 热 邪 与 瘀 血 相 合, 形 成 瘀 热 互 结 之 痛 经 ; 与 痰 邪 湿 邪 相 合, 形 成 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 之 痛 经 1.5 痰 湿 阻 滞 表 1 所 示, 各 类 痛 经 中 涉 及 痰 湿 者 有 两 类 ; 表 2 之 化 痰 药 化 湿 药 及 利 水 渗 湿 药 共 占 3.77%; 说 明 痰 湿 阻 滞 是 本 病 的 致 病 因 素 之 一 痰 湿 之 邪 既 可 因 为 经 前 经 期 冒 雨 涉 水 游 泳 或 久 居 阴 湿 之 地, 也 可 以 内 生 或 经 由 它 邪 影 响 生 成, 与 热 邪 相 同, 它 也 常 与 它 邪 相 兼 35

46 第 三 部 分 讨 论 为 患, 如 与 寒 邪 相 兼, 形 成 寒 湿 凝 滞 之 痛 经 ; 与 热 邪 相 兼, 形 成 湿 ( 痰 ) 热 瘀 阻 之 痛 经 1.6 肾 气 亏 虚 表 1 所 示, 涉 及 肾 气 亏 损 的 证 型 共 有 三 个, 且 在 虚 证 痛 经 中 位 居 首 位 ; 由 此 可 见, 肾 气 亏 虚 是 导 致 虚 性 痛 经 的 重 要 因 素 先 天 肾 气 不 足, 或 房 劳 多 产, 或 久 病 虚 损, 伤 及 肾 气, 肾 虚 则 精 亏 血 少, 冲 任 不 足, 经 行 血 泄, 胞 脉 愈 虚, 冲 任 子 宫 失 于 濡 养, 不 荣 则 痛, 故 使 痛 经 此 外, 肾 有 阴 阳, 肾 阳 虚, 阳 气 不 能 助 血 运 行 则 血 行 瘀 滞 ; 肾 阴 虚, 经 脉 失 养 而 挛 急, 也 影 响 血 液 运 行, 最 终 导 致 气 血 运 行 受 阻, 不 通 则 痛 而 致 痛 经 1.7 气 血 亏 虚 表 1 所 示, 涉 及 气 血 亏 虚 者 共 有 五 类, 使 用 频 率 为 17.70%; 表 2 之 补 虚 药 紧 随 活 血 化 瘀 药 之 后 位 居 第 二 ; 表 3 之 当 归 甘 草 白 芍 之 使 用 均 位 居 前 茅 ; 故 气 血 亏 虚 也 是 痛 经 发 病 的 重 要 因 素 素 体 虚 弱, 气 血 不 足, 或 大 病 久 病 或 大 失 血 后, 耗 伤 气 血, 或 脾 胃 虚 弱, 化 源 不 足, 气 虚 血 少, 经 行 血 泄, 冲 任 气 血 更 虚, 胞 脉 失 于 濡 养, 不 荣 则 痛, 兼 之 气 虚 无 力 流 通 血 气, 因 而 发 为 痛 经 2 痛 经 方 剂 的 配 伍 规 律 分 析 从 上 述 痛 经 方 药 研 究 可 以 看 出 : 活 血 化 瘀 药 补 虚 药 理 气 药 温 里 药 清 热 药 解 表 药 止 血 药, 使 用 频 次 均 高 达 200 次 以 上 ; 利 水 渗 湿 药 化 痰 止 咳 平 喘 药 化 湿 药 等 使 用 频 次 也 在 50 次 以 上 据 此 分 析, 痛 经 方 剂 遣 方 用 药 的 基 本 思 路 是 祛 除 病 邪 和 扶 助 正 气 下 面 就 其 配 伍 规 律 进 行 初 步 探 讨 2.1 邪 去 正 自 安 配 活 血 化 瘀 药 为 基 本 构 成 导 致 痛 经 发 生 的 主 要 原 因 是 瘀 血, 治 当 祛 除 瘀 血, 活 血 化 瘀, 即 血 实 者 宜 决 之 ( 素 问 阴 阳 应 象 大 论 ) 无 论 是 表 2 之 药 类, 还 是 表 3 之 核 心 药 物, 以 及 表 4 表 5 表 6 的 药 组 药 对 皆 显 示 活 血 化 瘀 药 的 使 用 频 率 远 高 于 其 它 药 类, 由 此 可 见, 活 血 化 瘀 药 是 痛 经 方 剂 最 主 要 的 组 成 部 分, 无 论 是 实 证 还 是 虚 证 此 类 药 物 均 是 方 剂 最 基 本 的 构 成 部 分 瘀 血 既 是 致 病 因 素, 又 是 病 理 产 物, 瘀 血 致 病 或 属 原 发 病 因, 或 属 继 发 病 因 因 此, 活 血 化 瘀 药 配 入 痛 经 方 剂 之 中, 不 仅 可 收 标 本 同 治 之 效, 且 能 洞 烛 机 先, 防 微 杜 渐 现 代 医 学 研 究 表 明, 血 瘀 证 的 发 生 和 形 成 与 机 体 微 循 环 和 血 液 流 变 学 及 血 流 动 力 学 的 理 化 特 征 和 病 理 生 理 改 变 有 着 密 切 关 系, 而 活 血 化 瘀 药 具 有 改 善 微 循 环 改 善 血 流 动 力 学 以 及 改 善 血 液 流 变 学 和 抗 血 栓 形 成 的 功 效 常 用 的 活 血 化 瘀 药 有 : 延 胡 索 川 芎 五 灵 脂 丹 参 红 花 桃 仁 益 母 草 莪 术 没 药 牛 膝 三 棱 乳 香 郁 金 延 胡 索 活 血 行 气 止 痛, 本 草 纲 目 曰 其 能 行 血 中 气 滞, 气 中 血 滞, 故 专 治 一 身 上 下 诸 痛, 能 直 接 对 抗 前 列 腺 素, 减 轻 平 滑 肌 痉 挛, 而 达 到 镇 痛 目 的 ; 川 芎 活 血 行 气 祛 风 止 痛, 本 草 汇 言 称 之 为 血 中 气 药, 活 血 化 瘀 力 强, 可 使 已 聚 集 的 血 小 板 迅 速 解 聚, 有 镇 静 加 强 子 宫 收 缩 作 用 ; 五 灵 脂 活 血 化 瘀 止 痛, 本 草 经 疏 言 其 功 长 于 破 血 行 血, 故 凡 瘀 血 停 滞 作 痛,, 血 滞 经 脉, 气 不 得 行, 攻 刺 疼 痛 等 证, 在 所 必 用, 可 以 通 过 缓 解 平 滑 肌 痉 挛 从 而 达 到 止 痛 效 果 ; 丹 36

47 南 京 中 医 药 大 学 硕 士 学 位 论 文 参 活 血 调 经 祛 瘀 止 痛, 本 草 纲 目 谓 其 能 破 宿 血, 补 新 血, 可 以 改 善 微 循 环, 促 进 血 液 流 速, 能 改 善 血 液 流 变 性, 降 低 血 液 粘 度, 抑 制 血 小 板 和 凝 血 功 能, 激 活 纤 溶, 对 抗 血 栓 形 成, 对 中 枢 神 经 有 镇 静 和 镇 痛 作 用 ; 红 花 桃 仁 活 血 调 经 祛 瘀 止 痛, 本 草 汇 言 红 花, 破 血 行 血 和 血 调 血 之 药 也, 本 草 经 疏 桃 仁, 性 善 破 血, 散 而 不 收, 泻 而 无 补, 能 抑 制 血 小 板 聚 集, 增 强 纤 维 蛋 白 溶 解, 降 低 全 血 粘 度, 对 中 枢 神 经 有 镇 痛 镇 静 作 用 益 母 草 活 血 祛 瘀 调 经, 促 进 子 宫 收 缩, 对 血 小 板 聚 集 血 栓 形 成 以 及 红 细 胞 的 聚 集 性 有 抑 制 作 用 ; 莪 术 破 血 行 气 止 痛, 具 有 促 进 腹 腔 血 液 和 凝 血 块 吸 收, 有 扩 张 外 周 血 管 改 善 微 循 环 的 作 用 配 理 气 药 痛 经 复 方 常 配 伍 行 气 药, 究 其 原 因, 主 要 在 于 气 和 血 的 关 系, 医 学 真 传 气 血 气 非 血 不 和, 血 非 气 不 运, 气 为 血 之 帅, 血 为 气 之 母 仁 斋 直 指 方 论 血 营 气 卫 论 气 行 则 血 行, 气 止 则 血 止 瘀 血 是 导 致 痛 经 的 最 常 见 原 因, 血 的 运 行 主 要 依 赖 于 气 的 推 动 作 用, 气 滞 则 血 行 不 利 血 行 迟 缓 而 形 成 血 瘀, 既 成 之 瘀 又 可 阻 碍 气 机 之 运 行 而 加 重 气 滞, 从 而 形 成 气 滞 导 致 血 瘀 血 瘀 导 致 气 滞 的 恶 性 循 环 因 此, 理 气 药 也 是 痛 经 方 剂 的 重 要 构 成 部 分 治 痛 经 之 方 常 配 伍 行 气 药, 其 目 的 使 气 行 则 血 行, 恢 复 气 血 津 液 的 流 畅 该 原 则 的 使 用 主 要 体 现 在 : 首 先 药 物 选 择 多 选 用 既 能 行 气 又 能 活 血 之 品, 如 延 胡 索 川 芎 三 棱 莪 术 乳 香 没 药 郁 金 等 ; 其 次, 叶 天 士 临 证 指 南 医 案 女 子 以 肝 为 先 天, 故 行 气 药 多 用 疏 肝 类, 如 香 附 乌 药 木 香 川 楝 子 等 值 得 一 提 的 是, 解 表 药 中 使 用 率 最 高 的 柴 胡, 也 是 据 此 理 而 用 现 代 药 理 研 究, 香 附 疏 肝 理 气 调 经 止 痛, 本 草 纲 目 谓 之 乃 气 病 之 总 司, 女 科 之 主 帅 也, 本 草 正 义 言 专 治 气 结 为 病, 能 驰 缓 子 宫 肌 张 力, 有 镇 痛 抗 炎 作 用, 其 挥 发 油 有 雌 激 素 样 作 用 ; 木 香 行 气 止 痛, 对 子 宫 平 滑 肌 有 解 痉 作 用 ; 乌 药 行 气 止 痛, 具 有 抗 凝 抗 炎 镇 痛 作 用, 能 缓 解 肌 肉 痉 挛 性 疼 痛 ; 柴 胡 疏 肝 解 郁, 有 镇 静 安 定 镇 痛 作 用 配 温 里 药 素 问 举 痛 论 有 寒 气 入 经 而 稽 迟, 泣 而 不 行, 客 于 脉 外 则 血 少, 客 于 脉 中 则 气 不 通, 故 卒 然 而 痛, 所 谓 稽 迟 泣 而 不 行 不 通, 乃 是 经 脉 气 血 为 寒 邪 所 凝 闭 阻 滞 之 故 根 据 素 问 至 真 要 大 论 寒 者 热 之 寒 淫 所 胜, 平 以 辛 热 寒 淫 于 内, 治 以 甘 热, 素 问 调 经 论 说 血 气 者, 喜 温 而 恶 寒, 寒 则 涩 不 能 流, 温 则 消 而 去 之, 在 治 疗 痛 经 时 配 伍 温 里 药 温 里 药 多 使 用 兼 有 活 血 行 气 止 痛 之 功 效 者, 如 肉 桂 小 茴 香 干 姜 吴 茱 萸 等 肉 桂 散 寒 止 痛 温 经 通 脉, 有 促 进 血 液 循 环 抗 血 小 板 凝 集 抗 凝 血 酶 镇 静 镇 痛 的 作 用 ; 小 茴 香 散 寒 理 气 止 痛, 有 镇 痛 作 用, 可 以 缓 解 平 滑 肌 痉 挛 ; 干 姜 温 中 散 寒 通 脉, 可 以 镇 静 镇 痛 ; 吴 茱 萸 散 寒 止 痛, 疏 肝 解 郁, 有 镇 痛 抗 凝 之 功 效 配 清 热 药 痛 经 复 方 配 伍 清 热 药 的 原 因 在 于 热 邪 也 是 导 致 痛 经 发 生 的 病 因 之 一, 医 林 改 错 膈 下 逐 瘀 汤 所 治 之 症 目 谓 血 受 热, 则 煎 熬 成 块, 重 订 广 温 热 论 清 凉 法 说 因 伏 火 37

<46495420446F63756D656E7428452D2D796E2DB9A4D7F72D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303133C4EA2DB5DA31C6DA2D30302DB7E2C3E6CDC6BDE9A3A8323031332D31A3A92E6D6469>

<46495420446F63756D656E7428452D2D796E2DB9A4D7F72D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303133C4EA2DB5DA31C6DA2D30302DB7E2C3E6CDC6BDE9A3A8323031332D31A3A92E6D6469> 绎 阴 元 元 渊 210046 210046 渊 210046 173 111 62-76 P 约 0.05 doi: 10.3969/j.issn.1674-3849.2013.01.020 喎 喎 喎 [1] 2012-07-13 2012-08-15 元 973 2011CB505300-01 元 元 105 2013 绎 Vol.15 No.1 1. [2] CNKI 1911 ~1979

More information

密 级 : 公 开 学 号 :Y20082007 硕 士 学 位 论 文 中 医 药 治 疗 大 肠 癌 相 关 文 献 的 用 药 规 律 研 究 研 究 生 朱 江 龙 指 导 教 师 叶 丽 红 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 中 医 内 科 学 第 一 临 床 医 学 院 2012 年 6 月 The literature of Chinese medicine treatment

More information

Research on the Pediatric Stomatitis Chinese Medicine Clinic Guide A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:Zhang Yu Adviser:Prof. L

Research on the Pediatric Stomatitis Chinese Medicine Clinic Guide A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:Zhang Yu Adviser:Prof. L 密 级 : 公 开 学 号 :20081213 硕 士 学 位 论 文 小 儿 口 疮 中 医 诊 疗 指 南 研 究 研 究 生 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 张 玉 李 志 山 教 授 中 医 儿 科 学 第 一 临 床 医 学 院 2011 年 6 月 Research on the Pediatric Stomatitis Chinese Medicine

More information

Microsoft Word - pipi論文正式版.doc

Microsoft Word - pipi論文正式版.doc 密 级 : 公 开 学 号 :20112003 硕 士 学 位 论 文 明 代 各 流 派 医 家 治 疗 泄 泻 的 理 论 研 究 与 用 药 思 路 研 究 生 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 黄 韵 桦 顾 勤 教 授 中 医 内 科 学 第 一 临 床 医 学 院 2014 年 6 月 Theoretical studies and medication ideas

More information

57 mainly qi deficiency and yin deficiency. The most common syndrome types are kidney qi deficiency dual deficiency of qi and yin and kidney yin defic

57 mainly qi deficiency and yin deficiency. The most common syndrome types are kidney qi deficiency dual deficiency of qi and yin and kidney yin defic 36 1 2013 1 56 Journal of Beijing University of Traditional Chinese Medicine Vol. 36 No. 1 Jan. 2013 * ( 北 京 中 医 药 大 学 东 直 门 医 院 北 京 100700) # 204 63. 73% 91. 67% 74. 51% 25 2 3 4 11 3 Z 1 Z 2 Z 3 70.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1CFD2B5C2DBCEC4BBC6CAABD2F0D0DEB8C42E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B1CFD2B5C2DBCEC4BBC6CAABD2F0D0DEB8C42E646F63> 密 级 : 公 开 学 号 :20072042 硕 士 学 位 论 文 中 医 药 治 疗 脂 肪 肝 用 药 特 点 研 究 研 究 生 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 黄 诗 茵 薛 博 瑜 教 授 中 医 内 科 学 第 一 临 床 医 学 院 2010 年 6 月 Research on characterisitic pharmacy of adiposis

More information

标题

标题 第 33 卷 第 3 期 医 学 研 究 与 教 育 Vol.33 No.3 2016 年 6 月 Medical Research and Education Jun.,2016 本 文 引 用 : 张 建 红, 刘 盼 英, 李 远, 等. 真 性 红 细 胞 增 多 症 的 中 医 辨 证 用 药 规 律 与 转 化 医 学 研 究 [ J ]. 医 学 研 究 与 教 育, 2016, 33

More information

07 353-408

07 353-408 編 號 :CCMP96-RD-006 以 德 菲 法 探 討 中 醫 臨 床 證 型 診 斷 基 準 - 六 淫 證 型 蘇 奕 彰 中 國 醫 藥 大 學 摘 要 德 菲 法 (Delphi Method) 是 廣 泛 被 使 用 的 研 究 方 法, 尤 其 適 用 於 新 的 研 究 領 域 (new research area) 及 探 索 性 研 究 (exploratory studies),

More information

<46495420446F63756D656E7428442D2D796E2DD6D0D2BDD2A92DB5DA3132C6DA2DB7E2C3E6CDC6BDE9A3A8323031342D3132A3A9CCE6BBBB2E6D6469>

<46495420446F63756D656E7428442D2D796E2DD6D0D2BDD2A92DB5DA3132C6DA2DB7E2C3E6CDC6BDE9A3A8323031342D3132A3A9CCE6BBBB2E6D6469> 2014 第十六卷 第十二期 绎Vol.16 No.12 清热利湿化瘀汤联合针灸治疗慢性盆腔炎 湿热瘀结证临床研究 周 萍 1 曾志华 1元元 向阳红 2 1. 重庆医科大学中医药学院 摘 重庆 401331 2. 重庆市中医研究院 重庆 400020 要 目的 观察清热利湿化瘀汤联合针灸治疗慢性盆腔炎湿热瘀结证的临床疗效 方法 将 120 例病例随机分为 每组各 40 例 给予口服清热利湿化瘀汤

More information

穨17.PDF

穨17.PDF 17 J Chin Med 14(1): 17-31, 2003 (2002 7 9 2002 12 24 2003 1 8 ) 1 2 50 : 04-22340047 : 04-22342508E-Mail: jcmt22@ms38.hinet.net 18 3 4 19 () 5 1. 2. 3. 4. 5. 20 ( ) 6 1. 2. 3. () 7 1. 21 1 2 3 4 5 6 2.

More information

Construction of Chinese pediatric standard database A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:linan Adviser:Prof. Han Xinmin Nanjing

Construction of Chinese pediatric standard database A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:linan Adviser:Prof. Han Xinmin Nanjing 密 级 : 公 开 学 号 :20081209 硕 士 学 位 论 文 中 医 儿 科 标 准 数 据 库 建 设 研 究 研 究 生 李 楠 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 韩 新 民 教 授 中 医 儿 科 学 第 一 临 床 医 学 院 2011 年 06 月 Construction of Chinese pediatric standard database

More information

湖北省残疾人抽样数据分析报告(简版)

湖北省残疾人抽样数据分析报告(简版) 湖 北 省 残 疾 人 抽 样 数 据 分 析 报 告 ( 简 版 ) 湖 北 省 残 疾 人 联 合 会 监 测 工 作 办 公 室 2013 年 5 月 导 言 根 据 全 国 残 疾 人 状 况 监 测 方 案, 湖 北 省 残 疾 人 监 测 的 目 的 非 常 明 确, 即 通 过 监 测, 及 时 准 确 全 面 地 掌 握 残 疾 人 的 变 化 情 况, 为 相 关 政 策 规 划

More information

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月

硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 硕 士 学 位 论 文 论 文 题 目 : 北 岛 诗 歌 创 作 的 双 重 困 境 专 业 名 称 : 中 国 现 当 代 文 学 研 究 方 向 : 中 国 新 诗 研 究 论 文 作 者 : 奚 荣 荣 指 导 老 师 : 姜 玉 琴 2014 年 12 月 致 谢 文 学 是 我 们 人 类 宝 贵 的 精 神 财 富 两 年 半 的 硕 士 学 习 让 我 进 一 步 接 近 文 学,

More information

~m~li~* ~ ± ~ 1Jz. IDfU Y:.. a~~.~.oor.~~b~.~fi~~p A Study of Developing a Mobile APP for Supporting the Chinese Medicine Pulse Diagnosis Based on Pul

~m~li~* ~ ± ~ 1Jz. IDfU Y:.. a~~.~.oor.~~b~.~fi~~p A Study of Developing a Mobile APP for Supporting the Chinese Medicine Pulse Diagnosis Based on Pul 南 華 大 學 資 訊 管 理 學 系 碩 士 論 文 基 於 脈 象 結 構 開 發 輔 助 中 醫 脈 診 之 行 動 APP A Study of Developing a Mobile APP for Supporting the Chinese Medicine Pulse Diagnosis Based on Pulse Components 研 究 生 : 吳 奇 燊 指 導 教 授

More information

Explore Rou Jin Yang Jing Learning Ideology Of Prof. Jin Hongzhu And Application Spinal Column Ailment A Dissertation Submitted for the Doctorate Cand

Explore Rou Jin Yang Jing Learning Ideology Of Prof. Jin Hongzhu And Application Spinal Column Ailment A Dissertation Submitted for the Doctorate Cand 密 级 : 公 开 学 号 :20093086 博 士 学 位 论 文 金 宏 柱 教 授 柔 筋 养 精 学 术 思 想 及 其 防 治 脊 柱 相 关 疾 病 应 用 探 索 研 究 生 : 胡 斌 指 导 教 师 : 学 科 专 业 : 所 在 学 院 : 毕 业 时 间 : 金 宏 柱 教 授 针 灸 推 拿 学 第 二 临 床 医 学 院 2012 年 6 月 Explore Rou Jin

More information

Study of Wu Jutong`s nourishing Yin in febrile disease theory A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:Wei Tangjun Adviser: Gong Jie

Study of Wu Jutong`s nourishing Yin in febrile disease theory A Dissertation Submitted for the Master s Degree Candidate:Wei Tangjun Adviser: Gong Jie 密 级 : 公 开 学 号 :20091037 硕 士 学 位 论 文 吴 鞠 通 温 病 养 阴 法 的 研 究 研 究 生 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 韦 堂 军 龚 婕 宁 中 医 临 床 基 础 基 础 医 学 院 2012 年 6 月 Study of Wu Jutong`s nourishing Yin in febrile disease theory

More information

穨75.PDF

穨75.PDF 75 J Chin Med 14(2): 75-85, 2003 (2002 8 20 2002 12 24 2003 1 8 ) 1 2 3 4 5 6 7 50 : 04-22340047 : 04-22342508E-mail: jcmt22@ms38.hinet.net 76 8 9 1180 1251 10 () 11 77 12 13 ( ) 14 (1) (2) () (1) (2)

More information

<46495420446F63756D656E7428452D2D796E2D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303134C4EA2DB5DA36C6DA2D30322DD7A8C0FBD0C5CFA2D7CAD4B4D1D0BEBF36C6DA2E6D6469>

<46495420446F63756D656E7428452D2D796E2D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303134C4EA2DB5DA36C6DA2D30322DD7A8C0FBD0C5CFA2D7CAD4B4D1D0BEBF36C6DA2E6D6469> 绎 1. 100193 2. 100080 3. 100080 2014 5 29 764 8 doi: 10.11842/wst.2014.06.007 G25 A 3 Apocynum venetum LinnPoa 原 [4] [5] [6] cynum pictum Sckrenk Baill [7] Poacynum hendersonii Hook. Woodson [8] [9] [10]

More information

ebook42-13

ebook42-13 13 Excel E x c e l 13 Excel 133 E x c e l 13.1 1 E x c e l 2 X Y y x 12 1 7 1 3 134 Excel 2000 13-1 13-2 13-1 13-2 4 E x c e l 1) E x c e l 3 2) E x c e l 13 Excel 135 3) 1 13-3 Microsoft Excel 4) 13-3

More information

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg 上 海 外 国 语 大 学 SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 硕 士 学 位 论 文 MASTER DISSERTATION 学 院 国 际 文 化 交 流 学 院 专 业 汉 语 国 际 教 育 硕 士 题 目 届 别 2010 届 学 生 陈 炜 导 师 张 艳 莉 副 教 授 日 期 2010 年 4 月 A VALIDATION STUDY

More information

新婚夫妇必读(九).doc

新婚夫妇必读(九).doc ...1...3...4...5...9...9...10...12...14 3...19...20...22...27...28...30...31...35...37 I 13...39...44...48...49...50...51...54...55...58...60...62...63...66...67...68...70...71 TOP10...73...77...79...80

More information

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010

2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010 2010 2010............... 1 1 2010...1 2 2010...5 3 2010...6 4 2010...7 5 2010...8 6 2010...9 7 2010 500...10 8 2010...20 9 2010...50 2010.........52 1 2010...52 2 2010...55 I 3 2010...56 4 2010...57 5

More information

最新监狱管理执法全书(二百零五)

最新监狱管理执法全书(二百零五) .............................. I ........................... II ................................. III 1996 1994 5 16 1 2 1997 12 29 84 1996 1994 5 16

More information

結 果 與 討 論 : 一 總 結 過 去 的 研 究 成 果, 子 宮 內 膜 異 位 症 的 中 醫 辨 證 至 少 有 17 種 不 同 的 證 型, 而 其 中 又 以 氣 滯 血 瘀 寒 凝 血 瘀 瘀 熱 內 阻 痰 瘀 互 結 氣 虛 血 瘀 與 腎 虛 血 瘀 六 種 證 型 最 為

結 果 與 討 論 : 一 總 結 過 去 的 研 究 成 果, 子 宮 內 膜 異 位 症 的 中 醫 辨 證 至 少 有 17 種 不 同 的 證 型, 而 其 中 又 以 氣 滯 血 瘀 寒 凝 血 瘀 瘀 熱 內 阻 痰 瘀 互 結 氣 虛 血 瘀 與 腎 虛 血 瘀 六 種 證 型 最 為 Yearbook of Chinese Medicine and Pharmacy, 26 (5), 353-376, 2008 中 醫 藥 年 報 第 26 期 第 5 冊 編 號 :CCMP95-TP-037 子 宮 內 膜 異 位 症 體 質 證 型 診 斷 指 標 之 研 究 陳 建 霖 長 庚 紀 念 醫 院 摘 要 子 宮 內 膜 異 位 症 是 婦 科 常 見 的 病 症, 其 發 生

More information

戊 酸 雌 二 醇 片 联 合 宫 颈 注 射 利 多 卡 因 用 于 绝 经 后 妇 女 取 环 的 临 床 效 果 评 价 陆 琴 芬, 等 371 Keywords groups, no removal difficulties and failure, was statistically s

戊 酸 雌 二 醇 片 联 合 宫 颈 注 射 利 多 卡 因 用 于 绝 经 后 妇 女 取 环 的 临 床 效 果 评 价 陆 琴 芬, 等 371 Keywords groups, no removal difficulties and failure, was statistically s 370 临 床 与 病 理 杂 志 J Clin Pathol Res 2015, 35(3) http://www.lcbl.net doi: 10.3978/j.issn.2095-6959.2015.03.009 View this article at: http://dx.doi.org/10.3978/j.issn.2095-6959.2015.03.009 戊 酸 雌 二 醇 片 联

More information

ICS S Z D B /Z SZ Coding Rules for Formulas and Their Codes 2014 I II III 1 7 10 A 1 2 A 1 2 3 4 5 AA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1F4D0E9CCE5D6CAD1F8C9FAB7BDB0B8D1D0BEBF2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D1F4D0E9CCE5D6CAD1F8C9FAB7BDB0B8D1D0BEBF2E646F63> 密 级 : 公 开 学 号 :T2010033 硕 士 学 位 论 文 阳 虚 体 质 养 生 方 案 研 究 研 究 生 指 导 教 师 学 科 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 朱 杰 郭 海 英 教 授 中 医 康 复 学 第 二 临 床 医 学 院 2011 年 6 月 The Research Of Healthy Programs For Yang-Deficiency Constitution

More information

University of Science and Technology of China A dissertation for master s degree Research of e-learning style for public servants under the context of

University of Science and Technology of China A dissertation for master s degree Research of e-learning style for public servants under the context of 中 国 科 学 技 术 大 学 硕 士 学 位 论 文 新 媒 体 环 境 下 公 务 员 在 线 培 训 模 式 研 究 作 者 姓 名 : 学 科 专 业 : 导 师 姓 名 : 完 成 时 间 : 潘 琳 数 字 媒 体 周 荣 庭 教 授 二 一 二 年 五 月 University of Science and Technology of China A dissertation for

More information

66 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 人 文 藝 術 類 Abstract This study aimed to analyze the implementing outcomes of ability grouping practice for freshman English at a u

66 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 人 文 藝 術 類 Abstract This study aimed to analyze the implementing outcomes of ability grouping practice for freshman English at a u 臺 中 教 育 大 學 學 報 : 人 文 藝 術 類 0 年,(),-0 65 私 立 科 技 大 學 四 技 大 一 新 生 英 文 能 力 分 級 教 學 成 效 分 析 An Analysis of the Implementing Outcomes of Ability Grouping of Freshman English in a University of Technology 溫

More information

教授:

教授: 2013 高 教 社 杯 全 国 大 学 生 数 学 建 模 竞 赛 获 奖 名 单 全 国 大 学 生 数 学 建 模 竞 赛 组 委 会 2013 年 11 月 29 日 本 科 组 高 教 社 杯 获 得 者 : 刘 世 尧 王 钰 聪 李 文 然 ( 厦 门 大 学 ) 专 科 组 高 教 社 杯 获 得 者 : 肖 渝 琳 刘 新 燕 黄 龙 ( 成 都 工 业 学 院 ) 本 科 组 MATLAB

More information

The Clinical Research of the Method of Benefiting Qi, Dispelling Pathogenic Wind,Dredging Channel Blockage and Resolving Fluid Retention on Combined A

The Clinical Research of the Method of Benefiting Qi, Dispelling Pathogenic Wind,Dredging Channel Blockage and Resolving Fluid Retention on Combined A 密 级 : 公 开 学 号 :20091350 硕 士 学 位 论 文 益 气 祛 风 宣 痹 化 饮 法 对 过 敏 性 鼻 炎 - 哮 喘 综 合 征 的 临 床 研 究 研 究 生 指 导 教 师 所 在 专 业 所 在 学 院 毕 业 时 间 沈 伟 史 锁 芳 中 医 内 科 学 第 一 临 床 医 学 院 2012 年 06 月 The Clinical Research of the

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 中 國 文 學 系 國 立 中 山 大 學, 碩 士 論 文 國 立 中 山 大 學 中 國 文 學 系 碩 士 論 文 Department of Chinese Literature 肉 蒲 團 研 究 National Sun Yat-sen University Master Thesis 肉 蒲 團 研 究 The Research of Rou Pu Tuan 研 究 生 : 林 欣 穎

More information

Microsoft Word - 24217010311110028谢雯雯.doc

Microsoft Word - 24217010311110028谢雯雯.doc HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY 硕 士 学 位 论 文 MASTER S DEGREE DISSERTATION 80 后 女 硕 士 生 择 偶 现 状 以 武 汉 市 七 所 高 校 为 例 POST-80S FEMALE POSTGRADUATE MATE SELECTION STATUS STUDY TAKE WUHAN SEVEN UNIVERSITIES

More information

10 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 生 药 打 粉 入 药 的 基 本 特 点, 借 鉴 材 料 学 粉 体 学 等 学 科 的 研 究 成 果, 在 中 药 传 统 制 药 理 念 的 启 发

10 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 生 药 打 粉 入 药 的 基 本 特 点, 借 鉴 材 料 学 粉 体 学 等 学 科 的 研 究 成 果, 在 中 药 传 统 制 药 理 念 的 启 发 中 草 药 Chinese Traditional and Herbal Drugs 第 43 卷 第 1 期 2012 年 1 月 9 基 于 传 统 丸 散 剂 特 点 的 中 药 粒 子 设 计 技 术 研 究 1, 杨 明 2, 韩 丽 1, 杨 胜 3, 张 定 1, 苏 柘 僮 1, 郭 治 平 4, 邹 文 铨 1. 成 都 中 医 药 大 学 四 川 省 中 药 资 源 系 统 研

More information

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont 210 毛 果 芸 香 碱 联 合 拉 坦 前 列 素 治 疗 原 发 性 急 性 闭 角 型 青 光 眼 的 疗 效 观 察 符 元 党 1, 郑 振 优 2, 林 再 雄 2, 周 吉 良 1. 昌 江 黎 族 自 治 县 中 西 医 结 合 医 院, 海 南 昌 江 572700 2. 海 南 医 学 院 附 属 医 院 眼 科, 海 南 海 口 570100 1 摘 要 : 目 的 探 讨

More information

山 东 大 学 信 号 与 系 统 和 数 字 信 号 处 理 (833) 考 研 内 部 精 华 资 料...27 山 东 大 学 信 号 与 系 统 和 数 字 信 号 处 理 (833)(70% 信 号 与 系 统,30% 数 字 信 号 处 理 不 含 滤 波 器 设 计 )/ 考 研 内

山 东 大 学 信 号 与 系 统 和 数 字 信 号 处 理 (833) 考 研 内 部 精 华 资 料...27 山 东 大 学 信 号 与 系 统 和 数 字 信 号 处 理 (833)(70% 信 号 与 系 统,30% 数 字 信 号 处 理 不 含 滤 波 器 设 计 )/ 考 研 内 山 东 大 学 839 生 物 化 学 ( 生 ) 全 套 考 研 资 料 ......7 山 东 大 学 生 物 化 学 (839)( 生 )/ 考 研 内 部 精 华 资 料...7 山 东 大 学 生 物 化 学 ( 生 )(839) 考 研 内 部 精 华 资 料...8 山 东 大 学 661 考 古 综 合 全 套 考 研 资 料

More information

Microsoft Word - 75413980_4

Microsoft Word - 75413980_4 中 国 资 产 管 理 业 翘 首 等 待 修 订 后 的 证 券 投 资 基 金 法 及 配 套 法 规 的 施 行 2012 年 12 月 28 日, 业 内 期 盼 已 久 的 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 ( 新 基 金 法 ) 修 订 通 过, 自 2013 年 6 月 1 日 起 施 行 为 了 支 持 新 基 金 法 的 实 施, 有 关 监 管 部 门, 主

More information

郑州大学(下).doc

郑州大学(下).doc ...1...10 ( )...12...14...18...20...24...26...30...33...37...39...42...45...48...52...53 I ...57...63...65...74...82...84...85...87...91...95...97... 101... 103... 106... 109... 115... 124... 126... 128

More information

厨房小知识(六)

厨房小知识(六) ...1...1...2...2...4...6...7...8...9...10...13...14...17...18...20...20...21...23...24...24...26...27...28 I II...31...32...32...35...36...39...40...41...41...42...43...44...47?...49...50...52...53...54...54...60...67...68...69

More information

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理

广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 发 展 党 员 公 示 制 实 施 办 法...189 关 于 推 荐 优 秀 团 员 作 为 党 的 发 展 对 象 工 作 的 意 见...192 后 勤 管 理 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 新 引 进 教 职 工 周 转 房 管 理 目 党 政 工 作 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 委 理 论 中 心 组 学 习 制 度...1 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 教 职 工 政 治 理 论 学 习 制 度...4 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 责 任 制 实 施 办 法 ( 试 行 )...6 广 东 纺 织 职 业 技 术 学 院 党 风 廉 政 建 设 暂 行 规 定...18

More information

2005 2005 12

2005  2005 12 2005 2005 http://www.nsfc.gov.cn 2005 12 2005...1 1-1 2005...1 1-2 2005...2 1-3 2005...5 1-4 2005...6 1-5 2005...7 1-6 2005...8 1-7 2005...9 1-8 2005...10 1-9 2005 200...11 1-10 2005...21 1-11 2005...61

More information

游戏攻略大全(五十).doc

游戏攻略大全(五十).doc I...1...2...18...32...37...39...40...40...41...41...41...42...42...42...43...44...44...44...45...45...45...46 ...46...46...47...47...47...47...48...48...48...49...51...72...80...82...85...86...91...94...97

More information

金融英语证书考试大纲

金融英语证书考试大纲 金 融 英 语 证 书 考 试 大 纲 第 一 部 分 考 试 说 明 一 考 试 目 的 金 融 英 语 证 书 考 试 是 国 家 级 行 业 性 专 业 外 语 水 平 考 试, 旨 在 通 过 统 一 的 标 准 化 考 试 程 序 和 测 试 标 准, 为 中 国 金 融 业 提 供 金 融 英 语 水 平 行 业 参 考 标 准, 测 试 并 认 定 应 试 人 员 的 金 融 英 语

More information

I...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...12...13...14...16...17...18...20...21...22...23...25...26...27...28...30 II...31...33...34...35...37...38...39...41...43...44...45...47...49...50...52...54...55...56...57...59...60...61...62...63...64...65

More information

健康知识(二)

健康知识(二) I...1...6...7...8...10...12...14...15...17...19...22...26...28...29...30...31...32...34...36...37...38...39...40 II...41...42...43...46 7...47...48...49...53...55...56...57...58...60...66...67...68...69...69...70...73...73...74...75...78...79...79

More information

中南财经大学(二).doc

中南财经大学(二).doc 2004...1...3 2004...5...9 2004...10 2004...13...16...18...19...23...35...39...42...44...46...50 I ...53...54 ( )...57...58...62... 121... 124... 149 ( )... 151... 152... 154... 157... 158... 159... 163...

More information

广西大学(一).doc

广西大学(一).doc .....1... 11...14...15...16...17...19...19...22 ( )...30 ( )...32...34...39...44 ( )...63...64...67...69 I ...75...77...79...81...87 ( )...88...92...93...95...98... 100... 104... 114... 116... 124 ( )...

More information

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学

根据学校教学工作安排,2011年9月19日正式开课,也是我校迁址蓬莱的第一学期开学 济 南 大 学 泉 城 学 院 2014 届 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 前 言 济 南 大 学 泉 城 学 院 是 国 家 教 育 部 和 山 东 省 人 民 政 府 正 式 批 准 成 立, 实 施 本 科 层 次 学 历 教 育 的 综 合 性 高 等 院 校 自 2005 年 建 校 以 来, 学 院 依 托 济 南 大 学 雄 厚 的 办 学 实 力, 坚 持 以 学 生

More information

山东大学(一).doc

山东大学(一).doc ...1...8...23...27...30 ( )...33...36...40...44...46...52 ( )...53...54...54 I ...55...56...58...59...60 ( )...63...75...88...92...99 ( )... 110... 118... 138... 142... 148 ( )... 152 2004 2006... 156

More information

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清

主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 主 编 : 杨 林 副 主 编 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 评 审 顾 问 : 杨 林 张 新 民 评 审 : 张 新 民 邹 兰 曹 纯 纯 周 秋 婷 李 雅 清 黄 囡 囡 李 忆 萍 徐 如 雪 文 字 编 辑 : 曹 纯 纯 邹 兰 李 雅 清 周 秋 婷 李 忆 萍 徐 如 雪 何 雯 技 术 编 辑 : 李 雅 清 曹 纯 纯 薛 莞 陈 敏

More information

最新文物管理执法全书(十四).doc

最新文物管理执法全书(十四).doc I...1...3...5...8...12...15...19...23...25...28...30...34...37...39...43...47...50...52...55...59...60...63...67...70 ...75...79...82...83...85...90...92...95...99... 103... 106... 113... 117... 119...

More information

园林常识(二).doc

园林常识(二).doc I...1...1...1...2...32...33...36...38...41...42...43...43...43...44...45...45...46...48...49...56...62...65 ...68...77...84...98... 103 :... 104... 105 :... 107 :... 109... 110...111... 126... 127... 130

More information

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重

前 言 二 一 六 年 四 月 四 日, 兒 童 節, 誕 生 了 一 件 美 事 : 中 國 作 家 曹 文 軒 在 意 大 利 博 洛 尼 亞 國 際 童 書 展 榮 獲 國 際 安 徒 生 文 學 獎, 是 該 獎 創 設 六 十 年 來, 第 一 位 摘 桂 的 中 國 作 家, 意 義 重 目 錄 前 言 i 童 年 1 關 於 肥 肉 的 歷 史 記 憶 ( 節 錄 ) 7 疲 民 15 水 邊 的 文 字 屋 23 海 邊 的 屋 29 紅 葫 蘆 37 追 隨 永 恆 ( 草 房 子 代 跋 一 ) 53 因 水 而 生 草 房 子 寫 作 札 記 59 書 香 人 家 73 朗 讀 的 意 義 79 知 無 涯, 書 為 馬 85 讀 是 誰 91 給 孩 子 講 課 文 學

More information

湖 南 科 技 大 学

湖 南 科 技 大 学 I 目 录 第 一 章 2015 年 度 培 训 概 况 1 1 基 本 情 况 1 1.1 项 目 申 报 情 况 1 1.2 项 目 实 施 情 况 3 1.3 学 员 来 源 情 况 5 1.4 项 目 经 费 情 况 7 2 组 织 管 理 9 2.1 学 校 设 立 培 训 项 目 实 施 工 作 领 导 小 组 9 2.2 施 训 学 院 设 立 项 目 实 施 办 公 室 9 3 培

More information

上海外国语大学(二).doc

上海外国语大学(二).doc ...1...3...4...9...10 ( )... 11...12...16...31...33...34...50...56...58...60...62 I II...63...65...68...74...75...75...76...76...78...87...92...96 ( )...96 ( )...97 ( )...98 ( )...99... 100 ( )... 101

More information

2009 陳 敦 德

2009 陳 敦 德 前 言 : 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 2010 2009 陳 敦 德 目 錄 前 言 發 掘 香 港 歷 史 獨 有 的 寶 藏 / i 第 一 章 香 港 設 立 八 路 軍 辦 事 處, 青 年 廖 承 志 為 主 任 /1 一 毛 澤 東 認 為, 八 路 軍 駐 香 港 辦 事 處, 是 個 獨 特 的 辦 事 處 /10 二 毛 澤 東 親 自 點 將, 為 小 廖 舉

More information

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在

切 实 加 强 职 业 院 校 学 生 实 践 能 力 和 职 业 技 能 的 培 养 周 济 在 职 业 教 育 实 训 基 地 建 设 工 作 会 议 上 的 讲 话 深 化 教 育 教 学 改 革 推 进 体 制 机 制 创 新 全 面 提 高 高 等 职 业 教 育 质 量 在 目 录 中 华 人 民 共 和 国 职 业 教 育 法... 1 国 务 院 关 于 大 力 推 进 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 决 定... 7 国 务 院 关 于 大 力 发 展 职 业 教 育 的 决 定... 17 教 育 部 财 政 部 关 于 实 施 国 家 示 范 性 高 等 职 业 院 校 建 设 计 划 加 快 高 等 职 业 教 育 改 革 与 发 展 的 意 见...

More information

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

More information

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

More information

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

More information

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

More information

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

More information

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

More information

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

More information

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

More information

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

More information

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

More information

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

More information

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

More information

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

More information

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

More information

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

More information

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

More information

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

More information

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

More information

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

More information

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

More information

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

More information

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

More information

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

More information

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

More information

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

More information

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

More information

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II ..1.1.1.1.4. 4.....5...11.13... 13...23.........31........42....42 57.......70...70... 75.......83......83......88....100..115.115.127.130..137.137.138..141 III 1979 860 1 1979 1980 4 1987 1979 34

More information

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc

Microsoft Word - 405-mpc-min-chi.doc 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 十 月 九 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 4 0 5 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 黃 遠 輝 先 生 主 席 副 主 席 陳 華 裕 先 生 陳 弘 志 先 生 梁 乃 江 教 授 林 雲 峰 教 授 杜 本 文 博 士 邱 小 菲 女 士 陳 家 樂 先 生 陳

More information

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

More information

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

More information

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

More information

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

More information

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc)

(Microsoft Word - outline for Genesis 9\243\2721\243\25529.doc) 創 世 紀 9:1-29; 神 的 憐 憫 及 與 挪 亞 立 約 韋 江 傳 道 暖 身 問 題 : 當 別 人 無 意 識 地 踩 到 你 的 腳, 確 一 句 話 不 說 就 走 開 的 時 候, 你 會 怎 麼 樣 做? 注 意 : 大 綱 中 問 題 較 多, 但 顯 然 不 是 所 有 的 都 需 要 討 論 到, 比 較 多 的 是 供 你 們 參 考 所 以, 每 一 個 帶 領 者

More information

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

More information

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

More information

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc

Microsoft Word - om388-rnt _excl Items 16 & 38_ 23.1.09 _final_for uploading_.doc 城 市 規 劃 委 員 會 鄉 郊 及 新 市 鎮 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 零 九 年 一 月 二 十 三 日 下 午 二 時 三 十 分 舉 第 3 8 8 次 會 議 記 錄 行 的 出 席 者 規 劃 署 署 長 伍 謝 淑 瑩 女 士 主 席 陳 偉 明 先 生 簡 松 年 先 生 梁 廣 灝 先 生 吳 祖 南 博 士 鄭 恩 基 先 生 鄺 心 怡 女 士 陳 漢 雲 教 授

More information

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

More information

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ

¨Æ·~½g¡ã¾·~¤ÀÃþ 事 業 篇 年 級 課 題 名 稱 目 標 1. 讀 書 時 讀 書 遊 戲 時 遊 戲 生 活 計 劃 初 2. 一 寸 光 陰 一 寸 金 處 事 態 度 3. 職 業 分 類 職 業 資 訊 1. 個 人 每 天 生 活 時 間 表 生 活 計 劃 中 2. 誰 的 工 作 處 事 態 度 3. 十 條 問 題 猜 一 猜 職 業 資 訊 1. 時 間 投 資 大 拍 賣 生 活 計 劃 高

More information

1050502公務員懲戒法實務及新制

1050502公務員懲戒法實務及新制 公 務 員 懲 戒 實 務 及 新 制 智 慧 財 產 法 院 法 官 林 欣 蓉 修 法 沿 革 74 年 5 月 3 日 修 正 89 年 10 月 19 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 3 月 15 日 函 送 立 法 院 審 議 91 年 8 月 29 日 函 送 立 法 院 審 議 94 年 11 月 23 日 函 送 立 法 院 審 議 99 年 2 月 9 日 函 送 立 法

More information

大小通吃-糖尿病

大小通吃-糖尿病 壹 前 言 貳 正 文 ㆒ 認 識 糖 尿 病 1. 病 因 2. 症 狀 3. 高 危 險 群 4. 類 型 5. 併 發 症 ㆓ 糖 尿 病 的 治 療 1. 飲 食 方 面 2. 運 動 方 面 3. 藥 物 方 面 4. 糖 尿 病 的 良 好 控 制 ㆔ 糖 尿 病 的 併 發 症 1. 急 性 併 發 症 2. 慢 性 併 發 症 ㆕ 糖 尿 病 的 問 題 Q1 是 否 禁 菸 禁 酒?

More information