新能源汽车蓝皮书

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "新能源汽车蓝皮书"

Transcription

1 Reprint UCD-ITS-RP A Comparison of Plug-in Electric Vehicle Markets Between China and the U.S. Based on Surveys Chapter in Blue Book of New Energy Vehicles 2016, Social Sciences Academic Press (In Press) Yan Xing Gil Tal Yunshi Wang Ying Liu Xiaohua Ding Pinxi Wang Wenjie Wang Abstract: Based on the surveys conducted from July 2015 to February 2016 in Beijing and Shanghai, China, characteristics of the households owning Plug-in Electric Vehicles (PEVs), PEV drivers and their driving behaviors, charging behaviors, as well as owners life styles and attitudes toward PEVs were comparably analyzed. Further, the results were compared with the analyses from a survey conducted in 11 states (not including California) and the District of Columbia in the U.S. The comparison shows that PEV consumer structures in the two countries are different: PEV buyers in the U.S. generally have higher household income than the population, whereas a certain proportion of Chinese PEV buyers are from low-income families, which have necessary demands for vehicles due to mobility needs; some families in China own PEVs as an additional vehicle for the sake of increasing numbers of drivers; another group of PEV owners have higher income and pursue high ending PEVs. The average annual driving distances of both low-range Battery Electric Vehicles (BEVs) and Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEVs) in China are shorter than those of the U.S. However, the annual average distances traveled by Tesla owners in China and the U.S. do not differ much. Compared with the U.S., the charging infrastructure in China is still lagging behind. This study gives the first look at the differences of the PEV markets between China and the U.S., based on which tentative suggestions on China policies pertaining to PEVs are provided. Institute of Transportation Studies University of California, Davis 1605 Tilia Street Davis, California PHONE (530) FAX (530)

2 B.1 中 美 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 分 析 及 比 较 摘 要 : 本 文 对 北 京 市 和 上 海 市 新 能 源 汽 车 消 费 者 家 庭 特 征 主 要 驾 驶 者 特 征 新 能 源 汽 车 的 使 用 情 况 充 电 特 点 及 消 费 者 态 度 等 方 面 进 行 了 比 较 分 析, 并 在 此 分 析 基 础 上 与 美 国 11 个 州 和 华 盛 顿 地 区 的 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 进 行 了 比 较 总 体 来 看, 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 消 费 者 结 构 与 美 国 以 高 学 历 高 收 入 新 能 源 汽 车 消 费 者 为 主 不 同, 有 一 定 比 例 来 自 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 收 入 较 低 家 庭 ; 一 部 分 来 自 增 购 需 求 的 家 庭, 主 要 用 于 补 充 出 行 ; 还 包 括 具 有 较 高 收 入 并 追 求 代 表 新 事 物 的 高 端 新 能 源 汽 车 的 消 费 者 中 国 续 驶 里 程 较 短 的 纯 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 平 均 年 行 驶 里 程 均 少 于 美 国 新 能 源 汽 车 行 驶 里 程, 但 特 斯 拉 中 国 用 户 的 行 驶 里 程 与 美 国 特 斯 拉 用 户 相 似 另 外 与 美 国 新 能 源 汽 车 充 电 基 础 设 施 相 比, 中 国 仍 需 进 一 步 发 展 作 为 对 我 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 这 一 较 新 领 域 的 初 步 研 究, 本 文 的 分 析 结 果 对 企 业 了 解 新 能 源 汽 车 消 费 者 需 求 具 有 借 鉴 及 启 示 意 义, 同 时 也 建 议 中 国 新 能 源 汽 车 补 贴 与 优 惠 政 策 及 产 业 发 展 应 根 据 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 消 费 者 结 构 有 预 见 性 地 予 以 调 整 关 键 词 : 新 能 源 汽 车 消 费 者 调 查 中 美 比 较 一 北 京 上 海 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 及 分 析 2015 年 7 月 至 10 月, 北 京 市 交 通 行 业 节 能 减 排 中 心 结 合 北 京 市 私 人 领 域 新 能 源 汽 车 推 广 实 际 情 况, 设 计 消 费 者 调 查 方 案 及 问 卷, 并 组 织 调 查 实 施 此 次 调 查 是 从 北 京 市 销 售 总 量 超 过 400 辆 的 车 型 车 主 中 随 机 等 量 选 取 样 本 进 行 调 查 访 问, 并 于 2016 年 2 月 份 又 进 行 了 一 次 补 充 调 查 问 卷 取 得 的 有 效 样 本 量 为 200 个 目 前 国 内 市 场 上 的 新 能 源 汽 车 主 要 有 两 类 : 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 (PHEV) 和 纯 电 动 汽 车 (BEV), 但 由 于 北 京 新 能 源 汽 车 市 场 主 要 为 纯 电 动 汽 车, 因 此 这 些 样 本 中, 主 要 涵 盖 了 新 能 源 汽 车 中 北 汽 E150EV EV200 江 淮 iev 比 亚 迪 E6 腾 势 和 特 斯 拉 等 纯 电 动 汽 车 其 中 用 户 拥 有 新 能 源 车 最 长 的 时 间 是 4 年 多, 最 短 的 时 间 是 刚 刚 购 买, 这 些 用 户 平 均 拥 有 新 能 源 车 大 约 1 年 同 一 阶 段, 上 海 市 新 能 源 汽 车 公 共 数 据 采 集 与 监 测 研 究 中 心 对 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 进 行 了 较 大 规 模 的 调 查 访 问 鉴 于 某 些 新 能 源 汽 车 如 特 斯 拉 和 荣 威 E50 市 场 销 售 量 较 少, 为 了 对 这 些 市 场 份 额 占 比 较 少 的 新 能 源 1

3 汽 车 车 主 各 种 特 征 进 行 有 效 分 析, 我 们 等 量 地 寻 找 并 访 问 了 5 种 不 同 的 新 能 源 汽 车 车 主 各 约 60 位 这 些 新 能 源 汽 车 包 括 : 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 比 亚 迪 秦 和 荣 威 550; 纯 电 动 汽 车 三 种, 分 别 是 北 汽 电 动 汽 车 荣 威 E50 和 特 斯 拉 截 至 2016 年 4 月 底, 共 有 302 名 新 能 源 汽 车 车 主 完 成 了 调 查 问 卷 其 中 用 户 拥 有 新 能 源 车 最 长 的 时 间 约 3 年, 最 短 的 时 间 是 在 2015 年 年 底 刚 刚 购 买 根 据 购 买 的 时 间, 以 2015 年 5 月 1 日 为 界, 在 其 之 前 购 买 的 称 为 长 期 新 能 源 汽 车 用 户, 而 其 后 购 买 的 为 新 用 户, 在 调 查 中, 我 们 还 等 量 地 访 问 了 这 五 种 车 型 的 新 用 户 和 长 期 用 户 基 于 北 京 和 上 海 这 些 有 效 回 收 问 卷, 我 们 对 两 地 用 户 的 家 庭 特 征 主 要 驾 驶 者 特 征 新 能 源 汽 车 的 使 用 情 况 充 电 特 点 及 使 用 者 对 新 能 源 汽 车 及 其 环 境 的 态 度 和 看 法 生 活 态 度 和 价 值 观 等 方 面 进 行 了 对 比 分 析, 旨 在 对 我 国 新 能 源 汽 车 两 大 消 费 者 市 场 进 行 初 步 探 索, 以 期 对 企 业 了 解 消 费 者 需 求 以 及 促 进 相 关 政 策 的 进 一 步 完 善 尽 管 我 们 希 望 被 调 查 的 新 能 源 汽 车 用 户 能 无 偏 差 地 代 表 北 京 上 海 市 所 有 的 新 能 源 汽 车 用 户, 但 由 于 两 个 城 市 都 采 用 了 等 量 地 取 样 本 的 方 法 ; 而 且 在 同 一 车 型 随 机 选 取 样 本 人 群 中, 喜 欢 新 能 源 汽 车 的 用 户 可 能 更 愿 意 回 答 这 一 问 卷 调 查 ; 同 时 由 于 北 京 的 受 访 者 需 采 用 微 信 或 网 络 答 卷, 这 一 方 式 可 能 限 制 了 部 分 新 能 源 汽 车 用 户 接 受 调 查, 这 些 可 能 的 原 因 会 使 得 被 访 用 户 与 每 个 城 市 总 体 新 能 源 汽 车 用 户 的 某 些 特 征 存 有 偏 差 这 些 偏 差 表 现 在 受 访 用 户 中 2015 年 各 新 能 源 汽 车 车 型 在 两 个 样 本 中 比 例 分 布 与 两 个 城 市 2015 年 各 新 能 源 汽 车 市 场 比 例 分 布 不 一 致 ( 见 表 1) 但 由 于 我 们 对 数 据 的 分 析 方 法 大 多 采 用 二 元 变 量 相 关 分 析 而 非 单 变 量 分 析, 即 在 控 制 了 不 同 新 能 源 汽 车 车 型 影 响 基 础 上 对 这 些 用 户 特 征 进 行 分 析, 从 而 有 效 降 低 了 可 能 存 在 的 偏 差 表 1 调 查 中 2015 年 各 新 能 源 汽 车 比 例 与 2015 年 市 场 比 例 比 较 调 查 数 目 2015 年 车 比 例 (%) 2015 市 场 比 例 (%)* 北 京 北 汽 北 汽 比 亚 迪 江 淮 iev 特 斯 拉 腾 势 总 计 上 海 插 电 式 混 合 动 力 (PHEV) 比 亚 迪 秦 荣 威

4 纯 电 动 汽 车 (BEV) 北 汽 特 斯 拉 荣 威 E 总 计 * 资 料 来 源 : 中 国 汽 车 技 术 研 究 中 心 (CATARC) ( 一 ) 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 及 主 要 驾 驶 者 特 征 在 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 特 征 方 面, 北 京 和 上 海 的 被 访 用 户 有 较 大 不 同 在 调 查 中 北 京 上 海 的 大 多 数 电 动 汽 车 家 庭 是 3 口 或 以 上 之 家, 但 发 现 上 海 市 特 斯 拉 用 户 家 庭 为 3 口 及 以 上 的 家 庭 比 例 显 著 少 于 其 他 新 能 源 汽 车 家 庭 北 京 市 调 查 中 购 买 价 格 较 低 的 电 动 汽 车 ( 如 江 淮 和 北 汽 ) 家 庭 较 大 比 例 ( 超 过 50%) 收 入 低 于 20 万, 而 且 较 大 比 例 (41.4%) 家 庭 的 电 动 汽 车 为 家 庭 首 购 ; 而 上 海 调 查 中 则 发 现 拥 有 混 合 动 力 汽 车 的 家 庭 有 较 大 比 例 收 入 较 低, 约 有 40% 的 混 合 动 力 汽 车 拥 有 家 庭 的 年 收 入 在 18 万 以 下, 这 一 比 例 显 著 多 于 上 海 电 动 汽 车 家 庭, 另 外 有 43% 拥 有 混 合 动 力 汽 车 的 用 户 是 首 购, 显 著 大 于 上 海 电 动 汽 车 家 庭 的 这 一 比 例 这 一 现 象 说 明 了 随 着 家 庭 人 数 的 增 长, 出 于 对 家 中 孩 子 和 老 人 出 行 不 便 或 批 量 购 物 的 考 虑, 购 买 机 动 车 逐 渐 成 为 大 多 较 低 收 入 家 庭 的 刚 性 需 求 而 由 于 北 京 和 上 海 对 传 统 机 动 车 限 购 的 政 策, 这 些 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 家 庭 转 向 免 限 购 的 新 能 源 汽 车 作 为 家 庭 首 辆 机 动 车, 实 用 性 可 能 是 家 庭 的 基 本 需 求, 而 由 于 对 电 动 汽 车 续 驶 里 程 和 其 他 方 面 的 考 虑, 如 果 同 时 市 场 上 有 同 样 政 策 优 惠 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车, 无 里 程 忧 虑 可 远 途 行 驶 的 需 求 使 得 用 户 更 青 睐 插 电 式 混 合 动 力 汽 车, 因 此 上 海 调 查 中 作 为 家 庭 首 购 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 比 例 显 著 大 于 纯 电 动 汽 车 而 北 京 市 由 于 对 纯 电 动 汽 车 的 政 策 倾 斜, 这 些 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 家 庭 转 向 价 格 较 为 便 宜 的 电 动 汽 车 对 已 有 机 动 车 的 家 庭, 电 动 汽 车 由 于 其 行 驶 和 维 护 成 本 较 低 及 宽 松 的 城 市 限 购 限 行 政 策, 成 为 家 庭 增 购 车 辆 的 首 选, 北 京 和 上 海 调 查 都 显 示 了 这 一 特 点 在 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 特 征 方 面, 调 查 显 示 北 京 电 动 汽 车 驾 驶 者 女 性 多 于 上 海, 并 且 相 较 上 海 驾 驶 者 更 为 年 轻 化 但 上 海 的 特 斯 拉 驾 驶 者 则 显 著 表 现 出 较 其 他 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 更 为 年 轻 的 特 征 总 体 来 看, 两 个 城 市 的 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 大 部 分 为 40 岁 以 下 的 年 轻 人 1. 家 庭 主 要 特 征 (1) 家 庭 人 数 : 北 京 市 调 查 中, 大 多 数 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 是 三 口 及 三 口 以 上 之 家 : 平 均 有 77.5% 的 调 查 用 户 家 庭 人 数 是 3 人 及 以 上 ; 单 身 家 庭 占 总 体 的 4.0%; 另 外 约 18.5% 的 家 庭 是 两 口 之 家 统 计 方 法 卡 方 检 验 (Chi-Square test) 显 示 拥 有 各 车 型 的 家 庭 人 口 分 布 并 没 3

5 有 显 著 不 同 (p- 值 为 0.859) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北 汽 E150 北 汽 E200 比 亚 迪 E6 江 淮 IEV4( 特 斯 拉 腾 势 S) 图 1 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 人 口 分 布 上 海 市 调 查 中 大 多 数 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 人 口 数 目 也 在 3 人 及 以 上 但 卡 方 检 验 显 示 拥 有 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 3 口 以 上 的 家 庭 比 例 显 著 大 于 拥 有 特 斯 拉 的 家 庭 (p 值 为 0.008), 与 之 对 应 的 是 单 身 或 仅 两 口 之 家 的 特 斯 拉 用 户 比 例 显 著 多 于 插 电 式 混 合 动 力 和 其 他 电 动 汽 车 用 户 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 家 庭 人 数 图 2 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 人 口 分 布 4

6 (2) 家 庭 年 收 入 : 北 京 调 查 中 购 买 各 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 年 收 入 分 布 显 著 不 同 (p 值 为 0.000), 显 著 水 平 为 99% 其 中 特 斯 拉 和 腾 势 用 户 高 收 入 家 庭 比 例 明 显 大 于 其 他 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 : 分 别 有 62% 特 斯 拉 用 户 和 29% 腾 势 用 户 的 家 庭 年 收 入 高 于 40 万 元 ; 而 拥 有 相 似 较 低 续 驶 里 程 的 新 能 源 汽 车 北 汽 E150EV 北 汽 EV200 及 江 淮 iev4 的 家 庭 年 收 入 较 低 的 比 例 显 著 大 于 其 他 车 型 : 各 约 有 20% 的 这 些 车 型 用 户 报 告 其 家 庭 年 收 入 少 于 10 万 元, 共 约 60% 的 这 些 家 庭 年 收 入 少 于 20 万 元 ; 与 腾 势 与 特 斯 拉 相 比, 拥 有 较 高 续 驶 里 程 但 价 格 较 低 的 比 亚 迪 的 家 庭 多 处 于 中 等 收 入 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 少 于 10 万 万 万 万 多 于 40 万 江 淮 IEV4(S) 北 汽 E150 北 汽 E200 比 亚 迪 E6 腾 势 特 斯 拉 图 3 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 年 收 入 分 布 上 海 市 调 查 数 据 分 析 发 现 超 过 60% 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 的 年 收 入 少 于 24 万, 人 数 显 著 多 于 电 动 汽 车 另 外 购 买 特 斯 拉 的 家 庭 年 收 入 显 著 高 于 购 买 其 他 新 能 源 汽 车 的 家 庭 : 85% 的 特 斯 拉 用 户 家 庭 年 收 入 高 于 48 万 卡 方 检 验 显 示 购 买 混 合 动 力 汽 车 电 动 汽 车 和 特 斯 拉 的 用 户 家 庭 年 收 入 分 布 显 著 不 同 (p 值 为 0.000) 5

7 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 少 于 9.6 万 万 万 万 万 多 于 48 万 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 图 4 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 年 收 入 分 布 (3) 家 庭 拥 有 机 动 车 保 有 量 : 北 京 调 查 中 各 种 新 能 源 汽 车 家 庭 的 机 动 车 保 有 量 显 著 不 同 (p- 值 =0.000), 70.6% 的 拥 有 特 斯 拉 家 庭 的 汽 车 保 有 量 多 于 两 辆, 而 北 汽 EV200 和 江 淮 iev 的 这 一 比 例 小 于 25%; 相 应 地, 北 汽 EV200 和 江 淮 iev 是 家 庭 中 唯 一 辆 车 的 用 户 比 例 都 高 于 75%, 即 该 新 能 源 汽 车 是 这 些 家 庭 的 首 购, 而 特 斯 拉 汽 车 是 家 庭 首 购 的 用 户 仅 占 29.4%, 显 著 小 于 其 他 车 型 首 购 车 占 比 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北 汽 E150 北 汽 E200 江 淮 IEV4(S) 比 亚 迪 E6 腾 势 特 斯 拉 汽 车 保 有 量 1 2+ 图 5 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 机 动 车 保 有 量 分 布 6

8 上 海 市 调 查 数 据 分 析 发 现, 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 是 家 庭 中 第 一 辆 车 的 用 户 占 所 有 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 的 43.4%, 这 一 比 例 显 著 (p 值 为 0.000) 多 于 电 动 汽 车 (23.3%) 和 特 斯 拉 用 户 (13.3%); 而 分 别 有 67.7% 的 电 动 汽 车 用 户 和 75.0% 的 特 斯 拉 用 户 购 买 新 能 源 汽 车 是 增 购 行 为, 即 家 中 有 两 辆 或 多 于 两 辆 汽 车 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 首 购 换 购 增 购 图 6 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 机 动 车 保 有 量 分 布 2. 主 要 驾 驶 者 特 征 (1) 性 别 分 布 : 北 京 调 查 显 示 各 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 的 性 别 并 无 显 著 差 别 (p- 值 为 =0.459), 平 均 约 有 63.4% 是 男 性,36.6% 为 女 性 而 上 海 市 调 查 也 显 示 各 种 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 的 性 别 分 布 并 无 显 著 区 别 (p- 值 为 0.546), 平 均 约 有 76.2% 为 男 性 驾 驶 者, 而 女 性 驾 驶 者 占 24.8% (2) 年 龄 分 布 : 卡 方 检 验 (p- 值 为 0.449) 显 示 北 京 市 各 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 的 年 龄 分 布 没 有 显 著 不 同, 有 49% 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 的 年 龄 分 布 在 30 到 39 岁 之 间 ; 30% 是 20 到 29 岁 的 年 轻 人 ; 有 7% 的 驾 驶 者 年 龄 在 50 岁 以 上 ; 另 外 还 有 3% 是 不 到 20 岁 的 青 少 年 7

9 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 49% 30% 11% 7% 3% < 年 龄 图 7 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 年 龄 分 布 上 海 市 调 查 发 现 约 有 32% 特 斯 拉 主 要 驾 驶 者 的 年 龄 分 布 在 30 岁 以 下, 这 一 比 例 显 著 (p- 值 为 0.001) 多 于 其 他 电 动 汽 车 (9%); 而 相 应 地,40 岁 以 上 的 特 斯 拉 驾 驶 者 比 例 ( 仅 为 13%) 少 于 其 他 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 ( 比 例 分 别 为 30% 和 50%) 除 特 斯 拉 以 外 的 纯 电 动 汽 车 驾 驶 者 中 30 岁 以 下 的 比 例 (9%) 显 著 低 于 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 (26%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 图 8 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 年 龄 分 布 学 历 分 布 : 只 有 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 报 告 了 其 学 历, 其 中 大 多 为 高 等 学 历 者, 8

10 约 有 68% 的 驾 驶 者 为 大 学 本 科 以 上 学 历 卡 方 检 验 (p- 值 =0.609) 显 示 各 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 的 学 历 分 布 无 显 著 差 异 博 士 4% 硕 士 23% 高 中 及 以 下 18% 大 专 14% 本 科 41% 图 9 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 主 要 驾 驶 者 学 历 分 布 ( 二 ) 新 能 源 汽 车 用 户 出 行 特 征 在 出 行 方 面, 两 城 市 具 有 相 似 续 驶 里 程 的 电 动 汽 车 ( 如 北 京 的 电 动 汽 车 如 江 淮 北 汽 150 和 北 汽 200 与 上 海 的 北 汽 和 荣 威 E50) 的 日 均 行 驶 里 程 非 常 相 近 上 海 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 平 均 日 行 驶 里 程 略 高 于 续 驶 里 程 较 小 的 电 动 汽 车, 但 远 远 小 于 特 斯 拉 的 平 均 日 行 驶 里 程 北 京 与 上 海 各 种 新 能 源 汽 车 的 最 主 要 出 行 目 的 都 是 上 下 班 以 车 代 步 另 外 虽 然 北 京 上 海 对 电 动 汽 车 出 行 频 率 的 统 计 单 位 并 不 一 致, 但 北 京 被 访 用 户 平 均 每 周 出 行 次 数 约 为 4.74 天, 而 上 海 电 动 汽 车 用 户 约 有 90% 以 上 每 周 出 行 5 次 以 上, 可 以 看 出 两 个 城 市 的 电 动 汽 车 的 使 用 频 率 相 仿, 即 大 多 数 都 用 以 每 日 出 行 1. 行 驶 里 程 根 据 北 京 市 200 名 受 访 用 户 对 自 己 使 用 新 能 源 汽 车 的 月 均 行 驶 里 程 做 出 的 估 计, 我 们 得 出 各 新 能 源 汽 车 平 均 每 日 的 行 驶 里 程 平 均 每 日 行 驶 里 程 为 公 里 考 虑 到 由 9

11 于 一 个 月 间 距 较 大, 用 户 估 计 可 能 存 有 偏 差, 我 们 另 外 基 于 各 用 户 报 告 的 新 能 源 汽 车 里 程 表 累 计 示 数 ( 约 有 65% 的 用 户 报 告 了 此 示 数 ) 和 买 车 及 受 访 的 日 期 得 出 其 平 均 每 年 行 驶 里 程 约 为 1.70 万 公 里, 平 均 每 日 的 行 驶 里 程 为 公 里 其 中 各 新 能 源 汽 车 平 均 每 年 及 每 日 的 行 驶 距 离 如 下 表 所 示 ( 分 别 包 括 了 根 据 来 自 里 程 表 示 数 和 自 报 数 据 计 算 得 出 的 行 驶 距 离 ) 表 2 中 检 验 显 示 无 论 来 自 里 程 表 示 数 或 自 报 数 据 的 各 新 能 源 汽 车 年 均 及 日 均 行 驶 里 程 皆 无 显 著 区 别 表 2 北 京 市 各 新 能 源 汽 车 最 大 续 驶 里 程 与 其 每 年 及 每 日 平 均 行 驶 里 程 ( 公 里 ) 新 能 源 汽 车 品 牌 江 淮 iev4 北 汽 150 北 汽 200 比 亚 迪 E6 腾 势 特 斯 拉 平 均 F 值 p- 值 续 驶 里 程 * 年 均 行 驶 里 程 ( 里 程 表 示 数 ) 日 均 行 驶 里 程 ( 里 程 表 示 数 ) ** 日 均 行 驶 里 程 ( 用 户 自 报 ) * 资 料 来 源 : 新 能 源 汽 车 蓝 皮 书 : 中 国 新 能 源 汽 车 产 业 发 展 报 告 (2015) ** 仅 有 4 辆 特 斯 拉 用 户 报 告 了 里 程 表 里 程 数 据 北 京 市 交 通 研 究 中 心 调 查 数 据, 北 京 市 传 统 汽 油 车 年 均 行 驶 里 程 为 1.25 万 公 里, 工 作 日 每 天 平 均 45 公 里 对 比 新 能 源 汽 车 调 查 数 据, 北 京 新 能 源 汽 车 日 均 行 驶 里 程 ( 约 47 公 里 ) 高 于 传 统 汽 油 车 可 能 是 由 于 北 京 对 纯 电 动 汽 车 不 限 行, 也 不 排 除 调 查 中 较 大 续 驶 里 程 的 新 能 源 汽 车 比 例 较 大 而 高 估 了 整 体 电 动 汽 车 的 平 均 行 驶 里 程 ; 也 有 可 能 我 们 在 调 查 中 包 括 了 既 用 于 家 庭 又 部 分 用 于 商 业 用 途 的 新 能 源 汽 车, 所 以 使 得 总 体 新 能 源 汽 车 平 均 行 驶 里 程 被 高 估 但 根 据 主 要 驾 驶 者 的 职 业 分 布, 方 差 分 析 检 验 显 示 新 能 源 汽 车 可 能 被 用 作 商 业 用 途 的 用 户 ( 自 由 职 业 者 或 个 体 户 及 供 职 于 私 营 企 业 员 工 ) 的 平 均 每 天 行 驶 里 程 并 不 显 著 大 于 其 他 职 业 的 用 户 (p 值 为 0.529) 由 于 刚 购 买 新 能 源 汽 车 不 久 的 用 户 可 能 会 与 使 用 较 长 时 间 用 户 的 出 行 行 为 不 同, 基 于 这 点 考 虑, 上 海 调 查 中 新 能 源 汽 车 出 行 行 为 研 究 只 包 括 了 购 买 新 能 源 汽 车 较 长 时 间 的 用 户 这 些 用 户 报 告 了 其 购 买 新 能 源 汽 车 至 受 访 日 里 程 表 显 示 的 累 计 行 驶 里 程, 根 据 他 们 填 入 的 购 买 新 能 源 汽 车 和 受 访 的 时 间, 计 算 出 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 平 均 每 年 行 驶 里 程 为 1.36 万 公 里, 平 均 每 日 的 行 驶 里 程 为 公 里 ; 纯 电 动 汽 车 相 较 插 电 式 混 动 汽 车 行 驶 里 程 略 短 : 平 均 每 年 行 驶 里 程 为 1.26 万 公 里, 平 均 每 日 为 公 里 ; 而 特 斯 拉 电 车 每 年 行 驶 里 程 高 达 2.04 万 公 里, 每 天 为 公 里, 行 驶 里 程 显 著 远 于 其 他 新 能 源 汽 车 另 外 新 能 源 汽 车 用 户 自 报 的 10

12 平 均 每 天 行 驶 里 程 高 于 根 据 其 里 程 表 示 数 算 出 的 出 行 距 离, 自 报 的 特 斯 拉 的 平 均 单 次 行 驶 里 程 仍 显 著 高 于 其 他 新 能 源 汽 车 检 验 显 示 各 新 能 源 汽 车 用 户 平 均 每 年 每 日 及 每 次 出 行 距 离 显 著 不 同 ( 各 p 值 如 下 表 所 示 ) 表 3 上 海 市 新 能 源 汽 车 行 驶 里 程 方 差 分 析 检 验 (ANOVA test) 单 位 ( 公 里 ) 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 F 值 p- 值 年 均 行 驶 里 程 ( 里 程 表 示 数 ) 日 均 行 驶 里 程 ( 里 程 表 示 数 ) 日 均 行 驶 里 程 ( 用 户 自 报 ) 单 次 平 均 行 驶 里 程 ( 用 户 自 报 ) 样 本 数 目 出 行 目 的 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 家 庭 最 主 要 的 出 行 目 的 分 布 如 图 所 示 大 多 数 家 庭 使 用 新 能 源 汽 车 最 主 要 的 出 行 目 的 是 上 下 班 通 勤, 约 占 总 体 的 75% 卡 方 检 验 显 示 各 新 能 源 汽 车 用 户 最 主 要 出 行 目 地 分 布 并 无 显 著 不 同 (p- 值 为 0.274) 旅 游 外 出 5% 生 活 娱 乐 9% 接 送 子 女 11% 上 下 班 75% 图 10 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 出 行 目 的 分 布 11

13 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 使 用 新 能 源 汽 车 使 用 目 的 如 下 表 所 示 检 验 显 示 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 使 用 汽 车 走 亲 访 友 和 中 短 途 旅 游 显 著 多 于 纯 电 动 汽 车 用 户 ; 而 特 斯 拉 电 车 用 户 则 显 著 用 于 朋 友 聚 会 或 业 务 用 途 调 查 还 发 现 各 新 能 源 汽 车 用 户 在 使 用 汽 车 上 下 班 接 送 家 人 或 孩 子 超 市 购 物 的 目 的 时 并 无 显 著 差 异 : 大 部 分 新 能 源 汽 车 用 作 上 下 班 交 通 工 具 ; 超 过 半 数 以 上 的 新 能 源 汽 车 用 以 接 送 家 人 或 孩 子 ; 几 乎 很 少 的 新 能 源 汽 车 用 来 去 超 市 购 物 表 4 上 海 市 调 查 中 各 新 能 源 汽 车 出 行 目 的 比 例 * 出 行 目 的 比 例 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 p- 值 上 下 班 代 步 95.9% 96.7% 100.0% 接 送 家 人 / 孩 子 65.6% 68.3% 60.0% 看 望 父 母 或 走 亲 戚 67.2% 52.5% 60.0% 朋 友 聚 会 68.0% 54.2% 86.7% 中 短 途 旅 游 69.7% 18.3% 46.7% 跑 业 务 或 拜 访 客 户 28.7% 18.3% 51.7% 超 市 购 物 0.00% 0.80% 0.00% * 此 项 调 查 包 括 新 用 户 3. 出 行 频 率 根 据 北 京 市 调 查 中 各 用 户 报 告 的 平 均 每 月 使 用 新 能 源 汽 车 出 行 次 数, 新 能 源 汽 车 的 每 月 平 均 出 行 次 数 为 次, 约 每 周 9.48 次, 但 注 意 由 于 在 调 查 中 定 义 出 行 单 程 为 一 次, 如 果 基 于 家 的 出 行 往 返 两 次 定 义 为 一 次 出 行, 则 每 月 平 均 出 行 次 数 约 为 次, 每 周 约 为 4.74 天 方 差 分 析 检 验 没 有 发 现 各 种 车 型 用 户 平 均 每 月 出 行 次 数 有 显 著 不 同 (p- 值 为 0.313) 根 据 上 海 市 用 户 报 告 的 使 用 新 能 源 汽 车 每 周 出 行 的 频 率, 发 现 纯 电 动 汽 车 每 周 的 出 行 频 率 显 著 大 于 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 出 行 频 率 (p- 值 为 0.033): 约 有 90% 的 电 动 汽 车 用 户 每 周 出 行 5 次 以 上, 而 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 的 这 一 比 例 仅 占 70% 12

14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5 次 以 上 / 周 4 次 / 周 3 次 / 周 2 次 / 周 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 图 11 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 每 周 出 行 频 率 分 布 ( 三 ) 新 能 源 汽 车 充 电 特 征 北 京 与 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 的 充 电 地 点 与 行 为 存 在 差 异 调 查 发 现 北 京 电 动 汽 车 自 有 充 电 桩 覆 盖 率 小 于 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 : 北 京 调 查 用 户 中 只 有 约 45% 的 用 户 拥 有 自 有 充 电 桩, 另 外 约 有 13% 的 用 户 采 用 飞 线 方 式 进 行 充 电 ; 而 上 海 调 查 用 户 中 约 有 86% 拥 有 自 有 充 电 桩 由 于 上 海 调 查 问 卷 中 没 有 询 问 用 户 是 否 采 用 飞 线 方 式 进 行 充 电, 所 以 我 们 不 知 道 报 告 有 自 有 充 电 桩 的 用 户 是 否 包 括 那 些 用 飞 线 方 式 充 电 的 用 户, 假 如 上 海 拥 有 充 电 的 主 要 是 充 电 桩 而 不 是 飞 线, 则 北 京 用 户 拥 有 自 有 充 电 桩 的 比 例 低 于 上 海 ; 另 外 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 在 单 位 充 电 的 比 例 也 较 高 这 一 发 现 可 能 与 上 海 新 能 源 汽 车 政 策 有 关 : 目 前 新 能 源 汽 车 免 费 车 牌 的 审 核 是, 只 要 在 长 期 停 车 的 地 方 家 里 或 单 位 有 充 电 桩 的 都 可 以 免 费 上 新 能 源 车 牌 还 有 可 能 与 北 京 上 海 对 私 人 领 域 充 电 设 施 补 贴 的 不 同 有 关, 北 京 市 对 私 人 自 用 充 电 设 施 不 予 补 贴 ; 而 上 海 对 自 建 自 用 自 建 专 用 的 充 电 设 施 免 收 服 务 费 用 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 大 多 在 谷 电 时 段 ( 晚 上 22 点 至 次 日 6 点 ) 充 电, 在 调 查 中 在 此 时 段 充 电 的 比 例 约 为 60%, 而 北 京 电 动 汽 车 用 户 只 有 约 33% 这 一 发 现 可 能 与 上 海 对 用 电 实 行 扶 持 性 电 价 政 策 有 关, 即 实 行 了 峰 谷 分 时 电 价 政 策 同 时 调 查 发 现 上 海 电 动 汽 车 用 户 充 电 次 数 比 北 京 电 动 汽 车 用 户 更 为 频 繁 : 北 京 调 查 中 大 约 65% 以 上 的 用 户 ( 除 北 汽 E150EV 用 户 ) 每 月 充 电 少 于 10 次, 相 当 于 每 周 少 于 两 次, 而 上 海 电 动 汽 车 用 户 充 电 频 率 范 围 为 每 周 3.64( 特 斯 拉 ) 至 4.12 次 ( 其 他 电 动 汽 车 ) 这 可 能 与 上 海 电 动 汽 车 的 充 电 设 施 覆 盖 率 较 大 有 关 13

15 1. 充 电 地 点 北 京 市 调 查 中 大 约 有 54% 的 用 户 拥 有 私 人 充 电 桩, 其 中 只 有 45% 是 小 区 固 定 充 电 桩 ;9% 是 单 位 固 定 充 电 桩 用 飞 线 方 式 充 电 的 用 户 占 总 数 的 13% 在 公 共 充 电 桩 充 电 的 用 户 约 有 28% 另 外 分 别 有 4% 和 1% 新 能 源 汽 车 用 户 利 用 移 动 充 电 车 或 拼 桩 的 方 式 来 充 电 拼 桩 1% 移 动 充 电 车 4% 公 共 充 电 桩 28% 小 区 固 定 充 电 桩 45% 飞 线 13% 单 位 固 定 充 电 桩 9% 图 12 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 分 布 许 多 分 析 认 为 与 较 长 续 驶 里 程 的 新 能 源 汽 车 相 比, 续 驶 里 程 较 短 的 新 能 源 汽 车 在 家 中 充 电 不 足 以 满 足 一 天 的 行 程, 因 而 有 可 能 在 公 共 充 电 站 充 电 次 较 多 但 卡 方 检 验 显 示 各 不 同 续 驶 里 程 的 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 分 布 并 无 显 著 差 别 (p 值 为 0.248) 可 能 因 为 目 前 北 京 的 充 电 基 础 设 施 的 不 完 善 是 影 响 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 选 择 的 主 要 因 素, 而 续 驶 里 程 对 充 电 地 点 选 择 的 影 响 并 不 突 出 根 据 上 海 市 调 查 用 户 反 应 的 平 时 对 新 能 源 汽 车 进 行 充 电 的 主 要 充 电 地 点, 可 以 看 出 大 多 数 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 拥 有 自 有 充 电 桩, 在 此 次 调 查 中 平 均 拥 有 率 为 81.1%; 较 大 比 例 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 (37.7%) 和 除 特 斯 拉 外 的 电 动 汽 车 (38.3%) 用 户 在 其 供 职 单 位 的 固 定 停 车 位 的 充 电 桩 充 电, 这 一 比 例 显 著 大 于 在 单 位 充 电 的 特 斯 拉 用 户 ; 另 外 在 公 共 充 电 桩 快 充 的 特 斯 拉 用 户 显 著 多 于 其 他 新 能 源 汽 车 用 户 表 5 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 主 要 充 电 地 点 比 例 14

16 主 要 充 电 地 点 充 电 比 例 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 p- 值 公 司 / 单 位 的 固 定 停 车 位 37.70% 38.33% 8.33% 自 有 充 电 桩 80.33% 85.83% 73.33% 居 住 小 区 的 其 他 充 电 位 1.64% 2.50% 0.00% 商 场 / 路 边 的 固 定 停 车 位 2.46% 0.83% 1.67% 公 共 充 电 站 ( 快 充 桩 ) 4.92% 11.67% 48.33% 公 共 充 电 站 ( 慢 充 桩 ) 2.46% 4.17% 1.67% 充 电 时 段 北 京 市 调 查 用 户 中 较 大 比 例 (33%) 经 常 在 工 作 日 晚 上 22 点 到 次 日 6 点 这 一 时 段 充 电, 共 约 有 70% 的 用 户 在 晚 上 18 点 以 后 充 电 35% 33% 30% 25% 20% 15% 10% 11% 15% 9% 11% 11% 7% 18% 17% 5% 0% 6-8 点 22 点 点 点 点 点 点 点 8-10 点 日 - 次 6 点 图 13 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 时 段 分 布 而 上 海 市 调 查 用 户 中 较 大 比 例 经 常 在 工 作 日 晚 上 22 点 到 次 日 6 点 这 一 时 段 充 电, 约 占 60% 调 查 数 据 显 示 绝 大 多 数 ( 约 90%) 的 新 能 源 汽 车 用 户 在 晚 上 18 点 以 后 充 电 15

17 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% PHEV BEV Tesla 6-8 点 8-10 点 点 点 点 点 点 22 点 以 后 图 14 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 时 段 分 布 3. 充 电 频 率 北 京 市 调 查 用 户 报 告 的 在 家 平 均 每 月 的 充 电 频 率 可 分 为 : 每 月 充 电 少 于 10 次 ; 每 月 充 电 11 到 20 次 ; 每 月 充 电 21 次 以 上 按 每 月 约 4.3 周, 则 分 类 相 当 于 : 每 周 少 于 两 次 ; 每 周 2 次 到 5 次 ; 每 周 5 次 以 上 卡 方 检 验 (p- 值 为 0.059) 显 示 各 新 能 源 汽 车 充 电 频 率 显 著 不 同 : 大 多 数 续 驶 里 程 较 长 的 新 能 源 汽 车 如 特 斯 拉 用 户 充 电 频 率 为 每 月 21 次 以 上 的 比 例 (18%) 显 著 少 于 其 他 续 驶 里 程 较 小 的 车 型 如 江 淮 (33%) 由 于 纯 电 动 汽 车 的 充 电 频 率 可 能 与 汽 车 行 驶 里 程 电 池 续 驶 里 程 范 围 及 充 电 地 点 有 关, 因 此 我 们 一 一 检 验 了 这 些 可 能 因 素 与 充 电 频 率 的 相 关 性 方 差 分 析 检 验 显 示 充 电 较 为 频 繁 的 新 能 源 汽 车 用 户 报 告 的 日 均 行 驶 里 程 显 著 远 于 充 电 较 少 的 用 户 (p- 值 为 0.000) 卡 方 检 验 显 示 充 电 频 率 与 续 驶 里 程 范 围 显 著 相 关 (p- 值 为 0.064): 续 驶 里 程 大 于 250 公 里 的 新 能 源 汽 车 充 电 频 率 每 月 少 于 10 次 的 比 例 为 70%, 显 著 大 于 续 驶 里 程 小 于 250 公 里 的 新 能 源 汽 车 的 这 一 比 例 (55%) 检 验 还 显 示 充 电 频 率 与 充 电 地 点 显 著 相 关 (p- 值 为 0.000): 95% 的 主 要 使 用 公 共 充 电 站 充 电 用 户 的 充 电 频 率 为 每 月 少 于 10 次 ; 而 拥 有 自 有 充 电 桩 和 可 以 用 飞 线 充 电 的 用 户 则 相 对 频 率 分 布 比 较 均 匀, 这 说 明 只 能 在 公 共 充 电 站 充 电 的 不 便 使 得 充 电 的 频 率 降 低 16

18 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 北 汽 E150 北 汽 E200 江 淮 IEV4(S) 比 亚 迪 E6 腾 势 特 斯 拉 0-10 次 / 月 次 / 月 21 次 以 上 / 月 图 15 北 京 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 频 率 分 布 上 海 市 调 查 用 户 报 告 了 他 们 平 均 每 周 的 充 电 频 率, 分 析 显 示 这 些 新 能 源 汽 车 用 户 的 充 电 频 率 与 新 能 源 汽 车 种 类 显 著 相 关 : 特 斯 拉 平 均 每 周 充 电 次 数 少 于 其 他 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车, 可 能 与 其 较 大 的 续 驶 里 程 有 关 表 6 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 频 率 方 差 分 析 检 验 插 电 式 混 合 动 力 电 动 汽 车 特 斯 拉 F 值 p- 值 每 周 充 电 频 率 ( 次 ) 样 本 数 目 ( 四 ) 新 能 源 汽 车 用 户 态 度 由 于 北 京 和 上 海 的 新 能 源 汽 车 市 场 调 查 的 关 注 角 度 和 侧 重 点 不 同, 这 些 问 卷 问 题 设 计 得 并 不 一 致, 因 此 我 们 无 法 进 行 一 一 对 应 比 较, 但 仍 然 可 以 看 出 北 京 上 海 的 特 斯 拉 用 户 都 具 有 追 求 新 事 物 ( 高 新 技 术 ) 的 特 点 1. 北 京 新 能 源 汽 车 用 户 对 新 能 源 汽 车 及 其 使 用 环 境 的 看 法 和 态 度 特 征 北 京 市 调 查 中 较 高 比 例 的 新 能 源 汽 车 用 户 对 新 能 源 汽 车 有 助 于 减 少 空 气 污 染 和 温 室 气 体 的 排 放 和 新 能 源 汽 车 有 助 于 减 少 对 石 油 的 依 赖 性 的 说 法 表 示 赞 同, 分 别 占 总 数 的 81.5% 和 76.9% 超 过 70% 的 用 户 认 为 不 考 虑 电 池, 新 能 源 汽 车 的 日 常 维 护 费 用 比 传 统 汽 油 车 低 和 行 驶 相 同 距 离 新 能 源 汽 车 比 传 统 汽 油 车 省 钱 73% 的 用 户 喜 欢 和 身 边 的 人 讨 论 新 能 源 汽 车 另 外 少 于 50% 的 用 户 认 同 政 府 补 贴 后 的 新 能 源 汽 车 比 相 同 价 位 的 传 统 汽 油 车 好, 可 能 与 目 前 新 能 源 17

19 汽 车 技 术 水 平 较 低, 用 户 并 不 满 意 其 性 能 与 质 量 有 关 ; 只 有 41.5% 的 用 户 认 同 在 周 围 很 容 易 找 到 能 对 新 能 源 汽 车 充 电 的 地 方 的 说 法, 显 示 了 新 能 源 汽 车 基 础 充 电 设 施 的 不 足 我 们 用 卡 方 检 验 进 一 步 分 析 了 这 些 看 法 和 态 度 在 不 同 新 能 源 汽 车 用 户 间 的 差 别, 检 验 显 示 合 资 与 外 资 新 能 源 汽 车 用 户 和 国 产 车 用 户 间 特 斯 拉 用 户 与 非 特 斯 拉 用 户 间 对 新 能 源 汽 车 及 其 使 用 环 境 的 看 法 和 态 度 有 显 著 不 同 认 同 行 驶 相 同 距 离 新 能 源 汽 车 比 传 统 汽 油 车 省 钱 和 开 新 能 源 汽 车 的 人 大 多 是 喜 欢 尝 试 新 事 物 或 高 新 科 技 产 品 的 人 的 合 资 与 外 资 生 产 的 高 端 新 能 源 汽 车 用 户 显 著 多 于 国 产 车 用 户 (p 值 分 别 为 和 0.046) 这 些 发 现 可 能 说 明 较 高 端 的 新 能 源 汽 车 由 于 其 较 好 的 质 量 及 性 能 使 得 用 户 更 容 易 意 识 到 新 能 源 汽 车 比 传 统 汽 油 车 节 约 成 本 ; 而 自 我 标 识 为 喜 欢 尝 试 新 事 物 或 高 新 科 技 的 人 可 能 更 愿 意 以 较 高 的 价 格 购 买 含 科 技 含 量 更 高 的 合 资 或 外 资 新 能 源 汽 车 因 为 特 斯 拉 在 这 些 新 能 源 汽 车 品 牌 中 具 有 最 高 续 驶 里 程 ( 公 里 ), 而 且 特 斯 拉 用 户 不 享 受 政 府 对 大 多 数 新 能 源 汽 车 车 主 给 予 的 补 贴, 因 此 特 别 分 析 了 特 斯 拉 用 户 与 非 特 斯 拉 用 户 对 新 能 源 汽 车 及 其 使 用 环 境 的 看 法 和 态 度 的 区 别 卡 方 检 验 显 示, 特 斯 拉 用 户 有 些 看 法 和 态 度 显 著 不 同 与 其 他 新 能 源 汽 车 用 户 同 意 或 非 常 同 意 新 能 源 汽 车 有 助 于 减 少 空 气 污 染 和 温 室 气 体 的 排 放 的 特 斯 拉 用 户 显 著 少 于 非 特 斯 拉 用 户, 可 能 相 对 其 他 新 能 源 汽 车 用 户, 特 斯 拉 用 户 更 关 注 特 斯 拉 汽 车 的 其 他 方 面 如 科 技 含 量 性 能 或 质 量 等 较 少 的 特 斯 拉 用 户 喜 欢 和 身 边 的 人 讨 论 新 能 源 汽 车, 可 能 这 些 人 更 愿 意 保 持 低 调 几 乎 没 有 特 斯 拉 用 户 同 意 或 非 常 同 意 在 小 区 里 经 常 见 到 有 行 驶 的 充 电 的 或 停 在 停 车 场 的 新 能 源 汽 车 和 在 周 围 很 容 易 找 到 能 对 新 能 源 汽 车 充 电 的 地 方, 前 者 可 能 与 特 斯 拉 用 户 的 居 住 区 有 关, 新 能 源 汽 车 用 户 多 为 中 低 收 入 家 庭, 因 而 较 高 收 入 的 特 斯 拉 用 户 居 住 区 内 并 不 多 见 这 些 新 能 源 汽 车 ; 而 后 者 则 可 能 与 非 特 斯 拉 用 户 相 比, 特 斯 拉 用 户 由 于 汽 车 续 驶 里 程 较 大, 因 而 行 驶 的 范 围 更 大, 更 容 易 感 觉 到 基 础 充 电 设 施 的 缺 乏 表 7 北 京 市 调 查 中 特 斯 拉 与 非 特 斯 拉 用 户 看 法 及 态 度 的 差 别 卡 方 检 验 (Chi-Square Test) 特 斯 拉 用 户 非 特 斯 拉 用 户 p 值 显 著 性 * 同 意 或 非 常 同 意 新 能 源 汽 车 有 助 于 减 少 空 气 污 染 和 温 室 50.0% 82.5% * 气 体 的 排 放 同 意 或 非 常 同 意 我 很 喜 欢 和 身 边 的 人 讨 论 新 能 源 汽 车 25.0% 74.6% ** 同 意 或 非 常 同 意 在 小 区 里 经 常 见 到 有 行 驶 的 充 电 0% 59.5% ** 的 或 停 在 停 车 场 的 新 能 源 汽 车 同 意 或 非 常 同 意 在 周 围 很 容 易 找 到 能 对 新 能 源 汽 车 充 电 0% 42.9% * 的 地 方 * 显 著 性 :*90% 显 著 水 平 ;**95% 显 著 水 平 ;***99% 显 著 水 平 ( 以 下 表 中 同 此 ) 18

20 2. 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 的 生 活 态 度 和 价 值 观 念 在 上 海 市 调 查 问 卷 中 设 计 了 一 组 对 被 访 者 的 生 活 态 度 和 价 值 观 念 的 描 述, 这 些 描 述 大 致 分 为 六 个 方 面 :1. 社 会 形 象 2. 家 庭 生 活 3. 个 人 发 展 及 事 业 追 求 4. 消 费 特 点 5. 对 变 化 及 新 事 物 的 态 度 6. 生 活 模 式 在 调 查 中, 这 些 新 能 源 汽 车 用 户 对 符 合 自 己 的 生 活 态 度 和 价 值 观 念 的 描 述 进 行 了 相 应 的 选 择 分 析 发 现 特 斯 拉 用 户 在 许 多 方 面 与 其 他 新 能 源 汽 车 用 户 有 非 常 显 著 的 不 同 : 特 斯 拉 用 户 在 社 会 形 象 方 面 追 求 流 行 和 与 众 不 同 的 个 性, 并 且 喜 欢 变 化 及 新 事 物 而 大 多 数 的 其 他 电 动 汽 车 用 户 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 则 显 著 表 现 为 更 注 重 家 庭 ; 在 消 费 方 面 比 较 成 熟, 理 性 购 物 ; 并 且 在 生 活 中 比 较 喜 欢 服 从 权 威 和 既 定 的 生 活 模 式 除 特 斯 拉 以 外 的 电 动 汽 车 用 户 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 仅 在 一 项 生 活 模 式 方 面 有 显 著 差 别 (p- 值 为 0.065): 相 比 电 动 汽 车 用 户, 较 大 比 例 的 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 用 户 认 同 自 己 喜 欢 例 行 公 事 和 按 部 就 班 的 工 作 表 8 上 海 市 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 生 活 态 度 和 价 值 观 比 较 符 合 或 非 常 符 合 以 下 价 值 观 念 比 例 插 电 式 混 合 动 显 著 电 动 汽 车 特 斯 拉 p- 值 力 性 社 会 形 象 : 追 求 流 行 和 个 性 我 喜 欢 人 家 认 为 我 是 很 时 髦 的 人 31.1% 27.5% 53.3% ** 我 愿 意 看 起 来 与 众 不 同 42.6% 43.3% 63.3% ** 家 庭 生 活 : 注 重 家 庭 对 我 来 说 幸 福 美 满 的 婚 姻 家 庭 生 活 比 事 业 更 重 要 82.8% 89.2% 75.0% ** 相 对 事 业, 我 会 花 更 多 时 间 和 精 力 在 家 庭 上 67.2% 70.8% 51.7% ** 消 费 特 点 : 购 买 行 为 成 熟, 理 性 消 费 我 会 买 亲 友 们 都 认 为 好 的 产 品 68.9% 60.8% 46.7% ** 我 经 常 购 买 已 经 得 到 市 场 认 可 的 产 品 83.6% 80.8% 70.0% * 对 变 化 及 新 事 物 的 态 度 : 喜 欢 变 化 及 新 事 物 我 喜 欢 充 满 变 化 和 刺 激 的 生 活 45.9% 40.8% 60.0% * 我 喜 欢 购 买 有 独 特 风 格 的 产 品 65.6% 61.7% 78.3% * 我 喜 欢 追 求 流 行 时 髦 的 东 西 34.4% 26.7% 61.7% *** 生 活 模 式 : 喜 欢 服 从 权 威 和 既 定 的 生 活 模 式 我 喜 欢 例 行 公 事, 按 部 就 班 的 工 作 47.5% 35.8% 18.3% *** 我 喜 欢 遵 从 指 示 做 我 所 该 做 的 事 54.1% 52.5% 36.7% * 19

21 1 二 美 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 分 析 美 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 调 查 分 析 是 基 于 美 国 加 州 大 学 戴 维 斯 分 校 新 能 源 汽 车 研 究 中 心 (Plug-in Hybrid & Electric Vehicle Research Center) 通 过 网 络 收 集 的 关 于 新 能 源 汽 车 用 户 的 相 关 信 息 他 们 由 IHS( 一 家 收 集 信 息 公 司 ) 得 到 份 有 效 的 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 地 址 通 过 邀 请, 共 有 5043 人 登 陆 了 该 调 查 网 址, 另 外 还 有 9 名 与 该 研 究 中 心 联 系 通 过 电 话 完 成 了 问 卷 调 查, 最 后 取 得 约 4396 份 有 效 问 卷, 有 效 回 收 率 为 25.8% 这 些 新 能 源 汽 车 用 户 来 自 11 个 州 和 华 盛 顿 地 区, 新 能 源 汽 车 涵 盖 了 所 有 主 要 制 造 厂 家 和 各 种 车 型 问 卷 的 回 答 长 度 为 25 分 钟 其 中 弗 吉 尼 亚 州 回 收 率 最 高 为 32.2%, 其 后 是 科 罗 拉 多 州 为 26.4%, 而 纽 约 的 回 收 率 最 低 为 22% 另 外 拥 有 最 早 2011 年 车 型 的 人 回 收 率 最 高 (30.1%), 而 雪 佛 兰 沃 蓝 达 (Volt) 车 主 在 所 有 车 型 中 的 回 收 率 最 高 (28.9%) 受 访 者 数 量 雪 佛 兰 沃 蓝 达 日 产 聆 风 特 斯 拉 Model S 丰 田 普 锐 斯 福 特 C-Max 福 特 Fusion 图 16 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 年 款 及 车 型 系 列 1 Jamie Dunckley,Gil Tal, 在 2016 年 6 月 EVS29 国 际 电 池 混 合 动 力 和 燃 料 电 池 电 动 汽 车 论 坛 (EVS29 International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium) 演 讲 20

22 ( 一 ) 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 及 驾 驶 者 特 征 1. 家 庭 年 收 入 新 能 源 汽 车 购 买 者 相 比 一 般 的 人 群 具 有 较 高 的 收 入 水 平 美 国 统 计 局 2014 年 9 月 统 计 美 国 家 庭 平 均 年 收 入 为 美 元, 而 调 查 中 新 能 源 汽 车 用 户 平 均 家 庭 年 收 入 为 15 万 美 元, 其 中 9% 家 庭 年 收 入 高 于 50 万 美 元 25% 20% 15% 10% 5% 0% 低 于 $50,000 $50,000 - $99,999 $100,000 - $149,999 $150,000 - $199,999 $200,000 - $249,999 $250,000 - $299,999 $300,000 - $349,999 $350,000 - $399,999 $400,000 - $449,999 $450,000 - $499,999 $500,000 及 以 上 不 便 回 答 图 17 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 家 庭 年 收 入 分 布 2. 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 学 历 分 布 大 部 分 新 能 源 驾 驶 者 受 过 高 等 教 育 : 被 调 查 者 有 超 过 50% 的 人 有 硕 士 博 士 或 职 业 专 业 学 位,88.4% 的 人 有 本 科 以 上 学 历 21

23 0.10% 1.90% 9.50% 51.10% 29.50% 7.80% 接 受 过 高 中 教 育 接 受 过 大 学 教 育 接 受 过 研 究 生 教 育 高 中 毕 业 大 学 毕 业 硕 士 博 士 或 其 他 职 业 专 业 学 位 图 18 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 驾 驶 者 学 历 分 布 ( 二 ) 出 行 特 征 新 能 源 汽 车 用 户 报 告 了 购 买 新 能 源 汽 车 至 受 访 时 的 月 数, 由 汽 车 的 里 程 表 显 示 的 累 计 行 驶 里 程 计 算 出 新 能 源 汽 车 每 年 平 均 行 驶 的 里 程 下 图 显 示 了 不 同 车 型 不 同 年 款 每 年 行 驶 的 里 程 下 图 中 日 产 聆 风 和 特 斯 拉 为 纯 电 动 汽 车, 其 他 为 插 电 式 混 合 动 力 汽 车, 根 据 这 些 汽 车 平 均 每 年 的 行 驶 里 程 发 现 : 续 驶 里 程 较 短 的 日 产 聆 风 平 均 每 年 的 行 驶 里 程 约 为 9600 英 里 (15360 公 里 ), 低 于 其 他 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 但 是 较 长 续 驶 里 程 的 特 斯 拉 年 行 驶 里 程 达 英 里 (19200 公 里 ), 与 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 年 行 驶 里 程 相 近 22

24 20,000 18,000 16,000 14,000 英 里 / 年 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 雪 佛 兰 沃 蓝 达 福 特 C-Max 福 特 Fusion 日 产 聆 风 特 斯 拉 Model S 丰 田 普 锐 斯 平 均 图 19 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 年 行 驶 里 程 ( 三 ) 充 电 特 征 1. 充 电 地 点 很 少 有 新 能 源 汽 车 车 主 在 调 查 前 30 天 内 一 次 也 没 有 充 电, 大 多 数 (57%) 的 用 户 只 在 家 中 充 电,40% 的 用 户 在 家 里 也 在 外 面 包 括 公 共 充 电 站 和 工 作 场 所 充 电,2% 的 人 群 只 在 公 共 充 电 站 充 电, 可 能 因 为 家 中 无 法 充 电 或 有 免 费 的 公 共 场 所 充 电 能 满 足 他 们 的 日 常 行 驶 需 求 23

25 过 去 30 天 充 电 情 况 1% 2% 57% 40% 过 去 30 天 我 没 有 充 过 电 只 在 外 充 过 电 在 家 和 在 外 都 充 过 电 只 在 家 充 过 电 图 20 美 国 调 查 中 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 分 布 下 图 所 示 为 各 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 的 比 例 分 布 : 图 中 显 示 续 驶 里 程 越 长 的 新 能 源 汽 车 似 乎 更 有 可 能 在 外 面 充 电 : 特 斯 拉 的 用 户 较 多 在 公 共 充 电 站 充 电 可 能 的 原 因 一 是 有 的 公 共 充 电 站 是 免 费 的 ; 二 是 与 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 相 比, 纯 电 动 汽 车 ( 特 斯 拉 ) 在 外 面 只 能 在 公 共 充 电 站 充 电 以 完 成 其 行 驶 里 程 而 特 斯 拉 用 户 更 多 使 用 公 共 充 电 站 充 电 的 另 一 个 可 能 原 因 是 免 费 的 充 电 站 对 特 斯 拉 用 户 来 说 成 本 收 益 更 高 : 特 斯 拉 充 一 次 电 为 85 千 瓦 时, 如 果 充 电 是 免 费 的, 相 比 在 家 中 充 电 15 美 分 / 千 瓦 时, 这 次 充 电 相 当 于 节 省 了 美 元 而 对 电 池 续 驶 里 程 较 小 的 汽 车 来 说 成 本 收 益 则 较 小, 比 如 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 丰 田 普 锐 斯 充 一 次 电 为 3.3 千 瓦 时, 一 次 免 费 充 电 可 以 节 省 66 美 分 这 也 许 是 为 何 丰 田 普 锐 斯 用 户 较 少 在 公 共 充 电 站 充 电 的 缘 故 24

26 雪 佛 兰 沃 蓝 达 福 特 C-Max 福 特 Fusion 日 产 聆 风 特 斯 拉 Model S 丰 田 普 锐 斯 过 去 的 30 天, 我 没 有 充 过 电 过 去 的 30 天, 我 只 在 家 充 过 电 过 去 的 30 天, 我 只 在 外 充 过 电 过 去 的 30 天, 我 在 家 和 在 外 都 充 过 电 图 21 美 国 调 查 中 各 新 能 源 汽 车 充 电 地 点 比 例 分 布 2. 充 电 时 段 大 多 数 的 用 户 直 接 给 家 中 的 新 能 源 汽 车 充 电, 但 有 20% 的 用 户 利 用 计 时 器 在 谷 电 时 充 电 用 计 时 器 控 制 充 电 时 间 与 不 同 时 段 电 费 不 同 电 价 政 策 间 有 较 大 的 相 关 系 数 35% 的 用 户 家 庭 在 不 同 时 段 不 同 电 费 电 价 政 策 下 采 用 计 时 器 ; 但 是 仍 有 13% 的 家 庭 即 使 在 恒 定 电 费 政 策 下 虽 然 没 有 任 何 经 济 意 义 仍 然 使 用 计 时 器 不 清 楚 电 价 政 策 的 被 调 查 者 ( 占 16%) 使 用 计 时 器 的 比 例 最 少, 只 有 6.5% 25

27 丰 田 普 锐 斯 特 斯 拉 Model S 日 产 聆 风 福 特 Fusion 福 特 C-Max 雪 佛 兰 沃 蓝 达 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 使 用 计 时 器 充 电 两 者 皆 有 将 车 直 接 插 入 插 座 充 电 图 22 美 国 调 查 中 各 新 能 源 汽 车 充 电 方 法 分 布 三 中 美 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 比 较 及 对 中 国 政 策 启 示 虽 然 由 于 调 查 问 卷 设 计 的 不 同, 我 们 不 能 对 中 国 与 美 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 的 调 查 结 果 一 一 对 应 比 较, 但 在 以 下 几 个 方 面 仍 然 可 以 看 出 中 美 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 的 不 同, 并 对 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 的 发 展 具 有 借 鉴 意 义 ( 一 ) 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 及 驾 驶 者 特 征 比 较 美 国 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 的 收 入 水 平 和 教 育 水 平 较 高, 而 较 大 比 例 的 中 国 新 能 源 汽 车 用 户 的 收 入 为 中 等 以 下 人 群, 但 高 端 新 能 源 汽 车 用 户 家 庭 则 具 有 较 高 的 年 收 入 这 一 发 现 可 能 显 示 了 由 于 对 机 动 车 出 行 的 基 本 刚 性 需 求 及 北 京 上 海 市 新 能 源 汽 车 不 限 购 不 限 行 和 高 补 贴 等 政 策 优 惠 使 得 一 部 分 中 低 收 入 者 转 向 市 场 上 中 低 端 新 能 源 汽 车 随 着 中 国 各 城 市 未 来 对 新 能 源 汽 车 的 优 惠 政 策 及 补 贴 的 逐 步 减 少, 新 能 源 汽 车 市 场 可 能 会 较 多 吸 引 崇 尚 高 科 技 和 注 重 环 保 节 能 的 具 有 高 等 教 育 及 高 收 入 家 庭 ( 二 ) 新 能 源 汽 车 行 驶 里 程 比 较 中 国 目 前 续 驶 里 程 较 短 的 纯 电 动 汽 车 和 插 电 式 混 合 动 力 汽 车 的 平 均 年 行 驶 里 程 皆 少 于 美 国 新 能 源 汽 车 行 驶 里 程, 可 能 与 美 国 人 口 密 度 较 小 和 城 市 土 地 混 合 利 用 度 较 低 有 关 但 中 国 特 斯 拉 用 户 的 年 行 驶 里 程 与 美 国 的 特 斯 拉 用 户 相 似, 可 能 与 中 国 特 斯 拉 用 户 的 特 点 有 关 : 26

28 大 多 数 特 斯 拉 用 户 供 职 于 私 营 或 民 营 企 业, 特 斯 拉 汽 车 的 主 要 用 途 除 了 上 下 班 以 外, 还 多 用 于 朋 友 聚 会 或 业 务 用 途 ( 三 ) 充 电 地 点 及 时 段 比 较 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 约 有 81.1% 拥 有 自 有 充 电 桩 ( 尚 无 法 区 分 出 充 电 桩 还 是 飞 线, 假 如 以 充 电 桩 为 主 ), 北 京 市 这 一 比 例 仅 有 45%( 不 含 飞 线 充 电 ), 而 美 国 只 有 2% 的 人 群 仅 在 公 共 充 电 站 充 电, 这 一 发 现 显 示 了 在 中 国 新 能 源 汽 车 基 础 充 电 设 施 相 比 美 国 亟 待 进 一 步 完 善, 仍 有 较 大 部 分 的 新 能 源 汽 车 用 户 无 法 拥 有 固 定 充 电 桩 另 外 北 京 有 4% 的 用 户 主 要 利 用 移 动 充 电 车 充 电, 说 明 作 为 公 共 充 电 设 施 的 一 种 有 效 补 充, 移 动 充 电 车 在 未 来 有 着 潜 在 的 市 场 美 国 电 价 政 策 影 响 新 能 源 汽 车 充 电 时 段, 有 一 定 比 例 新 能 源 汽 车 用 户 会 利 用 计 时 器 控 制 充 电 时 段 以 降 低 充 电 成 本 而 不 清 楚 电 价 政 策 的 用 户 则 较 少 使 用 计 时 器 控 制 充 电 时 段 在 已 实 行 峰 谷 电 价 政 策 的 上 海 有 较 高 比 例 的 新 能 源 汽 车 用 户 根 据 这 一 政 策 在 谷 电 时 选 择 充 电 在 北 京 只 有 部 分 居 民 执 行 峰 谷 电 价 政 策 ( 只 有 居 民 分 户 电 采 暖 用 户 执 行 居 民 峰 谷 试 点 电 价 政 策, 即 每 年 采 暖 季 (11 月 1 日 -3 月 31 日 ) 低 谷 时 间 ( ) 电 价 执 行 0.3 元 / 千 瓦 时, 高 峰 时 段 ( ) 电 价 执 行 元 / 千 瓦 时 ), 大 多 地 区 仍 实 行 居 民 阶 梯 电 价, 但 仍 有 一 定 比 例 的 受 访 用 户 在 用 电 谷 底 时 段 (22:00-6:00) 充 电, 这 一 发 现 显 示 了 未 来 避 免 或 减 少 新 能 源 汽 车 充 电 对 城 市 用 电 造 成 影 响 的 可 能 性 : 政 府 可 以 通 过 峰 谷 电 价 政 策 进 行 调 节, 并 同 时 结 合 宣 传 教 育 引 导 新 能 源 汽 车 用 户 尽 量 利 用 用 电 谷 底 时 段 充 电 ( 四 ) 小 结 及 政 策 建 议 相 比 美 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场, 中 国 新 能 源 汽 车 市 场 消 费 者 结 构 与 其 有 较 大 差 别 : 中 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 有 一 定 比 例 来 自 于 中 低 收 入 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 家 庭, 这 部 分 家 庭 注 重 其 高 补 贴 不 限 购 的 政 策 优 惠 及 新 能 源 汽 车 行 驶 及 维 护 的 低 成 本 ; 一 部 分 来 自 增 购 需 求, 如 由 于 家 庭 中 驾 驶 者 人 数 的 增 长 而 带 来 的 购 车 需 求, 主 要 用 于 补 充 出 行, 这 些 家 庭 也 是 基 于 新 能 源 汽 车 的 高 补 贴 及 不 限 购 限 行 的 政 策 优 惠 ; 还 有 一 部 分 来 自 追 求 流 行 个 性 和 新 事 物 ( 高 科 技 ) 的 消 费 者, 这 些 购 买 者 一 般 具 有 较 高 收 入 水 平 并 追 求 代 表 高 科 技 或 身 份 的 高 端 新 能 源 汽 车 因 此 在 未 来 随 着 我 国 对 新 能 源 汽 车 补 贴 及 优 惠 政 策 的 进 一 步 减 少, 如 何 避 免 前 两 种 消 费 者 随 之 减 少 将 成 为 一 个 亟 待 解 决 的 问 题 为 保 持 新 能 源 汽 车 市 场 持 续 增 长, 中 国 新 能 源 汽 车 主 要 企 业 以 及 产 业 发 展 政 策 制 定 应 有 预 见 性 地 予 以 调 整, 例 如 在 致 力 于 发 展 高 性 能 高 科 技 含 量 新 能 源 汽 车 的 同 时, 根 据 不 同 需 求 的 消 费 者 群 体 是 否 应 当 适 当 发 展 低 成 本 的 城 市 适 用 型 新 能 源 汽 车 27

29 在 新 能 源 汽 车 消 费 市 场 结 构 中, 对 机 动 车 有 刚 性 需 求 的 家 庭 其 收 入 较 低, 而 购 买 高 端 新 能 源 汽 车 的 消 费 者 在 调 查 中 大 多 为 较 高 收 入 的 家 庭 目 前 中 国 各 城 市 对 其 新 能 源 汽 车 购 买 者 采 用 同 样 的 补 贴 形 式, 但 相 同 的 政 府 补 贴 作 用 于 这 两 个 明 显 不 同 人 群 会 导 致 对 补 贴 公 平 性 的 质 疑 随 着 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 的 进 一 步 发 展, 补 贴 的 社 会 公 平 问 题 会 成 为 政 府 和 人 民 关 注 的 焦 点 在 这 一 方 面, 美 国 的 政 策 可 能 会 对 我 国 解 决 这 一 问 题 有 所 启 示 在 美 国, 因 为 加 州 的 新 能 源 车 购 买 者 中 高 收 入 家 庭 占 明 显 多 数, 许 多 公 民 就 提 出 为 什 么 我 们 要 补 贴 富 人 的 疑 问 所 以 今 年 开 始 最 新 的 加 州 补 贴 政 策 对 家 庭 收 入 也 做 了 一 定 的 限 制 : 单 人 报 税 收 入 超 过 25 万 美 元, 家 庭 主 收 入 报 税 超 过 34 万 美 元 或 夫 妻 一 起 报 税 收 入 超 过 50 万 美 元 家 庭 的 不 能 得 到 加 州 的 补 贴 ; 同 时, 家 庭 收 入 少 于 或 等 于 联 邦 贫 困 线 三 倍 的 每 购 车 一 辆 可 再 增 加 1500 美 元 的 补 贴 新 能 源 汽 车 市 场 的 发 展 依 赖 于 与 之 配 套 的 充 电 基 础 设 施, 与 美 国 新 能 源 汽 车 充 电 基 础 设 施 相 比, 在 中 国 新 能 源 汽 车 用 户 调 查 中 无 论 客 观 还 是 主 观 反 应 都 显 示 了 充 电 基 础 设 施 仍 有 较 大 的 进 步 空 间 2015 年 10 月, 国 家 发 改 委 发 布 了 2015 至 2020 年 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 发 展 指 南, 在 预 测 2020 年 全 国 新 能 源 汽 车 保 有 量 将 超 过 500 万 辆 基 础 上, 致 力 于 建 立 与 之 相 适 应 的 充 电 基 础 设 施 因 此 我 们 可 以 拭 目 以 待 我 国 充 电 基 础 设 施 在 未 来 几 年 的 快 速 发 展 和 完 善 另 外 在 完 善 基 础 充 电 设 施 过 程 中, 政 府 应 积 极 创 新 提 供 各 种 灵 活 方 便 的 补 充 式 充 电 方 式, 如 移 动 充 电 车 同 时 政 府 应 出 台 相 应 的 电 价 政 策, 并 配 以 宣 传 引 导 使 新 能 源 汽 车 用 户 优 化 其 充 电 时 段 以 避 免 可 能 对 城 市 用 电 造 成 影 响 这 一 分 析 是 建 立 在 北 京 和 上 海 市 新 能 源 汽 车 用 户 反 馈 与 美 国 11 个 州 和 华 盛 顿 地 区 新 能 源 汽 车 用 户 调 查 结 果 基 础 上 需 要 注 意 的 是 由 于 北 京 上 海 受 访 新 能 源 汽 车 用 户 的 数 量 较 少 而 关 注 新 能 源 汽 车 的 用 户 可 能 更 愿 意 回 答 调 查 问 卷 以 及 调 查 方 法 的 局 限 性 等 原 因 可 能 会 导 致 样 本 偏 差, 即 可 能 不 具 有 对 北 京 上 海 新 能 源 汽 车 用 户 的 代 表 性, 但 作 为 对 我 国 新 能 源 汽 车 市 场 这 一 较 新 领 域 的 初 步 研 究, 这 一 分 析 结 果 仍 然 对 其 产 业 发 展 具 有 借 鉴 及 启 示 意 义 未 来 的 研 究 将 进 一 步 增 加 调 查 区 域 和 人 群 数 量, 提 高 样 本 覆 盖 率, 并 采 用 多 种 调 查 方 法 和 建 立 多 种 统 计 分 析 模 型, 最 大 程 度 减 少 样 本 偏 差 的 影 响, 以 全 面 探 索 并 揭 示 我 国 新 能 源 汽 车 消 费 者 市 场 的 主 要 特 征 28

CMRO 中国文化对外传播效果研究

CMRO 中国文化对外传播效果研究 1 5 16 ; ; [China Media Report Overseas. 2011; 7(4): 25-37] 2004 11 2010 10 322 369 691 96 () 2 8 5 2008 --2010 5 16 7 2 5 1 1 1 16 1 [] 08EXW001 2.[M].2005. http://www.chinamediaoverseas.com 25 editor@chinamediaoverseas.com

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322D392D32B971B0CAA8AEB2A3B77E2DC2B2A4B65FA5BFC5E9A4A4A4E55F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20322D392D32B971B0CAA8AEB2A3B77E2DC2B2A4B65FA5BFC5E9A4A4A4E55F2E646F63> ( 動 IEK 2010 12 31 Tel:+886-3-5916167 E-mail:YMTai@itri.org.tw : : 適 合 僑 外 商 來 台 投 資 產 業 建 議 電 動 車 產 業 9 電 動 車 產 業 1-1 產 業 定 義 (1) 產 業 定 義 範 疇 A. 定 義 : 電 動 車 (electric vehicle, 簡 稱 EV) 是 指 將 動 力 源 的 引

More information

1556 地 理 科 学 进 展 30 卷 他 关 于 农 村 住 房 结 构 与 抗 震 性 能 的 研 究, 则 多 是 从 工 程 抗 灾 的 角 度, 研 究 某 种 构 造 类 型 的 房 屋, 力 图 找 到 传 统 房 屋 的 结 构 失 误 和 新 建 房 屋 中 存 在 的 问 [

1556 地 理 科 学 进 展 30 卷 他 关 于 农 村 住 房 结 构 与 抗 震 性 能 的 研 究, 则 多 是 从 工 程 抗 灾 的 角 度, 研 究 某 种 构 造 类 型 的 房 屋, 力 图 找 到 传 统 房 屋 的 结 构 失 误 和 新 建 房 屋 中 存 在 的 问 [ 第 30 卷 第 12 期 2011 年 12 月 地 理 科 学 进 展 PROGRESS IN GEOGRAPHY Vol.30, No.12 Dec., 2012 中 国 农 村 地 区 住 房 结 构 的 区 域 差 异 及 其 影 响 因 素 1, 2, 李 方 一 3 1,, 高 晓 路 2 2, 王 英 杰 (1. 中 国 科 学 院 区 域 可 持 续 发 展 分 析 与 模 拟 重

More information

本 期 目 录 政 策 动 态... 1 日 本 : 新 能 源 汽 车 国 家 战 略 推 燃 料 电 池... 1 韩 国 : 发 布 电 动 汽 车 量 产 发 展 规 划... 2 马 凯 赴 安 徽 深 圳 调 研 新 能 源 汽 车 产 业... 2 新 能 源 汽 车 列 入 十 二

本 期 目 录 政 策 动 态... 1 日 本 : 新 能 源 汽 车 国 家 战 略 推 燃 料 电 池... 1 韩 国 : 发 布 电 动 汽 车 量 产 发 展 规 划... 2 马 凯 赴 安 徽 深 圳 调 研 新 能 源 汽 车 产 业... 2 新 能 源 汽 车 列 入 十 二 未 经 许 可 请 勿 转 载 全 球 新 能 源 汽 车 动 态 Global New Energy Vehicle Dynamics 2014 年 第 2 期 北 京 市 新 能 源 汽 车 发 展 促 进 中 心 中 国 科 学 技 术 信 息 研 究 所 2014 年 2 月 20 日 本 期 导 读 政 策 动 态 日 本 新 能 源 汽 车 国 家 战 略 推 燃 料 电 池 产 业 动

More information

天 主 教 輔 仁 大 學 社 會 學 系 學 士 論 文 小 別 勝 新 婚? 久 別 要 離 婚? 影 響 遠 距 家 庭 婚 姻 感 情 因 素 之 探 討 Separate marital relations are getting better or getting worse? -Exp

天 主 教 輔 仁 大 學 社 會 學 系 學 士 論 文 小 別 勝 新 婚? 久 別 要 離 婚? 影 響 遠 距 家 庭 婚 姻 感 情 因 素 之 探 討 Separate marital relations are getting better or getting worse? -Exp 天 主 教 輔 仁 大 學 社 會 學 系 學 士 論 文 小 別 勝 新 婚? 久 別 要 離 婚? 影 響 遠 距 家 庭 婚 姻 感 情 因 素 之 探 討 Separate marital relations are getting better or getting worse? -Explore the impact of emotional factors couples do not

More information

% 30% % % % %

% 30% % % % % 2 2 Economics of Education Research (Beida) 3 2004 6 Institute of Economics of Education, Peking University 100871 2001 115 6 70% 2002 145 6 64.7% 5 2002 80% 2003 212 67 46% 2003 6 2003 8 1 50 15 2003

More information

,,,,,,,,,,1861 12 ; (),,,,,,,, 1862,1864 8,,() () () () () () (), :,,,,,,,,,,,,,,,, 95 %,, 1.,,, 20 (1838 ) (1873 ),1 1 1953 1953 18731953 ( ) 54440 3

,,,,,,,,,,1861 12 ; (),,,,,,,, 1862,1864 8,,() () () () () () (), :,,,,,,,,,,,,,,,, 95 %,, 1.,,, 20 (1838 ) (1873 ),1 1 1953 1953 18731953 ( ) 54440 3 () FUDAN JOURNAL (Social Sciences) 2000 5 No. 5 2000 ( 200433) [] [ ],,,, [] K254 C921 [] A [ ] 0257 0289(2000) 05 0033 012 The Effect of the War of the Taiping Heavenly Kingdom On the Population of Zhejiang

More information

4 51 1 Scoones 1998 20 60 70 2002 2001 20 90 World Bank DFID Sussex IDS 2012 2 2. 1 UNDP CARE DFID DFID DFID 1997 IDS 2009 1 5

4 51 1 Scoones 1998 20 60 70 2002 2001 20 90 World Bank DFID Sussex IDS 2012 2 2. 1 UNDP CARE DFID DFID DFID 1997 IDS 2009 1 5 38 4 2014 7 Vol. 38 No. 4 July 2014 50 Population Research * 30 4 100872 Livelihood and Development Capacity of Families Obeying the Family Planning Policy in Rural China A Sustainable Livelihood Analytical

More information

2011 2011 A B A 18 A 2006 2007 2008 2007 2007a 2007b 2007 2010 2010 2011 2009 2007 2011 23

2011 2011 A B A 18 A 2006 2007 2008 2007 2007a 2007b 2007 2010 2010 2011 2009 2007 2011 23 A 18 * A 18 A D035. 1 A 1674-2486 2015 02-0022 - 25 Bennett 1976 Cell 1977 Whyte 1974 * chennabo@ mail. sysu. edu / 12YJC840048 13YJA810002 985 22 2011 2011 A B A 18 A 2006 2007 2008 2007 2007a 2007b 2007

More information

untitled

untitled 19932005 1 1993-2005 The Urban Residential Housing System in Shanghai 1993-2005: the Marketization Process and Housing Affordability Jie Chen, Assistant Professor, Management School of Fudan University,

More information

标题

标题 第 16 卷 第 3 期 2015 年 6 月 北华大学学报( 社会科学版) JOURNAL OF BEIHUA UNIVERSITY( Social Sciences) Vol 16 No 3 Jun 2015 高 / 低分组学生英语词汇记忆力差异研究 吴丽林 黄锦珊 [ 摘 要] 采用量性问卷法与质性访谈法相结合的研究方法,通过问卷 个人访谈 现场测试等方式,对 高 / 低分组学生在词汇记忆上,诸如他们所构建的语音图式

More information

YANGTZE RIVER ACADEMIC 2013 4 40 2013 No. 4 Serial No. 40 100081 1960 1992 2004 1974 2004 2000 1 27 2013 4 1992 25 27 1983 1 2006 144 145 2000 111 28 2006 144 2007 28 3330 29 30 2013 4 2006 78 2006 174

More information

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg

A VALIDATION STUDY OF THE ACHIEVEMENT TEST OF TEACHING CHINESE AS THE SECOND LANGUAGE by Chen Wei A Thesis Submitted to the Graduate School and Colleg 上 海 外 国 语 大 学 SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 硕 士 学 位 论 文 MASTER DISSERTATION 学 院 国 际 文 化 交 流 学 院 专 业 汉 语 国 际 教 育 硕 士 题 目 届 别 2010 届 学 生 陈 炜 导 师 张 艳 莉 副 教 授 日 期 2010 年 4 月 A VALIDATION STUDY

More information

43 14. 45 3 7 220 1 2 cm /s 2 1. 5 3 1 4 c d 1 /40 1 /4 1 /9 600 0. 129 6 7 1 /6 400 1 /256 000 1. 5 2 2 2. 1 /m /Hz /kn / kn m 6 6 0. 1 ~ 50 600 1 80

43 14. 45 3 7 220 1 2 cm /s 2 1. 5 3 1 4 c d 1 /40 1 /4 1 /9 600 0. 129 6 7 1 /6 400 1 /256 000 1. 5 2 2 2. 1 /m /Hz /kn / kn m 6 6 0. 1 ~ 50 600 1 80 43 14 2013 7 Building Structure Vol. 43 No. 14 Jul. 2013 * 1 1 1 2 3 3 3 2 2 1 100013 2 430022 3 200002 1 40 ETABS ABAQUS TU355 TU317 +. 1 A 1002-848X 2013 14-0044-04 Compairion study between the shaking

More information

教 育 科 學 期 刊

教  育  科  學  期  刊 彰 化 縣 偏 遠 地 區 國 中 學 生 數 學 學 習 態 度 及 其 影 響 因 素 之 研 究 * 吳 怡 儒 ** 蔡 文 榮 *** 李 林 滄 * 彰 化 縣 立 原 斗 國 民 中 學 數 學 教 師 ** 國 立 中 興 大 學 教 師 專 業 發 展 研 究 所 副 教 授 *** 國 立 中 興 大 學 應 用 數 學 研 究 所 教 授 摘 要 本 研 究 主 要 目 的 在

More information

Microsoft Word - Alan Jameson's Master's Thesis.pdf

Microsoft Word - Alan Jameson's Master's Thesis.pdf Obstacles and Opportunities for Microcredit Companies Developing in the Countryside Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for Master of Arts in the Graduate School of The Ohio

More information

host society. Unlike other specialized guild organizations or political institution the ethnic Chinese associations in the Netherlands exhibit a multi

host society. Unlike other specialized guild organizations or political institution the ethnic Chinese associations in the Netherlands exhibit a multi 2010 9 3 Overseas Chinese History Studies September 2010 No. 3 殎 檨檨 殎 殎 檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨檨 殎 100732 D634. 356. 3 A 1002-5162 2010 03-0001 - 12 The Village-Simulation Phenomena and the Overseas

More information

a b

a b 38 3 2014 5 Vol. 38 No. 3 May 2014 55 Population Research + + 3 100038 A Study on Implementation of Residence Permit System Based on Three Local Cases of Shanghai Chengdu and Zhengzhou Wang Yang Abstract

More information

Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily life, the food on the table in the fa

Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily life, the food on the table in the fa 2007 10 177-196 Symbolic Meanings of the Food in the First Lunar Month between China and 177 Japan He Bin Professor, School of Humanities and Social Sciences Tokyo Metropolitan University Abstract In daily

More information

GDP = + + SNA

GDP = + + SNA 许宪春 GDP GDP 0086 4 GDP = + + SNA 993 008 5 03 GDP GDP = + + = + + + + - GDP GDP GDP GDP GDP = + + - + - = + + + 3 6 3 4 5 3 4 5 008 38 0 5 0 3 008 SNA European Commission, International Monetary Fund,

More information

一 一 带 一 路 建 设 开 拓 中 国 东 盟 合 作 战 略 机 遇 中 国 东 盟 合 作 在 过 去 的 黄 金 十 年 中 取 得 显 著 成 效, 相 继 签 署 了 全 面 经 济 合 作 框 架 协 议 货 物 贸 易 协 定 服 务 贸 易 协 定 投 资 协 定, 并 建 成

一 一 带 一 路 建 设 开 拓 中 国 东 盟 合 作 战 略 机 遇 中 国 东 盟 合 作 在 过 去 的 黄 金 十 年 中 取 得 显 著 成 效, 相 继 签 署 了 全 面 经 济 合 作 框 架 协 议 货 物 贸 易 协 定 服 务 贸 易 协 定 投 资 协 定, 并 建 成 一 带 一 路 视 野 下 中 国 东 盟 合 作 的 机 遇 瓶 颈 与 路 径 兼 论 中 泰 战 略 合 作 探 路 者 作 用 周 方 冶 中 国 社 会 科 学 院 亚 太 与 全 球 战 略 研 究 院 摘 要 : 一 带 一 路 建 设 将 为 中 国 东 盟 基 础 设 施 互 联 互 通 提 供 全 方 位 支 持, 促 进 沿 线 各 国 产 业 结 构 调 整, 有 助 于 推

More information

Microsoft Word - 793-797 tb20150504赵宏宇s-高校教改纵横.doc

Microsoft Word - 793-797 tb20150504赵宏宇s-高校教改纵横.doc 微 生 物 学 通 报 Microbiology China tongbao@im.ac.cn Apr. 20, 2016, 43(4): 793 797 http://journals.im.ac.cn/wswxtbcn DOI: 10.13344/j.microbiol.china.150504 高 校 教 改 纵 横 生 物 工 程 专 业 发 酵 课 程 群 建 设 探 索 * 赵 宏 宇

More information

标题

标题 第 34 卷 摇 第 2 期 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 2015 年 2 月 情 摇 报 摇 杂 摇 志 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 摇 JOURNAL OF INTELLIGENCE Vol. 34 摇 No. 2 Feb. 摇 2015 * 科 学 计 量 学 在 技 术 预 见 中 的 应 用 研 究 以 新 能 源 汽 车 产 业 为 例 梁 摇

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 國 立 中 山 大 學 教 育 研 究 所 碩 士 論 文 學 生 家 長 國 中 教 育 人 員 對 國 中 基 本 學 力 測 驗 態 度 及 改 進 意 見 之 研 究 研 究 生 : 傅 秋 英 撰 指 導 教 授 : 蔡 清 華 博 士 中 華 民 國 九 十 六 年 六 月 摘 要 國 中 基 本 學 力 測 驗 是 我 國 有 史 以 來 參 加 人 數 最 多 涵 蓋 範 圍 最 廣

More information

32 2 2013 227 238 Studies in the History of Natural Sciences Vol. 32 No. 2 2013 100191 4972 N092 TS-092 A 1000-1224 2013 02-0227-12 1 1 10 9 1 2012-09-03 2013-06-25 1962 2008 228 32 10 1298 1324 1324 1325

More information

产 业 经 济 的 功 能 定 位 1993 年, 国 务 院 提 出 北 京 新 规 划 要 突 出 首 都 特 点, 发 挥 首 都 优 势, 积 极 调 整 北 京 的 产 业 结 构, 促 进 第 三 产 业 的 发 展 北 京 经 济 开 始 退 二 进 三, 第 三 产 业 快 速 发

产 业 经 济 的 功 能 定 位 1993 年, 国 务 院 提 出 北 京 新 规 划 要 突 出 首 都 特 点, 发 挥 首 都 优 势, 积 极 调 整 北 京 的 产 业 结 构, 促 进 第 三 产 业 的 发 展 北 京 经 济 开 始 退 二 进 三, 第 三 产 业 快 速 发 首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 首 都 新 定 位 下 轨 道 交 通 产 业 发 展 研 究 孙 瑜 ( 中 国 社 科 院 工 业 经 济 研 究 所, 北 京 100071) 摘 要 : 在 首 都 新 的 城 市 功 能 定 位 下, 北 京 轨 道 交 通 产 业 正 在 进 行 新 一 轮 产 业 升 级 本 文 深 入 研 究 了 北 京 轨 道 交 通

More information

28 2015 3 1 2 2011-2012 38 985 31 EXCEL 2005-2010 985 3 985 2011 2012 EXCEL 38 985 31 985 2011-2012 38 985 1. 38 985 90 20 70 1 2005-2010 2011-2012 13

28 2015 3 1 2 2011-2012 38 985 31 EXCEL 2005-2010 985 3 985 2011 2012 EXCEL 38 985 31 985 2011-2012 38 985 1. 38 985 90 20 70 1 2005-2010 2011-2012 13 36 3 Vol. 36 No.3 2 0 1 5 5 May 2 0 1 5 985 2011-2012 361005 2011-2012 985 985 985 2005-2012 985 985 G645 A 1001-4519 2015 03-0027 - 12 DOI 10. 14138 /j. 1001-4519. 2015. 03. 002712 2005-2010 985 2012

More information

度 身 體 活 動 量 ; 芬 蘭 幼 兒 呈 現 中 度 身 體 活 動 量 之 比 例 高 於 臺 灣 幼 兒 (5) 幼 兒 在 投 入 度 方 面 亦 達 顯 著 差 異 (χ²=185.35, p <.001), 芬 蘭 與 臺 灣 幼 兒 多 半 表 現 出 中 度 投 入 與 高 度

度 身 體 活 動 量 ; 芬 蘭 幼 兒 呈 現 中 度 身 體 活 動 量 之 比 例 高 於 臺 灣 幼 兒 (5) 幼 兒 在 投 入 度 方 面 亦 達 顯 著 差 異 (χ²=185.35, p <.001), 芬 蘭 與 臺 灣 幼 兒 多 半 表 現 出 中 度 投 入 與 高 度 臺 灣 與 芬 蘭 幼 兒 園 室 內 自 由 遊 戲 內 涵 之 探 討 林 昭 溶 毛 萬 儀 經 國 管 理 暨 健 康 學 院 幼 兒 保 育 系 副 教 授 joyce@ems.cku.edu.tw 吳 敏 而 國 家 教 育 研 究 院 研 究 員 rozwu@mail.naer.edu.tw wanyi@ems.cku.edu.tw 摘 要 自 由 遊 戲 被 視 為 是 幼 兒 的

More information

标题

标题 第 26 卷 第 5 期 2013 年 9 月 北 京 航 空 航 天 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics( Social Sciences Edition) Vol. 26 摇 No. 5 September, 2013 中 国 国 防 科 技 研 发 投 入 特 点

More information

文章

文章 农 学 学 报 206,6():7-2 Journal of Agriculture www.caaj.org 县 域 经 济 主 观 评 估 指 标 体 系 与 满 意 度 评 估 研 究 以 烟 台 市 为 例 齐 萍 萍, 郭 晓 月, 于 立 云 2, 李 青 ( 中 国 农 业 大 学 烟 台 研 究 院, 山 东 烟 台 264670; 2 山 东 省 市 诸 由 观 镇 人 民 政 府,

More information

156 ( ) [2] [ 3 ] [ 4 ] [5] [6] 1747 [ 7 ] ( ) [ 8 ] [2] 12 [3] [4] [5] [6] [7] [

156 ( ) [2] [ 3 ] [ 4 ] [5] [6] 1747 [ 7 ] ( ) [ 8 ] [2] 12 [3] [4] [5] [6] [7] [ BIBLID 1026-5279 (2005) 94:2 p. 155-172 (2005.12) 155 1324 1254 1 330 1936 1747 [ 1 ] Keywords Ma Tuan-lin Wen-hsien T ng-k ao Catalog Edition E-mail: craacl@faculty. pccu.edu.tw [1] 1626 6 156 (2005.12)

More information

Leisure Participation Type Differences And Leisure Satisfaction Differences Between Various Body Mass Indices: A Correlation Study To Taiwan s College

Leisure Participation Type Differences And Leisure Satisfaction Differences Between Various Body Mass Indices: A Correlation Study To Taiwan s College / / 40 3500 3064 1 Leisure Participation Type Differences And Leisure Satisfaction Differences Between Various Body Mass Indices: A Correlation Study To Taiwan s College Student Lien-Chung Lee / Chia-Te

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 i ii Abstract The most important task in human resource management is to encourage and help employees to develop their potential so that they can fully contribute to the organization s goals. The main

More information

201005 2 4 C J. C. Caldwell 訛 輯 輥 訛 輰 輥 Victor Nee 1 輥 輱 訛 1 1950 ~ 1971 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 5.96 5.90 6.67 6.18 6.

201005 2 4 C J. C. Caldwell 訛 輯 輥 訛 輰 輥 Victor Nee 1 輥 輱 訛 1 1950 ~ 1971 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 5.96 5.90 6.67 6.18 6. * 1949 ~ 1973 20 60 Abstract Previous studies of the high birth rate during the collectivization period in rural China have been focused on how the number of children helped towards the family s financial

More information

864 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 of apoptosis related factors, decrease the incidence of adverse reactions, which is of great

864 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 of apoptosis related factors, decrease the incidence of adverse reactions, which is of great 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 6 期 2016 年 6 月 863 曲 妥 珠 单 抗 联 合 多 西 紫 杉 醇 治 疗 Her-2 阳 性 乳 腺 癌 的 临 床 研 究 * 周 永 安, 刘 训 碧 黄 石 市 中 心 医 院 ( 普 爱 院 区 ) 乳 腺 肿 瘤 外 科, 湖 北 黄 石 435000 摘 要 : 目 的 探 析 注 射 用 曲

More information

4 38 1985 1990 1985 1990 2. 40 2. 23 2002 2. 04 2007 1. 89 2012 1. 86 2013 1981 2. 61 1985 1989 2. 29 1993 1. 5 ~ 1. 6 2013 1. 7 2014 2010 2013 2011 2

4 38 1985 1990 1985 1990 2. 40 2. 23 2002 2. 04 2007 1. 89 2012 1. 86 2013 1981 2. 61 1985 1989 2. 29 1993 1. 5 ~ 1. 6 2013 1. 7 2014 2010 2013 2011 2 38 3 2014 5 Vol. 38 No. 3 May 2014 3 Population Research * 2013 2013 1. 93 1. 84 1. 98 2. 01 1. 79 1. 83 1. 95 1. 81 104 1 2 128 102 59. 0% 20. 5% 12. 1% 8. 4% 100081 Fertility Intention of Rural and Urban

More information

昔与小王先生言:“王舒公介甫何至于无后”小王先生曰:“介甫天下之野狐也,又安得有后?”归白鲁公,鲁公曰:“有是哉

昔与小王先生言:“王舒公介甫何至于无后”小王先生曰:“介甫天下之野狐也,又安得有后?”归白鲁公,鲁公曰:“有是哉 () 1 61 146 167 374 36 14 2 2 1 1 9 1 3 2 3 1 7 1 1 3 1 1 3 28 4 104 35 5 22 3 3 2 1 2 1 11 5 10 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 3 2 1 3 3 2 1 5 1 600 166 77 50 6 5 8 2 22 5 1 1 2 6 1 3 1 3 5 1 1 3 17 1

More information

Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE OF SITUATIONAL LANGUAGE TEACHING OF ADVERB AT BEGINNING AND INTERMEDIATE LEVEL A Thes

Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE OF SITUATIONAL LANGUAGE TEACHING OF ADVERB AT BEGINNING AND INTERMEDIATE LEVEL A Thes 上 海 外 国 语 大 学 硕 士 学 位 论 文 对 外 汉 语 初 中 级 副 词 情 境 教 学 研 究 与 实 践 院 系 : 国 际 文 化 交 流 学 院 学 科 专 业 : 汉 语 国 际 教 育 姓 名 : 顾 妍 指 导 教 师 : 缪 俊 2016 年 5 月 Shanghai International Studies University THE STUDY AND PRACTICE

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF The Study on the New Pension Scheme for Civil Servants Evidence from Kaohsiung County I II 1. III Thesis Abstract Title of Thesis The Study on the New Pension Scheme for Civil Servants: Evidence from Kaohsiung

More information

180 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2013 年 第 19 卷 第 1 期 乐 府 诗 集 相 和 歌 辞 相 和 曲 下 陌 上 桑 : 蚕 饥 妾 复 思, 拭 泪 且 提 筐 值 得 注 意 的 是, 农 书 齐 民 要 术 中 拭 的 使 用 范 围 很 广, 不 但

180 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) 2013 年 第 19 卷 第 1 期 乐 府 诗 集 相 和 歌 辞 相 和 曲 下 陌 上 桑 : 蚕 饥 妾 复 思, 拭 泪 且 提 筐 值 得 注 意 的 是, 农 书 齐 民 要 术 中 拭 的 使 用 范 围 很 广, 不 但 第 19 卷 第 1 期 中 南 大 学 学 报 ( 社 会 科 学 版 ) Vol.19 No.1 2013 年 2 月 J. CENT. SOUTH UNIV. (SOCIAL SCIENCE) Feb. 2013 拭 揩 抹 擦 搌 的 历 史 演 变 与 方 言 分 布 王 娟 ( 太 原 师 范 学 院 文 学 院, 山 西 太 原,030012; 华 东 师 范 大 学 中 文 系, 上

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 ( 文 學 所 ) 碩 士 論 文 論 文 題 目 ( 陳 千 武 小 說 活 著 回 來 及 其 相 關 事 例 研 究 ) 論 文 題 目 (Chen Chien Wu Return Alive And Some Research About It) 研 究 生 : 朱 妍 淩 指 導 教 授 : 林 葉 連 中 華 民 國 一 0 一 年 6 月 8 日 陳 千 武 小 說

More information

我国原奶及乳制品安全生产和质量安全管理研究

我国原奶及乳制品安全生产和质量安全管理研究 密 级 论 文 编 号 中 国 农 业 科 学 院 硕 士 学 位 论 文 我 国 原 奶 及 乳 制 品 质 量 安 全 管 理 研 究 Study on Quality and Safety Management of Raw Milk and Dairy Products in China 申 请 人 : 段 成 立 指 导 教 师 : 叶 志 华 研 究 员 张 蕙 杰 研 究 员 申 请

More information

59-81

59-81 BIBLID 0254-4466(2001)19:2 pp. 59-81 19 2 90 12 * 59 60 19 2 1498-1583 6 1572 12 27 1525-1582 1572-1620 1368-1398 1426-1435 1450-1456 1610-1695 15 1538-1588 1535-1608 61 1 1503-1583 1516-1591 1472-1528

More information

ZHONG Chong A Study on the Map of Provincial Capital of Zhejiang Past and Present 1914 1914 1922 9 45. 5 67. 2 1 1929 3 1912 1929 1907 1909 1909 1912

ZHONG Chong A Study on the Map of Provincial Capital of Zhejiang Past and Present 1914 1914 1922 9 45. 5 67. 2 1 1929 3 1912 1929 1907 1909 1909 1912 200234 K921 /927 A 1674-2338 2014 01-0058 - 09 19 20 1 2 2013-08 - 04 41271154 1870-1919 2011BCK001 1971-58 ZHONG Chong A Study on the Map of Provincial Capital of Zhejiang Past and Present 1914 1914 1922

More information

Microsoft Word - ED-774.docx

Microsoft Word - ED-774.docx journal.newcenturyscience.com/index.php/gjanp Global Journal of Advanced Nursing Practice,214,Vol.1,No.1 The practicality of an improved method of intravenous infusion exhaust specialized in operating

More information

具有多个输入 特别是多个输出的 部门 或 单位 ( 称为 决策单元 Decision Making Unit 简称 DMU) 间的相对有效 8 性 C2R 模型是 DEA 的个模型 也是 DEA 的基础 和重要模型 假设有 n 个决策单元 DMUj( j = 1 2 3 n) 每个 DMU 有 m

具有多个输入 特别是多个输出的 部门 或 单位 ( 称为 决策单元 Decision Making Unit 简称 DMU) 间的相对有效 8 性 C2R 模型是 DEA 的个模型 也是 DEA 的基础 和重要模型 假设有 n 个决策单元 DMUj( j = 1 2 3 n) 每个 DMU 有 m 基于 DEA 模型的 我国政府社会管理职能绩效评价研究 以 30 个省 ( 直辖市 自治区 ) 为统计样本的实证分析 * 李超显 摘 要 政府社会管理职能绩效评价是政府管理中的一个重点和难点问题 本文采用数据包络分析模型对中 30 国 30 个省( 直辖市 自治区) 的政府社会管理职能绩效进行时空差异分析和实证评价 研究发现 个省( 直辖市 自治区) 的政府社会管理职能绩效具有空间差异性 雁行形态和区域梯度性

More information

2011_1_核红.indd

2011_1_核红.indd 中 国 科 技 资 源 导 刊 ISSN 1674-1544 2011 年 1 月 第 43 卷 第 1 期 24-32 CHINA SCIENCE & TECHNOLOGY RESOURCES REVIEW ISSN 1674-1544 Vol.43 No.1 24-32, Jan. 2011 山 西 省 区 域 竞 争 测 算 与 评 价 分 析 芦 晶 ( 上 海 对 外 贸 易 学 院, 上

More information

謝 辭 能 夠 完 成 這 本 論 文, 首 先 當 然 要 感 謝 的 是 我 的 指 導 教 授, 謝 林 德 老 師 這 段 時 間 老 師 不 厭 其 煩 的 幫 我 檢 視 論 文, 每 次 與 老 師 討 論 後 總 是 收 穫 很 多, 在 臺 灣 求 的 這 段 期 間 深 深 地

謝 辭 能 夠 完 成 這 本 論 文, 首 先 當 然 要 感 謝 的 是 我 的 指 導 教 授, 謝 林 德 老 師 這 段 時 間 老 師 不 厭 其 煩 的 幫 我 檢 視 論 文, 每 次 與 老 師 討 論 後 總 是 收 穫 很 多, 在 臺 灣 求 的 這 段 期 間 深 深 地 文 教 碩 博 士 位 程 碩 士 位 論 文 指 導 教 授 : 謝 林 德 博 士 Dr. Dennis Schilling 華 同 形 漢 字 詞 之 比 較 及 教 建 議 以 台 灣 八 千 詞 及 韓 漢 字 語 辭 典 分 析 為 例 Semantic and Pragmatic Features of Chinese and Korean Homographic Words with

More information

72,, :,,,1905,,,,,, 1911,,,,, (,, ),,,,,,,, 37 534. 591,,1918 4,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, 1918 6,,,,5 :1. ;2. ;3. ;4. ;5.,,,, :1. ;2. ;3. ;4. ;5.,;6. ;7.

72,, :,,,1905,,,,,, 1911,,,,, (,, ),,,,,,,, 37 534. 591,,1918 4,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,, 1918 6,,,,5 :1. ;2. ;3. ;4. ;5.,,,, :1. ;2. ;3. ;4. ;5.,;6. ;7. 71 2010 3 1918 1926 (, 100006) [] ; ; [ ] 19181926,,,,,,, [] K313. 44 ;D801 ; G513. 3 [] A [ ] 058320214 (2010) 0320071212 The Study on the Japanese Government s Improvement of the Policy to the Chinese

More information

2012 2 157 No. 2 2012 Jinan Journal Philosophy and Social Sciences Sum No. 157 100871 I127. 41 A 1000-5072 2012 02-0002 - 10 4 1 1 2 1540 1503 2 2011-06 - 27 1969 1 1985 19 2 3 1997 1998 3 2 34 2 3 1540

More information

致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外 国 语 大 学 毕 业 之 后, 于 2010 年 3 月 再 次 进 入 上 外, 非 常 有 幸 成 为 汉 语 国 际 教 育 专 业 的 研 究 生 回 顾 三 年 以 来 的 学 习 和 生 活, 顿 时 感 觉 这 段 时 间 也

致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外 国 语 大 学 毕 业 之 后, 于 2010 年 3 月 再 次 进 入 上 外, 非 常 有 幸 成 为 汉 语 国 际 教 育 专 业 的 研 究 生 回 顾 三 年 以 来 的 学 习 和 生 活, 顿 时 感 觉 这 段 时 间 也 精 英 汉 语 和 新 实 用 汉 语 课 本 的 对 比 研 究 The Comparative Study of Jing Ying Chinese and The New Practical Chinese Textbook 专 业 : 届 别 : 姓 名 : 导 师 : 汉 语 国 际 教 育 2013 届 王 泉 玲 杨 金 华 1 致 谢 本 人 自 2008 年 6 月 从 上 海 外

More information

chr82-06DuanW.hwp

chr82-06DuanW.hwp 上 海 小 三 線 建 設 在 縣 域 分 佈 特 點 的 歷 史 地 理 考 察 - 以 安 徽 省 寧 國 縣 为 例 - 段 偉 ( 中 國 復 旦 大 學 ) Ⅰ. 序 言 Ⅱ. 上 海 小 三 線 建 設 的 選 址 與 寧 國 縣 的 區 位 Ⅲ. 小 三 線 企 事 業 單 位 在 寧 國 縣 的 分 佈 Ⅳ. 改 造 後 的 寧 國 縣 小 三 線 建 設 與 城 鎮 發 展 Ⅴ.

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031312D31332DA655B0CFB9EAAC49A5AEA8E0B942B0CAB943C0B8BDD2B57BB27BAA70A4C0AA522D2D2DBBB2A46A30353032>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031312D31332DA655B0CFB9EAAC49A5AEA8E0B942B0CAB943C0B8BDD2B57BB27BAA70A4C0AA522D2D2DBBB2A46A30353032> 137 黃 永 寬 國 立 體 育 學 院 本 研 究 的 目 的 是 了 解 幼 兒 運 動 遊 戲 課 程 在 幼 稚 園 實 施 的 現 況, 並 進 一 步 分 析 北 中 南 三 區 實 施 現 況 差 異 情 形 及 幼 稚 園 教 師 對 幼 兒 運 動 遊 戲 課 程 的 認 知 以 355 名 幼 稚 園 教 師 為 研 究 對 象 研 究 工 具 為 自 編 幼 兒 運 動 遊

More information

32 3 2013 263 274 Studies in the History of Natural Sciences Vol. 32 No. 3 2013 100190 N092 A 1000-1224 2013 03-0263-12 0 1 1 1999 1939 1964 30 200 264 32 1 1 1 2011 6 3 265 1 1 2008 1 266 32 2 1 1976

More information

第一章 緒論

第一章 緒論 Journal of China Institute of Technology Vol.30-2004.6 A Study on the Value Concept and Related Factors of the Students in Vocational High School in Taiwan Tseng-Chai ChengJan- Shing SunChing-Kuo Cheng

More information

Microsoft Word - 《学位与研究生教育工作简明手册》(2016年版)(非终稿).docx

Microsoft Word - 《学位与研究生教育工作简明手册》(2016年版)(非终稿).docx 上 海 外 国 语 大 学 学 位 与 研 究 生 教 育 工 作 简 明 手 册 2016 年 版 SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY 二 一 六 年 九 月 前 言 为 加 强 研 究 生 教 育 与 学 位 管 理 工 作, 保 证 培 养 质 量, 我 部 根 据 国 务 院 学 位 委 员 会 国 家 教 育 部 和 上 海 市 教 委 有

More information

Microsoft Word 岑嘉玲-国际与公共事务学院-影响本科生签约与否的因素探究.doc

Microsoft Word 岑嘉玲-国际与公共事务学院-影响本科生签约与否的因素探究.doc 11 th OAPS Working Paper Series Paper No. 2014-041 Website: http://www.oaps.hk/ 1 影 响 本 科 生 签 约 与 否 的 因 素 探 究 Employment Survey of Undergraduates 岑 嘉 玲 刘 毅 宁 魏 雨 林 顾 诗 雅 王 天 天 屠 春 晓 张 晓 帆 Jialing CEN Yining

More information

中 国 管 理 科 学 年 则 基 于 离 差 最 大 化 的 思 想 综 合 利 用 各 种 赋 权 法 的 优 势 提 出 了 一 种 组 合 赋 权 方 法 求 解 最 优 规 划 模 型 来 确 定 组 合 权 重 王 中 兴 李 桥, 则 认 为 需 要 确 定 的 集 成 权 重 与 已

中 国 管 理 科 学 年 则 基 于 离 差 最 大 化 的 思 想 综 合 利 用 各 种 赋 权 法 的 优 势 提 出 了 一 种 组 合 赋 权 方 法 求 解 最 优 规 划 模 型 来 确 定 组 合 权 重 王 中 兴 李 桥, 则 认 为 需 要 确 定 的 集 成 权 重 与 已 第 卷 第 期 中 国 管 理 科 学 年 月!#$%% &' ' 文 章 编 号 (, 考 虑 专 家 判 断 信 息 的 灰 色 关 联 极 大 熵 权 重 模 型 金 佳 佳 米 传 民 徐 伟 宣 汪 群 峰 魏 亨 武 南 京 航 空 航 天 大 学 经 济 与 管 理 学 院 江 苏 南 京 中 国 科 学 院 科 技 政 策 与 管 理 科 学 研 究 所 北 京, 摘 要 本 文 提

More information

4.1 * / # 65 2015 6 65 43,500 5,548^ 147 428 13% 88.9 7,340 11,830 210,000 318,000 2,390 420 227 37% 113.4 1,235 216 205 19% 27.9 ** 7,340 1

4.1 * / # 65 2015 6 65 43,500 5,548^ 147 428 13% 88.9 7,340 11,830 210,000 318,000 2,390 420 227 37% 113.4 1,235 216 205 19% 27.9 ** 7,340 1 4.1 4.2 73% 13% 37% 19% 1 3%70 87% 4.1 4.3 17 60 2 4.4 43,500 65,000 5,1005,548 4.2 3,667 10,462 1 2 60 18 4.1 * / # 65 2015 6 65 2014-15 @ 43,500 5,548^ 147 428 13% 88.9 7,340 11,830 210,000 318,000 2,390

More information

为 止, 以 集 中 式 光 伏 发 电 系 统 为 主, 其 主 要 原 因 是 我 国 政 策 推 动 方 面 以 国 家 主 导 为 主, 这 种 自 上 而 下 的 政 策 和 运 行 方 式, 更 容 易 迅 速 推 动 集 中 式 光 伏 系 统 的 建 设 集 中 式 光 伏 发 电

为 止, 以 集 中 式 光 伏 发 电 系 统 为 主, 其 主 要 原 因 是 我 国 政 策 推 动 方 面 以 国 家 主 导 为 主, 这 种 自 上 而 下 的 政 策 和 运 行 方 式, 更 容 易 迅 速 推 动 集 中 式 光 伏 系 统 的 建 设 集 中 式 光 伏 发 电 The Distributed Renewable Energy and Smart Micro Grid System * 我 国 分 布 式 光 伏 发 电 的 现 状 与 展 望 1 王 文 静 2 王 斯 成 1 中 国 科 学 院 电 工 研 究 所 北 京 100190 2 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 能 源 研 究 所 北 京 100038 摘 要 文 章 论 述 了 分

More information

~ ~ ~

~ ~ ~ 36 4 2015 385 ~ 397 The Chinese Journal for the History of Science and Technology Vol. 36 No. 4 2015 1951 ~ 1956 100049 100190 1951 ~ 1966 1951 ~ 1956 N092 P62-092 A 1673-1441 2015 04-0385-13 1951 ~ 1966

More information

苗 栗 三 山 國 王 信 仰 及 其 地 方 社 會 意 涵 The Influences and Implications of Local Societies to Three Mountain Kings Belief, in Taiwan Miaoli 研 究 生 : 林 永 恩 指 導

苗 栗 三 山 國 王 信 仰 及 其 地 方 社 會 意 涵 The Influences and Implications of Local Societies to Three Mountain Kings Belief, in Taiwan Miaoli 研 究 生 : 林 永 恩 指 導 國 立 交 通 大 學 客 家 文 化 學 院 客 家 社 會 與 文 化 學 程 碩 士 論 文 苗 栗 三 山 國 王 信 仰 及 其 地 方 社 會 意 涵 The Influences and Implications of Local Societies to Three Mountain Kings Belief, in Taiwan Miaoli 研 究 生 : 林 永 恩 指 導 教

More information

社科网-论文在线

社科网-论文在线 美 国 工 程 博 士 培 养 模 式 及 其 对 我 国 实 践 的 启 示 曹 勇 程 玲 ( 华 中 科 技 大 学 管 理 学 院, 湖 北 武 汉,430074) 摘 要 : 伴 随 着 世 界 经 济 全 球 化 工 业 化 信 息 化 开 放 式 创 新 国 际 一 体 化 的 趋 势 和 国 内 转 变 经 济 发 展 方 式 建 设 创 新 型 国 家 的 需 要, 社 会 对 高

More information

蒋 哲等 基于 CVM 的有机农业认知程度和消费意愿研究 201 (P 0.000). On the basis of these results, enhancing publicity, pricing reasonably, focusing on high- income groups ar

蒋 哲等 基于 CVM 的有机农业认知程度和消费意愿研究 201 (P 0.000). On the basis of these results, enhancing publicity, pricing reasonably, focusing on high- income groups ar 中国农学通报 2016,32(5):200-204 Chinese Agricultural Science Bulletin 基于 CVM 的有机农业认知程度和消费意愿研究 以江西省居民为例 蒋 哲 1 朱 波 1 田 媛 1 梁 超 1 刘章勇 1 陈 阜 1,2 2 1 长江大学农学院 湖北荆州 434025 中国农业大学农学与生物技术学院 北京 100193 摘 要 为探讨参与者对有机农业的认知程度

More information

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 生 死 學 系 碩 士 論 文 線 上 墓 園 服 務 內 涵 與 模 式 建 構 之 研 究 A Study on Online Memorial Services and Model Construction 研 究 生 : 林 威 伸 指 導 教 授 : 蔡 明 昌 博 士 中 國 民 國 九 十 九 年 十 二 月 十 五 日 感 謝 所 有 幫 助 過 我 的 人, 特

More information

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 中 考 英 语 科 考 试 标 准 及 试 卷 结 构 技 术 指 标 构 想 1 王 后 雄 童 祥 林 ( 华 中 师 范 大 学 考 试 研 究 院, 武 汉,430079, 湖 北 ) 提 要 : 本 文 从 结 构 模 式 内 容 要 素 能 力 要 素 题 型 要 素 难 度 要 素 分 数 要 素 时 限 要 素 等 方 面 细 致 分 析 了 中 考 英 语 科 试 卷 结 构 的

More information

<46495420446F63756D656E7428442D2D796E2DB9A4D7F72D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303133C4EA2DB5DA35C6DA2D30352D31302DC1C9C4FEBBF9B5D82DB8BEB6F9B2A12E6D6469>

<46495420446F63756D656E7428442D2D796E2DB9A4D7F72D31C6DABFAF2D31D6D0D2BDD2A9CFD6B4FABBAF2D32303133C4EA2DB5DA35C6DA2D30352D31302DC1C9C4FEBBF9B5D82DB8BEB6F9B2A12E6D6469> 绎 1. 110032 2. 100029 3. 100045 4. 300193 5. 116023 6. 510120 7. 110004 8. 250011 9. 210029 10. 200032 11. 510405 12. 210008 13. 201102 14. 300074 13 3 1~2 doi: 10.11842/wst.2013.05.039 R725.6 A World

More information

「本港青少年網上行為」調查

「本港青少年網上行為」調查 1) 2) Analysis of Local Net Group : the Implications of the Study on Net Behavior of Youth in Hong Kong CHAN King Chuen Information & Research Manager, Breakthrough CHAN Chi Fu Investigator of Research

More information

(Microsoft Word -

(Microsoft Word - 德 霖 學 報 第 二 十 一 期 民 國 九 十 六 年 六 月 李 商 隱 詩 學 箋 釋 方 法 探 析 以 回 中 牡 丹 爲 雨 所 敗 二 首 之 彙 評 進 行 詮 解 李 商 隱 詩 學 箋 釋 方 法 探 析 以 回 中 牡 丹 爲 雨 所 敗 二 首 之 彙 評 進 行 詮 解 陳 秀 美 德 霖 技 術 學 院 通 識 中 心 講 師 摘 要 明 清 以 來 諸 家 箋 釋 李

More information

,,,,,, (William Parish) , 2865, : (1966 ) 20,,, 20, :,, :,, (Destratification) (Parish,1984 :84-120), 1983 (N = 1774) (Xie &Lin, 1986) 19

,,,,,, (William Parish) , 2865, : (1966 ) 20,,, 20, :,, :,, (Destratification) (Parish,1984 :84-120), 1983 (N = 1774) (Xie &Lin, 1986) 19 2004 4 Abstract :Depending on the data of The Changing of China s Social Structure in 2001, this paper analyses the attainment of Chinese social status of different historical period by linear regression

More information

Microsoft Word - 05 許雪姬3校稿0123.doc

Microsoft Word - 05 許雪姬3校稿0123.doc 臺 灣 史 研 究 第 21 卷 第 4 期, 頁 187-217 民 國 103 年 12 月 中 央 研 究 院 臺 灣 史 研 究 所 保 密 局 臺 灣 站 二 二 八 史 料 的 解 讀 與 研 究 許 雪 姬 摘 要 2008 年 4 月 中 央 研 究 院 臺 灣 史 研 究 所 購 得 某 情 治 人 員 遺 留 的 相 關 檔 案, 其 中 有 二 二 八 事 件 期 間 保 密

More information

600 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 were significantly decreased, but the levels of IL-12 in two groups were significantly increa

600 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 were significantly decreased, but the levels of IL-12 in two groups were significantly increa 现 代 药 物 与 临 床 Drugs & Clinic 第 31 卷 第 5 期 2016 年 5 月 599 喘 可 治 注 射 液 联 合 细 辛 脑 注 射 液 治 疗 小 儿 毛 细 支 气 管 炎 的 临 床 研 究 唐 辉 英, 佘 定 平, 马 颐 娇 深 圳 市 儿 童 医 院 呼 吸 科, 广 东 深 圳 518026 摘 要 : 目 的 探 讨 喘 可 治 注 射 液 联 合

More information

Integration of English-Chinese Word Segmentation and Word Alignment

Integration of English-Chinese Word Segmentation and Word Alignment Journal of Chinese Language and Computing 16 (4): 239-252 239 1 新 加 坡 华 语 教 材 用 字 的 频 率 与 分 布 王 惠 新 加 坡 国 立 大 学 中 文 系 chswh@nus.edu.sg 摘 要 本 文 在 一 个 覆 盖 面 广 泛 的 切 分 标 注 教 材 语 料 库 基 础 上, 对 新 加 坡 中 小 学 课

More information

,,,, 1980,,,,, 1980, (, J,1980) (,,1980) (,,1982) (,1980) (,1982) (, 1983) (,1983) (, 1983) (,1983) (,1985) (, C,1985), 1981 1982,,, : (1980 ),,,,,, (

,,,, 1980,,,,, 1980, (, J,1980) (,,1980) (,,1982) (,1980) (,1982) (, 1983) (,1983) (, 1983) (,1983) (,1985) (, C,1985), 1981 1982,,, : (1980 ),,,,,, ( 2006 2 No. 2,2006 122 JOURNAL OF HISTORIOGRAPHY Serial No. 122 (, 100875 ;, 100006) [ ],, [ ] [ ] K092 [ ]A []100225332 (2006) 0220001211, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [] 2005212220 1924 ;,, ( :,,1924 ),,,,,,,,,

More information

Microsoft Word - chnInfoPaper6

Microsoft Word - chnInfoPaper6 文 章 编 号 :3-77(2)-- 文 章 编 号 :92 基 于 中 文 拼 音 输 入 法 数 据 的 汉 语 方 言 词 汇 自 动 识 别 张 燕, 张 扬 2, 孙 茂 松 (. 清 华 大 学 计 算 机 系, 北 京 市 84;2. 搜 狗 科 技 公 司, 北 京 市 84) 摘 要 : 方 言 研 究 领 域 中 的 语 音 研 究 词 汇 研 究 及 语 法 研 究 是 方 言

More information

continuous eastward dissemination of the jades of Khotan into Dunhuang and the Central Plains as well as into the other kingdoms along the Silk Road s

continuous eastward dissemination of the jades of Khotan into Dunhuang and the Central Plains as well as into the other kingdoms along the Silk Road s DUNHUANG RESEARCH NO. TOTAL 10 11 荣新江 1 朱丽双 2 ( 北京大学中国古代史研究中心 北京 ; 北京大学国际汉学家研修基地 北京 ) ;; ; ; ( ) DOI10.13584/j.cnki.issn1000-4106.2014.03.026 From Tribute to Trade Eastward Dissemination of the Jades of

More information

163 β

163 β 162 02 0162-07 β 163 β 164 165 166 167 168 Biologial significance of carbohydrates Ke-Yi WANG (Institute of Biochemistry and Cell Biology, Shanghai Institures for Biological Sciences, Shanghai 200031,

More information

Shanghai International Studies University MANAGEMENT CONTRACT MODEL IN CHINESE HOTEL BASED ON ANALYSIS OF H GROUP'S HOTEL BUSINESS A Thesis Submitted

Shanghai International Studies University MANAGEMENT CONTRACT MODEL IN CHINESE HOTEL BASED ON ANALYSIS OF H GROUP'S HOTEL BUSINESS A Thesis Submitted 上 海 外 国 语 大 学 工 商 管 理 硕 士 学 位 论 文 从 业 主 角 度 看 我 国 酒 店 委 托 管 理 模 式 基 于 H 集 团 酒 店 业 务 的 案 例 研 究 学 科 专 业 : 工 商 管 理 硕 士 (MBA) 作 者 姓 名 : 胡 长 征 指 导 教 师 : 苏 宗 伟 答 辩 日 期 :2013 年 5 月 日 上 海 外 国 语 大 学 二 一 三 年 六 月

More information

68 ( ) 2006,,,,,,,,,, (narrative history),,, [1 ] (P ),,,,,,, [ 2 ] ( P ), ;,,,,,,,,,,,,,, (1917),, 30,,,, :,, ;,,,,, ( ) ( ), :,,,,,,,,,,

68 ( ) 2006,,,,,,,,,, (narrative history),,, [1 ] (P ),,,,,,, [ 2 ] ( P ), ;,,,,,,,,,,,,,, (1917),, 30,,,, :,, ;,,,,, ( ) ( ), :,,,,,,,,,, 43 2 2006 3 ( ) Journal of Peking University( Philo sophy and Social Science s) Vol. 43, No. 2 Mar. 2006 (, 100871) :,,,,,,,,,, : ; ; ; : I20616 :A :100025919 (2006) 0220067211,,,, 20,, (, ),,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,

More information

161012_sgup_Ansicht

161012_sgup_Ansicht Ministry of Housing and Urban-Rural Development (MoHURD) Implemented by: ABOUT In the light of rising urbanisation rates, climate change and the need for closer cooperation on sustainable city development,

More information

Microsoft Word - 24217010311110028谢雯雯.doc

Microsoft Word - 24217010311110028谢雯雯.doc HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY 硕 士 学 位 论 文 MASTER S DEGREE DISSERTATION 80 后 女 硕 士 生 择 偶 现 状 以 武 汉 市 七 所 高 校 为 例 POST-80S FEMALE POSTGRADUATE MATE SELECTION STATUS STUDY TAKE WUHAN SEVEN UNIVERSITIES

More information

Microsoft Word - 上傳電子檔.doc

Microsoft Word - 上傳電子檔.doc 創 新 設 計 研 究 所 碩 士 學 位 論 文 臺 北 聯 營 公 車 站 立 輔 助 設 備 最 適 設 置 高 度 研 究 In Search of the Appropriate Height for the Standing Support Equipments on the City Bus at Taipei 研 究 生 : 賴 振 永 指 導 教 授 : 黃 啟 梧 中 華 民 國

More information

3 : 121,, [1 ] (Stage Theory),,,,,,, 1 :, ;,,,,, 1 :11, 6,116 ; , 2003 ; 31 = Π ; 2, 1996 ;1996,,2000, Walt Rostow (1960, 1971), A. F. K. Organ

3 : 121,, [1 ] (Stage Theory),,,,,,, 1 :, ;,,,,, 1 :11, 6,116 ; , 2003 ; 31 = Π ; 2, 1996 ;1996,,2000, Walt Rostow (1960, 1971), A. F. K. Organ 44 3 2007 5 ( ) Journal of Peking University( Philo sophy and Social Science s) Vol. 44, No. 3 May. 2007 1 2, (11, 100871 ; 21, ) :,,, :11,, ;21, ;31,, ; : ; ; ; :F121 :A :100025919 (2007) 0320120212,,,,,,,,,,,,,,

More information

影響新產品開發成效之造型要素探討

影響新產品開發成效之造型要素探討 異 行 車 例 A Study on the Product Forms Recognition Difference between Designer and Consumer --- Electrical Bicycle as Example. 行 車 省 力 力 綠 老 女 行 車 行 車 了 不 了 行 行 車 行 車 不 行 車 異 行 車 車 車 行 行 異 數 量 I 類 行 異 異

More information

Microsoft Word - 141-170-53-3-ºÂ¾åÄõ.doc

Microsoft Word - 141-170-53-3-ºÂ¾åÄõ.doc 甄 曉 蘭 偏 遠 國 中 教 育 機 會 不 均 等 問 題 與 相 關 教 育 政 策 初 探 1 教 育 研 究 集 刊 第 五 十 三 輯 第 三 期 2007 年 9 月 頁 1-35 偏 遠 國 中 教 育 機 會 不 均 等 問 題 與 相 關 教 育 政 策 初 探 甄 曉 蘭 摘 要 為 瞭 解 偏 遠 地 區 學 校 實 踐 教 育 機 會 均 等 的 情 形, 本 研 究 特

More information

60 教 育 資 料 集 刊 第 四 十 五 輯 2010 各 國 初 等 教 育 ( 含 幼 兒 教 育 ) The Centennial Change from Imitation to Innovation : A Strategic Adjustment in the Reform of C

60 教 育 資 料 集 刊 第 四 十 五 輯 2010 各 國 初 等 教 育 ( 含 幼 兒 教 育 ) The Centennial Change from Imitation to Innovation : A Strategic Adjustment in the Reform of C 從 模 仿 到 創 新 的 百 年 探 索 旅 程 中 國 學 前 教 育 改 革 進 入 新 的 戰 略 調 整 期 59 從 模 仿 到 創 新 的 百 年 探 索 旅 程 中 國 學 前 教 育 改 革 進 入 新 的 戰 略 調 整 期 * 霍 力 岩 ** 李 敏 誼 摘 要 中 國 學 前 教 育 現 代 化 走 過 了 一 百 多 年 的 發 展 歷 程, 其 中 經 歷 了 四 次

More information

讨论稿

讨论稿 签 署 稿 北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 道 博 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 之 标 的 资 产 过 户 的 法 律 意 见 中 国 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 甲 9 号 金 融 街 中 心 南 楼 6 层 邮 政 编 码 :100033 电 话 :(8610)66523388

More information

标题

标题 第4期 阅江学刊 2014 年 8 月 Yuejiang Academic Journal No 4 Aug 2014 审美文化研究 古代仙草叙事的生命意识及生态伦理意蕴 王 立1 铁志怡2 1 大连大学 辽宁 大连 116622 2 大连外国语大学 辽宁 大连 116044 摘要 明清小说植物生态叙事中的仙草可分为返生 重生 草系列 长生草系列和疗病草系 列 仙草奇特的疗救 甚至起死回生功能 与古代中医的实践经验密不可分

More information

Time Estimation of Occurrence of Diabetes-Related Cardiovascular Complications by Ching-Yuan Hu A thesis submitted in partial fulfillment of the requi

Time Estimation of Occurrence of Diabetes-Related Cardiovascular Complications by Ching-Yuan Hu A thesis submitted in partial fulfillment of the requi Time Estimation of Occurrence of Diabetes-Related Cardiovascular Complications by Ching-Yuan Hu Master of Science 2011 Institute of Chinese Medical Sciences University of Macau Time Estimation of Occurrence

More information

明清湘鄂赣地区食盐的输入与运销

明清湘鄂赣地区食盐的输入与运销 明 清 湘 鄂 赣 地 区 的 淮 界 与 私 盐 方 志 远 ( 江 西 师 范 大 学 历 史 系, 江 西, 南 昌,007) 摘 要 : 明 清 时 期, 国 家 盐 税 总 收 入 的 一 半 来 自 两 淮, 两 淮 盐 税 的 三 分 之 二 来 自 湘 鄂 赣 淮 界 但 是, 官 盐 在 湘 鄂 赣 淮 界 的 销 量, 仅 占 实 际 需 求 量 的 一 半 左 右, 其 余 均

More information

2 207 Manuel Castells 12 1980 13 1 2 12 14 1 14 1 3 14 2 15

2 207 Manuel Castells 12 1980 13 1 2 12 14 1 14 1 3 14 2 15 4 2 2 Vol 42 No 2 2 0 1 3 4 Journal of Shanghai Normal University Natural Sciences Apr 2 0 1 3 * 200234 通 过 构 建 流 动 空 间 与 城 市 空 间 的 关 系 模 型, 并 基 于 精 英 空 间 分 析 了 城 市 新 的 空 间 极 化 产 生 的 机 理 和 结 果 以 上 海 市

More information

32 庶 民 文 化 研 究 第 11 期 圖 14 七 品 夏 朝 冠, 新 竹 李 錫 金 家 族 傳 世 文 物, 國 立 台 灣 歷 史 博 物 館 藏 ( 引 自 張 淑 卿 等 2013, 頁 76-77 ) 4 小 結 透 過 文 物 的 實 際 觀 察, 得 知 目 前 現 有 的

32 庶 民 文 化 研 究 第 11 期 圖 14 七 品 夏 朝 冠, 新 竹 李 錫 金 家 族 傳 世 文 物, 國 立 台 灣 歷 史 博 物 館 藏 ( 引 自 張 淑 卿 等 2013, 頁 76-77 ) 4 小 結 透 過 文 物 的 實 際 觀 察, 得 知 目 前 現 有 的 臺 灣 考 古 出 土 與 傳 世 清 代 官 帽 與 頂 戴 研 究 31 (2) 新 竹 李 錫 金 家 族 傳 世 夏 朝 冠 國 立 臺 灣 歷 史 博 物 館 藏 新 竹 李 錫 金 家 族 傳 世 七 品 夏 朝 冠, 其 冠 頂 可 分 成 三 個 部 分, 為 朝 冠 頂 紅 纓 與 帽 胎 圖 14 朝 冠 頂 為 銅 胎 鎏 金, 座 頂 銜 有 鎏 金 角 錐 狀 銅 質 立

More information

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont

211 better than those in the control group, with significant difference between two groups (P < 0.05). The ocular hypertension of patients in the cont 210 毛 果 芸 香 碱 联 合 拉 坦 前 列 素 治 疗 原 发 性 急 性 闭 角 型 青 光 眼 的 疗 效 观 察 符 元 党 1, 郑 振 优 2, 林 再 雄 2, 周 吉 良 1. 昌 江 黎 族 自 治 县 中 西 医 结 合 医 院, 海 南 昌 江 572700 2. 海 南 医 学 院 附 属 医 院 眼 科, 海 南 海 口 570100 1 摘 要 : 目 的 探 讨

More information

标题

标题 全 球 粮 食 价 格 飙 升 : 根 源 影 响 及 对 策 张 明 摘 要 : 本 文 分 析 了 2006 ~ 2008 年 全 球 粮 食 价 格 上 涨 的 原 因 影 响 及 对 策 导 致 本 轮 粮 价 上 涨 的 原 因 是 多 方 面 的, 本 文 运 用 供 给 与 需 求 计 价 货 币 市 场 结 构 的 理 论 框 架 进 行 了 总 结 与 剖 析 鉴 于 导 致 本

More information

Abstract Since 1980 s, the Coca-Cola came into China and developed rapidly. From 1985 to now, the numbers of bottlers has increased from 3 to 23, and

Abstract Since 1980 s, the Coca-Cola came into China and developed rapidly. From 1985 to now, the numbers of bottlers has increased from 3 to 23, and Abstract Since 1980 s, the Coca-Cola came into China and developed rapidly. From 1985 to now, the numbers of bottlers has increased from 3 to 23, and increases ulteriorly. When the Coca-Cola company came

More information

业 务 与 运 营 社 交 网 络 行 为 将 对 网 络 流 量 造 成 较 大 影 响 3) 即 时 通 信 类 业 务 包 括 微 信 QQ 等, 该 类 业 务 属 于 典 型 的 小 数 据 包 业 务, 有 可 能 带 来 较 大 的 信 令 开 呼 叫 建 立 的 时 延 销 即 时

业 务 与 运 营 社 交 网 络 行 为 将 对 网 络 流 量 造 成 较 大 影 响 3) 即 时 通 信 类 业 务 包 括 微 信 QQ 等, 该 类 业 务 属 于 典 型 的 小 数 据 包 业 务, 有 可 能 带 来 较 大 的 信 令 开 呼 叫 建 立 的 时 延 销 即 时 移 动 互 联 网 业 务 在 LTE 时 代 的 发 展 分 析 及 业 务 建 模 刘 琪 王 蕴 实 盛 煜 李 轶 群 中 国 联 通 网 络 技 术 研 究 院 北 京 100084 摘 要 LTE 时 代 的 到 来 为 移 动 互 联 网 业 务 的 发 展 提 供 了 新 的 平 台, 也 给 运 营 商 带 来 巨 大 的 挑 战 文 章 探 讨 了 移 动 互 联 网 业 务 在

More information

985 Journal of CUPL No.2 A Bimo nt hly Mar ch 2 0 1 0 ABSTRACTS Getting to the Root and Compromising China with the West: Rebuilding the Chinese Legal System 5 Yu Ronggen /Professor,

More information

9 9 9-99 9 9 8 9 00 9 9 9 9 008 8 00 00 00 0 008 0 0 9 9 99 00 9 98

9 9 9-99 9 9 8 9 00 9 9 9 9 008 8 00 00 00 0 008 0 0 9 9 99 00 9 98 0 No. 0 JOURNAL OF HISTORIOGRAPHY Serial No. ( 南 京 大 学 历 史 系, 江 苏 南 京 009) 新 文 化 运 动 以 后, 中 国 的 文 史 学 术 界 大 致 分 为 南 北 两 大 系 统, 以 新 旧 为 重 要 分 野 其 中, 位 于 南 京 的 东 南 大 学 多 被 视 为 南 方 旧 学 的 重 镇 9 年 南 京 国 民 政

More information

5 05 5 Journal of Peking University Philosophy and Social Sciences Vol. 5No. May 05 0087 I 07. A 000-599 05 0-07- 4 5 05-0-0 4 5 96 6 994 4 008 408 409 8 05 979 984 96 5 9 987 55 006 67 0 05 00 987 57

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III The Study of Factors to the Failure or Success of Applying to Holding International Sport Games Abstract For years, holding international sport games has been Taiwan s goal and we are on the way

More information