epub 68-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "epub 68-1"

Transcription

1 赵 薇 的 大 眼 睛 王 干 著

2 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 赵 薇 的 大 眼 睛 / 王 干 著. 南 京 : 江 苏 教 育 出 版 社, ISBN Ⅰ. 赵... Ⅱ. 王... Ⅲ. 文 艺 评 论 - 文 集 Ⅳ.I06-53 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 号 出 版 者 社 址 网 址 出 版 人 南 京 市 马 家 街 31 号 邮 编 : 张 胜 勇 书 名 作 者 责 任 编 辑 集 团 地 址 集 团 网 址 经 销 印 刷 厂 址 开 本 印 张 字 数 版 次 定 价 发 行 热 线 赵 薇 的 大 眼 睛 王 干 田 王 永 祥 凤 凰 出 版 传 媒 集 团 有 限 公 司 ( 南 京 市 中 央 路 165 号 ) 凤 凰 出 版 传 媒 网 全 国 新 华 书 店 北 京 盛 兰 兄 弟 印 刷 装 订 有 限 公 司 北 京 市 大 兴 区 黄 村 镇 西 芦 城 黄 鹅 路 西 电 话 : mm 640mm 1/ 千 字 2005 年 5 月 第 1 版 2005 年 5 月 第 1 次 印 刷 元 苏 教 版 图 书 若 有 印 装 错 误 可 向 承 印 厂 调 换

3 策 划 编 辑 : 席 云 舒 责 任 编 辑 : 田 封 面 设 计 : 李 若 岩 王 永 祥 作 者 简 介 王 干, 资 深 文 学 评 论 家,20 世 纪 80 年 代 开 始 从 事 文 学 评 论 和 大 众 文 化 研 究, 著 有 王 蒙 王 干 对 话 录 南 方 的 文 体 等 百 余 万 字 作 品, 参 与 了 新 写 实 等 文 学 思 潮, 并 策 划 了 大 家 等 文 学 刊 物, 担 任 过 钟 山 编 审 东 方 文 化 周 刊 主 编, 现 为 人 民 文 学 出 版 社 中 华 文 学 选 刊 主 编 内 容 提 要 本 书 以 灵 动 的 笔 触 犀 利 的 视 角 对 近 年 来 盛 行 的 影 视 文 化 时 尚 文 化 消 费 文 化 等 现 象 及 其 发 展 进 行 了 软 线 条 的 勾 勒, 对 其 形 成 的 精 神 脉 络 作 了 深 入 的 解 剖, 让 众 多 明 星 偶 像 的 文 化 灵 魂 直 面 阳 光 的 拷 问, 让 流 行 时 尚 的 虚 妄 之 花 在 理 性 之 镜 的 照 射 下, 浮 华 落 尽, 而 真 情 毕 现 ISBN /Gá6205 定 价 :18.00 元

4 ?

5 !

6 20 90,,,,, :,,

7 :,,,,,,,,,,,,, ( ) 1999,,,,,,,,,

8 , 30,,,,,,,,,, 90,,, 80, 80,,,,,,,

9 ,,,,,, 80,,,,,, ( ),,,, 30 30,,, 30, 50 60, 80,,

10 , 30,, 30,,,, 30,,,,,,,, ,,,,,,,

11 ,,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,

12 , 90,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,??,?,,,,,,

13 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -,,,,,,

14 ,,,,,,,,, :,, ;,,,,,,,,,

15 ,,,,,, :?, ( ) ( ), ( ) ( ) ( ),,,,,,,,,,

16 ,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,

17 ,,,,,,,,,,,,,,?,,??,,

18 :!

19 ,,,,,, ( ), -,

20 ,,,, 1983, 1983,, 1960,,,,, 1960,,,, 1978, 1983,,, 1982,

21 1983,,,,,,, 600, 1000 ;,,,, 1983,1984, :,, 1983, 1984,,, 1983,

22 , CCTV,,,,, CCTV,,,,,,,,,,,,,,,

23 1985,,,,,,, 20 8,,,,,,,, :,,, :?,,,,, 1985,,,,,,,,,

24 /,,,?,,,,,,,,,,?! /,,,,,,,

25 ? / /,,,,,, :,,,,,,, 20 80,,,,

26 ,,,,,, 1949,,,,,,,,,,,,,,,,,,

27 ,,,,? ;,, ( ), ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

28 1987,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, :, ;, ( ), ( ),,,,, 1998,

29 ,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,, ( ),,,

30 ,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,

31 , 1987,,,,,,,,?, : :,,,,,,, :,! :,,

32 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,

33 ,,,, 1984, :,,,,, 1985, 1987,,,,,

34 ,,,,,,,,,,,, 1985,, 70,,,,,,,,,,

35 , 20,,,,,,,,,,, :,,,,,,? :,,,,,,,,,,,,

36 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,, ( ),,,,,,,,

37 ( ),,,,,,,,,,,,,, 90,,,,,,,,,,,, CCTV

38 ,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,!,,, XX,,,,

39 ,,,,

40 18, 20 80,,,,,,,,, 80,,,

41 80,,,, 80,, 80,, 80,,,,, 2003,,,,,,,, , 18,,,,,

42 19 70,,, 10, 5000, , 10000,,,, 80, 80, 70, 80,,,

43 ,,,,, :, ;,,,,,,,,,,

44 ,,,,,,,,,, 20 80,, -,,, :,

45 20 80, 90,,,, 20 90,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,

46 ,, :,,,,,,,,,,,,,,?,?

47 ,,,,,,,,, 1997,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,,

48 ,,,, 2000,, :, ;,,,, 90,,,?

49 2003, CCTV,, 2003,,,,,,,,,,,,,,,

50 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

51 ,,,,,, :,??,,,, ;, ;, ;,,,,,,,?

52 ?,,,,,,,,,,

53 ,,,,,,,,, Hi,,, BBS( ), :,,,, BBS, :,?, BBS,, add water,,,,,,

54 ,,,,,,,,,,, BBS,,,,,, BBS, BBS,,,,,,,, BBS,,,,,

55 ,, BBS,,,,,,,,, 8848 CEO,,,,,,,, BBS,,,,, BBS,,

56 , ; BBS,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 80,

57 ,,,,, BBS,,,,,,,,,,,,??,,,,,

58 ,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

59 , :,,,, BBS,,,,,,,,,,, VCD,,,,,,, :,,,

60 ,,,,,, VCD,,,,,,, :,,,!!, :,!!,!,,

61 !,,?!,,,,,,,,,,,,,,,,,! E,,,,,,

62 ,,,, : :? :? :? :? :? :? :,,??,,,,,,,,,,,,

63 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

64 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, BBS,,,,,,,, BBS,,,, BBS,,

65 ,,, 20 90,, 95%,, ( ),,,,,,,, ( ),,,,,,, 2001,,,

66 ,,, ( ),,,,,,,,,,,,,!

67 ,,,,,,,,,,,,?,,

68 ,,,, :,, , 2008,,,,,,,

69 , 6 24 :,,,,, 1988,,,,,,, ( 480 ),,,,,,,,,

70 ,,,,,,,,,,,,,,,,!,,!,,,,,, CCTV :,,

71 ,,,,,, 2001,, 9 15, : 30,,,, 10

72 ,,,,,,,, :,,,, 30,,,,, SHOW,,,,,,,, WTO,

73 ,,,2001,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,

74 :,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,

75 ,, CD VCD,,,,,, 20 90,,,,,,,,,,,,,,,?

76 ,,, VCD DVD, VCD DVD,,,,,,, VCD DVD,,,,,,,,,,,,,,

77 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

78 :,, E,,,,,,,,,,,,,,,,,

79 ,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,!

80 ,,,,,,,,,, (

81 ),, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

82 ,,,,,,,?!!,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,?,,,,,?,,

83 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,,,

84 ,,,, A,, ( ), ( ), ( ) :,, G2,, A2 B2,,,,!!,,,,,

85 ,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 80,

86 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

87 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

88 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,

89 ,,,,,,,???,,,,,,,,

90 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1-1 = 1,,,,,,

91 ,,,,,,,,,,,, :, :,,,,,,,,,,,,,,,

92 , ;,,,,,,,,,,

93 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,, :

94 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (,,, ),,,,,,,,,,

95 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

96 , :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

97 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

98 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;

99 ,,,

100 2002,,,,,,,,,,,,,

101 ,,,, F4,,,,,,,,,,,,,,,,, CCTV,,,

102 ,,,,,, ( ),,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,

103 ,,,,,,,?,,,,,,,,,,

104 ,,,,,,,,,,,,,,,,,, CCTV

105 ,,, 52 52,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,

106 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

107 ,,,,,,,, 1977,,,,,,,, :,,,, ( ),,

108 ,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,

109 ,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,, Q, Q,, Q,, Q, Q,,

110 ,,, Q,,,,, D?,, Q, Q,,,, Q,, 50,, 1984, ,

111 ,,,,,,??,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

112 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

113 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

114 ,,,,,, ( ),,,

115 , ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

116 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

117 ,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,

118 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,?,,

119 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

120 ,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,

121 ,,,

122 ,,,,,,,,,,,

123 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1992,,

124 ,,,, 1985,,,,,,,,,,,,,,,,

125 ,,,,,,,,,,, (90 Q), 1994,,,,,,

126 ,,,, 20 90,,,,,,,,, (, ),,,, ( ),,,,,,,,

127 ,,,,,,,,,,,,,,,, 1995,,,,

128 ,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,

129 :,,,,,,,,!,,,

130 ,,,???,?,??,,,,,

131 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

132 ,,,,,,,,, 1993,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,

133 ,, 1995,,,,,,,,, :,, :,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,!

134 ,,,,,,,,,

135 ,,,,,,,,,,,,,,

136 ,, 20 50,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,

137 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

138 ,,,,,,,?

139 , , 10,, 30,, 40, 30

140 ,,,,, :,,,, ,,, :,,,, 30, 30,,, 10,

141 ,,, 30,?,,,, 60%,,,, 2002,,, :,! :,!,,,,,,,

142 ,,, F4,,,,, ;, 1995,,,,,, 20,

143 ,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

144 ,,,,,,,,,,,,,,,,,??,,,,,,?,,

145 ,,,,,,,,,, F4,, Flower4,?!, F4,,,, 20 80,,, 90

146 ,,,, F4,,,,, ( ),,, ( Microsoft),,, e, e,,,,,,

147 ,,,,,, :,,,,,,,,,,,,, 20 30,,,,,,,

148 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

149 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

150 :,, (Sandra M.Gilbert) ( Suan Gubar) :,,,,,,,,,, 1995,,,,,,,

151 ,,,,,,,,,,, 90,,,,, 70,,,

152 70,,,, 90,, 50,, 70,,,,,,,,,,,,,

153 ,,,,,,,,,!??

154 ,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,

155 151,,,!,,!,,,,,,,,,,,,,, 960,,?

156 ,,,,,,, :,, ; ( ), ;, ;,,? :,?,,,,,,, : :,,?,?

157 153,,,,?,,,, ( ),,, ( ),,,,, :,!,,,,,,

158 ,, ;,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,

159 155,,,,,,

160 ,,,,,,,,,,,,,,

161 , ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

162 ,, ( ), ( ),,,?,,,,,,,,,,,, ( ),,,,

163 ,,,,, ( ),,,,,?,,,,

164 5,,,,, 2002 ( ),,,,, ,

165 ,,,,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,, PASS,,,,,,,,,,,

166 , 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

167 ,,,,,,,,,,,,,,,,,

168 ,,,,, ;,,,

169 20 30,,,,,, 20,,,,

170 90,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

171 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;, ;,,,

172 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

173 ,,,,,,,,,,,,,,,,

174 ,,,, 20 21,

175 ??,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,?,

176 ,,,! 21,,,,,,,,,,,,,,,

177 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,,,

178 ,,,,,,,,,,,,!!,?,,,,,

179 ,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,

180 ,,,,,,,, , ,,,, ( ),,,, 0 0 :, 90

181 ,,,,,,,,,,, :?,,,,,,,,,,,,,,,,,

182 ,, 0 0,

183 A,,,,,,,

184 ,,,, A,,, ( ) CCTV,, B,,,,,,,,

185 ,,,,,,,,,,,, B (libido),,,

186 ;, B B, 2000,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,

187 ,,, :, 11,,,,,,, ( ),,, ,,,,,,,,,,,,,,,

188 ,,,,,,,, 0 0,,,,,,,,,, C,,,,,,,,,

189 ?,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,

190 ,,,,,,, IT,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

191 ,,,,,,,,,,,, D,,?,,!,,

192 ,,,,,, :,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

193 ,,,, ,,,,,,,,,,,, A B, CCTV B B, B,

194 ,,,,,,,,,, 1991,, 1999, 10 ( ),,,,,,,

195 :,,,,, E,,,,,,,,,,,,,,,

196 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

197 ,,,,,,,,,,,, 5 20, 5 20,,,!!!,,,,,,,,, 5 20,

198 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

199 F,,,,,,,, A B,,,,,,,,,,,,,,,,

200 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

201 ,,,,,,,,,,,,

202 FIFA, ;,,,,,,

203 ,,,,,,,,,,,,,,, 20 70,,,,,,,,,,

204 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1992,,,,

205 ?, ;,,,?,,,,, 1993,,,,,,,,,,,,

206 ,,,,??,,,,,,,,,,, 1986,,,,,,,

207 ,,,,, 1986,,,, 1998,,,, 2 0,,,, 2002,,

208 ,,,,,,,,, Q,,,,,,, ;,,,,,,, ;,

209 , 2002 :,,,,,,,,, :,, 21,,,,,,,

210 ,,,, ( ), ,,,,,,,,,, 1994,,,,,,,

211 ,, 12, 6 17, 18.7% 15.3%,,,,,,, 1997,,,, 1997, 2000,,,,,,

212 , ;,,,,,,,,, 2002,,,,,,,,, 1966,,

213 , 1966,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;,

214 , :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

215 , 1986, ; 1998,,,,,,, 1998,,,,,,,,,,,,,,,

216 ,,,,,,,,,,

217 ,,,, CCTV,,,,,,,,

218 ,,, 1840,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

219 215,,,,,,,,,,,, 15,,,,, (, ),

220 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1994,

221 217,,,,,,,,,, 1994,,,,,,,,,,,,,,,

222 , 2000,,,,,,,!,,,,,,,,,,,, 1996

223 219,, 1998,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

224 ,,, A B, :,,,,,,,,,,,,,,,,,, ; A,, IT,,,,, IT

225 221

226 ,,,,,, 1998,,,,,

227 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

228 ,,, ;,,,,,,,,, 2000,,,,,,, 2000,,,,,,,,,,,,,,,,,

229 ,,, ,, :,,,,,,,,,,,,,, 1997,,, ; 1998,

230 ,, 2000,,,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,,

231 ,,,,,,,, :,,,,,,,,,,,,,

232 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

233 ,,,,,,,,??, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T

234 ,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,

235 , ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

236 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

237 ,,,,,,,,,,,,,,,, :!

238 ,,,, :,

239 ,,,,,,,,,,,

240 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

241 ,,,,,,, 13, 4 52,,,,,,,,,,,

242 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;

243 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

244 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,

245 ,,?,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

246 ,,,,,,,,,,,,,,, = =,,,

247 ,, ;,,, :,,,,,,,,,

248 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

249 , ( ),,,,,,,,, 16,, 36,,,,,,!,,,,

250 ,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ) ( ),,,,,,,,, 12 11

251 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27,, (, ),,,

252 ,,,,,,, 3400, ( ),,, 20 60,,,,,,,,, ; ( ),,,, ( ),,

253 ,,,,,,,,

254 ?,,,,,,,,,,,,,,

255 251,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

256 ,, 20,!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

257 253,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, :,,,

258 ,,,,, :,,,,,,,,,,

259 ?,,,,,,,,,,,

260 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

261 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

262 ,,,,,,,,

263 20 90,,,,,,,,,,,,,

264 ,,,,,,,,,,,,,,,,?, ;,,,,,,

265 ,,,,,,,,,,,,,,,,

266 , 1972,,,,,,,,?,,, :,,,

267 ,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

268 ,,,,,,,,,,, 20 70, ,,,,,,,,,,,

269 ,, 1978,,,,,,,,,,,,, :?,,,,,??,,,,,,,,,,,,

270 ,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,, ( ),,,,,,

271 ,, 20 50,,,,,,,,,,,,

272 ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

273 , 77 78,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,,,,

274 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

275 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

276 , :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1988,,,,,

277 46 (, ),,

278 ,,,,,,,,,,,,,,,

279 ,,,,,,,,,,,, ( 1985 ),,,,,,,,??,,,,,,,,,,,,

280 ,,,,,,,,,,,,,?,,,,,,,,,!,,,, :,, ;,,,,,

281 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1987,,,,!,,,,,

282 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1989,,,,,,,,,,,

283 ,,,,

284 ,,,,,,,?!,

285 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( ),,,,,,,,

286 ,,,,,, ( )?, 20 80,,,,,,,!,, 1983,,,,,,,,,,,, 1981, 40,,,

287 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1982,,,,,,,,,,

288 , 80 No. 1,,,,,,,,,,, 80,,, 80,,,,,,,,,,,

289 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e,,,

290 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

291 ,,

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

现 在 女 人 的 光 屁 股 不 值 钱 了, 揉 一 揉 眼 睛 就 会 看 到, 打 一 个 喷 嚏 就 会 撞 上, 走 路 拐 个 弯 就 会 踩 着 在 过 去 可 不 是 这 样, 在 过 去 那 是 金 不 换 银 不 换 珠 宝 也 不 换 的 宝 贝, 在 过 去 只 能 到 厕

现 在 女 人 的 光 屁 股 不 值 钱 了, 揉 一 揉 眼 睛 就 会 看 到, 打 一 个 喷 嚏 就 会 撞 上, 走 路 拐 个 弯 就 会 踩 着 在 过 去 可 不 是 这 样, 在 过 去 那 是 金 不 换 银 不 换 珠 宝 也 不 换 的 宝 贝, 在 过 去 只 能 到 厕 第 一 节 我 们 刘 镇 的 超 级 巨 富 李 光 头 异 想 天 开, 打 算 花 上 两 千 万 美 元 的 买 路 钱, 搭 乘 俄 罗 斯 联 盟 号 飞 船 上 太 空 去 游 览 一 番 李 光 头 坐 在 他 远 近 闻 名 的 镀 金 马 桶 上, 闭 上 眼 睛 开 始 想 象 自 己 在 太 空 轨 道 上 的 漂 泊 生 涯, 四 周 的 冷 清 深 不 可 测, 李 光

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

( 3 ) ( 30 ) ( 54 ) ( 73 ) ( 106 ) ( 132 ) ( 156 ) ( 186 ) ( 209 ) ( 234 ) ( 260 ) ( 289 ) ( 313 ) ( 334 ) ( 359 ) ( 388 ) ( 409 ) 1 ( 435 ) ( 458 ) ( 477 ) ( 493 ) ( 511 ) ( 540 ) ( 561 ) ( 585 ) ( 609

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 /

(CIP ) /. - :, ISBN TS1028 CIP (2002) ( ) mm1168 mm 1 / 2003 (CIP ) /. - :, 2002. 12 ISBN7-80624 - 659-6... - - -. TS1028 CIP (2002) 087823 ( 3 61 001 2 ) 2002 12 2002 12 850 mm1168 mm 1 /32 8. 75 200 1-3 000 13. 80 ( ) : : : : ( ) ,, :,,,, :, : :,, :,,,,,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information

1

1 CIP /. - 2005. 12 ISBN 7-80171 - 425-3 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 124813 1 100007 787 1092 1 /16 2005 12 1 2006 1 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 425-3 /C28 998. 00 1 2 2006 1 1139 1139 1139 1140 1143 1146

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,, :,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN :

( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - - - - -. K291 CIP ( 1999 ) 32637 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : , 1616,, 295 1635, 276 1644, 267, ( 1840 ), 1616 ( ) 1661 ( ), 1662 ( ) 1795

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,!,,!,,,,,?,,,,,,!,,!

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ,2006.2 ( CIP ) ISBN 7-204 - 04505 - X / :..........I106 CIP (2006)015695 * ( 20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,,,!,,,,?,,,,,,,,

More information

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : :

(CIP),. - :, ISBN E296 CIP ( 2003) ( ) : : : : 6 1 : : : : 32 ( ) : 680 : : 5000 : : ( ) 2003 (CIP),. - :,2003.9 ISBN 7-80136 - 915-7... - -.E296 CIP ( 2003) 067822 ( ) : : : : 6 1 : 100080 : : : 32 (8801230 ) : 680 : 29.75 : 5000 : 2003 12 1 : 2003 12 1 ISBN 7-80136 - 915-7K781 : 49.80

More information

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 :

( CIP) /. - :, ( ) ISBN I CIP ( 2002) ( ) : : : ( ) 1 : : : /32 : 208 : 5, 400 : 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26.

More information

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4

,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, ISBN R28 CIP (2002 ) * * : / 16 : : : 1 4 ,,, 19, 370,,,,,,, (CIP) /. :, 2002. 2 ISBN 7-5624-2576-0.......... R28 CIP (2002 ) 007159 * * : 787 1092 1/ 16 : 16. 25 : 424 2002 2 1 2002 2 1 : 1 4000 ISBN 7-5624-2576-0/ R 161 :22. 00 ,,,,,,,,,,, :

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 2., ) ISBN 7-5634 - 2116-5......... - - -. I565. 44 CIP ( 2005 ) 102498 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 8501168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2116-5 / I294 12 : 237.

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN F CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5... - -. F727. 1 CIP ( 1999 ) 32679 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : ,,, ; ;,,,,,,, 6 ;,,, ( ) 938 ( ),,,,,, 1153 ( ),,, 1272 ( 9 ),, 1403 ( ), 1420

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) ( ) 2006 ( C I P ) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0 /. -... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( ) 2006 ( C I P ) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 022-0... - -. I207. 37 CIP ( 2002 ) 035745 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 2, 715 : 104. 5 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 022-0

More information

Microsoft Word - 2.doc

Microsoft Word - 2.doc 彰 化 縣 九 六 度 第 大 村 國 民 小 六 級 國 語 領 域 計 畫 表 設 計 者 : 六 級 團 隊 課 程 架 構 圖 : 第 第 課 第 課 第 三 課 過 故 莊 雨 花 石 植 物 安 養 院 第 第 課 第 五 課 第 六 課 走 進 原 始 雨 林 閱 讀 大 地 徐 霞 客 神 祕 城 堡 國 語 6 下 第 三 第 七 課 第 八 課 第 九 課 蓮 娜 故 事 朱 銘

More information

B扉页、版权、序、目录10P.cdr

B扉页、版权、序、目录10P.cdr 唱我 的d e 歌 我2011-2012 西安高新第一中学学生考场优秀作文选 编 王淑芳 副 主 编 杨文花 点评导师 李 主 克 姚发清 王 辉 龚小菊 贾建英 刘海华 王三玲 荀碧云 赵 田 徐静宇 路 亮 陈 晨 盛广新 张宏玲 齐 虹 徐 马 丁 梁 枫 马 刘艳华 王亚秦 磊 婷 陕西师范大学出版总社有限公司 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 我 唱 我 的 歌 : 西 安 高

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2 2 ) ( ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 729 1.... R22 44 CIP ( 2003 ) 036421 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 12. 5 362 1 5 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 8 ISBN 7 81010 729 1 : 21. 20

More information

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998

( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 2 ) ( CIP ) /. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 730 5.......... R272 44 CIP ( 2003 ) 048161 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 25 384 1 3 000 1998 12 1 2003 8 2 2003 8 5 ISBN 7 81010 730 5 : 27.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 728 3.......... R271. 1 44 CIP ( 2003 ) 061823 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14 405 1 3 000 2000 1 1 2003 8 2 2003 8 3 ISBN 7 81010 728 3 : 29.

More information

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1

( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2 ) ( ) ( CIP ) /. 2. :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 764 X.......... R25 44 CIP ( 2003 ) 063698 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 14. 625 423 1 5 000 1999 8 1 2003 9 2 2003 9 5 ISBN 7 81010 764 X : 25.

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf / : : : / : ISBN 7-81055 - 930-7 / F 313 : 5. 00 : 2006 4 1 CIP ( 2006) 045879 ;, ;, ( ), :,, :, ;, ; 1 , ; :,, :,,,??,? ;,?,??,? 2 ? ;,,,! ;, ;,, ;,,, : ;,, 3 ?,,,,,,, ;,, 4 , ;, ;!, ;,, 5 , :, :, - :?

More information

99下民主法治教育 法律常識測驗題庫

99下民主法治教育 法律常識測驗題庫 嘉 義 興 華 高 中 (101.2) 民 主 法 治 教 育 法 律 常 識 測 驗 題 庫 (2)1 同 學 大 空 因 為 缺 錢, 於 是 邀 集 另 2 同 學 小 空 與 不 空 一 起 到 孝 廟 偷 香 油 錢, 大 空 小 空 及 不 空 一 起 偷 錢 的 行 為, 會 構 成 何 罪?(1) 普 通 竊 盜 罪 (2) 加 重 竊 盜 罪 (3) 共 同 侵 占 罪 (4) 污

More information

國語 領域計畫表

國語 領域計畫表 新 竹 市 曙 光 國 民 小 學 105 學 年 度 三 年 級 上 學 期 社 會 領 域 課 程 計 畫 表 設 計 者 : 李 麗 娟 一 本 領 域 每 週 學 習 節 數 節, 本 學 期 共 6 節 二 本 學 期 課 程 架 構 : 第 一 單 元 我 的 家 庭 第 1 課 我 們 的 姓 名 第 2 課 家 庭 的 生 活 社 會 上 第 二 單 元 家 庭 與 倫 理 第 三

More information

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm :

,,,, ( CIP ) /. :, ( ) ISBN K CIP ( 2005) : : 66 : : ( 0371) : : : : : : : 140mm 202mm : ,,,, ( CIP ) /. :, 2005. 8 ( ) ISBN 7-5349 - 3157-6... -. K928. 957 CIP ( 2005) 014330 : : 66 : 450002 : ( 0371) 65737028 : : : : : : : 140mm 202mm : 6. 875 : 164 : 4 : 2005 8 1 2005 8 1 : 1 4 000 : 16.

More information

净, 保 持 面 部 整 洁 这 里 要 说 一 下 的 是, 很 多 男 生 注 意 了 胡 子, 却 忘 了 鼻 毛, 而 旁 人 或 者 同 学 往 往 也 不 好 意 思 提 醒 建 议 面 试 前 一 定 要 仔 细 照 一 照 镜 子, 好 好 检 查 一 下 有 些 人 讲 话 多 了

净, 保 持 面 部 整 洁 这 里 要 说 一 下 的 是, 很 多 男 生 注 意 了 胡 子, 却 忘 了 鼻 毛, 而 旁 人 或 者 同 学 往 往 也 不 好 意 思 提 醒 建 议 面 试 前 一 定 要 仔 细 照 一 照 镜 子, 好 好 检 查 一 下 有 些 人 讲 话 多 了 北 大 院 长 谈 面 试 礼 仪 2016 保 研 / 推 免 即 将 开 始, 我 们 现 在 应 该 做 的, 是 全 力 以 赴 准 备 复 试 面 试 针 对 同 学 们 比 较 关 注 的 复 试 中 面 试 环 节 的 相 关, 本 次 向 大 家 介 绍 的 是 面 试 过 程 中 外 表 和 礼 仪 的 问 题 下 面 是 关 于 面 试 礼 仪 : 很 多 同 学 不 注 重 面

More information

2

2 1 2 4-3-2-3 2-2-6-1 2-2 3 1. vcd 1-1 1-2 1. vcd dvd 1-3 25 2. 10 3. 4. 5 1. 2. 3. 4 1-1 1-2 1-3 4. 1. 2. 1. 10 2. DVD 1. 20 2. 3. 1. 10 2. 1. 2. 3. 1. http://www.sinica.edu.tw/~video/e_movie/water_play_06.html

More information

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3 ( CIP ) /. :, 2003 ISBN 7-80647 - 579-6......... - -. I247.5 CIP (2003) 121754 : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN7-7 - 80647-579 - 6 :330006 (, ) ,,,,, ;,,,,,,,, 1 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?,,

More information

Microsoft Word - Bingye-doc.doc

Microsoft Word - Bingye-doc.doc 走 出 病 业 假 相 明 慧 文 章 汇 编 目 录 病 为 什 么 一 直 没 好?... 3 关 于 被 病 业 假 相 迫 害 的 几 点 修 炼 体 会... 7 排 除 病 业 干 扰 后 的 反 思... 12 八 旬 老 弟 子 正 念 闯 出 病 业 假 相 干 扰... 16 解 体 癌 症 假 相 家 人 走 入 修 炼... 21 坚 信 师 父 四 天 走 出 病 业 魔

More information

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1

( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1 2 ) ( CIP ) /,. 2 ( ). :, 2003 ( ) ISBN 7 81010 755 0............. R245 44 CIP ( 2003 ) 036416 ( 2 ) ( 530 200032) 850 mm 1168mm 1 /32 13. 5 391 1 5 000 1999 2 1 2003 6 2 2003 6 6 ISBN 7 81010 755 0 :

More information

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主

口 年 鉴 编 纂 委 员 会 成 员 名 单 主 任 胡 勤 华 副 主 任 陈 佑 湘 程 宏 刚 许 以 华 张 汉 桥 委 员 ( 按 姓 氏 笔 画 为 序 ) 李 昌 华 闫 福 桓 余 国 成 曹 恒 文 靳 远 涛 口 年 鉴 编 辑 部 成 员 名 单 主 编 张 汉 桥 副 主 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 口 年 鉴.2008/ 口 区 地 方 志 办 公 室 编. 武 汉 : 长 江 出 版 社,2008.10 ( 武 汉 市 城 区 年 鉴 丛 书.2008) ISBN 978-7-80708-525-6 鉴 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 区 ( 城 市 ) 武 汉 市 2008 年 Ⅳ.Z526.31 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2008)

More information

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京

记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 记 忆 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编 中 国 大 地 出 版 社 北 京 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 记 忆 : 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 / 江 苏 科 技 大 学 口 述 史 料 编 写 组 编. 北 京 : 中 国 大 地 出 版 社,2013 9 ISBN978-7-80246-618-0 Ⅰ 1

More information

H 批发和零售业

H 批发和零售业 H 批 发 和 零 售 业 本 类 包 括 63 和 65 大 类 指 商 品 在 流 通 环 节 中 的 批 发 活 动 和 零 售 活 动 63 批 发 业 指 批 发 商 向 批 发 零 售 单 位 及 其 他 企 事 业 机 关 单 位 批 量 销 售 生 活 用 品 和 生 产 资 料 的 活 动, 以 及 从 事 进 出 口 贸 易 和 贸 易 经 纪 与 代 理 的 活 动 批 发 商

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf / : : : / : ISBN 7 5006 3052 X / K 5211 : 4. 00 : 2005 11 CIP ( 2005) 125041 1 1,,,,,,?,,,,,,,!,,, :, 1,,,, 1 ? : ; ( 1 ) ; ( 2 ) ; ( 3 ) ; ( 4 ) ; ( 5 ), ( 6 ) ; ( 7 ) 2,,, : ( 1 ) ( 2 ) ( 3) 1997 7 1,

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

普通高中英语课程标准(实验稿)English

普通高中英语课程标准(实验稿)English 普 通 高 中 英 语 课 程 标 准 ( 实 验 稿 ) 第 一 部 分 前 言 社 会 生 活 的 信 息 化 和 经 济 的 全 球 化, 使 英 语 的 重 要 性 日 益 突 出 英 语 作 为 最 重 要 的 信 息 载 体 之 一, 已 成 为 人 类 生 活 各 个 领 域 中 使 用 最 广 泛 的 语 言 许 多 国 家 在 基 础 教 育 发 展 战 略 中, 都 把 英 语

More information

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2

(CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2 (CIP) /. :, 2004.1 ISBN7-81060 - 342-6......... - -.TS971-49 CIP (2003) 085575 818 : 200433 / : 021-65493093 : 850 1168 1/ 32 : 9.625 : 255 2004 1 1 2004 1 1 : 13 000 ISBN 7-81060 - 342-6/ T012 : 19.70

More information

: ( ) ( ) : () ( ) ( )

: ( ) ( ) : () ( ) ( ) : ( ) ( ) : () ( ) ( ) ( CIP ) /,. - :,2004. 4 ISBN 7-81100 - 114-4... - -. G861. 1 CIP (2004) 020066 100084 8501168 1/ 32 6 2004 4 1 1 6000 ISBN 7-81100 - 114-4/ G105 13. 00 ( ) , 2002 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). /.:, 2002 ISBN 7-5045-3638-5... -. T S972. 182. 53 CIP (2002) 056645 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6. 25 154 2003 3 1 2003 3 1 : : 20. 00 ( VCD 1 ) : 64929211 : 64911190 : http:/ / www.class.com.cn

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C8ABCEC42020A1B6D6D0B9FABDFCCFD6B4FACAB7B8D9D2AAA1B7BEABB2CABDCCB0B82E646F63> 第 三 批 高 等 学 校 国 家 级 特 色 专 业 建 设 点 思 想 政 治 教 育 建 设 成 果 长 江 师 范 学 院 中 国 近 现 代 史 纲 要 课 程 教 学 范 式 改 革 成 果 长 江 师 范 学 院 思 想 政 治 理 论 课 程 教 学 团 队 建 设 成 果 中 国 近 现 代 史 纲 要 精 彩 教 案 主 编 项 福 库 杨 双 副 主 编 何 丽 易 彪 杨 风

More information

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/

(CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN R36 44 CIP (2003) (2) ( ) 850 mm1168 mm 1/ (2 ) () (CIP) /,. 2. :, 2003 () ISBN 7 81010 769 0............. R36 44 CIP (2003) 087410 (2) (530 200032 ) 850 mm1168 mm 1/ 32 15.75 456 1 3 000 1999 3 1 2003 11 2 2003 11 3 ISBN 7 81010 769 0/ R733 :

More information

的 必 然 道 理 有 很 多 做 法 与 我 们 每 个 人 的 真 正 成 功 相 差 甚 远 我 们 的 孩 子 成 绩 好, 却 不 会 感 动 ; 我 们 的 孩 子 考 上 了 名 校, 却 会 向 动 物 泼 硫 酸 而 更 多 没 有 走 上 这 条 成 功 之 路 的 孩 子, 却

的 必 然 道 理 有 很 多 做 法 与 我 们 每 个 人 的 真 正 成 功 相 差 甚 远 我 们 的 孩 子 成 绩 好, 却 不 会 感 动 ; 我 们 的 孩 子 考 上 了 名 校, 却 会 向 动 物 泼 硫 酸 而 更 多 没 有 走 上 这 条 成 功 之 路 的 孩 子, 却 管 斌 全 : 学 习 成 功 : 中 学 生 成 就 梦 想 的 15 堂 必 修 课 笛 案 : 自 信 国 内 外 成 功 学 的 著 作 看 过 不 少, 但 我 只 向 人 推 荐 管 斌 全 的 作 品 以 下 内 容 节 选 自 网 络, 个 人 有 渠 道 还 是 买 书 好, 也 算 是 对 作 者 的 支 持 fygub0231@sina.com 0571-63311953 013567128396

More information

(CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-649

(CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-649 (CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http :/ / www.class.com.cn :

More information

( CIP ) : :, () ISBN I267.1 CIP ( 2005 ) : : : ( 11 ) ( 44 ) ,

( CIP ) : :, () ISBN I267.1 CIP ( 2005 ) : : : ( 11 ) ( 44 ) , ( CIP ) : 19992004. - :, 2005. 4 () ISBN 7-5360 - 4534-4......... - - -. I267.1 CIP ( 2005 ) 015383 : : : ( 11 ) ( 44 ) 8801230 32 9.75 2 220, 000 2005 4 1 2005 4 1 6000 ISBN 7-5360 - 4534-4 I3612 19.50,

More information

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004

(CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 ( ),! (CIP) /,,. :, 2004.3 ISBN 7-81060 - 387-6............... - -.759-44 CIP (2004) 013241 818 : 200433 / : 021-65493093 : 7871092 1/ 32 : 4.25 : 962 2004 3 1 2004 3 1 : 14 000 ISBN 7-81060 - 387-6/ R280

More information

( ) 001 ( CIP) /. :, 2006 ISBN J90 CIP ( 2006) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 220 :

( ) 001 ( CIP) /. :, 2006 ISBN J90 CIP ( 2006) : : ( 147 : ) : : 850mm 1168mm : 220 : ( ) 001 ( CIP) /. :, 2006 ISBN 7-224-07534-5.......... J90 CIP ( 2006) 010153 : : ( 147 : 710003) : : 850mm 1168mm 32 9. 5 2 : 220 : 2006 1 1 2006 1 1 : 1-1000 : ISBN 7-224 - 07534-5 /J 267 : 16. 00 (

More information

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24

(CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24 (CIP) 1000 /. :,2006 ISBN 7-5375 - 3357-1....R161-44 CIP (2006) 016119 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 320 / 2006 4 1 / 2006 4 1 / 24.80 ? ( 3 )? ( 4 )? ( 5 )? ( 7 )? ( 7 )? ( 8 )? ( 9

More information

: : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11

: : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11 2004 : : : ( CIP ) /. :, 2004.11 ISBN 7-5614 - 2972 - X......... -. K927.11-53 CIP (2004) 120116 24 (610065) 850mm 1 168mm 1/ 32 8.5 235 2004 11 1 2004 11 1 0 001 2 600 20. 00, :85408408/ 85401670/ 85408023

More information

(Microsoft Word - \245\315\254\241\273P\245\360\266\242.doc)

(Microsoft Word - \245\315\254\241\273P\245\360\266\242.doc) 伍 生 活 與 休 閒 第 一 節 理 想 的 生 活 方 式 你 是 否 曾 思 考 過 自 已 目 前 過 的 是 怎 麼 樣 的 一 種 生 活? 是 否 期 待 自 己 擁 有 什 麼 樣 的 生 活 方 式? 生 活 方 式 是 個 人 組 織 及 維 持 生 活 的 一 種 獨 特 型 態 由 於 每 個 人 的 成 長 環 境 生 活 經 驗 興 趣 性 格 價 值 觀 等 之 不 同,

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 健 康 是 磨 出 来 的 / 桂 常 青 等 编 著. 广 州 : 广 东 科 技 出 版 社,2009.11(2011.3 第 2 版 ) ISBN 978-7-5359-5176-2 Ⅰ. 健 Ⅱ. 桂 Ⅲ. 食 物 养 生 Ⅳ. R247.1 中

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 健 康 是 磨 出 来 的 / 桂 常 青 等 编 著. 广 州 : 广 东 科 技 出 版 社,2009.11(2011.3 第 2 版 ) ISBN 978-7-5359-5176-2 Ⅰ. 健 Ⅱ. 桂 Ⅲ. 食 物 养 生 Ⅳ. R247.1 中 毒 药 攻 邪 作 五 谷 为 养 作 五 果 为 助 作 五 畜 为 益 作 五 菜 为 充 作 气 味 合 而 服 之 作 以 补 精 益 气 坐 黄 帝 内 经 素 问 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 健 康 是 磨 出 来 的 / 桂 常 青 等 编 著. 广 州 : 广 东 科 技 出 版 社,2009.11(2011.3 第 2 版 ) ISBN 978-7-5359-5176-2

More information

( CIP) /. :, 2000. 9 ISBN 7-5317-1319-5... - -. I247. 5 CIP ( 2000) 70654 La ngma n Wu Gui / / / / / 105 / / / 850 1168 1/ 32 / 10 / 2 / 223 / 2000 10

( CIP) /. :, 2000. 9 ISBN 7-5317-1319-5... - -. I247. 5 CIP ( 2000) 70654 La ngma n Wu Gui / / / / / 105 / / / 850 1168 1/ 32 / 10 / 2 / 223 / 2000 10 ( CIP) /. :, 2000. 9 ISBN 7-5317-1319-5... - -. I247. 5 CIP ( 2000) 70654 La ngma n Wu Gui / / / / / 105 / / / 850 1168 1/ 32 / 10 / 2 / 223 / 2000 10 1 / 2000 10 1 / 1 5 000 / 16. 00 / ISBN 7-5317-1319-5/

More information

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005)

: : ( ) : / : ISBN / X144 : : CIP (2005) : : ( ) : / : ISBN 7801145207/ X144 : 3. 00 : 2005 5 CIP (2005) 048169 1?,?,,?,!,,,,, 1 3 4 6 8 10 10 16 20 1 ,,,, 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30?,,,,,!,, 30 31 5 33 2 35 35 36 37 42,,, ;, ;,, 42 46 48

More information

(内文)FIT1.FIT)

(内文)FIT1.FIT) (2001 2005) 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鹿 寨 年 鉴.2001 2005/ 鹿 寨 县 年 鉴 编 纂 委 员 会 编. 南 宁 : 广 西 人 民 出 版 社,2013.12 ISBN 978-7-219-08731-2 Ⅰ. 1 鹿 Ⅱ. 1 鹿 Ⅲ. 1 鹿 寨 县 2001 ~ 2005 年 鉴 Ⅳ. 1Z526.74

More information

校园之星

校园之星 ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G ISBN G A B C D E A A X X X

More information

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5302 - 0792 - X.... I247.5 CIP (2005) 046662 GEDINGGU O TONGZHI DE XIYANGHONG * ( 6 ) : 100011 : 880 1230 * 32

(CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5302 - 0792 - X.... I247.5 CIP (2005) 046662 GEDINGGU O TONGZHI DE XIYANGHONG * ( 6 ) : 100011 :  880 1230 * 32 (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5302 - 0792 - X.... I247.5 CIP (2005) 046662 GEDINGGU O TONGZHI DE XIYANGHONG * ( 6 ) : 100011 : www.bph.com.cn 880 1230 * 32 7 2005 7 1 2005 7 1 1 10 000 ISBN 7-5302 - 0792 - X

More information

16572.mps

16572.mps 会 议 是 实 行 行 政 管 理 的 一 种 重 要 方 法, 是 实 现 科 学 决 策 的 重 要 途 径, 也 是 进 行 信 息 沟 通, 协 调 各 方 面 关 系 的 重 要 手 段 办 会 是 秘 书 经 常 性 的 工 作, 会 议 一 般 由 秘 书 部 门 负 责 筹 办 安 排 会 议 安 排 得 好 坏 是 衡 量 秘 书 工 作 优 劣 的 标 准 之 一, 所 以, 秘

More information

未成年人保护与犯罪预防

未成年人保护与犯罪预防 预 防 犯 罪 及 更 生 康 复 前 瞻 与 挑 战 国 际 研 讨 会 论 文 未 成 年 人 犯 罪 趋 势 与 预 防 控 制 浙 江 省 监 狱 学 会 课 题 组 [ 内 容 提 要 ]: 本 课 题 通 过 统 计 调 查 和 实 证 分 析, 梳 理 和 寻 证 未 成 年 人 犯 罪 特 点 和 今 后 一 个 时 期 的 未 成 年 人 犯 罪 趋 势, 以 期 从 一 般 预

More information

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1 ) ( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 140mm 203mm 16 401 2006 1 2 2006 1 1 ISBN 7-81078-

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) 1 2006 ( CIP) /. - :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 024-7... - -. I106. 6 CIP ( 2002) 035735 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 850 1168 1 /32 : 126 : 3, 273 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 024-7 : 397.

More information

对 于 人 类 而 言, 自 然 的 力 量 是 最 原 始 最 基 础 的 力 量, 是 人 类 全 部 力 量 的 支 柱 和 模 本 著 王 亚 辉 力 量 启 蒙 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 力 量 启 蒙 / 王 亚 辉 著. 北 京 : 人 民 日 报 出 版 社, 2014.9 ISBN 978-7-5115-2763-9 Ⅰ. 1 力 Ⅱ. 1 王 Ⅲ. 1 自 然

More information

CIP ). - :, ( ) ISBN I247.5 CIP ( 2004 ) : : : : ( 11 ) ( ) , ,0

CIP ). - :, ( ) ISBN I247.5 CIP ( 2004 ) : : : : ( 11 ) ( ) , ,0 CIP ). - :, 2004.9 ( ) ISBN 7-5360 - 4432-1......... - -. I247.5 CIP ( 2004 ) 101670 : : : : ( 11 ) ( ) 8501168 32 10 2 230, 000 2005 1 1 2005 1 1 6,000 ISBN 7-5360 - 4432-1/ I3543 18.00, ,,,,,,?,,,,,,,,,,,,

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15 45!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61 99!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 129

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP) :, 2002. 6 ( ) ISBN7-80176 - 023-9 /. -... - -. I106. 2 CIP ( 2002) 035734 ( ) : : : ( 100089) 1 : : : 8501168 1 /32 : 208 : 5, 400 : 2002 6 1 : 2006 5 3 : ISBN7-80176 - 023-9 : 636. 00 ( 26. 50

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP) /. :, 2005 ISBN 7-5375 - 3325-3.... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 152967 / / 330 / 050061 / / / / / 880 1230 1/ 32 / 15 / 370 / 2006 1 1 / 2006 1 1 / 24.80 ,,,,,,,,,,,,,,,, ;,,,,, 2006 1 ( ) ( ) (

More information

( CIP ) : /. - :,1997.9 ISBN 7-80109 - 197-3... - - -.D648 CIP ( 97 )18044 : : 36 (100032 ) : 66171396 66163377-618 617 : : (63044503 ) : : 8501168 1/

( CIP ) : /. - :,1997.9 ISBN 7-80109 - 197-3... - - -.D648 CIP ( 97 )18044 : : 36 (100032 ) : 66171396 66163377-618 617 : : (63044503 ) : : 8501168 1/ ( CIP ) : /. - :,1997.9 ISBN 7-80109 - 197-3... - - -.D648 CIP ( 97 )18044 : : 36 (100032 ) : 66171396 66163377-618 617 : : (63044503 ) : : 8501168 1/ 32 : 313 : 13 : 1997 9 1 1 : 12000 : 20. 80 1996 9,,

More information

军事十万个为什么 军事约章

军事十万个为什么  军事约章 (CIP) /,.- :,2002.7 ( ) ISBN7-80641-489-4 Ⅰ. Ⅱ.1 2 Ⅲ.1 - - 2 - - 3 - - Ⅳ.1E163-492D995-49 CIP (2001)077241 : ( : 66 :0371 5751257 :450002) : : :890mm 1240mm A5 :11.5 :1 :254 :1-3000 :20027 1 :20027 1 :ISBN7-80641-489-4/E

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 图 说 历 代 帝 王. 隋 唐 篇 / 时 涛, 欧 阳 明 德 编 著. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2009.6 ISBN 978-7 - 5107-0047 - 7 Ⅰ. 图 Ⅱ. 1 时 2 欧 Ⅲ. 帝 王 - 生 平 事 迹 -

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 图 说 历 代 帝 王. 隋 唐 篇 / 时 涛, 欧 阳 明 德 编 著. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2009.6 ISBN 978-7 - 5107-0047 - 7 Ⅰ. 图 Ⅱ. 1 时 2 欧 Ⅲ. 帝 王 - 生 平 事 迹 - 图 说 历 代 帝 王 隋 唐 篇 中 国 长 安 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 图 说 历 代 帝 王. 隋 唐 篇 / 时 涛, 欧 阳 明 德 编 著. 北 京 : 中 国 长 安 出 版 社,2009.6 ISBN 978-7 - 5107-0047 - 7 Ⅰ. 图 Ⅱ. 1 时 2 欧 Ⅲ. 帝 王 - 生 平 事 迹 - 中 国 - 隋 唐 时 代 - 画 册

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 )

(CIP).2003/.:, ISBN ( )2003.Z CI P (2003) : : : : : ( 2003 ) ( ) ( 028) ( 028 ) 2 0 0 3 (CIP).2003/.:,2003.10 ISBN 7-5410 - 2305-1...( )2003.Z527.13 CI P (2003) 090796 : : : : : ( 2003 ) ( 610012) ( 028) 86665614 ( 028 ) 86665652 787 1092 1/ 16 16. 875 27 598 2003 10 2003 10 : 1-1000

More information

( CIP ) /. :, ISBN C CIP ( 2006 ) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), ( ) : 0

( CIP ) /. :, ISBN C CIP ( 2006 ) : : : : : : : : : 5, : ( ), ( ), ( ) : 0 F U Z H I L I N G D A O Y I S H U / ( CIP ) /. :, 2006. 8 ISBN 7-80206 - 301-9.... C933. 2 CIP ( 2006 ) 100377 : : : : : : : : : 5, 100062 :010-67078234 ( ),67078945( ), 67078235 ( ) : 010-67078227, 67078233,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf (CIP). /. :, 02 ISBN 7-5045-3635-0... -. T S972. 182. 65 CIP (02) 051504 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 5. 25 128 03 2 1 03 2 1 : : 18. 00 ( VCD 1 ) : 64929211 : 64911190 : http:/ / www.class.com.cn (

More information

Microsoft Word - 内容提要2.doc

Microsoft Word - 内容提要2.doc 写 作 概 说 青 萍 主 编 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 写 作 概 说 / 青 萍 主 编. 成 都 : 电 子 科 技 大 学 出 版 社,2004.9 ISBN 7-81094-641-2 Ⅰ 写... Ⅱ 青... Ⅲ. 汉 语 写 作 高 等 学 校 教 材 Ⅳ.H15 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2004) 第 094721 号 写 作 概 说

More information

中文版Photoshop CS5数码照片处理-彩插.indd

中文版Photoshop CS5数码照片处理-彩插.indd 内 容 简 介 本 书 积 累 了 多 位 资 深 平 面 设 计 师 的 工 作 经 验 和 心 得, 采 用 最 容 易 理 解 的 思 路 对 书 籍 内 容 进 行 编 排, 通 过 基 础 加 实 例 的 方 式 对 知 识 点 进 行 剖 析, 力 争 以 最 有 效 的 方 式 让 读 者 快 速 掌 握 Photoshop 软 件 处 理 数 码 照 片 的 方 法 和 技 巧 为

More information

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : : www. bph. com. cn

( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN I CIP ( 2005 ) NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : : www. bph. com. cn ( CIP ) /. :, 2005 ( ) ISBN 7-200 - 05902-1.... I247. 5 CIP ( 2005 ) 002454 NI XIHUAN LINKEN GONGYUAN MA * ( 6 ) : 100011 : www. bph. com. cn 880 1000 * 20 10. 5 179 2005 1 1 2005 1 1 1 15 000 ISBN 7-200

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ) / / ( CIP) /, :, 2005. 8 (, 1., ) ISBN 7-5634 - 2119 - X......... - - -. I565. 84 CIP ( 2005 ) 102467 : : : : ( ) ( 105 : 133002) 850 1168 1 /32 10 240 2006 2 2 1 ISBN 7-5634 - 2119 - X /I 297 12 : 237.

More information