Microsoft Word - 10_6_...Q...doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Microsoft Word - 10_6_...Q...doc"

Transcription

1 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 台 南 大 學 國 語 文 學 系 碩 士 生 ( 台 語 組 ) 濟 濟 ê 台 語 詩 運 用 植 物 ê 書 寫 來 營 造 作 者 ê 寫 作 意 圖 Tī chia-ê 詩 作 內 底 咱 看 著 ê, -nā 是 對 植 物 本 身 ê 素 描,koh khah 有 作 者 詩 作 所 寄 託 對 台 灣 ê 關 懷 kap 向 望, 呈 現 出 顯 明 ê 台 灣 意 象 以 及 tīn-tīn ê 台 灣 心 情 本 文 透 過 分 析 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 1 第 1 期 到 第 50 期 所 收 錄, 以 台 灣 本 土 植 物 做 為 書 寫 題 材 ê 詩 作, 歸 納 出 詩 作 所 呈 現 出 來 ê 台 灣 意 象 ê 類 型, 進 一 步 走 chhōe 台 語 現 代 詩 內 底 澎 湃 ê 台 灣 情 關 鍵 詞 : 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 接 受 美 學 1. 踏 話 頭 台 語 詩 ê 創 作 因 為 使 用 阿 娘 ê 話 ( 族 群 母 語 )ê 關 係, 一 般 t k 作 品 攏 帶 著 厚 厚 ê 本 土 氣 味,tī 題 材 ê 選 擇 上, 往 往 攏 會 牽 連 著 濟 濟 ê 本 土 在 地 ê 事 物 會 使 講 運 用 本 土 題 材 ê 台 語 詩, 更 加 hȱ 人 一 款 食 阿 母 煮 ê 手 路 菜 ê 親 切 感 kap 好 氣 味 捧 一 碗 hȱ 大 家 試 一 下 仔 滋 味 咧! 五 柳 枝 / 虱 目 魚 / 酸 微 仔 酸 微 芳 擱 甜 / 有 咱 台 灣 人 的 滋 味 / 參 有 阿 媽 的 思 想 起 五 柳 枝 / 虱 目 魚 / 酸 微 仔 酸 微 的 記 持 / 想 起 古 早 迄 當 時 / 生 活 艱 難 真 稀 微 欲 煮 食 / 無 材 料 / 筍 仔 / 蔥 仔 / 高 麗 菜 / 切 切 濫 濫 下 落 牽 羹 / 變 出 一 盤 好 食 的 料 理 一 盤 五 柳 枝 / 酸 酸 鹹 鹹 擱 甜 甜 / 有 台 灣 人 的 滋 味 / 參 有 阿 媽 的 思 想 起 / 共 囝 孫 仔 牽 牽 做 一 堆 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 第 26 期, 頁 講 著 五 柳 枝 魚 2, 其 實 就 是 往 過 台 灣 人 勤 儉 khîn 家 所 衍 生 出 來 ê 一 道 台 灣 料 理, 因 為 伊 是 台 灣 人 tī 生 活 困 苦 ê 年 代 所 料 理 出 來 ê 一 道 渡 時 機 ê 克 難 食 食, 所 以 伊 對 濟 濟 ê 台 灣 人 來 講, 有 一 款 牛 排 魚 翅 所 bē 用 得 取 代 ê 本 土 氣 味 Kā 它 寫 tiàm 詩 裡, 自 然 也 化 做 一 份 膏 膏 khó-khó ê 台 灣 在 地 感 情 往 往 運 用 本 土 在 地 題 材 所 發 揮 ê 詩 作, 就 親 像 藍 淑 貞 ê chit 首 五 柳 枝 仝 款, 真 容 易 引 chhoā 人 行 入 作 品 ê 感 情 世 1 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 佇 2001 年 創 刊, 原 本 是 雙 月 刊, 自 第 13 期 開 始 改 做 月 刊, 由 台 南 金 安 文 教 機 構 發 行, 創 辦 人 蔡 金 安, 總 編 輯 是 黃 勁 連 Chit 本 台 語 文 學 雜 誌 雖 然 是 比 較 上 khah 新 ê 台 語 文 學 刊 物, 但 是 作 者 群 真 曠 闊, 會 使 講 涵 括 了 老 中 青 三 代 ê 台 語 文 學 創 作 者 2 用 洋 蔥 筍 絲 豬 肉 絲 蔥 紅 蘿 蔔 ( 也 就 是 所 謂 的 五 柳 枝 ) 等 配 料 khiàn 芳,kap 五 蔭 醋 蒜 糖 醬 油 等 牽 羹 了 後, 淋 起 去 炸 好 ê 魚 仔 頂 頭 而 成 一 般 攏 是 使 用 前 一 頓 食 剩 ê 菜 來 料 理

2 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 界 內 底, 引 起 咱 心 肝 底 ê 共 鳴 在 詩 ê 創 作 者 來 講, 是 li h 著 讀 者 khùi 口 ê 策 略 (strategy), 就 讀 者 ê 角 度 來 看, 確 確 實 實 是 引 起 in 讀 詩 ê 最 佳 ê 動 機 (motive) 台 語 詩 tī 本 土 題 材 ê 取 材 上, 面 向 非 常 ê 多 元 ; 無 論 是 親 情 日 常 用 品 年 節 慶 典 建 築 食 食 動 植 物 攏 是 詩 人 入 詩 ê 好 題 材 親 像 向 陽 ê 阿 爹 的 飯 包,kā 對 老 父 ê 親 情 表 現 得 真 正 實 在 使 人 感 心 ; 王 宗 傑 ê 鹽 鄉 情 刻 寫 鹽 鄉 子 弟 回 鄉 時, 對 故 鄉 的 思 相 起 ; 陳 明 仁 ê 白 翎 鷥 藉 著 白 翎 鷥 ê 來 來 去 去, 點 出 對 故 鄉 ê 思 念 kap 故 鄉 已 經 漸 漸 拋 荒 去 ê 稀 微 ; 猶 koh 有 黃 勁 連 ê 蕃 薯 兮 歌, 描 寫 台 灣 人 雖 然 出 世 是 蕃 薯 仔 命, 卻 有 落 塗 呣 驚 爛 ê 蕃 薯 精 神 kap 枝 葉 代 代 湠 ê 民 族 性 命 力, 3 tī che 濟 濟 ê 本 土 題 材 內 底, 筆 者 發 現 以 本 土 植 物 做 為 書 寫 題 材 ê 詩 作 數 量 非 常 ê 濟 植 物 kap 土 地 原 本 就 是 割 bē 開 ê, 植 物 需 要 釘 根 tiàm 土 地 才 會 當 生 枝 發 葉 開 花 結 果, 準 講 是 水 生 ê 植 物, 也 需 要 來 自 土 地 ê 水 源 供 給 管 是 隨 風 飛 來 tòe 水 流 來 的 種 籽, 或 者 是 人 工 引 進 ê 外 來 種, 只 要 會 當 tī chit 塊 土 地 釘 根, 慢 慢 á 是, 有 一 工 也 會 成 做 chit 塊 土 地 頂 頭 ê 一 份 子 Tī chit 塊 土 地 頂 面 生 湠 ê 每 一 枝 草 每 一 叢 樹 攏 陪 伴 chit 塊 土 地 ê 人 經 過 每 一 個 風 風 雨 雨, 度 過 每 一 個 春 夏 秋 冬, 詩 人 若 beh 書 寫 台 灣, 當 然 bē 去 kā in 放 bē 記 本 文 khiā 在 接 受 美 學 ê 角 度, 透 過 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 第 1 期 到 第 50 期 所 刊 登 ê 台 語 現 代 詩 當 中, 運 用 本 土 植 物 做 題 材 ê 作 品 來 分 析 chia-ê 本 土 植 物 所 呈 現 ê 台 灣 意 象, 進 一 步 走 chhōe 台 語 現 代 詩 內 底 澎 湃 ê 台 灣 情 2. 接 受 美 kap 台 語 現 詩 所 謂 接 受 美 學 是 一 種 反 傳 統 文 學 以 作 者 kap 作 品 為 研 究 格 局 ê 理 論, 將 文 學 本 體 焦 點 sóa 去 讀 者 ê 閱 讀 層 次, 著 重 tī 文 學 接 受 活 動 ê 一 種 思 維 Chit 種 思 維 是 起 源 tī 1967 年, 德 國 康 斯 坦 茨 大 學 文 學 教 授 Hans Robert Jauss 所 發 表 ê 一 篇 演 說 : 研 究 文 學 史 的 意 圖 是 啥 物? 為 啥 物 研 究 文 學 史?, tī chit 篇 演 講 辭 中, Jauss 指 出 一 部 文 學 史 若 無 讀 者 ( 接 受 者 ) 積 極 ê 參 與, 是 無 完 整 ê 因 為 只 有 通 過 讀 者 ê 傳 遞 過 程, 作 品 才 會 當 進 入 一 種 連 續 性 變 化 ê 經 驗 視 野 當 中 ( 金 元 浦,1996) Jauss 認 為 對 文 學 ê 本 性 特 質 ê 研 究 並 無 啥 物 意 義, 對 文 學 作 品 ê 存 在 方 式 ê 研 究 chiah 是 重 要 ê Tī 作 者 作 品 以 及 大 眾 讀 者 ê 三 角 形 關 係 當 中, 大 眾 讀 者 無 應 該 是 被 動 ê, 是 kan-tan 為 著 反 應 來 存 在, 應 該 是 歷 史 t k 一 個 能 動 ê 存 在 (H.R Jauss,1987, 周 寧 等 譯 ) 歷 史 kap 美 學 ê 結 合, 突 顯 文 學 作 品 ê 存 在 價 值 : 美 學 内 涵 就 在 於 讀 者 對 一 部 作 品 的 第 一 次 接 受, 包 括 由 比 較 閱 讀 過 的 作 品, 檢 對 其 美 學 價 值 的 檢 驗 它 的 明 顯 歷 史 內 涵 是 受 來 自 一 代 又 一 代 人 的 接 受 鏈 條 的 限 制 或 擴 充 的 理 解 ; 這 樣, 一 部 作 品 的 歷 史 意 義 得 到 確 認, 它 的 美 學 價 值 得 到 證 實 (Robert C. Holub,1994, 董 之 林 譯, 頁 62) 一 向, 台 語 文 學 tī 台 灣 文 學 史 頂 頭 攏 是 欠 席 ê, 管 是 文 學 史 家 刻 意 ê 排 除 也 好, 讀 者 ê 漠 視 也 好, 攏 是 接 受 者 無 夠 積 極 主 動, 無 將 che 濟 濟 ê 文 學 作 品 kap 歷 史 作 結 合, 致 使 忽 略 文 學 作 品 ê 存 在 方 式 就 親 像 Jauss 所 講 的 : 文 學 與 藝 術 只 求 包 含 一 種 具 有 過 程 特 徵 的 歷 史, 作 品 穫 得 成 功 不 僅 透 過 主 體, 也 透 過 消 費 主 體 經 由 作 家 與 公 眾 的 交 流 ( 仝 上, 頁 62), tī 現 此 時 台 語 文 學 作 品 猶 未 被 廣 大 ê 消 費 者 接 受 進 前, kan-tan 鎖 定 某 幾 個 作 家 mȯh 幾 篇 作 品, 一 再 強 調 in ê 作 品 有 偌 好, 有 偌 súi, 凡 勢 是 一 條 引 chhoā 大 眾 親 近 台 語 文 學 妥 當 ê 路,tī che 進 前 應 當 盡 力 去 擴 大 接 受 3 tī 本 文 本 土 植 物 並 無 根 據 植 物 學 上 ê 定 義, 嚴 格 去 限 定 是 台 灣 原 生 種 抑 是 台 灣 特 有 種, 只 要 是 tī 台 灣 chit 塊 土 地 頂 kôan 普 遍 t k 看 會 著 ê 植 物 攏 kā 算 在 內 6-2

3 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 群 換 句 話 講, 無 一 定 著 愛 真 經 典 ê 作 品 chiah 值 得 探 討, 更 加 無 需 要 等 到 台 語 文 學 作 品 累 積 到 怎 樣 ê 一 個 量,chiah 敢 講 台 語 文 學 會 tàng 進 入 台 灣 文 學 史 ê 殿 堂 ah 一 個 作 品 只 要 有 接 受 者 ê 參 與, 一 代 過 一 代, 連 接 過 去 kap 現 在, 作 品 就 有 它 ê 歷 史 內 涵, 有 它 ê 美 學 價 值 本 文 khiā 在 接 受 美 學 ê 理 論 觀 點, 除 了 強 調 對 所 有 作 品 ê 觀 察 是 以 讀 者 視 點 做 切 入, 研 究 ê 中 心 議 題 是 作 者 kap 作 品 本 身, 更 加 向 望 透 過 筆 者 接 受 ê 過 程, 會 tàng 延 續 到 每 一 位 讀 者, 台 語 詩 需 要 koh khah 濟 接 受 者 ê 積 極 參 與, 透 過 接 受 者 的 聯 結,hȱ chia-ê 台 語 現 代 詩 產 生 時 代 意 義, 成 做 台 灣 文 學 史 上 ê 一 部 份 3. 台 語 現 詩 內 底 ê 本 植 物 書 写 台 語 現 代 詩 內 底 以 本 土 植 物 做 為 書 寫 題 材 ê 作 品 真 正 濟 除 了 黃 勁 連 ê 蕃 薯 兮 歌, 其 他 親 像 許 丙 丁 ê 菅 芒 花 六 月 茉 莉 莊 柏 林 ê 苦 楝 若 開 花 李 勤 岸 ê 孤 挺 花, 猶 koh 有 周 定 邦 ê 斑 芝 花 等 等, 攏 是 大 家 所 熟 似 ê 作 品, chia-ê 詩 作 攏 成 功 運 用 本 土 植 物 做 為 書 寫 題 材, 刻 畫 台 灣 心 描 寫 台 灣 情, 成 做 真 受 肯 定 ê 台 語 現 代 詩 ê 經 典 作 品 Ùi 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 第 1 期 到 第 50 期 ( 發 行 ê 時 間 tú 好 滿 5 冬 ) 所 收 錄 的 現 代 詩 ê 作 品 內 底, 也 發 現 著 以 植 物 做 為 書 寫 藍 本 ê 詩 作 會 使 講 是 大 量, 有 菅 芒 莿 桐 台 灣 欒 樹 蕹 菜 苦 瓜 百 合 金 針 日 日 春 水 仙 油 桐 花 等 等, 差 不 多 你 tī 台 灣 看 會 著 ê 植 物 攏 會 當 入 詩 經 過 整 理 了 後, 會 當 清 楚 看 出 來 tī chit 50 期 內 底 有 44 首 詩 是 以 本 土 植 物 做 為 書 寫 主 題 ê, 總 共 有 34 種 ê 本 土 植 物 成 做 詩 人 吟 詠 ê 對 象 ( 參 附 錄 ) 本 文 所 選 列 ê chia-ê 作 品 攏 包 含 著 2 個 要 素 : 第 一 是 描 寫 ê 主 題 植 物 是 tī 台 灣 看 會 著 ê; 第 二 是 描 寫 ê 是 台 灣 ê 場 景 所 以 親 像 李 勤 岸 寫 tī 美 國 哈 佛 ê 春 天 花 展 一 系 列 ê 作 品 4, 就 無 收 入 來 另 外 親 像 莊 柏 林 ê 梧 桐 秋 深 系 列 5, 一 方 面 因 為 梧 桐 tī 台 灣 並 是 hiah-n h 普 遍 t k, 一 方 面 因 為 書 寫 ê 場 景 是 日 本 等 台 灣 以 外 ê 地 區 ê 關 係, 也 kā in 排 除 在 外 猶 有 胡 民 祥 ê 鐵 線 蓮 ( 第 41 期 ) 以 及 水 仙 花 開 ( 第 42 期 ), 是 以 伊 tī 美 國 ê 故 鄉 茉 里 鄉 (Murrysville) 為 書 寫 背 景 ê 關 係, 也 只 好 割 愛 Chit 44 首 詩 內 底 ê 34 種 ê 植 物 大 部 份 攏 真 有 台 灣 本 土 代 表 性, 詩 作 攏 呈 現 出 真 典 型 ê 台 灣 意 象 ; 親 像 許 丙 丁 ê 菅 芒 花 6 : 菅 芒 花 白 文 文 出 世 在 寒 門 / 無 美 貌 無 青 春 啥 人 來 溫 存 / 世 間 情 一 場 幻 夢 船 過 水 無 痕 / 只 有 金 姑 來 來 去 去 伴 阮 過 黃 昏 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 第 29 期 ( 以 下 稱 海 ), 頁 18, 節 錄 秋 天, 是 菅 芒 ê 季 節, 早 期 tī 台 灣, 無 論 高 山 平 地 攏 看 會 著 它 ê 影 跡, 溪 溝 邊 無 人 看 顧 任 意 生 湠 ê 歸 片 白 茫 茫 ê 菅 芒, koh 有 tī 菅 芒 ê 花 海 內 底 飛 來 nǹg 去 ê 火 金 姑 ; 是, chia 是 別 位! Chia 正 是 台 灣! 這 是 一 幅 早 期 台 灣 農 村 鮮 明 活 跳 ê 風 情 畫 Koh 來 看 周 定 邦 ê chit 首 油 桐 花 開 : 樹 仔 頂 / 搧 動 人 跳 舞 的 南 風 / 共 一 蕊 一 蕊 的 五 月 雪 / 請 -- 落 - 來 / 雪 的 芳 kan-na/ 草 蜢 仔 知 影 4 比 如 第 29 期 ê 迎 春 花 第 30 期 ê 櫻 花 第 32 期 ê 杜 鵑 5 比 如 第 41 期 ê 梧 桐 秋 深 之 一 第 42 期 ê 梧 桐 秋 深 之 二 第 48 期 ê 梧 桐 秋 深 之 三 kap 第 49 期 ê 梧 桐 秋 深 之 四 6 Chit 首 詩 是 發 表 tī 戰 後, 會 收 錄 tiàm 海 第 29 期 是 因 為 chit 期 是 許 丙 丁 紀 念 專 刊 ê 關 係 6-3

4 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 海 第 31 期, 頁 44, 節 錄 Chia 是 tó 位? 你 若 講 -bat 生 活 tī 早 期 台 灣 ê 農 村 社 會, 無 機 會 看 著 規 片 白 茫 茫 ê 菅 芒 花 海 ; 若 按 呢, 五 月 天 油 桐 花 開 ê 飄 雪 美 景, 你 應 當 bē 生 份 才 著! 無 管 是 早 期 ê 菅 芒 抑 是 現 代 被 包 裝 作 觀 光 文 化 ê 油 桐 花, 攏 是 台 灣 ê 倒 影,hit 份 本 土 意 象 攏 仝 款 鮮 明 活 跳, 攏 深 深 牽 動 tòa tī 台 灣 chit 塊 土 地 ê 台 灣 人 ê 心 下 一 個 章 節 就 根 據 詩 作 ê 內 容, khiā 在 接 受 美 學 ê 角 度, 也 就 是 以 一 個 讀 者 ê 觀 點, 來 分 析 歸 納 海 chit 50 期 內 底 有 關 以 台 灣 本 土 植 物 為 題 材 ê 現 代 詩 所 呈 現 ê 台 灣 意 象 ê 類 型 4. 本 植 物 所 呈 現 ê 台 灣 意 象 詩 人 用 來 入 詩 ê chia-ê 本 土 植 物, 就 地 理 面 來 看, 含 括 著 台 灣 chit 塊 土 地 ùi 南 到 北, 對 海 埔 到 高 山 ê 的 全 島 性 ; 就 文 化 面 來 講, 記 錄 了 生 活 tī 台 灣 chit 塊 土 地 ê 人, 管 是 原 住 民 平 埔 族 客 家 抑 是 新 住 民 等 所 有 族 群 代 代 相 傳 ê 生 活 經 驗, thang 講 是 全 民 性 ê 書 寫 內 涵 由 此 可 見, 本 土 植 物 ê 書 寫 ê 背 後, 定 著 包 藏 了 濟 濟 ê 台 灣 意 象 本 文 將 chit 50 期 44 首 詩 34 種 ê 本 土 植 物 ê 詩 作 所 呈 現 ê 台 灣 意 象 做 出 以 下 ê 歸 納 4.1. 老 台 灣 情 懷 台 灣 日 日 行 向 都 市 化, 紅 毛 土 khōng ê 大 樓 取 代 了 原 本 青 翠 ê 樹 林, 一 區 一 區 ê 稻 仔 園 化 身 一 棟 過 一 棟 ê 販 厝 kap 一 間 koh 一 間 ê 大 賣 場, 整 個 ê 生 態 環 境 不 斷 遭 受 破 壞, chit-má ê 囡 仔 -bat 看 過 火 金 姑, -bat 灌 過 肚 伯 仔, koh khah -bat 掠 過 田 嬰 田 蛤 仔, 因 為 原 本 提 供 chia-ê 蟲 thoā 動 物 歇 toà ê 菅 芒 稻 仔 園 kap 樹 林 攏 消 失 去 ah 佳 哉, 詩 人 用 in ê 筆 留 下 chia-ê 老 台 灣 印 象 --Hia-ê kap 咱 早 期 台 灣 農 村 社 會 ê 生 活 型 態 有 真 密 切 關 係 ê 花 草 樹 木 --He 是 陪 伴 濟 濟 台 灣 人 行 過 囡 仔 時 代 ê chhit-thô 伴 洪 百 厚 透 過 粿 葉 樹, 引 chhōa 咱 找 chhōe 真 濟 台 灣 人 in 囡 仔 時 代 chhit-thô ê 記 憶 : 樹 葉 仔 摕 來 去 做 粿 / 葉 仔 心 / 做 耳 鉤 / 愛 水 掛 咧 四 界 踅 / 愛 水 掛 咧 四 界 踅 / 布 袋 戲 尪 仔 衫 / 嘛 是 攏 用 粿 葉 仔 做 / 葉 仔 對 柪 來 設 計 / 針 線 香 跤 來 代 替 / 一 重 一 重 一 直 加 / 水 衫 一 領 一 領 一 直 濟 / 大 街 小 巷 無 底 買 / 阮 嘛 毋 甘 賣 / 心 肝 仔 寶 貝 怎 甘 賣 海 第 20 期, 頁 44-45, 節 錄 農 業 社 會, 父 仔 母 攏 無 閒 teh 作 穡, 無 時 間 thang 陪 伴 囡 仔 chhit-thô, 厝 內 頭 嘴 濟, mā 無 量 siōng 錢 thang kā 囡 仔 買 chhit-thô 物 仔, 囡 仔 人 鬼 頭 鬼 腦, 厝 埕 前 發 一 叢 粿 葉 樹 仔, khioh 它 ê 葉 仔 來 thīn 布 袋 戲 尫 仔 衫, 扮 公 家 hóe 仔 ê 時 就 成 做 囡 仔 隨 人 寶 貝 ê 家 hóe, 規 陣 兄 弟 姐 妹 就 théng 好 耍 kah 快 樂 koh 滿 足 Chhit-thô 物 仔 雖 然 是 自 家 製 ê, 生 活 雖 然 是 樸 實 ê, 卻 留 落 來 甘 甜 難 忘 ê 滋 味 囡 仔 時 代 你 敢 bat 睏 過 用 田 青 仔 籽 做 ê 枕 頭? He 毋 是 ùi kám-á 店 抑 是 百 貨 行 買 來 ê, 是 阿 母 親 手 thīn ê ; 王 宗 傑 ê 田 青 仔 籽 勾 起 真 濟 台 灣 囡 仔 失 落 去 ê 一 段 記 持 6-4

5 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 田 青 仔 / 塭 仔 岸 / 寮 仔 邊 遘 秋 天 / 結 籽 滿 滿 是 遘 秋 天 / 阿 母 有 拍 算 / 塭 仔 岸 / 寮 仔 邊 / 田 青 仔 籽 / 挽 一 堆 田 青 仔 籽 / 挽 一 堆 / 那 像 黃 莢 豆 /peh 7 殼 曝 凋 / 做 枕 頭 / 嗡 嗡 睏 / 睏 穩 穩 / 遘 天 光 海 第 23 期, 頁 囡 仔 時 代 我 bat 睏 過 用 田 青 仔 籽 做 ê 枕 頭, 做 過 台 灣 農 村 ê 夢 ; 夢 中 有 田 園, 有 塭 仔, 有 阿 母, koh 有 田 岸 邊 結 籽 結 kah 滇 滇 ê 田 青 仔, 這 是 一 段 消 失 真 久 真 久 ê 影 像, 刻 畫 ê 是 你 我 囡 仔 時 代 ê 老 故 事 楊 焜 顯 tī 麻 黃 腳 也 營 造 出 濟 濟 童 年 意 象 : 麻 黃 腳 / 麻 黃 腳 / 麻 黃 nih 腳 / 海 口 來 擋 風 沙 / 風 沙 真 大 / 吹 對 小 妹 仔 / 伊 穿 短 裙 的 腳 / 細 枝 細 枝 的 鳥 仔 腳 / 欲 起 飛 啊 飛 未 行 / 跳 起 / 墜 地 / 哀 哀 痛 / 親 像 童 乩 / 起 乩 在 廟 埕 海 第 3 期, 頁 60, 節 錄 麻 黃 海 口 猶 koh 有 童 乩, 這 敢 是 你 我 囡 仔 時 代 共 同 ê 記 持? 細 漢 ê 時 若 去 海 邊 仔 chhit-thô, 就 會 看 著 規 排 lò-lò 長 ê 麻 黃 仔 樹 ; 囡 仔 攏 愛 走 去 樹 仔 腳 khioh 麻 黃 仔 ê 針 葉 仔 耍, 你 抽 一 節, 我 抽 一 節, 先 phín 看 尾 仔 誰 抽 著 尖 ê, 抑 是 凹 ê hit 頭 就 算 伊 輸 樹 仔 腳 免 講 mā 是 規 片 ê 海 沙 埔, 若 beh 行 會 緊 就 愛 nih 腳 尾, 當 然 跋 倒 mā 是 常 事 親 像 作 者 就 鋪 排 妹 妹 跋 倒 了 後 mà-mà háu, sian 騙 都 騙 bē tiām, bē 輸 廟 埕 起 童 ê 童 乩 仝 款, 又 koh 吵, 又 koh 亂, 害 伊 頭 殼 mȯh 咧 燒! 早 期 ê 台 灣 猶 有 一 種 使 人 懷 念 ê 樹 叢 相 思 仔 相 思 仔 mā 叫 做 台 灣 相 思, 它 非 常 耐 風 koh 抗 旱 適 應 sán 土, 是 用 來 綠 化 山 地 保 護 水 土 ê 優 良 樹 種, 所 以 早 期 山 phiân 四 界 攏 種 滿 相 思 仔 五 六 月 開 花, 黃 黃 細 細 蕊 ê 花 蕊 oá 近 kā 看, 親 像 查 某 囡 仔 teh tǹg phòng 粉 ê 粉 tǹg 仔, 不 止 仔 k -chui ; 相 思 仔 炭 koh khah 是 kap 龍 眼 炭 齊 名 ê 五 星 級 ê 火 炭, 如 今,tòe 著 工 業 化 ê 腳 步, 相 思 仔 炭 也 好 龍 眼 炭 也 好, 攏 親 像 過 氣 明 星 仝 款,hȱ 人 放 一 邊 loh, 相 思 仔 叢 也 tòe teh 一 叢 一 叢 tùi 山 phiân 一 直 消 失 去 林 文 平 tī 20 冬 後 tī 仁 武 kap 滿 山 ê 相 思 仔 重 逢, 寫 下 伊 內 心 ê 感 動, 親 像 kap 舊 情 人 重 逢 hit 一 般 刻 骨 ê 感 觸 : 久 年 來 / 阮 攏 以 為 相 思 / 到 最 後 攏 是 化 作 火 炭 / 想 袂 到 即 擺 汝 煞 用 謙 卑 个 黃 / 點 出 滿 山 个 閃 晰 相 思 會 照 人 影 / 共 睏 起 个 歲 月 照 醒 / 唯 囡 仔 時 沿 路 溢 過 來 / 爻 佇 半 山 是 啦! 汝 的 花 蕊 是 舊 情 人 / 值 得 思 念 / 不 時 佇 我 的 腦 海 流 浪 / 記 錄 感 情 的 深 更 海 第 37 期, 頁 40-41, 節 錄 7 本 文 所 有 引 自 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 ê 詩 作, 凡 若 是 需 要 造 字 ê 漢 字, 攏 改 寫 做 羅 馬 字 因 為 一 來 本 文 無 beh 探 討 用 字 ê 相 關 問 題, 二 來, 該 雜 誌 有 聲 明 有 權 更 改 作 者 用 字 ê 緣 故, 雜 誌 所 刊 登 出 來 ê 用 字 並 無 tú-tú 是 作 者 本 身 ê 用 字 習 慣, 所 以 本 文 無 beh 完 全 按 照 文 本 去 處 理 漢 字 ê 造 字 6-5

6 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 詩 人 除 了 透 過 本 土 植 物 ê 書 寫 記 錄 濟 濟 台 灣 人 ê 童 年 往 事, 也 無 bē 記 得 留 下 真 濟 男 男 女 女 ê 青 春 回 憶 杜 甫 有 一 首 詩 講 : 梔 子 比 眾 木, 人 間 誠 未 多, 贊 嘆 ê 就 是 黃 梗 仔 花 ( 華 語 叫 做 梔 子 花 ) 清 新 脫 俗 ê súi 黃 梗 仔 花 ê 潔 白 kap 清 芳 一 向 攏 是 台 灣 真 濟 阿 媽 媽 媽 ê 最 愛 許 天 賢 以 黃 梗 仔 花 來 描 繪 台 灣 女 性 對 愛 情 ê 期 待 虛 情 假 意 阮 無 愛 / 心 內 的 話 只 有 君 仔 知 / 雖 然 真 情 真 愛 / 無 人 會 了 解 / 阮 只 有 期 待 / 君 一 人 來 採 / 阮 祈 禱 / 阮 期 待 / 此 蕊 純 白 清 香 的 黃 梗 仔 / 是 君 一 生 中 的 上 愛 海 第 8 期, 頁 48, 節 錄 詩 句 流 露 出 一 款 老 一 輩 ê 人 對 愛 情 hit 款 帶 著 淡 薄 仔 閉 思 koh 忠 貞 ê 愛 情 觀 許 丙 丁 ê 六 月 茉 莉 8 就 khah 大 聲 來 講 出 對 異 性 ê 渴 望 : 好 花 也 著 成 雙 對 / 身 邊 無 娘 啊 伊 都 上 克 虧 / 好 花 也 著 有 人 挽 / 無 人 知 影 啊 伊 都 氣 死 人 / 好 花 也 著 合 人 意 / 何 時 郎 君 啊 伊 都 在 身 邊 海 第 29 期, 頁 21-22, 節 錄 管 是 純 純 ê 愛 抑 是 露 骨 ê 表 白, 攏 是 經 歷 過 hit-ê 年 代 ê 男 男 女 女 心 內 一 段 小 khóa 青 澀 酸 甘 甜 仔 滋 味 ê 青 春 記 事 4.2. 多 元 族 群 文 化 台 灣 是 一 塊 人 文 色 彩 非 常 豐 富 多 元 ê 土 地, tī chia 有 十 外 個 高 山 原 住 民 族 群, 有 平 埔 族 群, 有 Holo 人, 有 客 家 猶 有 較 慢 移 tòa 入 來 ê 中 國 人 士 無 仝 款 ê 族 群 tī chit 塊 土 地 留 下 無 仝 款 ê 族 群 文 化, 記 錄 無 仝 款 ê 族 群 生 活 咱 ùi 台 語 現 代 詩 當 中 以 本 土 植 物 為 書 寫 題 材 ê 詩 作 內 底, mā 會 得 thang 聽 見 chia 濟 濟 無 仝 款 ê 族 群 聲 嗽 這 是 因 為 本 植 物 kap 族 群 ê 民 俗 文 化 一 向 攏 有 真 深 ê 淵 源 聽 講 莿 桐 樹 是 平 埔 族 ê 聖 樹, 莿 桐 又 叫 做 大 phàng 樹, 早 期 tī 台 灣 平 埔 部 落 真 普 遍, 平 埔 族 ê 祖 先 就 是 看 莿 桐 開 花 ê 時 間 來 teh 計 算 1 冬 ê 開 始 kap 結 束 平 埔 族 人 按 照 刺 桐 樹 一 年 四 季 ê 變 化 來 做 為 耕 作 播 種 祭 祖 迎 親 等 等 ê 根 據 也 會 種 大 大 叢 ê 刺 桐 樹 做 為 部 落 ê 地 界 ê 象 徵 除 了 平 埔 族, tòa tī 台 東 ê 卑 南 族 人, 仝 款 用 莿 桐 ê 花 開 落 葉 來 做 為 工 作 ê 指 標 9 Ùi 藍 淑 貞 ê chit 首 莿 桐 樹 咱 好 親 像 看 著 咱 ê 老 祖 先 tī chit 塊 土 地 四 季 耕 作 認 份 打 拚 ê 腳 跡 : 莿 桐 樹 / 好 花 枝 / 春 天 若 到 笑 微 微 / 花 蕊 開 甲 紅 吱 吱 / 親 像 少 女 抹 胭 脂 莿 桐 樹 / 半 天 懸 / 夏 天 若 到 樹 葉 豔 / 繁 花 落 盡 為 啥 款 / 親 像 阿 娘 ( 仔 ) 惜 花 欉 莿 桐 樹 / 有 向 望 / 秋 天 若 到 樹 葉 落 / 秋 風 無 惜 咱 花 欉 / 期 待 春 風 來 疼 痛 莿 桐 樹 / 無 怨 嘆 / 冬 天 若 到 樹 枝 寒 / 樹 葉 拍 落 不 驚 凍 / 化 做 春 泥 落 塗 澹 海 第 40 期, 頁 台 灣 欒 樹, 樹 仔 名 本 身 就 台 灣 味 十 足, 事 實 上 它 確 確 實 實 是 台 灣 特 有 原 生 種 台 灣 欒 樹 其 實 猶 有 足 濟 個 名 稱 : 苦 楝 舅 苦 苓 江 金 苦 楝 拔 子 雞 油 台 灣 欒 華 木 8 Chit 首 詩 是 發 表 tī 日 治 時 代, 會 收 錄 tiàm 海 第 29 期 是 因 為 chit 期 是 許 丙 丁 紀 念 專 刊 ê 關 係 9 參 見 吳 智 慶, 台 北 基 隆 河 岸 - 等 待 刺 桐 花 開, 6-6

7 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 欒 仔 五 色 欒 華 Ùi chia-ê 用 台 語 號 ê 名 稱 咱 就 知 影, chit 種 樹 仔 kap 台 灣 chit 塊 土 地, kap chit 塊 土 地 ê 人 有 共 同 ê 生 活 經 驗, 所 以 咱 ê 祖 先 替 in 號 台 灣 名 甚 至 是 台 灣 ê 原 住 民, in mā 觀 察 著 台 灣 欒 樹 明 顯 tòe 著 季 節 teh 變 化 ê 特 色, 高 山 族 ê 魯 凱 族 會 利 用 台 灣 欒 樹 來 觀 察 天 氣 ê 變 化, in 講 : 風 颱 若 tī 欒 樹 變 紅 ê 時 陣 來, 就 會 真 嚴 重 10 欒 樹 轉 紅 是 tī 秋 天, 俗 語 講 九 月 颱 無 人 知, 秋 天 ê 風 颱 確 實 攏 會 造 成 袂 小 ê 災 害 ; 抑 東 南 部 ê 卑 南 族 人 是 講 : 欒 樹 轉 紅 ê 時 陣, 愛 會 記 得 kā 查 某 囝 提 醒, hit 個 所 在 若 是 流 出 hit 種 色 ê 物 件, 就 愛 恭 喜 伊 大 漢 矣, koh 愛 警 誡 伊, 以 後 袂 使 koh kap 任 何 ê 查 埔 人 單 獨 做 伙, 一 直 到 結 婚 以 後 11 由 此 可 見, 原 住 民 已 經 注 意 著 台 灣 欒 樹 tī 秋 天 會 結 紅 色 果 實 ê 特 性, 也 知 影 利 用 伊 ê 紅 果 作 譬 喻 來 教 示 後 代 透 過 林 貴 龍 ê 台 灣 欒 樹, 筆 者 感 受 著 台 灣 季 節 ê 變 化, 也 看 著 原 住 民 生 活 經 驗 ê 傳 承 : 坐 在 厝 內 的 大 樓 窗 / 看 向 路 邊 的 欒 樹 叢 / 黃 花 拄 開 / 點 光 秋 的 聖 誕 毋 知 過 幾 天 / 黃 花 變 粉 紅 / 親 像 查 某 囡 仔 轉 大 人 / 用 青 春 來 戲 弄 毋 知 擱 過 幾 天 / 粉 紅 轉 桃 紅 / 親 像 查 某 抹 胭 脂 紅 / 秋 涼 熱 情 烘 毋 知 擱 過 幾 天 / 桃 紅 換 做 咖 啡 紅 / 親 像 葡 萄 美 酒 裝 入 甕 / 黃 昏 歲 月 藏 秋 天 的 欒 樹 叢 / 花 落 猶 原 青 葉 款 / 精 彩 多 變 逐 工 攏 無 仝 / 互 阮 毋 知 是 寒 人 海 第 36 期, 頁 你 若 是 tòa tī 台 灣, 你 若 -bat tī 台 灣 看 過 台 灣 欒 樹, 你 怎 會 當 感 受 欒 樹 tòe 四 季 teh 變 化 ê súi? 你 怎 會 當 體 會 台 灣 原 住 民 ê 父 母 in 愛 ê 提 醒? 這 正 是 屬 於 台 灣 chit 塊 土 地 kap chit 塊 土 地 ê 人 ê 在 地 故 事 福 爾 卡 庫 也 描 畫 台 灣 欒 樹 kap 台 灣 chit 塊 土 地 不 離 不 棄 ê 親 密 關 係 台 灣 十 月 天 / 欒 樹 開 花 又 結 籽 台 灣 欒 樹 戀 愛 伊 / 戀 愛 台 灣 原 生 籽 / 原 來 外 來 攏 愛 伊 台 灣 十 月 天 / 欒 樹 結 籽 代 代 起 台 灣 欒 樹 戀 愛 伊 / 戀 愛 台 灣 苦 難 時 / 好 過 歹 過 攏 愛 伊 台 灣 十 月 天 - 欒 樹 開 花 落 塗 籽 海 第 46 期, 頁 26-27, 節 錄 客 家 族 群 tī 清 朝 康 熙 時 期 就 來 到 台 灣 chit 塊 土 地, in 雖 然 人 口 無 Holo 人 ê 濟, 分 布 也 khah 零 散, 不 過, 客 家 族 群 一 向 攏 形 成 一 個 單 純 ê 客 家 村 聚 落, 透 過 聚 落 生 活 ê 方 式, 真 濟 客 家 風 俗 文 化 也 被 保 存 tī chit 塊 土 地 客 家 族 群 因 為 早 期 聚 居 tī khah óa 山 坡 地 ê 緣 故, 常 常 以 種 茶 做 為 主 要 ê 農 業 經 濟 活 動, 客 家 男 女 tī 種 茶 挽 茶 ê 時 陣, 時 常 以 山 歌 對 唱 ê 方 式 來 kap 同 齊 teh 勞 動 ê 村 民 相 借 問, 也 互 相 鼓 勵, 到 了 後 來 也 演 變 出 男 女 之 間 相 褒 ê 歌 謠, 客 家 人 通 常 就 以 山 歌 抑 是 採 茶 歌 來 teh 泛 稱 in 家 己 ê 歌 謠 十 二 月 寒 冬 開 ê 茶 花 kap 挽 茶 ê 男 男 女 女, 猶 koh 有 跳 動 tī 滿 山 茶 園 ê 音 符, 福 爾 卡 庫 用 伊 ê 詩 筆 彩 畫 出 一 幅 生 動 活 潑 ê 客 家 風 情 畫 山 茶 花 白 絲 絲 青 春 少 年 紡 情 絲 / 山 茶 花 紅 記 記 嫁 娶 男 女 糖 蜜 甜 10 參 見 王 憶 榮, 戀 戀 欒 樹, , 史 前 館 電 子 報 第 17 期, 11 仝 註 9 6-7

8 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 山 嵐 濛 霧 起 / 千 鳥 恬 寂 寂 / 再 待 天 清 等 底 時 / 挽 茶 姑 娘 先 唱 起 山 茶 花 會 言 語 風 聲 雨 聲 傳 情 意 / 山 茶 花 會 歌 詩 星 光 月 光 奏 琴 絲 台 灣 十 二 月 天 - 山 茶 花 開 紡 情 絲 海 第 48 期, 頁 44-45, 節 錄 詩 人 用 in 敏 銳 ê 詩 心 掌 握 植 物 kap 族 群 之 間 ê 親 密 關 係, 傳 達 生 活 tī 台 灣 chit 塊 土 地 所 有 ê 族 群 ê 生 活 經 驗 ê 傳 承, 就 準 寫 詩 ê 人 是 Holo 人, in 所 關 照 ê -nā 是 Holo 族 群, 是 生 活 tī 台 灣 chit 塊 土 地 先 來 後 到 所 有 ê 族 群 4.3. 女 性 關 懷 真 濟 時 陣 作 家 意 愛 kā 女 性 比 做 花, 所 以 植 物 ê 書 寫 當 然 mā 真 容 易 kap 女 性 有 牽 連, 台 灣 詩 人 kā 台 灣 傳 統 查 某 人 ê 形 象 借 花 表 現 得 真 tàu-tah 許 丙 丁 ê 菅 芒 花 內 底 ê 女 性, 親 像 是 早 期 台 灣 社 會 ê 養 女 新 婦 仔 ê 縮 影, 身 世 悽 涼 使 人 憐 惜 台 灣 早 期, 因 為 民 生 困 苦 ê 關 係, 散 赤 家 庭 為 著 生 活, 不 得 已 將 查 某 囝 賣 hȱ 人 做 養 女 做 新 婦 仔, 甚 至 是 賣 入 煙 花 離 開 家 庭 ê 查 某 囡 仔 就 親 像 菅 芒 花 仝 款, 無 人 相 疼 痛, 身 份 卑 賤, 孤 苦 過 一 生 : 菅 芒 花 白 無 芳 冷 風 來 搖 動 / 無 虛 華 無 美 夢 啥 人 相 疼 痛 / 菅 芒 花 白 無 味 生 來 不 着 時 / 無 玉 葉 無 金 枝 啥 人 會 合 意 / 菅 芒 花 白 文 文 出 世 在 寒 門 / 無 美 貌 無 青 春 啥 人 來 溫 存 海 第 29 期, 頁 18, 節 錄 菅 芒 自 古 就 hȱ 人 th h 來 比 喻 女 性 ; 詩 經 小 雅 都 人 士 之 什 白 華 : 白 華 菅 兮, 白 茅 束 兮 之 子 之 遠, 俾 我 獨 兮, 是 女 子 怨 嘆 被 男 子 放 sak ê 詩, 詩 寫 女 子 對 男 子 種 種 ê 怨 言, -koh 伊 雖 然 心 肝 艱 苦 卻 勇 敢 面 對 未 來 ê 生 活, 這 敢 就 是 菅 芒 花 ê 原 始 性 格 mah? 枝 骨 sán 抽, 葉 仔 又 koh 幼 又 koh 長, -koh 風 若 吹 它 就 tòe teh 彎 腰,hȱ 風 sian 吹 都 吹 bē 斷 台 灣 早 期 農 村 ê 養 女 也 好, 新 婦 仔 也 好, 攏 phāin 著 菅 芒 悲 苦 不 幸 ê 運 命, 卻 也 攏 以 菅 芒 堅 忍 勇 敢 ê 性 情 面 對 環 境, 行 向 未 來 台 灣 女 性 所 經 歷 ê 悲 情 使 人 同 情, 但 是 台 灣 女 性 koh khah 使 人 注 目 ê 是 hit 款 無 向 命 運 tìm 頭 ê 堅 強 性 情 同 時 被 2 位 詩 人 th h 來 入 詩 ê 日 日 春, 是 一 款 生 tī 壁 角, 無 受 注 目 ê 野 花, 就 親 像 菅 芒 仝 款 ê 臭 賤, -koh, 伊 無 愛 隨 風 搖 擺 2 位 詩 人 攏 用 真 類 似 ê 語 言 來 呈 現 日 日 春 卑 微 無 hián 目, 卻 是 樸 實 自 在 又 koh 堅 強 ê 意 象, 進 一 步 捏 塑 出 台 灣 女 性 ê 美 好 形 象 鄭 雅 怡 按 呢 形 容 日 日 春 : 生 在 溝 仔 墘 / 上 閃 避 的 乾 土 裡 / 骨 力 閣 認 份 / 粒 積 逐 滴 水 分 / 展 開 鮮 艷 的 花 通 年 無 廢 / 奉 獻 粉 紅 純 白 的 青 春 / 釘 牢 幼 幼 的 根 海 第 13 期, 頁 30-32, 節 錄 卑 微 ê 花 叢 無 hián 目 ê 光 環, 卻 是 認 份 骨 力 teh 過 日, 認 真 teh 經 營 性 命 何 欣 怡 ê 日 日 春 仝 款 hȱ 人 感 受 著 hit 份 堅 強 樸 實 ê 台 灣 女 性 ê súi : 笑 文 文 / 四 界 恬 恬 開 / 一 屑 屑 仔 露 水 / 就 活 落 去 / 釘 根 佇 塗 內 / 呣 驚 寒 / 呣 驚 石 頭 佮 風 沙 海 第 27 期,48 頁, 節 錄 6-8

9 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 鄭 雅 怡 ê 日 日 春 猶 描 寫 出 一 個 家 庭 主 婦 ê 心 情, 作 者 tī 詩 ê 後 記 按 呢 講 : 我 曾 (bat) 在 厝 裡 顧 囡 仔, 也 曾 出 外 上 班, 其 實 囡 仔 猶 細 漢 的 時, 家 庭 主 婦 並 無 比 職 業 婦 女 較 輕 鬆, 而 且 得 復 (ti h- koh) 承 受 多 多 (chē-chē) 無 公 平 的 看 輕 這 無 定 是 因 為 無 一 份 薪 水 見 若 聽 著 職 業 婦 女 恥 笑 同 性 的 家 庭 主 婦, 我 的 感 想 就 特 別 深 種 在 窗 仔 口 的 日 日 春 讓 (hȱ) 我 想 起 家 庭 主 婦 Tī chit 首 日 日 春 你 讀 會 著 現 代 家 庭 主 婦 ê 心 酸 kap 無 奈 : 無 行 情, 無 身 價 / 會 堪 得 折 磨 / 卻 變 無 人 欲 / 不 曾 坐 古 玉 花 盤 / 不 曾 包 著 禮 紙 / 猶 原 守 一 塊 拋 荒 的 園 / 未 記 得 自 己 漸 漸 枯 黃 生 tī 壁 角 無 受 注 目 ê 日 日 春, 所 開 出 來 ê 是 台 灣 查 某 人 樸 實 堅 強 ê 花 蕊 就 親 像 何 欣 怡 所 下 ê 注 解 : 日 日 春 / 笑 微 微 / 每 日 攏 是 開 花 時 / 淡 薄 仔 露 水 / 就 是 春 天! 詩 人 藉 詩 表 達 對 台 灣 女 性 ê 關 懷, 也 beh 講 出 in 心 內 對 女 性 ê 感 謝 黃 勁 連 藉 著 金 針 花 講 出 對 阿 母 ê 虧 欠 kap 感 恩 五 月 兮 風 微 微 仔 吹 / 有 夠 歹 勢 / 想 去 細 漢 / 兮 狼 狽 / 互 阿 母 操 心 / 有 夠 濟 / 想 卜 共 阿 母 / 寫 一 張 批 / 批 內 底 / 佫 看 見 一 蕊 金 針 花 / 祝 阿 母 無 煩 無 惱 / 食 甲 一 百 空 八 歲 五 月 兮 風 微 微 仔 吹 / 金 針 花 開 甲 滿 四 界 / 想 去 阿 母 兮 慈 愛 / 目 屎 一 粒 一 粒 相 綴 海 第 30 期, 頁 42, 節 錄 黃 榮 泰 看 著 金 針 花 ê 心 情 mā kap 黃 勁 連 仝 款, 有 浪 子 對 母 親 深 深 ê 思 念 kap 滿 懷 ê 不 捨 : 異 鄉 ê 金 針 花 叢 / 搖 動 浪 子 ê 心 房 / 浪 子 ê 思 念 無 處 藏 / 浪 子 ê 思 念 毋 甘 放 / 浪 子 ê 心 / 隨 著 金 針 花 搖 動 / 浪 子 ê 思 念 / 藉 著 秋 風 吹 落 南 / 阿 母 ê 頭 鬃 / 是 毋 是 已 經 白 蒼 蒼? 海 第 34 期, 頁 50-51, 節 錄 查 某 人 親 像 花, 會 使 是 溫 室 內 底 ê 蘭 花, 受 著 無 所 不 至 ê 保 護 kap 關 愛 ;mā 會 使 是 瓶 中 ê 玫 瑰, 花 枝 招 展 妖 嬌 迷 人 -koh 詩 人 用 in 關 懷 ê 筆, 引 chhōa 咱 看 著 koh khah 濟 ê 台 灣 女 性 選 擇 做 一 叢 puh tī 壁 角 ê 日 日 春, 用 最 樸 實 知 足 ê 生 活 態 度 充 實 in ê 性 命, 照 顧 in ê 家 庭 詩 人 也 用 in 關 愛 ê 眼 神, 觀 照 tī 男 性 主 義 社 會 被 剝 削 犧 牲 ê 台 灣 女 性, 刻 畫 in 親 像 菅 芒 hit 一 般 無 向 環 境 tìm 頭 ê 堅 強 性 情 透 過 本 土 植 物 ê 書 寫, 詩 作 呈 現 台 灣 查 某 人 樸 實 堅 強 勇 敢 ê 美 好 形 象 4.4. 台 灣 主 體 意 識 蕃 薯 長 久 以 來 一 直 是 台 灣 ê 表 徵, 濟 濟 ê 詩 人 意 愛 kā 伊 入 詩 ; 親 像 林 宗 源 ê 人 講 汝 是 一 條 蕃 薯 黃 勁 連 ê 蕃 薯 兮 歌 攏 算 是 代 表 作 詩 人 描 寫 台 灣 人 親 像 蕃 薯 仝 款 臭 賤 ê 命 運, 卻 是 有 無 仝 款 ê 向 望 ; 黃 勁 連 所 向 望 ê 台 灣 是, 會 當 親 像 蕃 薯 仝 款 阮 也 無 怨 命 / 星 光 閃 失 兮 三 更 半 夜 / 阮 恬 恬 祈 禱 祈 求 / 阮 兮 藤 阮 兮 根 日 日 大 / 阮 兮 枝 阮 兮 葉 代 代 湠 抑 林 宗 源 卻 是 用 一 款 愛 之 深, 責 之 切 ê 心 情 向 台 灣 人 嗆 聲 6-9

10 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 大 條 去 予 人 人 咬 你 一 嘴 的 蕃 薯 / 無 土 地 也 會 亂 生 根 的 蕃 薯 / 去 死 / 去 死, 一 針 týh 破 台 灣 人 滿 足 現 狀 ê 幻 影, 點 出 濟 濟 台 灣 人 欠 缺 國 家 主 體 意 識 ê 心 態 有 小 khóa 意 外, tī 海 chit 50 期 內 底, kan-tan 有 一 首 是 以 蕃 薯 為 題 ê 詩 作, 是 許 天 賢 ê 蕃 薯 仔 歌 Kiám-chhái 是 詩 人 需 要 tī 題 材 上 有 所 突 破, koh khah 無 定 著 是 台 灣 人 已 經 覺 醒 無 愛 koh 新 婦 仔 形 / 痀 痀 khiā tiàm hia / 講 家 己 是 一 條 蕃 藷 / Hȱ 豬 食 koh hȱ 人 嫌 12, 今 仔 日 ê 台 灣 人 向 望 會 tàng 出 頭 天, 重 新 建 構 台 灣 ê 主 體 性 從 今 以 後 阮 beh 身 軀 掠 坦 橫 / 做 一 隻 穩 穩 在 在 ê 海 翁 13 許 天 賢 ê chit 首 蕃 薯 仔 歌 寫 了 真 淺 白, 對 台 灣 ê 殖 民 歷 史 講 起, 提 醒 台 灣 人 如 今 拚 經 濟 顧 趁 錢, -thang 到 kah 喪 失 國 家 尊 嚴 ê 地 步, 若 無, 猶 原 是 蕃 薯 仔 命 猶 原 是 奴 才 仔 命 拚 啊!/ 拚 啊!/ 繼 續 拍 拚 / 毋 是 干 礁 顧 家 己 / 毋 是 干 礁 顧 趁 錢 / 拚 經 濟 若 拚 甲 無 尊 嚴 無 國 格 / 永 遠 着 做 奴 隸 / 蕃 薯 啊!/ 台 灣 兮 蕃 薯!/ 汝 兮 種 着 一 直 湠 落 去 / 汝 若 勇 敢 堅 持 / 所 有 兮 朝 代 攏 愛 煞 煞 去 / 到 尾 着 會 出 頭 天 海 第 14 期, 頁 26-27, 節 錄 台 灣 人 若 beh 建 構 家 己 ê 國 家 主 體 性, -thang bē 記 得 歷 史 ê 教 訓, 愛 用 心 來 疼 痛 台 灣 若 beh 講 起 台 灣 人 ê 歷 史 悲 情,228 事 件 正 是 咱 心 內 ê 最 痛 詩 人 李 勤 岸 藉 著 瓊 花 來 書 寫 chit 段 歷 史 ê 痛, 喚 起 台 灣 人 疼 台 灣 ê 心 紅, 烏 t± ê 紅 / 退 色 ê 血 / 講 出 阮 悲 情 ê 身 世 228 深 更 / 台 灣 人 若 有 心 / 就 會 看 著 in/ 隨 豔 tō lian ê 容 貌 白, 蔥 蔥 ê 白 / 驚 驚 惶 惶 獻 上 阮 / 數 瓣 純 潔 ê 無 辜 228 深 更 / 台 灣 人 若 有 心 / 就 會 感 受 著 in/ 隨 來 tō 去 ê 心 酸 芳, 無 味 ê 芳 /Tī 夜 半 飄 浮 空 中 /Bē 赴 鼻 就 消 失 / 阮 ê 冤 魂 228 深 更 / 台 灣 人 若 有 心 / 就 會 鼻 著 in/ 隨 浮 tō 沉 ê 願 望 聲, 花 開 / 爆 裂 ê 雷 聲 / 瞬 間, 阮 射 出 蕊 蕊 / 盛 怒 ê 煙 火 逐 年 228 深 更 / 台 灣 心 若 猶 活 / 就 會 聽 著 in/ 隨 生 tō 死 ê 悲 歎 海 第 8 期, 頁 受 難 ê 台 灣 魂, 就 親 像 短 促 開 放 ê 瓊 花 hit 一 般, in ê 容 貌 隨 豔 tō lian, in 隨 來 tō 去 滿 腹 ê 心 酸, 猶 koh 有 in 隨 浮 tō 沉 ê 願 望, 無 心 正 視 歷 史 ê 台 灣 人 啊! lín 敢 有 看 見? Lín 敢 有 鼻 著? Lín 敢 有 感 受 著? 詩 人 藉 著 瓊 花 曇 花 ( 瓊 花 ) 一 現 ê 短 暫 以 及 白 蔥 蔥 ê 清 白 無 辜, 一 方 面 對 犧 牲 者 表 示 最 深 沉 ê 惋 惜 不 捨, 一 方 面 beh ti p 醒 刻 意 忽 視 chit 段 歷 史 ê 台 灣 人, 重 新 建 構 台 灣 人 ê 集 體 記 憶 宋 澤 萊 分 析 李 勤 岸 為 啥 物 beh 用 瓊 花 來 書 寫 228, 伊 講 : 為 什 麼 詩 人 不 用 其 它 的 花 來 寫, 偏 偏 選 擇 了 瓊 花? 我 認 為 最 少 有 幾 個 意 思 一 來 是 這 種 花 在 臺 灣 很 普 遍, 它 的 種 植 很 簡 單, 栽 種 其 莖 即 可 活, 許 多 的 愛 花 人 家 多 多 少 少 會 種 一 兩 株, 二 來 是 它 用 來 表 示 228 事 件 是 發 生 在 晚 上, 它 開 放 的 時 間 當 然 不 是 曇 花 一 現, 而 是 大 約 8 個 鐘 頭 不 過, 仍 然 可 比 喻 這 些 受 難 者 生 命 的 短 暫 三 來 是 因 為 瓊 花 白 色, 象 徵 228 受 難 者 12 引 用 李 勤 岸 ê 海 翁 宣 言 13 仝 註 刊 登 tī 海 第 8 期 ê 瓊 花 是 歌 詩 版, 是 以 二 部 對 唱 ê 方 式 寫 成, 寫 作 日 期 是 2002 年 2 月 作 者 tī 2003 年 2 月 初 7 kā 改 寫 做 228 盛 怒 ê 瓊 花, 改 寫 ê 版 本 收 錄 tī 咱 攏 是 罪 人, 頁 (2004, 台 南 : 開 朗 雜 誌 ) 6-10

11 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 清 白 無 罪, 卻 蒙 冤 而 死 總 之, 瓊 花 一 辭 是 具 有 多 種 意 義 的 在 這 裡, 作 者 使 用 了 燕 卜 蓀 Empson 所 說 的 字 詞 上 的 歧 意 Imbiguity 的 技 術 是 很 明 顯 的, 一 語 能 擁 有 多 意, 正 是 詩 人 的 看 家 本 領 15 透 過 宋 澤 萊 閱 讀 ê 角 度, 瓊 花 化 身 台 灣 在 地 t k 暗 暝 短 暫 以 及 清 白 chit 3 個 元 素, 真 實 鋪 排 出 228 事 件 ê 地 時 人, 身 為 接 受 者 ê 宋 澤 萊 企 圖 還 原 228 ê 歷 史 真 象 林 宗 源 kā 台 灣 人 被 壓 迫 ê 民 主 意 識 比 喻 做 被 囚 禁 的 瓊 花 伊 慢 慢 吐 出 / 日 時 袂 當 容 允 伊 的 情 意 / 幼 齒 的 花 心 親 像 一 支 度 針 / 咧 量 伊 生 命 中 的 愛 及 恨 天 綉 着 點 點 的 烏 仁 / 搋 開 陷 眠 的 目 睭 / 偷 偷 感 嘆 伊 美 無 十 全 的 生 命 / 看 袂 着 日 時 光 光 光 的 世 界 / 瓊 花 只 有 恬 恬 聽 及 想 / 干 乾 吐 出 滿 腹 的 清 芳 海 第 3 期, 頁 24, 節 錄 Hiah-n h 純 潔 清 白 ê 花 蕊, hiah-n h 芬 芳 迷 人 ê 芳 味, 卻 只 會 當 tī 無 日 頭 ê 暗 暝 偷 偷 仔 開 放 tiām-tiām 仔 透 出 清 芳, 這 敢 是 台 灣 人 tī 民 主 過 程 中 極 大 ê 悲 哀? Tī 台 灣, 族 群 之 間 ê 問 題 常 在 成 做 社 會 ê 亂 象 演 變 成 歷 史 ê 悲 劇 詩 人 福 爾 卡 庫 看 待 族 群 ê 問 題, 藉 著 蓬 萊 米 佮 在 來 米 規 劃 出 台 灣 族 群 相 處 ê 模 式 kap 台 灣 ê 出 路 無 管 本 土 抑 外 來 / 佇 台 灣 生 產 / 當 然 / 愛 種 佇 台 灣 e 土 地 / 湳 台 灣 e 雨 水 / 吸 台 灣 土 e 肥 / 毋 才 會 莩 穎 / 會 大 叢 / 會 飽 穗 無 管 汝 是 啥 物 品 種 / 汝 攏 是 台 灣 米 / 當 然 / 欲 堅 持 內 銷 / 抑 是 / 想 欲 外 銷 / 隨 再 汝 甘 願 / 是 講 / 一 出 產 / 標 頭 / 一 定 有 頓 /Made in Taiwan 海 第 9 期, 頁 42-43, 節 錄 詩 人 寄 望 每 一 個 台 灣 人, 無 管 你 是 Holo 客 家 原 住 民 抑 是 新 住 民, 攏 有 一 粒 台 灣 心, 攏 對 台 灣 有 認 同 感 有 台 灣 主 體 意 識, 按 呢 多 族 群 就 bē 成 做 國 家 社 會 ê 問 題, 台 灣 人 beh 出 頭 天 chiah 有 向 望 詩 人 5656 mā 心 疼 台 灣 ê 作 穡 人 tī 台 灣 加 入 WTO 了 後 所 受 ê 衝 擊, 用 詩 替 農 民 贊 聲, 喝 出 台 灣 農 業 出 頭 天 ê 秧 望 : 台 灣 米 /súi 擱 飽 滇 / 蕃 薯 囝 上 愛 食 / 外 國 進 口 粗 俗 米 / 免 想 欲 佮 咱 來 相 比 / 台 灣 農 業 改 良 排 第 一 ( 海 第 37 期, 頁 53, 節 錄 ) 陳 映 辰 ê 百 合 花 描 寫 ê 是 台 灣 本 土 種 百 合 台 灣 百 合 又 號 做 高 砂 百 合, 是 台 灣 本 土 特 有 種 植 物, 早 期 對 台 灣 ê 海 邊 平 原 到 高 山 攏 有 它 分 布 ê 影 跡, 它 旺 盛 ê 生 命 力, 就 好 親 像 生 活 tī 台 灣 島 上 ê 子 民, 堅 忍 不 屈 服 ê 精 神 象 徵 但 是, 台 灣 本 土 種 百 合 tī 生 態 環 境 ê 惡 化 kap 人 為 ê 破 壞 之 下, 如 今 已 經 漸 漸 失 去 生 湠 ê 空 間, 一 工 一 工 ùi chit 塊 土 地 消 失 去 這 就 親 像 台 灣 仝 款, tī 中 國 ê 打 壓 之 下, tī 國 際 上 mā 漸 漸 失 去 生 存 ê 空 間 -koh, 咱 -thang 認 輸, 愛 親 像 台 灣 本 土 種 百 合 花 仝 款, tī 惡 劣 ê 環 境 下 繼 續 生 湠, 有 一 工 會 當 親 像 古 早 仝 款, 清 芳 ê 花 蕊 對 台 灣 頭 開 到 台 灣 尾 這 也 是 詩 人 對 台 灣 ê 向 望 15 宋 澤 萊, 評 李 勤 岸 的 228 盛 怒 的 瓊 花 詩 人 使 用 顏 色 的 手 段,

12 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 百 合 花 / 開 出 / 高 雅 純 潔 兮 / 姿 勢 / 呣 管 淋 過 / 偌 濟 雨 / 凍 過 / 偌 濟 兮 / 霜 雪 / 伊 堅 持 開 出 / 清 芳 兮 / 花 / 唯 台 灣 頭 開 到 / 台 灣 尾 / 開 滿 / 你 咱 生 湠 兮 土 地 海 第 33 期, 頁 46-47, 節 錄 台 灣 經 歷 一 遍 koh 一 遍 ê 殖 民 統 治, 民 族 ê 權 利 被 剝 削, 民 族 ê 尊 嚴 被 thún 踏, 是 偌 濟 民 主 鬥 士 ê 犧 牲 奉 獻, 偌 濟 台 灣 人 ê 努 力 堅 持 chiah 有 今 仔 日 自 由 繁 榮 ê 民 主 台 灣 詩 人 透 過 瓊 花 蕃 薯 水 稻 以 及 台 灣 百 合 深 深 寄 望 台 灣 人 愛 記 取 歷 史 ê 教 訓, 珍 惜 真 無 簡 單 chiah 得 來 ê 民 主 自 由, 重 視 族 群 ê 和 諧, 手 牽 手 tī chit 塊 土 地 生 根 發 葉, 代 代 生 湠 落 去, 重 新 建 構 家 己 ê 國 家 主 體 性, 總 有 一 工 台 灣 一 定 會 tàng 行 向 國 際, 一 定 會 tàng 出 頭 天 -koh, 真 濟 台 灣 人 已 經 bē 記 得 咱 ê 祖 先 所 經 歷 ê 苦 難, 忽 視 家 己 就 親 像 釘 根 tī chit 塊 土 地 ê 植 物 仝 款, 接 受 來 自 土 地 ê 水 分, 來 自 土 地 ê 養 分, soah 一 日 一 日 kap chit 塊 土 地 愈 來 愈 疏 離, 愈 來 愈 bē 親, 致 使 整 個 台 灣 社 會 欠 缺 向 心 力, 面 對 國 家 定 位 ê 問 題 也 好, 族 群 ê 問 題 也 好, 母 語 書 寫 ê 問 題 也 好, 總 是 吵 吵 鬧 鬧, 一 切 攏 無 法 度 向 前, 按 呢 繼 續 落 去, 台 灣 敢 猶 有 出 頭 天 ê 向 望? 陳 正 雄 對 按 呢 ê 台 灣, 心 情 無 比 ê 沉 重 : 就 算 剝 去 大 中 國 意 識 的 外 殼 / 猶 有 一 層 / 統 獨 的 內 裡 就 算 剝 去 統 獨 爭 論 的 外 殼 / 猶 有 一 層 / 族 群 的 內 裡 就 算 剝 去 族 群 分 裂 的 外 殼 / 猶 有 一 層 / 本 土 的 內 裡 就 算 剝 去 本 土 認 同 的 外 殼 / 猶 有 一 層 / 音 字 的 內 裡 就 算 剝 去 音 字 派 系 的 外 殼 / 猶 有 / 我 已 經 淚 流 滿 面 / 只 是 / 我 的 悲 哀 毋 是 傷 心 / 而 是 / 無 奈 洋 蔥, 海 第 44 期, 頁 詩 人 憂 民 憂 國 卻 有 心 無 力, 對 著 台 灣 ê 未 來, in phāin 著 無 法 度 喘 氣 ê 無 奈 4.5. 新 台 灣 意 象 台 灣 因 為 面 積 小, 相 對 也 無 豐 富 ê 礦 藏 kap 物 產, -koh 台 灣 人 ê 頭 殼 是 世 界 一 頂 一 ê, 咱 運 用 咱 ê 智 慧 發 展 成 國 際 上 頭 班 ê 電 腦 科 技 王 國, 寫 下 綠 色 矽 島 ê 世 界 奇 蹟 咱 同 時 也 利 用 台 灣 ê 好 山 好 水, 吸 引 真 濟 外 國 人 來 台 灣 觀 光, 今 仔 日 ê 台 灣 已 經 是 一 個 科 技 ê 觀 光 ê 新 台 灣 Chit 幾 年, 社 區 總 體 營 造 ê 觀 念 受 著 重 視, 地 方 政 府 相 sòa 投 入 推 sak 地 方 產 業 ê 空 課, 每 一 個 地 方 強 調 in 無 仝 ê 產 業 特 色, 積 極 宣 傳 這 當 中 就 有 真 濟 所 在 以 在 地 特 有 植 物 做 為 號 召 kap 推 sak ê 主 題 親 像 本 文 頭 前 所 討 論 過 ê 台 灣 欒 樹 是 台 北 天 母 欒 樹 節 ê 主 題 ; 油 桐 花 則 是 hȱ 人 形 容 做 五 月 雪 ê 客 家 油 桐 花 祭 ê 主 角 除 了 chia 以 外, 猶 koh 有 真 濟 本 土 植 物 攏 成 做 新 台 灣 ê 代 言 人 下 面 咱 也 ùi chit 44 首 現 代 詩 內 底 來 找 chhōe chia-ê 新 台 灣 意 象 方 耀 乾 tī 遊 覽 白 河 蓮 花 節 了 後, 用 伊 感 性 ê 彩 筆 替 咱 畫 下 一 幅 真 正 動 人 ê 蓮 花 圖 唯 一 粒 蓮 子 敢 想 會 出 一 蕊 蓮 花 的 美 麗?/ 唯 一 蕊 蓮 花 想 會 出 一 坵 蓮 花 園 的 曠 闊?/ 跤 踏 透 早 的 露 水 / 我 將 鞋 船 划 入 上 深 的 綠 意 / 干 礁 為 著 欲 看 清 楚 洗 浴 6-12

13 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 的 紅 / 跳 舞 的 紅 / 送 芳 的 紅 / 徛 挺 挺 的 紅 / 閣 有 我 一 粒 振 動 的 心 海 第 43 期, 頁 26 蓮 花 tī 伊 ê 彩 筆 之 下, 化 身 徛 挺 挺 的 紅, 水 墨 畫 ê 意 境 無 輸 張 大 千 ê 作 品, 使 人 讚 嘆 客 家 ê 油 桐 花 祭 也 是 無 輸 白 河 蓮 花 節 ê 一 個 觀 光 祭 典 事 實 上, 油 桐 花 kap 客 家 tī 台 灣 ê 發 展 並 無 歷 史 上 ê 牽 連 現 在, 透 過 觀 光 行 銷 ê 包 裝, 油 桐 花 soah 成 做 客 家 文 化 ê 一 部 分 Tī chia 咱 也 來 看 詩 人 按 怎 書 寫 油 桐 花 ê 台 灣 客 家 情 周 定 邦 ê 油 桐 花 開 : 樹 仔 跤 予 人 /Hah-hi 若 泉 水 的 南 風 伸 手 /So- 過 一 欉 一 欉 / 青 綠 綠 的 油 桐 / 開 kah 規 山 坪 / 白 -phau-phau 的 熱 情 樹 仔 頂 / 搧 動 人 跳 舞 的 南 風 / 共 一 蕊 一 蕊 的 五 月 雪 / 請 -- 落 - 來 / 雪 的 芳 Kan-na 草 蜢 仔 知 影 / 無 gōa 久 雪 成 做 / 一 片 海 綴 南 風 / 起 湧 害 伊 一 隻 老 公 公 仔 蛇 佇 樹 枝 /Thè 胸 坎 操 練 / 無 聊 的 性 命 / 一 隻 草 猴 佇 樹 葉 仔 --lin/ 佮 日 頭 覕 -kȯ- 揣 / 等 待 / 搶 食 的 暗 暝 /Hah-hì hah kah 擋 - 袂 -tiâu 的 日 頭 / 予 月 娘 叫 去 睏 / 一 隻 火 金 蛄 chhōa 一 隻 火 金 蛄 / 去 pū 120 工 後 的 / 天 星 佇 / 天 星 閃 sih 的 / 油 桐 樹 林 lin 海 第 31 期, 頁 恬 恬 khiā tī hia ê 油 桐 樹, 因 為 風, 開 始 展 示 它 ê 熱 情 ; 草 蜢 仔 老 公 公 仔 草 猴 火 金 蛄 攏 hȱ 它 siân 來, 樹 oe 頂 ê 性 命 一 一 點 t h 油 桐 樹 ê 性 命, 原 本 花 蕊 飄 零 落 地 ê 悲 情 瞬 間 化 做 芳 芳 ê 雪 花, kā 遊 客 ê 腳 tâi tiàm 樹 腳, 久 久 知 thang sóa 振 動 若 準 猶 無 機 會 去 觀 賞 油 桐 花 ê 人, 透 過 chit 首 詩, 相 信 也 會 tàng 有 一 種 身 歷 其 境 ê 感 動 Chit 幾 年 來, 蝶 仔 花 ( 華 語 叫 做 野 薑 花 ) mā 被 包 裝 做 客 家 文 化 ê 代 表 之 一 坐 著 有 古 早 味 ê 内 灣 線 來 到 新 竹 ê 内 灣, 規 條 街 差 不 多 攏 是 teh 賣 野 薑 花 粽 ê 店, hȱ 人 li h 準 野 薑 花 粽 就 是 客 家 人 傳 統 ê 米 食, 其 實 這 只 是 一 個 伴 隨 內 灣 商 圈 發 展 chiah 產 生 ê 新 產 物 不 過, 凡 勢, 真 緊, 咱 著 會 看 著 野 薑 花 粽 kap 擂 茶 仝 款, 成 做 客 家 人 傳 統 美 食 ê 代 表 loh 生 理 人 th h 來 綁 粽 ê 就 是 蝶 仔 花 ê 青 葉 仔, 山 腳 溪 流 邊 規 片 ê 蝶 仔 花 也 觸 發 詩 人 ê 靈 感, 潔 白 ê 花 蕊 化 做 一 隻 一 隻 ê 尾 蝶, 飛 入 莊 柏 林 ê 詩 篇, 譜 出 野 薑 花 之 戀, 是 一 場 有 深 深 ê 禪 意, 超 脫 世 俗 ê 愛 戀 寂 寞 的 我 的 眠 夢 / 對 彎 彎 曲 曲 的 山 道 / 來 到 懷 念 的 溪 邊 / 落 着 沙 沙 雨 的 晚 秋 / 陣 陣 的 憂 愁 的 花 蕊 孤 單 的 我 的 耳 孔 / 北 風 吹 出 迄 個 琴 聲 / 綠 色 的 枝 葉 做 成 影 / 猶 原 是 白 色 的 一 片 雲 / 也 是 山 邊 的 一 條 虹 虛 無 的 白 色 的 來 世 / 親 像 日 頭 要 沉 落 西 / 走 找 要 去 的 極 樂 世 界 / 浮 出 靈 魂 燦 爛 的 五 彩 / 對 禪 對 神 心 應 放 乎 開 海 第 22 期, 頁 35 Tòe 著 現 代 化 ê 腳 步, 蓮 花 跳 出 君 子 ê 老 舊 刻 板 印 象, 行 入 二 十 一 世 紀 ê 新 台 灣, 成 做 一 個 新 台 灣 意 象 ; 油 桐 花 kap 蝶 仔 花 tī 台 灣 kap 客 家 族 群 產 6-13

14 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 生 新 關 係, 形 成 客 家 在 地 ê 新 文 化 相 信 chia 攏 是 對 今 仔 日 起 會 繼 續 代 代 傳 承 落 去 的 新 台 灣 意 象 5. 結 語 台 語 現 代 詩 內 底 ê 本 土 植 物 ê 書 寫, 是 全 島 性 ê,ùi 台 灣 頭 ê 植 物 寫 到 台 灣 尾, ùi 高 山 寫 到 海 kîn ; 是 歷 時 性 ê, ùi 老 台 灣 寫 到 新 台 灣 ; 是 全 民 性 ê, ùi 平 埔 族 寫 到 客 家 原 住 民, 點 滴 記 錄 tī 台 灣 chit 土 地 上 ê 人 事 物 ê 在 地 故 事, 作 品 攏 具 備 明 顯 ê 歷 史 內 涵, 有 in ê 歷 史 意 義, 有 in ê 美 學 價 值 Ùi chia-ê 詩 作 內 底 咱 看 著 ê 台 灣 意 象 是 老 台 灣 情 懷, 詩 人 用 本 土 植 物 記 錄 老 台 灣 ê 面 貌, 再 現 你 我 童 年 ê 映 象, 青 春 ê 青 澀 kap 甘 甜 是 多 元 族 群 文 化 ê, 詩 作 傳 達 生 活 tī 台 灣 chit 塊 土 地 先 來 後 到 ê 所 有 族 群 ê 生 活 經 驗 ê 傳 承 是 詩 人 對 女 性 的 關 懷, 詩 人 藉 著 本 土 植 物 ê 書 寫, 營 造 出 活 跳 跳 ê 台 灣 查 某 人 樸 實 無 向 命 運 tàm 頭 ê 台 灣 女 性 形 象 猶 有 台 灣 主 體 意 識, 台 灣 人 有 堅 強 ê 民 族 生 湠 力, 就 算 經 歷 koh khah 濟 ê 民 族 苦 難, 只 要 台 灣 人 有 台 灣 心, 對 chit 塊 土 地 有 相 當 ê 認 同, 重 新 建 構 台 灣 ê 主 體 性, 台 灣 一 定 會 tàng 行 向 國 際, 一 定 會 得 出 頭 天 最 後 猶 有 新 台 灣 意 象, 詩 作 引 chhōa 咱 tòe 著 時 代 ê 腳 步, 觀 看 今 仔 日 新 台 灣 所 呈 現 ê 經 濟 活 力, 地 方 精 神 透 過 chia-ê 台 灣 意 象, 詩 作 所 呈 現 出 來 ê 是 顯 明 ê 台 灣 意 識, 是 tī 台 灣 chit 塊 土 地 ê 人 事 物 三 者 合 一 ê 台 灣 在 地 故 事 6-14

15 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 參 考 冊 目 王 宗 傑, 2001, 鹽 鄉 情, 台 南 : 台 南 市 立 圖 書 館 王 憶 榮, 戀 戀 欒 樹, , 史 前 館 電 子 報 第 17 期, 古 國 順 主 編,2005, 台 灣 客 語 概 論, 台 北 : 五 南 圖 書 出 版 公 司 向 陽,2001, 向 陽 台 語 詩 選, 台 南 : 真 平 企 業 全 中 和 & 林 學 詩,2002, 民 俗 植 物 : 花 蓮 宜 蘭 地 區 原 住 民 部 落, 台 北 : 行 政 院 農 業 委 員 會 花 蓮 區 農 業 改 良 場 李 勤 岸,2004, 咱 攏 是 罪 人, 台 南 : 開 朗 雜 誌 事 業 林 宗 源,2001, 林 宗 源 台 語 詩 選, 台 南 : 真 平 企 業 林 淑 貞,2002, 中 國 歌 詠 物 詩 託 物 言 志 分 析 論, 台 北 : 萬 卷 樓 吳 智 慶, 台 北 基 隆 河 岸 - 等 待 刺 桐 花 開, 金 元 蒲 & 楊 茂 義,1996, 接 受 美 學 批 評 及 其 中 國 化 收 tī 朱 棟 霖 編 文 學 新 思 維, 江 蘇 : 江 蘇 教 育 出 版 社 H.R. Jauss 著 ; 周 寧 金 元 浦 譯,1987, 接 受 美 學 與 接 受 理 論, 瀋 陽 : 遼 寧 人 民 出 版 社 Robert C. Holub 著 ; 董 之 林 譯,1994, 接 受 美 學 理 論, 台 北, 駱 駝 張 集 益,2003, 樹 木 家 族, 台 北 : 晨 星 黃 勁 連,2001, 黃 勁 連 台 語 文 學 選, 台 南 : 真 平 企 業 黃 勁 連 主 編, , 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 第 1~50 期, 台 南 : 開 朗 雜 誌 事 業 陳 明 仁,1995, 流 浪 記 事, 台 北 : 台 笠 游 以 德 & 陳 玉 峰 & 吳 盈,1990, 台 灣 原 生 植 物 ( 上 ) ( 下 ), 台 北 : 淑 馨 趙 婉 茹,2000, 民 俗 植 物 : 從 先 民 的 生 活 中 認 識 臺 灣 本 土 植 物, 台 北 : 農 委 會 林 試 所 6-15

16 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 附 錄 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 第 1 50 期 內 底 有 關 以 本 土 植 物 做 為 書 寫 主 題 ê 作 品 : (1) 蓮 花 黃 勁 連 作 水 蓮 花 16 海 翁 台 語 文 學 雜 誌 第 2 期 ( 以 下 稱 海 ) 陳 潔 民 作 水 蓮 之 思 海 第 28 期 方 耀 乾 作 徛 挺 挺 的 紅 海 第 43 期 (2) 瓊 花 林 宗 源 作 被 囚 禁 的 瓊 花 海 第 3 期 李 勤 岸 作 瓊 花 海 第 8 期 (3) 麻 黃 仔 樹 楊 焜 顯 作 麻 黃 腳 海 第 3 期 (4) 桔 子 林 宗 源 作 桔 仔 黃 的 時 陣 海 第 4 期 (5) 楓 樹 許 天 賢 作 楓 仔 若 紅 兮 時 海 第 7 期 (6) 蒲 公 英 石 梅 琳 作 蒲 公 英 海 第 8 期 (7) 黃 梗 仔 花 許 天 賢 作 黃 梗 仔 花 海 第 8 期 (8) 稻 仔 福 爾 卡 庫 作 蓬 萊 米 佮 在 來 米 海 第 9 期 秋 雨 水 作 秋 天 的 稻 穗 海 第 31 期 5656 作 秧 望 海 第 37 期 (9) 木 蓮 莊 柏 林 作 木 蓮 海 第 11 期 (10) 蘭 花 宋 澤 萊 作 一 叢 嘉 德 麗 蘭 海 第 11 期 (11) 玫 瑰 林 宗 源 作 意 愛 的 玫 瑰 海 第 12 期 陳 潔 民 作 最 後 一 蕊 玫 瑰 海 第 36 期 黃 榮 泰 作 玫 瑰 海 第 46 期 (12) 沙 漠 玫 瑰 5656 作 殘 紅 海 第 12 期 (13) 日 日 春 鄭 雅 怡 作 日 日 春 海 第 13 期 何 欣 玲 作 日 日 春 海 第 27 期 (14) 茘 枝 楊 念 德 作 荔 枝 兮 滋 味 海 第 13 期 (15) 蕃 薯 16 水 蓮 花 事 實 上 是 2 款 植 物 ê 別 名, 一 款 是 台 灣 蓬 萍 草, 是 一 種 台 灣 特 有 ê 原 生 種 水 生 植 物 另 外 一 款 是 睡 蓮 就 黃 勁 連 ê 作 品 內 容 來 看, 寫 ê 是 食 用 蓮 藕 ê 蓮 花, 水 蓮 花 應 該 是 名 稱 ê 誤 用 ; 抑 陳 潔 民 ê 作 品 看 起 來, 所 寫 ê 水 蓮 應 該 是 睡 蓮,chiah 是 水 蓮 花 筆 者 以 khah 鬆 ê 分 類 概 念, 攏 用 蓮 花 來 含 括 chit 3 篇 作 品 6-16

17 台 語 現 代 詩 本 土 植 物 ê 書 寫 Lí Siok-hōng 許 天 賢 作 蕃 薯 仔 歌 海 第 14 期 (16) 粿 葉 樹 洪 百 厚 作 粿 葉 樹 仔 海 第 20 期 (17) 蝶 仔 花 莊 柏 林 作 野 薑 花 之 戀 海 第 22 期 (18) 田 菁 仔 王 宗 傑 作 田 菁 仔 籽 海 第 23 期 (19) 菩 提 樹 陳 潔 民 作 菩 提 樹 兮 心 形 葉 子 海 第 24 期 (20) 桃 花 陳 映 辰 作 桃 花 海 第 28 期 (21) 茉 莉 許 丙 丁 作 六 月 茉 莉 海 第 29 期 (22) 菅 芒 許 丙 丁 作 菅 芒 花 海 第 29 期 (23) 金 針 花 黃 勁 連 作 金 針 花 海 第 30 期 黃 榮 泰 作 金 針 花 海 第 34 期 (24) 油 桐 花 周 定 邦 作 油 桐 花 開 海 第 31 期 (25) 蕹 菜 康 原 作 蕹 菜 海 第 32 期 (26) 台 灣 百 合 陳 映 辰 作 百 合 花 海 第 33 期 (27) 台 灣 欒 樹 林 貴 龍 作 台 灣 欒 樹 海 第 36 期 福 爾 卡 庫 作 台 灣 十 月 天 欒 樹 開 花 落 塗 籽 海 第 46 期 (28) 相 思 仔 樹 林 文 平 作 相 思 仔 開 花 海 第 37 期 (29) 苦 瓜 林 文 平 作 苦 瓜 吟 海 第 38 期 (30) 薊 花 莊 柏 林 作 薊 花 淚 一 海 第 39 期 (31) 莿 桐 藍 淑 貞 作 莿 桐 樹 海 第 40 期 (32) 草 柯 柏 榮 作 草 海 第 43 期 (33) 洋 蔥 陳 正 雄 作 洋 蔥 海 第 44 期 (34) 茶 花 福 爾 卡 庫 作 台 灣 十 二 月 天 山 茶 花 開 紡 情 絲 海 第 48 期 6-17

18 2006 台 語 文 學 學 術 研 討 會 論 文 集 Tâi-gí Bûn-h k H k-s ýt Gián-thó-hōe Lūn-bûn-ch p 6-18

Microsoft Word - 17_13_.i...Y.doc

Microsoft Word - 17_13_.i...Y.doc 1 勇 敢 --ê khiā 起 來 吧, 受 壓 逼 ê 同 志 論 黑 手 那 卡 西 ê 台 語 歌 曲 書 寫 1. 前 言 張 郁 琳 成 功 大 學 台 灣 文 學 研 究 所 碩 士 生 西 元 1996 年, 台 灣 ê 地 下 樂 團 出 現 黑 手 那 卡 西 chit 個 由 工 人 kap 研 究 所 學 生 組 織 ê 工 人 樂 隊 黑 手 那 卡 西 關 懷 所 有 弱

More information

Microsoft Word - 21_17_.......doc

Microsoft Word - 21_17_.......doc 汝 是 潑 落 人 間 的 雲 / 我 是 注 定 等 候 的 山 方 耀 乾 詩 集 予 牽 手 的 情 話 中 的 形 象 塑 造 歐 純 純 台 南 科 技 大 學 通 識 教 育 中 心 方 耀 乾 是 台 語 詩 壇 辛 勤 的 園 丁, 自 九 年 代 創 作 以 來, 已 出 版 了 四 本 台 語 詩 集, 期 間 曾 拿 下 吳 濁 流 文 學 獎 新 詩 正 獎 府 城 文 學

More information

2014.07.03臺灣守護周刊第129期

2014.07.03臺灣守護周刊第129期 P-1-2014/07/03 ( 四 ) 台 灣 的 前 途 由 誰 來 決 定? 心 靈 重 生 才 有 健 康 不 一 樣, 所 以 會 改 變 發 掘 台 灣 優 質 醫 療 品 質 的 對 話 王 張 黑 箱, 居 心 不 良! 討 好 中 國, 台 灣 遭 殃! 第 二 次 民 主 改 革 演 講 文 稿 卻 顧 所 來 徑 : 浮 生 雜 感 台 灣 碩 果 僅 存 的 日 本 時 代

More information

匪寇烈傳

匪寇烈傳 二 二 八 事 件 ê 眞 相 ( 台 灣 青 年 第 六 號 二 二 八 特 集 號 ) 原 文 刊 t 台 灣 青 年 第 六 號 (February, 1961) 第 82 頁 ~ 第 129 頁 台 文 選 譯 之 二 ( 第 109 頁 ~ 第 129 頁 ) 翻 譯 : 嬰 孫 ( 第 三 ) 八 嘉 義 機 場 拚 生 死 3 月 初 1 早 時, 嘉 義 聽 著 台 北 市 二 二

More information

A1

A1 臺 灣 閩 南 語 語 言 能 力 認 證 試 題 題 型 樣 本 (2008 年 8 月 8 日 ) 說 明 : 一 因 研 發 時 間 較 為 緊 迫, 本 次 模 擬 試 題 僅 提 供 各 項 測 驗 中 各 題 型 的 部 份 樣 本 日 後 將 再 陸 續 提 供 完 整 的 模 擬 試 題 供 大 眾 參 考 二 此 題 型 樣 本 僅 供 第 一 次 預 試 (8 月 23 日 )

More information

Microsoft Word - 封面.doc

Microsoft Word - 封面.doc 國 立 台 灣 師 範 大 學 台 灣 文 化 及 語 言 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 指 導 教 授 : 李 勤 岸 博 士 戰 後 台 語 文 學 運 動 ê 開 展 :1986-1991 研 究 生 : 蔡 瑋 芬 撰 二 六 年 六 月 說 謝 是 按 怎, 我 會 來 行 這 條 做 台 語 文 學 ê 路? 自 來 我 讀 華 語 文 學 作 品, 是 -bat 感 動 過, 但

More information

Microsoft Word - Chhoa-PoeGim.doc

Microsoft Word - Chhoa-PoeGim.doc 試 探 八 年 代 以 後 tò-khau-chiàⁿ -siah ê 社 會 政 治 激 骨 歌 ê 特 色 kap 意 義 蔡 佩 吟 成 功 大 學 台 灣 文 學 研 究 所 1. 踏 話 頭 佇 台 語 ê 傳 統 有 一 種 俗 語 叫 做 激 骨 話, 有 人 擱 ka 叫 做 孽 畜 仔 話 歇 後 語, 伊 ê 頭 一 句 若 親 像 是 一 ê 謎 題, 後 壁 利 用 雙 關

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578BB79C3B9B0A8A672ABF7ADB5BA74A4C6A576BDD7A977BD5A38ADB672657669736564322E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20A578BB79C3B9B0A8A672ABF7ADB5BA74A4C6A576BDD7A977BD5A38ADB672657669736564322E646F63> 台 語 羅 馬 字 拼 音 演 化 史 論 台 灣 師 範 大 學 台 灣 文 化 及 語 言 研 究 所 李 勤 岸 台 南 大 學 國 語 文 學 系 碩 士 班 台 語 組 李 淑 鳳 摘 要 台 語 拼 音 史 上 bat 出 現 過 類 型 濟 濟 ê 拼 音 符 號, 有 漢 字 拼 音 符 號 羅 馬 字 拼 音 符 號 日 語 假 名 拼 音 符 號 注 音 符 號 諺 文 式 拼

More information

期刊作品分類選目 學術論文 文化研究 6月 12期 朱惠足 從 戰爭的記憶 到 記憶的戰爭 宋澤 萊 陳映真與目取真俊的二戰記憶書寫 1344 張慧瑜 現代 主體的浮現與 現代性 亞洲 傷 口的彌合 南京 南京 的文化症候 45-73 12月 13期 楊凱麟 施明正 書寫的身體政治與政治身體的書寫

期刊作品分類選目 學術論文 文化研究 6月 12期 朱惠足 從 戰爭的記憶 到 記憶的戰爭 宋澤 萊 陳映真與目取真俊的二戰記憶書寫 1344 張慧瑜 現代 主體的浮現與 現代性 亞洲 傷 口的彌合 南京 南京 的文化症候 45-73 12月 13期 楊凱麟 施明正 書寫的身體政治與政治身體的書寫 386 8月 35期 李敏勇 我的詩の物語 我的國家只隱藏在我心裡 鎮魂之歌 121-126 10月 36期 李敏勇譯介 以日常生活抒寫自由和愛情 日本 和川新江 153-158 學術論文 HoHaiYan台灣原Young 9月 37期 陳芷凡 百年影像 族群風采 從圖像看歷史中的 台灣原住民 4-19 人文與社會研究學報 4月 45卷1期 鄭柏彥 界義 民間文學 的論述方法及其相關問 題 以兩岸學界論述為研究範圍

More information

Microsoft Word - 2-4陳龍廷

Microsoft Word - 2-4陳龍廷 臺 灣 布 袋 戲 的 語 言 喜 劇 與 情 境 喜 劇 陳 龍 廷 0. 前 言 笑 詼 戲 (chhiò-khoe-hì) 是 布 袋 戲 中 廣 受 觀 眾 歡 迎 的 場 景, 因 而 被 當 作 重 要 的 戲 劇 元 素, 在 整 齣 戲 中 作 為 穿 插 的 場 景, 讓 觀 眾 的 情 緒 緩 和 或 調 整 過 於 緊 張 的 戲 劇 張 力 擅 長 演 笑 詼 戲 的 主 演,

More information

會議與活動 夢與辣椒 范富玲 金鑰匙 蔡麗雲 凹凸星 球 陳韋任 紐約老鼠 李慧娟 希望的種子 三重 第4屆 三重市公所 三重市民代表會主辦 三重市立圖書館 承辦 11月6日揭曉 12月8日頒獎 散文 社會組第一名江凌青 幸福月票 第二名藺奕 半途 第三名張惠芳 故事媽媽的呼喚 佳作 鄭文潔 三重一

會議與活動 夢與辣椒 范富玲 金鑰匙 蔡麗雲 凹凸星 球 陳韋任 紐約老鼠 李慧娟 希望的種子 三重 第4屆 三重市公所 三重市民代表會主辦 三重市立圖書館 承辦 11月6日揭曉 12月8日頒獎 散文 社會組第一名江凌青 幸福月票 第二名藺奕 半途 第三名張惠芳 故事媽媽的呼喚 佳作 鄭文潔 三重一 382 收錄200 年1月1日至12月 1日得獎名單 共收錄 2筆 按筆劃排序 2006 2007台灣文學論文獎助 國立台灣文學館主辦 1月16日 2006台灣文學論文 獎助 2008年1月21日 2007台灣文學論文獎助 揭曉 評審委員 200 年 李漢偉 江寶釵 洪銘水 賴芳 伶 戴文鋒 200 年 孫大川 廖瑞銘 施懿琳 廖振 富 陳益源 2006年 博士班 邱雅芳 未名的南方 日治時期日人作品的台

More information

Microsoft Word - 003-004館長序.doc

Microsoft Word - 003-004館長序.doc 館 長 序 序 ( 華 文 ) 林 案 倱 國 立 臺 南 生 活 美 學 館 對 於 台 語 文 推 展 一 向 極 為 重 視, 除 了 在 輔 導 區 內 各 生 活 美 學 工 作 站 成 立 讀 書 會 外, 並 於 館 內 附 設 數 種 型 態 的 讀 書 會, 府 城 台 語 文 讀 書 會 就 是 其 中 的 佼 佼 者, 它 成 立 於 2001 年 3 月 2 日, 對 於 台

More information

10 2013.06 NO.39 A-chhûn 21

10 2013.06 NO.39 A-chhûn 21 2013.06 NO.39 9 10 2013.06 NO.39 A-chhûn 21 VuVu 1 1992 2010 2009 2013.06 NO.39 11 12 2013.06 NO.39 ina 1980 3 1996 1996 1988 2013.06 NO.39 13 14 2013.06 NO.39 1997 7 1932 5 20 yes 5 2004 2003 2013.06

More information

310 2011 台灣文學年鑑 瘦雲王牌 一行詩 103 蘇 亮 泥土上的記憶 104 方 群 車過崇德 104 許水富 台北七號酒吧 我住的國家 105 紫 鵑 牠 愚人節 106 路 痕 蝴蝶 花朵 巨木 窗台 NOTEBOOK 107 周培禮 生日的燭光 燃燒人生的輝煌 時空 意 境 重量 1

310 2011 台灣文學年鑑 瘦雲王牌 一行詩 103 蘇 亮 泥土上的記憶 104 方 群 車過崇德 104 許水富 台北七號酒吧 我住的國家 105 紫 鵑 牠 愚人節 106 路 痕 蝴蝶 花朵 巨木 窗台 NOTEBOOK 107 周培禮 生日的燭光 燃燒人生的輝煌 時空 意 境 重量 1 期刊作品分類選目 現代詩 張婉雯 潤叔的新年 118-146 陳 容 非母 156-160 12月 326期 陳輝龍 第三次世界大戰來了 114-123 郭強生 惑鄉之人 2 124-131 鹽分地帶文學 2月 32期 黃濡彬 十四暝夢 115-123 張月環 斟酌滿杯 1 180-203 4月 33期 張月環 斟酌滿杯 2 174-191 魯子青 輓婚 192-208 6月 34期 黃靈芝 阮文雅迻譯

More information

台語典故

台語典故 台 語 典 故 大 鼎 未 滾 小 鼎 沖 沖 滾 ~ 第 一 週 週 報 0830~0904 台 灣 早 期 農 村, 家 裡 廚 房 的 爐 灶 都 是 用 磚 土 砌 成, 大 灶 和 小 灶 相 連 在 一 起, 柴 火 是 從 灶 口 送 入 昇 火, 雖 然, 大 鍋 子 在 前 小 鍋 子 在 後, 但 是 大 鼎 (toa tiá n 就 是 大 鍋 子 ) 盛 的 水 較 多, 自

More information

Microsoft Word - 18_14_.i.....doc

Microsoft Word - 18_14_.i.....doc 張 學 謙 台 東 大 學 華 語 文 學 系 台 灣 詩 歌 ê 語 言 關 懷 kah 教 學 運 用 紀 淑 萍 台 東 大 學 語 教 所 碩 士 班 顏 淑 君 台 東 大 學 台 灣 語 言 教 育 碩 士 班 戴 煜 德 台 東 大 學 語 文 教 育 學 系 廣 義 ê 台 灣 話 包 括 Holo 原 住 民 語 客 家 語 kah 華 語 本 文 kā chia-ê 語 言 寫

More information

語言、文學kap民族國家ê建構:台語文學運動史初探

語言、文學kap民族國家ê建構:台語文學運動史初探 龍 致 遠 管 理 學 院 年 年 李 祿 復 說 年 來 惡 劣 了 便 便 識 度 來 復 龍 略 令 連 立 來 寧 歷 北 來 來 年 力 說 了 狀 更 狀 臨 不 年 省 年 參 論 年 流 利 說 說 臨 臨 歷 識 不 了 來 錄 年 令 來 更 立 來 了 來 歷 來 錄 念 來 便 北 例 來 不 不 論 老 異 念 年 理 力 年 年 力 不 不 刺 年 年 輪 年 領 料 錄

More information

54 人 文 100 19812320 90 19872400 20081211 3 352 10 20 55 20052320 50 1930 1990101400 10 150 56 人 文 100 19917280 19151960 14 19994250 57 40 19978300 4019451985 6 19451949 19501959 19601969 19701979 1980

More information

Microsoft Word - 2016春白話字檢定

Microsoft Word - 2016春白話字檢定 Tâi-gí Pe h-ōe-jī Kiám-tēng Taiwanese Romanization Proficiency Test 台 語 白 話 字 檢 定 2016 年 春 季 報 名 簡 章 Tâi-oân Ki-tok Tiúⁿ-ló Kàu-hōe Bó-gí Thui-hêng U.O.H 台 灣 基 督 長 老 教 會 台 灣 族 群 母 語 推 行 委 員 會 70101 台 南

More information

語言、文學kap民族國家ê建構:台語文學運動史初探

語言、文學kap民族國家ê建構:台語文學運動史初探 見 ê 論 論 李 sak ê ê 羅 ê 羅 ê 見 留落 ê 論 見 ê 復 ê Kap Emerson ê 論 (essay) tī 論 量 論 略來 識 ê ê ê 論來 kap (theme) elaborate) 論 ê 羅 論 kap Emerson Ralph Waldo Emerson ( ) tī ê 復 1 理論 ê tī ê puh ê kā ê 復 度來 理論 ê ê 復

More information

國 小 五 年 級 閩 南 語 從 讀 到 寫 之 有 效 教 學 觀 察 探 討 一 研 究 動 機 壹 緒 論 當 方 言 的 消 滅 連 帶 地 產 生 地 方 傳 統 文 化 衰 頹 或 消 滅 的 危 機 時, 關 心 的 有 志 之 士 開 始 呼 籲 保 存 地 方 文 化 時, 保

國 小 五 年 級 閩 南 語 從 讀 到 寫 之 有 效 教 學 觀 察 探 討 一 研 究 動 機 壹 緒 論 當 方 言 的 消 滅 連 帶 地 產 生 地 方 傳 統 文 化 衰 頹 或 消 滅 的 危 機 時, 關 心 的 有 志 之 士 開 始 呼 籲 保 存 地 方 文 化 時, 保 國 小 五 年 級 閩 南 語 從 讀 到 寫 之 有 效 教 學 觀 察 探 討 1 發 表 者 : 謝 淑 援 林 彥 廷 摘 要 想 嘗 試 以 閱 讀 文 稿 的 方 式 來 增 強 學 生 的 書 寫 能 力, 並 融 入 在 各 種 課 程 內 的 教 學 圖 片, 建 立 本 土 語 言 的 學 習 無 所 不 在 的 概 念 本 研 究 主 要 在 探 討 五 年 級 學 童 對 從

More information

國立高雄師範大學語文教學中心

國立高雄師範大學語文教學中心 不 容 錯 過! 國 立 高 雄 師 範 大 學 語 文 教 學 中 心 考 前 作 文 衝 刺 班 王 牌 師 資 : 高 師 大 國 文 系 作 文 名 師 陳 宏 銘 教 授 基 測 指 考 閱 卷 委 員 親 自 授 課, 講 解 應 考 要 領 上 課 日 期 : 預 計 5/7( 二 ) 開 課,5/28 結 束, 共 4 週 (12 小 時 ) 上 課 時 間 : 每 週 二 晚 上

More information

Microsoft Word - 文件3

Microsoft Word - 文件3 九畫 便 pan5 宜 gi5 毋捌飽(p426) 解釋 便 pan5 宜 gi5 廉價 毋捌 不知道 涵義 形容人貪心不知足 對應華語 貪得無厭 貪心不足 便 pan5 宜 gi5 物 mih8 通食 便宜話毋通講 解釋 物 mih8 東西 便 pan5 宜 gi5 話 不負責任的話 毋通 thang1 不可以 涵義 勸誡人說話要謹慎 對應華語 東西可以亂吃 話不可以亂講 便所彈吉他 臭彈 解釋

More information

阿 保 机 建 国 前 后 通 过 不 断 的 掠 夺 战 争 将 其 疆 域 扩 大 成 为 雄 踞 草 原 的 强 大 国 家 迨 至 会 同 元 年 幽 云 十 六 州 并 入 契 丹 版 图 之 后 社 会 经 济 就 发 生 了 根 本 性 的 变 化 幽 州 地 处 雄 要 控 扼 南

阿 保 机 建 国 前 后 通 过 不 断 的 掠 夺 战 争 将 其 疆 域 扩 大 成 为 雄 踞 草 原 的 强 大 国 家 迨 至 会 同 元 年 幽 云 十 六 州 并 入 契 丹 版 图 之 后 社 会 经 济 就 发 生 了 根 本 性 的 变 化 幽 州 地 处 雄 要 控 扼 南 辽 代 的 货 币 制 度 及 其 演 变 以 耶 律 阿 保 机 为 首 的 契 丹 统 治 集 团 是 靠 战 争 和 掠 夺 建 立 国 家 扩 张 领 土 获 得 财 富 的 在 辽 国 境 内 的 民 部 族 成 份 非 常 复 杂 原 有 经 济 基 础 和 自 然 地 理 条 件 差 异 甚 大 因 此 其 社 会 经 济 表 现 出 明 显 的 结 构 多 元 化 和 发 展 的 不

More information

级 两 者 有 重 合 的 部 分 为 了 叙 述 方 便 避 免 重 复 本 文 以 等 级 为 主 在 各 等 级 之 下 再 分 别 叙 述 各 种 职 业 人 群 的 经 商 状 况 本 文 的 商 人 包 括 从 事 各 类 商 业 活 动 的 行 商 坐 贾 广 义 上 也 包 括 典

级 两 者 有 重 合 的 部 分 为 了 叙 述 方 便 避 免 重 复 本 文 以 等 级 为 主 在 各 等 级 之 下 再 分 别 叙 述 各 种 职 业 人 群 的 经 商 状 况 本 文 的 商 人 包 括 从 事 各 类 商 业 活 动 的 行 商 坐 贾 广 义 上 也 包 括 典 清 代 前 期 商 人 的 社 会 构 成 分 析 对 明 清 时 期 商 人 的 社 会 构 成 学 术 界 已 经 有 了 一 些 专 门 研 究 一 些 研 究 地 方 商 人 的 论 著 把 它 分 为 弃 农 经 商 弃 儒 经 商 官 吏 经 商 继 承 父 业 等 另 外 有 一 些 研 究 某 一 人 群 经 商 的 论 著 如 韦 庆 远 先 生 对 清 代 皇 室 和 官 僚 经

More information

x n h x d h m n h mn hd n vn m n nn vn nd p m d n C ng hn n v dn h p p p y nd nd ng h v w Bddh m ph phy LZhng ph phy nd Bddh m mph z n ng ng v h nk ng

x n h x d h m n h mn hd n vn m n nn vn nd p m d n C ng hn n v dn h p p p y nd nd ng h v w Bddh m ph phy LZhng ph phy nd Bddh m mph z n ng ng v h nk ng 江南大学学报 人文社会科学版 第 10 卷第 3 期 V 10 N 3 Jn 011 2011 年 6 月 犑 狅狌 狀犪 犾狅 犳犑 犪狀犵狀犪狀犝狀 狏 犎狌犿犪狀 牔 犛狅 犪 犾犛 狀 2 狔 儒佛道与地域文化 主持人 李承贵 主持人语 儒佛道与地方文化 栏目终于与读者朋友见面了 江南大学的前身是三 江师范学院 国立东南大学 国立中央大学 国立南京大学 著名史学家钱穆 著名哲学 家唐君毅都曾任职于此

More information

會議與活動 文學獎 335 中山文藝創作獎 第40屆 中山學術文化基金會主辦 11月10日頒獎 世界華文文學研究論文徵文比賽 黃 鴻美獎 第1屆 佛光人文社會學院世界華文文學研究中心主辦 文學類文藝創作獎 林黛嫚 你道別了嗎 中縣文學獎 第7屆 台中縣立文化中心主辦 台灣日報承辦 10月1日 揭曉

會議與活動 文學獎 335 中山文藝創作獎 第40屆 中山學術文化基金會主辦 11月10日頒獎 世界華文文學研究論文徵文比賽 黃 鴻美獎 第1屆 佛光人文社會學院世界華文文學研究中心主辦 文學類文藝創作獎 林黛嫚 你道別了嗎 中縣文學獎 第7屆 台中縣立文化中心主辦 台灣日報承辦 10月1日 揭曉 334 2005台灣文學年鑑 文學獎 1. 收錄2005年1月1日至2005年12月31日文學獎得獎名單 與文學不相關的獎項則不予收錄 本資料共 收錄72筆 2. 按文學獎名稱筆畫排序 哲 致旅途 第3名陳永寶 漩渦 佳作傅美 K氏台灣青年人文獎 英 風中的姿影 歐陽嘉 原來 張月環 大 文學台灣基金會主辦 12月18日頒獎 武山下的沉思 報導文學 第1名林玲 自歷史的實處走來 第 評審委員 李敏勇

More information

9 (m) 88 86 84 8 8 78 76-4 6 8 1 1 14 (m)

9 (m) 88 86 84 8 8 78 76-4 6 8 1 1 14 (m) *+, %& ()!" #$ 9 (m) 88 86 84 8 8 78 76-4 6 8 1 1 14 (m) - - - - 1973-1985 -.1.31 1.5.54 1985-1997.57.79 -.8.39 1973-1997.36 1.1 1.17.93 3.5 3.5 1973-1997 1985-1997 1973-1985 (m) 1.5 1.5 -.5-1 -1.5 1 3

More information

SL454-1FY

SL454-1FY 汤 素 兰 男 生 女 生 系 列 超 级 天 才 呆 头 熊 浙 江 少 年 儿 童 出 版 社 CHAOJITIANCAIDAITOUXIONG 超 级 天 才 呆 头 熊 目 录 M U L M U L U 1 熊 洋 是 属 乌 龟 的 /1 2 鸭 蛋 王 /7 3 七 种 魔 力 /14 4 蜥 蜴 绿 贝 加 的 遭 遇 /21 5 哑 巴 吃 黄 连 /33 6 给 后 排 女 生

More information

02 對 挲 圓 仔 講 起 趙 玉 華 冬 節, 想 -- 著 的 就 是 挲 圓 仔 佇 學 校 佮 學 生 囡 仔 做 伙 咧 挲 圓 仔, 逐 家 歡 歡 喜 喜, 有 講 有 笑, 囡 仔 挲 甲 足 趣 味 面 滒 著 麵 粉 挲 的 圓 仔 歪 膏 揤 斜 (uai-ko-tsh h-

02 對 挲 圓 仔 講 起 趙 玉 華 冬 節, 想 -- 著 的 就 是 挲 圓 仔 佇 學 校 佮 學 生 囡 仔 做 伙 咧 挲 圓 仔, 逐 家 歡 歡 喜 喜, 有 講 有 笑, 囡 仔 挲 甲 足 趣 味 面 滒 著 麵 粉 挲 的 圓 仔 歪 膏 揤 斜 (uai-ko-tsh h- 01 釘 干 樂 桃 園 大 溪 上 出 名 陳 憲 國 桃 園 大 溪 出 名 豆 乾 (tāu-kuann) 是 通 人 知 -- 的, 毋 過 真 濟 人 毋 知 影 桃 園 大 溪 世 界 出 名 -- 的, 是 華 語 叫 做 陀 螺 的 干 樂 (kan-lo k) 咱 臺 灣 傳 統 的 干 樂 大 部 份 攏 是 用 柴 製 造 -- 的, 阮 講 做 刣 (thâi) 干 樂 阮

More information

語言、文學kap民族國家ê建構:台語文學運動史初探

語言、文學kap民族國家ê建構:台語文學運動史初探 Koh 林 女 林 kah 理論 林 ti kah 理論 來 來 量 koh 來 林 kah 理論 來 歷 理論 論 kah Ti 流 ti ti 流 不 林 裂 不 來 kah 來 流 ti 略 來 林 理論 林 論 林 (1997b) ti 1993 年 林 2004 40 句 來 林 來 識 來 ti 1987 年 ti 識里 林 2004 兩 林 理論 kah ti 兩 立 呂 1998 23

More information

上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 理 财 资 金, 则 客 户 面 临 产 品 期 限 延 期 调 整 等 风 险 8. 信 息 传 递 风 险 : 上 海 农 商 银 行 将 按 照 本 说 明 书 有 关 信 息 公 告 的 约 定, 进 行 产 品 信 息 披 露 客

上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 理 财 资 金, 则 客 户 面 临 产 品 期 限 延 期 调 整 等 风 险 8. 信 息 传 递 风 险 : 上 海 农 商 银 行 将 按 照 本 说 明 书 有 关 信 息 公 告 的 约 定, 进 行 产 品 信 息 披 露 客 上 海 农 商 银 行 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 鑫 意 理 财 福 通 日 鑫 H14001 期 人 民 币 理 财 产 品 风 险 揭 示 书 尊 敬 的 客 户 : 由 于 理 财 资 金 管 理 运 用 过 程 中, 可 能 会 面 临 多 种 风 险 因 素, 因 此, 根 据 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 相 关 监 管 规 定 的 要 求, 在 您 选 择

More information

(譯本)

(譯本) 城 市 規 劃 委 員 會 都 會 規 劃 小 組 委 員 會 二 零 一 二 年 五 月 十 八 日 上 午 九 時 舉 行 的 第 466 次 會 議 記 錄 出 席 者 規 劃 署 署 長 梁 焯 輝 先 生 主 席 黄 仕 進 教 授 副 主 席 何 培 斌 教 授 許 智 文 教 授 劉 文 君 女 士 李 律 仁 先 生 陸 觀 豪 先 生 陳 祖 楹 女 士 張 孝 威 先 生 何 立

More information

慈禧太后

慈禧太后 ... 3... 3... 4... 5... 8... 9... 10... 13... 17... 18... 19... 22... 23... 25... 32... 32... 38... 40... 42 ... 45... 47... 47... 48... 50... 52... 54... 57... 57... 62... 64... 67... 69 1901... 69...

More information

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7

2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 2010 7 2 3 4 5 6 6 6 7 8 8 HR 10 11 1 2 2010-2020 2010 83 5000 1.7 53.2 2009 7.3 15.90% 6 72.22% 81.10% 31.56 81.80% 2009 55096 40642 6 5054 4620 2009 518 3 29.35 2009 952 130 250 2009 1.51 9514 63% 1-6

More information

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕

目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 目 录 编 写 说 明...- 4 - 一 学 校 概 况...- 5 - 二 2015 届 毕 业 生 就 业 状 况 分 析...- 8 - ( 一 ) 基 本 数 据...- 8 - ( 二 ) 就 业 落 实 情 况...- 9-1. 本 科 生 各 专 业 就 业 率...- 9-2. 硕 士 生 各 专 业 就 业 率...- 11-3. 博 士 生 各 专 业 就 业 率...- 12

More information

Microsoft Word - 会议指南20131112

Microsoft Word - 会议指南20131112 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 会 议 指 南 主 办 : 承 办 : 中 广 核 工 程 有 限 公 司 中 国 深 圳 大 亚 湾 二 〇 一 三 年 十 一 月 核 电 工 程 培 训 与 人 才 培 养 年 会 暨 成 立 大 会 欢 迎 您 参 加 本 届 核 电 工 程 培 训

More information

HR之友电子期刊

HR之友电子期刊 HR 之 友 电 子 期 刊 苏 州 工 业 园 区 劳 动 监 察 大 队 主 办 刊 号 2014.12.29/No.6 总 第 9 期 本 期 要 目 信 息 速 递 : 园 区 召 开 工 资 指 导 理 事 会 五 届 六 次 会 议 实 务 指 引 : 劳 动 合 同 续 订 实 务 详 解 以 案 说 法 : 员 工 主 动 辞 职,HR 未 写 解 聘 原 因 倒 赔 万 元 考 证

More information

Microsoft Word - 封面.doc

Microsoft Word - 封面.doc 无 忧 HR 信 息 参 考 无 忧 HR 信 息 参 考 由 前 程 无 忧 薪 酬 报 告 部 门 为 薪 酬 报 告 会 员 倾 力 奉 献, 在 每 月 月 初 以 电 子 邮 件 形 式 发 送 给 各 位 会 员 无 忧 HR 信 息 参 考 报 汇 集 和 整 合 各 种 HR 信 息 渠 道 有 用 资 讯, 为 会 员 浏 览 HR 信 息 把 握 HR 发 展 动 态 学 习 HR

More information

Microsoft Word - 1-5陳永鑫

Microsoft Word - 1-5陳永鑫 平 面 及 電 子 媒 體 中 醫 藥 廣 告 的 Hologi 研 究 Tan, Ahim 摘 要 台 灣 民 眾 的 醫 療 習 慣, 在 某 種 程 度 上 仍 維 持 著 一 種 前 現 代 的 精 神 對 身 體 與 醫 藥 的 知 識, 雖 然 隨 著 教 育 而 逐 漸 增 加, 但 是 在 許 多 傳 統 的 影 響 之 下 或 說 傳 統 藉 著 與 現 代 化 醫 學 知 識 結

More information

4.公共行政体制的创新.doc

4.公共行政体制的创新.doc 4. 1997 1997 2002 1979 1 20 30 50 6 4 2 1 3 164 2 40 723 368 121 1212 2 1997 9 29 1999 3 1997 3 2003 1 16 16 4 1997 8 4 1997 1998 1 5 1091 368 737 200 300 1 3 5 1998 1 2360 1000 42 4 5 7 1999 2 83 463

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D203039A6E6B0CAAD70B565ACE3C0C0BB50ABD8C4B32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203039A6E6B0CAAD70B565ACE3C0C0BB50ABD8C4B32E646F63> 第 九 章 行 動 計 畫 研 擬 與 建 議 第 九 章 行 動 計 畫 研 擬 與 建 議...1 第 一 節 農 地 資 源 空 間 規 劃 結 果 與 發 展 構 想...1 一 南 投 縣 既 有 農 地 空 間 三 大 功 能 分 區 規 劃 結 果...1 二 南 投 縣 特 定 農 業 經 營 區 之 發 展 構 想...2 第 二 節 行 動 計 畫 研 擬...9 一 國 土 保

More information

11 3 下 列 何 者 違 反 採 購 法 第 6 條 第 1 項 公 平 合 理 原 則? (1) 廠 商 履 約 期 間 第 6 條 因 機 關 提 前 使 用 目 的, 採 部 分 驗 收, 並 於 部 分 驗 收 後 將 相 關 之 履 約 保 證 金 部 分 發 還 (2) 機 關 無

11 3 下 列 何 者 違 反 採 購 法 第 6 條 第 1 項 公 平 合 理 原 則? (1) 廠 商 履 約 期 間 第 6 條 因 機 關 提 前 使 用 目 的, 採 部 分 驗 收, 並 於 部 分 驗 收 後 將 相 關 之 履 約 保 證 金 部 分 發 還 (2) 機 關 無 資 料 產 生 日 期 :102/03/22 政 府 採 購 法 規 概 要 選 擇 題 編 答 試 題 依 據 法 源 號 案 1 2 下 列 何 者 屬 於 政 府 採 購 法 適 用 範 圍? (1) 購 買 遠 期 外 匯 (2) 購 買 第 2 條 冷 凍 食 品 ( 肉 品 ) (3) 公 開 標 售 土 石 (4) 以 上 皆 非 2 2 下 列 何 者 應 依 政 府 採 購 法 辦

More information

中国高等教育发展与院校设置和布局结构调整规划研究及工作思路

中国高等教育发展与院校设置和布局结构调整规划研究及工作思路 全 国 高 校 设 置 与 布 局 结 构 调 整 研 究 本 研 究 在 回 顾 总 结 我 国 高 等 教 育 院 校 设 置 和 高 校 布 局 调 整 历 史 经 验 的 基 础 上, 借 鉴 国 际 院 校 设 置 和 区 域 布 局 的 相 关 经 验, 提 出 我 国 十 一 五 期 间 及 2020 年 全 国 高 校 设 置 布 局 结 构 调 整 的 工 作 思 路 和 方 案

More information

Microsoft Word - Wang Jimin_CN.doc

Microsoft Word - Wang Jimin_CN.doc 第 四 部 分 : 发 言 人 : 草 地 管 理 和 畜 牧 业 可 持 续 发 展 的 政 策 和 策 略 王 济 民, 中 国 农 业 科 学 院 退 牧 还 草 对 牧 民 生 产 生 活 的 影 响 王 济 民 中 国 农 业 科 学 院 农 业 经 济 研 究 所 研 究 员 前 言 改 革 开 放 以 来, 随 着 草 原 和 牲 畜 承 包 制 的 实 行, 我 国 牧 区 畜 牧

More information

标题

标题 北 京 律 师 发 展 历 程 : 1949 ~ 2009 总 报 告. 1 北 京 律 师 发 展 历 程 : 1949 ~ 2009 周 塞 军 摘 要 : 自 新 中 国 成 立 以 来, 北 京 律 师 已 经 走 过 了 60 多 年 的 征 程 回 顾 这 60 多 年 的 发 展, 一 方 面, 北 京 律 师 的 发 展 过 程 是 我 国 律 师 行 业 60 多 年 兴 衰 沉

More information

学 科 / 门 类 专 业 代 码 专 业 名 称 招 生 学 院 030107 经 济 法 学 民 商 经 济 法 学 院 中 欧 法 学 院 030108 环 境 与 资 源 保 护 法 学 民 商 经 济 法 学 院 030109 国 际 法 学 国 际 法 学 院 030110 军 事 法

学 科 / 门 类 专 业 代 码 专 业 名 称 招 生 学 院 030107 经 济 法 学 民 商 经 济 法 学 院 中 欧 法 学 院 030108 环 境 与 资 源 保 护 法 学 民 商 经 济 法 学 院 030109 国 际 法 学 国 际 法 学 院 030110 军 事 法 中 国 政 法 大 学 2017 年 攻 读 硕 士 学 位 研 究 生 招 生 专 业 目 录 学 术 型 硕 士 生 招 生 专 业 共 计 66 个, 专 业 学 位 硕 士 生 招 生 专 业 共 计 6 个, 部 分 专 业 可 在 多 个 学 院 招 生, 详 见 表 1 表 2 各 专 业 初 试 科 目 人 数 等 详 见 表 3 表 3 中 外 国 语 考 试 科 目 七 选 一

More information

“秦火火”玩“火”自焚

“秦火火”玩“火”自焚 学 习 参 考 (2016 年 第 3 期 总 第 16 期 ) 二 〇 一 六 年 五 月 讲 政 治 有 信 念, 讲 规 矩 有 纪 律 讲 道 德 有 品 行, 讲 奉 献 有 作 为 目 录 组 织 生 活 1. 什 么 是 三 会 一 课? 1 2. 如 何 落 实 好 三 会 一 课 制 度? 3 3. 党 课 教 育 的 基 本 要 求 是 什 么? 9 4. 上 好 党 课 的 方

More information

衝出東方之珠,步向東方巨龍

衝出東方之珠,步向東方巨龍 2002 1 2 8800 4000 1000 3 20000 500 4 1956 300 5000 40-50 20-327 22 1600-1800 50 1986 15 8000 5 100 6 1999 10000 3000 6000 1000 4500 5000 280 4.3 WTO 7 8 6.7 9 3000 2 400 1000 20 20!!!!! 10 11 70% 20%

More information

改变自己,改变世界——20世纪中国外交线索刍议.doc

改变自己,改变世界——20世纪中国外交线索刍议.doc 20 5 20 20 19 20 20 / / 20 20 20 20 5 20 (1840-1911) 1840 1911 3 19 40 50 60 70 1861 1864 1866 1873 70 30 80 90 19 60 80 70 1894 1895 20 19?? (1911-1927) 1911 1956 83 1919 80 20 1921 7 1924 1 1927 1911

More information

00 54 3 36 2 2007 1 2006 2 2008 3 2008 WTO 1 1.7 5 1 2 3 4 5 6 21 21 7 2 1.7 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 2 6 4 1 2 3 4 5 6 7 5 2.3 7 6 1 2 3 4 5 1 3 7 ( ) 1 2 3 1 2 3 1 3 8 1 2 3 4 1.3 4 9 1 2 3 4 5 1 10 2 3 4

More information

1 363 nhưng ngắn hơn sóng radio. vi bađiện từhồng ngoại radio h spring, last 7 p, t, k, m, n, ng l 7 6 h 6 p, t, k h 6 l h k c k kp hoc hokp Lín tio h

1 363 nhưng ngắn hơn sóng radio. vi bađiện từhồng ngoại radio h spring, last 7 p, t, k, m, n, ng l 7 6 h 6 p, t, k h 6 l h k c k kp hoc hokp Lín tio h 362 1. A1.1 1. 3 l, m, n KK l, m, n ng png m ng m m, n, ng n ng 3 hyphen, - Vi ba là sóng điện từ có bước sóng dài hơn tia hồng ngoại, 1 363 nhưng ngắn hơn sóng radio. vi bađiện từhồng ngoại radio h spring,

More information

附 件 :2015 年 度 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 备 案 和 审 批 结 果 教 育 部 2016 年 2 月 16 日 抄 送 : 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 国 家 卫 生 计 生 委 国 家 中 医 药 管 理 局 部 内 发 送 : 有 关 部 领 导, 办 公

附 件 :2015 年 度 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 备 案 和 审 批 结 果 教 育 部 2016 年 2 月 16 日 抄 送 : 国 家 发 展 改 革 委 财 政 部 国 家 卫 生 计 生 委 国 家 中 医 药 管 理 局 部 内 发 送 : 有 关 部 领 导, 办 公 教 高 函 [2016]2 号 教 育 部 关 于 公 布 2015 年 度 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业 备 案 和 审 批 结 果 的 通 知 各 省 自 治 区 直 辖 市 教 育 厅 ( 教 委 ), 新 疆 生 产 建 设 兵 团 教 育 局, 有 关 部 门 ( 单 位 ) 教 育 司 ( 局 ), 部 属 各 高 等 学 校 : 根 据 普 通 高 等 学 校 本 科 专 业

More information

卫生监督信息2(12).FIT)

卫生监督信息2(12).FIT) 目 录 惠 州 监 督 信 息 匀 哉 陨 在 匀 韵 哉 陨 晕 云 韵 砸 酝 粤 栽 陨 韵 晕 韵 云 匀 耘 粤 蕴 栽 匀 陨 晕 杂 孕 耘 悦 栽 陨 晕 本 刊 专 稿 我 所 召 开 野 三 打 冶 工 作 推 进 会 专 题 专 栏 渊 1 冤 圆 园 员 2 年 第 2 期 渊 总 第 猿 7 期 冤 三 打 两 建 惠 州 卫 监 人 在 行 动 渊 2 冤 野 三 德 冶

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf 1.?,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,, 1 , ( ),, :,,,,,,,,,,, 2.?, 2 ,,,,,, (),, ;,,,,,,,, (1) : ; ; ; ;, (2) ( ),,, ( ),,, 3 , : 3.? (1),,,,,,, (2),, ;, ;,, (3),,, (4),, (5),,,,, 4 4.?,, (1),,,,,,, (2),,,,,,,,,,,,,,,

More information

1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523 8 1968 4 20 1983 513 6 56 96 36

1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523 8 1968 4 20 1983 513 6 56 96 36 16 11 6 9 1920 900 31 350 60 3 5 36 150 50 60 2000 1000 1974 8200 1978 25000 1983 2097 7 35 1984 1295 43 500 700 2 3 65 50 10 1 3 5 5 10 1757 150 100 1950 100 60 1953 1968 118 05 142 45 1976 601 2 523

More information

除外責任修正條文對照.doc

除外責任修正條文對照.doc 宏 泰 人 壽 住 院 醫 療 保 險 附 約 除 外 責 任 本 次 送 審 條 文 前 次 送 審 條 文 說 明 第 十 一 條 : 被 保 險 人 因 下 列 原 因 所 致 之 疾 病 或 傷 害 而 住 院 診 療 者, 本 公 司 不 負 給 付 該 被 保 險 人 各 項 保 險 金 的 責 任 一 被 保 險 人 之 故 意 行 為 ( 包 括 自 殺 及 自 殺 未 遂 ) 二

More information

2005-11

2005-11 2005-11 看 不 见 的 星 球 告 诉 我 一 些 迷 人 的 星 球 吧, 我 不 喜 欢 残 酷 和 恶 心 的 场 面 你 说 好 吧, 我 笑 着 点 点 头, 当 然, 没 问 题 希 希 拉 加 希 希 拉 加 是 一 个 迷 人 的 星 球, 鲜 花 和 湖 泊 让 所 有 旅 人 过 目 不 忘 在 希 希 拉 加, 你 见 不 到 一 寸 裸 露 的 土 壤, 每 一 块

More information

untitled

untitled 11 12 12 14 14 16 16 18 18 19 19 20 21 22 22 23 24 26 26 33 38 39 42 44 49 52 54 55 55 87 99 132 141 141 143 144 146 147 148 152 158 159 159 160 161 161 162 162 165 172 173 173 174 183 184 184 185 199

More information

欧 洲 研 究 年 第 期! # % # %! #

欧 洲 研 究 年 第 期! # % # %! # 欧 盟 新 老 成 员 国 养 老 保 险 制 度 改 革 比 较 仇 雨 临 黄 小 勇 面 对 人 口 老 龄 化 日 趋 严 重 经 济 与 社 会 结 构 的 变 化 以 及 全 球 化 和 区 域 一 体 化 的 挑 战 欧 盟 国 家 普 遍 进 行 了 养 老 金 制 度 的 改 革 新 老 成 员 国 由 于 既 遭 遇 相 同 问 题 又 面 对 不 同 挑 战 因 此 在 改 革

More information

,,,,,,,,,,,, :?,,? ( )??,,??,,?,,? ( )?,?,,? ( ),? 阿 英 夜 半 的 尖 叫 已 经 持 续 了 一 个 月, 她 说 不 知 道 为 什 么 会 这 样, 也 控 制 不 了 听 到 人 家 的 谈 论, 我 很 不 开 心 我 根 本 不 知

,,,,,,,,,,,, :?,,? ( )??,,??,,?,,? ( )?,?,,? ( ),? 阿 英 夜 半 的 尖 叫 已 经 持 续 了 一 个 月, 她 说 不 知 道 为 什 么 会 这 样, 也 控 制 不 了 听 到 人 家 的 谈 论, 我 很 不 开 心 我 根 本 不 知 : * 潘 毅 内 容 提 要 : 本 文 试 图 创 造 一 种 抗 争 文 体 ( ) 一 种 期 望 打 开 个 体 抗 争 经 验 的 崭 新 可 能 性 的 次 文 学 ( ) 这 种 抗 争 文 体 浪 迹 于 一 个 身 体 痛 楚 的 地 带 : 当 前 中 国 经 济 特 区 工 厂 生 活 中 的 尖 叫 ( ) 和 梦 魇 ( ) 我 将 追 溯 一 个 来 自 农 村 的 打

More information

%!!

%!! ! # # %!! ! % # #!! %!! ! # % % % %! % % % & & & & ( ( & ) % % % & & & ( ( & ( ( & ( & % % % ( ( & & % % % %!! % % % % %! # #! % % &! # % % % % % % % % %! + + +, % % % % % % % % % % % % ) % % % % % % %

More information

( 附 件 一 ) 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 十 八 條 修 正 草 案 建 議 對 照 教 育 部 版 條 文 教 保 服 務 人 員 條 例 第 19 條 草 案 本 法 施 行 前 已 於 私 立 托 兒 所 任 職, 於 本 法 施

( 附 件 一 ) 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 幼 兒 教 育 及 照 顧 法 第 十 八 條 修 正 草 案 建 議 對 照 教 育 部 版 條 文 教 保 服 務 人 員 條 例 第 19 條 草 案 本 法 施 行 前 已 於 私 立 托 兒 所 任 職, 於 本 法 施 全 國 幼 教 保 總 會 團 結 大 會 師 全 國 會 議 會 議 紀 錄 時 間 :103 年 8 月 28 日 ( 星 期 四 ) 上 午 9 時 10 分 ~11 時 30 分 地 點 : 臺 中 潮 港 城 國 際 美 食 廣 場 2 樓 ( 臺 中 市 南 屯 區 環 中 路 四 段 2 號 ) 主 席 : 施 文 仁 中 華 民 國 兒 童 教 保 聯 合 總 會 總 會 長 司 儀

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25 公 司 代 码 :601231 公 司 简 称 : 环 旭 电 子 环 旭 电 子 股 份 有 限 公 司 2016 年 第 一 季 度 报 告 1 / 25 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 7 四 附 录... 15 2 / 25 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事

More information

北京农学院2014年就业质量年度报告

北京农学院2014年就业质量年度报告 前 言 北 京 农 学 院 是 一 所 农 科 特 色 鲜 明 多 科 融 合 的 北 京 市 属 都 市 型 高 等 农 业 院 校, 始 建 于 1956 年, 几 经 变 迁 数 易 校 名, 1965 年 正 式 升 格 为 大 学,1978 年 经 国 务 院 批 准 定 名 为 北 京 农 学 院 学 校 坐 落 于 北 京 市 昌 平 区 回 龙 观 镇, 毗 连 中 关 村 生 命

More information

年 第 期!! %! # # &! #! ( % & 余 牧 人 # 抗 战 八 年 来 的 中 国 教 会 # 基 督 教 丛 刊 第 期 年 月 第 页 参 见 刘 吉 西 等 编 # 四 川 基 督 教 巴 蜀 书 社 年 版 秦 和 平 # 基 督 宗 教 在 西 南 民 族 地 区 的 传

年 第 期!! %! # # &! #! ( % & 余 牧 人 # 抗 战 八 年 来 的 中 国 教 会 # 基 督 教 丛 刊 第 期 年 月 第 页 参 见 刘 吉 西 等 编 # 四 川 基 督 教 巴 蜀 书 社 年 版 秦 和 平 # 基 督 宗 教 在 西 南 民 族 地 区 的 传 战 争 与 社 会 转 型 中 的 中 国 基 督 教 会 中 华 基 督 教 会 全 国 总 会 边 疆 服 务 研 究 年 代 后 期 中 华 基 督 教 会 全 国 总 会 发 起 了 一 场 旨 在 服 务 西 部 民 族 地 区 以 巩 固 抗 战 后 方 的 运 动 号 召 教 会 内 外 有 为 之 士 到 当 时 被 称 为! 边 疆 的 西 南 少 数 民 族 地 区 开 展 生

More information

!!! #! #!

!!! #! #! 主 持 人 段 成 荣 一 年 一 度 的 春 运 大 潮 又 来 临 了 近 期 国 家 发 改 委 铁 道 部 交 通 运 输 部 等 八 部 门 部 署 了 年 全 国 春 运 工 作 据 估 计 今 年 春 运 全 国 旅 客 运 量 将 达 到 亿 人 次 比 年 春 运 增 长 自 年 以 来 每 年 春 节 前 后 春 运 都 会 成 为 最 引 人 关 注 的 社 会 事 件 引 发

More information

数 据 库!!

数 据 库!! 黄 玺 瑛 魏 东 平 全 球 地 壳 应 力 状 态 对 于 地 学 及 相 关 领 域 科 学 研 究 意 义 重 大 因 此 测 量 全 球 地 壳 应 力 并 绘 制 全 球 地 壳 应 力 图 一 直 受 到 国 际 地 学 界 广 泛 关 注 年 开 始 实 施 的 世 界 应 力 图 计 划 以 下 简 称 经 各 国 专 家 多 年 合 作 和 努 力 工 作 现 已 出 版 了 最

More information

会 文 化 的 封 闭 隔 绝 政 治 的 对 立 与 社 会 制 度 的 差 异 迫 使 这 些 大 陆 迁 台 的 外 省 人 # 变 成 了 有 家 归 不 得 的 流 亡 者 与 故 乡 的 一 切 从 此 天 各 一 方 摆 荡 在 新 旧 环 境 的 焦 躁 中 这 些 跋 涉 过 动

会 文 化 的 封 闭 隔 绝 政 治 的 对 立 与 社 会 制 度 的 差 异 迫 使 这 些 大 陆 迁 台 的 外 省 人 # 变 成 了 有 家 归 不 得 的 流 亡 者 与 故 乡 的 一 切 从 此 天 各 一 方 摆 荡 在 新 旧 环 境 的 焦 躁 中 这 些 跋 涉 过 动 以 左 心 房 漩 涡! 为 探 究 中 心 黄 雅 莉 新 竹 教 育 大 学 中 国 语 文 系 台 湾 新 竹 左 心 房 漩 涡! 一 书 在 擅 长 说 理 的 王 鼎 钧 绝 大 数 冷 静 的 文 风 中 是 少 有 的 浓 重 笔 墨 作 者 以 其 独 特 的 诗 化 笔 法 抒 情 亦 以 最 精 炼 的 文 字 与 独 特 的 结 构 来 写 他 对 人 生 的 感 悟 全 书

More information

# # # # # # #!# # 铏 描 写 的 这 个 故 事 当 然 是 出 于 想 象 # 和 傅 会 # 而 作 为 便 于 讨 论 相 关 问 题 我 们 有 必 要 先! %!! #!!!!!!!!!!!! #!! #! # # 鷟 的 游 仙 窟! 记 叙 其 与 崔 十 娘 五 嫂

# # # # # # #!# # 铏 描 写 的 这 个 故 事 当 然 是 出 于 想 象 # 和 傅 会 # 而 作 为 便 于 讨 论 相 关 问 题 我 们 有 必 要 先! %!! #!!!!!!!!!!!! #!! #! # # 鷟 的 游 仙 窟! 记 叙 其 与 崔 十 娘 五 嫂 黄 仁 生 # #! 一 从 虞 集 的 写 韵 轩 记! 说 起 # 铏 用 于 其 所 作 文 言 小 说 集 之 名! 唐 之 才 人 于 经 艺 道 学 有 见 者 少 徒 知 好 为 文 辞 闲 暇 无 所 用 心 辄 想 象 幽 怪 遇 合 才 情 恍 惚 之 事 作 为 诗 章 答 问 之 意 傅 会 以 为 说 盍 簮 之 次 各 出 行 卷 以 相 娱 玩 非 必 真 有 是 事

More information

Microsoft PowerPoint - 5-人事室-印手冊用

Microsoft PowerPoint - 5-人事室-印手冊用 教 師 人 事 法 規 簡 介 報 告 人 : 黃 韻 如 您 好, 歡 迎 光 臨! 人 事 室 同 仁 及 業 務 職 掌 介 紹 職 稱 姓 名 主 要 職 掌 電 話 主 任 黃 韻 如 綜 理 人 事 業 務 #2100 祕 書 吳 佩 君 組 織 編 制 聘 任 升 等 送 審 借 調 兼 課 兼 職 教 師 兼 行 政 主 管 聘 任 發 布 作 業 #2101 專 員 馬 君 敬 職

More information

Microsoft Word - ¼¯±ô¤p«Ä.doc

Microsoft Word - ¼¯±ô¤p«Ä.doc 組 員 : 周 樂 然 姜 歷 強 容 艷 娟 陳 曉 丹 謝 立 瓊 組 長 : 陳 春 苗 1 目 錄 家 庭 教 育 對 小 孩 成 長 的 影 響 3 朋 友 和 同 學 如 何 影 響 小 孩 子 的 成 長 5 電 視 文 化 對 小 孩 子 成 長 的 影 響 7 現 代 文 明 的 影 響 10 小 孩 子 的 教 育 情 況 12 附 件 1.. 拉 五 米 家 小 孩 子 生 活

More information

壹 前 言 一. 研 究 動 機 學 者 指 出 轉 換 時 期 是 孩 子 飲 食 習 慣 建 立 的 關 鍵 時 期, 若 孩 子 累 積 不 好 得 經 驗, 到 兩 歲 時 可 能 會 出 現 偏 食 情 況 ( 張 雪 惠,2010 2010) 嬰 兒 的 副 食 品 是 邁 入 寶 寶

壹 前 言 一. 研 究 動 機 學 者 指 出 轉 換 時 期 是 孩 子 飲 食 習 慣 建 立 的 關 鍵 時 期, 若 孩 子 累 積 不 好 得 經 驗, 到 兩 歲 時 可 能 會 出 現 偏 食 情 況 ( 張 雪 惠,2010 2010) 嬰 兒 的 副 食 品 是 邁 入 寶 寶 寶 寶 健 康, 從 營 養 做 起 - 淺 談 嬰 兒 副 食 品 投 稿 類 別 : 健 康 / 護 理 類 篇 名 : 寶 寶 健 康, 從 營 養 做 起 - 淺 談 嬰 兒 副 食 品 作 者 : 江 佩 珊 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 許 祐 甄 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 張 詠 晴 私 立 文 興 高 中 高 三 義 班 指 導 老 師 : 洪 雅 津 壹 前

More information

欧 洲 研 究 年 第 期!! # % & # ( ) ( ) % &

欧 洲 研 究 年 第 期!! # % & # ( ) ( ) % & 欧 洲 穆 斯 林 头 巾 事 件 代 际 差 异 与 社 会 融 合 郭 灵 凤 自 世 纪 年 代 以 来 穆 斯 林 移 民 的 融 合 问 题 就 成 为 欧 洲 各 国 政 府 面 临 的 难 题 穆 斯 林 妇 女 坚 持 佩 戴 头 巾 挑 战 了 学 校 乃 世 俗 场 所 的 欧 洲 主 流 社 会 价 值 观 但 是 欧 洲 穆 斯 林 并 不 等 于 伊 斯 兰 极 端 分 子

More information

一 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 及 主 要 政 治 因 素 关 于 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 加 利 福 尼 亚 州 立 大 学 教 授 将 移 民 过 程 分 为 个 阶 段 即 第 一 阶 段 是 年 以 前 这 时 期 移 入 中 国 东 北 的 朝

一 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 及 主 要 政 治 因 素 关 于 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 过 程 加 利 福 尼 亚 州 立 大 学 教 授 将 移 民 过 程 分 为 个 阶 段 即 第 一 阶 段 是 年 以 前 这 时 期 移 入 中 国 东 北 的 朝 年 第 期 南 洋 问 题 研 究 总 第 期 试 论 近 代 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 原 因 兼 与 华 人 移 民 东 南 亚 之 比 较 曹 善 玉 中 山 大 学 历 史 系 广 东 广 州 世 纪 年 代 到 世 纪 年 代 大 批 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 表 面 上 看 政 治 强 制 曾 是 导 致 朝 鲜 人 移 居 中 国 东 北 的 突 出 原 因 但

More information

近 代 史 研 究 % 年 第 期! # % # & % % % % % % % %

近 代 史 研 究 % 年 第 期! # % # & % % % % % % % % 黄 正 林 位 于 黄 土 高 原 内 蒙 古 高 原 和 青 藏 高 原 交 会 处 的 甘 肃 宁 夏 青 海 是 一 个 农 业 牧 业 和 农 牧 交 错 的 地 区 又 是 一 个 少 数 民 族 集 聚 的 地 区 由 于 居 民 的 生 产 方 式 生 活 方 式 和 宗 教 信 仰 的 不 同 农 村 市 场 的 构 成 也 不 同 在 以 农 业 经 济 为 主 的 地 区 以 集

More information

# % % 狥 名 已 矣 心 斋 王 &

# % % 狥 名 已 矣 心 斋 王 & 晚 霞 还 是 晨 曦 对 早 期 启 蒙 说 三 种 质 疑 的 回 应 许 苏 民! 关 于 明 清 之 际 的 早 期 启 蒙 说 跨 越 晚 明 清 初 清 中 期 三 个 历 史 时 段 与 此 相 应 对 这 三 个 时 段 的 学 术 思 潮 是 否 具 有 启 蒙 性 质 的 质 疑 也 产 生 了 三 种 强 有 力 的 学 说 即 中 古 异 端 说 正 统 儒 家 说 和 遵

More information

合 情 合 理 即 是 好 法 # # # # 鸣 珂 劳 远 望 展 纸 托 情 深 世 乱 关 河 隔 旅 怀 岁 月 侵 家 珍 次 第 数 好 句 短 长 吟 清 越 东 山 志 流 风 自 可 钦! 理 要 层 层 觅 情 须 一 往 深 常 存 春 夏 意 不 让 雪 霜 侵 越 石 霄

合 情 合 理 即 是 好 法 # # # # 鸣 珂 劳 远 望 展 纸 托 情 深 世 乱 关 河 隔 旅 怀 岁 月 侵 家 珍 次 第 数 好 句 短 长 吟 清 越 东 山 志 流 风 自 可 钦! 理 要 层 层 觅 情 须 一 往 深 常 存 春 夏 意 不 让 雪 霜 侵 越 石 霄 # 谢 觉 哉 情 理 法 # 观 研 究 霍 存 福 谢 觉 哉 的 一 般 情 理 # 观 是 其 情 理 法 # 观 的 基 础 它 们 是 在 吸 收 中 国 文 化 传 统 的 优 秀 成 分 在 对 革 命 经 验 教 训 的 总 结 中 形 成 的 谢 老 指 出 革 命 不 排 斥 友 情 亲 情 传 宗 接 代 等 人 情 理 # 是 经 过 了 洗 练 的 情 # 对 肃 清 教

More information

,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,

,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,, 庄 孔 韶 :,,, -., - -. - -.,,, - ',.,, -.,, -. : ( ),,,,,,,,,,,,?,?,, ( ) (, : ), ( ),,,,, ,,,,, ( ), ;,, ( ), ( ),, ( ), ( ),,,,,,,,,, ( ), (, );,,, (, ),,,,, (, : ) :,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,

More information

中 国 社 会 科 学 年 第 期! % &! % & ( ( ( ( ) ) ( ( ( ( ) + ) (

中 国 社 会 科 学 年 第 期! % &! % & ( ( ( ( ) ) ( ( ( ( ) + ) ( 劳 动 力 市 场 分 割 职 业 流 动 与 城 市 劳 动 者 经 济 地 位 获 得 的 二 元 路 径 模 式 吴 愈 晓 使 用 年 中 国 社 会 网 络 与 职 业 经 历 调 查 广 州 上 海 厦 门 济 南 和 西 安 城 市 数 据 检 验 了 改 革 以 后 影 响 中 国 城 市 劳 动 者 职 业 流 动 模 式 以 及 经 济 地 位 获 得 的 因 素 研 究 结 果

More information

侵 略 性 是 我 们 称 之 为 自 恋 的 认 同 模 式 的 相 关 倾 向 而 这 种 认 同 模 式 决 定 了 人 的 自 我 以 及 人 的 世 界 特 有 的 实 体 域 的 形 式 结 构

侵 略 性 是 我 们 称 之 为 自 恋 的 认 同 模 式 的 相 关 倾 向 而 这 种 认 同 模 式 决 定 了 人 的 自 我 以 及 人 的 世 界 特 有 的 实 体 域 的 形 式 结 构 拉 康 论 自 恋 侵 略 性 与 妄 想 狂 的 自 我 严 泽 胜 对 人 类 自 我 的 虚 幻 性 及 其 妄 想 狂 结 构 的 揭 示 是 拉 康 主 体 解 构 战 略 的 重 要 一 环 拉 康 认 为 自 我 的 虚 幻 性 源 于 它 是 基 于 自 恋 认 同 的 产 物 而 这 种 自 恋 认 同 模 式 又 生 发 出 自 我 的 侵 略 性 自 恋 与 侵 略 性 之 间

More information

张 飞 龙 何 豪 亮 胎 骨 是 漆 器 制 作 的 骨 架 可 以 髹 漆 的 胎 体 种 类 繁 多 主 要 有 木 胎 陶 胎 金 属 胎 纸 胎 竹 胎 皮 胎 裱 胎 脱 胎 树 脂 胎 等 其 中 以 木 胎 应 用 最 广 本 文 着 重 探 讨 了 漆 器 底 胎 工 艺 的 制 作 技 法 不 同 胎 骨 做 地 工 艺 虽 有 差 异 但 基 本 类 似 主 要 包 括 制 胎

More information

!!

!! 万 小 雁 包 云 轩 严 明 良 袁 成 松 钱 玮 利 用 沪 宁 高 速 公 路 实 时 监 测 的 气 象 数 据 分 析 了 年 月 日 发 生 在 沪 宁 高 速 公 路 镇 江 段 团 雾 过 程 的 气 象 要 素 变 化 通 过 模 式 耦 合 三 种 不 同 陆 面 方 案 对 此 次 过 程 进 行 了 数 值 模 拟 旨 在 检 验 模 式 耦 合 陆 面 方 案 对 镇 江

More information

社 会 学 研 究., ( 二 ) 社 会 的 生 产 作 为 独 特 的 转 型 问 题,, :,,,, :,, :,?,?,,, ( ),, (. ) (- ) ( ), (. ) ( )(, ), : +,? 1 ( 三 ) 转 型 社 会 与 转 型 社 会 学 的 使 命,,,,,,, 1

社 会 学 研 究., ( 二 ) 社 会 的 生 产 作 为 独 特 的 转 型 问 题,, :,,,, :,, :,?,?,,, ( ),, (. ) (- ) ( ), (. ) ( )(, ), : +,? 1 ( 三 ) 转 型 社 会 与 转 型 社 会 学 的 使 命,,,,,,, 1 : 沈 原 : 多 年 来, 人 们 对 改 革 开 放 以 来 所 创 造 的 经 济 奇 迹 谈 论 甚 多, 而 对 促 动 这 一 经 济 奇 迹 的 体 制 奇 迹, 即 权 力 与 市 场 的 结 合, 却 始 终 着 墨 很 少 转 型 社 会 学 企 图 面 对 这 一 体 制 奇 迹 及 其 所 引 发 的 诸 种 问 题 为 此, 必 须 努 力 寻 求 工 具 实 证 主 义

More information

对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % &

对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % & 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 葛 洪 义! # 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 一 追 求 作 为 客 观 实 体 的 法 律 # # # % & # # ( ) % & % & ( % & % & ) # % & % & # # # # % & 对 法 理 学 知 识 谱 系 的 一 种 考 察 + + % & #, # 二 追 求 作 为 主 体 理 性

More information