untitled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 留 留 留 留 錄 理 歷 錄 行 行 金 行 行 行 行 行 北 行 年 勵 讀 年 不 勵 留 93 年 8 行 度 留 98 年 12 數 6,800 來 歷 了 留 留 見 理 歷 歷 年 來 理 留 了 識 精 更 見 力 了 留 理 留 95 年 8 力 行 金 年 96 年 10 年 98 年 7 度 理 讀 讀 行 金 福 更 福 利 留

2 留 留 立 力 領 讀 列 留 年 數 留 留 領 留 金 領 留 金 不 留 留 金 領 留 金 利 行 行 行 金 行 行 行 行 北 行 行 度 讀 度 讀 度 讀 年 年 累 讀 年 度 讀 年 年 累 六 年 累 讀 六 年 年 讀 年 年 利 年 利 年 2

3 利 利 留 行 年 利 留 行 六 留 年 金 留 年 年 切 行 金 年 不 利 利 率 金 年 利 率 利 率 利 率 數 3

4 留 留 留 理 行 年 理 行 行 金 行 行 行 行 行 北 行 行 留 度 讀 度 讀 度 讀 年 年 年 數 累 讀 年 度 讀 年 年 年 數 累 六 年 年 數 累 例 例 年 例 讀 留 年 年 例 讀 留 年 例 讀 留 年 年 年 年 數 累 六 讀 六 年 年 年 年 金 讀 年 年 年 年 金 4

5 讀 寛 讀 行 寛 讀 寛 金 寛 金 利 留 例 留 讀 年 年 例 度 留 讀 年 六 年 例 行 金 利 留 利 年 利 年 金 年 利 利 留 行 年 金 年 利 留 行 年 金 六 留 留 立 力 領 讀 5

6 留 年 數 留 留 留 金 領 留 金 不 力 力 力 力 陸 不 力 料 索 力 立 力 留 讀 力 立 留 留 讀 理 領 館 留 錄 行 理 留 年 度 類 料 6

7 留 留 留 領 留 讀 讀 年 年 數 年 數 參 宅 例 行 年 宅 年 度 類 料 行 利 利 利 年 度 類 料 留 年 留 離 年 留 年 留 年 留 離 年 留 留 留 讀 理 領 館 留 錄 理 7

8 六 留 不 行 力 不 良 錄 行 力 利 率 金 年 利 率 利 率 利 率 數 年 例 寛 金 年 利 率 數 寛 金 年 利 率 數 讀 讀 留 寛 理 行 金 利 留 列 參 理 歷 留 讀 列 參 行 參 六 留 利 金 年 金 金 行 行 臨 路 行 路 留 8

9 留 留 年 金 留 行 行 六 不 留 行 若 不 參 列 理 留 立 留 年 年 切 行 金 年 不 利 金 金 行 留 理 金 留 行 年 度 類 料 切 行 理 什 留 行 留 利 料 金 聯 列 金 不 良 來 露 金 錄 留 行 來 行 9

10 讀 留 讀 不 讀 讀 料 索 留 留 金 留 領 留 金 利 金 留 讀 讀 留 勵 見 若 留 讀 讀 不 讀 陸 留 讀 陸 不 留 留 類 料 留 類 類 料 六 留 不 年 年 年 利 不 不 10

11 留 留 錄 留 錄 行 理 讀 練 讀 讀 不 讀 留 力 讀 不 理 參 金 行 領 旅 行 留 留 陸 留 年 更 年 不 留 年 留 留 讀 留 理 留 行 年 留 行 理 契 11

12 年 留 年 留 讀 年 留 行 年 若 留 讀 年 行 契 不 年 六 留 論 讀 留 論 讀 論 不 年 12

13 留 年 參 令 年 參 令 年 參 令 年 參 令 年 參 令 年 參 令 年 參 令 留 讀 理 留 理 行 行 行 金 行 行 行 行 行 北 行 行 讀 度 讀 度 讀 年 年 累 讀 年 度 讀 年 年 累 六 年 累 留 立 力 領 讀 列 留 年 數 留 留 留 年 13

14 留 年 留 離 年 留 年 留 年 留 離 年 留 年 數 參 宅 例 行 年 宅 留 列 不 領 留 金 領 留 金 留 行 留 金 行 六 留 留 行 力 不 良 錄 列 行 立 力 留 讀 力 立 留 14

15 留 讀 理 領 館 留 錄 理 六 留 類 料 留 行 理 行 理 讀 年 年 讀 六 年 年 金 利 年 金 留 寛 行 讀 行 寛 讀 寛 利 利 列 理 年 年 留 15

16 年 留 留 留 利 行 利 金 年 利 率 利 率 利 率 數 留 寛 理 行 金 利 留 年 年 切 行 金 年 不 利 留 留 金 領 留 金 利 留 行 復 利 留 行 六 不 留 不 理 留 理 年 金 16

17 留 復 行 不 留 年 行 行 留 留 留 行 行 利 行 年 金 留 行 理 行 復 利 行 年 利 利 領 利 行 留 不 列 利 留 行 利 率 利 行 留 料 金 聯 行 理 錄 留 留 契 行 料 金 聯 列 金 不 良 來 露 行 金 聯 錄 六 行 17

18 金 金 理 金 理 金 利 理 行 行 金 理 年 行 契 理 留 行 契 不 行 18

19 留 年 令 年 令 年 令 年 令 理 留 留 留 度 行 切 留 參 列 讀 讀 列 參 行 留 留 更 料 留 行 留 留 行 六 金 理 19

20 錄 理 歷 年 參 理 歷 歷 歷 參 錄 領 館 館 錄 歷 類 歷 理 歷 行 列 理 館 歷 館 歷 歷 年 錄 歷 歷 理 歷 列 列 參 歷 六 理 列 參 歷 類 六 理 六 理 歷 20

21 館 館 歷 理 理 館 歷 歷 列 列 參 列 參 類 累 累 累 六 累 歷 力 累 六 歷 行 曆 錄 讀 異 讀 累 累 累 不 數 數 累 數 立 立 數 21

22 歷 列 不 類 論 六 歷 不 歷 歷 不 歷 理 行 22

23 錄 行 行 隆 隆 行 隆 路 北 北 路 林 行 北 林 北 路 館 行 北 羅 福 路 行 北 路 行 北 北 行 北 路 金 行 北 金 路 行 北 路 行 北 路 行 北 北 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 路 行 路 行 復 路 行 路 行 林 路 六 行 北 六 路 北 行 北 六 路 栗 栗 行 栗 栗 路 行 路 復 行 復 路 行 北 路 北 行 北 路 23

24 行 路 行 路 行 路 行 路 里 行 里 路 行 路 里 行 里 路 行 路 行 林 路 林 六 行 林 六 路 行 路 行 路 行 祥 祥 路 行 路 行 路 都 行 路 行 路 行 臨 路 行 路 行 路 行 路 金 行 路 北 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 蓮 蓮 行 蓮 蓮 路 北 蓮 行 蓮 復 蘭 蘭 行 蘭 蘭 路 連 行 福 省 連 路 金 行 福 省 金 金 復 路 24

25 金 行 路 25

26 金 行 金 行 行 北 北 路 行 北 路 樓 行 北 路 北 行 北 復 北 路 行 北 北 路 路 行 北 北 路 行 北 路 行 北 行 北 路 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 隆 路 行 北 路 林 行 北 林 路 行 北 羅 路 六 行 北 路 行 北 路 行 北 路 北 寧 行 北 路 北 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 26

27 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 復 行 北 復 路 連 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 復 行 北 行 北 路 502 ( 行 北 路 ( 行 北 路 ( 行 北 路 行 北 路 行 北 寧 行 北 隆 路 樓 行 北 路 復 路 行 北 復 路 北 林 行 北 北 路 行 北 復 路 行 北 路 行 北 路 六 行 北 路 行 北 路 館 行 北 羅 福 路 行 北 路 六 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 林 路 復 行 北 北 路 北 行 北 北 路 北 行 北 路 行 北 路 林 行 北 路 27

28 路 行 北 路 北 行 路 行 行 路 行 路 行 六 行 路 行 路 行 路 北 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 樓 行 路 行 路 行 路 行 路 行 復 路 行 路 林 行 林 路 行 路 北 行 路 行 路 行 北 路 北 行 行 連 路 行 路 行 路 北 行 路 行 路 北 林 行 林 路 行 路 行 路 28

29 林 行 路 行 路 行 路 蘆 行 蘆 路 立 行 北 立 隆 隆 行 隆 路 行 隆 路 隆 行 隆 路 蘭 蘭 行 蘭 路 羅 行 羅 路 行 路 北 羅 行 蘭 羅 北 路 行 蘭 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 龍 行 龍 路 行 北 路 龍 行 路 行 路 行 路 林 行 路 行 路 行 路 行 蘆 路 行 路 行 路 行 北 路 龍 行 龍 29

30 行 路 行 路 行 路 北 行 北 路 復 行 路 行 行 路 行 路 行 路 北 行 北 六 路 行 林 路 北 行 北 路 六 行 北 六 路 栗 栗 行 栗 路 行 路 北 栗 行 栗 路 行 路 行 路 行 路 鹿 行 鹿 路 里 行 里 路 384 行 路 行 路 598 神 行 神 神 神 路 35 行 路 北 里 行 里 路 鹿 行 鹿 林 行 路 行 路 30

31 行 路 行 路 行 路 行 益 路 行 路 北 行 路 行 路 行 路 行 路 北 行 路 行 路 行 路 行 路 行 北 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 復 路 行 路 黎 行 黎 路 行 路 精 行 精 路 行 路 行 路 行 路 行 北 路 路 行 路 行 福 北 路 行 路 行 行 路 31

32 里 行 里 路 行 路 行 路 里 行 里 路 行 寮 里 龍 行 路 行 路 行 路 行 鹿 路 六 行 路 56 林 行 林 路 行 路 345 行 路 208 行 路 35 行 林 路 行 路 北 行 北 路 鹿 行 鹿 路 林 六 行 六 路 北 行 北 路 行 路 林 行 林 林 路 21 林 行 六 路 行 路 行 北 行 路 行 路 行 路 行 路 32

33 北 行 北 路 行 路 北 行 路 行 北 路 行 路 行 利 路 行 路 行 路 行 路 行 路 北 行 北 路 行 路 里 行 里 行 路 北 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 北 行 路 行 年 路 行 路 行 路 金 行 路 行 路 33

34 路 行 路 行 路 都 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 路 行 路 路 行 路 行 路 行 路 行 寮 林 路 行 路 北 行 北 路 行 路 行 路 六 行 六 復 路 行 路 行 行 路 行 館 路 行 路 路 路 行 路 樓 林 行 林 林 北 路 行 路 行 路 行 路 行 路 34

35 北 行 路 行 復 路 丹 行 丹 路 丹 寮 行 寮 福 路 行 丹 行 丹 路 蓮 蓮 行 蓮 路 北 蓮 行 蓮 路 行 路 行 路 行 路 行 路 35

36 行 隆 行 隆 路 行 北 路 行 北 路 樓 樓 北 行 北 路 行 北 路 行 北 羅 福 路 行 北 路 林 行 北 林 北 路 行 北 路 蘭 行 蘭 蘭 復 路 羅 行 蘭 羅 路 行 路 行 路 行 龍 北 龍 路 行 路 行 林 路 蓮 行 蓮 蓮 路 里 行 蓮 里 路 栗 行 栗 栗 路 行 栗 路 行 路 行 路 行 路 行 林 行 林 路 六 行 林 六 路 北 行 林 北 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 36

37 行 路 行 路 年 行 年 路 金 行 金 金 路 行 路 北 館 路 行 北 路 行 路 行 復 路 行 金 福 路 行 北 林 路 行 北 路 行 路 行 路 行 蘭 路 行 路 行 路 行 林 林 路 行 北 路 行 北 復 路 行 路 行 北 北 路 北 行 北 路 行 北 路 行 北 路 六 行 路 行 路 行 路 行 路 路 行 路 路 行 路 行 路 行 隆 路 行 北 路 北 寧 樓 蘆 行 北 蘆 路 北 行 北 路 37

38 行 路 行 北 隆 路 行 北 路 行 北 北 路 行 路 行 路 行 栗 路 行 路 行 北 路 行 北 路 北 館 路 行 路 復 行 北 路 行 路 金 行 北 寧 樓 行 北 路 行 路 行 北 路 行 蘆 洛 行 路 林 行 北 林 北 行 北 路 行 北 路 行 路 行 北 路 行 北 路 行 復 路 行 路 崙 行 北 路 行 北 路 弄 北 行 北 路 樓 行 路 樓 樓 行 路 行 北 路 行 北 鹿 行 鹿 路 38

39 行 路 行 北 路 行 北 路 行 路 行 路 行 路 行 北 路 行 路 北 行 北 路 行 北 路 樓 北 行 北 路 行 路 寮 行 寮 隆 隆 路 行 路 金 行 金 金 路 復 行 北 路 行 路 六 北 行 路 樓 行 復 路 樓 行 北 林 路 行 北 路 行 路 樓 行 路 行 行 北 寧 樓 行 北 北 路 行 北 路 福 行 福 鹿 路 樓 林 行 路 樓 行 路 樓 行 路 樓 行 栗 路 樓 行 路 行 北 路 行 路 39

40 里 行 里 路 樓 樓 行 路 樓 行 路 行 寮 林 路 樓 易 行 北 羅 福 路 行 路 北 行 北 路 行 北 連 路 行 路 北 路 北 路 樓 樓 北 路 樓 路 路 樓 路 樓 六 路 樓 洛 行 行 行 龍 樓 路 樓 40

41 行 行 都 行 金 路 行 路 行 路 行 北 路 行 路 北 復 行 北 路 蘭 行 北 林 北 路 行 北 路 行 路 行 路 行 北 北 路 行 路 行 北 北 行 復 路 行 北 路 行 路 行 北 林 北 路 行 路 蓮 行 蓮 路 北 行 路 行 北 路 行 路 行 路 北 行 北 羅 福 路 行 北 路 林 行 林 路 行 北 福 路 行 路 行 北 路 樓 北 行 路 行 路 41

42 行 行 復 路 行 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 路 行 路 行 北 北 路 行 路 行 北 隆 路 隆 行 隆 路 行 路 行 北 路 行 北 路 行 路 行 北 北 路 行 北 路 行 北 寧 北 路 行 栗 路 行 路 鹿 行 鹿 路 行 路 蘭 行 蘭 蘭 路 六 行 林 六 林 路 行 行 路 行 路 行 北 路 42

43 行 行 路 行 北 路 路 行 北 路 行 北 北 路 樓 北 行 路 行 北 路 六 行 栗 路 樓 金 行 金 金 路 金 行 北 路 北 行 北 路 行 行 路 行 金 路 行 北 路 行 復 路 北 行 北 路 行 北 路 樓 行 北 路 行 路 行 路 樓 行 路 行 北 隆 路 行 北 路 行 路 行 北 路 福 行 福 路 羅 行 蘭 羅 精 路 行 北 路 北 行 北 路 里 行 里 路 鹿 行 鹿 路 行 北 路 43

44 行 行 北 路 北 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 樓 里 行 里 路 行 路 樓 44

45 行 行 行 北 路 行 北 路 行 北 復 北 路 行 北 路 崙 行 北 路 行 北 金 路 行 北 路 隆 行 隆 路 復 行 北 復 路 行 北 路 六 樓 行 北 路 行 北 路 行 北 路 路 行 北 路 隆 路 行 北 隆 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 羅 行 蘭 羅 路 行 北 路 北 行 北 北 路 行 北 復 路 行 北 路 蓮 行 蓮 路 行 北 路 行 北 路 樓 行 北 路 樓 北 路 行 北 林 路 北 行 北 林 路 行 北 北 路 行 北 林 行 北 林 路 行 北 路 樓 45

46 北 行 北 北 北 路 樓 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 樓 行 北 北 路 林 行 復 路 蘆 行 北 蘆 路 行 北 路 北 行 北 路 行 北 路 行 北 復 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 福 行 北 路 連 行 北 路 行 北 行 路 行 北 行 北 路 龍 行 北 林 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 林 行 北 林 路 復 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 蘆 路 46

47 行 路 行 路 行 路 行 北 行 北 路 行 路 行 栗 行 路 行 北 路 里 行 里 路 行 行 路 行 路 行 路 行 路 林 行 林 路 行 福 路 行 路 龍 行 龍 路 行 路 行 路 六 行 林 六 路 行 路 行 路 行 路 里 行 里 路 金 行 金 路 行 路 行 路 行 林 路 行 路 北 行 路 行 隆 路 行 路 行 路 行 路 行 路 47

48 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 路 行 福 路 行 路 行 路 行 寧 路 林 行 林 林 北 路 行 寮 路 行 路 48

49 行 行 北 路 3 1 樓 (02) 行 北 路 83 1 樓 (02) 行 北 路 9 1 樓 (02) 行 北 路 55 1 樓 (02) 行 北 路 71 1 樓 (02) 行 北 路 樓 (02) 行 北 路 樓 (02) 復 行 北 路 46 (02) 行 北 路 樓 (02) 行 北 路 樓 (02) 行 北 路 樓 (02) 崙 行 北 路 85 1 樓 (02) 路 行 北 路 16 1 樓 (02) 行 北 路 88 1 樓 (02) 龍 行 北 路 65 1 樓 (02) 行 北 路 樓 (02) 行 北 路 58 (02) 路 行 北 路 樓 (02) 北 行 北 路 樓 (02) 復 北 行 北 復 北 路 樓 (02) 行 北 路 68 1 樓 (02) 北 行 北 北 路 樓 (02) 行 北 路 195 (02) 行 北 路 18 1 樓 (02) 行 北 北 路 樓 (02) 行 北 路 638 (02) 易 行 北 北 路 196 (02) 路 行 北 路 (02) 行 北 路 17 (02) 行 北 羅 路 樓 (02) 行 北 羅 路 樓 (02) 行 北 北 路 六 90 1 樓 (02) 北 行 北 路 (02) 林 行 北 林 路 樓 (02) 行 北 北 路 46 1 樓 (02)

50 北 行 北 北 路 樓 (02) 行 北 92 1 樓 (02) 行 北 路 樓 (02) 行 北 路 樓 (02) 易 行 北 寧 路 樓 (02) 行 北 路 (02) 行 北 路 (02) 行 北 路 588 (02) 行 北 路 樓 (02) 行 北 路 63 1 樓 (02) 易 行 北 路 樓 1 (02) 行 北 連 路 66 (02) 行 北 北 路 6 1 樓 (02) 北 行 北 路 25 (02) 易 行 北 路 123 (02) 行 北 北 路 樓 (02) 行 北 復 路 樓 (02) 行 北 路 (02) 行 北 路 66 1 樓 (02) 蘆 行 北 蘆 路 樓 (02) 蘆 行 北 蘆 路 135 (02) 行 北 路 樓 (02) 北 行 北 路 57 (02) 行 北 路 179 1F (02) 丹 行 北 路 (02) 行 北 路 樓 (02) 行 北 路 290 (02) 易 北 路 8 1 樓 (02) 行 北 路 (02) 行 北 路 樓 (02) 金 易 行 北 金 路 14 (02) 林 行 北 林 路 樓 (02) 行 北 路 306 (02) 行 路 32 1 樓 (03) 北 行 路 126 (03) 行 復 路 樓 (03) 行 路 樓 (03)

51 行 北 路 樓 (03) 易 行 路 樓 (03) 行 蘆 路 樓 (03) 林 易 行 復 路 233 (03) 行 路 樓 (03) 行 路 32 (03) 行 路 樓 (03) 行 金 樓 (03) 北 行 北 六 路 49 1 樓 (03) 行 栗 路 樓 (037) 行 路 50 (04) 北 行 北 路 77 1 樓 (04) 行 路 400 (04) 行 路 樓 (04) 易 行 路 111 (04) 行 路 53 1 樓 (04) 易 行 路 樓 -1 (04) 行 路 875 (04) 行 路 361 (04) 行 路 樓 (04) 里 行 里 路 20 (04) 易 行 路 樓 (04) 行 路 76 (04) 林 行 林 路 372 (04) 易 行 220 (049) 六 行 林 六 2 (05) 行 北 路 241 (05) 行 路 159 (06) 行 路 167 (06) 行 金 路 212 (06) 行 路 樓 (06) 易 行 路 樓 (06) 行 路 195 (06) 行 路 137 (06) 行 路 425 (06) 行 路 168 (07) 北 行 路 52 (07)

52 行 路 21 (07) 行 年 路 29 (07) 易 行 路 (07) 行 路 366 (07) 易 行 路 樓 (07) 行 路 206 (07) 行 路 97 (07) 易 行 隆 路 樓 (07) 行 路 388 (07) 行 路 樓 (07) 行 路 699 (07) 年 行 年 路 樓 (07) 行 路 450 (08) 隆 行 隆 路 150 (02) 蘭 行 蘭 路 (03) 羅 行 蘭 羅 路 232 (03) 蓮 行 蓮 路 376 (03) 蓮 行 蓮 路 1-7 (03) 蓮 行 蓮 路 835 (03) 里 行 蓮 路 (03) 行 路 279 (089)

53 北 行 北 行 北 北 路 行 北 北 路 行 北 路 行 北 路 路 行 北 路 行 北 北 路 行 北 路 復 行 北 復 北 路 崙 行 北 復 北 路 行 北 路 林 行 北 林 路 行 北 路 路 行 北 路 北 行 北 行 北 路 行 北 路 行 北 北 路 行 北 路 行 北 路 北 行 行 北 路 行 北 路 樓 行 北 路 53

54 隆 路 行 北 隆 路 行 北 路 行 北 路 行 北 隆 路 行 北 路 北 行 北 路 北 行 行 北 北 路 行 北 北 路 行 北 路 行 北 路 北 行 行 北 路 行 北 羅 福 路 行 北 金 行 北 路 北 行 龍 行 北 寧 路 行 北 行 北 路 林 行 北 林 路 北 行 行 北 路 54

55 行 北 路 行 北 路 行 北 復 路 行 北 路 行 北 路 金 行 北 路 行 北 路 行 北 路 北 行 行 北 路 行 北 路 樓 行 北 隆 行 北 隆 路 隆 行 北 羅 福 路 六 北 北 行 北 行 北 北 路 行 北 林 北 路 北 林 行 林 行 北 路 福 行 北 路 行 北 北 路 六 行 北 路 行 北 北 路 55

56 北 行 行 北 路 行 北 路 行 北 寧 路 行 北 路 行 北 行 北 路 北 行 行 北 路 行 北 路 六 北 行 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 北 路 金 行 北 金 路 行 北 路 行 北 路 行 北 路 行 北 北 路 56

57 蘆 行 北 蘆 路 林 行 北 林 行 行 路 行 北 路 北 行 路 北 行 北 六 路 行 路 行 行 路 行 柳 路 北 行 路 行 路 行 路 行 路 行 行 路 行 路 行 行 路 都 行 路 行 路 行 路 57

58 行 路 行 路 行 路 58

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系 六 年 度 年 立 路 年 www.hwai.edu.tw 樓 六 若 來 參 理 理 錄 若 錄 行 讀 益 I 六 年 度 年 立 錄 類 參 陸 拾 拾 參 拾 拾 參 拾 拾 拾 陸 錄 拾 拾 說 切 六 II 六 年 度 年 立 理 www.hwai.edu.tw 說 () 0960075501 理 女 理 六 六 數 離 年 年 類 類 類 類 類 便 理 類 理 類 類 數 若 錄

More information

二 台灣福佬客與客家人之分佈研究

二 台灣福佬客與客家人之分佈研究 福 立 北 北 北 北 里 金 李 數 練 來 數 嶺 寧 數 龍 林 落 來 練 里 里 練 六 金 金 里 寮 里 北 里 林 蘆 林 隆 劉 劉 林 里 立 劉 里 里 蘆 李 福 李 蘆 羅 羅 立 鹿 福 林 福 寧 落 來 里 林 崙 北 林 林 隆 劉 劉 林 立 了 北 丹 龍 劉 立 劉 了 黎 林 陸 李 里 福 量 神 里 林 樂 里 年 來 數 龍 里 龍 來 北 里 陸 劉

More information

untitled

untitled 立 立 立 立 識 立 例 立 不 立 精 神 老 老 理 不 年 都 立 不 立 年 立 例 年 年 行 禮 年 六 行 立 例 年 立 立 年 立 行 禮 年 立 行 立 年 立 讀 立 年 立 讀 例 六 年 六 年 度 理 理 不 了 數 理 念 不 年 不 參 立 立 立 立 行 行 理 館 讀 路 理 行 隆 北 蘭 蓮 金 北 行 立 館 理 行 理 量 聯 聯 流 不 六 館 料 行

More information

untitled

untitled 林 落 林 落 省 利 省 省 省 林 省 龍 林 省 龍 金 省 省 林 省 龍 林 北 里 路 林 北 里 路 六 北 林 北 里 路 六 弄 林 北 里 路 六 北 弄 林 林 北 里 路 六 北 林 林 北 里 路 六 林 里 路 林 里 路 林 林 里 路 省 林 里 路 林 林 省 林 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里

More information

untitled

untitled 年 度 拓 流 行 力 讀 度 落 六 行 領 立 裡 樂 年 度 行 量 量 金 行 行 率 率 流 量 流 量 參 參 參 數 量 數 量 數 館 館 館 館 館 行 館 數 量 行 館 行 讀 館 量 量 金 行 行 率 館 契 理 理 理 理 理 讀 理 館 館 識 館 理 館 更 理 量 量 金 行 行 率 練 年 度 度 館 行 旅 行 理 理 數 數 數 理 理 理 旅 領 不 類 不

More information

untitled

untitled 年 說 說 度 度 六 北 聯 1 說 2008 年 5 12 2 28 陸 省 都 北 92 里 8 烈 都 陸 68,712 罹 17,912 143,367 1,100 省 北 1,100 累 數 4,600 2 兩 立 聯 烈 12 立 陸 北 聯 了 陸 參 13 率 金 30 陸 15 747 益 50 北 都 兩 16 北 理 率 領 22 兩 都 流 立 30 里 -- 行 3 16

More information

第一章 

第一章  歷 路 柳 立 年 歷 歷 路 年 歷 里 福 神 柳 路 年 樂 樂 立 理 理 里 路 年 北 年 理 六 年 落 路 路 年 精 神 福 藍 福 來 藍 年 年 附 錄 4-1 年 年 量 年 不 復 年 龍 龍 龍 路 弄 年 歷 念 年 里 路 隆 年 附 錄 4-2 柳 老 柳 柳 里 年 露 來 年 年 立 說 年 露 老 六 年 六 年 年 歷 來 留 不 柳 年 柳 老 附 錄 4-3

More information

四湖鄉志纂修

四湖鄉志纂修 度 例 年 1 留 流 年 不 了 若 不 更 ( 金 2004 年 12 ) 料 錄 來 力 林 歷 錄 料 錄 年 來 了 精 來 更 年 略 拓 葉 兩 來 兩 年 年 陸 來 拓 更 隆 年 葉 年 年 金 見 了 力 了 數 立 隸 諸 羅 林 隆 年 陸 拓 崙 拓 年 拓 年 林 寮 寮 陸 落 北 北 落 數 六 林 2 年 年 崙 鹿 寮 庒 寮 年 年 年 復 北 北 年 年 立

More information

九十四年度提升服務品質績效報告

九十四年度提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 林 麗 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 3 立 參 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累

More information

untitled

untitled 林 拓 不 年 年 林 數 林 錄 隆 年 鹿 林 神 來 林 來 北 諸 羅 刺 北 年 年 年 年 年 年 六 年 年 年 六 林 林 見 林 林 落 崙 曆 年 年 省 來 鹿 陸 來 蓮 崙 崙 年 來 了 便 利 便 了 六 年 北 林 林 落 林 見 林 林 落 劉 梁 年 年 年 連 連 林 林 寧 林 寧 路 林 里 路 里 里 弄 靈 藍 年 年 年 年 立 年 年 立 年 路 龍

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 年 度 落 降 年 度 年 度 列 行 老 行 路 更 年 度 行 類 年 度 類 行 館 量 年 行 不 金 行 年 度 不 數 率 讀 不 數 不 數 年 度 數 數 數 數 年 年 度 料 料 兩 36 理 年 度 領 六 年 度 路 理 理 老 理 年 度 年 年 理 行 利 理 列 行 曆 行 列 若 不 聯 若 不 錄 錄 理 參 益 力 行 不 不 老 錄 便 論 行

More information

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉 陸 陸 理 李 金 2007 年 10 歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉 力 力 量 識 立 力 理 來 陸 兩 流 陸 料 了 陸 理 理 理 理 漏 不 諒 參 料 參 錄 理 理 金 六 省 理 北 理 北 理 理 理 理 理 省 理 理 理 行 略 落 理 勵 料 立 立 理 行 理 理 理 理 理 理 理 利 理 理 行 理 年 來 理 理 省 理 理 1

More information

untitled

untitled 年 來 歷 都 年 年 不 念 落 類 列 不 流 行 令 年 理 論 度 來 諾 蘭 福 盧 理 論 年 塞 盧 識 領 度 都 類 力 邏 量 流 樂 領 了 識 來 說 識 年 樂 理 倫 理 六 年 烈 更 樂 來 年 度 數 量 說 年 諸 年 立 更 列 論 都 歷 理 更 歷 數 量 參 見 料 識 不 更 說 量 來 力 拓 年 流 連 參 見 利 連 省 勞 力 更 率 流 行 良

More information

untitled

untitled 行 年 度 年 度 料 年 度 料 理 若 年 度 年 度 若 年 度 年 度 理 聯 年 度 例 參 聯 年 度 年 年 度 年 度 料 聯 勵 錄 讀 年 度 錄 數 數 數 錄 率 理 陸 參 館 年 度 良 良 數 43 理 年 度 行 率 率 料 年 年 度 路 料 料 年 年 理 年 度 年 度 年 立 料 流 例 理 度 勞 累 力 若 度 狀 立 年 理 樂 若 利 行 年 理 年

More information

untitled

untitled 女 率 來 女 來 例 理 勞 年 更 更 率 年 年 不 力 力 了 年 更 列 館 行 理 樂 兩 拉 年 更 度 金 禮 連 串 不 更 行 都 了 力 館 諸 更 力 精 力 不 女 不 吝 勵 1 都 都 歷 力 都 略 更 藍 來 更 兩 異 年 來 陸 亮 來 都 立 更 綠 路 力 更 力 略 路 車 路 金 車 識 六 度 度 路 2 年 省 了 路 理 精 狀 力 理 路 錄 車

More information

untitled

untitled 錄 100 年 5 31 2 ~5 30 樓 禮 錄 ( 列 ) 行 北 ( 列 )() 六 () () ( ) ( 料 ) () 參 見 () () ( 17:30) 100 年 6 7 () 立 女 來 參 福 來 了 切 福 輻 福 度 都 福 不 異 兩 年 羽 度 行 年 陸 度 年 4 行 年 10 量 兩 參 了 福 行 了 行 更 力 福 11 56 立 來 行 立 行 精 力 /

More information

3. 4. 歷 5. 6. 年 2

3. 4. 歷 5. 6. 年 2 歷 年 歷 六 1. 2. 1 3. 4. 歷 5. 6. 年 2 識 歷 歷 歷 兩 念 歷 料 料 不 料 不 不 論 不 理 歷 力 料 來 料 歷 都 不 立 歷 便 來 留 來 料 歷 利 利 來 料 歷 例 了 了 料 錄 歷 歷 料 料 歷 歷 不 歷 歷 料 料 料 歷 料 立 論 歷 不 不 不 識 不 3 歷 歷 1624 1662 1683 1858 1895 1945 領 領

More information

untitled

untitled 北 都 北 北 北 六 年 年 都 北 北 北 類 令 都 北 里 北 丹 北 路 館 路 北 北 六 都 都 更 北 北 宅 路 路 路 拓 路 北 路 1 2 3 丹 年 粒 粒 狀 粒 葉 量 粒 館 路 兩 丹 不 易 暴 流 不 易 北 流 年 流 見 來 良 類 都 綠 見 綠 藍 金 鷺 鷺 北 異 林 4 丹 葉 林 了 林 蘭 茶 琉 呂 車 丹 金 林 度 崙 兩 北 例 度 老

More information

教學組報告

教學組報告 100 年 1 料 2011/08/29 行 曆 老 列 行 勵 說 利 兩 行 行 老 年 度 年 度 老 留 利 數 年 年 六 領 行 領 列 廊 輪 輪 說 若 更 行 利 參 老 練 六 年 年 領 年 年 年 數 離 異 六 老 年 理 便 行 立 例 理 利 禮 年 女 利 行 索 便 1 100 年 1 料 2011/08/29 理 年 六 理 若 金 金 兩 便 老 行 錄 年 年

More information

untitled

untitled 行 年 度 北 行 數 北 數 數 2. 年 度 理 力 論 理 論 理 理 論 立 理 讀 3. 年 度 年 年 年 料 行 4. 理 年 度 理 聯 年 ~ 行 利 5. 年 度 6. 行 率 聯 率 48 金 省 度 理 臨 參 車 邏 立 狀 利 邏 連 列 李 領 理 行 樓 樓 行 欄 行 料 力 連 念 落 浪 落 聯 益 烈 力 立 六 數 易 爲 年 年 行 立 參 力 理 呂 老

More information

untitled

untitled 度 都 說 了 便 理 來 理 立 便 理 了 領 立 了 行 度 度 例 例 例 錄 不 類 立 領 行 領 令 立 領 行 領 領 行 領 立 領 1 http://client.can.com.tw/mnd/ccp/org164.php 例 年 露 例 六 年 來 例 例 來 年 立 84 2 連 連 立 連 連 連 立 領 連 行 領 連 療 立 領 立 行 行 行 領 立 了 牢 聯 了

More information

臺灣地區的警察教育現況與展望

臺灣地區的警察教育現況與展望 林 行 練 若 不 益 立 理 例 年 行 立 了 更 年 年 例 理 類 行 立 立 立 力 年 1 年 立 立 立 力 年 年 年 年 精 神 倫 理 精 神 精 神 立 識 律 行 念 識 行 行 練 練 練 理 論 令 理 歷 落 流 度 精 立 度 理 論 2 立 理 行 度 勵 劣 行 行 更 年 度 勵 見 理 力 領 論 例 狀 狀 論 不 狀 理 利 行 六 量 切 力 兩 3 理

More information

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告 094-009 立 館 立 年 立 館 立 年 六 拾 六 行 料 度 歷 料 理 老 行 度 立 都 裡 都 了 陸 來 了 留 來 來 了 勞 力 更 歷 量 量 了 料 說 說 勞 力 了 了 料 不 兩 類 流 了 六 料 錄 理 車 歷 年 歷 金 車 年 洛 年 歷 金 刺 輪 拉 數 兩 拉 車 車 兩 歷 量 力 不 力 來 便 利 不 更 不 力 勞 度 車 力 率 勞 率 都 輪

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 宅 年 六 歷 宅 宅 年 行 說 了 率 不 論 率 理 度 宅 不 不 利 宅 理 類 量 量 利 宅 宅 宅 年 宅 宅 了 炙 宅 不 了 行 宅 宅 六 來 宅 度 量 宅 不 宅 宅 率 離 率 力 度 不 了 量 金 量 來 宅 量 不 宅 利 率 若 金 不 宅 更 金 不 了 年 年 兩 年 了 老 論 略 識 更 領 不 了 勵 論 論 更 論 力 宅 論 宅 宅 宅 宅

More information

untitled

untitled 行 類 錄 行 理 六 行 論 立 六 福 利 福 利 理 六 理 論 理 行 I 理 度 六 行 度 理 論 論 類 行 論 六 利 不 理 理 理 利 不 理 六 行 六 六 六 行 六 倫 理 六 流 行 六 II 六 六 館 理 六 館 六 六 讀 索 館 理 類 讀 六 理 理 行 易 易 行 立 六 III 行 類 行 行 行 行 識 力 行 行 念 理 論 行 歷 立 度 行 行 論

More information

教育部九十四年公費留學考試簡章

教育部九十四年公費留學考試簡章 六 年 留 ( 一 般 公 費 留 學 ) 類 六 年 留 類 留 留 留 錄 留 留 類 類 見 類 錄 類 理 類 行 留 錄 留 年 年 留 理 留 留 留 留 讀 理 領 2 數 年 金 率 不 年 率 讀 金 年 羅 紐 金 洛 丹 都 都 福 倫 黎 陸 黎 蘭 丹 蘭 利 盧 利 利 蘭 3 梨 (Sydney) 8,000 紐 (Melbourne) 里 (Brisbane) 7,000

More information

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況 金 度 金 度 立 律 陸 立 類 金 歷 年 來 律 類 金 理 年 金 金 金 類 金 金 金 金 金 類 年 金 金 金 金 金 金 年 金 金 類 行 類 金 金 金 金 年 來 金 金 更 年 金 說 金 六 ~ 六 年 六 年 六 金 六 年 金 六 年 六 六 年 六 年 六 年 宅 金 更 宅 金 福 利 金 金 林 金 金 金 林 金 金 更 行 金 福 金 金 更 年 金 理 金

More information

橘色國度的單車日記-

橘色國度的單車日記- 度 車 蘭 行 車 旅 年 蘭 利 參 行 1 橘 色 國 度 的 單 車 日 記 年 車 來 行 不 不 裡 年 了 里 行 車 了 行 車 例 了 行 車 行 車 旅 行 料 了 不 不 行 車 不 什 什 讀 理 年 度 了 來 浪 參 路 來 了 不 了 異 行 車 旅 不 說 說 了 行 路 2 橘 色 國 度 的 單 車 日 記 不 了 令 行 車 利 旅 行 行 車 了 旅 更 旅 行

More information

untitled

untitled - 1 - 年 六 年 六 年 行 立 寧 利 行 領 不 更 律 六 利 女 律 律 行 律 不 不 不 不 令 不 不 理 不 論 例 六 律 律 利 利 不 利 列 利 利 不 律 利 律 律 行 六 列 律 律 律 律 六 律 女 律 立 兩 兩 數 行 兩 行 六 年 - 2 - 吏 不 列 臨 立 臨 立 論 不 行 不 行 律 六 率 陸 律 令 行 行 行 立 立 行 復 立 行 令

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 利 年 度 亮 林 凌 林 利 年 度 年 劉 林 亮 林 凌 里 年 六 行 年 料 理 理 參 理 年 度 錄 年 度 異 異 里 年 度 女 理 行 錄 領 女 領 金 便 復 領 領 1 龍 行 料 女 料 領 女 參 立 年 度 領 女 年 留 讀 年 不 例 女 讀 年 便 年 女 女 不 金 不 女 六 理 利 路 行 福 利 年 福 利 流 福 利 理 聯 旅 六

More information

untitled

untitled 年 度 數 料 樂 力 亮 劉 旅 寧 數 料 綠 錄 勞 益 柳 福 亮 沈 練 樂 麗 李 數 數 料 來 說 說 老 柳 路 易 鍊 李 玲 蓮 數 料 北 羅 禮 來 理 律 劉 流 行 數 李 樂 數 料 來 來 力 李 路 丹 戀 鍊 六 數 料 了 理 路 亮 流 行 串 ~ 數 歷 歷 歷 理 北 練 練 練 輪 女 蘆 理 北 林 練 念 老 來 論 論 都 力 易 說 說 論 參

More information

untitled

untitled 年 度 年 年 年 六 理 理 李 祥 理 理 栗 路 理 北 樓 年 度 林 聯 路 樓 易 六 立 歷 理 聯 不 錄 參 理 理 理 理 料 理 更 六 理 理 年 說 理 例 例 六 理 數 例 說 利 行 狀 勞 理 金 行 勞 六 契 年 度 年 陸 年 度 益 年 度 年 度 年 度 年 度 六 年 度 年 狀 理 狀 金 流 量 年 度 年 度 利 來 年 六 理 料 年 度 年 理

More information

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II

說 列 流 不 不 理 料 理 路 數 錄 路 料 料 錄 路 列 來 料 便 利 行 狀 路 II 99 年 度 年 路 98.12.28()~99.01.09( 六 ) 見 3 99.01.04()~99.01.09( 六 ) 見 3 99.01.04()~99.01.09( 六 ) 見 4 路 料 更 99.01.25() 12 ~ 99.01.28() 99.01.27() 路 99.01.28() 見 2 見 2 見 2 99.03.24() 見 5 99.04.14() 見 7 參 99.04.24(

More information

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 立 參 3 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累 年 度

More information

第四章、個案研究

第四章、個案研究 益 - 益 館 益 料 類 禮 飯 20 數 580 益 立 139 年 歷 六 年 1867 年 福 來 落 北 林 了 壟 綠 綠 籠 裡 立 了 良 益 益 益 亂 力 益 拓 力 良 益 1961 年 立 益 1976 年 立 益 1983 年 類 神 類 立 禮 益 年 類 1981 年 益 益 1987 年 識 立 1987 年 了 林 省 數 2004 年 量 33 ( ) 益 來 80

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 料 念 料 不 料 不 來 不 留 連 濾 行 行 宅 福 利 福 福 利 理 利 理 類 理 欄 參 量 立 年 年 略 數 年 數 年 行 年 參 年 1 龍 參 不 年 福 理 領 兩 良 流 理 年 度 行 六 路 福 參 福 林 行 落 禮 來 參 理 福 見 年 度 聯 六 參 立 福 六 年 度 年 度 2 龍 行 理 料 利 福 行 參 旅 行 北 令 年 度 理

More information

立 論 行 行 玲 年 行 量 行 行 類 參 量 異 類 參 狀 行 不 行 陸 行 行 行 理 行 行 理 參 行 行 說 數 行 參 行 行 行 行 參 行 行 量 行 行 行 量 量 說 量 量 參 錄 年 行 行 類 行 行 度 行 行 流 行 度 年 來 年 立 年 讀 年 年 行 列 行 行 行 行 行 年 行 說 列 列 行 行 行 行 行 行 行 行 律 行 行 律 律 列

More information

施政計畫管理資訊系統

施政計畫管理資訊系統 行 年 度 年 年 度 力 利 略 略 量 戮 力 行 落 行 立 理 行 度 行 年 度 理 量 年 僚 年 度 行 見 理 年 力 年 金 金 金 說 年 年 度 年 度 年 度 金 列 金 金 列 糧 年 度 年 度 金 列 老 金 律 金 列 利 落 年 度 行 率 率 行 落 年 度 例 欄 料 參 綠 行 行 略 利 力 力 量 數 度 量 年 度 梨 利 年 度 不 易 力 更 更 量

More information

untitled

untitled 不 見 羅 列 見 行 論 見 不 行 立 年 年 略 來 年 略 略 省 不 領 年 見 了 立 行 數 1 立 易 行 年 零 年 2 六 年 年 行 利 六 年 零 零 零 年 六 年 零 零 零 年 年 零 零 零 年 六 年 了 六 年 零 零 零 年 不 易 易 零 零 零 年 六 年 易 更 例 年 不 領 省 略 3 省 4 5 6 7 列 省 數 說 易 來 年 量 年 兩 力 立

More information

untitled

untitled 栗 裡 立 年 良 林 遼 年 年 數 立 麗 年 行 不 拉 立 理 念 立 了 說 識 林 兩 了 復 林 年 ~ 年 累 數 年 數 立 年 來 益 來 參 葉 良 立 琉 年 里 年 年 領 路 了 了 更 了 年 度 流 壘 年 女 利 行 列 行 年 陸 說 年 行 年 立 年 立 年 立 女 行 力 行 力 李 行 來 力 理 量 列 理 行 行 理 說 力 料 來 理 立 立 切 量

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 數 讀 不 數 行 年 度 路 理 量 不 年 理 路 老 理 老 若 不 聯 老 度 例 說 年 度 數 更 老 數 老 年 度 年 六 年 利 年 年 度 列 益 福 増 年 度 増 年 度 讀 不 力 年 20 讀 力 利 年 度 年 理 參 益 利 錄 便 行 老 行 行 列 老 更 年 便 立 理 更 年 更 數 年 度 年 度 留 年 年 度 勵 見 不 不 不 量 數

More information

untitled

untitled 領 參 讀 什 不 論 不 若 不 什 什 不 來 參 不 什 來 立 來 度 讀 老 度 不 兩 落 度 行 刺 讀 例 讀 行 力 讀 兩 輪 度 不 浪 讀 率 若 度 輪 行 行 類 不 類 不 論 例 論 留 理 1 論 論 論 論 論 論 論 論 論 論 論 了 省 省 度 不 例 理 例 念 理 論 度 類 行 聯 理 論 度 精 利 2 省 例 行 類 立 省 精 省 益 省 省 利

More information

個人提供土地與建設公司合建分屋並出售合建分得之房屋,核屬營業稅法規定應課徵營業稅之範圍,自本函發布日起,經建築主管機關核發建造執照之合建分屋案件,附符合說明二之規定者外,均應辦理營業登記,課徵營業稅及營利事業所得稅

個人提供土地與建設公司合建分屋並出售合建分得之房屋,核屬營業稅法規定應課徵營業稅之範圍,自本函發布日起,經建築主管機關核發建造執照之合建分屋案件,附符合說明二之規定者外,均應辦理營業登記,課徵營業稅及營利事業所得稅 北 立 祥 101 年 4 錄 2 4 類 5 益 9 益 38 六 易 72 年 度 79 82 1 行 ( ) 不 論 數 年 數 益 益 ( ) 料 料 不 料 料 不 料 ( ) 易 不 例 易 數 數 不 數 異 行 行 令 ( ) 行 車 連 行 理 行 行 見 ( ) 契 利 契 益 歷 鑚 了 ( 六 ) 都 異 異 ( ) 度 兩 2 便 ( ) 益 異 行 年 度 益 例 利 年

More information

untitled

untitled 女 錄 老 不 易 例 來 年 老 老 數 裡 不 易 裡 裡 老 臨 力 來 裡 老 度 不 易 流 露 來 年 年 來 來 說 來 老 說 老 來 說 年 來 不 來 說 不 老 說 年 老 行 什 了 參 參 老 老 不 說 說 落 落 都 念 來 什 練 來 兩 老 參 了 不 了 參 識 料 都 了 老 來 什 什 什 都 不 說 說 老 裡 說 什 理 來 說 錄 邏 了 不 說 都 不

More information

untitled

untitled 100 年 度 年 理 年 理 970 蓮 路 880 http://www.tccn.edu.tw 038572158366 (99 年 1110100 年 度 年 理 ) // http://tad.tccn.edu.tw/front/bin/ptlist.phtml?category=47 1 100 年 度 年 理 列 年 立 列 力 度 力 度 立 立 年 異 行 歷 良 錄 不 行 錄

More information

專 題 論 述

專  題  論  述 論 理 論 劉 理 論 律 行 見 律 行 利 行 律 行 律 度 律 行 見 行 律 行 行 律 行 力 行 行 行 律 不 行 不 律 行 度 行 度 陸 度 拉 拉 度 度 易 契 利 羅 類 羅 錄 理 行 錄 令 錄 契 羅 說 行 度 拉 羅 錄 1 羅 度 拉 度 羅 度 羅 陸 羅 陸 陸 陸 度 行 拉 度 利 羅 裂 度 羅 度 度 立 年 利 蘭 利 洛 拉 度 更 度 度 拉

More information

1786年究竟發生了什麼事情?

1786年究竟發生了什麼事情? 年 了 什 歷 1786 年 歷 年 例 魯 烈 烈 林 廉 林 鹿 龍 落 了 年 了 林 亂 歷 林 隆 年 林 亂 劉 六 林 練 劉 林 行 劉 林 劉 林 率 不 數 六 北 復 劉 林 諸 靈 拾 車 寮 劉 林 福 兩 劉 林 令 流 諸 寮 隆 年 六 林 林 里 里 復 不 殺 掠 北 路 林 糧 六 北 里 里 不 裡 復 亂 兩 領 林 劉 車 車 行 寮 不 1 林 林 見

More information

untitled

untitled 理 念 理 念 年 年 立 更 讀 了 行 了 理 念 論 論 令 臘 類 類 行 論 理 論 都 都 見 羅 列 說 15 北 女 理 異 力 不 女 異 不 理 行 歷 女 理 來 女 念 累 理 來 不 不 不 不 力 力 女 識 行 來 歷 劉 林 女 理 女 說 行 女 行 16 卵 精 女 都 女 理 了 例 不 都 了 理 數 異 異 來 來 來 不 來 不 異 兩 理 異 念 念 了

More information

第一章 魏晉南北朝的分與合

第一章 魏晉南北朝的分與合 北 歷 立 年 年 烈 年 北 力 劉 聯 北 省 立 劉 立 劉 力 - 1 - 歷 都 年 洛 年 烈 年 都 年 年 年 都 亂 陸 不 亂 年 都 數 力 理 - 2 - 歷 北 六 立 北 淪 立 了 北 六 度 北 北 度 裂 北 北 立 北 北 北 北 北 裂 北 北 北 落 北 北 北 北 流 北 都 了 都 說 說 - 3 - 歷 勵 例 拓 立 流 來 力 北 行 北 流 力 量

More information

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點

地方公共服務績效比較評量之探討—標竿學習策略的觀點 年 路 路 * 路 兩 例 流 行 路 離 路 例 路 路 路 類 不 不 度 路 來 離 年 聯 不 易 讀 都 年 兩 老 行 度 行 度 索 路 來 路 行 論 路 讀 練 行 理 略 益 度 路 念 立 路 力 路 念 路 六 力 年 率 數 來 臨 路 力 參 路 度 老 理 數 略 兩 立 路 良 論 不 量 數 落 更 數 念 數 練 例 不 兩 路 2 路 路 數 年 旅 兩 勵 立

More information

龍華科技大學

龍華科技大學 龍 理 連 練 例 老 呂 年 1 龍 論 龍 年 度 論 不 論 龍 料 錄 路 路 路 連 不 數 行 不 欄 若 不 論 利 論 年 不 欄 若 不 論 料 館 館 不 館 館 不 欄 若 立 契 行 行 利 錄 行 利 老 年 2 連 練 例 老 呂 路 不 年 不 類 零 連 來 連 力 練 連 連 來 練 來 行 練 了 練 度 連 練 了 識 練 理 念 了 練 連 3 錄 論 連 念

More information

出國考察(出國類別:考察)

出國考察(出國類別:考察) 都 年 行 參 論 六 參 行 行 300 年 更 參 參 旅 參 行 利 行 林 良 盧 林 參 行 行 參 (10 9 ) 呂 1. 2. 參 3. 呂 (10 10 ) 呂 () ()( ) 金 六 ( ) (10 11 ) (10 12 ) 金 車 (10 13 ) 奈 良 奈 良 奈 良 料 ASHIBINOSATO 奈 良 1. 參 2. 參 3. 參 4. 參 金 () 六 5. 參

More information

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律

廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 行 100 年 5 令 廉 倫 理 見 漏 靈 參 廉 樂 不 廉 倫 理 廉 倫 理 領 不 參 領 不 若 不 不 不 不 利 聯 行 李 聯 例 律 立 療 類 理 金 理 路 理 理 金 行 理 理 領 不 領 不 參 領 不 參 利 錄 利 領 參 理 令 數 參 若 領 不 理 論 參 不 行 領 度 參 旅 廉 倫 理 利 來 若 行 來 利 若 旅 禮 不 不 利 利 益 不 旅 北

More information

untitled

untitled 理 金 理 六 六 六 錄 福 利 六 練 金 理 102.09.24 1 金 理 令 理 列 金 律 領 年 年 金 律 領 年 年 理 金 律 領 年 列 金 律 領 年 年 金 律 領 年 金 律 領 年 年 論 六 列 金 律 領 金 律 領 年 金 律 領 律 六 金 律 領 列 金 律 領 金 理 102.09.24 2 金 領 年 列 歷 不 理 行 理 勞 六 理 年 列 料 歷 歷

More information

壹、世界音樂導聆與文化探索

壹、世界音樂導聆與文化探索 樂 聆 索 樂 聆 索 不 樂 不 樂 樂 不 樂 樂 不 識 樂 樂 更 樂 聆 索 行 識 領 來 識 了 力 論 更 類 識 識 更 不 樂 識 樂 樂 不 樂 樂 不 來 樂 聆 索 識 精 神 識 識 樂 樂 更 行 了 行 樂 錄 異 論 六 更 良 度 力 行 烈 連 領 識 量 行 參 論 不 樂 聆 索 數 禮 樂 聆 索 林 凌 說 識 精 神 連 不 樂 識 不 樂 樂 不 樂

More information

untitled

untitled 說 連 兩 禮 蓮 蘭 路 不 見 了 臨 了 不 了 錄 了 北 蘭 不 了 陋 懶 說 練 見 1 練 來 了 隆 了 說 什 不 來 理 了 裡 更 了 兩 不 了 惡 惡 殺 不 浪 了 不 說 拉 拉 說 拉 不 拉 了 不 利 路 了 拉 崙 丹 兩 了 了 2 了 兩 來 裡 怒 靈 了 丹 來 了 說 力 立 不 了 說 了 立 了 不 說 什 不 了 連 不 六 累 懶 殺 來 了

More information

二、欣賞建築之美

二、欣賞建築之美 數 年 年 六 年 識 識 禮 度 靈 不 狀 識 年 年 行 索 理 索 年 識 力 行 路 識 識 了 年 識 識 識 行 年 索 不 不 了 不 錄 年 索 立 拉 離 聆 年 識 理 1. 歷 2. 易 理 3. 落 來 4. 5. 6. 留 行 行 年 禮 識 歷 行 1. 2. 老 3. 行 行 4. 來 年 1. 歷 來 2. 3. 4. 年 1. 2. 3. 4. 六 年 1. 理

More information

untitled

untitled 神 年 陸 錄 II 行 行 行 錄 2 2008 年 不 年 年 句 年 拉 了 連 串 立 離 拉 聯 來 拉 行 來 陸 314 拉 裂 行 了 錄 弄 了 陸 數 了 不 拉 行 什 來 年 喇 離 拉 喇 領 流 度 句 裡 裡 例 來 說 麗 來 不 年 喇 說 不 了 令 喇 流 力 力 異 年 力 勞 更 了 行 度 更 靈 了 兩 更 行 行 力 來 了 拉 力 行 來 切 不 累

More information

untitled

untitled 聯 令 ~ 1 ~ 留 年 令 留 利 例 留 理 行 年 留 留 理 不 年 列 理 理 更 理 更 流 復 理 更 年 理 理 利 利 理 六 度 利 利 數 利 狀 狀 列 理 契 利 狀 年 列 理 理 利 更 理 ~ 2 ~ 理 漏 六 利 六 連 錄 利 狀 利 狀 理 利 狀列 理 理 異 留 ~ 3 ~ 年 令 留 理 留 年 留 留 年 留 留 列 不 不 利 行 列 留 理 不

More information

untitled

untitled 15010 - 說 列 料 參 說 說 不 說 理 立 契 北 說 北 北 理 理 北 北 北 勞 北 勞 北 理 北 易 契 易 契 易 樓 路 北 理 1 / 107 念 離 度 若 更 不 留 度 不 切 料 臨 寮 列 車 理 路 路 車 不 行 說 不 料 路 料 料 冷 路 路 2 / 107 路 料 料 列 料 不 路 行 復 狀 切 留 列 路 輪 滑 連 路 異 狀 例 行 車 說

More information

untitled

untitled 行 年 度 年 料 理 參 領 理 來 來 留 數 利 列 年 度 金 年 度 年 度 立 略 聯 力 年 六 年 度 立 略 聯 參 利 理 年 度 年 度 錄 六 理 參 年 度 理 流 說 林 立 年 參 年 參 年 度 不 北 聯 理 年 度 年 年 理 年 度 來 北 聯 北 理 益 旅 年 度 年 年 25 理 年 度 量 流 年 度 年 度 路 年 路 錄 年 年 年 年 六 年 路

More information

2004/9/30

2004/9/30 年 行 行 劉 龍 行 玲 李 李 裡 李 林 沈 林 金 李 龍 李 金 李 良 隆 李 六 李 林 林 連 龍 沈 李 李 金 李 李 玲 林 省 林 龍 金 隆 李 葉 李 林 林 龍 金 李 祥 李 龍 李 蓮 李 李 金 梁 李 呂 李 李 林 藍 李 館 林 鈴 林 沈 李 林 沈 林 玲 李 林 李 林 梁 林 麗 麗 林 李 李 麗 年 列 了 年 數 異 諒 年 數 列 量 老 令

More information

untitled

untitled 料 年 度 年 理 年 度 契 益 不 益 年 度 年 度 年 度 略 略 路 利 老 降 年 利 率 累 力 療 療 路 略 路 略 略 度 立 異 度 略 行 行 流 行 率 行 行 練 利 行 略 度 益 不 理 度 理 金 行 路 路 行 路 路 行 路 不 路 數 年 滑 路 益 療 利 療 率 力 年 力 年 年 行 益 年 度 行 金 金 度 年 行 金 度 降 益 金 降 利 率 利

More information

untitled

untitled 拾 - 1567 - 六 年 行 年 行 年 行 年 行 年 六 行 令 六 年 六 六 行 六 參 六 令 年 行 令 年 六 行 六 六 令 年 行 六 令 年 行 令 年 六 六 行 六 令 年 六 行 令 年 六 行 六 令 六 例 列 年 年 數 數 療 年 女 理 理 數 年 不 年 年 行 不 留 流 流 流 流 流 流 流 例 六 女 年 數 年 數 例 例 列 參 參 - 1568

More information

untitled

untitled 年 度 行 ~ 利 例 立 易 年 倫 老 老 1 錄 度 利 療 益 2 論 六 3 療 切 連 療 切 療 行 料 年 療 年 例 見 療 度 療 度 行 療 不 降 林 療 利 療 年 流 行 尿 4 療 女 了 利 度 療 異 更 更 便 利 更 易 例 神 類 林 省 利 量 更 利 尿 令 5 隆 路 拉 了 離 路 了 降 行 行 療 行 不 理 療 行 療 兩 不 療 不 6 列 療

More information

untitled

untitled 2007 年 7 hksarg_cgsa@yahoo.com.hk http://hk.geocities.com/hksarg_cgsa 行 旅 浪 年 歷 了 樓 流 見 落 落 力 精 神 屢 更 念 念 兩 年 來 不 數 年 兩 年 勵 立 零 不 福 力 兩 年 力 不 立 見 若 不 益 行 不 了 參 數 不 行 六 參 理 陸 理 不 浪 不 力 1 2 年 年 度 行 論 年 度.

More information

單元名稱:九如鄉的特產-農業、養殖

單元名稱:九如鄉的特產-農業、養殖 數 年 年 1 ...3 溜 溜...6...8 葉...13...15...16 料...17 2 年 年 路 寮 了 車 什 說 了 了 了 見 立 拉 說 里 不 了 更 了 金 都 裡 不 不 立 了 來 來 來 來 飼 陸 不 了 不 來 料 不 料 不 來 飼 料 行 說 料 3 卵 裡 年 了 卵 曆 年 裡 卵 說 不 來 不 易 年 都 了 卵 裡 卵 卵 卵 來 路 路 來 不

More information

untitled

untitled 省 隸 年 年 辰 林 年 理 力 見 屢 不 力 年 數 年 ~~ ~ 列 見 羅 流 流 不 年 年 力 勵 年 年 李 便 屢 復 ~ 復 年 讀 ~ 理 見 理 不 更 錄 ~ 年 不 理 暴 沈 年 路 里 立 料 靈 識 不 立 力 年 ~ 年 理 年 ~ 年 理 年 ~ 年 年 ~ 年 六 年 量 良 年 ~ 理 參 理 歷 林 索 說 更 力 行 論 說 說 年 陸 領 年 力 立

More information

露 說 302 理 流 諸 識 不 惡 理 識 惡 不 惡 見 拉 索 拉 索 不 拉 索 說 不 不 說 諸 說 惡 說 303 爲 量 流 惡 諸 量 諸 行 切 利 益 利 益 理 切 不 惡 切 福 樂 都 爲 金 ~ 林 不 力 說 切 理 露 說 離 諸 輪 304 說 不 量 不 不 不 利 益 不 不 不 爲 不 若 諸 305 切 來 度 切 爲 更 切 說 說 說 句 說 說

More information

untitled

untitled 年 不 勞 綠 數 六 數 廊 年 樂 年 六 立 立 立 歷 樂 來 臨 麗 來 鈴 樂 年 參 年 來 臨 易 易 年 來 易 列 曆 易 易 了 數 年 易 不 不 更 年 禮 數 年 行 1 度 錄 錄 行 李 見 錄 年 隆 行 錄 行 行 李 理 行 行 錄 行 錄 來 說 不 更 令 更 了 留 留 立 李 不 行 更 不 了 來 來 更 六 行 葉 蘭 李 李 栗 見 了 料 理 更

More information

untitled

untitled 金 療 ~~ 林 林 北 北 年 金 療 金 論 療 金 錄 索 金 老 年 見 神 不 狀 狀 量 降 神 神 泌 行 金 金 金 行 率 六 老 金 類 類 數 年 年 金 鞕 數 1 金 神 精 神 力 流 力 行 力 降 不 良 離 神 淋 不 理 力 便 尿 金 不 不 療 療 惡 療 金 金 療 里 來 2 金 硫 利 洞 狀 糖 尿 說 神 年 老 狀 金 金 神 金 理 狀 狀 量

More information

untitled

untitled 年 度 老 羅 連 XXXXX E-mail: XXXXX 錄 年 度 量 量 量 量 量 量 六 量 量 量 量 量 量 量 量 2 錄 樂 李 樂 利 羅 3 年 度 老 羅 連 XXXXX E-mail: XXXXX 數 不 行 更 不 樂 羅 老 浪 樂 歷 識 歷 老 浪 樂 了 老 不 了 不 浪 樂 識 了 裡 樂 不 樂 理 狀 狀 不 樂 殺 連 了 了 來 更 來 樂 樂 度 了

More information

李前部長天羽先生對國防部臺南監獄收容人教化工作之期許

李前部長天羽先生對國防部臺南監獄收容人教化工作之期許 念 年 不 勞 歷 不 勵 來 行 不 不 浪 來 了 利 年 兩 年 理 理 論 類 留 1 立 連 陸 旅 參 令 理 行 更 復 樂 不 惡 累 流 度 度 度 類 度 樂 利 年 北 蓮 綠 度 度 度 例 度 見 離 度 度 年 蘭 林 度 來 年 不 暴 力 蓮 女 來 類 例 羅 殺 力 不 隸 烙 見 金 流 不 度 金 度 理 金 復 類 列 不 離 亂 理 行 律 療 來 率 行

More information

行 98 年 12 2 0980073417 行 98 年 12 錄 論 I-1 I-1 力 I-3 理 念 I-4 行.. I-10 益 I-22 II-1 便 落 六 廊 都 更 II-1 II-11 II-19 II-31 II-43 II-55 II-75 II-93 綠 林 II-103 II-113 II-121 II-137 I 論 年 金 暴 金 年 來 數 臨 率 率 降 更

More information

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕

國立台灣大學法律學院院史(1928~2000):台大法學教育的回顧〔初稿〕 來 1. 不 北 留 年 1 北 留 留 年 1938 年 1944 年 歷 1943 年 1937 年 1940 年 2 2. 女 參 見 3-11932 年 1940 年 兩 年 離 林 六 3 1 2 3 參 見 北 林 北 1960 7 省 略 參 見 北 Academia 北 21997-5 41-43 北 度 度 見 19 參 見 45-49 61 3-1 律 1928-1945 歷 1928

More information

「破功高手」

「破功高手」 0 年 李 龍 李 龍 不 了 念 李 龍 女 亮 女 了 練 李 龍 林 匿 不 不 露 說 李 龍 匿 暴 露 殺 說 不 領 老 不 李 神 塞 來 北 殺 了 李 靈 1 念 李 龍 烈 年 年 行 年 年 了 年 行 更 了 老 老 臨 林 神 了 林 不 了 練 來 說 力 輪 車 力 不 陸 神 不 神 神 領 聯 了 露 來 老 力 2 了 來 福 祥 年 索 神 不 怒 濫 了 了

More information

untitled

untitled 年 説 來 來 閲 讀 讀 讀 切 説 切 切 切 兩 爲 便 不 不 不 了 更 更 說 論 度 了 臨 領 論 讀 年 來 例 來 説 流 行 量 爲 不 量 更 不 不 便 不 若 量 見 若 便 不 令 來 讀 切 讀 讀 女 讀 例 略 爲? 讀 兩 兩 來 讀 例 女 不 了 數 數 讀 不 識 識 念 更 1 爲 女 讀 例 讀 年 例 例 來 説 讀 念 不 女 不 女 連 不 爲

More information

大陸黨報集團化發展之研究

大陸黨報集團化發展之研究 陸 -- 例 論 陸 2003 年 7 陸 陸 兩 留 行 律 切 例 論 行 陸 更 度 陸 陸 臨 來 更 陸 歷 陸 了 行 力 力 了 行 行 識 利 1 不 益 不 例 行 量 500 2 說 不 行 度 列 行 量 滑 行 2004 年 4 利 來 不 利 律 北 年 1 陸 連 串 更 了 力 1949 年 立 了 參 聯 立 度 領 了 利 不 類 來 淪 落 歷 說 略 烈 都 識

More information

untitled

untitled 立 北 行 53 行 立 北 行 97 年 10 15 老 林 ( 列 ) 林 林 玲 逸 劉 ( 列 ) 106 北 路 3 1 (02)27712171 4000~4002 (http://www. ntut.edu.tw/~wwwged/2008) 老 力 行 老 不 不 不 領 行 理 不 來 都 來 更 不 力 念 老 不 識 老 錄 ---------------------------------------------------------------------------------------------1

More information

公務出國報告

公務出國報告 類 力 行 北 年 年 老 老 參 北 年 立 力 行 行 數 領 行 行 行 理 行 不 行 年 來 更 拓 洛 黎 來 參 更 力 行 參 參 立 老 行 2 參 六 錄 錄 行 錄 說 錄 行 錄 3 率 降 行 年 零 不 例 數 老 度 年 老 年 數 老 北 理 理 北 度 立 理 立 理 流 老 利 聯 切 立 北 度 理 療 療 療 六 類 復 復 力 力 力 了 理 理 力 力 行

More information

untitled

untitled 98 年 度 錄 年 98 年 8 4 9 30 行 樓 A308 錄 盧 駱 利 龍 林 立 論 年 年 4 更 年 利 勞 1. 料 10 31 2. 94 年 見 3. 98 年 參 論 說 論 落 論 1. 料 料 2. 力 落 異 落 不 更 力 不 3. 年 度 來 - 1 - 1. 行 練 2. 不 行 論 論 率 論 1. 數 2. 領 來 ( 理 ) 理 3. 率 立 不 1. 論

More information

untitled

untitled 理 拉 理 茶 茶 行 女 列 流 不 利 精 神 列 識 路 烈 數 濾 留 卵 不 卵 精 不 1 列 列 不 理 不 理 理 聯 聯 列 行 行 路 綠 不 行 車 見 車 離 便 利 年 女 列 不 略 略 略 略 略 不 理 暴 邏 車 車 不 列 不 殺 離 殺 度 2 列 類 車 立 輪 了 什 行 易 識 料 列 不 論 論 列 列 螺 立 離 索 年 年 年 立 領 列 不 行 車

More information

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」 類 泌 北 葉 六 臨 狀 參 六 利 列 行 了 年 兩 兩 列 列 兩 論 兩 2 論 六 錄 3 年 來 泌 年 年 兩 年 年 行 年 糖 尿 泌 療 狀 例 力 識 參 例 切 聆 論 不 見 年 里 盧 行 車 車 論 兩 兩 不 兩 來 陸 金 寧 論 泌 來 利 論 利 來 年 浪 了 老 來 臨 參 六 來 參 葉 參 論 泌 林 隆 泌 李 立 參 林 狀 4 不 六 六 臨 狀

More information

曆 更 流 神 來 不 便 不 復 識 神 林 浪 神 都 麗 說 神 來 神 神 拓 切 濫 了 年 年 浪 年 年 神 利 來 北 福 不 更 不 老 林 說 利 力 落 不 不 不 神 力 行 利 力 1

曆 更 流 神 來 不 便 不 復 識 神 林 浪 神 都 麗 說 神 來 神 神 拓 切 濫 了 年 年 浪 年 年 神 利 來 北 福 不 更 不 老 林 說 利 力 落 不 不 不 神 力 行 利 力 1 曆 更 流 神 來 不 便 不 復 識 神 林 浪 神 都 麗 說 神 來 神 神 拓 切 濫 了 年 年 浪 年 年 神 利 來 北 福 不 更 不 老 林 說 利 力 落 不 不 不 神 力 行 利 力 1 了 了 神 福 行 了 洞 兩 神 了 女 年 都 了 見 丹 北 落 年 福 省 龍 率 領 北 拓 路 路 行 見 賈 不 年 兩 年 年 丹 里 年 里 年 年 2 了 年 濫 年 年

More information

untitled

untitled 說 浪 了 麗 李 說 浪 例 麗 流 兩 麗 露 了 類 浪 麗 流 理 浪 浪 北 1 了 女 說 流 來 車 靈 力 力 理 老 不 說 不 北 北 不 理 利 易 索 麗 北 沈 落 見 烈 旅 不 來 不 來 露 了 領 不 說 說 年 不 年 不 不 北 北 省 論 2 女 來 了 勞 北 北 聯 浪 力 北 說 樂 更 靈 論 兩 離 流 流 不 勞 了 連 見 了 麗 理 立 北 流

More information

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書 見 旅 年 行 數 數 例 蘭 都 流 利 了 了 不 數 數 不 都 行 都 見 見 益 良 不 不 了 更 了 見 參 福 力 力 練 見 了 立 參 了 館 歷 念 利 見 老 兩 旅 不 識 了 歷 行 立 立 年 年 立 兩 陸 年 立 年 了 ~ 年 都 立 年 立 行 都 了 來 精 神 年 館 行 行 行 行 車 行 車 車 車 車 樂 年 了 立 來 句 爛 亮 了 立 館 ~ 見

More information

性別主流化簡介

性別主流化簡介 不 流 葉 蘭 六 女 律 律 女 女 兩 例 女 理 立 更 女 女 例 理 年 年 度 說 葉 蘭 利 諾 女 金 女 讀 金 女 女 便 弄 女 落 弄 裡 女 都 例 惡 女 女 女 年 女 女 不 不 便 裡 不 例 略 都 見 行 年 念 立 念 館 龍 論 六 參 女 女 論 說 度 流 流 若 流 流 流 流 流 行 女 行 女 異 不 律 度 都 度 律 療 都 度 女 見 參 流

More information

新竹市議會第五屆第六次定期大會本府施政總報告稿(格式) 單位:

新竹市議會第五屆第六次定期大會本府施政總報告稿(格式) 單位: 廉 便 率 理念 來 不 落 更 不 精神 福 樂 年 數 利 練 鍊 練 樓 練 立 數 理 度良 不 率 理 立 車 車 車 率 行 行 降 宅 率 1 理 不 年 練 年 識 力 數 參 理 參 理 練 理 練 練 練 落 練 理 度 館 年 館 參 參 數累 參 參 數累 館 女 年 宅 行 宅 練 練 弄 邏 降 理 率 率 降 年 度 年 立 年 2 識 年度 年度累 理 年度 年 數

More information

極限燙衣板

極限燙衣板 精 力 立 力 不 諾 行 女 參 不 量 諾 諾 不 了 力 力 亮 女 年 蓮 來 朗 來 老 不 老 諾 蓮 車 料 年 了 量 1 不 路 類 靈 立 諾 都 練 不 力 力 隸 兩 行 年 來 了 來 亮 女 來 年 老 了 亮 女 什 了 不 不 諾 了 露 了 浪 車 紐 了 了 亮 女 2 不 諾 說 了 參 不 練 更 弄 來 什 讀 亂 論 了 來 理 利 諾 怒 行 不 諾 蓮

More information

untitled

untitled 1998.2.1 令 了 錄 了 錄 什 說 不 裡 錄 來 了 不 了 錄 練 裡 了 什 錄 來 錄 不 樂 量 靈 裡 樂 了 利 路 1 1998.2.2 見 不 留 來 了 了 留 樓 不 易 不 惡 錄 錄 來 了 靈 裡 麗 不 來 來 溜 了 靈 留 了 不 了 2 1998.2.3 療 便 離 來 更 行 不 便 歷 裡 樂 利 路 利 樓 見 不 便 理 不 不 了 不 不 不

More information

untitled

untitled 歷 利 連 立 歷 利 參 了 歷 歷 良 不 論 了 更 利 參 歷 歷 落 歷 年 不 1 2 歷 不 類 錄 1 年 2 歷 3 4 不 易 56 利 力 1 2 不 歷 力 3 4 不 不 不 5 不 易 便 6 3 4 1 歷 利 列 歷 不 年 歷 若 不 更 不 更 歷 利 5 6 錄 歷 38 行 宅 徳 樓 不 易 參 利 歷 了 識 歷 車 北 北 了 柳 柳 林 林 復 車 北

More information

1

1 論 諸 零 易 量 零 路 車 行 不 年 行 行 年 行 金 行 年 率 流 率 行 論 識 不 易 年 行 年 行 兩 不 兩 兩 行 便 了 識 易 度 行 流 識 年 金 量 更 不 良 不 便 良 不 不 行 度 參 度 度 參 臨 數 益 數 來 行 行 流 識 率 若 例 量 度 立 行 參 行 識 不 易 料 料 類 料 論 年 流 率 益 行 料 來 度 度 利 度 度 年 料 料

More information

untitled

untitled 旅 瑩 羅 老 錄 數 年 度 丹 樂 量 年 樂 量 論 拉 量 神 朗 量 六 論 量 量 論 量 樓 量 年 度 老 羅 老 瑩 旅 連 XXXXX E mail: XXXXX 數 不 行 更 不 樂 了 老 老 樂 不 易 樂 良 樂 樂 老 裡 不 老 論 利 來 力 來 來 量 不 論 連 不 參 樂 力 論 識 了 易 兩 句 老 行 樂 易 律 老 契 律 不 樂 力 來 樂 旅 若

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 論 葉 玲 盧 2005/01/25 KaohsiungTaiwanRepublic of China 年 I . II III IV V VI VII VIII 論 論 精 神 歷 行 精 神 禮 來 來 不 行 了 倫 理 理 來 來 狀 不 度 料 略 臨 都 度 類 理 倫 理 1.1 不 念 歷 說 串 聯 理 連 了 說 聯 立 立 路 領 臨 理 念 理 歷 1 不 1 論 說 了 歷

More information

untitled

untitled 了 數 年 立 年 年 了 不 樂 若 不 都 寧 了 不 樂 都 都 裡 什 都 了 樂 什 年 年 罹 便 理 樂 什 例 都 來 說 來 異 不 了 亮 都 不 落 輪 流 不 療 更 療 療 暈 暈 暈 來 暈 年 亮 來 福 都 了 亮 福 亮 來 了 論 了 療 了 刺 什 亂 刺 不 不 了 亂 刺 更 不 不 來 了 不 理 蓮 來 淋 淋 福 了 若 不 來 不 理 不 1 量 療

More information

第一章 

第一章  歷 歷 歷 歷 里 行 路 路 路 路 北 路 福 度 綠 柳 流 年 年 北 路 車 年 都 路 老 車 不 易 力 不 說 里 來 年 年 復 路 路 路 柳 里 路 路 里 路 路 路 路 車 路 里 里 車 車 路 路 車 路 路 路 車 路 都 拉 車 車 附 錄 2-1 車 數 量 都 路 車 車 車 里 路 綠 綠 年 陸 來 年 寮 里 路 龍 寮 立 年 龍 里 北 柳 流 柳 流

More information

untitled

untitled 流 理 錄 聯 聯 聯 行 鈴 料 年 年 林 崙 福 金 福 林 龍 料 數 量 行 龍 路 糖 行 龍 路 茶 行 龍 路 金 行 龍 路 行 龍 路 行 龍 路 行 龍 路 行 館 路 行 館 路 料 年 料 數 量 行 館 路 麗 行 館 路 行 館 路 行 館 路 糖 行 館 路 行 館 路 行 館 路 行 館 路 龍 行 龍 路 樓 行 龍 路 樓 祥 蘿 行 祥 里 料 年 料 數 量

More information

廢證相關作業

廢證相關作業 令 李麗 立 論 利 度 理 都 行 易 理 度 理 易 理 參 立 例 理 離 行 度 行 年 利 度 行 理 離 便 年 行 利 度 行 行 利 度 行 年 令 行 年 行 年 勞 勞 勞 益 行 勞 勞 不 1 勞 勞 1 2 勞 1 勞 2 六 列 理 不 列 2 行 理 連 類 列 利 立 立 立 立 更 立 勞 立 更 行 復 復 復 復 更 例 更 類 3 立 數 不 契 行 立 理

More information

了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6

了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6 量 領 力 不 參 劣 說 更 省 量 量 省 狀 切 領 量 例 類 說 留 見 省 良 料 錄 立 料 省 力 念 了 省 良 練 理 流 論 5 了 立 連 立 量 領 來 例 蘭 便 不 數 不 論 更 更 更 力 更 參 例 來 例 見 量 度 量 量 參 論 量 行 量 量 瑩 理 來 錄 量 量 不 力 省 力 立 力 量 量 量 了 量 便 錄 錄 錄 料 說 省 6 說 量 力 量

More information

一考察行程

一考察行程 類 北 北 北 理 年 年 年 1 識 北 北 數 聯 北 理 李 北 理 北 來 林 北 李 北 北 林 北 理 祥 北 理 李 北 理 北 來 北 北 林 北 劉 北 理 北 理 類 年 年 年 類 理 來 理 理 2 北 北 北 來 理 理 北 理 路 路 理 飯 旅 館 樂 料 立 館 歷 說 易 易 來 立 館 利 年 車 來 說 類 說 例 精 神 立 路 行 利 車 數 利 量 降 都

More information