Microsoft Word - Mettasuttavannana_cusinju_pa_han.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - Mettasuttavannana_cusinju_pa_han.doc"

Transcription

1 Khuddakapatha-atthakatha(KhA) 9. Mettasuttavannana 巴 漢 對 照 小 誦 注 釋 慈 經 注 明 法 比 丘 譯 from Chattha Savgayana (CS) Released by Dhammavassarama 法 雨 道 場 255 B.E. (2007A.D.) (with CSCD & PTS page number ; use foreign font ) Mettasuttavannana 慈 經 注 目 錄 9. Mettasuttavannana 慈 經 注 Nikkhepappayojanam 安 置 的 目 的 Nidanasodhanam 因 緣 釐 清... 序 分 Pathamagathavannana 第 一 偈 釋 義 Dutiyagathavannana 第 二 偈 釋 義 Tatiyagathavannana 第 三 偈 釋 義... 8 正 宗 分 Catutthagathavannana 第 四 偈 釋 義 Pabcamagathavannana 第 五 偈 釋 義 Chatthagathavannana 第 六 偈 釋 義 Sattamagathavannana 第 七 偈 釋 義 Atthamagathavannana 第 八 偈 釋 義 Navamagathavannana 第 九 偈 釋 義 流 通 分 Dasamagathavannana 第 十 偈 釋 義... 29

2 9. Mettasuttavannana 慈 經 注 9-0-.Nikkhepappayojanam 安 置 的 目 的 Idani Nidhikandanantaram nikkhittassa Mettasuttassa vannanakkamo anuppatto. Tassa idha nikkhepappayojanam vatva tato param 現 在, 且 置 寶 藏 經, 輪 到 慈 經 的 詮 釋, 它 放 在 這 裡 的 目 的, 因 此, 說 下 一 個 Yena vuttam yada yattha, yasma cetesa dipana; Nidanam sodhayitvassa, karissamatthavannanam. ( 我 將 ) 解 釋 由 誰 說? 何 時? 何 處? 為 什 麼 的 目 的 ; 澄 清 它 的 因 緣 之 後, 然 後 我 將 作 義 釋 Cetasa, 形 ( 在 合 中 ) 有 目 的 的 Tattha (CS:pg.98) yasma Nidhikandena danasiladipubbasampada vutta, sa ca sattesu mettaya kataya mahapphala hoti yava Buddhabhumim papetum samattha, tasma tassa pubbasampadaya upakaradassanattham, 此 處 說, 由 寶 藏 經 說 布 施 持 戒 等 功 德 財, 它 於 有 情 作 慈 可 得 大 果, 乃 至 達 到 佛 地, 由 此 可 見 功 德 財 資 助 之 義 yasma va saranehi Sasane otaritva sikkhapadehi sile patitthitanam Dvattimsakarena ragappahanasamattham, Kumarapabhena mohappahanasamatthabca kammatthanam dassetva, Mavgalasuttena tassa pavattiya mavgalabhavo attarakkha ca, Ratanasuttena tassanurupa pararakkha, Tirokuttena Rattanasutte vuttabhutesu ekaccabhutadassanam vuttappakaraya pubbasampattiya pamajjantanam vipatti ca, Nidhikandena Tirokutte vuttavipattipatipakkhabhuta sampatti ca dassita, dosappahanasamattham pana kammatthanam adassitameva, tasma tam dosappahanasamattham kammatthanam dassetum idam Mettasuttam idha nikkhittam. Evabhi suparipuro hoti Khuddakapathoti idamassa idha nikkhepappayojanam. C 或 者 說, 歸 依 了 佛 教, 已 建 立 了 學 處 戒 的 立 足 處 之 後, 以 三 十 二 身 分 斷 貪 染 的 奢 摩 他 ; 以 問 童 子 顯 示 斷 癡 的 奢 摩 他 之 業 處 ; 以 吉 祥 經 生 起 吉 祥 事 來 自 護 ; 以 寶 經 連 同 吉 祥 經 護 他 ; 在 牆 外 經 和 寶 經 為 諸 眾 生 中 牆 外 的 某 一 類 眾 生 ( 鬼 ), 為 他 們 的 失 落 失 意 植 福 來 說 的 ; 寶 藏 經 和 牆 外 經 達 成 和 展 現 對 治 失 敗 的 眾 生 所 說 但 是 並 沒 有 說 到 斷 瞋 的 業 處, 因 此, 作 為 斷 瞋 業 處 的 這 慈 經, 顯 示 放 置 在 此 這 樣 小 誦 把 它 放 在 這 裡 的 目 的 是 圓 滿 的 Idani yayam Nidanasodhanam 因 緣 釐 清 Blue color paragraphs are added on KhA., the rest are the same with SnA.-8.Mettasuttavannana

3 Yena vuttam yada yattha, yasma cetesa dipana; Nidanam sodhayitvassa, karissamatthavannanan ti. 現 在 依 以 上 的 計 劃 ( 我 將 ) 解 釋 由 誰 何 時 何 處 為 什 麼 說 的 目 的 ; 澄 清 它 的 因 緣 之 後, 然 後 我 將 作 義 釋 Matika nikkhitta, tattha (KhA.232.) idam Mettasuttam Bhagavatava vuttam, na savakadihi, tabca pana yada Himavantapassato devatahi ubbalha bhikkhu Bhagavato santikam agata, tada Savatthiyam tesam bhikkhunam parittatthaya kammatthanatthaya ca vuttanti evam tava savkhepato etesam padanam dipana nidanasodhana veditabba. 且 置 本 母, 此 處 慈 經 ( 應 作 慈 經 ) 中 ( 世 尊 ) 說.. 若 要 得 到 寂 靜, 應 該 善 巧 於 作 利 益 (karaniyamatthakusalena) ( 因 緣 ) 怎 樣 生 起? 由 於 喜 瑪 拉 雅 山 麓 諸 ( 樹 ) 神 的 騷 擾, 諸 比 丘 去 覲 見 住 在 舍 衛 城 的 世 尊 世 尊 在 此 經 所 說, 即 是 護 衛 和 業 處 的 義 理 這 是 簡 略 地 說 Vittharato pana evam veditabba Ekam samayam Bhagava Savatthiyam viharati upakatthaya vassupanayikaya, tena kho pana samayena sambahula nanaverajjaka bhikkhu Bhagavato santike kammatthanam gahetva tattha tattha vassam upagantukama Bhagavantam upasavkamanti. Tatra sudam Bhagava ragacaritanam savibbanaka-avibbanakavasena ekadasavidham asubhakammatthanam, dosacaritanam catubbidham mettadikammatthanam, mohacaritanam maranassatikammatthanadini, vitakkacaritanam anapanassatipathavikasinadini, saddhacaritanam Buddhanussatikammatthanadini, Buddhicaritanam catudhatuvavatthanadiniti (CS:pg.99) imina nayena caturasitisahassappabhedacaritanukulani kammatthanani katheti. 詳 細 說 則 是.. 某 時, 雨 安 居 即 將 來 臨, 世 尊 住 在 舍 衛 城 那 時 有 各 國 比 丘 親 近 往 詣 世 尊, 覲 見 世 尊, 取 得 業 處 之 後, 在 不 同 的 地 方 雨 安 居 世 尊 對 ( 貪 ) 染 行 者 說 修 習 有 意 識 無 意 識 十 一 種 不 淨 業 處 2, 對 瞋 行 者 說 修 慈 ( 悲 喜 捨 ) 四 種 業 處, 對 癡 行 者 說 修 死 隨 念 業 處 等, 對 尋 行 者 ( 散 亂 心 重 者 ) 說 修 安 般 念 地 遍 等 ( 業 處 )( 清 淨 道 論 (Vism.4.) 說 地 遍 是 適 合 一 切 性 行 ), 對 信 行 者 ( 信 心 偏 強 者 ) 說 修 佛 隨 念 業 處 等, 對 覺 行 者 ( 明 覺 強 者 ) 說 修 四 界 差 別 等, 這 是 講 配 合 八 萬 四 千 ( 表 示 各 種 類 型 ) 性 行 的 業 處 ( 附 錄 ) 2 雨 安 居..vassavasa, 有 時 譯 作 夏 安 居 夏 坐 坐 夏 結 夏 安 居 雨 季 不 適 合 長 遊 行 或 到 處 遊 化, 所 以 規 定 比 丘 要 在 一 個 定 點 住 下 來, 好 好 用 功 修 行 時 間 是 6 月 6 日 到 0 月 5 日 在 印 度 有 三 季.. 夏 季 ( 農 曆 2 月 6 到 6 月 5) 雨 季 (6 月 6 到 0 月 5) 冬 季 (0 月 6 到 2 月 5), 取 其 中 雨 季 的 三 個 月 有 意 識 無 意 識 十 一 種 不 淨 業 處.. 在 本 注 釋 書 中 並 無 詳 細 說 明 內 容 別 的 作 品 說 有 意 識 ( 活 人 ) 指 三 十 二 身 分 ; 無 意 識 ( 死 人 ) 指 十 不 淨 觀 業 處..Kammatthana 中 指 工 作 之 處 作 業 之 地 以 修 禪 來 說, 則 是 指 禪 修 的 方 法 清 淨 道 論 歸 納 出 四 十 種 業 處 2

4 六 種 性 行 適 應 的 業 處 業 處 適 合 者 業 處 適 合 者 地 遍.. 以 泥 土 當 對 象 一 切 佛 隨 念.. 念 佛 是 阿 羅 漢 等 功 德 信 水 遍.. 以 水 當 對 象 一 切 十 法 隨 念.. 念 法 是 親 見 等 功 德 信 十 火 遍.. 以 火 當 對 象 一 切 隨 僧 隨 念.. 念 僧 是 正 直 等 功 德 信 風 遍.. 以 風 吹 動 當 對 象 一 切 念 戒 隨 念.. 念 戒 是 無 瑕 等 功 德 信 遍 青 遍.. 以 青 色 當 對 象 瞋 捨 隨 念.. 念 布 施 功 德 信 黃 遍.. 以 黃 色 當 對 象 瞋 天 隨 念.. 念 天 人 乃 修 善 而 生 信 赤 遍.. 以 紅 色 當 對 象 瞋 死 隨 念.. 念 死 而 覺 知 無 常 覺 白 遍.. 以 白 色 當 對 象 瞋 寂 止 隨 念.. 念 涅 槃 的 寂 靜 覺 光 明 遍.. 以 光 當 對 象 一 切 身 至 念.. 念 32 種 身 體 成 份 貪 虛 空 遍.. 以 空 間 當 對 象 一 切 安 那 般 那 念.. 專 注 呼 吸 癡. 尋 膨 脹 相.. 看 膨 脹 的 屍 体 貪 四 慈 無 量 心.. 散 發 慈 愛 給 眾 生 瞋 十 青 瘀 相.. 看 青 瘀 的 屍 体 貪 無 悲 無 量 心.. 散 發 悲 憫 給 眾 生 冷 漠 膿 爛 相.. 看 膿 爛 的 屍 体 貪 量 喜 無 量 心.. 散 發 隨 喜 給 眾 生 瞋 嫉 不 斷 壞 相.. 看 斷 壞 的 屍 体 貪 捨 無 量 心.. 平 等 心 對 待 眾 生 偏 頗 食 殘 相.. 看 動 物 吃 剩 屍 体 貪 四 無 空 無 邊.. 念 遍 相 的 空 隙 空 空 一 切 淨 散 亂 相.. 看 屍 体 的 散 落 貪 色 定 識 無 邊.. 專 注 空 無 邊 之 禪 心 一 切 斬 斫 相.. 看 被 砍 斷 的 屍 体 貪 無 所 有.. 念 識 無 邊 空 掉 一 切 血 塗 相.. 看 流 血 的 屍 体 貪 非 想 非 非 想.. 念 無 所 有 寂 靜 一 切 蟲 聚 相.. 看 蛆 蟲 爬 滿 屍 体 貪 食 厭 想.. 厭 惡 食 物 覺 骸 骨 相.. 看 白 骨 貪 四 界 差 別.. 修 硬. 軟 冷. 熱 等 覺 * 遍 禪.. 地 水 青 黃 赤 白 遍 的 修 法, 取 一 尺 大 小 的 圓 盤 裝 泥 土 等 材 料, 放 置 在 不 近 不 遠 的 面 前, 開 眼 看, 閉 眼 想, 直 到 閉 眼 與 開 眼 一 樣 見 到 實 物 般, 再 繼 續 修 至 光 耀 明 亮, 再 入 定 風 遍 取 風 吹 動 樹 葉 的 動 相, 火 遍 則 對 火 堆 留 一 尺 大 小 的 木 板 圓 洞 看 著 火 光 明 遍 觀 光 源 ( 不 能 太 刺 眼 ), 虛 空 遍 取 透 過 樹 葉 縫 隙 看 虛 空 * 空 無 邊 等 四 無 色 禪.. 由 九 種 遍 禪 ( 不 包 括 虛 空 遍 ) 修 到 第 四 禪, 再 轉 修 Atha kho pabcamattani bhikkhusatani Bhagavato santike kammatthanam uggahetva sappayasenasanabca gocaragamabca pariyesamanani anupubbena gantva paccante himavantena saddhim ekabaddham nila-kaca-mani-sannibha-silatalam sitala-ghana-c-chaya-nila-vanasanda-manditam mutta-jala-rajata-patta-sadisa-valuka-kinna-bhumi-bhagam suci-sata-sitala-jalasaya-parivaritam pabbata-m-addasamsu. 那 時 有 五 百 比 丘 在 世 尊 的 面 前 取 得 業 處 之 後, 尋 找 接 近 乞 食 村 莊 的 適 當 住 所, 最 後 找 到 一 處 鄉 下 的 地 方, 與 喜 瑪 拉 雅 山 毗 連, 他 們 見 到 山 的 表 面 好 像 鑲 著 綠 寶 石, 它 是 裝 飾 著 涼 爽 稠 密 有 遮 蔭 的 綠 叢 林, 而 地 面 上 就 像 散 佈 著 珍 珠 網 或 銀 片, 而 且 還 圍 繞 著 乾 淨 的 舒 適 涼 爽 的 湖 泊 Atha te bhikkhu tatthekarattim vasitva pabhataya rattiya sariraparikammam katva 五 百 比 丘..pabcamattani bhikkhusatani 五 百 是 取 大 約 的 數 字, 印 度 人 的 數 字 觀 念 是, 兩 百 三 百 四 百 都 可 能 說 是 五 百 比 丘..bhikkhu( 梵 bhiksu<bhiks 乞 討 ), 在 佛 教 中 指 出 家 受 具 足 戒 之 男 子 佛 陀 對 比 丘 的 期 許 則 是.. 法 句 經 (Dh.v.362).. 手 已 被 完 全 調 伏 (samyato)( 不 玩 弄 手 或 用 手 拍 打 別 人 等 ), 腳 已 被 完 全 調 伏 ( 不 玩 弄 腳 等 ), 及 言 語 已 被 完 全 調 伏 ( 不 說 謊 等 ), 最 高 的 ( 心 ) 已 被 完 全 調 伏, 內 在 得 樂 (ajjhattarato) 已 定 (samahito) 孤 獨 (eko) 完 全 滿 足 (santusito) 名 比 丘 3

5 tassa avidure abbataram gamam pindaya pavisimsu. 那 時 那 些 比 丘 在 那 裡 度 過 一 夜, 隔 天 天 亮, 做 好 身 體 的 準 備 ( 如 洗 臉 刷 牙 等 ) 之 後, 進 入 距 離 不 遠 的 某 個 村 莊 托 缽 Gamo ghana-nivesana-sannivittha-kula-sahassayutto, manussa (KhA.233.) cettha saddha pasanna te paccante pabbajitadassanassa dullabhataya bhikkhu disva eva pitisomanassajata hutva te bhikkhu bhojetva idheva, bhante, temasam vasatha ti yacitva pabca padhanakutisatani karetva tattha mabca-pitha-paniya-paribhojaniya-ghatadini sabbupakaranani patiyadesum. 該 村 莊 是 密 集 的 社 區, 有 一 千 戶 人 家, 村 民 有 信 仰 的 清 淨 心, 他 們 很 難 得 見 到 出 家 人,( 他 們 ) 看 見 諸 比 丘 之 後, 生 歡 喜 心, 供 養 諸 比 丘 之 後, 他 們 ( 邀 請 ) 說.. 大 德! 這 三 個 月 住 在 我 們 這 裡 吧! 乞 求 之 後, 他 們 蓋 了 五 百 間 臨 時 的 茅 屋 (padhanakuti) 之 後, 並 且 供 應.. 床 椅 壺 水 壺 甕 等 必 需 品 Bhikkhu dutiyadivase abbam gamam pindaya pavisimsu. Tatthapi manussa tatheva upatthahitva vassavasam yacimsu. Bhikkhu asati antaraye ti 第 二 天, 諸 比 丘 進 入 別 的 村 莊 托 缽 村 民 也 同 樣 地 服 侍 他 們, 並 且 乞 求 他 們 在 那 裡 安 居 諸 比 丘 ( 因 為 ) 沒 有 障 礙 而 同 意 adhivasetva tam vanasandam pavisitva sabbarattindivam araddhaviriya yamaghandikam kottetva yonisomanasikarabahula viharanta rukkhamulani upagantva nisidimsu. Silavantanam bhikkhunam tejena vihatateja rukkhadevata attano attano vimana oruyha darake gahetva ito cito vicaranti. ( 諸 比 丘 ) 進 入 叢 林 之 後, 日 以 繼 夜 發 勤 精 進, 有 夜 分 三 個 時 分 打 板, 時 常 練 習 從 根 源 作 意 2, 坐 在 靠 近 樹 下 具 戒 的 諸 比 丘 以 ( 精 進 ) 火 攻 ( 毒 ) 火 3, 樹 神 受 到 挫 折, 便 和 他 們 的 孩 子 從 自 己 的 宮 殿 下 來, 走 來 走 去 Seyyathapi nama rajuhi va rajamahamattehi va gamakavasam gatehi gamavasinam gharesu okase gahite gharamanussaka ghara nikkhamitva abbatra vasanta Kada nu gamissanti ti duratova olokenti, evameva devata attano attano vimanani chaddetva ito cito ca vicarantiyo duratova olokenti Kada nu bhadanta gamissanti ti. 好 像 一 個 區 域 的 房 子 被 國 王 或 大 臣 徵 用, 居 民 必 須 要 撤 離, 另 覓 住 處, 從 遠 處 看,( 內 心 想..) 他 們 什 麼 時 候 將 會 離 開? 同 樣 地, 諸 樹 神 從 自 己 的 宮 殿 下 來, 走 來 走 去, 他 們 從 遠 處 看, 諸 大 德 什 麼 時 候 將 會 離 開? 2 3 夜 分 三 個 時 分 打 板..yamaghandikam kottetva 打 板, 敲 打 木 塊 作 為 報 時 集 眾 一 夜 打 三 次, 第 一 次 打 板 (6pm), 靜 坐 第 二 次 打 板 (0pm), 睡 覺 第 三 次 打 板 (2am),( 起 床 ) 靜 坐 從 根 源 作 意..(yoniso manasikara; proper consideration 古 譯 作 : 如 理 作 意 ) 經 中 說 諸 佛 覺 悟 之 前 都 是 以 觀 智, 從 根 源 作 意 (yoniso manasikara ahu pabbaya abhisamayo): 有 生 故 有 老 死, 緣 生 故 有 老 死 乃 至 有 無 明 故 有 行, 緣 無 明 而 有 行 ; 無 生 故 無 老 死, 生 滅 乃 老 死 滅 乃 至 無 無 明 故 無 行, 無 明 滅 乃 行 滅 ( 相 應 部 S.2.4~0./II,5~0 S.2.65./II,04~5; 長 部 D.4/II,3.; 雜 阿 含 369 經 ) 詳 見.. 明 法 比 丘.. 從 根 源 作 意 ( 一 )( 二 ) ( 法 雨 雜 誌 第 2 期,2005..) 以 ( 精 進 ) 火 攻 ( 貪 瞋 癡 ) 火..tejena vihatateja, 表 達 精 進 滅 煩 惱, 這 是 罕 用 語 清 淨 道 論 (Vism.3.).. 精 進 ( 英 雄 本 色 ) 可 以 燒 盡 一 切 煩 惱 (viriyabhi kilesanam atapana-paritapanatthena) 4

6 Tato evam samacintesum pathamavassupagata bhikkhu avassam temasam vasissanti, mayam pana tava ciram darake gahetva okkamma vasitum na sakkoma, handa mayam bhikkhunam bhayanakam arammanam dassema ti. 接 下 來, 他 們 想.. 最 初 雨 安 居 ( 前 安 居 ), 諸 比 丘 會 住 三 個 月 但 是 我 們 跟 孩 子 不 能 躲 在 一 邊 那 麼 久 讓 我 們 現 恐 怖 的 模 樣 來 把 這 些 比 丘 嚇 走 Ta rattim bhikkhunam samanadhammakaranavelaya bhimsanakani yakkharupani nimminitva purato (CS:pg.200) purato titthanti, bheravasaddabca karonti. Bhikkhunam tani rupani disva tabca saddam sutva hadayam phandi, dubbanna (KhA.234.) ca ahesum uppanduppandukajata. 當 晚 上 諸 比 丘 作 沙 門 法 時, 夜 叉 現 恐 怖 形 象 站 在 面 前, 他 們 製 造 恐 怖 的 聲 音 諸 比 丘 看 到 恐 怖 形 象, 聽 到 恐 怖 聲 音, 心 裡 驚 嚇, 顏 容 憔 悴, 變 成 蒼 白, Tena te bhikkhu cittam ekaggam katum nasakkhimsu, tesam anekaggacittanam bhayena ca punappunam samvigganam sati sammussi, tato tesam mutthasatinam duggandhani arammanani payojesum, tesam tena duggandhena nimmathiyamanamiva matthaluvgam ahosi, galha sisavedana uppajjimsu, na ca tam pavattim abbamabbassa arocesum. 心 不 能 專 注 ( 一 境 ) 當 他 們 一 再 生 起 悚 懼, 就 忘 失 正 念 當 他 們 忘 失 正 念, 諸 樹 神 便 施 放 臭 味, 施 放 臭 味 讓 腦 筋 產 生 窒 息 感, 頭 部 有 壓 迫 感 雖 然 如 此, 他 們 沒 有 互 相 轉 告 Athekadivasam Savghattherassa upatthanakale sabbesu sannipatitesu Savghatthero pucchi Tumhakam, avuso, imam vanasandam pavitthanam katipaham ativiya parisuddho chavivanno ahosi pariyodato, vippasannani ca indriyani, etarahi panattha kisa dubbanna uppanduppandukajata, kim vo idha asappayan ti. 接 著, 有 一 天, 大 家 在 集 合 時 等 候 著 僧 伽 中 的 長 老 (Savghatthero) 僧 伽 長 老 ( 到 了 之 後 ) 問.. 諸 友! 你 們 剛 進 入 叢 林 的 幾 天, 皮 膚 白 淨 有 光 澤, 諸 根 明 亮, 而 現 在 卻 顏 容 憔 悴, 變 為 蒼 白, 你 們 ( 住 ) 在 這 裡 有 什 麼 不 對 勁 嗎? Tato eko bhikkhu aha-- Aham, bhante, rattim idisabca idisabca bheravarammanam passami ca sunami ca, idisabca gandham ghayami, tena me cittam na samadhiyati ti, eteneva upayena sabbeva te tam pavattim arocesum. 那 時 有 一 比 丘 說.. 大 德! 我 在 晚 上 看 到 和 聽 到 如 此 這 般 可 怕 的 東 西, 以 及 聞 到 臭 味, 因 此 心 不 得 安 寧 所 有 的 比 丘 都 告 知 他 們 的 見 聞 Savghatthero aha-- Bhagavata, avuso, dve vassupanayika pabbatta, amhakabca idam senasanam asappayam, ayamavuso, Bhagavato santikam gantva abbam sappayasenasanam pucchama ti. 僧 伽 長 老 說.. 世 尊 宣 佈 說.. 友! 兩 種 雨 安 居 2 我 們 住 的 這 個 地 方 不 適 當 2 作 沙 門 法 時..samana-dhamma-karana-velaya 指 精 進 修 禪 或 靜 坐 的 時 段 兩 種 雨 安 居.. 是 表 示 如 果 破 了 前 安 居, 還 可 以 作 後 安 居 增 支 部 A.2.-0/I,5... 前 (purimika 5

7 的 話, 上 座 下 座 ( 一 起 去 ) 覲 見 世 尊 之 後, 問 其 他 適 當 的 住 處 Sadhu, bhante ti te bhikkhu therassa patissunitva sabbeva senasanam samsametva pattacivaramadaya anupalittatta kulesu kabci anamantetva eva yena Savatthi tena carikam pakkamimsu. Anupubbena Savatthim gantva Bhagavato santikam agamimsu. 善 哉! 大 德 那 些 長 老 比 丘 整 頓 好 住 所, 帶 著 衣 缽, 因 為 對 諸 村 民 沒 有 黏 著, 就 沒 有 任 何 通 報, 他 們 就 往 舍 衛 城 走, 漸 次 地 抵 達 舍 衛 城 覲 見 世 尊 Bhagava te bhikkhu disva etadavoca-- Na, bhikkhave, antovassam carika caritabbati maya sikkhapadam pabbattam, kissa (KhA.235.) tumhe carikam caratha ti. 世 尊 見 到 那 些 比 丘, 說 這.. 諸 比 丘! 我 所 宣 佈 的 ( 戒 ) 學,( 規 定 ) 在 雨 安 居 期 間 不 應 該 到 處 遊 行, 為 什 麼 你 們 還 到 處 遊 行? Te Bhagavato sabbamarocesum. Bhagava avajjento sakalajambudipe antamaso catupadapithakatthanamattampi tesam sappayasenasanam naddasa. 他 們 一 五 一 十 告 訴 世 尊 世 尊 觀 察 整 個 閻 浮 提 洲, 甚 至 於 不 見 一 張 四 腳 椅 子 大 小 的 別 的 地 方 更 適 合 他 們 的 住 所 Atha te bhikkhu aha-- Na, bhikkhave, tumhakam abbam sappayasenasanam atthi, tattheva tumhe viharanta asavakkhayam papunissatha, gacchatha, bhikkhave, tameva senasanam upanissaya viharatha, sace pana devatahi abhayam icchatha, imam parittam ugganhatha. Etabhi vo parittabca kammatthanabca bhavissati ti idam suttamabhasi. 然 後, 對 那 些 比 丘 說.. 諸 比 丘! 你 們 不 要 再 找 其 他 適 當 的 住 處, 你 們 住 的 那 個 地 方 就 能 夠 讓 你 們 達 成 諸 漏 盡 諸 比 丘! 你 們 回 去 那 原 來 依 靠 的 住 處 假 如 學 到 這 護 衛 (parittam;safeguard), 就 不 用 害 怕 那 些 天 神, 你 們 將 有 這 個 護 衛 的 業 處 這 是 經 中 所 說 的 Apare (CS:pg.20) panahu-- Gacchatha, bhikkhave, tameva senasanam upanissaya viharatha ti idabca vatva Bhagava aha-- Apica kho arabbakena pariharanam batabbam. Seyyathidam--sayam patam karanavasena dve metta dve paritta dve asubha dve maranassati atthamahasamvegavatthusamavajjanabca, attha mahasamvegavatthuni nama jatijarabyadhimaranam cattari apayadukkhaniti, atha va jatijarabyadhimaranani cattari, apayadukkham pabcamam, atite vattamulakam dukkham, anagate vattamulakam dukkham, paccuppanne aharapariyetthimulakam dukkhan ti. ( 世 尊 ) 又 說.. 諸 比 丘! 你 們 回 去 原 來 依 靠 的 住 處 世 尊 說.. 還 有, 阿 蘭 安 居 ) 與 後 (pacchimika 安 居 ), 諸 比 丘! 這 兩 者 是 進 入 雨 (vassupanayika) ( 安 居 ) (cf.vin.mv.i,37.; Cv.II,67.) 增 支 部 注 A.A.2.(0).. 前 (purimika 安 居 ).. 阿 沙 荼 月 (asalhiya, 陰 曆 5 月 6 至 6 月 5)( 的 ) 隔 天 (6 月 6), 應 進 入 ( 安 居 ), 到 迦 底 迦 月 ( 農 曆 9 月 6 至 0 月 5) 的 前 一 天 月 圓 日 (9 月 5) 為 盡 頭, 即 ( 雨 季 ) 最 初 三 個 月 後 (pacchimika 安 居 ).. 阿 沙 荼 月 的 隔 月 應 進 入 ( 安 居 ) (masagataya asalhiya upagantabba) 迦 底 迦 月 的 盡 頭 的 最 後 一 天, 即 ( 雨 季 ) 後 面 三 個 月 諸 漏 盡.. 漏..asava (a 向 從 + su 流 動 ), 陽 煩 惱 的 一 種 名 詞, 直 譯 : 流 向, 從 流 諸 漏 盡.. 諸 煩 惱 的 滅 絕 無 餘, 表 示 證 得 阿 羅 漢 的 狀 態 6

8 若 住 者 應 該 知 道 護 衛 朝 暮 誦 兩 次 慈 經, 兩 次 護 衛, 兩 次 不 淨 ( 觀 ), 兩 次 死 隨 念, 及 轉 向 八 大 悚 懼 事 八 大 悚 懼 事 (attha mahasamvegavatthuni).. 生 老 病 死, 及 四 種 惡 趣 之 苦 2 ; 或 者 說, 生 老 病 死 及 惡 趣 之 苦 為 第 五 種 ; 過 去 輪 迴 苦 之 根 未 來 輪 迴 苦 之 根 現 在 求 食 為 痛 苦 之 根 Evam Bhagava pariharanam acikkhitva tesam bhikkhunam mettatthabca parittatthabca vipassanapadakajjhanatthabca idam suttamabhasiti. 這 樣 世 尊 講 述 護 衛 之 後, 那 些 比 丘 得 到 慈 ( 心 ) 的 義 理 保 護 的 義 理 毘 缽 舍 那 及 禪 那 基 礎 的 義 理 這 是 經 中 所 說 的 Evam vittharatopi yena vuttam yada yattha, yasma ce ti etesam padanam dipana nidanasodhana veditabba. Ettavata ca ya sa yena vuttam yada yattha, yasma cetesa dipana. Nidanam sodhayitva ti matika thapita, (KhA.236.) sa sabbakarena vittharita hoti. 序 分 3 9-.Pathamagathavannana 第 一 偈 釋 義 -. Karaniya-m-attha-kusalena yan-tam-santam padam abhisamecca. 應 該 作 利 益 以 善 巧 什 麼 這 寂 靜 ( 涅 槃 ) 狀 態 完 全 了 解 得 到 若 要 得 到 寂 靜, 應 該 善 巧 於 作 利 益 :. Idani assa karissamatthavannanan ti vuttatta evam katanidanasodhanassa assa suttassa atthavannana arabbhate. Tattha karaniyamatthakusalenati imissa pathamagathaya tava ayam padavannana-- karaniyanti katabbam, karanarahanti attho. Atthoti patipada, yam va kibci attano hitam, tam sabbam araniyato atthoti vuccati, araniyato nama upagantabbato. 在 此 應 該 善 巧 於 作 利 益 (karaniyamatthakusalena), 對 第 一 偈 作 逐 句 解 釋.. 應 該 作 (karaniyam=katabbam, grd.).. 值 得 作 (karanaraham) 之 義 利 益 (attho).. 行 阿 蘭 若 :arabba, arabba, 中 他 譯 : 阿 練 若 森 林 閑 林 空 閑 處 阿 蘭 若 並 不 完 全 是 森 林 清 淨 道 論 ( 葉 均 譯 ): 除 了 村 和 村 的 邊 界 外, 其 他 的 一 切 處 都 為 阿 練 若 (Vin.III,p.46.) 若 據 阿 毗 達 摩 論 師 的 說 法 : 於 帝 柱 之 外, 一 切 都 為 阿 練 若 ( 分 別 論 Vibh.p.25.) 然 而 據 經 師 解 說 關 於 阿 練 若 的 範 圍 : 至 少 要 有 五 百 弓 ( 大 約 公 里 一 弓 dhanu 約 四 肘 hattha 肘 =46~56 cm) 的 距 離 才 名 阿 練 若 ( 一 切 善 見 律 Samantapasadika p.30.) (Vism.72.) 2 四 種 惡 趣 之 苦..cattari apayadukkhani 地 獄 (nirayo) 畜 生 (tiracchanayoni) 餓 鬼 (pettivisayo) 阿 修 羅 (asurakaya), 即 為 四 惡 趣 (cattaro apaya) (Saddanitippakaranam(Dhatumala 語 法 論, CS:pg.44)) apaya.. 離 去 處 D.A.6./II,544(CS:pg.2.34): 地 獄 是 所 謂 缺 乏 福 樂, 是 離 去 ( 福 樂 ) 處 (Nirayadayo hi vaddhisavkhatato ayato apetatta apaya.) 3 序 分 即 經 文 的 開 頭 的 在 此 說 修 慈 之 前 的 準 備 功 夫 能 幹 等 共 5 項 德 目, 可 以 說 是 前 分 行 道 (pubbabhagapatipada) 進 入 主 要 的 修 持 主 題 之 前 的 行 道, 中 國 古 說 用 前 方 便 7

9 道 (patipada;way), 或 任 何 自 己 的 利 益 (attano hitam or attadattham, 指 四 道 四 果 和 涅 槃 ), 因 為 這 一 切 是 被 尊 敬 的, 所 以 稱 為 利 益 因 為 是 被 尊 敬 的, 所 以 稱 為 應 該 接 近 Atthe kusalena atthakusalena atthachekenati vuttam hoti. Yanti aniyamitapaccattam. Nti niyamita-upayogam, ubhayampi va yam tanti paccattavacanam. Santam padanti upayogavacanam, tattha lakkhanato santam, pattabbato padam, nibbanassetam adhivacanam. 善 巧 於 利 益 (atthe kusalena=atthakusalena) 是 聰 明 於 利 益 () 那 (yam; what).. 不 限 定 主 格 它 (tam;this).. 限 定 受 格 或 者..(2)(yam tam;that which) 這 兩 者 都 是 主 格 (upayogavacanam, nom.) 寂 靜 (santam padam;the State of Peace).. 受 格 (paccattavacanam, acc.), 在 此, 從 特 相 上 說 寂 靜 (santam), 從 達 到 上 說 狀 態 (padam), 這 是 涅 槃 (nibbana) 的 同 義 詞 Abhisameccati abhisamagantva. Sakkotiti sakko, samattho patibaloti vuttam hoti. Ujuti ajjavayutto. Sutthu ujuti suhuju. Sukham vaco tasminti suvaco. Assati bhaveyya. Muduti maddavayutto. Na atimaniti anatimani. 得 到 (abhisamecca).. 完 全 了 解 (abhisamagantva) 能 幹 是 有 能 力, 精 練 勝 任 之 謂 正 直 (uju).. 與 誠 實 相 關 (ajjavayutto) 坦 誠 (suhuju=suju).. 非 常 的 正 直 好 教 (suvaco) 是 於 他, 容 易 調 教 (sukham vaco tasminti) 應 該 有 (assa).. 修 習 (bhaveyya) 柔 軟 (mudu).. 與 柔 和 相 關 (maddavayutto) 不 驕 傲 (anatimani) 是 不 過 慢 Ayam panettha atthavannana-- karaniyamatthakusalena, yantam santam padam abhisameccati ettha tava atthi karaniyam, atthi akaraniyam. Tattha savkhepato (CS:pg.202) sikkhattayam karaniyam. Silavipatti, ditthivipatti, acaravipatti, ajivavipattiti evamadi akaraniyam. Tatha atthi atthakusalo, atthi anatthakusalo. Tattha yo imasmim sasane pabbajitva na attanam samma payojeti, khandasilo hoti, ekavisatividham anesanam nissaya jivikam kappeti. 然 後, 在 此, 義 理 的 釋 義.. 若 要 得 到 寂 靜, 應 該 善 巧 於 作 利 益.. 在 此 有 應 該 作 與 不 應 該 作 這 裡 簡 要 地 說, 應 該 作 的 是 三 學 不 應 該 作 的 是 敗 戒 敗 ( 正 ) 見 敗 行 敗 正 命 ( 正 當 的 生 計 方 式 ) 如 是 等 同 樣 地, 有 善 巧 於 利 益, 不 善 巧 於 利 益 在 此 不 善 巧 於 利 益 是 指 在 ( 佛 ) 教 中 出 家 後, 不 從 事 自 己 的 三 學..sikkhattayam 即 三 增 上 學, 指.. 增 上 戒 學 增 上 心 學 增 上 慧 學 長 部 注 D.A.33./III, 增 上 戒 學.. 五 戒 十 戒 波 羅 提 木 叉 戒 ( 比 丘 戒 有 227 條 戒 ) 增 上 心 學.. 指 八 種 禪 那 ( 四 色 禪 及 四 無 色 禪 ), 及 以 毘 缽 舍 那 為 基 礎 的 禪 那 增 上 慧 學.. 自 業 智 的 智 慧 ( 知 道 自 己 是 業 的 主 人, 所 有 自 己 的 業 果 都 是 自 己 過 去 造 的 ), 及 毘 缽 舍 那 的 智 慧 三 增 上 學 為 體 證 涅 槃 的 基 礎, 三 增 上 學 是 互 相 關 聯 的, 不 只 是 持 戒 得 定 發 慧 的 單 一 路 徑, 有 時 可 以 定 來 淨 化 戒 ( 定 共 戒 ), 以 慧 ( 反 省 ) 來 淨 化 戒, 以 慧 ( 技 術 ) 來 助 長 定 8

10 正 事, 損 壞 戒, 過 著 二 十 一 種 不 正 當 的 謀 生 方 式 Seyyathidam ()veludanam (2)pattadanam (3)pupphadanam (4)phaladanam (5)dantakatthadanam (6)mukhodakadanam (7)sinanadanam (8)cunnadanam (9)mattikadanam (0)catukamyatam ()muggasupyatam (2)paribhatayatam (3)javghapesanikam (4)vejjakammam (5)dutakammam (6)pahinagamanam (KhA.237.) (7)pindapatipindam (8)dananuppadanam (9)vatthuvijjam (20)nakkhattavijjam (2)avgavijjanti. 例 如..() 送 竹 子 (2) 送 樹 葉 (3) 送 花 (4) 送 水 果 (5) 送 沐 浴 粉 (6) 送 牙 刷 ( 齒 木 ) (7) 送 洗 臉 水 (8) 送 竹 子 作 禮 物 (9) 送 泥 土 (0) 諂 媚 () 豆 湯 語 ( 喻 半 真 半 假, 似 是 而 非 ) (2) 撫 愛 ( 他 人 的 孩 子 ) (3) 步 行 運 送 資 訊 (4) 醫 療 (5) 作 使 者 ( 報 信 的 工 作 ) (6) 作 差 使 者 (7) 破 癰 (8) 傷 痛 處 塗 油 (9) 看 風 水 (20) 看 星 宿 (2) 看 手 相 Chabbidhe ca agocare carati. Seyyathidam-- vesiyagocare vidhavathulla-kumarika-pandaka-bhikkhuni-panagara-gocareti. Samsattho ca viharati rajuhi rajamahamattehi titthiyehi titthiyasavakehi ananulomikena gihisamsaggena, yani va pana tani kulani assaddhani appasannani anopanabhutani akkosakaparibhasakani anatthakamani ahita-aphasukayogakkhemakamani bhikkhunam pe upasikanam, tatharupani kulani sevati bhajati payirupasati. Ayam anatthakusalo. 六 種 非 行 處 (agocara 不 適 合 行 踏 的 地 方 ), 即 如.. 到 妓 院 寡 婦 處 女 (kumarika, 分 別 論 作..thullakumarigocaro 老 處 女 行 處 ) 閹 割 之 人 比 丘 尼 酒 家 托 缽 和 國 王 大 臣 共 住, 不 適 當 的 跟 隨 外 教 徒 外 教 徒 弟 子, 結 交 在 家 人, 或 那 些 沒 有 信 仰 沒 有 清 淨 心 的 人, 不 作 井 的 人 責 備 的 人 辱 駡 的 人 不 作 福 利 的 人 不 作 利 益 的 人 不 悅 的 人 2 不 安 份 守 己 的 人, 諸 比 丘 ( 諸 比 丘 尼 諸 優 婆 塞 ) 諸 優 婆 夷, 如 此 這 般 的 服 侍 結 交 侍 候 這 類 的 人, 這 是 不 善 巧 於 利 益 ( 參 考 分 別 論 Vbh.246~7.) Yo pana imasmim sasane pabbajitva attanam samma payojeti, anesanam pahaya catuparisuddhisile patitthatukamo saddhasisena patimokkhasamvaram satisisena indriyasamvaram viriyasisena ajivaparisuddhim, pabbasisena paccayapatisevanam pureti. Ayam atthakusalo. 若 是 在 ( 佛 ) 教 中 出 家 後, 從 事 自 己 的 正 事, 不 損 壞 戒, 過 著 四 種 遍 淨 戒, 建 立 實 踐 () 以 信 為 首 的 守 護 波 羅 提 木 叉 (2) 以 ( 正 ) 念 為 首 的 守 護 諸 根 (3) 以 精 進 為 首 的 正 2 不 正 當 的 謀 生 方 式..micchajiva, 邪 命 邪 命 的 內 容 還 有 很 多, 沙 門 果 經 (D.2./ I,67.) 提 出 不 少 項 目.. 看 人 四 肢 手 腳 等 的 痕 跡 來 預 言 長 壽 發 達 等, 或 相 反 的 命 運 ; 藉 著 預 兆 與 徵 象 來 占 卜 ; 依 閃 電 與 天 兆 來 占 卜 ; 解 釋 夢 境 ; 依 身 上 的 痕 跡 來 算 命 ; 依 布 被 老 鼠 咬 的 痕 跡 來 占 卜 ; 做 火 供 ; 從 杓 中 做 供 養 ; 供 養 莢 米 粉 米 粒 酥 油 與 油 給 天 神 ; 從 口 中 做 供 養 ; 供 養 血 牲 給 天 神 ; 依 手 指 尖 來 預 言 ; 決 定 擬 建 房 屋 或 園 林 的 地 點 是 否 吉 祥 ; 為 國 家 大 臣 預 言 ; 驅 趕 墳 場 的 妖 怪 ; 驅 鬼 ; 住 土 屋 者 所 宣 說 的 咒 術 ; 蛇 咒 ; 毒 術 蠍 術 鼠 術 鳥 術 烏 鴉 術 ; 預 言 他 人 的 壽 命 ; 唸 咒 以 保 護 他 人 不 被 箭 所 傷 ; 唸 咒 以 了 解 動 物 的 語 言 他 戒 除 這 些 以 低 劣 技 藝 (tiracchanavijjaya 畜 生 學 問 ) 而 行 的 邪 命 ( 德 雄 比 丘 譯 ) 不 悅 的 人.. 脾 氣 不 好 的 人 台 語.. 火 灰 性 (hue hu sinn 3 ), 火 鳥 (hue ciau 2 ) 9

11 命 遍 淨 (4) 以 智 慧 為 首 的 省 思 資 具, 這 是 善 巧 於 利 益 Yo va sattapattikkhandhasodhanavasena patimokkhasamvaram, chadvare ghattitarammanesu abhijjhadinam anuppattivasena indriyasamvaram, anesanaparivajjanavasena vibbuppasatthabuddhabuddhasavakavannitapaccayapatisevanena ca ajivaparisuddhim, yathavuttapaccavekkhanavasena paccayapatisevanam, catu-iriyapathaparivattane satthakatadipaccavekkhanavasena sampajabbabca sodheti. Ayampi atthakusalo. 若 處 於 淨 化 七 種 過 失..() 守 護 波 羅 提 木 叉 (2) 在 六 根 門 撞 擊 的 所 緣 ( 對 象 ) 時, 守 護 諸 根, 停 止 淪 入 貪 婪 等 (3) 迴 避 不 正 當 的 謀 生 方 式 (4) 智 者 所 讚 美 的 佛 陀 及 佛 弟 子, 稱 讚 受 用 正 命 遍 淨 (5) 省 思 上 述 的 受 用 資 具 (6) 四 種 姿 勢 ( 行 住 坐 臥 ) 的 變 換 ( 的 染 著 或 無 知 ) (7) 淨 化 黏 著 等 省 思 的 正 知 這 也 是 善 巧 於 利 益 Yo va yatha usodakam paticca samkilittham vattham pariyodapayati, charikam paticca adaso, ukkamukham paticca jatarupam, tatha banam paticca silam vodayatiti batva banodakena dhovanto silam pariyodapeti. Yatha ca kiki sakunika andam, camari migo valadhim, ekaputtika nari (CS:pg.203) piyam ekaputtakam, ekanayano puriso tam ekanayanabca rakkhati, tatha ativiya appamatto attano silakkhandham rakkhati, (KhA.238.) sayam patam paccavekkhamano anumattampi vajjam na passati. Ayampi atthakusalo. 就 像 用 鹼 液 來 洗 淨 髒 衣 服, 用 灰 來 洗 淨 鏡 子, 用 火 爐 來 提 煉 金 子 ; 同 樣 地, 用 智 慧 來 淨 化 戒, 以 智 慧 之 水 來 淨 化 戒 就 像 松 鴉 (kiki;jay) 孵 卵 ( 由 雌 雄 松 鴉 輪 流 担 任 ), 犛 牛 (camari;yak) 護 尾 ( 據 說 犛 牛 寧 可 護 尾 而 死 ), 有 獨 子 的 女 人 愛 她 的 獨 子, 獨 眼 的 人 保 護 他 的 獨 眼 2 ; 同 樣 地, 他 保 護 自 己 眾 多 的 小 戒 蘊, 朝 暮 省 思 難 以 察 覺 的 小 罪 這 也 是 善 巧 於 利 益 Yo va pana avippatisarakare sile patitthaya kilesavikkhambhanapatipadam pagganhati, tam pagganhitva kasinaparikammam karoti, kasinaparikammam katva samapattiyo nibbatteti. Ayampi atthakusalo. 就 像 建 立 戒 就 無 悔 3 ; 當 他 鞭 策 行 道 鎮 伏 染 污, 鞭 策 之 後, 作 遍 ( 禪 ) 的 反 覆 練 習 (kasina-parikammam) 作 了 遍 的 反 覆 練 習 之 後, 他 產 生 三 摩 缽 地 4 這 也 是 善 巧 於 利 益 Yo va pana samapattito vutthaya savkhare sammasitva arahattam papunati, ayam 2 鹼 液..usodakam, 清 潔 劑 最 普 遍 的 來 源 是 火 灰 火 燼, 含 有 鹼 性 物 質 見 清 淨 道 論 Vism.36. 央 掘 魔 羅 經 卷 第 一.. 不 越 小 戒, 如 犛 牛 愛 尾 ; 守 護 不 捨, 如 烏 伏 子 (T2.52~2) 3 建 立 戒 就 無 悔..avippatisarakare sile patitthaya 這 裡 的 義 理 是 先 於 尸 羅 ( 戒 ) 善 清 淨 故 便 無 憂 悔, 無 憂 悔 故 歡 喜 安 樂, 由 有 樂 故 心 得 正 定, 心 得 定 故 能 如 實 知 能 如 實 見, 如 實 知 見 故 能 起 厭, 厭 故 離 染, 由 離 染 故 便 得 解 脫, 得 解 脫 故 證 無 所 作 究 竟 涅 槃 (T ;cf.A.0.,A...) 4 三 摩 缽 地..samapattiyo, (<samapajjati= sam 一 起 + apajjati 行 向 ) f. 直 譯.. 一 起 行 向, 禪 那 的 一 種 名 稱 0

12 atthakusalanam aggo. 若 從 三 摩 缽 地 出 來 ( 出 起 ), 他 徹 底 地 知 道 諸 行 ( 無 常 等 )(savkhare sammasitva), 達 到 阿 羅 漢 狀 態 (arahattam 阿 羅 漢 性 ) 這 是 善 巧 於 利 益 的 頂 峰 Tattha ye ime yava avippatisarakare sile patitthanena yava va kilesavikkhambhanapatipadayapaggahanena vannita atthakusala, te imasmim atthe atthakusalati adhippeta. Tatha vidha ca te bhikkhu. 這 裡 善 巧 於 利 益 的 瞭 解 是 讚 美 建 立 戒 就 無 悔, 或 者 是 鎮 伏 染 污, 策 勵 而 證 得 道 與 果, 在 利 益 上 符 應 善 巧 於 利 益 而 那 些 比 丘 是 這 樣 的 類 型 Tena Bhagava te bhikkhu sandhaya ekapuggaladhitthanaya desanaya karaniyamatthakusalena ti aha. () 世 尊 說.. 應 該 善 巧 於 作 利 益, 雖 然 關 係 到 那 些 比 丘, 但 是 說 詞 是 針 對 一 人 ( 以 單 數 的 字 句 呈 現 ) Tato kim karaniyan ti tesam sabjatakavkhanam aha yantam santam padam abhisamecca ti. Ayamettha adhippayo-- tam Buddhanubuddhehi vannitam santam nibbanapadam pativedhavasena abhisamecca viharitukamena yam karaniyanti. 接 著, 他 們 產 生 疑 惑.. 應 該 要 作 什 麼? ( 世 尊 ) 說.. 要 得 到 寂 靜 在 這 裡 的 用 意 是.. 佛 與 佛 讚 美 那 些 想 要 徹 知 貫 通 要 住 於 寂 靜 涅 槃 的 人, 應 該 要 作 什 麼 Ettha ca yanti imassa gathapadassa adito vuttameva karaniyanti adhikarato anuvattati, tam santam padam abhisameccati. Ayam pana yasma savasesapatho attho, tasma viharitukamenati vuttanti veditabbam. 這 裡 所 說 的 什 麼 (yam;what) 是 這 一 行 偈 誦 的 開 始 所 說 的 應 該 作, 但 是 這 個 子 句 得 到 寂 靜 的 意 義 必 須 完 整 才 能 被 了 解, 這 就 是 上 述 說 的 要 住 於 ( 寂 靜 涅 槃 ) Atha va santam padam abhisameccati anussavadivasena lokiyapabbaya nibbanapadam santan ti batva tam adhigantukamena yantam karaniyanti adhikarato anuvattati, tam karaniyamatthakusalenati evampettha adhippayo veditabbo. (2) 或 者 這 樣 說, 能 了 解 它 的 用 意.. 由 傳 聞 等, 而 知 道 得 到 寂 靜, 他 以 世 間 智 了 解 涅 槃 是 一 種 寂 靜, 當 他 想 達 成 得 到 寂 靜 這 個 結 果, 那 麼 什 麼 (yan tam; what that) 是 符 應 他 修 習 的 應 該 作, 這 (tam;this) 是 應 該 被 善 巧 於 作 利 益 的 人 作 Atha va karaniyamatthakusalena ti vutte kin ti cintentanam aha-- yantam santam padam abhisamecca ti. Tassevam adhippayo veditabbo-- lokiyapabbaya santam padam abhisamecca yam karaniyam katabbam, tam karaniyam, karanarahameva tanti vuttam hoti.

13 (3) 或 者 這 樣 說,( 諸 比 丘 疑 惑 ) 上 述 的 應 該 善 巧 於 作 利 益 是 指 什 麼? 然 後 ( 世 尊 ) 說.. 要 得 到 寂 靜 接 下 來, 這 個 用 意 能 夠 被 了 解.. 以 世 間 的 智 慧 完 全 了 解 寂 靜, 及 應 該 要 作 什 麼 應 該 要 作 什 麼 的 意 思 就 是 必 須 作 什 麼 (katabbam) Kim pana tanti (KhA.239.) Kimabbam siya abbatra tadadhigamupayato, kamabcetam karanarahatthena sikkhattayadipakena adipadeneva vuttam. Tatha hi tassa atthavannanayam avocumha atthi karaniyam, atthi akaraniyam. 這 是 什 麼 意 思? 有 什 麼 其 他 應 該 作 的, 有 助 於 證 入 那 ( 寂 靜 )? 這 個 意 思 已 在 開 頭 的 句 子, 就 表 明 三 學 是 值 得 作 的 我 們 在 注 釋 中 說 了.. 有 應 該 作, 有 不 應 該 作 Tattha (CS:pg.204) savkhepato sikkhattayam karaniyan ti. Atisavkhepena desitatta pana tesam bhikkhunam kehici vibbatam, kehici na vibbatam. Tato yehi na vibbatam, tesam vibbapanattham yam visesato arabbakena bhikkhuna katabbam, tam vittharento sakko uju ca suhuju ca, suvaco cassa mudu anatimani ti imam tava upaddhagathamaha. 此 處 極 簡 要 地 教 導 三 學 是 應 該 作 的 由 於 教 得 太 簡 要, 那 些 比 丘 有 的 了 解, 有 的 不 了 解 因 為 有 的 不 了 解, 接 著,( 世 尊 ) 為 了 讓 那 些 尚 未 了 解 的 人 的 知 道, 詳 細 說 了 這 下 半 個 偈 誦 -2. sakko uju ca suju ca, suvaco c assa mudu anatimani. 能 幹 正 直 和 坦 誠 和 好 調 教 應 該 有 柔 軟 不 過 慢 (= 謙 虛 ) 他 應 該 要 : 能 幹 2 正 直 3 坦 誠 4 好 教 (ㄐㄧㄠ) 5 柔 軟 6 不 驕 傲 ; Kim vuttam hoti? Santam padam abhisamecca viharitukamo, lokiyapabbaya va tam abhisamecca tadadhigamaya patipajjamano arabbako bhikkhu dutiyacatutthapadhaniyavgasamannagamena kaye ca jivite ca anapekkho hutva saccappativedhaya patipajjitum sakko assa, tatha kasinaparikammavattasamadanadisu attano pattacivarappatisavkharanadisu ca yani tani sabrahmacarinam uccavacani kim karaniyani, tesu abbesu ca evarupesu sakko assa dakkho analaso samattho. 它 是 什 麼 意 思? 住 阿 蘭 若 的 比 丘, 想 要 住 於 得 到 寂 靜, 或 以 世 間 的 智 慧, 完 全 了 解 它, 最 後 證 得 它, 應 該 有 能 幹 項 目 中 的 具 足 第 二 精 勤 支 ( 無 病 無 惱 ) 第 四 精 勤 支 ( 精 進 ), 對 於 身 與 命 沒 有 期 待, 通 達 了 真 理 (sacca), 應 有 能 力 (sakko) 上 路, 遵 守 遍 (kasina, 禪 定 的 一 種 修 法 ) 的 反 覆 練 習 的 義 務 等, 自 己 的 缽 衣 等 的 修 護, 這 些 事 及 其 他 ( 沙 門 應 該 作 的 ) 事, 對 同 梵 行 者 主 要 應 該 作 什 麼 和 次 要 應 該 作 什 麼, 以 及 其 他 像 這 樣 應 具 備 的.. 能 幹 熟 練 不 懶 惰 精 通 Sakko hontopi ca tatiyapadhaniyavgasamannagamena uju assa. Uju hontopi ca sakim ujubhavena daharakale va ujubhavena santosam anapajjitva yavajivam punappunam asithilakaranena sutthutaram uju assa. 能 幹 : 正 是 指 第 三 精 勤 支 的 正 直 正 直, 不 因 年 輕 時 曾 經 一 度 正 世 尊 開 示 菩 提 王 子.. 比 丘 具 有 五 種 精 勤 支 (pabca padhaniyavgani), 能 夠 迅 速 達 到 解 脫 五 種 2

14 直 就 滿 足, 終 身 一 再 保 持 最 佳 狀 態 的 率 直 才 是 正 直 Asathataya va uju, amayavitaya suhuju. Kayavacivavkappahanena va uju, manovavkappahanena suhuju. Asantagunassa va anavikaranena uju, asantagunena uppannassa labhassa anadhivasanena suhuju. Evam arammanalakkhanupanijjhanehi purimadvayatatiyasikkhahi payogasayasuddhihi ca uju ca suhuju ca assa. 不 詐 是 正 直, 不 誑 (amayavi) 是 坦 誠 斷 身 語 的 扭 曲 為 正 直, 斷 意 的 扭 曲 為 坦 誠 不 缺 德 公 開 地 做 為 正 直,( 心 中 ) 湧 現 不 缺 德, 得 到 ( 自 己 ) 認 定 為 坦 誠 如 此 於 所 緣 境 中,( 三 增 上 學 ) 前 二 學 ( 戒 定 ) 可 以 鍛 鍊 自 己 清 淨 的 正 直, 第 三 ( 慧 ) 學 可 以 鍛 鍊 自 己 清 淨 的 坦 誠 Na kevalabca uju ca suhuju ca, apica pana suvaco ca assa. Yo hi puggalo idam na kattabban ti vutto kim te dittham, kim te sutam, ko me sutva vadasi, kim upajjhayo acariyo sandittho sambhatto va ti vadeti, tunhibhavena va tam viheseti, sampaticchitva va na tatha karoti, so visesadhigamassa dure hoti. Yo pana ovadiyamano sadhu, bhante sutthu vuttam, attano vajjam (KhA.240.) nama duddasam hoti, punapi mam evarupam disva vadeyyatha anukampam upadaya, cirassam me tumhakam santika ovado laddho ti vadati, yathanusitthabca patipajjati, so visesadhigamassa avidure hoti. Tasma evam parassa vacanam sampaticchitva karonto suvaco ca assa. 不 只 要 全 面 地 正 直 和 坦 誠, 而 且 也 要 好 教 若 有 人 訓 誡 : 不 應 該 這 樣 做 ( 被 受 訓 誡 者 答 辯 :) 你 看 到 什 麼? 你 聽 到 什 麼? 是 誰 告 訴 你 的? 若 是 回 答 說 : 和 尚 阿 闍 梨 2 忠 實 的 朋 友 親 自 看 到 如 果 他 惱 怒 而 沉 默 下 來, 不 予 理 會 如 此 一 來, 他 會 遠 離 殊 勝 的 修 證 如 果 勸 誡 了 之 後, 他 的 反 應 是 : 善 哉! 大 德! 說 得 好, 我 的 過 失 是 不 容 易 發 現 的, 如 果 您 再 看 到 我 的 過 失 的 話, 請 您 慈 悲 告 訴 我, 讓 我 能 長 久 得 到 您 的 教 導 依 隨 著 勸 告, 他 將 離 殊 勝 的 修 證 不 遠 因 此 接 受 他 人 的 勸 勉, 就 是 好 教 Yatha (CS:pg.205) ca suvaco, evam mudu assa. Muduti gahatthehi dutagamanapahinagamanadisu niyujjamano tattha mudubhavam akatva thaddho hutva vattapatipattiyam sakalabrahmacariye ca mudu assa suparikammakatasuvannam viya tattha tattha viniyogakkhamo. Atha va muduti abhakutiko uttanamukho sukhasambhaso patisantharavutti sutittham viya sukhavagaho assa. 同 樣 地, 有 了 好 調 教, 也 應 該 有 柔 軟 柔 軟 : 世 俗 人 中, 當 使 者 差 遣 者 等 連 絡 事 情 時, 他 處 於 柔 軟 的 狀 態, 不 硬 梆 梆 的, 有 履 約 的 義 務, 在 整 個 梵 行 ( 生 2 精 勤 支 即 : 一 有 信 ( 相 信 如 來 的 覺 悟 saddahati Tathagatassa bodhim) 二 無 病 無 惱 ( 消 化 好 不 過 冷 不 過 熱 ) 三 不 詐 (asatho 不 騙 人 ) 不 誑 (amayavi 不 騙 己 ) 四 精 進 ( 斷 不 善 法 具 足 善 法 ) 五 有 慧 ( 趣 向 ( 透 徹 ) 生 ( 滅 ) 義, 以 慧 成 就 聖 抉 擇 ( 斷 染 ), 正 趣 向 苦 滅 ) ( 中 部 M.85./II,95.; D.33./III,237.) 和 尚..upajjhayo 在 出 家 受 具 足 戒 的 儀 式 中, 五 位 比 丘 ( 在 邊 地, 遠 離 恆 河 兩 岸 的 中 國 ) 或 十 位 比 丘 ( 在 中 國 ) 中, 首 要 的 攝 受 者, 具 有 十 個 戒 臘 以 上 的 比 丘 阿 闍 梨..acariyo, 親 教 師 比 丘 離 開 和 尚, 依 止 學 法 的 老 師, 也 是 須 要 具 有 十 個 戒 臘 以 上 的 比 丘 依 止 阿 闍 梨 學 習, 通 常 是 五 年, 有 些 道 場 規 定 要 十 年, 若 是 一 直 不 通 曉 戒 律, 甚 至 於 要 終 身 依 止 3

15 活 ) 該 有 柔 軟, 就 像 處 處 應 用 寬 恕 的 心 換 句 話 說 柔 軟 是 : 不 皺 眉 ( 苦 瓜 臉 )(abhakutiko;grimaces), 和 藹 可 親 (uttanamukho;welcoming, ready to speak), 談 得 愉 快 (sukhasambhaso;easy to talk with), 關 懷 語 (patisantharavutti)-- 像 淺 灘 (sutittham) 一 樣 容 易 上 岸 Na kevalabca mudu, apica pana anatimani assa, jatigottadihi atimanavatthuhi pare natimabbeyya, Sariputtatthero viya candalakumarakasamena cetasa vihareyyati. 他 不 只 要 全 面 地 柔 軟, 而 且 也 要 不 驕 傲,( 由 於 ) 出 生 ( 高 貴 的 ) 種 姓 等, 對 他 人 也 不 驕 傲, 不 輕 視 例 如 舍 利 弗 尊 者 ( 出 身 婆 羅 門 種 ) 自 己 卻 以 賤 民 ( 旃 陀 羅 ) 的 心 態 (candalakumarakasamena) 對 待 他 人 9-2.Dutiyagathavannana 第 二 偈 釋 義 2-. Santussako ca su-bharo ca, appakicco ca sallahuka-vutti; 知 足 和 易 扶 養 護 持 和 少 作 務 和 簡 樸 的 生 活 習 慣 7 知 足 8 易 扶 養 9 少 俗 務 0 生 活 簡 樸 2. Evam Bhagava santam padam abhisamecca viharitukamassa tadadhigamaya va patipajjamanassa visesato arabbakassa bhikkhuno ekaccam karaniyam vatva puna tatuttaripi vattukamo santussako ca ti dutiyagathamaha. 如 是 世 尊 所 說 的 若 要 得 到 寂 靜, 欲 證 得 或 欲 全 部 獲 得 的 話, 當 陳 述 完 阿 蘭 若 比 丘 達 成 所 應 該 作 的 之 後, 再 來, 陳 述 第 二 偈 要 說 的 知 足 Tattha santutthi ca katabbuta ti ettha vuttappabhedena dvadasavidhena santosena santussatiti santussako. Atha va tussatiti tussako, sakena tussako, santena tussako, samena tussakoti santussako. 別 處 說 ( 吉 祥 經 ) 知 足 與 感 恩 (santutthi ca katabbuta) 這 裡 說 以 十 二 種 對 自 己 現 有 的 東 西 滿 足 為 知 足 或 者 說, 滿 足 (tussati) 是 : 滿 意 (tussako) 對 自 己 所 擁 有 的 東 西 滿 意 (sakena tussako) 對 自 己 現 有 的 東 西 滿 足 (santena tussako) 對 一 切 東 西 一 視 同 仁 的 滿 足 (samena tussakoti) 等 為 知 足 (santussako) Tattha sakam nama pindiyalopabhojanam nissaya ti evam upasampadamandale uddittham attana ca sampaticchitam catupaccayajatam, tena sundarena va asundarena va sakkaccam va asakkaccam va dinnena patiggahanakale paribhogakale ca vikaram adassetva yapento sakena tussako ti vuccati. 在 此, 說 自 己 (sakam), 經 由 托 缽 所 得 的 食 物, 如 此, 具 足 圓 盤, 分 配 自 己 的 已 接 受 已 現 前 的 四 資 具, 美 好 的, 不 美 好 的, 尊 敬, 不 尊 敬, 接 受 時, 受 用 時, 嚼 動,( 吞 食 ) 不 見 之 後, 滋 養 ( 身 體 ), 稱 為 對 自 己 所 擁 有 的 東 西 滿 意 Santam nama yam laddham hoti attano vijjamanam tena santeneva tussanto tato 賤 民.. 旃 陀 羅 (candala), 又 作 旃 荼 羅 栴 荼 羅, 乃 最 下 級 之 種 族, 專 事 獄 卒 販 賣 屠 宰 漁 獵 等 職 印 度 政 府 已 廢 除 賤 民 制 度, 但 賤 民 依 然 存 在, 在 印 度 賤 民 人 口 多 達 億 6 千 萬, 占 總 人 口 5% 4

16 param na patthento atricchatam pajahanto santena tussako ti vuccati. Samam nama itthanitthesu anunayapatighappahanam, tena samena sabbarammanesu tussanto samena tussako ti vuccati. 現 有 的 (Santam), 指 自 己 已 得 到, 滿 足 已 存 在 的 現 有 的 東 西, 不 渴 望 其 他 的, 斷 了 貪 婪, 稱 為 對 自 己 現 有 的 東 西 滿 足 一 視 同 仁 (santena tussako), 對 美 好 的, 不 美 好 的, 斷 了 好 惡, 對 一 切 東 西 平 等 看 待 的 滿 足, 稱 為 一 視 同 仁 的 滿 足 Sukhena bhariyatiti subharo, suposoti vuttam hoti. Yo hi bhikkhu manussehi salimamsodanadinam patte puretva dinnepi dummukhabhavam anattamanabhavameva ca dasseti, tesam va sammukhava tam pindapatam kim tumhehi dinnan ti apasadento samaneragahatthadinam deti, esa dubbharo. 易 扶 養 是 容 易 被 扶 養, 好 護 持 的 人 若 比 丘 托 完 缽 後, 得 到 米 肉 飯 等 供 養, 於 眾 人 中 被 見 到 愁 眉 苦 臉, 就 不 是 無 我 或 托 缽 時, 當 面 ( 不 高 興 ) 問 他 的 施 主 : 你 布 施 什 麼 東 西? ( 當 著 施 主 的 面 前 ) 把 食 物 交 給 沙 彌 或 居 士 這 樣 是 難 扶 養 Etam disva manussa duratova parivajjenti dubbharo bhikkhu na sakka posetun ti. (CS:pg.206) Yo pana yam kibci lukham va panitam va appam va bahum va labhitva attamano vippasannamukho hutva yapeti, esa subharo. Etam disva manussa ativiya vissattha honti, amhakam bhadanto subharo, thokathokenapi tussati, mayameva nam posessama ti patibbam katva posenti. Evarupo idha subharoti adhippeto. 這 樣 作 會 使 見 到 的 眾 人 避 開,( 而 且 會 說 難 聽 的 話 :) 難 扶 養 的 比 丘 難 供 養 無 論 得 到 任 何 不 好 的 或 好 的, 少 的 或 多 的 ( 食 物 ) 之 後, 能 心 滿 意 足, 歡 喜 得 以 滋 養 自 己 的 生 命, 這 是 易 扶 養 有 人 看 見 之 後, 非 常 讚 嘆 : 我 們 的 大 德 少 少 物 資 就 滿 足, 我 們 將 扶 養 他 於 是 承 諾 要 供 養 他 像 這 樣 的 行 持, 即 是 達 到 易 扶 養 Appam kiccamassati appakicco, na kammaramatabhassaramatasavganikaramatadi-anekakiccabyavato, atha va sakalavihare navakammasavghaparibhogasamanera-aramikavosasanadikiccavirahito, attano kesanakhacchedanapattacivarakammadim katva samanadhammakiccaparo hotiti vuttam hoti. 少 俗 務 是 少 有 作 務 之 事 少 作 種 種 事 務, 包 括 少 作 園 林, 少 廢 話, 少 結 伴 等 換 句 話 說, 免 除 所 有 在 精 舍 新 的 僧 務, 沙 彌 的 養 成, 或 僧 伽 園 的 作 務 等 ( 至 於 ) 自 己 的 頭 髮 指 甲 的 修 剪, 衣 缽 的 修 護 等, 及 其 他 必 要 的 沙 門 法, 則 應 該 作 Sallahuka vutti assati sallahukavutti. Yatha ekacco bahubhando bhikkhu disapakkamanakale bahum pattacivarapaccattharanatelaguladim mahajanena sisabharakatibharadihi ubbahapetva pakkamati, evam ahutva yo appaparikkharo hoti, pattacivaradi-atthasamanaparikkharamattameva pariharati, disapakkamanakale pakkhi sakuno viya samadayeva (KhA.242.) pakkamati evarupo idha sallahukavuttiti adhippeto. 生 活 簡 樸 是 簡 樸 生 活 ( 習 慣 ) 生 活 簡 樸 的 比 丘 不 像 擁 有 很 多 物 品 的 某 些 比 丘, 在 遊 方 時 ( 外 出 行 腳 ) 要 ( 辛 苦 地 ) 揹 負 衣 缽 床 單 油 糖 蜜 等, 及 枕 頭 撐 腰 物 等 若 ( 只 有 ) 少 少 的 必 需 品, 那 麼 他 只 要 帶 衣 缽 等 八 種 沙 門 必 需 品 ( 一 缽 三 衣 剃 5

17 刀 針 腰 帶 濾 水 器 ), 就 可 以 到 處 遊 方 在 遊 方 時, 如 鳥 伴 翼 像 這 樣 的 行 持, 就 是 達 到 生 活 簡 樸 sisabhara(sisa 頭 +bhara 負 荷 ), 枕 頭 2-2. santindriyo ca nipako ca, a-ppagabbho kulesv-an-anugiddho. 寂 靜 諸 根 和 謹 慎 和 不 粗 魯 在 諸 俗 家 不 耽 溺 不 眷 戀 寂 靜 諸 根 2 謹 慎 3 不 粗 魯 4 不 耽 溺 俗 家 ; Santani indriyani assati santindriyo, ittharammanadisu ragadivasena anuddhatindriyoti vuttam hoti. 寂 靜 諸 根, 諸 根 寂 靜 下 來 不 於 女 人 等 對 象 之 染 著 等, 而 侵 襲 根 ( 門 ) Nipakoti vibbu vibhavi pabbava, silanurakkhanapabbaya civaradivicaranapabbaya avasadisattasappayaparijananapabbaya ca samannagatoti adhippayo. 聰 明 是 明 智 的 (vibbu) 聰 穎 的 (vibhavi) 有 智 慧 的 (pabbava) 具 足 保 護 戒 的 智 慧, 審 查 衣 的 智 慧, 住 所 ( 及 行 境 談 話 人 食 物 氣 候 及 威 儀, Vism.27.) 等 適 當 的 常 識 與 智 慧 Na pagabbhoti appagabbho, atthatthanena kayapagabbhiyena catutthanena vacipagabbhiyena anekena thanena manopagabbhiyena ca virahitoti attho. 沒 有 粗 魯, 為 不 粗 魯 沒 有 八 種 身 體 的 粗 魯, 四 種 語 言 的 粗 魯, 種 種 念 頭 的 粗 魯 Atthatthanam kayapagabbhiyam (mahani.87) nama savghaganapuggalabhojanasalajantagharanhanatitthabhikkhacaramagga-antaragharappav esanesu kayena appatirupakaranam. 八 類 身 體 的 粗 魯 (atthatthanam kayapagabbhiyam)( 大 義 釋 Mahaniddesa p.228~9;cs:75~6 說 七 類 ) 是.. 一 在 僧 伽 中, 二 在 眾 中, 三 在 人 中, 四 在 食 堂, 五 在 蒸 汽 澡 堂 ( 暖 氣 房 ), 六 在 站 著, 七 在 行 乞 道 上, 八 在 諸 俗 家 門 口, 身 體 不 適 當 的 造 作 Seyyathidam ()idhekacco savghamajjhe pallatthikaya va nisidati pade padamodahitva vati evamadi. (2)Tatha ganamajjhe catuparisasannipate, (3)tatha vuddhatare puggale. (4)Bhojanasalayam pana vuddhanam asanam (CS:pg.207) na deti, navanam asanam patibahati. (5)Tatha jantaghare, vuddhe cettha anapuccha aggijalanadini karoti. (6)Nhanatitthe ca yadidam daharo vuddhoti pamanam akatva agatapatipatiya nhayitabban ti vuttam, tampi anadiyanto paccha agantva udakam otaritva vuddhe ca nave ca badheti. (7)Bhikkhacaramagge pana aggasana-aggodaka-aggapindattham vuddhanam purato purato yati, bahaya baham paharanto. (8)Antaragharappavesane vuddhanam pathamataram pavisati, daharehi kayakilanam karotiti evamadi. 例 如 這 些 狀 況 : 有 此 類 人, ( 一 ) 在 僧 伽 集 會 中, 坐 在 轎 子 (pallatthika) 或 抱 膝 坐 或 盤 腿 坐 諸 如 此 類 ( 大 義 6

18 釋 說 衝 到 長 老 的 前 面 站 立 坐 下, 立 於 前, 坐 於 前, 坐 在 高 座 等 ) ( 二 ) 同 樣 地, 在 四 眾 集 會 當 中 ( 三 ) 同 樣 地, 在 諸 較 年 長 的 眾 人 之 間 ( 四 ) 在 食 堂, 不 讓 位 給 諸 較 年 長 的 ( 比 丘 ) 座 位, 擋 住 諸 新 學 比 丘 ( 不 讓 他 得 到 座 位 ) ( 五 ) 同 樣 地, 在 蒸 汽 澡 堂, 沒 有 徵 詢 諸 較 年 長 的 ( 比 丘 ), 而 自 行 添 加 燃 料 ( 六 ) 站 著 沐 浴 ( 水 浴 場 ), 即 如.. 年 少 的 ( 比 丘 ) 不 顧 年 長 的 ( 比 丘 ), 衝 到 前 面 去 沐 浴 他 沒 有 顧 慮 地 從 後 面 竄 出 來 之 後, 下 行 於 水, 擾 動 年 長 的 ( 比 丘 ) 和 年 少 的 ( 比 丘 ) ( 七 ) 在 行 乞 道 上,( 搶 ) 最 好 的 座 位,( 搶 ) 最 好 的 水 ( 飲 料 ),( 搶 ) 最 好 的 菜 餚,( 不 ) 從 前 面 供 養 諸 較 年 長 的 ( 比 丘 ), 以 一 手 一 手 傳 遞 下 去 ( 八 ) 在 諸 俗 家 門 口, 搶 在 較 年 長 的 ( 比 丘 ) 之 前 先 衝 入 內, 或 跟 俗 家 的 兒 童 玩 耍 身 體 諸 如 此 類 Catutthanam vacipagabbhiyam (mahani.87) nama savghaganapuggala-antaragharesu appatirupavacaniccharanam. Seyyathidam-- idhekacco savghamajjhe anapuccha dhammam bhasati, tatha pubbe vuttappakare (KhA.243.) gane vuddhatare puggale ca, tattha manussehi pabham puttho vuddhataram anapuccha vissajjeti, antaraghare pana itthanname kim atthi, kim yagu udahu khadaniyam va bhojaniyam va, kim me dassasi, kim ajja khadissami, kim bhubjissami, kim pivissami ti evamadim bhasati. 四 類 語 言 的 粗 魯 (catutthanam vacipagabbhiyam) ( 詳 見 大 義 釋 Mahaniddesa p.230;cs:77 說 三 類 ) 是, 一 在 僧 伽 中, 二 在 眾 中, 三 入 諸 俗 家 中, 說 出 不 適 當 的 語 言 例 如, 一 類 比 丘 ( 一 ) 在 僧 伽 中, 不 先 徵 求 同 意 而 咨 意 發 言 ( 二 ) 類 似 的 情 況, 在 先 前 所 提 到 的, 在 眾 中 在 較 年 長 的 眾 人 之 間, 在 眾 人 當 中, 較 年 長 問 審 問 ( 某 人 ), 他 卻 不 問 而 回 答 ( 三 ) 在 俗 家 中, 說.. 諸 如 此 類.. 有 什 麼 東 西? 有 什 麼 粥? 或 者 蔬 果 食 2 穀 肉 食 3 你 要 供 養 什 麼? 今 天 要 啃 什 麼? 吃 什 麼? 喝 什 麼? 如 此 這 般 是 語 言 的 粗 魯 Anekatthanam manopagabbhiyam (mahani.87) nama tesu tesu thanesu kayavacahi ajjhacaram anapajjitvapi manasa eva kamavitakkadinanappakaram appatirupavitakkanam. 種 種 念 頭 的 粗 魯 (anekatthanam manopagabbhiyam).. 在 在 處 處 行 為 語 言 上 的 過 失, 都 涉 及 念 頭 上 各 種 不 同 的 欲 望 之 想 (kamavitakka 欲 尋 ) 等, 不 適 當 的 想 法 Kulesvananugiddhoti yani tani kulani upasavkamati, tesu paccayatanhaya va ananulomikagihisamsaggavasena va ananugiddho, na sahasoki, na sahanandi, na PTS buddhatarepuggale 2 蔬 果 食 :khadaniya 中, 另 譯 : 硬 食 嚼 食 噉 食, 除 了 五 種 穀 肉 食 非 時 藥 七 日 藥 盡 形 壽 藥 外 的 一 切 食 物 3 穀 肉 食 :bhojaniya, 另 譯 : 軟 食 指 飯 粥 麥 魚 肉 7

19 sukhitesu sukhito, na dukkhitesu dukkhito, na uppannesu kiccakaraniyesu attana va uyyogamapajjitati vuttam hoti. Imissaya ca gathaya yam suvaco cassa ti ettha vuttam assati vacanam, tam sabbapadehi saddhim santussako ca assa, subharo ca assati evam yojetabbam. 不 耽 溺 俗 家.. 若 訪 問 俗 家 時, 不 因 為 貪 愛 的 因 緣 住 在 有 交 情 的 家 庭 ( 對 有 交 情 的 家 庭 ) 不 分 憂, 不 喜 貪, 不 在 樂 同 樂, 不 在 苦 同 苦 ;( 對 有 交 情 的 家 庭 ) 不 生 起 應 作 的 事 ( 非 插 手 不 可 ), 自 己 ( 不 自 覺 地 ) 從 事 交 際 9-3.Tatiyagathavannana 第 三 偈 釋 義 3-. Na ca khuddamacare kibci, yena vibbu pare upavadeyyum; 不 和 微 小 的 行 為 任 何 以 那 智 者 其 他 的 呵 責 非 難 5 不 應 犯 智 者 會 指 責 的 任 何 小 過 失 3. Evam Bhagava santam padam abhisamecca viharitukamassa tadadhigamaya va patipajjitukamassa visesato arabbakassa bhikkhuno taduttaripi karaniyam acikkhitva idani akaraniyampi acikkhitukamo na ca khuddamacare kibci, yena vibbu pare upavadeyyun ti imam upaddhagathamaha. 如 是 世 尊 所 說 的 若 要 得 到 寂 靜 (santam padam abhisamecca), 欲 證 得 或 欲 全 部 獲 得 的 話, 當 陳 述 完 阿 蘭 若 比 丘 達 成 所 應 該 作 的 之 後, 現 在 則 將 陳 述 不 應 該 作 的 : 不 應 犯 智 者 會 指 責 的 任 何 小 行 為, 這 是 上 半 個 偈 誦 所 說 的 Tassattho--(CS:pg.208) evamimam karaniyam karonto yam tam kayavacimanoduccaritam khuddam lamakanti vuccati, tam na ca khuddam samacare, asamacaranto ca na kevalam olarikam, kintu kibci na samacare, appamattakampi anumattakampi na samacareti vuttam hoti. 在 這 裡 的 意 思 是, 如 此 應 該 作 的 才 作, 那 些 身 語 意 的 惡 行, 屬 於 微 小 的 罪, 不 是 微 小 的 正 行, 而 是 非 正 行, 不 是 整 個 都 是 粗 惡 的, 而 是 說 任 何 非 正 行 的 小 量 的 微 量 的 非 正 行 Tato tassa samacare sanditthikamevadinavam dasseti-- yena vibbu pare upavadeyyun ti. Ettha ca yasma avibbu pare appamanam. Te hi anavajjam va savajjam karonti, appasavajjam va mahasavajjam. Vibbu eva pana pamanam. Te hi anuvicca pariyogahetva avannarahassa (KhA.244.) avannam bhasanti, vannarahassa vannam bhasanti. Tasma vibbu pare ti vuttam. 接 著 他 顯 示 在 此 見 到 如 此 危 害 的 事.. 其 他 的 智 者 會 指 責 此 處 說 其 他 無 智 的 人 是 沒 有 準 則 的, 他 們 會 把 無 罪 當 作 有 罪, 小 罪 當 作 大 罪 智 者 是 有 準 則 的, 他 會 確 實 調 查, 細 察 之 後, 不 值 得 贊 美 的 不 贊 美, 值 得 贊 美 的 贊 美 由 此 說 其 他 的 智 者 8

20 正 宗 分 Evam Bhagava imahi addhateyyahi gathahi santam padam abhisamecca viharitukamassa tadadhigamaya va patipajjitukamassa visesato arabbakassa, arabbakasisena ca sabbesampi kammatthanam gahetva viharitukamanam karaniyakaraniyabhedam kammatthanupacaram vatva idani tesam bhikkhunam tassa devatabhayassa patighataya parittattham vipassanapadakajjhanavasena kammatthanatthabca sukhinova khemino hontu ti-adina nayena mettakatham kathetumaraddho. 世 尊 在 這 三 個 半 偈 誦 中 說, 想 要 徹 知 貫 通 要 住 於 寂 靜, 特 別 是 針 對 住 阿 蘭 若 的 行 者 這 裡 標 示 住 阿 蘭 若 的 行 者, 實 際 是 包 括 所 有 取 得 業 處, 欲 住 於 分 別 應 該 作 ( 才 作 ) 不 應 該 作 ( 就 不 作 ), 作 為 近 行 業 處 的 人 說 了 之 後, 現 在 說 那 些 比 丘 怕 那 些 ( 樹 ) 神 的 反 擊 ( 瞋 恨 ), 以 護 衛 的 利 益, 作 為 毘 婆 舍 那 的 基 礎 禪 和 業 處, 願 ( 有 情 ) 快 樂 與 安 穩 等, 他 現 在 開 始 討 論 慈, 開 頭 這 樣 說 3-2. sukhino va khemino hontu, sabbasatta bhavantu sukhitatta. 快 樂 或 安 穩 願 他 們 一 切 有 情 願 他 們 快 樂 自 己 2 ( 他 應 該 發 願 :) 願 一 切 有 情 快 樂 與 安 穩! 願 他 們 自 得 其 樂! Tattha sukhinoti sukhasampanna. Kheminoti khemavanto, abhaya nirupaddavati vuttam hoti. Sabbeti anavasesa. Sattati panino. Sukhitattati sukhitacitta. Ettha ca kayikena sukhena sukhino, manasena sukhitatta, tadubhayenapi sabbabhayupaddavavigamena va kheminoti veditabbo. Kasma pana evam vuttam? Mettabhavanakaradassanattham. Evabhi metta bhavetabba sabbe satta sukhino hontu ti va, khemino hontu ti va, sukhitatta hontu ti va. 在 此, 快 樂 (sukhino) 是 具 足 快 樂 安 穩 (khemino), 是 具 有 安 穩, 沒 有 畏 懼, 沒 有 危 難 一 切 (sabbe) 是 沒 有 剩 餘 (anavasesa) 有 情 (satta) 是 有 呼 吸 者 (panino) 自 得 其 樂 (sukhitatta 3 ) 是 心 裡 快 樂 (sukhitacitta) 所 說 的 快 樂 (sukhino) 是 指 身 體 的 快 樂 ; 自 得 其 樂 (sukhitatta;having pleased self) 是 指 內 心 的 ( 領 略 快 樂 ) (manasena) 這 兩 者, 一 切 畏 懼 與 危 難 的 消 失, 叫 做 安 穩 這 是 怎 麼 說 呢? 以 便 指 引 出 保 持 修 習 慈 心, 願 一 切 有 情 快 樂! (sabbe satta sukhino hontu), 或 者 說 願 ( 一 切 有 情 ) 安 穩! (khemino hontu) 或 者 說 願 ( 一 切 有 情 ) 快 樂! (sukhitatta hontu) 正 宗 分 即 經 文 的 正 文, 主 要 的 內 容 2 有 情..satta (sajjati 執 著 的 過 分 ), 已 執 著 的 (= 有 情 ) 清 淨 道 論 (Vism.0.).. 有 情 因 為 他 們 對 於 色 等 五 蘊 以 欲 與 貪 而 執 著 (satta) 極 執 著 (visatta) 故 為 有 情 (satta) 3 sukhitatta,ped p.76. 條 目 :Sukhita: -atta [atman] happy, easy Sn.45. Sukhi, (Sukhita 的 陽 ) 快 樂, 幸 福, 高 興 atta, 陽 自 己 9

21 9-4.Catutthagathavannana 第 四 偈 釋 義 4. Evam yava upacarato appanakoti, tava savkhepena mettabhavanam dassetva idani vittharatopi tam dassetum ye keci ti gathadvayamaha. 如 是 簡 要 地 顯 示 保 持 思 惟 慈 心 的 修 習, 從 近 行 定 直 到 安 止 定 的 頂 峰 現 在 要 詳 細 地 顯 示 無 論 (ye keci) 兩 個 偈 誦 所 說 4-. Ye keci panabhut atthi, tasa va thavara vanavasesa; 哪 無 論 有 呼 吸 的 眾 生 有 會 驚 慌 的 或 穩 固 的 或 無 遺 漏 無 剩 餘 無 論 什 麼 有 呼 吸 的 眾 生, 會 驚 慌 的 或 是 穩 固 的, 沒 有 遺 漏 ; Atha va yasma puthuttarammane paricitam cittam na adikeneva ekatte santhati arammanappabhedam pana anugantva anugantva kamena (CS:pg.209) santhati, tasma tassa tasathavaradidukatikappabhede arammane anugantva anugantva santhanatthampi ye keci ti gathadvayamaha. Atha va yasma yassa yam arammanam vibhutam hoti, tassa tattha cittam (KhA.245.) sukham titthati, tasma tesam bhikkhunam yassa yam vibhutam arammanam, tassa tattha cittam santhapetukamo tasathavaradidukatikarammanabhedadipakam ye keci ti imam gathadvayamaha. 或 者 說, 因 為 已 經 習 慣 於 多 樣 對 象 的 心 ( 在 此 特 指 散 亂 ), 最 初 無 法 只 保 持 在 一 個 穩 固 的 對 象, 但 是 ( 以 散 發 慈 心 而 ) 漸 漸 地 穩 固 下 來 由 分 為 會 驚 慌 的 (tasa) 和 穩 固 的 (thavara) 等 兩 種 或 三 種 對 象, 漸 漸 地 穩 固 對 象, 這 是 無 論 (ye keci) 兩 個 偈 誦 所 說 或 者 說, 因 為 那 個 對 象 已 經 清 楚, 在 此 他 的 心 處 於 禪 悅 中, 因 此, 那 些 比 丘 已 清 楚 那 些 對 象 他 的 心 意 想 要 保 持 分 為 會 驚 慌 的 和 穩 固 的 等 兩 種 或 三 種 對 象 的 解 釋, 這 是 無 論 (ye keci) 兩 個 偈 誦 所 說 Ettha hi tasathavaradukam ditthaditthadukam durasantikadukam bhutasambhavesidukanti cattaro duke, dighadihi ca chahi padehi majjhimapadassa tisu anukapadassa ca dvisu tikesu atthasambhavato digharassamajjhimatikam mahantanukamajjhimatikam thulanukamajjhimatikanti tayo tike ca dipeti. 所 說 的 有 情 會 驚 慌 的 或 穩 固 的 一 對, 可 見 的 或 者 不 可 見 的 一 對, 遠 的 或 者 近 的 一 對, 已 生 的 或 將 生 的 一 對, 總 共 四 對 以 長 的 開 頭 的 六 個 項 目, 他 指 出 三 組, 因 為 中 等 的 三 個 隱 含 在 三 組 中, 還 有, 小 的 的 項 目 在 它 們 的 兩 個 當 中 長 的 短 的 或 中 等 的 三 種 一 組, 大 的 細 的 或 中 等 的 三 種 一 組, 粗 的 短 的 或 中 等 的 三 種 一 組, 解 釋 三 個 三 組 Tattha ye keciti anavasesavacanam. Pana eva bhuta panabhuta. Atha va panantiti pana, etena assasapassasappatibaddhe pabcavokarasatte ganhati. Bhavantiti 近 行 定..upacarasamadhi 近 行 定 或 近 分 定, 已 降 伏 五 蓋, 但 不 穩 定 它 靠 近 禪 那 的 定 力, 已 具 有 五 禪 支 安 止 定..appanasamadhi 已 降 伏 五 蓋, 心 已 完 全 專 注 初 禪 定 與 近 行 定 共 為 有 尋 有 伺 (savitakka-savicara) 20

22 bhuta, etena ekavokaracatuvokarasatte ganhati. Atthiti santi samvijjanti. 在 此 所 說 的 無 論 (ye keci) 是 沒 有 剩 餘 有 呼 吸 的 ( 眾 生 ) (pana) 即 已 生 的 ( 眾 生 ) (bhuta), 稱 為 有 呼 吸 的 已 生 眾 生 (panabhuta) 或 者 說, 諸 呼 吸 者 稱 為 諸 有 呼 吸 的 (pana), 持 續 入 息 出 息 的 五 取 蘊 眾 生 諸 已 出 生 者 稱 為 諸 已 生 的 ( 眾 生 ) (bhuta), 這 是 指 一 取 蘊 四 取 蘊 眾 生 有 (atthi), 指 有 (santi atthi= santi) 的 存 在 (samvijjanti) Evam ye keci panabhutatthi ti imina vacanena dukatikehi savgahetabbe sabbasatte ekato dassetva idani sabbepi te tasa va thavara va navasesati imina dukena savgahetva dasseti. 如 是 無 論 什 麼 有 呼 吸 的 眾 生 (ye keci panabhutatthi), 由 此 詞 句 兩 個 一 組 或 三 個 一 組 的 組 合 一 切 眾 生, 從 第 一 個 組 合 開 展, 到 所 見 的 一 切 是 會 驚 慌 的 或 是 穩 固 的 這 兩 個 一 組 的 呈 現 Tattha tasantiti tasa, satanhanam sabhayanabcetam adhivacanam. Titthantiti thavara, pahinatanhabhayanam arahatam etam adhivacanam. Natthi tesam avasesanti anavasesa, sabbepiti vuttam hoti. Yabca dutiyagathaya ante vuttam, tam sabbadukatikehi sambandhitabbam ye keci panabhutatthi tasa va thavara va anavasesa, imepi sabbe satta bhavantu sukhitatta. Evam yava bhuta va sambhavesi va, imepi sabbe satta bhavantu sukhitatta ti. 在 此 會 驚 慌 的 (tasa) 是 會 被 驚 嚇 的, 與 有 渴 愛 有 怖 畏 是 同 義 詞 ; 穩 固 的 (thavara) 是 穩 定 (santhana;steadying), 與 斷 諸 渴 愛 斷 諸 怖 畏 的 阿 羅 漢 是 同 義 詞 沒 有 遺 漏 是 沒 有 ( 任 何 ) 遺 漏, 也 就 是 所 說 的 一 切 第 二 偈 末 所 說 的 ( 一 切 ) 眾 生 包 括 在 兩 個 一 組 或 三 個 一 組 的 組 合 無 論 什 麼 有 呼 吸 的 眾 生, 會 驚 慌 的 或 是 穩 固 的, 沒 有 遺 漏, 願 這 一 切 有 情 自 得 其 樂! 如 是 乃 至 已 生 的 或 將 生 的, 願 這 一 切 眾 生 自 得 其 樂! 4-2. digha va yeva mahanta, majjhima rassaka anukathula. 長 的 或 哪 大 的 中 等 的 短 的 矮 的 細 的 粗 壯 的 無 論 體 型 長 的 大 的 或 中 等 的, 短 的 細 的 或 者 粗 的 Idani digharassamajjhimaditikattayadipakesu digha vati-adisu chasu padesu dighati dighattabhava nagamacchagodhadayo. Anekabyamasatappamanapi hi mahasamudde naganam attabhava anekayojanappamana ca macchagodhadinam attabhava honti. 現 在 解 釋 長 的 短 的 或 中 等 的 三 種, 或 長 的 等 六 個 項 目, 長 的 是 指 蛇 魚 蜥 蜴 之 類 在 大 海 中 種 種 百 尋 大 小 的 龍, 種 種 由 旬 大 小 的 魚 類 蜥 蜴 類 尋 :byama, vyama 一 尋 指 約 一 成 人 的 身 高 的 長 度 2

23 等 Mahantati mahantattabhava jale macchakacchapadayo, (KhA.246.) thale hatthinagadayo, amanussesu danavadayo (CS:pg.20) Aha ca rahuggam attabhavinan ti (a.ni.4.5). Tassa hi attabhavo ubbedhena cattari yojanasahassani attha ca yojanasatani, bahu dvadasayojanasataparimana, pabbasayojanam bhamukantaram, tatha avgulantarika, hatthatalani dve yojanasataniti. 大 的 在 水 中 是 指 大 型 的 ( 鯨 ) 魚 烏 龜, 在 陸 地 上 是 指 象, 在 非 人 方 面 是 指 巨 人 (Danava, 一 類 的 阿 修 羅 ) 於 有 身 體 的 眾 生 當 中, 羅 睺 阿 修 羅 王 為 最 大 (A.4.5./II,7.) 他 的 身 高 有 四 千 八 百 由 旬, 手 臂 有 一 千 兩 百 由 旬 大 小, 眉 間 五 十 由 旬, 手 指 頭 腳 趾 頭 的 間 隔 和 手 掌 有 二 百 由 旬 Majjhimati assagonamahimsasukaradinam attabhava. 中 等 的 是 指 溫 馴 的 馬 牛 及 豬 等 身 體 Rassakati tasu tasu jatisu vamanadayo dighamajjhimehi omakappamana satta. 短 的 是 指 短 小 身 體, 比 長 的 中 等 的 還 小 的 身 體 Anukati mamsacakkhussa agocara dibbacakkhuvisaya udakadisu nibbatta sukhumattabhava satta ukadayo va. Apica ye tasu tasu jatisu mahantamajjhimehi thulamajjhimehi ca omakappamana satta, te anukati veditabba. 微 細 的 是 指 肉 眼 看 不 到, 用 天 眼 可 以 看 見 的, 如 在 水 中 生 長 的 有 微 小 身 體 的 眾 生 或 蝨 子, 那 些 所 說 的 微 小 眾 生 是 除 了 大 的 或 中 等 的 眾 生, 及 粗 的 或 中 等 的 眾 生 之 外 Thulati parimandalattabhava sippikasambukadayo satta. 粗 壯 的 是 指 牡 蠣 與 貝 殼 類 等 圓 形 身 體 的 眾 生 9-5.Pabcamagathavannana 第 五 偈 釋 義 5-. Dittha va yeva adittha, ye va dure vasanti avidure; 可 見 的 或 哪 或 不 可 見 的 哪 或 遠 方 的 住 近 處 的 無 論 可 見 的 或 者 不 可 見 的, 住 在 遠 的 或 者 近 的, 5. Evam tihi tikehi anavasesato satte dassetva idani-- dittha va ye va adittha ti-adihi tihi dukehipi te savgahetva dasseti. 已 顯 示 了 如 是 三 種 三 個 一 對 沒 有 剩 餘 的 眾 生, 現 在 說 無 論 可 見 的 或 者 不 可 見 由 旬 :yojana 又 譯 作 踰 繕 那, 長 度 單 位 據 佛 音 論 師 說, 一 隻 公 牛 oxen 走 一 天 的 距 離, 大 約 七 英 里 ( 即.2 公 里 ) 22

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAA4E5A4C6A46ABEC7C0B3A5CEBCC6BEC7A874BEC7B873C3D2AED1B1C2BB50BFECAA6B31303130343230205F726576697365645F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4A4B0EAA4E5A4C6A46ABEC7C0B3A5CEBCC6BEC7A874BEC7B873C3D2AED1B1C2BB50BFECAA6B31303130343230205F726576697365645F2E646F63> 中 國 文 化 大 學 應 用 數 學 系 學 群 證 書 授 與 辦 法 99.03.19 訂 定 101.04.13 100 學 年 度 第 2 學 期 第 1 次 系 課 程 委 員 會 議 修 訂 101.04.20 100 學 年 度 第 5 次 系 務 會 議 通 過 一 宗 旨 本 系 應 用 數 學 統 計 科 學, 與 計 算 機 科 學 學 群 證 書 授 與 的 目 的 是 希

More information

Microsoft Word - dsejdoc_20011017_03.doc

Microsoft Word - dsejdoc_20011017_03.doc 有 關 調 查 的 詳 盡 資 料 及 分 析 報 告, 可 於 辦 公 時 間 內 前 往 教 育 暨 青 年 局 青 年 廳 駿 菁 活 動 中 心 查 閱 澳 門 青 少 年 研 究 系 列 之 三 澳 門 青 少 年 的 婚 姻 及 家 庭 觀 念 調 查 研 究 單 位 : 教 育 暨 青 年 司 青 年 廳 澳 門 青 少 年 犯 罪 研 究 學 會 青 少 年 研 究 小 組 研 究

More information

Microsoft Word - CDtc_shiliutesheng_07.doc

Microsoft Word - CDtc_shiliutesheng_07.doc 十 六 特 勝 與 四 禪 八 定 的 比 較 第 七 講 十 六 觸 最 尊 貴 的 淨 蓮 上 師 講 解 我 們 今 天 先 介 紹 什 麼 是 十 六 觸 地 大, 有 四 個 如 果 我 們 在 定 中 感 覺 身 體 的 重 量 很 重, 身 體 很 重, 這 個 是 地 大 的 第 一 個 現 象 ; 或 者 是 感 覺 身 體 往 下 沉, 一 直 往 下 沉 一 直 往 下 沉 一

More information

題目:中醫師配發藥材及合成中成藥簡介會

題目:中醫師配發藥材及合成中成藥簡介會 中 醫 師 配 發 中 藥 材 及 合 成 中 成 藥 簡 介 會 由 於 中 藥 商 過 渡 性 領 牌 工 作 已 完 成, 當 局 現 正 考 慮 實 施 中 醫 藥 條 例 中 有 關 限 制 管 有 及 銷 售 中 藥 材 及 中 成 藥 以 及 製 造 中 成 藥 的 罰 則 及 相 關 條 文 在 有 關 法 例 實 施 後, 中 醫 師 如 售 賣 或 配 發 中 藥 材 予 任 何

More information

Microsoft Word - 15

Microsoft Word - 15 行 政 院 農 業 委 員 會 令 中 華 民 國 100 年 12 月 22 日 農 企 字 第 1000010430 號 修 正 產 銷 履 歷 驗 證 機 構 認 證 作 業 要 點, 並 自 即 日 生 效 附 修 正 產 銷 履 歷 驗 證 機 構 認 證 作 業 要 點 主 任 委 員 陳 武 雄 產 銷 履 歷 驗 證 機 構 認 證 作 業 要 點 修 正 規 定 一 行 政 院 農

More information

Microsoft Word - ATTCH4.docx

Microsoft Word - ATTCH4.docx 高 級 中 等 學 校 多 元 入 學 招 生 辦 法 部 分 條 文 修 正 草 案 總 說 明 現 行 高 級 中 等 學 校 多 元 入 學 招 生 辦 法 ( 以 下 簡 稱 本 辦 法 ) 係 於 一 百 零 二 年 八 月 二 十 三 日 訂 定 發 布, 教 育 部 於 一 百 零 三 學 年 度 實 施 十 二 年 國 民 基 本 教 育, 為 使 十 二 年 國 民 基 本 教 育

More information

【第35義】中

【第35義】中 一 前 言 大 般 若 經 中 菩 薩 證 住 實 際 的 探 討 林 崇 安 ( 法 光 雜 誌,251 期,2010) 玄 奘 大 師 所 譯 的 大 般 若 經 是 由 16 部 經 典 所 組 成, 分 成 十 六 分, 也 稱 作 十 六 會 前 五 分 內 容 大 致 相 同 而 經 文 長 短 有 異, 其 品 數 和 卷 數 為 : 初 分 七 十 九 品 400 卷 : 卷 1 卷

More information

Microsoft Word - 17300網頁設計.doc

Microsoft Word - 17300網頁設計.doc 技 能 檢 定 規 範 之 一 七 三 網 頁 設 計 行 政 院 職 業 訓 練 局 編 印 勞 工 委 員 會 中 華 民 國 九 十 年 六 月 網 頁 設 計 技 術 士 技 能 檢 定 規 範 目 錄 一 網 頁 設 計 技 術 士 技 能 檢 定 規 範 說 明... 1 二 丙 級 網 頁 設 計 技 術 士 技 能 檢 定 規 範... 2 三 乙 級 網 頁 設 計 技 術 士 技

More information

第一章 緒論

第一章  緒論 第 五 章 實 證 結 果 第 一 節 敘 述 統 計 表 11 表 12 分 別 為 男 女 癌 症, 實 驗 組 與 控 制 組 樣 本 之 基 本 特 性 此 為 罹 癌 前 一 年 度 樣 本 特 性 由 於 我 們 以 罹 癌 前 一 年 有 在 就 業, 即 投 保 類 別 符 合 全 民 健 康 保 險 法 中 所 規 定 之 第 一 類 被 保 險 人, 且 年 齡 介 於 35 至

More information

Microsoft Word - labour_comparison.doc

Microsoft Word - labour_comparison.doc 中 華 人 民 共 和 國 勞 動 合 同 法 ( 草 案 ) 原 草 案 及 修 改 草 案 比 較 原 草 案 1. 事 業 單 位 聘 用 人 員 納 入 本 法 調 整 範 圍 中 華 人 民 共 和 國 境 內 的 企 業 個 體 經 濟 組 織 民 辦 非 企 業 單 位 與 勞 動 者 建 立 勞 動 關 係, 訂 立 和 履 行 勞 動 合 同, 適 用 本 法 國 家 機 關 事

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B3E6A4B830312D2D2DBCC6BD75BB50BEE3BCC6AABAA55BB4EEB942BAE22E646F6378>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B3E6A4B830312D2D2DBCC6BD75BB50BEE3BCC6AABAA55BB4EEB942BAE22E646F6378> 國 中 數 學 基 本 學 習 內 容 補 救 教 材 第 一 冊 一 -1 單 元 一 數 線 與 整 數 的 加 減 運 算 主 題 一 正 數 負 數 的 意 義 一 正 數 和 負 數 : 尋 找 寶 藏 北 西 東 小 明 南 小 明 無 意 間 得 到 了 一 張 藏 寶 圖, 圖 上 的 黑 點 代 表 小 明 現 在 站 的 地 方, 每 個 腳 印 都 代 表 1 步 若 要 在

More information

16?????[?????~???Q??1030303

16?????[?????~???Q??1030303 1 中 論 觀 縛 解 品 [ 吉 藏 釋 此 品 由 來 ] 此 一 品 生 有 遠 近 通 別 (p.592) ( 一 ). 遠 來 由 所 言 遠 者, 小 乘 大 乘 外 道 內 道 並 言 有 縛 有 解 約 內 外 大 小 所 計 以 辨 解 縛 : 總 約 外 道 執 以 辨 解 縛 外 道 有 二 : 一 者 云 眾 生 縛 解, 自 然 而 有, 無 有 因 緣, 一 切 眾 生,

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AEFCAE6CA8E2A9A4B941B2A3AB7EA662A578C657A544AD6EA558A466A5ABB3F5A4A7C476AAA7A4C0AA522D323030372D30382D31352DB941A14B>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AEFCAE6CA8E2A9A4B941B2A3AB7EA662A578C657A544AD6EA558A466A5ABB3F5A4A7C476AAA7A4C0AA522D323030372D30382D31352DB941A14B> 海 峽 兩 岸 農 產 品 在 日 本 市 場 的 競 爭 分 析 林 啟 淵 國 立 嘉 義 大 學 應 經 系 暨 致 遠 管 理 學 院 企 管 系 教 授 * 李 仁 耀 高 苑 科 技 大 學 國 際 商 務 系 助 理 教 授 壹 前 言 由 於 中 國 農 業 生 產 成 本 較 低 的 優 勢, 已 持 續 吸 引 許 多 的 台 商 到 中 國 進 行 農 業 投 資 根 據 中

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030332D313032A7DEC075BAC2BC66B56EB04FB44EC5AAA7D3C440A7C7A874B2CEBEDEA740A4E2A5552E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2030332D313032A7DEC075BAC2BC66B56EB04FB44EC5AAA7D3C440A7C7A874B2CEBEDEA740A4E2A5552E646F63> 102 學 年 度 四 技 二 專 技 優 甄 審 入 學 招 生 就 讀 志 願 序 登 記 系 統 操 作 參 考 手 冊 目 錄 一 重 要 事 項 說 明... 1 二 系 統 入 口... 2 三 操 作 步 驟... 2 ( 一 ) 進 入 就 讀 志 願 序 登 記 系 統... 2 ( 二 ) 閱 讀 登 記 就 讀 志 願 序 注 意 事 項... 3 ( 三 ) 登 記 就 讀

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0EAA5C1A470BEC7BB50B0EAA5C1A4A4BEC7AF5AAFC5BD73A8EEA4CEB1D0C2BEADFBADFBC342BD73A8EEB1F8A4E5B9EFB7D3AAED3936303230A14B>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B0EAA5C1A470BEC7BB50B0EAA5C1A4A4BEC7AF5AAFC5BD73A8EEA4CEB1D0C2BEADFBADFBC342BD73A8EEB1F8A4E5B9EFB7D3AAED3936303230A14B> 國 民 小 學 與 國 民 中 學 班 編 制 及 教 職 員 員 額 編 制 準 則 修 正 總 說 明 現 行 國 民 小 學 與 國 民 中 學 班 編 制 及 教 職 員 員 額 編 制 準 則 ( 以 下 簡 稱 本 準 則 ) 係 於 九 十 四 六 月 二 十 三 日 修 正 發 布, 為 配 合 立 法 院 第 六 屆 第 三 會 期 第 五 次 會 議 決 議, 請 教 育 部 (

More information

Microsoft Word - 15-刪空白頁

Microsoft Word - 15-刪空白頁 令 中 華 民 國 02 年 0 月 2 日 臺 教 師 ( 二 ) 字 第 02039430B 號 修 正 各 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府 及 師 資 培 育 之 大 學 申 請 辦 理 高 級 中 等 以 下 學 校 及 幼 稚 園 教 師 證 書 注 意 事 項, 名 稱 並 修 正 為 各 直 轄 市 縣 ( 市 ) 政 府 及 師 資 培 育 之 大 學 申 請 辦 理 高 級 中

More information

中華民國 第49屆中小學科學展覽會

中華民國 第49屆中小學科學展覽會 中 華 民 國 第 49 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 高 職 組 農 業 及 生 物 科 技 科 第 一 名 最 佳 創 意 獎 091402 紋 虎 色 變 - 虎 皮 蛋 糕 紋 路 形 成 之 探 討 學 校 名 稱 : 國 立 民 雄 高 級 農 工 職 業 學 校 作 者 : 指 導 老 師 : 職 二 陳 怡 穎 職 二 何 宜 諺 郭 坤 鵬 王 俊 雄 職

More information

投影片 1

投影片 1 2013 年 香 港 中 學 文 憑 考 試 成 績 發 放 安 排 及 最 新 資 訊 2013 年 7 月 6 日 2013 年 文 憑 試 報 考 統 計 2012 年 2013 年 報 考 人 數 73,074 82,283 學 校 考 生 71,745 71,168 自 修 生 1,329 11,115 重 考 生 人 數 :10,973 重 考 的 自 修 生 :8,836 重 考 的

More information

Microsoft Word - 小論文-變性狗問卷調查.doc

Microsoft Word - 小論文-變性狗問卷調查.doc 篇 名 : 將 母 狗 變 性 來 解 決 流 浪 狗 問 題 之 問 卷 調 查 研 究 作 者 : 王 柏 勝 國 立 鹿 港 高 級 中 學 養 二 甲 班 柯 志 翰 國 立 鹿 港 高 級 中 學 養 二 甲 班 蔡 其 宏 國 立 鹿 港 高 級 中 學 養 二 甲 班 指 導 老 師 : 陳 光 烈 老 師 1 壹 前 言 流 浪 狗 的 問 題 存 在 已 久,( 註 一 ) 目 前

More information

Layout 1

Layout 1 視 為 優 講 燈 1 講 開 場 簡 報 隨 齡 發 視 變 資 訊 討 論 檢 討 會 與 會 將 夠 幾 點 與 變 關 視 變 兩 種 視 習 慣 個 問 專 業 員 問 題 講 1 燈 2 隨 齡 長 會 視 變 視 變 會 動 變 難 閱 讀 電 腦 視 變 會 裡 絆 體 風 險 藥 護 務 駕 車 動 難 會 響 並 導 慮 鬱 過 適 當 應 對 視 變 繼 續 動 並 減 關 慮

More information

1、目的

1、目的 文 件 名 稱 : 董 事 會 議 事 規 則 版 本 :C 頁 次 :1/5 1 目 的 為 建 立 豐 祥 控 股 股 份 有 限 公 司 ( 下 稱 本 公 司 ) 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 確 保 董 事 會 召 集 及 議 事 之 順 利 進 行, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定

More information

密法漫談一 卷02 透過語根修行

密法漫談一  卷02  透過語根修行 北 行 北 行 行 行 領 行 領 羅 了 識 不 識 不 流 說 什 念 不 鍊 不 鍊 鍊 不 說 不 來 念 不 不 說 裡 念 不 年 不 年 年 了 年 不 念 什 理 不 女 殺 了 什 不 念 不 念 不 年 念 不 不 不 念 不 念 不 念 不 不 不 念 不 力 度 串 念 念 說 不 說 念 老 念 念 不 更 不 不 不 什 不 念 不 什 不 識 不 不 什 什 類 識 不

More information

2

2 1 98.06.05 97 4 2 3 4 國 立 中 山 大 學 教 師 評 鑑 辦 法 第 一 條 94.12.23 94 學 年 度 第 2 次 校 務 會 議 通 過 96.06.08 95 學 年 度 第 4 次 校 務 會 議 修 正 通 過 98.10.23 98 學 年 度 第 1 次 校 務 會 議 修 正 通 過 98.12.18 98 學 年 度 第 2 次 校 務 會 議 修

More information

臺灣省教師申訴評議委員會再申訴評議書(草案)

臺灣省教師申訴評議委員會再申訴評議書(草案) 臺 灣 省 教 師 申 訴 評 議 委 員 會 再 申 訴 評 議 書 案 號 :95051 號 再 申 訴 人 : 出 生 年 月 日 : 民 國 年 月 日 身 分 證 字 號 : 服 務 單 位 及 職 稱 : 高 級 中 學 教 師 住 居 所 : 出 生 年 月 日 : 民 國 年 月 日 身 分 證 字 號 : 服 務 單 位 及 職 稱 : 高 級 中 學 教 師 住 居 所 : 出

More information

Microsoft PowerPoint - 使用 Word 編輯與排版文件 (II).ppt

Microsoft PowerPoint - 使用 Word 編輯與排版文件 (II).ppt 課 程 大 綱 使 用 Word 編 輯 與 排 版 文 件 (II) 第 4 章 Word 表 格 第 5 章 文 件 內 容 的 進 階 處 理 許 明 宗 表 格 繪 製 表 格 表 格 的 界 面 表 格 的 選 取 表 格 欄 列 的 新 增 與 刪 除 表 頭 對 角 線 格 線 框 線 與 網 底 儲 存 格 的 新 增 刪 除 分 割 合 併 與 切 換 調 整 表 格 表 格 的

More information

立積電子股份有限公司

立積電子股份有限公司 立 積 電 子 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 範 第 1 條 ( 訂 定 依 據 ) 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 之 規 定 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 2 條 ( 規 範 範 圍 ) 本 公 司 董 事 會 之 議 事 規

More information

(1) 參 加 直 轄 市 縣 市 性 比 賽 : 可 得 6 分, 可 得 5 分, 可 得 4 分, 可 得 3 分, 第 5 名 可 得 2 分, 第 6 名 以 後 可 得 1 分 (2) 參 加 性 比 賽 : 直 轄 市 縣 市 性 比 賽 各 之 得 分 乘 以 2 (3) 參 加 國

(1) 參 加 直 轄 市 縣 市 性 比 賽 : 可 得 6 分, 可 得 5 分, 可 得 4 分, 可 得 3 分, 第 5 名 可 得 2 分, 第 6 名 以 後 可 得 1 分 (2) 參 加 性 比 賽 : 直 轄 市 縣 市 性 比 賽 各 之 得 分 乘 以 2 (3) 參 加 國 一 依 據 : 國 立 臺 南 大 學 附 設 實 驗 國 民 小 學 應 屆 畢 業 生 市 長 獎 給 獎 實 施 要 點 1030520 臨 時 校 務 會 議 訂 定 1030903 校 務 會 議 修 訂 ( 一 ) 本 校 應 屆 畢 業 生 畢 業 給 獎 實 施 原 則 ( 二 ) 臺 南 市 102 學 年 度 國 民 中 小 學 畢 業 生 市 長 獎 給 獎 實 施 計 畫 二

More information

互 補 : 若 兩 個 角 的 和 是 一 個 平 角 (80 0 0 ), 我 們 稱 這 兩 個 角 互 補, 如 圖, + = 80, 故 我 們 稱 與 互 補 互 餘 : 若 兩 個 角 的 和 是 一 個 直 角, 我 們 稱 這 兩 個 角 互 餘, 如 圖, + =90 0, 故 我

互 補 : 若 兩 個 角 的 和 是 一 個 平 角 (80 0 0 ), 我 們 稱 這 兩 個 角 互 補, 如 圖, + = 80, 故 我 們 稱 與 互 補 互 餘 : 若 兩 個 角 的 和 是 一 個 直 角, 我 們 稱 這 兩 個 角 互 餘, 如 圖, + =90 0, 故 我 點 線 角 : 在 探 討 幾 何 學 之 前, 我 們 必 須 先 瞭 解 構 成 平 面 圖 形 的 基 本 元 素 - 點 線 角 點 : 點 是 幾 何 學 中 所 討 論 的 最 基 本 圖 形 點 僅 用 來 表 示 事 物 所 在 的 位 置, 而 不 考 慮 它 的 形 狀 與 大 小 圖 示 記 法 讀 法 點 或 點 點 或 點 線 : 線 可 以 想 成 是 筆 尖 在 紙 上

More information

2016年中國語文科試卷三聆聽及綜合能力考核樣本試卷示例及說明

2016年中國語文科試卷三聆聽及綜合能力考核樣本試卷示例及說明 目 錄 2016 年 中 國 語 文 科 試 卷 三 聆 聽 及 綜 合 能 力 考 核 樣 本 試 卷 示 例 及 說 明 前 言 1 第 五 級 示 例 一 2 第 五 級 示 例 二 11 第 四 級 示 例 一 20 第 四 級 示 例 二 28 第 三 級 示 例 一 37 第 三 級 示 例 二 45 第 二 級 示 例 一 53 第 二 級 示 例 二 61 第 一 級 示 例 一 68

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2045A4C6AA41B0C8C2E0ABACBB50B3D0B7735FA4A3A650AAC0B873B5B2BA63A455AA41B0C8C4DDA9CAA76CA4DEA44FB1B4B0515F46696E616C5F325F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2045A4C6AA41B0C8C2E0ABACBB50B3D0B7735FA4A3A650AAC0B873B5B2BA63A455AA41B0C8C4DDA9CAA76CA4DEA44FB1B4B0515F46696E616C5F325F2E646F63> 第 陸 章 結 論 與 未 來 研 究 方 向 第 一 節 結 論 注 重 服 務 價 值 的 時 代 已 經 來 臨, 現 在 的 社 會 是 一 個 服 務 化 的 社 會, 有 別 於 過 去 企 業 經 營 的 作 法, 以 實 體 產 品 之 生 產 為 中 心, 想 法 本 位 為 工 業 化 時 代 的 生 產 與 製 造, 進 入 服 務 化 的 社 會, 由 於 服 務 與 實 體

More information

A2: 國 中 基 測 是 一 種 標 準 化 測 驗, 測 驗 結 果 是 以 量 尺 分 數 表 示 量 尺 分 數 是 透 過 統 計 方 法, 由 答 對 題 數 轉 換 而 來, 其 目 的 是 要 呈 現 每 一 位 考 生 的 每 一 測 驗 學 科 在 所 有 考 生 中 的 相 對

A2: 國 中 基 測 是 一 種 標 準 化 測 驗, 測 驗 結 果 是 以 量 尺 分 數 表 示 量 尺 分 數 是 透 過 統 計 方 法, 由 答 對 題 數 轉 換 而 來, 其 目 的 是 要 呈 現 每 一 位 考 生 的 每 一 測 驗 學 科 在 所 有 考 生 中 的 相 對 98 年 國 民 中 學 學 生 基 本 學 力 測 驗 問 與 答 節 錄 目 次 肆 精 打 細 算 談 量 尺 節 錄 自 國 民 中 學 學 生 基 本 學 力 測 驗 推 動 工 作 委 員 會 網 頁 資 料 國 中 基 測 自 民 國 90 年 實 施 以 來, 為 我 國 每 年 報 考 人 數 最 多 的 重 要 測 驗 依 據 高 中 暨 高 職 多 元 入 學 方 案, 國 中

More information

駛 學 校 順 成 駕 駛 學 校 新 中 華 駕 駛 學 校 新 社 亮 汽 車 電 單 車 教 授 駕 駛 學 校 有 限 公 司 新 順 成 汽 車 駕 駛 學 校 及 新 福 利 駕 駛 學 校 有 限 公 司 其 中 除 新 福 利 只 提 供 輕 型 汽 車 ( 自 動 ) 教 學 課

駛 學 校 順 成 駕 駛 學 校 新 中 華 駕 駛 學 校 新 社 亮 汽 車 電 單 車 教 授 駕 駛 學 校 有 限 公 司 新 順 成 汽 車 駕 駛 學 校 及 新 福 利 駕 駛 學 校 有 限 公 司 其 中 除 新 福 利 只 提 供 輕 型 汽 車 ( 自 動 ) 教 學 課 駕 駛 學 校 收 費 調 查 發 佈 日 期 :2016 年 8 月 9 日 本 澳 近 年 有 不 少 消 費 者 報 讀 輕 型 汽 車 及 摩 托 車 駕 駛 課 程, 但 自 去 (2015) 年 起 本 澳 收 緊 對 輕 型 摩 托 車 的 技 術 規 格 審 批, 避 免 在 原 產 地 單 座 位 的 輕 型 摩 托 車 到 達 本 澳 後 可 申 報 為 兩 座 位, 使 不 少

More information

度 ph 度 降 量 量 phph 糖 ph 度 更 3 說 酪 不 不 什 參 度 識 不 度 1

度 ph 度 降 量 量 phph 糖 ph 度 更 3 說 酪 不 不 什 參 度 識 不 度 1 中 華 民 國 第 52 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 生 物 科 080318 沒 齒 難 忘 的 乳 香 ~ 乳 飲 品 對 牙 齒 的 影 響 學 校 名 稱 : 臺 北 市 大 安 區 私 立 復 興 國 民 小 學 作 者 : 指 導 老 師 : 小 四 甘 杰 生 小 四 陳 宗 駿 林 淑 慧 陳 顥 仁 小 四 黃 暐 哲 小 四 沈 平 關 鍵

More information

<4D F736F F D20A950ACC9B06CB06CB06C28A4FDC0E7BEF429>

<4D F736F F D20A950ACC9B06CB06CB06C28A4FDC0E7BEF429> 附 件 二 編 號 ( 免 填 寫 ): 活 動 名 稱 ( 請 填 寫 ): 周 界 ~ 追 ~ 追 ~ 追 ~ 臺 南 市 九 十 八 學 年 度 校 園 數 學 學 習 步 道 活 動 設 計 周 界 ~ 追 ~ 追 ~ 追 ~ 臺 南 市 九 十 八 學 年 度 校 園 數 學 學 習 步 道 活 動 設 計 壹 活 動 名 稱 : 周 界 ~ 追 ~ 追 ~ 追 貳 對 應 能 力 指 標

More information

103Q3

103Q3 壹 調 查 目 的 本 調 查 是 為 了 瞭 解 急 診 病 患 的 特 性 與 醫 療 需 求, 來 做 為 改 善 與 進 步 的 指 標! 若 能 釐 清 了 解 病 患 的 特 性, 找 出 病 患 的 需 求, 加 以 增 加 設 施 供 應, 或 找 出 缺 乏 之 項 目 加 以 改 善, 給 病 患 更 完 善 及 完 整 的 服 務 一 了 解 三 總 本 院 急 診 病 患 對

More information

Microsoft Word - 334-consultation-press-c4swl.doc

Microsoft Word - 334-consultation-press-c4swl.doc 香 港 中 文 大 學 對 教 育 統 籌 局 有 關 實 施 六 年 中 學 及 四 年 大 學 學 制 諮 詢 文 件 的 回 應 二 零 零 五 年 一 月 十 七 日 香 港 中 文 大 學 ( 中 大 ) 就 政 府 諮 詢 文 件 實 施 六 年 中 學 及 四 年 大 學 發 表 書 面 意 見 如 下 由 於 諮 詢 文 件 中 多 項 建 議 尚 欠 詳 盡 細 節, 本 大 學

More information

貳、研究動機

貳、研究動機 中 華 民 國 第 四 十 六 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 高 職 組 農 業 及 生 物 科 技 科 第 三 名 091406 石 蓮 花 面 膜 學 校 名 稱 : 國 立 民 雄 高 級 農 工 職 業 學 校 作 者 : 職 二 陳 雅 婷 指 導 老 師 : 李 素 菁 職 二 侯 建 鑫 職 二 許 哲 仁 職 二 侯 富 荃 關 鍵 詞 : 石 蓮 花 面

More information

《親子天下》四月改月刊記者會

《親子天下》四月改月刊記者會 親 子 天 下 新 聞 稿, 敬 請 協 助 發 佈 2012 年 3 月 29 日 發 佈, 共 8 頁 親 子 天 下 雜 誌 公 布 國 中 生 學 習 力 大 調 查 十 二 年 國 教 時 代 免 除 基 測, 會 不 會 降 低 國 中 生 學 習 動 機? 調 查 發 現 國 中 生 被 考 試 制 約 : 超 過 五 成 學 生 認 為 自 己 學 習 動 機 不 強 烈 ; 如 果

More information

肆 研 究 方 法 進 行 本 研 究 前, 我 們 首 先 對 研 究 中 所 用 到 名 詞 作 定 義 定 義 : 牌 數 : 玩 牌 時 所 使 用 到 撲 克 牌 數 次 數 : 進 行 猜 心 術 遊 戲 時, 重 複 分 牌 次 數 數 : 進 行 猜 心 術 遊 戲 時, 每 次 分

肆 研 究 方 法 進 行 本 研 究 前, 我 們 首 先 對 研 究 中 所 用 到 名 詞 作 定 義 定 義 : 牌 數 : 玩 牌 時 所 使 用 到 撲 克 牌 數 次 數 : 進 行 猜 心 術 遊 戲 時, 重 複 分 牌 次 數 數 : 進 行 猜 心 術 遊 戲 時, 每 次 分 摘 要 魔 術 師 讀 心 術 背 後 到 底 藏 了 多 少 祕 密? 一 般 觀 眾 心 裡 常 有 著 這 句 話 本 研 究 我 們 破 解 了 魔 術 師 透 過 數 學 規 律 加 上 置 中 手 法 完 成 一 連 串 騙 人 撲 克 牌 遊 戲, 也 學 會 了 如 何 透 過 整 理 表 格 方 式, 來 找 出 數 學 規 律, 也 更 懂 得 如 何 把 簡 單 數 學 技 巧

More information

澳門特別行政區

澳門特別行政區 澳 門 特 別 行 政 區 第 /2015 號 行 政 法 規 ( 諮 詢 文 本 ) 都 市 建 築 及 城 市 規 劃 範 疇 資 格 制 度 的 施 行 細 則 行 政 長 官 根 據 澳 門 特 別 行 政 區 基 本 法 第 五 十 條 ( 五 ) 項 及 第 1/2015 號 法 律 都 市 建 築 及 城 市 規 劃 範 疇 的 資 格 制 度 第 七 十 條 的 規 定, 經 徵 詢

More information

2 工 礦 衛 生 技 師 證 明 文 件 者 火 災 學 消 防 法 規 警 報 系 統 消 防 安 全 設 備 專 技 人 員 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 考 試 技 師 考 試 高 考 ( 專 技 ) 專 科 三 高 等 檢 定 相 當 類 科 及 格 者 四 消 防 設 備

2 工 礦 衛 生 技 師 證 明 文 件 者 火 災 學 消 防 法 規 警 報 系 統 消 防 安 全 設 備 專 技 人 員 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 考 試 技 師 考 試 高 考 ( 專 技 ) 專 科 三 高 等 檢 定 相 當 類 科 及 格 者 四 消 防 設 備 公 共 衛 生 學 系 相 關 公 職 報 考 資 格 以 下 資 料 係 作 為 報 名 之 參 考, 最 終 仍 須 經 考 選 部 應 考 資 格 審 查 通 過 為 準 類 科 別 種 類 名 稱 等 級 學 歷 資 格 應 考 資 格 特 殊 限 制 條 件 專 技 人 員 專 門 職 業 及 技 術 人 員 高 等 暨 普 通 消 防 設 備 人 員 高 考 ( 專 技 ) 專 科 一

More information

如何加強規管物業管理行業

如何加強規管物業管理行業 民 政 事 務 總 署 諮 詢 文 件 設 立 物 業 管 理 行 業 的 規 管 架 構 的 公 眾 諮 詢 ( 2010 年 12 月 ) 最 近 修 訂 日 期 : 2010 年 12 月 3 日 http://www.had.gov.hk/tc/publications/consultation_papers/consultation_papers.htm 錄 數 行 度 行 行 見 歷 力

More information

內 政 統 計 通 報

內 政 統 計 通 報 內 政 統 通 報 一 一 年 第 四 週 100 年 居 家 服 務 使 用 者 度 調 查 結 果 內 政 部 統 處 8 成 5 的 居 家 服 務 使 用 者 對 居 家 服 務 所 提 供 的 各 項 服 務 表 示 有 7 成 5 表 示 會 介 紹 他 人 使 用 有 接 受 居 家 服 務 所 提 供 的 協 助 洗 澡 協 助 換 穿 衣 服 協 助 吃 飯 協 助 起 床 站 立

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20303830343132A55FBFA4A9F7A5ADB0EAA470ACECAE69A740AB7EBBA1A9FAAED1205F315F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20303830343132A55FBFA4A9F7A5ADB0EAA470ACECAE69A740AB7EBBA1A9FAAED1205F315F2E646F63> 中 華 民 國 第 四 十 六 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 小 組 數 學 科 佳 作 080 驚 爆 骰 子 樂 之 吹 牛 大 王 學 校 名 稱 : 臺 北 縣 新 莊 市 昌 平 國 民 小 學 作 者 : 小 六 何 承 蓉 小 六 盧 俊 憲 指 導 老 師 : 潘 信 佑 黃 敏 吾 小 六 鄭 宇 軒 小 六 葉 益 甫 關 鍵 詞 : 排 列 組 合

More information

臺北市97學年度公立國民中學新生分發入學問題與解答-(Q&A)

臺北市97學年度公立國民中學新生分發入學問題與解答-(Q&A) 臺 北 市 105 學 年 度 公 立 國 民 中 學 新 生 分 發 入 學 問 題 與 解 答 -(Q& A) 一 問 : 今 (105) 年 分 發 就 讀 國 中 之 學 生, 大 約 是 那 一 年 時 間 出 生? 答 : 原 則 上 105 學 年 度 國 中 7 年 級 新 生 之 出 生 日 期 為 92 年 9 月 2 日 至 93 年 9 月 1 日 之 國 小 應 屆 畢 業

More information

Survey on Applicants of Home Ownership Scheme and

Survey on Applicants of Home Ownership Scheme and 高 小 至 初 中 學 童 及 家 長 運 動 習 慣 意 見 調 查 行 政 摘 要 委 辦 者 : 研 究 者 : 日 期 : 香 港 特 別 行 政 區 政 府 教 育 統 籌 局 家 庭 與 學 校 合 作 事 宜 委 員 會 精 確 市 場 研 究 中 心 二 零 零 七 年 十 一 月 二 十 日 研 究 摘 要 1. 研 究 背 景 1.1 香 港 特 別 行 政 區 政 府 教 育

More information

行 業 其 他 商 業 企 業 ( 飲 食 建 築 醫 療 電 訊 業 運 輸 業 及 貿 易 等 ) 訪 問 企 業 總 員 工 (2013 年 ) 百 分 比 4,915 25% 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 合 計 19,729 100% 調 查 對 象 為 本 澳 工 商 界 各

行 業 其 他 商 業 企 業 ( 飲 食 建 築 醫 療 電 訊 業 運 輸 業 及 貿 易 等 ) 訪 問 企 業 總 員 工 (2013 年 ) 百 分 比 4,915 25% 資 料 來 源 : 本 研 究 整 理 合 計 19,729 100% 調 查 對 象 為 本 澳 工 商 界 各 澳 門 會 計 專 業 未 來 人 才 需 求 研 究 撮 要 由 高 等 教 育 輔 助 辦 公 室 委 託 澳 門 管 理 學 院 進 行 2014 年 11 月 本 研 究 由 澳 門 特 別 行 政 區 政 府 高 等 教 育 輔 助 辦 公 室 委 託 澳 門 管 理 學 院 進 行, 主 要 目 的 為 掌 握 本 澳 該 專 業 的 未 來 高 教 人 才 需 求 情 況 1. 研 究

More information

DaoCiDi2003TC-123-20080831-ct-P255L01-R20120612

DaoCiDi2003TC-123-20080831-ct-P255L01-R20120612 菩 提 道 次 第 一 二 三 雪 歌 仁 波 切 講 授 法 炬 法 師 翻 譯 2008/08/31 請 思 惟 : 為 饒 益 等 同 虛 空 般 的 如 母 眾 生, 務 必 要 證 得 圓 滿 正 等 正 覺 佛 果, 要 證 得 圓 滿 正 等 正 覺 佛 果, 必 須 努 力 於 能 證 得 的 方 法 ( 方 便 ), 是 所 聽 聞 之 法 我 們 已 值 遇 此 法, 而 且 已

More information

目 錄 壹 前 言 1 貳 人 口 分 布 2 一 人 口 成 長 趨 勢 2 ( 一 ) 人 口 數 2 ( 二 ) 人 口 數 增 加 率 2 二 性 比 例 3 三 戶 量 4 參 人 口 結 構 5 一 人 口 結 構 年 齡 三 段 組 5 二 人 口 結 構 年 齡 三 段 組 性 別

目 錄 壹 前 言 1 貳 人 口 分 布 2 一 人 口 成 長 趨 勢 2 ( 一 ) 人 口 數 2 ( 二 ) 人 口 數 增 加 率 2 二 性 比 例 3 三 戶 量 4 參 人 口 結 構 5 一 人 口 結 構 年 齡 三 段 組 5 二 人 口 結 構 年 齡 三 段 組 性 別 臺 南 市 左 鎮 區 104 年 人 口 婚 姻 結 構 狀 況 分 析 與 探 討 臺 南 市 左 鎮 區 公 所 會 計 室 編 製 目 錄 壹 前 言 1 貳 人 口 分 布 2 一 人 口 成 長 趨 勢 2 ( 一 ) 人 口 數 2 ( 二 ) 人 口 數 增 加 率 2 二 性 比 例 3 三 戶 量 4 參 人 口 結 構 5 一 人 口 結 構 年 齡 三 段 組 5 二 人 口

More information

Microsoft Word - 4.關鍵教學--陳秀湘new.doc

Microsoft Word - 4.關鍵教學--陳秀湘new.doc 二 元 一 次 聯 立 方 程 式 的 幾 何 意 義 嘉 義 市 國 中 輔 導 團 陳 秀 湘 壹 教 學 活 動 設 計 一 設 計 理 念 在 一 次 數 學 精 進 教 學 研 習 中, 教 授 分 享 一 句 話 : 讀 文 章 是 在 揣 摩 作 者 寫 的 意 思, 的 確, 閱 讀 一 本 小 說 一 份 報 章 雜 誌, 都 是 根 據 讀 者 自 己 所 理 解 的 意 義 來

More information

《數學奠基活動模組示例》

《數學奠基活動模組示例》 02 學 年 就 是 要 學 好 數 學 (JUST DO MATH) - 子 計 畫 一 : 數 學 活 動 營 數 學 奠 基 活 動 模 組 示 例 : 分 數 假 帶 互 換 _ 國 小 三 四 年 級 桌 遊 活 動 名 稱 : 分 數 心 臟 病 編 號 : ( 由 主 辦 單 位 填 寫 ) 設 計 者 : 新 竹 縣 蔡 寶 桂 老 師 壹 活 動 器 材 : 一 分 數 撲 克 牌,

More information

全國小論文 原來這ㄇ簡單!

全國小論文 原來這ㄇ簡單! 導 遊 領 隊 證 照 考 試 介 紹 與 準 備 1 導 遊 領 隊 工 作 須 知 領 隊 須 知 領 隊 被 旅 行 社 派 遣 職 務 時, 是 代 表 公 司 為 出 國 觀 光 團 及 旅 客 服 務, 除 代 表 旅 行 社 履 行 與 旅 客 所 簽 訂 之 旅 遊 文 件 中 各 項 約 定 事 項 外, 並 需 注 意 旅 客 安 全 適 切 處 理 意 外 事 件 維 護 公

More information

Microsoft Word - 93國防役.doc

Microsoft Word - 93國防役.doc 摘 要 結 論 與 建 議 - 解 決 之 道 一 結 論 從 以 上 研 析 中 可 以 看 出, 不 論 就 促 進 國 家 資 源 公 平 合 理 配 置 與 妥 善 運 用 立 場 論 之, 或 是 以 協 助 中 小 企 業 提 升 研 發 能 力 與 加 速 升 級 轉 型 之 角 度 觀 之, 擴 大 運 用 國 防 役 人 力 資 源 解 決 中 小 企 業 投 入 國 防 科 技

More information

268 別 行 政 區 所 以, 全 國 人 民 代 表 大 會 根 據 憲 法 第 31 條 規 定 設 立 了 特 別 行 政 區 沒 有 憲 法 第 31 條 的 規 定, 就 沒 有 特 別 行 政 區 制 度 存 在 的 合 法 性 基 礎 62 正 如 上 述, 憲 法 為 特 別 行

268 別 行 政 區 所 以, 全 國 人 民 代 表 大 會 根 據 憲 法 第 31 條 規 定 設 立 了 特 別 行 政 區 沒 有 憲 法 第 31 條 的 規 定, 就 沒 有 特 別 行 政 區 制 度 存 在 的 合 法 性 基 礎 62 正 如 上 述, 憲 法 為 特 別 行 行 政 第 二 十 三 卷, 總 第 八 十 八 期,2010 No.2,267 275 267 * 憲 法 和 基 本 法 是 澳 門 特 別 行 政 區 的 憲 制 基 礎, 體 現 在 二 個 方 面 第 一, 一 國 兩 制 的 實 施 需 要 制 度 化 和 法 律 化, 制 度 化 就 是 設 立 特 別 行 政 區, 法 律 化 就 是 制 定 特 別 行 政 區 基 本 法 制 度

More information

台灣地區體感溫度(HI)探討

台灣地區體感溫度(HI)探討 投 稿 類 別 : 地 球 科 學 類 篇 名 : 台 灣 地 區 體 感 溫 HI 探 討 作 者 : 李 啟 赫 新 北 市 立 林 口 高 中 高 一 13 班 陳 奕 得 新 北 市 立 林 口 高 中 高 一 13 班 方 昱 文 新 北 市 立 林 口 高 中 高 一 13 班 指 導 老 師 : 王 成 安 老 師 壹 前 言 一 研 究 動 機 氣 象 報 告 : 風 速 微 弱,

More information

研究一:n人以『剪刀、石頭、布』猜拳法猜拳一次,決定一人勝

研究一:n人以『剪刀、石頭、布』猜拳法猜拳一次,決定一人勝 嘉 義 市 第 三 十 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 猜 拳 決 勝 負 的 最 佳 策 略 探 討 科 別 : 數 學 科 組 別 : 國 小 組 關 鍵 詞 : 剪 刀 石 頭 布 黑 白 猜 編 號 : 壹 摘 要 在 玩 遊 戲 時 往 往 需 要 運 用 猜 拳 剪 刀 石 頭 布 或 黑 白 猜 來 決 勝 負 或 是 分 組, 但 人 數 一 多, 便 無 法

More information

Microsoft Word - 08工程與管理總評_文龍修0508_.doc

Microsoft Word - 08工程與管理總評_文龍修0508_.doc 群 類 : 工 程 與 管 理 類 科 目 : 專 業 一 ( 物 理 ) 一 試 題 總 體 評 論 : 1. 整 體 分 析 : (1) 分 析 表 評 論 主 題 評 論 內 容 備 註 難 易 是 否 適 中 是 評 量 層 次 是 否 恰 當 是 是 否 符 合 課 程 綱 要 ( 測 驗 目 標 ) 88% 符 合 各 章 節 佔 分 比 重 是 否 適 切 是 是 否 掌 握 重 點

More information

表 二 105 年 國 中 教 育 會 考 英 語 科 閱 讀 與 聽 力 答 對 題 數 對 應 整 體 能 力 等 級 加 標 示 對 照 表 閱 讀 答 對 題 數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 聽 力 答 對 題 數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

表 二 105 年 國 中 教 育 會 考 英 語 科 閱 讀 與 聽 力 答 對 題 數 對 應 整 體 能 力 等 級 加 標 示 對 照 表 閱 讀 答 對 題 數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 聽 力 答 對 題 數 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 105 年 國 中 教 育 會 考 各 科 計 分 與 閱 卷 結 果 說 明 2016/06/03 105 年 國 中 教 育 會 考 各 測 驗 科 目 計 分 及 寫 作 測 驗 與 數 學 非 選 題 閱 卷 工 作 已 於 日 前 完 成, 國 文 英 語 數 學 社 會 自 然 各 科 計 分 採 標 準 參 照 方 式, 廣 邀 學 科 教 授 中 學 教 師 及 測 驗 專 家, 依

More information

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會

行政院金融監督管理委員會全球資訊網-行政院金融監督管理委員會 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 資 格 條 件 及 專 業 進 修 辦 法 暨 發 行 人 證 券 商 證 券 交 易 所 會 計 主 管 進 修 機 構 審 核 辦 法 問 答 集 105 年 5 月 修 訂 一 會 計 主 管 之 定 義 ( 會 計 主 管 資 格 條 件 及 專 業 進 修 辦 法 第 2 條 ) ( 一 ) 何 謂 會 計 主 管? 證 券 交

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EBEC7A5CDBAF4B8F4A8CFA5CEB1A1A7CEBDD5AC64B3F8A76928BA4BAD6E292E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20313034A67EBEC7A5CDBAF4B8F4A8CFA5CEB1A1A7CEBDD5AC64B3F8A76928BA4BAD6E292E646F63> 104 年 學 生 網 路 使 用 情 形 調 查 報 告 中 文 摘 要 委 託 單 位 : 教 育 部 執 行 單 位 : 國 立 成 功 大 學 亞 洲 大 學 計 畫 主 持 人 : 柯 慧 貞 教 授 中 華 民 國 104 年 9 月 目 錄 壹 調 查 目 的... 1 貳 研 究 問 題... 1 參 調 查 方 法... 1 肆 研 究 結 果... 1 一 網 路 使 用 現 象

More information

Microsoft Word - Press release_chi_revised09Jul.doc

Microsoft Word - Press release_chi_revised09Jul.doc 香 港 小 學 生 中 英 雙 語 閱 讀 能 力 研 究 ( 第 二 屆 ) 研 究 結 果 發 佈 會 摘 要 研 究 組 : 謝 錫 金 林 偉 業 羅 嘉 怡 2008 月 7 月 9 日 前 言 香 港 小 學 生 中 英 雙 語 閱 讀 能 力 研 究 ( 第 二 屆 ) 由 香 港 大 學 教 育 學 院 中 文 教 育 研 究 中 心 主 持, 香 港 研 究 資 助 局 (RGC)

More information

七 同 意 主 管 機 關 委 請 相 關 機 關 ( 構 ) 查 詢 申 請 登 記 人 之 債 信 刑 案 素 行 及 考 核 資 料 之 同 意 書 前 項 各 款 文 件 應 於 登 記 時 備 齊, 交 付 受 理 登 記 機 關 文 件 不 齊 者, 不 予 受 理 登 記 ; 其 需

七 同 意 主 管 機 關 委 請 相 關 機 關 ( 構 ) 查 詢 申 請 登 記 人 之 債 信 刑 案 素 行 及 考 核 資 料 之 同 意 書 前 項 各 款 文 件 應 於 登 記 時 備 齊, 交 付 受 理 登 記 機 關 文 件 不 齊 者, 不 予 受 理 登 記 ; 其 需 行 政 院 農 業 委 員 會 令 中 華 民 國 101 年 4 月 30 日 農 輔 字 第 1010050880 號 修 正 農 會 總 幹 事 遴 選 辦 法 附 修 正 農 會 總 幹 事 遴 選 辦 法 主 任 委 員 陳 保 基 農 會 總 幹 事 遴 選 辦 法 修 正 條 文 第 一 條 本 辦 法 依 農 會 法 ( 以 下 簡 稱 本 法 ) 第 四 十 九 條 之 一 規 定

More information

Microsoft PowerPoint - 99-009作業流程宣導說明會.ppt

Microsoft PowerPoint - 99-009作業流程宣導說明會.ppt 一 推 薦 甄 選 入 學 招 生 作 業 流 程 1 重 大 變 革 事 項 99 學 年 度 四 技 二 專 推 薦 甄 選 入 學 招 生 群 ( 類 ) 新 增 藝 術 群 影 視 類, 共 計 21 群 ( 類 ) 01 機 械 群 08 工 程 與 管 理 類 15 外 語 群 英 語 類 招 生 群 類 別 02 動 力 機 械 群 09 商 管 群 16 外 語 群 日 語 類 03

More information

Microsoft Word - 銓敘部退一字第10338497241號函

Microsoft Word - 銓敘部退一字第10338497241號函 公 教 人 員 保 險 法 第 16 條 第 2 項 第 1 款 但 書 所 定 優 惠 存 款 範 圍 一 覽 表 公 教 人 員 保 險 法 第 17 條 第 4 項 第 1 款 第 2 款 所 定 離 退 給 與 範 圍 一 覽 表 公 教 人 員 保 險 法 第 17 條 第 4 項 第 3 款 所 定 優 惠 存 款 範 圍 一 覽 表 及 公 教 人 員 保 險 被 保 險 人 一 次

More information

Microsoft Word - FAQ on GEM Review _23May08__Chi.doc

Microsoft Word - FAQ on GEM Review _23May08__Chi.doc 常 問 問 題 系 列 五 ( 於 2008 年 5 月 23 日 刊 登 / 最 後 於 2014 年 7 月 1 日 修 訂 ) 與 檢 討 創 業 板 有 關 的 上 市 規 則 修 訂 常 問 問 題 說 明 我 們 編 制 下 列 常 問 問 題, 是 為 了 協 助 發 行 人 理 解 和 遵 守 上 市 規 則, 尤 其 是 對 某 些 情 況 上 市 規 則 可 能 未 有 明 確

More information

Microsoft Word - 文件1

Microsoft Word - 文件1 數 學 CIII_4-7 ~ 4-8 總 分 年 班 座 號 姓 名 一 單 選 題 (36 題 每 題 0 分 共 0 分 ) ( )1. 某 班 學 生 40 人, 某 次 數 學 段 考 成 績 呈 常 態 分 配, 平 均 分 數 為 65 分, 標 準 差 為 5 分, 則 成 績 在 60 分 至 70 分 之 間 約 有 多 少 人? (A)0 人 (B)4 人 (C)7 人 (D)9

More information

Microsoft Word - 附表二-1030714

Microsoft Word - 附表二-1030714 六 條 附 表 公 特 種 應 目 表 壹 本 表 每 年 所 設 類, 仍 需 配 合 當 年 任 用 需 求 予 以 設 置 貳 類 普 通 目 為 : 及 四 國 文 ( 作 文 公 文 與 測 驗 ) 其 占 分 比 重, 分 為 作 文 占 百 分 之 六 十, 公 文 測 驗 占 百 分 之 十, 時 間 小 時 五 國 文 ( 包 括 公 文 格 式 用 語 ) 採 測 驗 式 題,

More information

關 懷 照 顧 者 小 冊 子 2

關 懷 照 顧 者 小 冊 子 2 關 懷 照 顧 者 小 冊 子 2 3 4 6 長 期 病 患 者 的 照 顧 者 很 多 時 需 要 24 小 時 全 天 候 照 顧 受 關 顧 者 這 無 疑 令 個 人 生 活 空 間 變 得 狹 窄 然 而, 故 事 中 的 受 訪 者 卻 能 把 握 時 間, 在 受 關 顧 者 上 學 後, 通 過 參 與 各 樣 義 工 活 動 充 實 自 已 ; 同 時, 亦 為 長 期 病

More information

學校中非志願個案輔導案例

學校中非志願個案輔導案例 學 校 中 非 志 願 個 案 輔 導 案 例 學 生 輔 導 知 能 專 欄 -- 非 志 願 輔 導 案 例 北 一 女 中 補 校 輔 導 主 任 賈 紅 鶯 有 很 多 時 候, 個 案 是 經 他 人 或 機 構 要 求 轉 介 而 來 的 例 如 在 學 校 中, 學 生 就 常 會 因 為 言 行 不 當 或 是 成 績 不 好, 被 班 級 導 師 教 務 人 員 訓 導 人 員 要

More information

Microsoft Word - counsel1010224

Microsoft Word - counsel1010224 國 立 新 竹 教 育 大 學 教 育 心 理 與 諮 商 學 系 碩 士 班 實 習 諮 商 師 諮 商 與 臨 床 專 業 實 習 辦 法 92 學 年 度 第 一 學 期 第 二 次 所 務 會 議 通 過 93.09.09 第 9303 次 所 務 會 議 通 過 94.11.02 第 9403 次 系 務 會 議 修 訂 95.09.07 第 9501 次 系 務 會 議 修 訂 97.03.28

More information

<4D F736F F F696E74202D20C4B3C344322DA8CCAA6BB5BDA5CEB3CCA6B3A751BCD0A4CEADADA8EEA9CAA9DBBCD0BFECB27AB1C4C1CAA4A7A740AA6B2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20C4B3C344322DA8CCAA6BB5BDA5CEB3CCA6B3A751BCD0A4CEADADA8EEA9CAA9DBBCD0BFECB27AB1C4C1CAA4A7A740AA6B2E707074> 依 法 善 用 最 有 利 標 及 限 制 性 招 標 辦 理 採 購 之 作 法 行 政 院 公 共 工 程 委 員 會 1 壹 前 言 貳 最 有 利 標 参 限 制 性 招 標 簡 報 大 綱 2 1 壹 前 言 最 有 利 標 決 標 及 限 制 性 招 標, 皆 為 採 購 法 規 定 之 合 法 決 標 及 招 標 方 式 之 ㄧ, 如 能 依 法 善 用, 對 於 提 升 採 購 效

More information

<4D F736F F D20B4A7A74FA179AA67AA67A6DBAC7EA17AAABAB7B3A4EB2DB54EB0FCAABAA66EC0B0A4E2A179A4A3AA67AA6FA17A2E646F63>

<4D F736F F D20B4A7A74FA179AA67AA67A6DBAC7EA17AAABAB7B3A4EB2DB54EB0FCAABAA66EC0B0A4E2A179A4A3AA67AA6FA17A2E646F63> 嘉 義 市 第 30 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 科 別 : 生 活 與 應 用 科 學 科 組 別 : 國 小 組 作 品 名 稱 : 揮 別 沾 沾 自 洗 的 歲 月 - 煮 婦 的 好 幫 手 不 沾 油 關 鍵 詞 : 不 沾 油 蛋 黃 蛋 白 ( 最 多 3 個 ) 附 件 : 說 明 書 封 面 編 號 : 壹 摘 要 本 實 驗 主 要 是 想 要 找

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4BDA640BADEB27ABD64C3A5A44AC2BEB4B6B371B67DA6D25FB3F8A6D2B0DDC344B6B05F3134303830365F636E>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A4BDA640BADEB27ABD64C3A5A44AC2BEB4B6B371B67DA6D25FB3F8A6D2B0DDC344B6B05F3134303830365F636E> 公 共 管 理 範 疇 技 術 員 職 程 普 通 對 外 入 職 開 考 第 一 職 階 二 等 技 術 員 職 位 空 缺 報 考 集 有 關 報 考 地 點 日 期 及 時 間 報 考 地 點 在 那 裡? 開 考 通 告 上 所 述 遞 交 投 考 申 請 表 的 期 限 為 二 十 日, 自 本 通 告 在 澳 門 特 別 行 政 區 公 報 公 佈 後 第 一 個 工 作 日 起 計 如

More information

支 持 機 構 : 社 會 文 化 司 主 辦 機 構 : 澳 門 學 聯 澳 門 青 年 研 究 協 會 電 話 : 傳 真 : 網 址 : 報 告 主 筆 : 李 略 博 士 數 據 錄

支 持 機 構 : 社 會 文 化 司 主 辦 機 構 : 澳 門 學 聯 澳 門 青 年 研 究 協 會 電 話 : 傳 真 : 網 址 : 報 告 主 筆 : 李 略 博 士 數 據 錄 家 長 對 澳 門 中 小 學 教 育 現 狀 的 意 見 調 查 報 告 主 辦 機 構 : 澳 門 中 華 學 生 聯 合 總 會 澳 門 青 年 研 究 協 會 2009.3 支 持 機 構 : 社 會 文 化 司 主 辦 機 構 : 澳 門 學 聯 澳 門 青 年 研 究 協 會 電 話 : 00853-28365314 28526255 傳 真 : 00853-28526937 網 址 :

More information

Microsoft Word - 教師待遇條例.doc

Microsoft Word - 教師待遇條例.doc 教 師 待 遇 條 例 中 華 民 國 104 年 6 月 10 日 華 總 一 義 字 第 10400067391 號 第 一 條 教 師 之 待 遇, 依 本 條 例 行 之 第 二 條 教 師 之 待 遇, 分 本 薪 ( 年 功 薪 ) 加 給 及 獎 金 第 三 條 本 條 例 所 稱 主 管 機 關 如 下 : 一 公 立 學 校 : ( 一 ) 國 立 學 校 為 教 育 部 ( 二

More information

認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考 ADM-6

認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考 ADM-6 屋 宇 署 認 可 人 士 註 冊 結 構 工 程 師 及 註 冊 岩 土 工 程 師 作 業 備 考 ADM-6 結 構 及 岩 土 設 計 使 用 的 電 腦 程 式 認 可 人 士 註 冊 結 構 工 程 師 或 註 冊 岩 土 工 程 師 可 以 使 用 電 腦 程 式 作 計 算 分 析 來 輔 助 其 設 計, 或 使 用 電 腦 程 式 製 備 呈 交 予 建 築 事 務 監 督 的

More information

公立學校教職員成績考核辦法(草案)歷次會議通過之修正條文 930920    

公立學校教職員成績考核辦法(草案)歷次會議通過之修正條文  930920          教 師 請 假 規 則 部 分 條 文 修 正 總 說 明 現 行 教 師 請 假 規 則 ( 以 下 簡 稱 本 規 則 ) 係 於 九 十 五 年 五 月 八 日 訂 定 發 布, 為 配 合 性 別 工 作 平 等 法 修 正 增 訂 陪 產 假 日 數 政 府 鼓 勵 生 育 政 策 及 解 決 教 師 分 娩 前 申 請 娩 假 爭 議, 爰 修 正 本 規 則 部 分 條 文, 其 修

More information

Microsoft Word - Lecture13_1.doc

Microsoft Word - Lecture13_1.doc 學 佛 五 講 佛 法 的 正 見 十 課 前 講 話 世 界 各 地 天 災 人 禍 不 斷, 有 什 麼 方 法 能 幫 助 這 些 在 苦 難 中 的 眾 生 呢? 從 佛 教 的 觀 點 來 看, 除 非 我 們 能 夠 洞 徹 此 中 真 正 的 因 果 關 係, 否 則 絕 對 不 可 能 徹 底 改 善 世 間 的 災 難 當 我 們 在 尋 求 解 決 問 題 辦 法 的 過 程 中,

More information

九降風

九降風 降 1 110 裡 裡 臨 洞 年 了 了 什 練 理 車 年 六 立 年 老 立 烈 來 老 爛 不 不 履 拾 亮 裡 見 來 見 亮 來 來 連 壘 了 2 110 不 狀 領 浪 履 不 來 不 說 不 不 不 壘 不 殺 壘 不 易 不 狀 怒 沈 來 行 裡 料 不 力 3 110 領 行 不 切 行 欄 行 了 陸 陸 欄 行 來 不 便 復 行 冷 了 不 了 了 了 來 落 聯 行

More information

第八課 上廁所(補充)

第八課 上廁所(補充) 彰 化 縣 性 別 平 等 補 充 教 材 班 級 年 班 姓 教 師 老 師 智 能 障 礙 學 生 性 別 平 等 教 育 補 充 教 材 實 用 語 文 領 域 教 師 使 用 手 冊 教 學 活 動 一 參 考 活 動 1 引 起 動 機 以 教 學 提 示 機 投 影 幾 張 男 女 生 各 種 不 同 飾 相 關 圖 片 詢 問 學 生 你 覺 得 這 些 圖 片 是 什 麼 這 個 是

More information

第 一 條 : 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 二 條 : 本 公 司 董 事 會 之 議 事 規 範,

第 一 條 : 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 二 條 : 本 公 司 董 事 會 之 議 事 規 範, 環 瑞 醫 投 資 控 股 股 份 有 限 公 司 內 部 控 制 管 理 辦 法 董 事 會 議 事 規 範 Page 1 of 7 第 一 條 : 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 二 條 : 本 公 司

More information

1公告[1].rtf

1公告[1].rtf 內 政 部 公 告 發 文 日 期 : 中 華 民 國 101 年 8 月 30 日 發 文 字 號 : 台 內 役 字 第 1010830457 號 附 件 : 主 旨 : 預 告 修 正 免 役 禁 役 緩 徵 緩 召 實 施 辦 法 依 據 : 行 政 程 序 法 第 151 條 第 2 項 及 第 154 條 第 1 項 公 告 事 項 : 一 修 正 機 關 : 行 政 院 二 修 正 依

More information

一、模型資訊

一、模型資訊 SketchUp 操 作 手 冊 廠 商 : 鴻 維 科 技 ( 股 ) 公 司 住 址 : 高 雄 市 鼓 山 區 昌 盛 路 三 三 四 號 六 樓 中 華 民 國 九 十 八 年 十 一 月 目 錄 一 模 型 資 訊...1 二 偏 好 設 定 ( 使 用 者 設 定 )...2 三 外 廓 線 顯 示 設 定...3 四 圖 面 樣 板 製 作...4 五 快 捷 鍵 使 用 說 明...5

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B773A55FA5ABAC46A9B2BDC3A5CDA7BD313034A67EA6DC313035A67E33A4EBBFECB27AA9CAA74FA5ADB5A5ABC5BEC9B1A1A7CE>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B773A55FA5ABAC46A9B2BDC3A5CDA7BD313034A67EA6DC313035A67E33A4EBBFECB27AA9CAA74FA5ADB5A5ABC5BEC9B1A1A7CE> 新 北 市 政 府 衛 生 局 104 年 至 105 年 3 月 辦 理 性 別 平 等 宣 導 情 形 宣 導 方 式 ( 含 平 面 網 頁 廣 播 影 音 座 談 會 說 明 會 性 別 平 等 宣 導 文 宣 製 作 情 形 CEDAW 宣 導 情 形 宣 導 成 效 記 者 會 及 活 動 等 ) 時 間 :104 年 1 月 10 日 內 容 : 溫 柔 生 產 分 享 及 母 乳 支

More information

2010年澳门市民体质监测公报

2010年澳门市民体质监测公报 2010 年 澳 門 市 民 體 質 監 測 綜 合 簡 報 為 了 系 統 掌 握 澳 門 市 民 體 質 狀 況 和 變 化 規 律, 推 動 澳 門 市 民 科 學 健 身 活 動 的 開 展, 澳 門 體 育 發 展 局 聯 合 衛 生 局 教 育 暨 青 年 局 社 會 工 作 局 高 等 教 育 輔 助 辦 公 室 和 澳 門 理 工 學 院 等 部 門, 在 國 家 體 育 總 局 體

More information

Microsoft Word - 推估報告070518.doc

Microsoft Word - 推估報告070518.doc 大 學 教 育 階 段 學 生 人 數 預 測 分 析 報 告 (96~112 學 年 度 ) 教 育 中 華 民 國 96 年 月 目 錄 第 一 章 緒 論...1 第 一 節 研 究 之 動 機 與 目 的...1 第 二 節 研 究 之 範 圍 及 對 象...1 第 二 章 推 估 的 方 法...1 第 一 節 推 估 的 理 念...1 第 二 節 研 究 基 本 假 設...4 第

More information

untitled

untitled U-N-N-S.12.16 不 理 說 來 來 不 了 來 說 懶 不 力 刺 崙 不 不 流 麗 說 崙 了 樂 便 靈 流 說 量 了 U-N-N-S.12.17 兩 累 1 籠 勒 羅 不 了 來 了 度 了 來 不 來 來 度 力 U-N-N-S.12.18 立 不 了 讀 了 讀 裡 讀 不 了 2 了 了 來 了 不 U-N-N-S.12.19 不 了 說 說 不 裡 了 串 路 錄 離

More information

Microsoft Word - _3_???????-Ch20140625_???

Microsoft Word - _3_???????-Ch20140625_??? 綠 河 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則 制 訂 及 修 正 紀 錄 一 本 規 則 初 版 於 2012 年 7 月 21 日 制 訂 二 本 規 則 第 一 次 修 訂 於 2013 年 6 月 29 日 三 本 規 則 第 二 次 修 訂 於 2014 年 6 月 25 日 綠 河 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 則 第 1 條 本 董 事 會 議 事 規 則

More information

代 理 人 者, 由 常 務 董 事 或 董 事 互 推 一 人 代 理 之 第 八 條 本 公 司 董 事 會 召 開 時, 總 經 理 室 應 備 妥 相 關 資 料 供 與 會 董 事 隨 時 查 考 召 開 董 事 會, 得 視 議 案 內 容 通 知 相 關 部 門 或 子 公 司 之 人

代 理 人 者, 由 常 務 董 事 或 董 事 互 推 一 人 代 理 之 第 八 條 本 公 司 董 事 會 召 開 時, 總 經 理 室 應 備 妥 相 關 資 料 供 與 會 董 事 隨 時 查 考 召 開 董 事 會, 得 視 議 案 內 容 通 知 相 關 部 門 或 子 公 司 之 人 南 亞 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 會 議 事 規 範 民 國 105 年 6 月 22 日 董 事 會 修 正 通 過 第 一 條 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 之 規 定 訂 定 本 規 範, 以 資 遵 循 第 二 條 本 公 司 董 事

More information

Microsoft Word - CH1.doc

Microsoft Word - CH1.doc 第 一 章 緒 論 第 一 節 研 究 背 景 與 動 機 台 灣 在 全 世 界 的 高 科 技 產 業 中 一 直 扮 演 者 舉 足 輕 重 的 地 位, 早 年 政 府 大 力 推 動 台 灣 成 為 綠 色 矽 島, 各 項 產 業 補 助 土 地 租 稅 減 免 等 措 施, 加 上 留 學 歸 國 人 才 的 共 同 努 力 下, 在 新 竹 科 學 園 區 逐 漸 的 形 成 台 灣

More information

untitled

untitled .3 利 11 利 15 利 19 崙 21 28 46 50 61 174 利 180 利 212 225 利 236 崙 243 ,, 女 率 領 列 兩 年 見 切 利 來 數 裡 裡 了 不 樂 年 來 連 年 列 見 年 年 見 來 裡 來 靈 臨 說 靈 行 了 見 年 不 路 類 不 路 冷 不 來 溜 不 不 不 參 不 3 年 見 來 參 禮 若 兩 不 年 來 錄 不 不 靈 裡

More information

中國國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則(草案)

中國國際商業銀行股份有限公司董事會議事規則(草案) 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 董 事 會 議 事 規 則 第 一 條 第 二 條 為 建 立 本 公 司 良 好 董 事 會 治 理 制 度 健 全 監 督 功 能 及 強 化 管 理 機 能, 爰 依 公 開 發 行 公 司 董 事 會 議 事 辦 法 第 二 條 訂 定 本 規 則 本 公 司 董 事 會 之 主 要 議 事 內 容 作 業 程 序 議 事 錄 應 載 明 事 項 公 告 及

More information

untitled

untitled 年 了 路 便 行 路 路 綠 老 老 不 說 不 不 不 糧 不 更 不 了 切 離 來 了 說 樂 什 不 不 不 不 便 立 立 便 了 類 落 金 隸 數 年 了 綠 了 類 北 了 粒 了 年 年 索 綠 林 索 綠 索 利 了 度 年 了 綠 年 濫 度 來 了 糧 切 不 不 識 綠 麗 行 了 年 年 來 臨 類 來 復 靈 復 綠 類 什 亂 了 立 論 論 不 露 留 亂 1 類

More information

檔號:L/M(9) to HP 174(C) Pt IV

檔號:L/M(9) to HP 174(C) Pt IV 檔 號 :L/M (22) to HP 74 (C) Pt VIII 香 港 政 府 總 部 公 務 員 事 務 局 通 告 第 4 /206 號 ( 注 意 : 這 是 甲 級 傳 閱 通 告, 所 有, 包 括 正 在 休 假 或 不 在 本 港 的, 均 應 得 知 通 告 內 容 ) 公 務 員 房 屋 津 貼 目 的 本 通 告 公 布 居 所 資 助 津 貼 自 置 居 所 津 貼 租

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AA69AD59ABC2A4BDA571B6C5B56FA6E6A4CEB56FA6E6A4CEC2E0B4ABBFECAA6B31303230363238>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20AA69AD59ABC2A4BDA571B6C5B56FA6E6A4CEB56FA6E6A4CEC2E0B4ABBFECAA6B31303230363238> 波 若 威 科 技 股 份 有 限 公 司 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 發 行 及 轉 換 辦 法 一 債 券 名 稱 波 若 威 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 簡 稱 本 公 司 ) 國 內 第 一 次 無 擔 保 轉 換 公 司 債 ( 以 下 簡 稱 本 轉 換 公 司 債 ) 二 發 行 日 期 民 國 102 年 7 月 8 日 ( 以 下 簡 稱 發

More information

Microsoft Word - 08 ISEvaReport

Microsoft Word - 08 ISEvaReport 綜 合 科 學 科 評 估 報 告 1. 三 年 目 標 (12-15 年 ) 年 度 12-13 13-14 14-15 具 體 目 標 1. 建 立 良 好 的 學 習 習 慣 2. 培 訓 學 生 學 習 的 自 信 心 3. 照 顧 學 習 差 異 執 行 策 略 1. 舉 辦 恆 常 活 動 : 科 學 之 星 學 生 要 自 學 完 成 中 英 對 照 的 課 堂 筆 記 中 的 填 充

More information

T209_06

T209_06 中 身 表 身, 變 異 身 不 變 異 身, 女 身 男 身 半 擇 迦 身 : 這 是 解 釋 身 念 住 的 身, 一 共 有 三 十 五 現 在 這 裡 是 中 身 : 中 身 就 是 身 體 的 內 部, 是 不 清 淨 的, 自 性 不 淨, 叫 中 身 表 身 : 就 是 身 體 的 表 面, 相 似 的 清 淨 變 異 身 : 變 異 身 是 命 終 了 的 時 候, 青 瘀 膿 爛

More information

LSM Chinese

LSM Chinese 第 六 十 一 篇 人 救 主 的 神 人 生 活 ( 二 ) 書 名 : 路 加 福 音 生 命 讀 經 第 六 十 一 篇 人 救 主 的 神 人 生 活 ( 二 ) 讀 經 : 希 伯 來 書 二 章 十 四 節 上, 十 六 至 十 七 節 上, 腓 立 比 書 二 章 六 至 八 節, 約 翰 福 音 一 章 一 節, 十 四 節, 五 章 三 十 節, 六 章 三 十 八 節 在 本 篇

More information

一 般 知 識 考 試 - 集 ( 入 職 中 央 開 考 編 號 :001-2012-AT-01) 准 考 人 必 須 細 閱 上 載 於 網 頁 (http://www.safp.gov.mo/) 的 准 考 人 須 知 日 期 時 間 地 點 接 下 來, 將 要 進 行 的 甄 選 方 法 是 什 麼? 如 報 考 多 於 一 個 職 務 範 疇, 需 要 參 加 多 次 的 知 識 考 試

More information

untitled

untitled 1998.2.1 令 了 錄 了 錄 什 說 不 裡 錄 來 了 不 了 錄 練 裡 了 什 錄 來 錄 不 樂 量 靈 裡 樂 了 利 路 1 1998.2.2 見 不 留 來 了 了 留 樓 不 易 不 惡 錄 錄 來 了 靈 裡 麗 不 來 來 溜 了 靈 留 了 不 了 2 1998.2.3 療 便 離 來 更 行 不 便 歷 裡 樂 利 路 利 樓 見 不 便 理 不 不 了 不 不 不

More information