untitled

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "untitled"

Transcription

1 館 館 2014 年 館

2 館 館 41 A Study of the Teacher Certification Examination for the Secondary School during the Japanese Colonial Period Pi-ling Yeh * Abstract The teacher certification examination for the secondary school, formally The Teacher Certification Examination for the Normal School, Middle School and Girls Senior High School of the Ministry of Education was abbreviated in Japanese as bunken. The examination had been implemented for 78 times from 1885 to It was interrupted by the war for three years. After World War II, it was held three times from 1947 to 1949 under the name of The Teacher Certification Examination for the Middle School and Girls Senior High School of the Ministry of Education. The total number of examination was 81 times during the whole 65 years of its existence. The purpose of implementing the examination was to promote those who could not have got normal or higher degree, but with genuine talent for education. In addition to specialized knowledge, a qualified secondary school teacher had to have educational knowledge in such subjects as introduction to education, educational psychology, and educational methodologies and so on. It was essential for assuring non-normal system candidates equipped with both professional competence and basic educational knowledge. There was no conclusive date on the first time of the secondary teacher qualifying examination during the Japanese colonial period. It was known that on 20th, August, 1909, the Governor-General of Taiwan held the first pre-examination, so that Taiwanese candidates didn t have to take the annual trip by boat specially for such examination in Tokyo. It was thus obvious that there were Taiwanese candidates who had to take qualification examination in Tokyo before * Adjunct Associate Professor, Department of History, Fu Jen Catholic University and General Education Center, Oriental Institute of Technology -2-

3 The implementation of qualification examination was a good news for those who had non-normal education. Those who were thus qualified could become the middle school, normal school, and girls senior high school teachers, but the qualified rate was low and difficult. In this case of demand exceeding supply, it took a perfect plan to prepare for a successful qualifying examination. The essay explores the real situation of the secondary school teachers preparing for such examination in Japan and Taiwan before World War II. It discusses the history of the certification examination and the general idea of Taiwanese candidates during the Japan colonial period in order to clarify the influence on the secondary school teachers in Taiwan. Keywords: Teacher Certification Examination, Teachers License, Normal School, Middle School, Girls Senior High School -3-

4 館 館 41-4-

5 * ** * 匿 見 2014 年 年 4 15 ** 歷 識 1 北 1917 年 類

6 館 館 , % 1/ % 省 1997 年 年 5 歷 -6-

7 年 6 葉 年 葉 年 見 度 1971 年 省 年 省 1922 年 論 論 1983 年

8 館 館 Teachers licenses or certificates 見 度 7-8 度 林 1982 年 見 度 洞 省 1928 年 436 洞 1953 年 480 鈴 羽 精 1937 年 15-8-

9 % 見 度 年 省 年 歷 北 1913 年

10 館 館 度 63 年 1984 年 70 論 15 度 年 省 北 1913 年 北 1909 年

11 ,500 1/ ,393 1, ,145 1, 降 度 6 龍 1939 年 省 省

12 館 館 數 率 % 2 精 神 % 3 識 % 4 識 % % %

13 % , , , 年

14 館 館 鈴 羽 精 良 年 鈴 羽 精 鈴 羽 精 葉 年 洞 洞

15 歷 六 年 錄 福 1997 年 錄 年 立 1998 年 見 度

16 館 館 % 5% 洞 省 柳 省 柳 1938 年 女 力 1888 年 -16-

17 2 料 來 省 1997 年

18 館 館 柳 省 李 年 臨 論 北 2002 年 省 葉 福 年

19

20 館 館 葉 年 年 年 葉 福 年

21 葉 年

22 館 館 , 北 1902 年 料 3 令 1984 年 北 1909 年 北 1909 年 年 北 北 1917 年 北 1917 年 北 1917 年 北 1917 年

23 北 1917 年 錄 北 年 類 理 類 北 1918 年 北 1919 年 北 1919 年 北 1919 年

24 館 館 , 年 勵 金 類 北 1921 年 臨 類 年 例 論 2008 年

25 北 1922 年 類 錄 北 年 77 北 1923 年 類 勵 類 類 北 1924 年

26 館 館 年 立 類 類 北 1924 年 栗 類 年 類

27 錄 北 1941 年 敎 念 勞 北 1935 年 北 勲 北 1943 年 了 北 1925 年 年 立 類 錄 北 年 96 錄 北 1916 年 北 1925 年 李 100 年 來 1979 年 /12/2 99 北 1926 年

28 館 館 北 北 類 錄 北 年 102 立 女 北 女 類 宅 立 北 類 年 錄 北 年 106 北 1926 年 年 北 1927 年

29 年 北 1928 年 類 錄 北 年 112 狀 類 錄 北 年 114 錄 北 年 115 錄 北 年 116 劉 羅 年 北 1928 年

30 館 館 例 年 略 歷 北 1928 年 北 1930 年 錄 北 年 121 立 女 類 立 類 錄 北 年 124 北 1930 年 北 1932 年

31 數 3 參 數 菱 北 數 神 神 年 不 參 見 歷 北 2004 年 立 類 錄 北 年 130 類 錄 北 年 -31-

32 館 館 41 歷 理 神 鈴 數 神 理 歷 1921 金 隆 隆 歷 北 立 北 女 歷 精 北 1922 數 20 北 數 栗 北 數 北 北 北 立 女 理 北 北 理 宅 北 -32-

33 理 神 北 理 栗 北 金 數 北 數 北 女 宅 北 不 劉 羅 寮 隆 數 數 女 北 龍 北 女 北 宅 北 -33-

34 館 館 北 1940 福 神 隆 栗 見 葉 年 年 1902 年 1923 年 度 立 不 -34-

35 4 歷 塚 年 1886 年 1891 年 歷 1899 年 1915 年 1923 年 1919 年 1924 年 1925 年 1927 年 1930 年 1931 年 1943 年 1924 年 1938 年 1941 年 1943 年 葉 年

36 館 館 GHQ SCAP 年 年 葉 福 年 年

37 -37-

38 館 館

39 五 專 書

40 館 館

41

42 館 館

untitled

untitled 行 年 度 年 度 料 年 度 料 理 若 年 度 年 度 若 年 度 年 度 理 聯 年 度 例 參 聯 年 度 年 年 度 年 度 料 聯 勵 錄 讀 年 度 錄 數 數 數 錄 率 理 陸 參 館 年 度 良 良 數 43 理 年 度 行 率 率 料 年 年 度 路 料 料 年 年 理 年 度 年 度 年 立 料 流 例 理 度 勞 累 力 若 度 狀 立 年 理 樂 若 利 行 年 理 年

More information

untitled

untitled 留 留 留 留 錄 理 歷 錄 行 行 金 行 行 行 行 行 北 行 年 勵 讀 年 不 勵 留 93 年 8 行 度 留 98 年 12 數 6,800 來 歷 了 留 留 見 理 歷 歷 年 來 理 留 了 識 精 更 見 力 了 留 理 留 95 年 8 力 行 金 年 96 年 10 年 98 年 7 度 理 讀 讀 行 金 福 更 福 利 留 留 留 立 力 領 讀 列 留 年 數 留

More information

untitled

untitled 錄 100 年 5 31 2 ~5 30 樓 禮 錄 ( 列 ) 行 北 ( 列 )() 六 () () ( ) ( 料 ) () 參 見 () () ( 17:30) 100 年 6 7 () 立 女 來 參 福 來 了 切 福 輻 福 度 都 福 不 異 兩 年 羽 度 行 年 陸 度 年 4 行 年 10 量 兩 參 了 福 行 了 行 更 力 福 11 56 立 來 行 立 行 精 力 /

More information

untitled

untitled 理 念 理 念 年 年 立 更 讀 了 行 了 理 念 論 論 令 臘 類 類 行 論 理 論 都 都 見 羅 列 說 15 北 女 理 異 力 不 女 異 不 理 行 歷 女 理 來 女 念 累 理 來 不 不 不 不 力 力 女 識 行 來 歷 劉 林 女 理 女 說 行 女 行 16 卵 精 女 都 女 理 了 例 不 都 了 理 數 異 異 來 來 來 不 來 不 異 兩 理 異 念 念 了

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 年 度 落 降 年 度 年 度 列 行 老 行 路 更 年 度 行 類 年 度 類 行 館 量 年 行 不 金 行 年 度 不 數 率 讀 不 數 不 數 年 度 數 數 數 數 年 年 度 料 料 兩 36 理 年 度 領 六 年 度 路 理 理 老 理 年 度 年 年 理 行 利 理 列 行 曆 行 列 若 不 聯 若 不 錄 錄 理 參 益 力 行 不 不 老 錄 便 論 行

More information

九十四年度提升服務品質績效報告

九十四年度提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 林 麗 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 3 立 參 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累

More information

四湖鄉志纂修

四湖鄉志纂修 度 例 年 1 留 流 年 不 了 若 不 更 ( 金 2004 年 12 ) 料 錄 來 力 林 歷 錄 料 錄 年 來 了 精 來 更 年 略 拓 葉 兩 來 兩 年 年 陸 來 拓 更 隆 年 葉 年 年 金 見 了 力 了 數 立 隸 諸 羅 林 隆 年 陸 拓 崙 拓 年 拓 年 林 寮 寮 陸 落 北 北 落 數 六 林 2 年 年 崙 鹿 寮 庒 寮 年 年 年 復 北 北 年 年 立

More information

untitled

untitled 女 率 來 女 來 例 理 勞 年 更 更 率 年 年 不 力 力 了 年 更 列 館 行 理 樂 兩 拉 年 更 度 金 禮 連 串 不 更 行 都 了 力 館 諸 更 力 精 力 不 女 不 吝 勵 1 都 都 歷 力 都 略 更 藍 來 更 兩 異 年 來 陸 亮 來 都 立 更 綠 路 力 更 力 略 路 車 路 金 車 識 六 度 度 路 2 年 省 了 路 理 精 狀 力 理 路 錄 車

More information

untitled

untitled 行 年 度 不 數 讀 不 數 行 年 度 路 理 量 不 年 理 路 老 理 老 若 不 聯 老 度 例 說 年 度 數 更 老 數 老 年 度 年 六 年 利 年 年 度 列 益 福 増 年 度 増 年 度 讀 不 力 年 20 讀 力 利 年 度 年 理 參 益 利 錄 便 行 老 行 行 列 老 更 年 便 立 理 更 年 更 數 年 度 年 度 留 年 年 度 勵 見 不 不 不 量 數

More information

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉

歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉 陸 陸 理 李 金 2007 年 10 歷 更 不 略 都 參 金 2006 年 年 理 參 李 金 劉 力 力 量 識 立 力 理 來 陸 兩 流 陸 料 了 陸 理 理 理 理 漏 不 諒 參 料 參 錄 理 理 金 六 省 理 北 理 北 理 理 理 理 理 省 理 理 理 行 略 落 理 勵 料 立 立 理 行 理 理 理 理 理 理 理 利 理 理 行 理 年 來 理 理 省 理 理 1

More information

untitled

untitled 年 度 年 年 年 六 理 理 李 祥 理 理 栗 路 理 北 樓 年 度 林 聯 路 樓 易 六 立 歷 理 聯 不 錄 參 理 理 理 理 料 理 更 六 理 理 年 說 理 例 例 六 理 數 例 說 利 行 狀 勞 理 金 行 勞 六 契 年 度 年 陸 年 度 益 年 度 年 度 年 度 年 度 六 年 度 年 狀 理 狀 金 流 量 年 度 年 度 利 來 年 六 理 料 年 度 年 理

More information

第一章 

第一章  歷 路 柳 立 年 歷 歷 路 年 歷 里 福 神 柳 路 年 樂 樂 立 理 理 里 路 年 北 年 理 六 年 落 路 路 年 精 神 福 藍 福 來 藍 年 年 附 錄 4-1 年 年 量 年 不 復 年 龍 龍 龍 路 弄 年 歷 念 年 里 路 隆 年 附 錄 4-2 柳 老 柳 柳 里 年 露 來 年 年 立 說 年 露 老 六 年 六 年 年 歷 來 留 不 柳 年 柳 老 附 錄 4-3

More information

untitled

untitled 館 館 0 年 9 館 90 0% 館館 Common School Graduates and Taiwanese Society during the Middle Period of the Japanese Occupation Peihsien Hsu * Abstract This paper attempts to reevaluate the social meaning of the

More information

untitled

untitled 行 年 度 北 行 數 北 數 數 2. 年 度 理 力 論 理 論 理 理 論 立 理 讀 3. 年 度 年 年 年 料 行 4. 理 年 度 理 聯 年 ~ 行 利 5. 年 度 6. 行 率 聯 率 48 金 省 度 理 臨 參 車 邏 立 狀 利 邏 連 列 李 領 理 行 樓 樓 行 欄 行 料 力 連 念 落 浪 落 聯 益 烈 力 立 六 數 易 爲 年 年 行 立 參 力 理 呂 老

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 料 念 料 不 料 不 來 不 留 連 濾 行 行 宅 福 利 福 福 利 理 利 理 類 理 欄 參 量 立 年 年 略 數 年 數 年 行 年 參 年 1 龍 參 不 年 福 理 領 兩 良 流 理 年 度 行 六 路 福 參 福 林 行 落 禮 來 參 理 福 見 年 度 聯 六 參 立 福 六 年 度 年 度 2 龍 行 理 料 利 福 行 參 旅 行 北 令 年 度 理

More information

untitled

untitled 立 立 立 立 識 立 例 立 不 立 精 神 老 老 理 不 年 都 立 不 立 年 立 例 年 年 行 禮 年 六 行 立 例 年 立 立 年 立 行 禮 年 立 行 立 年 立 讀 立 年 立 讀 例 六 年 六 年 度 理 理 不 了 數 理 念 不 年 不 參 立 立 立 立 行 行 理 館 讀 路 理 行 隆 北 蘭 蓮 金 北 行 立 館 理 行 理 量 聯 聯 流 不 六 館 料 行

More information

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告

台灣紡織產業發展史物件徵集計畫研究報告 094-009 立 館 立 年 立 館 立 年 六 拾 六 行 料 度 歷 料 理 老 行 度 立 都 裡 都 了 陸 來 了 留 來 來 了 勞 力 更 歷 量 量 了 料 說 說 勞 力 了 了 料 不 兩 類 流 了 六 料 錄 理 車 歷 年 歷 金 車 年 洛 年 歷 金 刺 輪 拉 數 兩 拉 車 車 兩 歷 量 力 不 力 來 便 利 不 更 不 力 勞 度 車 力 率 勞 率 都 輪

More information

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況

第三章 我國非營業特種基金制度及運作現況 金 度 金 度 立 律 陸 立 類 金 歷 年 來 律 類 金 理 年 金 金 金 類 金 金 金 金 金 類 年 金 金 金 金 金 金 年 金 金 類 行 類 金 金 金 金 年 來 金 金 更 年 金 說 金 六 ~ 六 年 六 年 六 金 六 年 金 六 年 六 六 年 六 年 六 年 宅 金 更 宅 金 福 利 金 金 林 金 金 金 林 金 金 更 行 金 福 金 金 更 年 金 理 金

More information

二 台灣福佬客與客家人之分佈研究

二 台灣福佬客與客家人之分佈研究 福 立 北 北 北 北 里 金 李 數 練 來 數 嶺 寧 數 龍 林 落 來 練 里 里 練 六 金 金 里 寮 里 北 里 林 蘆 林 隆 劉 劉 林 里 立 劉 里 里 蘆 李 福 李 蘆 羅 羅 立 鹿 福 林 福 寧 落 來 里 林 崙 北 林 林 隆 劉 劉 林 立 了 北 丹 龍 劉 立 劉 了 黎 林 陸 李 里 福 量 神 里 林 樂 里 年 來 數 龍 里 龍 來 北 里 陸 劉

More information

untitled

untitled 行 類 錄 行 理 六 行 論 立 六 福 利 福 利 理 六 理 論 理 行 I 理 度 六 行 度 理 論 論 類 行 論 六 利 不 理 理 理 利 不 理 六 行 六 六 六 行 六 倫 理 六 流 行 六 II 六 六 館 理 六 館 六 六 讀 索 館 理 類 讀 六 理 理 行 易 易 行 立 六 III 行 類 行 行 行 行 識 力 行 行 念 理 論 行 歷 立 度 行 行 論

More information

untitled

untitled 林 落 林 落 省 利 省 省 省 林 省 龍 林 省 龍 金 省 省 林 省 龍 林 北 里 路 林 北 里 路 六 北 林 北 里 路 六 弄 林 北 里 路 六 北 弄 林 林 北 里 路 六 北 林 林 北 里 路 六 林 里 路 林 里 路 林 林 里 路 省 林 里 路 林 林 省 林 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里 路 省 林 里

More information

untitled

untitled 2007 年 7 hksarg_cgsa@yahoo.com.hk http://hk.geocities.com/hksarg_cgsa 行 旅 浪 年 歷 了 樓 流 見 落 落 力 精 神 屢 更 念 念 兩 年 來 不 數 年 兩 年 勵 立 零 不 福 力 兩 年 力 不 立 見 若 不 益 行 不 了 參 數 不 行 六 參 理 陸 理 不 浪 不 力 1 2 年 年 度 行 論 年 度.

More information

untitled

untitled 年 度 拓 流 行 力 讀 度 落 六 行 領 立 裡 樂 年 度 行 量 量 金 行 行 率 率 流 量 流 量 參 參 參 數 量 數 量 數 館 館 館 館 館 行 館 數 量 行 館 行 讀 館 量 量 金 行 行 率 館 契 理 理 理 理 理 讀 理 館 館 識 館 理 館 更 理 量 量 金 行 行 率 練 年 度 度 館 行 旅 行 理 理 數 數 數 理 理 理 旅 領 不 類 不

More information

立 論 行 行 玲 年 行 量 行 行 類 參 量 異 類 參 狀 行 不 行 陸 行 行 行 理 行 行 理 參 行 行 說 數 行 參 行 行 行 行 參 行 行 量 行 行 行 量 量 說 量 量 參 錄 年 行 行 類 行 行 度 行 行 流 行 度 年 來 年 立 年 讀 年 年 行 列 行 行 行 行 行 年 行 說 列 列 行 行 行 行 行 行 行 行 律 行 行 律 律 列

More information

untitled

untitled 年 說 說 度 度 六 北 聯 1 說 2008 年 5 12 2 28 陸 省 都 北 92 里 8 烈 都 陸 68,712 罹 17,912 143,367 1,100 省 北 1,100 累 數 4,600 2 兩 立 聯 烈 12 立 陸 北 聯 了 陸 參 13 率 金 30 陸 15 747 益 50 北 都 兩 16 北 理 率 領 22 兩 都 流 立 30 里 -- 行 3 16

More information

臺灣地區的警察教育現況與展望

臺灣地區的警察教育現況與展望 林 行 練 若 不 益 立 理 例 年 行 立 了 更 年 年 例 理 類 行 立 立 立 力 年 1 年 立 立 立 力 年 年 年 年 精 神 倫 理 精 神 精 神 立 識 律 行 念 識 行 行 練 練 練 理 論 令 理 歷 落 流 度 精 立 度 理 論 2 立 理 行 度 勵 劣 行 行 更 年 度 勵 見 理 力 領 論 例 狀 狀 論 不 狀 理 利 行 六 量 切 力 兩 3 理

More information

untitled

untitled 行 年 度 年 料 理 參 領 理 來 來 留 數 利 列 年 度 金 年 度 年 度 立 略 聯 力 年 六 年 度 立 略 聯 參 利 理 年 度 年 度 錄 六 理 參 年 度 理 流 說 林 立 年 參 年 參 年 度 不 北 聯 理 年 度 年 年 理 年 度 來 北 聯 北 理 益 旅 年 度 年 年 25 理 年 度 量 流 年 度 年 度 路 年 路 錄 年 年 年 年 六 年 路

More information

untitled

untitled 理 拉 理 茶 茶 行 女 列 流 不 利 精 神 列 識 路 烈 數 濾 留 卵 不 卵 精 不 1 列 列 不 理 不 理 理 聯 聯 列 行 行 路 綠 不 行 車 見 車 離 便 利 年 女 列 不 略 略 略 略 略 不 理 暴 邏 車 車 不 列 不 殺 離 殺 度 2 列 類 車 立 輪 了 什 行 易 識 料 列 不 論 論 列 列 螺 立 離 索 年 年 年 立 領 列 不 行 車

More information

教學組報告

教學組報告 100 年 1 料 2011/08/29 行 曆 老 列 行 勵 說 利 兩 行 行 老 年 度 年 度 老 留 利 數 年 年 六 領 行 領 列 廊 輪 輪 說 若 更 行 利 參 老 練 六 年 年 領 年 年 年 數 離 異 六 老 年 理 便 行 立 例 理 利 禮 年 女 利 行 索 便 1 100 年 1 料 2011/08/29 理 年 六 理 若 金 金 兩 便 老 行 錄 年 年

More information

untitled

untitled 龍 立 龍 年 行 利 年 度 亮 林 凌 林 利 年 度 年 劉 林 亮 林 凌 里 年 六 行 年 料 理 理 參 理 年 度 錄 年 度 異 異 里 年 度 女 理 行 錄 領 女 領 金 便 復 領 領 1 龍 行 料 女 料 領 女 參 立 年 度 領 女 年 留 讀 年 不 例 女 讀 年 便 年 女 女 不 金 不 女 六 理 利 路 行 福 利 年 福 利 流 福 利 理 聯 旅 六

More information

untitled

untitled 林 拓 不 年 年 林 數 林 錄 隆 年 鹿 林 神 來 林 來 北 諸 羅 刺 北 年 年 年 年 年 年 六 年 年 年 六 林 林 見 林 林 落 崙 曆 年 年 省 來 鹿 陸 來 蓮 崙 崙 年 來 了 便 利 便 了 六 年 北 林 林 落 林 見 林 林 落 劉 梁 年 年 年 連 連 林 林 寧 林 寧 路 林 里 路 里 里 弄 靈 藍 年 年 年 年 立 年 年 立 年 路 龍

More information

untitled

untitled 年 不 勞 綠 數 六 數 廊 年 樂 年 六 立 立 立 歷 樂 來 臨 麗 來 鈴 樂 年 參 年 來 臨 易 易 年 來 易 列 曆 易 易 了 數 年 易 不 不 更 年 禮 數 年 行 1 度 錄 錄 行 李 見 錄 年 隆 行 錄 行 行 李 理 行 行 錄 行 錄 來 說 不 更 令 更 了 留 留 立 李 不 行 更 不 了 來 來 更 六 行 葉 蘭 李 李 栗 見 了 料 理 更

More information

untitled

untitled 年 度 行 ~ 利 例 立 易 年 倫 老 老 1 錄 度 利 療 益 2 論 六 3 療 切 連 療 切 療 行 料 年 療 年 例 見 療 度 療 度 行 療 不 降 林 療 利 療 年 流 行 尿 4 療 女 了 利 度 療 異 更 更 便 利 更 易 例 神 類 林 省 利 量 更 利 尿 令 5 隆 路 拉 了 離 路 了 降 行 行 療 行 不 理 療 行 療 兩 不 療 不 6 列 療

More information

國立自然科學博物館館訊第263期

國立自然科學博物館館訊第263期 里 類 類 量 北 金 行 料 理 年 利 年 類 量 了 力 類 來 類 年 了 年 兩 料 說 里 量 1 類 量 北 金 行 料 理 年 利 年 類 量 了 力 類 來 類 年 了 年 兩 料 說 里 金 女 女 女 年 女 北 2 北 女 女 率 女 女 兩 率 女 率 來 魯 女 利 3 女 裂 兩 裂 度 裂 裂 率 女 例 女 例 裂 類 女 數 率 女 數 女 度 女 異 略 女 女

More information

3. 4. 歷 5. 6. 年 2

3. 4. 歷 5. 6. 年 2 歷 年 歷 六 1. 2. 1 3. 4. 歷 5. 6. 年 2 識 歷 歷 歷 兩 念 歷 料 料 不 料 不 不 論 不 理 歷 力 料 來 料 歷 都 不 立 歷 便 來 留 來 料 歷 利 利 來 料 歷 例 了 了 料 錄 歷 歷 料 料 歷 歷 不 歷 歷 料 料 料 歷 料 立 論 歷 不 不 不 識 不 3 歷 歷 1624 1662 1683 1858 1895 1945 領 領

More information

untitled

untitled 年 來 歷 都 年 年 不 念 落 類 列 不 流 行 令 年 理 論 度 來 諾 蘭 福 盧 理 論 年 塞 盧 識 領 度 都 類 力 邏 量 流 樂 領 了 識 來 說 識 年 樂 理 倫 理 六 年 烈 更 樂 來 年 度 數 量 說 年 諸 年 立 更 列 論 都 歷 理 更 歷 數 量 參 見 料 識 不 更 說 量 來 力 拓 年 流 連 參 見 利 連 省 勞 力 更 率 流 行 良

More information

untitled

untitled - 1 - 年 六 年 六 年 行 立 寧 利 行 領 不 更 律 六 利 女 律 律 行 律 不 不 不 不 令 不 不 理 不 論 例 六 律 律 利 利 不 利 列 利 利 不 律 利 律 律 行 六 列 律 律 律 律 六 律 女 律 立 兩 兩 數 行 兩 行 六 年 - 2 - 吏 不 列 臨 立 臨 立 論 不 行 不 行 律 六 率 陸 律 令 行 行 行 立 立 行 復 立 行 令

More information

施政計畫管理資訊系統

施政計畫管理資訊系統 行 年 度 年 年 度 力 利 略 略 量 戮 力 行 落 行 立 理 行 度 行 年 度 理 量 年 僚 年 度 行 見 理 年 力 年 金 金 金 說 年 年 度 年 度 年 度 金 列 金 金 列 糧 年 度 年 度 金 列 老 金 律 金 列 利 落 年 度 行 率 率 行 落 年 度 例 欄 料 參 綠 行 行 略 利 力 力 量 數 度 量 年 度 梨 利 年 度 不 易 力 更 更 量

More information

untitled

untitled 309 * 麟 ** *** 李 **** ***** 年 2014 年 31 8 91% 5% 4% 1 年 年 5 17 18 行 27 1,205 6 率 98.46% 2 3 錄 21 1,171 錄 率 92.77% 6 3 錄 11.99 2.13 數 15 4,320 率 73.08% 不 數 14 8,044 率 73.89% 4 列 率 6 率 1.48% 不 易 讀 * 立 **

More information

untitled

untitled 校 務 簡 報 12/04 年 參 年 度 李 梁 倫 葉 利 梁 倫 老 數 行 劉 老 04 年 10 11 行 了 行 (i) 數 (ii) 女 數 異 (iii) 老 論 數 數 劉 老 12 13 了 數 了 行 數 老 數 力 數 了 老 數 若 老 論 數 了 數 數 老 參 論 來 老 烈 論 老 更 行 數 ( 老 劉 ) 領 論 領 論 年 行 了 李 林 葉 力 梁 車 女 論

More information

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系

高苑技術學院八十七學年度二年制技術系 六 年 度 年 立 路 年 www.hwai.edu.tw 樓 六 若 來 參 理 理 錄 若 錄 行 讀 益 I 六 年 度 年 立 錄 類 參 陸 拾 拾 參 拾 拾 參 拾 拾 拾 陸 錄 拾 拾 說 切 六 II 六 年 度 年 立 理 www.hwai.edu.tw 說 () 0960075501 理 女 理 六 六 數 離 年 年 類 類 類 類 類 便 理 類 理 類 類 數 若 錄

More information

(一)

(一) 1 錄 料 1.. P.5 2.. P.5 3.. P.5 4.. P.6 5.. P.6 理 1. 理. P.6 料 1. 歷. P.7 2. 年.. P.7 3... P.7 4... P.8 料 1. 數.. P.8 2. 療.. P.8 3. 車.. P.8 2 1. 2003 2005 年 度.. P.9 2.... P.9 六 1.. P.9 11 2. P.11 16 3.. P.16

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 宅 年 六 歷 宅 宅 年 行 說 了 率 不 論 率 理 度 宅 不 不 利 宅 理 類 量 量 利 宅 宅 宅 年 宅 宅 了 炙 宅 不 了 行 宅 宅 六 來 宅 度 量 宅 不 宅 宅 率 離 率 力 度 不 了 量 金 量 來 宅 量 不 宅 利 率 若 金 不 宅 更 金 不 了 年 年 兩 年 了 老 論 略 識 更 領 不 了 勵 論 論 更 論 力 宅 論 宅 宅 宅 宅

More information

untitled

untitled 女 錄 老 不 易 例 來 年 老 老 數 裡 不 易 裡 裡 老 臨 力 來 裡 老 度 不 易 流 露 來 年 年 來 來 說 來 老 說 老 來 說 年 來 不 來 說 不 老 說 年 老 行 什 了 參 參 老 老 不 說 說 落 落 都 念 來 什 練 來 兩 老 參 了 不 了 參 識 料 都 了 老 來 什 什 什 都 不 說 說 老 裡 說 什 理 來 說 錄 邏 了 不 說 都 不

More information

第四章、個案研究

第四章、個案研究 益 - 益 館 益 料 類 禮 飯 20 數 580 益 立 139 年 歷 六 年 1867 年 福 來 落 北 林 了 壟 綠 綠 籠 裡 立 了 良 益 益 益 亂 力 益 拓 力 良 益 1961 年 立 益 1976 年 立 益 1983 年 類 神 類 立 禮 益 年 類 1981 年 益 益 1987 年 識 立 1987 年 了 林 省 數 2004 年 量 33 ( ) 益 來 80

More information

第一章 緒論

第一章 緒論 路 立 兩 立 路 年 兩 識 復 路 116 來 理 論 力 立 論 Bruce Dickson Democratization in China and Taiwan 陸 歷 領 年 117 行 理 論 行 年 年 兩 行 年 力 路 力 度 理 118 116 年 遼 寧 年 362-363 117 年 203 118 204 54 年 歷 度 六 年 見 都 119 度 度 六 年 力 力

More information

untitled

untitled 1372 http://www.president.gov.tw/ 94 年 11 9 6658 令 律 錄 1 9 14 16 參 17 令 令 94 年 11 9 09400178881 1 行 94 年 11 9 落 論 精 神 理 理 益 力 立 行 更 理 列 理 令 行 理 度 律 六 理 2 理 流 理 金 理 令 理 年 連 律 識 領 立 例 行 行 行 立 例 行 立 行 立 3

More information

出國考察(出國類別:考察)

出國考察(出國類別:考察) 都 年 行 參 論 六 參 行 行 300 年 更 參 參 旅 參 行 利 行 林 良 盧 林 參 行 行 參 (10 9 ) 呂 1. 2. 參 3. 呂 (10 10 ) 呂 () ()( ) 金 六 ( ) (10 11 ) (10 12 ) 金 車 (10 13 ) 奈 良 奈 良 奈 良 料 ASHIBINOSATO 奈 良 1. 參 2. 參 3. 參 4. 參 金 () 六 5. 參

More information

untitled

untitled 麗 行 年 年 歷 省 來 歷 年 行 理 略 理 理 理 立 麗 理 年 麗 句 年 來 路 歷 來臨 來 路 歷 煉 行聯 年 念 論 陸 行 麗 了 麗 更 不論 不論 來 都 省 索 歷 麗 年 句 麗 理 蓮 領 理 理 濾 讀 麗 勞 不吝 精益 精 行 林 識 麗 麗 參 麗 六 令 令 麗 麗 麗 麗 麗 說 麗 麗 立 ( ) 年 ( ) 來 年 ( 六 ) 亂 臨 參 六 六年

More information

untitled

untitled 歷 BIBLID1683-97942008.634. pp.29~60 2008 年 6 29~60 歷 金 蘭 金 北 行 立 度 行 北 龍 立 兩 論 理 料 金 年 流 諸 路 流 理 歷 BIBLID1683-97942008.634. pp.29~60 2008 年 6 29~60 歷 金 蘭 李 李 金 北 流 論 立 金 年 金 北 年 兩 年 立 金 北 力 量 流 年 不 讀

More information

1

1 論 諸 零 易 量 零 路 車 行 不 年 行 行 年 行 金 行 年 率 流 率 行 論 識 不 易 年 行 年 行 兩 不 兩 兩 行 便 了 識 易 度 行 流 識 年 金 量 更 不 良 不 便 良 不 不 行 度 參 度 度 參 臨 數 益 數 來 行 行 流 識 率 若 例 量 度 立 行 參 行 識 不 易 料 料 類 料 論 年 流 率 益 行 料 來 度 度 利 度 度 年 料 料

More information

untitled

untitled 六 奈 奈 北 奈 旅 奈 精 奈 力 更 奈 易 - 81 - - 82 - 路 奈 利 奈 說 奈 奈 料 年 奈 路 奈 奈 行 奈 奈 率 立 奈 奈 奈 - 83 - 奈 領 行 行 料 奈 領 論 料 奈 奈 料 奈 料 料 奈 識 奈 論 奈 奈 奈 路 奈 奈 奈 力 行 料 奈 行 奈 更 了奈 料 料 奈 奈 奈 - 84 - 論 利 奈 立 奈 識 流 力 奈 奈 料 立 了

More information

untitled

untitled 兩 度 異 兩 度 異 兩 1949 年 來 利 異 度 略 度 兩 度 不 不 度 異 利 55 略 律 參 12 68 令 例 例 行 1 利 51 60 利 來 兩 烈 利 年 北 年 67 兩 度 參 類 利 利 履 行 履 行 律 履 行 令 例 參 練 參 參 2 律 領 理 省 領 理 理 不 理 立 20 律 參 北 68 兩 度 異 令 行 陸 例 陸 例 例 行 令 19 3 利

More information

Abuse of the Illegal Substances and Prevention of Crimes Chih Mao Shih 1 Yi Chu Chen Director of General Education Center of Toko University Dir

Abuse of the Illegal Substances and Prevention of Crimes Chih Mao Shih 1 Yi Chu Chen Director of General Education Center of Toko University Dir 濫 1 2 1 理 識 2 理 年 來 濫 論 濫 行 年 來 濫 略 律 論 行 勒 令 行 濫 勒 89 Abuse of the Illegal Substances and Prevention of Crimes Chih Mao Shih 1 Yi Chu Chen 2 1 2 Director of General Education Center of Toko University

More information

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告

國立故宮博物院九十三年提升服務品質績效報告 年 度 錄 年 錄 料 參 來 力 錄 行 類 參 參 立 參 類 落 便 行 不 1 料 立 聯 北 林 路 參 落 便 參 2 立 參 3 立 了 六 歷 精 流 館 更 館 年 來 數 數 館 識 不 易 館 館 參 降 數 落 館 年 年 年 列 不 參 年 來 參 年 館 館 行 館 參 不 便 了 更 度 參 六 年 烈 年 參 4 識 說 切 說 參 年 見 度 年 度 年 累 年 度

More information

untitled

untitled 年度 (1) 金 (2) 金 19686851 行 理 * 金 例 * 金 例 年度 金 數 金 编 說 金 111 212 312 412 513 615 715 828 928 1029 1129 () 參 年度 金 數 91 年度 3 參 92 年度 1 參 92 年度 1 參 年度 歷 數 金 識 理 理 立 理 立 利 立 立 理 識 立 李 識 立 歷 理 李 理 立 復 理 林 識 立

More information

untitled

untitled 奈 奈 奈 來 臨 了 奈 兩 年 奈 殺 奈 雷 奈 不 奈 奈 兩 了 奈 來 臨 奈 來 臨 了 說 1. 類 奈 類 2. ~ 六 年 3. 4. 行 5. 行 奈 6. 連 串 Flash 來 識 奈 7. 行 奈 識 奈 識 奈 識 來 奈 奈 8. 六 年 利 來 行 奈 什 奈 nanometer nanometer 度 奈 () 來 例 奈 識 奈 奈 奈 奈 奈 奈 奈 數 不

More information

二、欣賞建築之美

二、欣賞建築之美 數 年 年 六 年 識 識 禮 度 靈 不 狀 識 年 年 行 索 理 索 年 識 力 行 路 識 識 了 年 識 識 識 行 年 索 不 不 了 不 錄 年 索 立 拉 離 聆 年 識 理 1. 歷 2. 易 理 3. 落 來 4. 5. 6. 留 行 行 年 禮 識 歷 行 1. 2. 老 3. 行 行 4. 來 年 1. 歷 來 2. 3. 4. 年 1. 2. 3. 4. 六 年 1. 理

More information

untitled

untitled 歷 BIBLID1683-9794 2006.6 30p.139~177 2006 年 6 139~177 歷 論 度 度 量 行 戀 量 度 行 什 女 行 喇 量 溺 不 年 行 度 來 了 量 行 量 行 浪 了 量 力 力 了 了 北 了 流 度 歷 歷 140 論 度 歷 BIBLID1683-9794 2006.6 30p.139~177 2006 年 6 139~177 歷 論 見 1464

More information

untitled

untitled 度 都 說 了 便 理 來 理 立 便 理 了 領 立 了 行 度 度 例 例 例 錄 不 類 立 領 行 領 令 立 領 行 領 領 行 領 立 領 1 http://client.can.com.tw/mnd/ccp/org164.php 例 年 露 例 六 年 來 例 例 來 年 立 84 2 連 連 立 連 連 連 立 領 連 行 領 連 療 立 領 立 行 行 行 領 立 了 牢 聯 了

More information

untitled

untitled T&D 行 93 年 11 10 1 19 立 館 行 行 行 率 力 行 行 立 館 立 立 立 練 行 列 立 館 行 SWOT 立 館 行 行 行 行 理 論 度 律 行 1 T&D 行 93 年 11 10 2 19 2 利 立 行 利 立 立 輪 北 北 利 立 行 立 行 行 類 料 來 T&D 行 93 年 11 10 3 19 行 來 契 1986 年 1988 年 The Next

More information

1786年究竟發生了什麼事情?

1786年究竟發生了什麼事情? 年 了 什 歷 1786 年 歷 年 例 魯 烈 烈 林 廉 林 鹿 龍 落 了 年 了 林 亂 歷 林 隆 年 林 亂 劉 六 林 練 劉 林 行 劉 林 劉 林 率 不 數 六 北 復 劉 林 諸 靈 拾 車 寮 劉 林 福 兩 劉 林 令 流 諸 寮 隆 年 六 林 林 里 里 復 不 殺 掠 北 路 林 糧 六 北 里 里 不 裡 復 亂 兩 領 林 劉 車 車 行 寮 不 1 林 林 見

More information

untitled

untitled 料 年 度 年 理 年 度 契 益 不 益 年 度 年 度 年 度 略 略 路 利 老 降 年 利 率 累 力 療 療 路 略 路 略 略 度 立 異 度 略 行 行 流 行 率 行 行 練 利 行 略 度 益 不 理 度 理 金 行 路 路 行 路 路 行 路 不 路 數 年 滑 路 益 療 利 療 率 力 年 力 年 年 行 益 年 度 行 金 金 度 年 行 金 度 降 益 金 降 利 率 利

More information

「破功高手」

「破功高手」 0 年 李 龍 李 龍 不 了 念 李 龍 女 亮 女 了 練 李 龍 林 匿 不 不 露 說 李 龍 匿 暴 露 殺 說 不 領 老 不 李 神 塞 來 北 殺 了 李 靈 1 念 李 龍 烈 年 年 行 年 年 了 年 行 更 了 老 老 臨 林 神 了 林 不 了 練 來 說 力 輪 車 力 不 陸 神 不 神 神 領 聯 了 露 來 老 力 2 了 來 福 祥 年 索 神 不 怒 濫 了 了

More information

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」

「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」 類 泌 北 葉 六 臨 狀 參 六 利 列 行 了 年 兩 兩 列 列 兩 論 兩 2 論 六 錄 3 年 來 泌 年 年 兩 年 年 行 年 糖 尿 泌 療 狀 例 力 識 參 例 切 聆 論 不 見 年 里 盧 行 車 車 論 兩 兩 不 兩 來 陸 金 寧 論 泌 來 利 論 利 來 年 浪 了 老 來 臨 參 六 來 參 葉 參 論 泌 林 隆 泌 李 立 參 林 狀 4 不 六 六 臨 狀

More information

隱形眼鏡的世界

隱形眼鏡的世界 論 立 1 論 不 不 例 便 省 了 年 不 了 便 利 略 了 易 不 狀 來 靈 來 亮 不 來 都 不 狀 論 參 了 料 度 了 都 了 不 不 了 年 年 2 論 年 年 歷 不 療 不 年 力 年 了 年 流 行 力 滑 淚 異 年 力 不 不 度 留 良 年 了 良 了 不 異 便 度 滑 異 了 都 1 2 1 3 論 年 酪 率 易 裂 度 不 理 不 不 力 了 了 度 易 力

More information

第一章 魏晉南北朝的分與合

第一章 魏晉南北朝的分與合 北 歷 立 年 年 烈 年 北 力 劉 聯 北 省 立 劉 立 劉 力 - 1 - 歷 都 年 洛 年 烈 年 都 年 年 年 都 亂 陸 不 亂 年 都 數 力 理 - 2 - 歷 北 六 立 北 淪 立 了 北 六 度 北 北 度 裂 北 北 立 北 北 北 北 北 裂 北 北 北 落 北 北 北 北 流 北 都 了 都 說 說 - 3 - 歷 勵 例 拓 立 流 來 力 北 行 北 流 力 量

More information

untitled

untitled 館 館 2014 年 9 157-186 館 1937-1945 1899 32 1937 12-157- 館館 41 Military Training and Mobilization of the Student of Tainan Normal School under the Wartime (1937-1945) Cheng-chen Cheng * Abstract Tainan Normal

More information

untitled

untitled 女 說 類 說 立 說 說 說 老 龍 說 不 類 念 念 說 說 力 女 連 女 力 女 說 暴 露 便 行 異 惡 度 說 類 女 說 女 女 靈 了 說 女 1 見 六 說 1999 年 419 82 女 吏 葉 識 女 不 類 女 錄 女 類 女 說 女 來 不 類 類 裡 類 金 鈴 女 不 金 鈴 女 欄 7 殺 不 年 復 女 靈 2 見 六 說 422-423 3 異 669 錄 723-724

More information

5:40

5:40 禮 年 禮 說 陸 來 來 陸 來 來 來 來 來 類 來 不 來 洛 不 寮 裡 不 不 了 力 來 來 裡 來 說 說 行 了 復 來 來 來 說 亮 什 靈 不 留 來 歷 流 類 類 類 類 兩 類 類 亮 辰 類 類 類 類 類 類 歷 靈 不 靈 了 類 靈 靈 說 靈 來 樂 讀 行 北 行 行 例 說 羅 行 來 類 不 裡 龍 女 里 女 不 不 兩 來 來 - 不 裡 兩 : 來

More information

壹、世界音樂導聆與文化探索

壹、世界音樂導聆與文化探索 樂 聆 索 樂 聆 索 不 樂 不 樂 樂 不 樂 樂 不 識 樂 樂 更 樂 聆 索 行 識 領 來 識 了 力 論 更 類 識 識 更 不 樂 識 樂 樂 不 樂 樂 不 來 樂 聆 索 識 精 神 識 識 樂 樂 更 行 了 行 樂 錄 異 論 六 更 良 度 力 行 烈 連 領 識 量 行 參 論 不 樂 聆 索 數 禮 樂 聆 索 林 凌 說 識 精 神 連 不 樂 識 不 樂 樂 不 樂

More information

龍華科技大學

龍華科技大學 龍 理 連 練 例 老 呂 年 1 龍 論 龍 年 度 論 不 論 龍 料 錄 路 路 路 連 不 數 行 不 欄 若 不 論 利 論 年 不 欄 若 不 論 料 館 館 不 館 館 不 欄 若 立 契 行 行 利 錄 行 利 老 年 2 連 練 例 老 呂 路 不 年 不 類 零 連 來 連 力 練 連 連 來 練 來 行 練 了 練 度 連 練 了 識 練 理 念 了 練 連 3 錄 論 連 念

More information

untitled

untitled 18 95-126, 2012. 2. 北 歷 祥 立 理 2011 年 1 8 歷 利 料 理 異 料 蓮 兩 異 來 蓮 都 度 流 聯 了 蓮 黎 靈 諸 勵 兩 匿 95 18 年 來 立 六 列 1 蓮 例 歷 來 論 2 3 識 2011 年 1 8 落 行 老 行 蓮 兩 聯 數 蓮 了 不 力 蓮 行 蓮 1 行 2011/11/29 http://www.hakka.gov.tw/ct.asp?xitem=64037&ctnode=2123&mp=2013

More information

untitled

untitled 年 度 數 料 樂 力 亮 劉 旅 寧 數 料 綠 錄 勞 益 柳 福 亮 沈 練 樂 麗 李 數 數 料 來 說 說 老 柳 路 易 鍊 李 玲 蓮 數 料 北 羅 禮 來 理 律 劉 流 行 數 李 樂 數 料 來 來 力 李 路 丹 戀 鍊 六 數 料 了 理 路 亮 流 行 串 ~ 數 歷 歷 歷 理 北 練 練 練 輪 女 蘆 理 北 林 練 念 老 來 論 論 都 力 易 說 說 論 參

More information

untitled

untitled 度 立 不 路 立 年 年 冷 年 立 易 年 立 北 易 不 不 力 參 領 良 不 易 不 不 兩 律 易 流 來 說 陸 陸 度 度 陸 力 陸 說 略 更 不 年 易 易 不 理 路 論 155 (2003 年 9 ) 17-18 劉 良 劉 2004 年 12(2004 年 12)1-5 ( 北 1992 年 )6 Joshua S Goldstein(International Relations

More information

untitled

untitled : 類 : : 猪 : 利 猪, 刺 力. 料 : 不.,,,,, : 說, 裡 猪, 都,, 來, 省. 年 :4~6 :,,,1, 說,2 來 說.3. 落, 行, 力. - 1 - --- (1) 說 --- : 9106002 林 : : 練 說 力 料 : : 說 數 :1~40 : 年 : 4-6 - 2 - ( ) 9106003 林 < > 力 < > 勵 < > 精 料 1 不 4

More information

PowerPoint 簡報

PowerPoint 簡報 利 理 行 1 利 2 利 率 益 3 利 異 不 理 行 66 異 勞 不 勞 益 異 類 : () 利 (56) () 利 (221911) () 利 精 神 ( 金 213) 4 理 利 () () 1 利 不 利 理 理 2 利 5 利 () () 理 1 利 5 2 不 利 不 利 (1) (2) 利 (3) 異 (4) 理 行 (5) 不 3 列 ( 率 不 20) 列 率 ( 率 20

More information

專 題 論 述

專  題  論  述 論 理 論 劉 理 論 律 行 見 律 行 利 行 律 行 律 度 律 行 見 行 律 行 行 律 行 力 行 行 行 律 不 行 不 律 行 度 行 度 陸 度 拉 拉 度 度 易 契 利 羅 類 羅 錄 理 行 錄 令 錄 契 羅 說 行 度 拉 羅 錄 1 羅 度 拉 度 羅 度 羅 陸 羅 陸 陸 陸 度 行 拉 度 利 羅 裂 度 羅 度 度 立 年 利 蘭 利 洛 拉 度 更 度 度 拉

More information

untitled

untitled 藍 都 來 不 年 年度 拉 說 不 年 索 不 來 理 年 隆 理 玲 理 年 行 年 年 年度 量 六 1 1 2 年度 1 量 年 2 年 年 年度 量 年 量 留 益 聯 陸 來 料 理 便 理 年度 林 1 年 參 2 年 參 年 北 理 年度 年度 林 老 參 年度 年 2 年 識 年 年 理 年 年 年 年 理 年 行 力 邏 來 參 參 理 年 年 年 年 理 年 理 年 理 年 六年

More information

untitled

untitled 98 年 度 錄 年 98 年 8 4 9 30 行 樓 A308 錄 盧 駱 利 龍 林 立 論 年 年 4 更 年 利 勞 1. 料 10 31 2. 94 年 見 3. 98 年 參 論 說 論 落 論 1. 料 料 2. 力 落 異 落 不 更 力 不 3. 年 度 來 - 1 - 1. 行 練 2. 不 行 論 論 率 論 1. 數 2. 領 來 ( 理 ) 理 3. 率 立 不 1. 論

More information

一考察行程

一考察行程 類 北 北 北 理 年 年 年 1 識 北 北 數 聯 北 理 李 北 理 北 來 林 北 李 北 北 林 北 理 祥 北 理 李 北 理 北 來 北 北 林 北 劉 北 理 北 理 類 年 年 年 類 理 來 理 理 2 北 北 北 來 理 理 北 理 路 路 理 飯 旅 館 樂 料 立 館 歷 說 易 易 來 立 館 利 年 車 來 說 類 說 例 精 神 立 路 行 利 車 數 利 量 降 都

More information

untitled

untitled 北 都 北 北 北 六 年 年 都 北 北 北 類 令 都 北 里 北 丹 北 路 館 路 北 北 六 都 都 更 北 北 宅 路 路 路 拓 路 北 路 1 2 3 丹 年 粒 粒 狀 粒 葉 量 粒 館 路 兩 丹 不 易 暴 流 不 易 北 流 年 流 見 來 良 類 都 綠 見 綠 藍 金 鷺 鷺 北 異 林 4 丹 葉 林 了 林 蘭 茶 琉 呂 車 丹 金 林 度 崙 兩 北 例 度 老

More information

untitled

untitled 歷 BIBLID1683-97942006.1231.pp.113~152 2006 年 12113~152 歷 靖 1 歷 兩 行 來 來 立 不 不 連 串 更 禮 了 禮 更 精 神 靖 更 烈 更 不 更 度 度 易 來 力 更 度 靖 禮 兩 匿 老 見 立 歷 立 北 歷 BIBLID1683-97942006.1231.pp.113~152 2006 年 12113~152 歷 禮 論

More information

2004/9/30

2004/9/30 年 行 行 劉 龍 行 玲 李 李 裡 李 林 沈 林 金 李 龍 李 金 李 良 隆 李 六 李 林 林 連 龍 沈 李 李 金 李 李 玲 林 省 林 龍 金 隆 李 葉 李 林 林 龍 金 李 祥 李 龍 李 蓮 李 李 金 梁 李 呂 李 李 林 藍 李 館 林 鈴 林 沈 李 林 沈 林 玲 李 林 李 林 梁 林 麗 麗 林 李 李 麗 年 列 了 年 數 異 諒 年 數 列 量 老 令

More information

untitled

untitled 陵 論 呂 兩 切 論 北 里 識 論 行 來 年 兩 北 識 樓 女 來 說 不 不 落 戀 憐 復 戀 憐 女 不 女 女 識 理 零 來 女 離 樓 林 識 度 流 1 兩 切 論 北 里 識 行 來 來 女 女 識 來 女 樓 歷 流 了 了 什 識 籠 1 北 里 女 不 連 女 連 料 女 北 練 不 北 流 行 朗 了 麗 度 量 流 若 北 見 見 ~ 年 2 女 料 不 樓 了 流

More information

untitled

untitled 逸 老 年 1 錄 錄...I 錄...II... III... 1... 1... 1... 2... 4... 4... 4... 6... 7... 7... 7... 8... 9... 9...10 流... 11... 13...13...15...16...17... 21...21...21 度...27 論... 29...29 來...29 I 參 料... 30 料...30

More information

國家圖書館典藏電子全文

國家圖書館典藏電子全文 論 葉 玲 盧 2005/01/25 KaohsiungTaiwanRepublic of China 年 I . II III IV V VI VII VIII 論 論 精 神 歷 行 精 神 禮 來 來 不 行 了 倫 理 理 來 來 狀 不 度 料 略 臨 都 度 類 理 倫 理 1.1 不 念 歷 說 串 聯 理 連 了 說 聯 立 立 路 領 臨 理 念 理 歷 1 不 1 論 說 了 歷

More information

理 羅 樓 理 樓 例 老 年 I

理 羅 樓 理 樓 例 老 年 I 理 樓 理 樓 例 羅 老 老 年 理 羅 樓 理 樓 例 老 年 I 理 樓 理 - 樓 例 行 例 行 路 連 讀 利 索 讀 列 不 利 立 立 立 ( ) e-mail fall042000@yahoo.com.tw h_e_b_e_hebe@yahoo.com.tw p0911212545@yahoo.com.tw conxer131@yahoo.com.tw i_have_nothing4@yahoo.com.tw

More information

經濟部標準檢驗局台南分局

經濟部標準檢驗局台南分局 亂 葉 北 羅 理 宅 年 理 不 理 不 年 柳 六 羅 理 羅 理 不 不 理 不 狀 裡 理 羅 理 亂 來 說 連 葉 理 暴 說 羅 理 不 度 立 易 金 行 理 例 來 羅 理 不 落 便 了 林 1 切 羅 理 說 令 不 年 金 不 度 什 立 說 兩 行 行 了 兩 行 切 不 兩 類 不 不 易 不 不 六 六 不 不 不 不 不 六 六 不 離 不 不 論 不 不 理 利 行

More information

untitled

untitled 行 行 年 利 理 路 塞 量 年 理 不便 見諒 年度 料 錄 留 錄 留 錄 利 年度 料 理 年度 年度 度 料 度 路 六 年度 良 狀 良 金 陸 來 來 留 數 利 列 年度 金 年度 22 年度 行 曆 年 行 行 列 老 更 不 更 年度 立 略聯 力 年 六 年度 立 略聯 參 利 理 年 利 理 行 年度 行 曆 例 年 年度 力 路 例 參 年 識 讀 年 讀 識 不 讀 年

More information

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書

「UPENN牙醫學院見習及費城文藝之旅」成果報告書 見 旅 年 行 數 數 例 蘭 都 流 利 了 了 不 數 數 不 都 行 都 見 見 益 良 不 不 了 更 了 見 參 福 力 力 練 見 了 立 參 了 館 歷 念 利 見 老 兩 旅 不 識 了 歷 行 立 立 年 年 立 兩 陸 年 立 年 了 ~ 年 都 立 年 立 行 都 了 來 精 神 年 館 行 行 行 行 車 行 車 車 車 車 樂 年 了 立 來 句 爛 亮 了 立 館 ~ 見

More information

untitled

untitled 金 度 金 度 金 度 金 度 契 列 行 行 行 利 列 行 年 來 利 率 見 年 金 金 列 見 類 金 理 不 利 率 列 不 金 不 金 立 理 金 列 理 行 金 理 利 率 度 不 金 不 列 類 量 類 不 不 類 列 金 來 利 來 金 來 累 列 不 金 立 理 金 金 力 金 不 1/25 列 不 不 金 立 不 領 金 列 不 金 金 金 金 立 理 利 列 力 力 離 列

More information

Slide 1

Slide 1 老 北 理 年 來 北 數 率 降 96 年 料 數 年 7 (95 年 379 ) 率 降 14.14 兩 落 數 46.24% 23.39% 20 15 10 5 0 北 年 來 17.2717.64 15.8414.44 14.14 年 年 年 年 度 年 年 率 率 96 年 北 年 率 年 數 率 年 北 數 落 溺 異 塞 老 理 理 理 老 1 年 年 0.5% 量 流 量 2 年 神

More information

untitled

untitled 歷 利 連 立 歷 利 參 了 歷 歷 良 不 論 了 更 利 參 歷 歷 落 歷 年 不 1 2 歷 不 類 錄 1 年 2 歷 3 4 不 易 56 利 力 1 2 不 歷 力 3 4 不 不 不 5 不 易 便 6 3 4 1 歷 利 列 歷 不 年 歷 若 不 更 不 更 歷 利 5 6 錄 歷 38 行 宅 徳 樓 不 易 參 利 歷 了 識 歷 車 北 北 了 柳 柳 林 林 復 車 北

More information

untitled

untitled 年 說 梁 不 落 讀 梁 李 來 路 說 金 不 說 縷 說 不 理 論 若 率 豈 不 1 梁 見 讀 梁 金 讀 參 金 料 北 1987 年 3 103 2 宅 立 梁 了 便 不 便 數 宅 不 李 北 1979 年 9 6, 7 3 北 北 1998 年 11 18 4 1145 51 說 異 兩 來 歷 說 例 例 例 參 來 歷 了 立 更 來 論 歷 不 易 便 讀 了 立 見 歷

More information

untitled

untitled 了 來 力 車 NC 料 力 滑 輪 爐 力 類 輪 隸 來 流 零 類 度 精 度 精 不 1-1-1 零 來 隸 1 1-1-1 零 2 不 切 理 OE 精 精 練 零 料 來 略 1989 年 6 聯 來 聯 零 零 了 度 料 / 量 不 領 療 紐 不 良 良 力 劣 力 行 說 3 來 說 來 量 度 了 不 度 林 度 例 力 兩 度 力 金 度 領 立 類 零 量 量 類 歷 連

More information

untitled

untitled 理 力 理 類 CNHA93-01 力 理 (1) 歷 歷 力 (1) (1) 行 93 年 1 1 93 年 12 31 行 理 理 94 年 2 28 摘要 歷 歷 度 歷 歷 行 歷 年 歷 歷 度 歷 度 歷 歷 行 歷 歷 歷 歷 精 歷 歷 歷 歷 異 立 例 關鍵詞 歷 歷 歷 錄 歷 歷 理 浪 力 年來 歷 療 不 力 歷 立 療 歷 年 立 讀 歷 歷 臨 行 理 療 來 來 療

More information

untitled

untitled 陸 行 金 行 更 金 陸 行 不 來 說 行 度 歷 不 陸 行 年 來 論 行 歷 便 行 識 行 歷 年 年 金 年 立 年 年 度 行 不 論 金 理 行 金 1 金 行 行 量 金 金 不 行 年 立 行 陸 了 行 行 行 行 行 金 金 金 行 行 行 了 行 理 理 金 行 理 金 2 1 金 2 Ma, Jun, The China Economy in the 1990s,London:

More information

性別主流化簡介

性別主流化簡介 不 流 葉 蘭 六 女 律 律 女 女 兩 例 女 理 立 更 女 女 例 理 年 年 度 說 葉 蘭 利 諾 女 金 女 讀 金 女 女 便 弄 女 落 弄 裡 女 都 例 惡 女 女 女 年 女 女 不 不 便 裡 不 例 略 都 見 行 年 念 立 念 館 龍 論 六 參 女 女 論 說 度 流 流 若 流 流 流 流 流 行 女 行 女 異 不 律 度 都 度 律 療 都 度 女 見 參 流

More information

教育部九十四年公費留學考試簡章

教育部九十四年公費留學考試簡章 六 年 留 ( 一 般 公 費 留 學 ) 類 六 年 留 類 留 留 留 錄 留 留 類 類 見 類 錄 類 理 類 行 留 錄 留 年 年 留 理 留 留 留 留 讀 理 領 2 數 年 金 率 不 年 率 讀 金 年 羅 紐 金 洛 丹 都 都 福 倫 黎 陸 黎 蘭 丹 蘭 利 盧 利 利 蘭 3 梨 (Sydney) 8,000 紐 (Melbourne) 里 (Brisbane) 7,000

More information