Size: px
Start display at page:

Download "20110420"

Transcription

1 愛 滋 病 與 結 核 病 防 治 台 北 榮 民 總 醫 院 感 染 科 國 立 陽 明 大 學 醫 學 系 王 永 衛 醫 師

2 它 是 什 麼? 愛 滋 病 毒 (HIV) 後 天 免 疫 缺 乏 病 毒 愛 滋 病 (AIDS) 後 天 免 疫 缺 乏 症 候 群

3 愛 滋 病 1980 年 迄 今 Million First cases of unusual immune deficiency are identified among gay men in USA, and a new deadly disease noticed 2 Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is defined for the first time 3 The Human Immunodeficiency Virus (HIV) is identified as the cause of AIDS 4 In Africa, a heterosexual AIDS epidemic is revealed 5 The first HIV antibody test becomes available 6 Global Network of People living with HIV/AIDS (GNP+) (then International Steering Committee of People Living with HIV/AIDS) founded 7 The World Health Organization launches the Global Program on AIDS 8 The first therapy for AIDS zidovudine, or AZT -- is approved for use in the USA 愛 滋 病 毒 感 染 者 非 洲 撒 合 拉 沙 漠 地 區 因 愛 滋 病 父 母 死 亡 後 孤 兒 9 In , HIV prevalence in young pregnant women in Uganda and in young men in Thailand begins to decrease, the first major downturns in the epidemic in developing countries 10 Highly Active Antiretroviral Treatment launched 11 Scientists develop the first treatment regimen to reduce motherto-child transmission of HIV 12 UNAIDS is created 13 Brazil becomes the first developing country to provide antiretroviral therapy through its public health system 14 The UN General Assembly Special Session on HIV/AIDS. Global Fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria launched WHO and UNAIDS launch the "3 x 5" initiative with the goal of reaching 3 million people in developing world with ART by Global Coalition on Women and AIDS launched

4 2010 年 全 球 感 染 人 數 愛 滋 病 毒 感 染 人 數 新 增 感 染 人 數 愛 滋 病 死 亡 人 數 約 四 千 萬 人 四 佰 九 十 萬 人 三 佰 一 拾 萬 人

5 會 傳 染 愛 滋 病 的 行 為 母 嬰 傳 染 有 危 險 性 : 沒 有 保 護 措 施 的 性 行 為 輸 到 污 染 的 血 液 共 用 針 頭

6 不 會 傳 染 愛 滋 病 的 行 為 日 常 生 活 中 不 會 得 愛 滋 病 的 活 動 :

7 愛 滋 病 的 傳 染 途 徑 -- 性 行 為 愛 滋 病 病 毒 感 染 者 的 精 液 或 陰 道 分 泌 液 中 含 有 病 毒, 而 這 種 病 毒 可 經 由 陰 道 陰 莖 直 腸 或 口 部, 進 入 人 體 其 中, 肛 門 性 交 是 危 險 的 行 為

8 愛 滋 病 的 傳 染 途 徑 血 液 污 染 靜 脈 藥 癮 者 共 用 針 頭 空 針 稀 釋 液 血 液 製 劑 器 官 移 植 醫 護 人 員 受 傷 感 染 使 用 被 污 染 的 器 械 注 射 與 割 傷 紋 身 穿 耳 洞

9 愛 滋 病 的 傳 染 途 徑 母 子 垂 直 傳 染 懷 孕 生 產 哺 乳

10 愛 滋 病 毒 危 險 性 行 為 感 染 率 接 觸 方 式 輸 血 感 染 靜 脈 毒 癮 共 用 針 具 肛 交 0 號 針 扎 未 使 用 保 險 套 異 性 性 交 肛 交 1 號 口 交 0 號 口 交 1 號 母 嬰 垂 直 感 染 每 10,000 接 觸 9,

11 quasispecies

12 Viral escape from virus-specific neutralizing Ab response 1. Slow to develop 2. Type-specific 3. Exert selection pressure The virus rapidly escapes by generating new variants by mutation

13 Natural History of HIV/AIDS

14 藥 癮 愛 滋 與 減 害 當 愛 滋 病 毒 在 毒 品 注 射 群 體 中 流 行 時, 毒 癮 愛 滋 族 群 會 再 透 過 性 行 為 傳 至 一 般 群 體, 將 使 愛 滋 疫 情 面 臨 爆 炸 性 成 長 - 聯 合 國 的 警 告 嫖 客 低 危 險 或 無 危 險 行 為 男 性 愛 滋 寶 寶 性 工 作 者 以 性 交 換 毒 品 低 危 險 或 無 危 險 行 為 女 性 毒 品 施 用 者

15 HIV 現 況 北 市 HIV 個 案 較 全 國 其 他 地 區 為 多 目 前 北 市 仍 以 男 同 性 戀 者 為 主 毒 癮 個 案 正 在 增 加 中, 且 毒 癮 個 案 HIV 感 染 率 高 愛 滋 發 病 個 案 有 增 加 的 趨 勢

16 HIV 現 況 分 析 目 前 北 市 雖 仍 以 男 同 性 戀 者 為 主, 但 毒 癮 個 案 正 在 增 加 中 與 全 國 狀 況 相 同 毒 癮 雖 個 案 數 尚 不 多, 但 可 能 有 毒 癮 者 在 本 市 活 動 各 類 毒 品 使 用 者 均 具 高 危 險 性

17 現 階 段 進 行 防 治 措 施 監 測 與 篩 檢 同 志 性 工 作 者 八 大 性 病 毒 癮 追 蹤 管 理 醫 療 檢 驗 教 育 宣 導

18 減 害 計 劃 清 潔 針 具 交 換 To reduce the potential harm among IDUs who cannot or will not stop using 美 沙 冬 替 代 療 法 Shift high-risk behavior to low-risk behavior Access of at risk population Comprehensive treatment STD, HBV, HCV

19 我 國 毒 癮 愛 滋 三 大 防 治 策 略 聯 合 國 防 治 策 略 : 上 游 - 拒 毒, 減 少 毒 品 施 用 人 口 中 游 - 戒 毒, 提 供 戒 毒 服 務 下 游 - 減 害 計 畫 及 愛 滋 篩 檢 和 教 育 進 行 減 害 計 畫 先 驅 試 辦 計 畫 : 徵 詢 學 者 專 家 建 議, 並 與 相 關 部 會 磋 商 進 行 前 驅 試 驗 計 畫

20 94-95 年 桃 園 監 獄 和 看 守 所 新 收 容 人 毒 品 戒 治 者 篩 檢 陽 性 率 5-10% 其 中 9 名 個 案, 先 5 名 受 刑 人 入 監 前 共 用 針 頭, 後 又 擴 散 至 2 次 團 體 4 人 感 染 個 案 多 有 地 域 性 幫 派 關 聯 毒 品 使 用 者 再 犯 比 率 高 達 8 成 ( 法 務 部 資 料 ) 終 生 戒 毒 成 功 比 率 不 到 10% E3 E1 A B1 B2 E2 D1 C B3

21 雞 尾 酒 藥 物 治 療 - 三 級 防 護

22 Life Cycle of HIV-1 and Targets of Anti-retroviral agents Abacarvir Combivir Trizivir Efavirence Fusion inhibitors T20 Enfuvirtide Lopinavir/r Atazanavir

23

24

25 聯 合 國 世 紀 宣 言 到 2015 年 時, 全 球 愛 滋 病 蔓 延 必 須 遏 阻, 並 且 開 始 逆 轉 下 降 United Nations, New York, 6-8 September, 2000

26 結 核 病 防 治

27 結 核 病 ~ 三 千 年 歷 史 的 古 老 疾 病 埃 及 時 代 西 元 前 年

28 誰 是 肺 結 核 病 人? 魯 迅 李 叔 同 林 徽 音 林 黛 玉 身 邊 隨 時 都 有 機 會 接 觸 病 人, 與 其 排 斥 逃 避, 不 如 主 動 關 懷, 幫 助 病 人 好 好 治 療

29 Robert Koch

30 結 核 病 防 治 全 球 每 年 約 有 300 萬 人 死 於 結 核 病, 約 300 萬 人 死 於 愛 滋 病, 其 中 愛 滋 病 人 死 於 結 核 病 約 佔 1/3 全 球 約 有 1/3 人 口 已 受 結 核 菌 感 染, 每 年 約 有 800 萬 人 新 發 生 結 核 病, 其 中 台 灣 約 佔 15,000 人

31 何 謂 結 核 病 (TB tuberculosis)? 慢 性 傳 染 性 疾 病 由 結 核 分 枝 桿 菌 ( 結 核 桿 菌 ) 所 引 起 的 由 飛 沫 ( 空 氣 ) 傳 染 病 情 進 展 緩 慢, 早 期 症 狀 不 明 顯 人 體 之 任 何 器 官 都 可 能 得 結 核 病, 以 肺 部 居 多

32 認 識 結 核 桿 菌 (tubercle bacillus) 嗜 氧 菌 抗 酸 菌, 喜 潮 濕 陰 暗 處 長 約 1 ~ 10μm 微 米, 寬 約 0.2~0.6 μm, 生 長 期 約 4~8 週 最 適 宜 之 生 存 溫 度 是 37 怕 熱 怕 火,100,5 分 鐘 ;65,15 分 鐘 即 可 殺 菌 怕 陽 光 ; 紫 外 線 照 射 迅 速 死 亡

33 認 識 結 核 桿 菌 (tubercle bacillus) 典 型 分 枝 桿 菌 人 型 結 核 桿 菌 具 傳 染 性 菌 落 粗 糙 非 典 型 分 枝 桿 菌 鳥 型 牛 型 分 枝 桿 菌 不 具 傳 染 性 菌 落 較 散, 平 滑

34 Class I Exposure Class II Class III Disease Infectious Latent TB Infection Non Infectious Death

35 檢 查 方 法 的 比 較 X 光 : 快 捷 靈 敏 驗 痰 : 找 出 最 具 傳 染 性 的 病 人

36 乾 酪 化 病 灶 空 洞 結 核 菌 吸 入 肺 內 引 起 感 染, 當 細 菌 繁 殖, 體 內 白 血 球 開 始 與 結 核 菌 戰 鬥, 病 灶 痊 癒, 殘 餘 結 核 菌 轉 變 成 潛 伏 者, 但 並 未 死 亡 當 身 體 抵 抗 力 下 降, 潛 伏 的 結 核 菌 又 開 始 繁 殖, 甚 至 可 能 產 生 空 洞

37 結 核 病 之 分 類 肺 結 核 依 臨 床 活 動 性 可 分 為 : 活 動 性 肺 結 核 非 活 動 性 肺 結 核 肺 外 結 核 腦 膜 結 核 淋 巴 結 核 喉 頭 結 核 脊 椎 結 核 腎 結 核 腸 結 核 骨 結 核 輸 卵 管 結 核 副 睪 丸 結 核 等

38 怎 樣 檢 查 肺 結 核 病? 胸 部 X 光 檢 查 驗 痰

39 結 核 病 防 治 按 規 定 服 藥 的 開 放 性 ( 有 傳 染 性 的 ) 病 人, 在 服 藥 2 天 後 傳 染 力 為 先 前 的 1/10, 7 天 後 為 1/100, 兩 星 期 後 傳 染 性 即 已 大 幅 降 低, 所 以 已 發 現 的 病 人 只 要 規 則 服 藥, 一 點 都 不 可 怕 按 時 服 藥 的 病 人 在 開 始 兩 星 期 內, 只 要 戴 上 口 罩, 也 不 會 傳 染

40 結 核 病 的 高 危 險 群 疾 病 : 糖 尿 病 患 者 肺 塵 症 患 者 免 疫 不 全 症 候 群 患 者 癌 症 患 者 個 人 : 營 養 不 良, 抵 抗 力 差 者 環 境 : 密 閉 式 的 空 間, 如 : 補 習 班 辦 公 大 樓 娛 樂 場 所 等 集 體 生 活 空 間, 如 : 養 老 院 學 校 宿 舍 監 獄 醫 院 收 容 所

41 結 核 病 防 治 三 個 基 本 動 作 盡 早 找 出 結 核 病 人 盡 速 治 癒 每 個 找 出 來 的 病 人 不 讓 結 核 菌 產 生 抗 藥 性

42 如 何 完 成 治 療? 結 核 病 經 確 診 後, 於 治 療 期 間 需 與 醫 護 人 員 密 切 合 作 最 重 要 的 是 : 必 須 依 照 醫 囑 按 規 服 藥, 定 期 複 查 最 可 怕 的 是 : 斷 斷 續 續 服 藥, 症 狀 稍 有 改 善 即 自 行 停 藥, 或 擅 改 處 方 劑 量, 使 得 細 菌 產 生 抗 藥 性, 而 造 成 治 療 上 的 困 難, 甚 至 無 法 治 癒, 而 成 為 慢 性 開 放 性 病 患

43 結 核 病 的 治 療 無 須 住 院 因 為 : 1. 經 有 效 的 藥 物 治 療, 沒 有 傳 染 的 危 險 ; 2. 居 家 治 療 效 果 一 樣 好 用 INH+PAS 治 療 12 個 月 (A) 痰 陰 轉 : 居 家 治 療 78% 療 養 院 82% (B) 五 年 復 發 率 : 居 家 治 療 7% 療 養 院 10%

44 都 治 計 畫 (DOTS DOTS) 送 藥 到 手 服 藥 入 口 ( 看 著 你 ) 吞 了 再 走 世 界 衛 生 組 織 所 推 薦 的 短 程 ( 六 ~ 九 個 月 ) 直 接 觀 察 治 療 法 是 指 採 用 最 有 效 的 藥 物 組 合, 在 醫 護 人 員 或 志 工 親 自 督 促 觀 察 下, 使 病 人 服 下 每 一 顆 應 服 的 藥

45 送 藥 到 手 TB 服 藥 入 口 嚥 下 再 走

46 DOTS The recommended strategy for TB control 政 府 承 諾 : 保 障 持 續 周 全 的 結 核 病 防 治 動 力 因 症 就 診, 痰 塗 片 鏡 檢 標 準 短 程 治 療 與 DOT 規 則 而 不 中 斷 地 供 應 所 有 必 要 的 抗 結 核 藥 物 標 準 化 的 記 錄 及 報 告 系 統 以 評 估 整 體 成 效 Int J Tuberc Lung Dis 2001: 5:

47 結 核 病 防 治 不 要 有 更 多 新 感 染 已 感 染 的 人 不 要 發 病 已 發 病 的 盡 快 治 好

======================================= 1 =======================================

======================================= 1 ======================================= 2005 1984 2005 3 2577 77.9 % etvonline 2 2 3 3 3 4 4 5 6 6 7 7 8 9 10 14 15 - - 16 17 19 21 22 23 ======================================= 1 ======================================= http://www.info.gov.hk/dh/telephon/shcf_c.htm

More information

APEC衛生任務小組HTF會議圓滿落幕

APEC衛生任務小組HTF會議圓滿落幕 SARS 2002 1999 1997 42 i 1999 Institute of Medicine To Error is ii Human 44,000 98,000 iii 1995 1987 2001 iv 147 406 24% 15% 11% 9% 2003 1 v / vi HRT 2004 3 9 15 2 X X off-label use 3 4 5 HRT viiviii ix

More information

對被利器刺傷及經黏膜與乙型肝炎、丙型肝炎及愛滋病病毒-接觸後的處理方法及預防措施-策略原則-2003年3月

對被利器刺傷及經黏膜與乙型肝炎、丙型肝炎及愛滋病病毒-接觸後的處理方法及預防措施-策略原則-2003年3月 - SCA SWGVHP SCA SWGVHP 145 5 (852) 2304 6100 (852) 2337 0897 aca@dh.gov.hk - 1. 2. SCA SWGVHP SCA 1992 Prevention of transmission of HIV in health care settings guidelines and practices SCA SWGVHP 3.

More information

622 Prog Pharm Sci Aug Vol. 38 No. 8

622 Prog Pharm Sci Aug Vol. 38 No. 8 PROGRESS IN PHARMACEUTICAL SCIENCES 2014,38 8 :621-628 621 IMPORTANT AFFAIRS IN PHARMACEUTICAL WORLD Disease Briefing: Ebola Hemorrhagic Fever Thomson Reuters Ebola hemorrhagic fever is a severe hemorrhagic

More information

77 ( ) ht tp:/ / (0532) (0532 ) (890mm 1240mm) ISBN

77 ( ) ht tp:/ / (0532) (0532 ) (890mm 1240mm) ISBN 77 ( 266071) ht tp:/ / www.qdpub.com 13335059110 (0532)85814750 85814611-8662 (0532 )85814750 2005 11 1 1 32 (890mm 1240mm) ISBN - 7-5436 - 3501-1 14.00 (0532 )85814926 (, ) 2004,, 1993 7000 2003 1.4,

More information

肝炎的性传播途径和皮肤表现

肝炎的性传播途径和皮肤表现 5 (HAV) (HBV) (HCV) (HDV) (HEV) 20 1957 WHO 1.2 1/10 1/3 8 - IDU 3.3% (MSM) HAV 1991 HAV 80 HBV HBsAg HBs 70 600 4.6% HBsAg 51.1% HBsAg HBs 65% 6 10 30.9% HBV 10 60.5% HBV HBV 2001 PCR 173 HBV HCV 3 >4

More information

(Community Development for Harm Reduction) UNDCP, UNAIDS

(Community Development for Harm Reduction) UNDCP, UNAIDS ( ) 90 03 31 90 04 07 90 04 23 (Community Development for Harm Reduction) UNDCP, UNAIDS 1 2 3..12 (International Harm Reduction Association, IHRA) IHRA IHRA (NGO) 90/3/31(SAT) 11:40 90/4/1(SUN) 14:00 TG-639

More information

1065 # [1994]21 [1995]1 (2014)19 ... 1... 3... 4... 6... 7... 10... 12... 17... 21... 37... 40... 50... 56... 57... 59... 62... 71... 72 ... 83... 86... 87... 89... 93... 94... 95... 96 [1992]45 009079

More information

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb 60 19501992 2005 2008 12 15 97.5%0.6%0.6%0.6%0.6% 2008 12 16 2008 2010 6 2011 7 160 2012 1 2013 5 2014 6 3 5 4 1 E 2016 13 1 2016 161 300,000,000 2010 36,000,000 200,000,000 536,000,000 2011 64,320,000

More information

穨Shuk-final.PDF

穨Shuk-final.PDF : : ( ( ( ( ( D : 20 25 -, -, - :, D ( ( ((,! ( ( ( 15 20 ( - - - ( ( ( 1985 33 ( ( ( 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - - - - - ( ( ( - --- ( - ( - - - - ( ( ( ( ( ( ( ( 1985 35 1. ( ( ( ( ( 2.

More information

2

2 1 2 3 4 4 5 5 6 6 I 17 27 31 63 II 79 87 91 99 103 107 113 119 III 129 135 137 141 145 153 163 165 169 175 177 181 7 187 193 195 199 201 7 8 9 9 10 11 11 12 12 I 13 13 14 14 I.... 17... 27 15... 31...

More information

鸽子(三)

鸽子(三) ...1...3...5...7....9...12...20...28...30...33...39...52....53...56...60...61...64...67....86 I ...88...90...95.... 102... 107... 112... 115... 125... 127... 128... 134... 139... 149... 151... 152... 156...

More information

兽药基础知识(四)

兽药基础知识(四) ...1...1...3...4...9...10... 11...13...14...15...16...18...19...23...24...26...29...32...34 I ...36...38...39...40...41...43...45...47...49...50...52...53...54...55...57...59...61...64 E...68...69...72

More information

园林植物卷(十).doc

园林植物卷(十).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

More information

园林植物卷(十七).doc

园林植物卷(十七).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

More information

临床手术应用(三)

临床手术应用(三) ...1...5...5... 11...16...16...24...30...34...36...38...42...49...49...51...53...55...57...58...58...61 I ...63...65...67...69...73...73...75...80...83...85...86...88...92...94...94...98... 101... 102...

More information

家装知识(二十)

家装知识(二十) I..1...2...5...7...10... 11...12...14...17...19...20...21...25...26...27...30...32...33...37...40...42...44...45 II...49...50...53...54...56...61...62...63...64...67...68...69...71...74...75...76...79...80...81...81...82...83...87...90...91...93

More information

医疗知识小百科

医疗知识小百科 ...1...3...4...7...8...9... 10... 12... 13... 13... 14... 15... 17... 19... 29... 30... 32... 34... 37... 38... 39... 42 I ... 47... 48... 52... 53... 57... 58... 59... 61... 63... 65... 66... 67... 69...

More information

家庭万事通(一)

家庭万事通(一) I...1...2...3...5...7...9...10... 11...12...14...14...16...18...19...21...22...24...27...28...29...31...32...34 II...36...37...38...39...41...45...46...46...49...50...51...52...54...56...58...59...67...69...71...72...73...75...77...78...80...83

More information

家装知识(三)

家装知识(三) I...1...2...3...4...7...8... 11...13...16...18...19...20...21...23 10...25...26...30...31...33...35...38...42...44 II...45...47...49...51...53...54...56...57...59...62...64...66...68...69...71...75...77...80...81...82...83...85...85...88...90...91

More information

园林绿化(一)

园林绿化(一) ( 20 010010) 7871092 32 162.50 2004 12 1 2004 12 1 11 000 495.00 ( 19.80 ) ...1...2 605...5 84K...7 9...9...12...15...17...18...20...30...32...36...40...40...43...45...50 ( )...52 I ... 106... 113... 121...

More information

园林植物卷(十五).doc

园林植物卷(十五).doc I II III 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

More information

最新监察执法全书(一百五十).doc

最新监察执法全书(一百五十).doc ................................ I ............................. 2000.................. II ...... III [2002]5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1993 8 14 () () () () () () () () () () () () () () () () () ()

More information

兽药基础知识(三)

兽药基础知识(三) ...1...2...5...8...10... 11...16...18...20...24...26...27...30...31...35...39...43...45...46 I ...49...50...52...53...54...54...57...61...62 ()...64...65...67...68...71...73...75...77...77...78.....80...81

More information

奥运档案(四).doc

奥运档案(四).doc ...1 2012...1...2 (2004.3.22 28)...2 (2004 3 15 21)...8 (2004.3.8 14)...14 (2004.3.1 3.7)...21 (2004.2.23 29)...28 (2004.3.8 14)...34...41 2012...45...48...50 1964...51 1968...59 1972...69 1976...79 1980...90

More information

最新监察执法全书(五十).doc

最新监察执法全书(五十).doc ............................ ( )... I ................................. II ..................... III @ 3 12 2 2 1 ( ) ( [1999]9 ) ( [2001]21 ) 1. 2. 3.

More information

最新执法工作手册(三百八十四)

最新执法工作手册(三百八十四) [1999 2 5 1999 7 ]............... I ... 1998... 1998................... II ....................... III [1999 2 5 1999 7 ] 30 30 2 1 15 30 30 B 15 1 1 2 2 l 2 1 5 12 5 10 18 10 24 1 1 2 1 l 24 1 12 13 24

More information

中华美食大全4

中华美食大全4 I...1...1...2...3...5...6...8...9...12...13...14...16...17...19...20...21...23...24...26...27...28...30...31...33 II...35...37...39...40...41...43...44...45...47...48...49...50...52...54...55...56...57...58...60...62...63...65...66...67...69...70

More information

动物杂谈_二_.doc

动物杂谈_二_.doc I...1...2...4...5...6...7...12...13...14 :...16...18 10...19...21...23...24...24 50...25...26...27 :...28...29...30 :...31...32 II...33...34...35...35...36...37 -...43...44...45...49...50 8000...54...54...57...58...60...61...63...65...68...77...78...79...90...93

More information

抗非典英雄赞歌(三)

抗非典英雄赞歌(三) ...1...8... 16... 25... 30... 34... 38... 45... 48 15... 50... 51... 53... 54 :... 56 309... 61... 64 I ... 67.. 70... 73... 76... 80... 85... 87... 91... 94... 98... 100... 103... 106 80...116...118...

More information

新时期共青团工作实务全书(三十五)

新时期共青团工作实务全书(三十五) ....................................... I ................................. II ...... 90 90... III ' ' 1 2 3 4 1 2 3 30 90 02 0.15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12

More information

经济法法律法规第十九卷

经济法法律法规第十九卷 ...1...6...12...18...29 ( )...34...39...53...62...67...76...83...87 (2001 )...92...99 I ...111... 118... 120... 122... 128... 134... 137... 140... 141... 144... 151... 152 II ... 153... 158... 163 ()...

More information

游戏攻略大全(五十九).doc

游戏攻略大全(五十九).doc ...1 ----...15...41 2...41...41...42...43...43...44...45...46...47...48...49...50...51...52...53...54...55...57...58...59 I II...60...61...63...64...65...66...66...67...69...70...70...71...72...73 ---...78...79...79...79...80...80...80...80...81...81...82...82

More information

火灾安全实例

火灾安全实例 ...1...2...3...4... 19... 21... 26... 30... 40... 41... 43... 45... 51... 58... 61... 63... 66... 73... 79... 95... 97 I ... 98... 103... 105...113 ( )... 126... 135... 137... 144... 149... 157... 161...

More information

兽药基础知识(七)

兽药基础知识(七) ...1...4...5...7...9... 11...14...15...17...19...21...24...27.....28...29...31...32...38...39 I ...42...43...46...47...48...50...52...54...56...57...62...64...65...66...69...71...78...79...82...83...87

More information

实用玉米技术(二)

实用玉米技术(二) 1...1...6...10...16...18...20...22...24...26...26...31...32...32...34...35...37...42...43...44...46 I ...47...50...52...53...54...55...57...58...59...62...63...66...67...69...72...80...80...81...82...84...85...87

More information

中国政法大学(一).doc

中国政法大学(一).doc ...1...6...7...31...32...35...36...40...45...53...60...67...79...82 () I ...88...96... 108... 120 ()... 124... 126... 128 ( )... 132... 134... 143 ( )... 143 ( )... 146... 160... 163... 166 II ... 169

More information

水产知识(一)

水产知识(一) I...1...2...4...5...6...7...10...12...13...19...20...22...23...25...28...30...31...32...33 :...36 ...37...38...40...42...44...47...48...51...51...55...57...58...59...59...61...70...73...74...76...76...78

More information

untitled

untitled ... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 11 1 1 2 3 2 4 5 6 1) 2) 3) 4) 7 1) 2) 8 HIV AIDS 9

More information

穨cwht.PDF

穨cwht.PDF 1 3 3 4 5 6 6 8 10 12 13 13 14 15 16 ii 17 17 18 19 20 21 21 22 22 23 24 25 25 26 26 27 27 28 28 iii 29 29 29 30 30 31 31 32 33 1 85 000 70% 2 1 1 41 3 1 1 1 2 1 3 (a) 4 (b) (c) (d) 1 4 1 5 1.6% 457 000

More information

900502_Oasis.indb

900502_Oasis.indb 2010 1 22 93 1996 4 1 2009 8 27 2015 4 24 2005 5 1 94 12 95 2013 5 15 2 2005 12 1 2015 5 30 1993 11 12011 1 8 96 1994 10 11 1996 2005 3 28 2005 5 1 2009 10 11 97 98 (i) (ii) (iii) 2002 11 1 2014 8 31 2015

More information

bnb.PDF

bnb.PDF - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-6 - 5 5 900,000,000 2 10 10 10 10-7 - - 8 - - 9 - -14,833.25 (%) (%) - 10 - - 11 - 277.84 0 21,003.87 6668.57 355.99 18,421.47 405.7290.67 0 0 399.79-12

More information

untitled

untitled 2016 3 175,688 163,875 510,091 493,725 (85,912) (81,373) (253,533) (262,191) 89,776 82,502 256,558 231,534 3 611 827 3,158 7,011 3 656 326 2,768 1,480 (53,355) (48,544) (148,127) (120,526) (12,592) (14,056)

More information

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2

% 25% (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 01165 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 1 14.22 14.07 5% 25% 14 14 2016 12 30 (i) 95% 96,290,900 (ii) 99.9% 17,196,000 (iii) 99.9% 89,663,100 2 2016 12 30 (i) (ii)

More information

( ) 1 2 3 4 1 1 2 1 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 6 2 HIV ( ) ( ) 1 (1) (2) (3) 3 (4) 2 3 ( ) 1 A4 2 4 3 4 ( ) HIV 1 2 3 4 ( ) 5 2 2 2 24 24 2 2 24 6 1 2 7 3 4 5 ( ) 3 8 9 1 2 * * * * * * * (1) (2) * * * * * * 10

More information

游戏攻略大全(五十二).doc

游戏攻略大全(五十二).doc ...1 III...1...2...7... 11...14...21...29...32 4...38...50...55...56...61...62 2...66 3...88... 101... 124... 134... 134... 138... 141 I ... 145... 148... 150 II 1 III 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

More information

游戏攻略大全(五十一).doc

游戏攻略大全(五十一).doc I...1...5...5...12 2...12...13...13...14...15...15...16...17...17...18...19...20...21...21...22...23...24...24...25 II...26...27...27...28...29...30...30...48...48...51...54...63 -...67...67...75...81...86...89...94...94...97...

More information

( ) ( E -mail: sdc t ) : * / : ISBN / G 306 : 10.00

( ) ( E -mail: sdc t ) : * / : ISBN / G 306 : 10.00 ( 99 200436 ) ( E -mail: sdc bs @citiz.ne t 66136010 ) : * 850 1168 1/ 32 5 120 2004 3 1 2004 3 1 : 1 3000 ISBN 7 81058 715 3/ G 306 : 10.00 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1 , ( ),,,,,,,,,,,,,,,, H OP E, S TERLIN

More information

當前台灣制憲修憲問題之試析─以中華民國憲法之病理病徵為中心

當前台灣制憲修憲問題之試析─以中華民國憲法之病理病徵為中心 WHO SARS WHO SARS 200354 9301130 WHO SARS WHO WHOSARS WHO WHO WHO SARS SARS 11 SARS 3 SARS 22 2003.06.30 9 WHO SARS SARS WHO SARS WHO WHO WHO WHO WHA WHO SARS WHO WHO WHO WHO WHO SARS 519 WHO WHO WHO SARS

More information

國民健康狀況是分配醫療資源及訂定全國健康目標之主要依據,更是衡量一個國家發展概況的重要指標之一

國民健康狀況是分配醫療資源及訂定全國健康目標之主要依據,更是衡量一個國家發展概況的重要指標之一 89 5 1 212 312 412~19 520~65 1 30 CDC, 1998 1957 1994 89 1 2 3 1994 3,814 15,000 1995 1989 4,049 60 1997 2 1980 1998 1956 2000 2000 3 (computer-assisted telephone interviewing, CATI) (computer-assisted

More information

<B0EAA467A4CEA4BDA640AA76B27A4E6F2E31332E706466> intrinsic capacity 2025 65 20 75 2018 14 2025 7 2025 4,000 4 8 Active Ageing 1997 UNESCAP, 2003 2002 Active Ageing: a policy framework 104 World Health Organization WHO 2015 World Report on Ageing and

More information

Development of China "Free ART Manual"

Development of China Free ART Manual 2004 12 4 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 HIV 8 8 9 9 9 9 10 HIV 10 14 10 10 10 11 12 13 13 14 14 14 15 18 18 1 18 19 HIV 19 20 21 22 25 26 26 27 28 28 30 30 31 31 31 32 33 33 33 34 35 35 35 36 37 37 38

More information

B B X X C T X X X X X X X X X X X X X X X X X X C T C T X CT C T C T X CT M RI CT H O H MRI MRI MRI M RI C T MRI ECT P ET SP EC TECT C T C T IMI IMI A B M D A B M D D C T I I C B B B B B P PCR

More information

2006 (CIP) /,,. :, ISBN G CIP ( 2006 ) : : 3 11 : : ( ) ( ) : ( ) 836

2006 (CIP) /,,. :, ISBN G CIP ( 2006 ) : : 3 11 : : ( ) ( ) : ( ) 836 2006 (CIP) /,,. :, 2006. 8 ISBN 7-81102-300-8.... G641.41 CIP ( 2006 ) 094596 : : 3 11 : 110004 : 024 83687331 ( ) 83680267 ( ) : 024 83680180 ( ) 83680265 ( ) E-mail: ne uph @ n eupress. com http: www.

More information

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

More information

untitled

untitled quanyongxiang@vip.sina.com 6% 12% % % % % % 12% % 36% * * % 1.6 3.0 / 1979 1991 2002 2010 10.8 16.3 19.3 34.7 6.2 11.1 18.6 32.9 2002 2010 % % 41.1 35.1 30.2 28.2 24.7 25 22.5 20.4 17.4 9.7 6.1 3.5 2002

More information

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

More information

: ( ),,,,, 1958,,, , 263, 231, ,,,,,,, 4, 51, 5, 46, 1950, :,, 839, 3711, ( ) ( ) 20 ( ),, 56, 2, 17, 2, 8, 1,,,,, :,,,, ;,,,,

: ( ),,,,, 1958,,, , 263, 231, ,,,,,,, 4, 51, 5, 46, 1950, :,, 839, 3711, ( ) ( ) 20 ( ),, 56, 2, 17, 2, 8, 1,,,,, :,,,, ;,,,, : (1950 1955) 1950,,,,,,, 1949, ( 200433) 10,,, 1950,,,,,,, : 1950,,,,,,??,,,,,,,,,,, :,,, 1991, 1, 3 178 : (1950 1955),,,,, 1958,,, 1950 1955, 263, 231, 32 1950,,,,,,, 4, 51, 5, 46, 1950, :,, 839, 3711,

More information

2015 2002 2 11 2002 2 11 346 2005 1 1 2015 4 10 2015 3 10 2015 4 10 2005 1 1 2015 4 10 2015 4 10 86 2000 7 25 2000 9 1 100,000 87 2012 6 18 50% 1995 3 18 2015 12 27 2016 6 1 2003 9 1 2013 6 29 2004 4 1

More information

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

More information

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

More information

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

More information

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

More information

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

More information

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

More information

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

More information

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

More information

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

More information

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

More information

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

More information

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

More information

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

More information

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

More information

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

More information

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

More information

全国艾滋病检测技术规范_2004年版_.doc

全国艾滋病检测技术规范_2004年版_.doc National Guideline for Detection of HIV/AIDS I II III IV HIV V VI 1 2 3 4 ~ 5 6 WBHIV-1/2 HIV-1 HIV-1 HIV-2 WBHIV-2 HIV-2 3 1 2 P24 7 8 HIV 1 1 HIV 9 VCT VCT ELISA ELISA S/CO 6.0 ELISA S/CO 1.0~5.9 10

More information

新时期共青团工作实务全书(八十六)

新时期共青团工作实务全书(八十六) I......... 75..................... II...... 1995..... 1995........................... 21... ........................ III 1993 2010 6000 1993 12 1994 1995 1994 1995 3 19951999 1991 1. 2. 3.

More information

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb

98825 (Project Sunshine) Chi_TC_.indb ...... 48.... 50.... 44 2004 12 2008 12 1985 8 2016 4 2010 11 2012 12...... 53 2008 12 2015 4 302 .... 57 2012 12 2012 12.... 50 2012 12 2012 12.... 60 2016 4 2016 4.... 66 2015 4 2015 4...... 46 2015

More information

最新执法工作手册(一百零二)

最新执法工作手册(一百零二) ........................ I .................................... II \..................................... III [2002]147 [2000]25 2002 10 1 2005 12 31 2002 10 8 1995 6 8 3 1 2 5 10 2 4 94 423

More information

2001 4, , % GDP % % 15.6% 75,000 60, % 50,920 58,190 67,290 35% 28%

2001 4, , % GDP % % 15.6% 75,000 60, % 50,920 58,190 67,290 35% 28% 2008 2012 GDP314,045 519,322 13.4% 2010 2011 GDP GDP 2008 23,7082012 38,354 16.1% GDP GDP GDP 2008 2012 2008 2012 60,000 50,000 40,000 30,000 9.6% 31,405 9.2% 34,090 10.4% 40,151 51,932 47,288 9.3% 7.8%

More information

GDP = + + SNA

GDP = + + SNA 许宪春 GDP GDP 0086 4 GDP = + + SNA 993 008 5 03 GDP GDP = + + = + + + + - GDP GDP GDP GDP GDP = + + - + - = + + + 3 6 3 4 5 3 4 5 008 38 0 5 0 3 008 SNA European Commission, International Monetary Fund,

More information

AAA (i) (ii) 19

AAA (i) (ii) 19 2015 7 14107.7 2009 8 31 51%49% [ ] 2015 4 8 18 2012 7 512012 AAA 622 32 2003 5 23(i) (ii) 19 1.00 (a) (b) 2012119 2005 11 11 2007929 2011 5 3030% 70% 20 2007 11 13 2008 4 15 [ ] 2005 [ ] 2009 2015 7 1050.1

More information

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

More information

经典案例(三)

经典案例(三) ( 20 010010) 7871092 1/32 460.25 4 000 2004 8 1 2004 8 1 11 000 ISBN 7-204-05942-5/D120 1920.00 ( 16.00 ) ...1...5... 10... 15... 20... 22... 28.. 35... 39... 44... 52... 55... 57... 65 I .. 74... 86...

More information

最新执法工作手册(九十八)

最新执法工作手册(九十八) ..................... I ...................................... II ............................... III ' ' 24 9 11 [2000]25 12 2001 1 20 ?br>

More information

Microsoft Word - report 2.doc

Microsoft Word - report 2.doc , USA :www.upholdjustice.org :1-347-448-5790 :1-347-402-1444 , USA :www.upholdjustice.org :1-347-448-5790 :1-347-402-1444 , USA :www.upholdjustice.org :1-347-448-5790 :1-347-402-1444 , USA :www.upholdjustice.org

More information

E L E L E L E 4 3 2 1 L L L G E E E E 4 3 2 1 1 1 2 2 n m I (e) -1 ( u) (Ve) 0 II ( ) -1 (v ) 0 III (T) -1 T (v T ) 0 ( d)

More information

最新执法工作手册(一百一十七).doc

最新执法工作手册(一百一十七).doc 2001.............................. I ................................ II ............... III 2001 2001 2001 37 10 1 2 3 4 4 29 4 30 8 30 12 00 2 30 5 30 73 1 2 80 2001 40 5 27 8 30 11 00 3 00 4 30 1 2

More information

參、社會 華士傑

參、社會 華士傑 31 7 3 500 10 8 101 7 3 200 2000.7.31 7 4 500 8 101 7 6 5,000 1 100 Washington Post 2000.7.16A15 7 13 16,000 16,000 10 10 2000.7.1810 7 16 1,000 3508 6 2000.7.1810 7 21 2000.7.3110 7 27 4,000 2000.7.3110

More information

% % %

% % % H H H 203% 38,600,000 36,100,000 65% 163 180 21894 21 80.31% 95.57% 92.74% 1 % % % 26.50 39.53 38.79 2.46 2.06 4.19 4.86 2.66 3.69 8.63 1.15 2.80 4.49 3.45 3.63 2 % % % 0.27 1.01 1.52 0.86 0.76 1.06 0.70

More information

untitled

untitled ... - 1 -...- 1 -...- 4 -...- 8 -...- 12 -...- 12 -...- 12 -...- 12 -... - 14 -...- 14 -...- 14 -...- 15 -...- 16 -...- 18 -...- 20 -...- 22 -...- 22 -... - 25 -...- 25 -...- 28 -...- 35 -...- 36 -...-

More information

最新执法工作手册(一百一十六).doc

最新执法工作手册(一百一十六).doc ......... ()..................... I ... 2001... 2001........................ II ............ III 1996 12 14 24 1996 12 14 8 55 1996 12 14 1980 54 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 () ( 1984 147

More information

The Development of Color Constancy and Calibration System

The Development of Color Constancy and Calibration System The Development of Color Constancy and Calibration System The Development of Color Constancy and Calibration System LabVIEW CCD BMP ii Abstract The modern technologies develop more and more faster, and

More information

家装知识(十)

家装知识(十) I...1...2...5...6...7...8...10...12...14...20...21 PVC...22...22...22...25...26...28...29...30...31...33...35...41 II...42...44...45...47...48...49...50...51...56...57...57...58...62...64...65...69...71...74...77...79...82...83...85...86...87...90

More information

浙江大学(下).doc

浙江大学(下).doc I...1...7...12 ( )...19 2004...23 (2004) ( )...27 2002...29...32...33...35...37...41...44...47 2005...50 2004...56...57...65...72...73...79...84...89...91...96... 105 ( )... 137... 143 2005... 145... 147...

More information

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF I II III The Study of Factors to the Failure or Success of Applying to Holding International Sport Games Abstract For years, holding international sport games has been Taiwan s goal and we are on the way

More information

无公害食品卫生标准(四)

无公害食品卫生标准(四) I ELISA...1...9...13...19....24...30...32...39...42...43...46...49....51...57...59....60...63...64...66 N-...67 (A)...68....83...85...89....95.... 100... 109... 110... 115... 121...... 126... 127... 129...

More information

(i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A: A: A A A 51% 2

(i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A: A: A A A 51% 2 INSPUR INTERNATIONAL LIMITED 596 100% A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800 26,839,750 A A 25% 75% A 1 (i) (ii) (iii) (iv) A A A A A 51% 22,348,200 27,935,250 B B B B B 49% 21,471,800

More information