(CIP) ISBN / :, Ⅰ Ⅱ Ⅲ - Ⅳ G CIP (2008) : ( 17, ) : ( ) E edu cn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "(CIP) ISBN978 7 5623 2889 6 / :,2008 5 Ⅰ Ⅱ Ⅲ - Ⅳ G647 38 CIP (2008) 059232 : ( 17, 510640) :020-87113487 87110964 87111048 ( ) E edu cn"

Transcription

1

2 (CIP) ISBN / :, Ⅰ Ⅱ Ⅲ - Ⅳ G CIP (2008) : ( 17, ) : ( ) E edu cn : htp://www scutpres com cn : :787mm 960mm 1/16 :15 :300 : :1~ 8000 :28 00

3 2008,,,, ;,

4 , : 1,, 2, 3,,, ; :, ;, ;, ;, ;, ;, ;,,,

5

6 DIY

7 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 1 1, ,, ,1949,1953 (1962, IAEVG) 1

8 20 30, (John Holand ) (E H Schein ) :1, 2 30,, ,, ,,

9 :, 1989, :,,, , : (1),, (2) ;,,, (3) (4), 1 3 2, 3

10 : (1), (2) (3) (4) (5) (6) ,, 1, 2 (1) (2), 4

11 (3) 1 4 :1 ; 2 ;3 ;4 ;5 ; 6 ;7 ; (, ),,,, 1 5 2, 5

12 , 1,,,,, 2,, 3,, :,,, 4,,,, 6

13 ,,, 1 5 3, 1 6 :,,,,,,,,,,, 7

14 ,,,,,, 8

15 1 ( ) ; 2 ; 3 ; 4,,,,, : :,, 9

16 ,,,,,,,, :,, : ;,,,, : 10

17 ,,,, 21,, ( ) , :,, 11

18 1,, 2, , 12

19 2-1,, 3,,, (1) : ; : (2), 13

20 , (3), 2 1 2, ;,,, ,,, ;,,,, 14

21 2-2,,,,,,,,,,,,, ;,,,,,,, ;, ; ;,, 15

22 :1 2 3,,,, ( 2-3) 2-3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16

23 2-3,,, ( : ) (1), (2),, ;, ; (3),, ;, (4),,, (5),,, 17

24 (6) (7), ;,, (8),, ( : ) 2 2,,,,, :,,,, A ; ( : ) 18

25 2 2 1,,,,, : 80%~ 90% ; 20% ~ 30%, : ; :,,,,, ( ),,,,, 19

26 2 2 2,, ;,,,,,,,, ;,, 6, (R) X,,, (I),,, 20

27 2-4 (A) (S),,,,,,,,, (E),, (C),,, ( 2-1)

28 , 0, ( 6 ),,,,, ;, 2-1 ( ) ( ), :, ; ( ) ( ), : 2 3,,,, : :,,,,,,, 22

29 ,, IT,, : ; ;,,, :, ( ) ;,,, ; ; ; ;,, ; ; 23

30 , ;,, OficeLady,,,, :,,,,,,, 24

31 ,, : 2, 1 0, -1, -2 1, ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5, ( ) 6, ( ) 7 ( ) 8 ( ) 9 ( ) 10 ( ) 11 ( ) 12 ( ) 13 ( ) 14 ( ) 15 ( ) 16 ( ) 17 ;, ( ) 18 ( ) 19 ( ) 20 ( ) 21 ( ) 22 ( ) 23,, ( ) 24 ( ) 25 ( ) 25

32 26 26 ( ) 27 ( ) 28 ( ) 29 ( ) 30, ( ) 31, ( ) 32 ( ) 33 ( ) 34, ( ) 35 ( ) 36 ( ) 37, ( ) 38, ( ) 39, ( ) 40 ( ) 41 ( ) 42 ( ) 43 ( ) 44, ( ) 45 ( ) 46 ( ) 47 ( ) 48 ( ) 49 ( ) 50 ( ) 51 ( ) 52 ( ) 53 ( ) 54 ( ) 55 ( ) 56 ( ) 57 ( ) 58 ( ) 59 ( ) 60 ( )

33 : :4,8,11,16,19,23,25,29,34,40,44,46, 52,56,60 ; :2,6,9,14,17,21,27,31,36,38,42,48, 50,54,58 ; :1,7,10,13,18,22,26,30,33,39,43,45, 49,55,57 ; :3,5,12,15,20,24,28,32,35,37,41,47, 51,53,59, , ; 10, ( 5 ), ; ( ) (G) ( ) (V) l

34 ( ) (V) l ( ) (N) l ( ) (S) ( ) (P) ( ) (Q) ( ) ( )

35 ( ) (K) ( ) (F) ( ) (M) : 5, 4, 3, 2, 1 : = 5: G V N S Q K F M P 29

36 G V N S P Q K F M l l l l

37 2-7 G V N S P Q K F M ; 9 2, 36 A B A B, 1 (A) (B) 2 (A) (B) 3 (A) (B) 4 (A) (B) 5 (A) 31

38 32 (B) 6 (A) (B) 7 (A) (B) 8 (A) (B), 9 (A) (B) 10 (A) (B) 11 (A) (B) 12 (A) (B) 13 (A) (B) 14 (A), (B) 15 (A) (B) 16 (A), (B) 17 (A) (B) 18 (A) (B) 19 (A) (B) 20 (A) (B) 21 (A) (B) 22 (A) (B)

39 23 (A) (B) 24 (A) (B) 25 (A) (B) 26 (A) (B) 27 (A) (B) 28 (A) (B) 29 (A) (B) 30 (A) (B), 31 (A) (B) 32 (A) (B) 33 (A) (B) 34 (A) (B) 35 (A), (B) 36 (A) (B) 3 2, 1, Ⅰ~ Ⅸ, ( 2-8) 72 33

40 2-8 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ 1 A B 19 A B 2 A B 20 A B 3 A B 21 A B 4 A B 22 A B 5 A B 23 A B 6 A B 24 A B 7 A B 25 A B 8 A B 26 A B 9 A B 27 A B 10 A B 28 A B 11 A B 29 A B 12 A B 30 A B 13 A B 31 A B 14 A B 32 A B 15 A B 33 A B 16 A B 34 A B 17 A B 35 A B 18 A B 36 A B 4, 12, : Ⅰ,, Ⅱ ; 34 Ⅲ

41 Ⅳ,,, Ⅴ,,, Ⅵ Ⅶ,, Ⅷ Ⅸ, ( ),,, 3 3, / / , 5 ( ) / : / : : 35

42 ( ) / : / : : : ( ) / : / : 1, 2-9, 1, 2-9 R: A: ( / ) 10 1 / 2 / 3 / 4 / 5 6 / I: S: ,

43 2-9 I: S: E: C: ( ) R: 2-10 A: I: S:

44 2-10 I: S: E: C: R: S:

45 2-11 R: S: 9 10 I: 9 10 E: A: C: A 2-12B 6 39

46 2-12A R I A S E C B R I A S E C R I A S E C A B 9 ( ) 40 : : : :

47 : 1 2 ( ) R ( ) X ( ) I ( ) A ( ) S ( ) E ( ) C ( ) 3 ( 2-15) :, 2-15 RIA 41

48 RIA, 3 ( IRA IAR ARI ), 2-15 RIA RIS RIE,,,,,,,,,, RIC RAI RSE RSI REC REI RES ( ),, ( ) 42

49 2-15 RCI RCS RCE IAS IAR ISE ISC ISR ISA IES IEC ICR 43

50 2-15 IRA IRS IRE IRC CRI CRS CRE CIS CIE CIR CSE CSR CSA CER 44

51 2-15 CEI CES ECI ECS ERI ERS ERC EIR EIC EIS EAS EAR ESC ESR ESI ESA ( ) ASE 45

52 2-15 ASI AER AEI AES AIS AIE AIR SEC SER SEI SEA SCE SRI SRE SRC SIA,, 46

53 2-15 SIA SIE SIC SIR,, 1 :, 2, 3 47

54 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5,,,, 48

55 ( ),,,,,, ( : B) 20,,,,,,,,, :,,, 49

56 ,,,,,,, : B :, :,, :, ;, :,85%, 15% 40%,20% 1%, 80%, 54%,62%,88% : 50, ;

57 ; ;, ,, (, ) 1908 : ; ;,, : (1),, (2), (3) , 51

58 :1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;, (J Krumbouz, ) (AlbertBandura, ) (1) (2) (3) (4), : (1) (2), (3) (4) (5) (6) 3 2, ;, 52

59 : % 2, 3,, 4, :1 ;2 ;3 ;4 ;5 5, ( ) 6 :,, 53

60 ,,,,, 7,, :,,,, (career), :,, :, : ( ) 54

61 , 6 : :, :, : :,,,, 55

62 , 40, :,,, ,1985, 1987,, ,,,,

63 ;1989,,,,, : 1 :,, ,,, 2 :,, 57

64 ,,,, 3 :,,,,, 4 :,,,,, 58 ( : : )

65 ,, ( ) ( ),,,,,,,,, 59

66 3 3 2, : 1 ( ), 2, ,,,

67 , ; ;,, , 1 7 2, ; ; ; SWOT SWOT SWOT S strength ( ), W weakness ( ),O 61

68 opportunity ( ),T threat ( ),S W,O T SWOT, SWOT 3 1 (, ) : ; 2 ( ), ( ) 3 5 SWOT : :,, SWOT 62

69 , ;,,,,,,, , 24 63

70 24~ 27, 27~ 32, 8, 4 : 1, ;2,, ;3 ; 4,, 32~ 45, , ; ;, 3 : : 5 : 64 1

71 : 2 :,, ; 3,, 4 :, : ;, 5 : ,,,, 3 : 65

72 (1),, (2),,,, (3),, 2,,,, 3,, : 94%, ;, ; ;,, 66

73 ,,,,,, ; ; 3 5 (VocationalCareerP1anning) : ( ) ;, ; ; ;, 67

74 , ;, 1 ( ) ( ) 2 3 ( ) ( ) 4 ( ) ( ) 68 5 ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) ( ) 4 ( ) 5 ( ) ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) ( ) 1 ( )

75 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 1 ( ) 2 ( ) ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) ( ) 1 ( ) ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 1 ( ) ( ) 69

76 2 ( ) ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 1 ( ) ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) ( ),,, ;, : 1 ( ) 2 3 4,

77 8 9 10, 5 ( ) 1~ 5 ( :1 3 5 ) 71

78 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; ,,,, 72

79 ,, :,,,,,,,,, 73

80 :,,, : : (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5), ; (6) ; (7) ; (8) (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5),, ; (6) ; 74

81 (7) (1), ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6) ; (7) : (1), (2), (3) 2., ;, 75

82 ( ),, 3. 4., 5., 6.,,,,, 7.,, , 2002, ( ) : ( ) :, 76

83 : 2003, ( ) 1~ 2, 2004, ( ) 600 / (, 800 / ), 1000 / (, ), ;,,,,,, ;, ; 1, 2 77

84 4 2 3, (1) 2 ( ) 50,, 10% ( 3 ),1 50% 3 (2),, 2 ;, ;, 1 (3) 2 2,, 5 (4) ( )2 ; ; ;, ( ) (1) (2),, 78

85 , ( ), (3) (4),,,,,, ( [2001]7 ), (5) ( ) ( ),, 1., ( ) ( ) 2. ( ) ; ; 79

86 3. ( ) ; ( ) ; : (1) ; (2) ( ) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6) ~ 6 8., 9. : (1), ; 80

87 (2) ; (3), ; (4) ( ) 13., [2007] , 15., : (1), ( ) ; (2) ( ),( ), ; (3) ( ),, 16., ( ), 17., ( ), 81

88 ( ), ( ) ( ), 18., ( ), , :, 1986, (, : ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) ; ( ) 82

89 , : 1., 3 1, 1 ; ;3, 6 3,, 6 2., :, 2, (1) (2) 1, 83

90 2,, ,, ; ( ) ( ) 2.,, 3., 4., 5., 4 3 3,, 84

91 :,, ; : ( ) ( ),, 4 4, ( ), ( ), 85

92 (1) ; (2) ; (3) ; (4) ; (5) ; (6) ; (7) (1) ( ); (2) ( ); (3) ( ); (4) ( ) (, ); (5) ( ) : ( ), 86

93 4 4 5,,, 4 4 6, : (1) ( ); (2), ; (3) ( ) ; (4) 10 ; (5) 87

94 ,

95 , 3 :1 ;2 ;3,, :,,, 33,, ( ), ( ) : ( ), 89

96 ( ), :1 ;2 ;3 ; : (1) ; (2) ; (3), ; (4),, ; (5) ; (6) ; (7) ; (8) ; (9) (10) ( ),,, : (1), ; (2) ; (3) 90

97 4 5 7, ( ), ( ),,, ;, 1. 2., 3., 4. 91

98 1 ; 2 ; 3 ; 4 5, LED, 3,,,,,,, 92

99 ,,,,,,,,, 3,,,

100 :, ; ;,,, :, ; ;,,,,,,,, ; :, :, 94

101 ,,,,, 5 2 :,,,, : (1) (2) 95

102 ,, (3),,, ,,,,,,, ; 2, : 3,, 96

103 ,,,,,,, 4,,, ;, 5,,,, : :,,,,,,,,, 97

104 ,, ;,,,, :, 5 3, ;,, 5 3 1, 98

105 ,,, 5 3 2,, ;,,,, : ;,,,,,,,, 99

106 , , ;, 2,, ;, 3,,,, ;,, ;,, 100

107 4 :,,, ;, ;, ;,,, ( ), :1 2, 5 3 5, 1,, 101

108 ( ) 2 :1, 2 3,, 3,,,,,, 4 (1) (2) (3) : ;, 102

109 5 4,,,, ( ),,, 1,, ;,, 103

110 ,,, : (1),,,,,, (2), (3) :,, ; (4) 2,,, Q, Q,, Q,,,,,, ; 104

111 ;, : (1), ; (2), ; 3,, : (1),,,, (2), (3),,,,,,,, (4) 105

112 :,,,, :,,,,,,,,,,,,, 106

113 ,, 2,,,,, : (1) (2),,,, 107

114 , (3), (4), 3,,, (1),,, ;,, (2),, ;,, 108

115 (3),,,, (4),,, 4,,,,HR ( ),, ;,,,, 109

116 ,,,,,, : : :,, ; :, ;, 5 5,, 110

117 ,,,,, 50%,,,,,,,,,, ;, :,,,,,, 111

118 ,,,,,,,,,,,,, ,, 112

119 ;,

120 24 25 : 1 ; :1 ;

121 [ ], ; 20, 3 [ ] 1., A. B. C. 2., A. B. C. 3., A. B. C. 4.,, A. B. C. 5., A. B., C. 6., A. B. C. 115

122 7., A. B., C. 8., A. B., C., 9., A. B. C. 10., A. B. C. 11., A. B. C. 12., A. B. C. 13., A. B. C. 14., A. B. C. 15., A. B. 116

123 C. 16. : A., B., C. 17. : A., B. C. 18., A., B., C. 19., A. B., C. 20. : A. B. C. [ ] A B C ~ 60 37~ 48 25~

124 [ ], [ ] 1., A., B. C., D. 2., A. B. C. D. 3. 3, A. B. C. D. 4., A., B. C. D. 5., A. B. C. D. 6., A. 118

125 B. C. D. 7., A., B. C. D. 8., A., B. C. D. 9., A. B. C. D. 10., A. B., C. D. 11., A. B. C. D. 12., A. B. C. D., 13. A. 119

126 B. C. D. 14. A. B. C. D. 15., A. B. C. D. [ ] A B C D : 0~ 9 : 10~ 19 :,, 20~ 29 : 30~ 39 :, 40 : 120

127 1. :, : 20, ( ) :(1) (2), (3) :,, 2 : : (1)6~ 8 ; (2) ; (3) ; (4), ; (5) ; (6) : : 3 :, :,, :,,, 121

128 ,,,,, CCIE :,, 122

129 DIY 1 ; 2 ; 3,, :,,,,, :,, 50, 123

130 ,,,,,,,,,, ; ; 6 1 :,,,, 124

131 ,,, : 1,,,, 2,, ( ), 125

132 , : (1),, (2),,, ;, :, (3) 126

133 (4), (5),, ; (6) :, 2,,,, (1),,, 127

134 (2) ( ) ( ),,,, 3,,,,,,,,,, 6 2 2, 128

135 , : (1) (2) 10~ 15 (3) ; (4) (3) (5) 5 : (1) A4 (2), ( ) (3), :,, 129

136 ,, (4), :,,,,, :, :, :3 (5) E mail,,,, 130

137 6 3 10,,,,,,, ( A4 1/3 ) 2 1 4, 131

138 1 4 1,, 3,,, 4,, ( ), 5,,,,, 6, 7,, 132

139 8 : :,, 6 3 2,,,,,, 1 2,,,,,, 3, E mail 23, 5% 4, ( 133

140 ) ( ) subject,,,,,,,, 15 : , 134

141 , : ,,,,,,,,,,

142 , 3,,,, 4,,,, 5,,,,,, 6, : 136 1,

143 ,, 2,, 3,, IT, 4 8 4,

144 ,, ;,,, : :,,, ABB ( ) ABB,,, ABB, 2~ 3, ;,ABB, ABB,, 138

145 , ;,,,, :,,, HR, : 8 10 : :,, 139

146 ,,,,,,, A4,,,,,,, 140

147 ; ( :htp://www pay4 cn htp://www 7699 org) 6 5 : ) : : : : : : : : : : : : : : ( : ) : ) : : : ;TOEFL;GRE : ( : ( : ( ) : ( ) 141

148 ( : ( ) : ( ) : ) : (, ) :( ) : : : : : ( ): : : : : : : E com : : Windows ( Word97 Excel97 Pow erpoint Access ) :,, /

149 / / / / / /,, : ( ) : : 2008,, 3,,, 143

150 ,,

151 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5,,,, 145

152 3,,, 3, ; ;, 3,,,,,, :,, : ; 146

153 ; ;,,,, 7 1 :, ; :,,,, ;,,A,1,1 ;B MBA; C,A, B,C 147

154 ,, : ( ) ; ;, : ( ),,,,2006 7,, 40, 8,,,,,,,, :,, ;, : ( ) ( ),, CEO 148

155 ,,, ,,, :,, ; ( : ) :, :, ; ;, 7 2, 149

156 , 6 6 1,, (E Recruiting),,,,95% IT,,,,,, 150, : :htp://www chinahr com :htp://www zhaopin com

157 :htp://www 51job com :htp://www cjol com : :htp ://www bjrc com :htp://www gdrencai com :htp ://www job168 com :htp://www zpsh net :htp://www testcenter gov cn :htp://www szhr com cn :htp://www jobcn com/ :htp://www hzrc com/ :htp://www siphrd com/ :htp://www tjrc com cn/ :htp://www cqjob com/ : 1 2, 3,,,, : 1 2,, 3 151

158 4, : ;,, : 1, 2,,, 3,,, 152 4

159 ,,, : (1) :,, (2) : (3) : 7 2 4, 63%~ 75%,, : 1,,,100 33,,,, 153

160 ,,, ; 2 ; ; ;,,, 3,,

161 ,,,, : (1), (2),,, (3),, 2, ( ), : (1) ; (2) ; (3) ; 155

162 (4) ; (5) ; (6) ( ), ( ),,, , IBM, IBM, 2003 MBA (BiMBA), 2002 IBM ( ),, ,IBM,, E mail, 156

163 , IBM IBM HR IBM,, IBM,, IBM,, IBM;,IBM ;,IBM (E business) ; (On DemandBusiness) : IBM : IBM : IBM IBM MBA IBM IBM IBM,Michael, Michael : MBA, IBM IBM, IBM MBA,, MBA,, 5, 5, 157

164 ,,, : MBA, :, IBM Ofer : Peter ( ), IBM, : 1, 2,, IBM, IBM 3 158

165 4,IBM, 5, Ofer (IBM ) ( : ),, ;,,, ;,,, ; 159

166 : (1) (2) (3), (4) (5),,, ( : ) :,, 4, :,, 160

167 ,,,,,, :,,,, ;,,,,,,, 1 161

168 ,,, 2 : (1) (2) (3),, (4), : (1) (2), (3), (4), (5), 162

169 ,,,, (6),, 3 : (1) (2) : ; ;,, ( ) (3) (4) 7 4,,

170 : ; ; ( ) 40, 20, 40 2 ; ; ; ( ) 3, ;,, : 4, 5 ( : ; ) ; ; ;, T, ;, ; ;, ;, ; ;,, ; ; ;, ; ;, ;, ; ; 164

171 7 4 3,7%,38%,55% 1, 2, V ;,,, 3,,, ; 2/3, ;,,,,,

172 6 : 7, 7 4 4, :, /, / ( ),,,,, 7 4 5, 166

173 7 5, 15, 3,,, ; 1,,,,,,, : 22,,, : :, 6 167

174 , : (1) (2) (3), (4) (5), (6) : (1) (2) (3) ( ) (4),, : (1)( / / ); (2)( / ); (3)( / / ); (4)( / / / ); (5)( / / / ) 168

175 ,, ; ( ) ; 2 ;, ;, ; ; 3 :, 4 169

176 ; ; 7 5 3, , : (1) ; (2) ; (3), ; (4) ; (5) 3, 2 : : (1),, (2), 3,,,,, 170

177 ; :, 4,, 5,, 6 : (1), (2),, (3) ; ; ; 7,, 8,,,, ; 171

178 , 2, : (1),, ; (2), ; (3),, ;, 3, 4,,, :,, 5,, 6 :, 172

179 , 7 5 ( ) ;,,,, 8, 9,, ;,, 10,, :, 11 :,, : 12,, 173

180 13, ;, 14,,, 15,,,,,,, 16 :,, 17,,,, 18,, :,,

181 :, :,, 20 :,,, :, :, :,,, 2 ; ; ;,,, 3, ( ), ( ),,,, 4, 175

182 ,, 5,, ;, 6 :,, 7 :, 8,, : :, ; : OK, 176 2,

183 3, 4,, ;,,, 5,, 6 7 :, 8,, 9,,, 10, 177

184 ,, ;, 11 : 12,,, 3, 7 5 4,, ; :,,,, 1,, 5~ 9,, 178

185 : ; ; ; ; : ; ; ; ;, :,,,,,,,, 2 : (1) ; (2) ; (3) ; (4) : 179

186 3,,,, 4, :, : (1),,, (2) (3),, ( : ) (1), (2), 180

187 (3) (4), 1 2 :, 3 181

188 1 ; 2 ; 3 ; : 1000,,,,, ; S,, 4S 8,8 ; 6 182

189 ,,, 2004,,, :, , 100,,,,,,, :, 3 : 1 ;,, 2,,,,, 183

190 , 3,, ;,,,,, ; , : 4,

191 , :, : 1,, ;,,,,,,,, 2,,,,, : 1 2, ; 3 185

192 4 : 5,,, , ; :1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6, (1) ; ;, ; ; (2),,,,, 186

193 (3),,, ; ;,,,, ,,,,,,,, , ; ; ;,,, 187

194 8 2 : 8 2 1, , 2 :1 ( ) ;2 ;3 ;4 ;5 3,, ;

195 , 2 (1) (2) (3), (4) (5) 3 (1) (2) (3),, 4 5 : 189

196 6, ;, : 7, 8, ,, ;, ; ;, 2 (1) 190

197 , (2), (3), ;, 3 : (1) (2) :1 ;2 ;3 ;4 ;5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 (3) (4) (5) , 2 (1), : ;, 191

198 ;, ; ; ; ; ; ; ; ; ; (2), 3~ 13 1, 1~ 2 1, :, ; ; ; ; ; ; ; ; ( ) ( ), ; (3), 3 1,, 1~ 2 3, : ; ; ; ; (4), :, ; ; ; ; ; ; ( ); 192

199 ,, 1 ( 8-1) ; 1 ; 1 ; 1 ; ( 8-2) ;, ; ; 2 ; ( 8-3) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 4 ; ;

200 8-3, 4 ( 8-4) 8-4,,,,,,,,, 5 ( 8-5) ; ; ; ; 2, 2 2 2,, 6 ( 8-6)

201 ( 8-7) ,,,,, ;, 2 ; ; 2 2,,,,,,,, ;,,, 3,, ;, 3 ;,, 3,,, ;, 4, ; 5,, 195

202 2 ( 8-8) , 1 1,, 2, 2 ;,,,, ,,,,,,, 3 ;, 196

203 , :,, :, :,,,,, 197

204 50 1, 3 ; 10 ;, ;,, 2,, ,, ( ),,,, 198

205 , ;, ; 3,,,,, , 199

206 1,,,, , 1 (VentureCapital) ( ), VC, C VC,, 200

207 ,,, 2,, (1), (2),,, 201

208 , 8 4 :,, : =( )+ +,,, : (1), (2),, 202

209 ,, (3) (4) (5), (6),, (7),, 8 4 2,, 1 : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 2 (1) (2) 203

210 (3) (4) 3 (1) (2) (3) (4) 4 (1) (2) ( ), (3) (4) 5 (1) (2) (3) (4) (5), ( ) (6), 6 (1) 5 (2) 7 (1), (2), 204

211 (3),, (4), 8 (1), (2) (3), (4) (5) (6) (7) (8) 9 (1) 5, (2) 5~ 7 : ; 2 ; 3 (3) : ( ) (4) 5 ( ) (5), (6) (7) 10 11, 12 (1) 205

212 (2) (3) 1, 1999,, 3 : (1) ,,, ;, :, (2) IT, : (3), 206

213 , (4),,, : 2 207

214 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 3,, 3,,,, 208

215 , 80~ 90,,,,,,,,, ; ; ( :, B) 209

216 (1),,, (2) : 210

217 (3) :, ;,, 2, (1) :, (2) 211

218 3 (1) ; (2) (3),,,,,, (4),,, 212

219 , :,, :,,,,,, : ,, : 213

220 ,,,,, : ; ; ;, ; ; ;, ;,, ; ; 20, ( ) :, 1,, ;,, 214

221 ,,,,,,,, 2, :,,,, ;,,,,,, 3,,, 4,,, 215

222 5,,,,,,,, 9 1 4,, : 1 2,,,, 216

223 3,, :,,, : :, :, : :,,, :,, ( : [9]) 217

224 ,,, ( : htp://www zhucegongsi com) 1, 2, :,, 218

225 , ( : htp://www cnhubei com) 9 2,, ;,, 9 2 1,,, : (1), ;, ;, 219

226 ;, (2),, (3),, :,, ;, ,,, 2,,,,, 3, 220

227 ,,,,, 4,,,,,, 5 6,,,,,

228 ,, 1,,,,, 2,,,, 3,,,, 4,,,,, 222

229 ,,,,, ( :, B), 6,,,, :,, 223

230 ( : htp://www dzwww com),,, 3,,, ( : ) 9 3 :, 20%, 80%

231 ,,,, ;,, : 1, 2, ; ; ; 3, ; 4,,,,

232 1,,,,,, 2 ; ; ; 3,,,,,, 4,,,,,, 5 :,,,,, 226

233 6,,,,, 7 :,, ;,, ;,,,,,,,,, 227

234 , :, ; ;,,, ;,, 20 80,,, ( :, B),,,,,,,,,,,,,,,, 228

235 , ( : ), : ;,,,, ;5 229

236 =30% +70% ;,, 21,80%, ( : ) ,,, 2,, : (1),,, 230

237 (2) (3) (4),,,,, :, : 1 (1), (2),,,, 231

238 (3),, 2,, 3,,,,, 232

239 , ( : htp://www edu cn) :,,, : :, : ;,, ( :, B),, 233

240 , :, + +, ( : htp://www chinaccm com) 1 :, 2,, 3 18,,,, 234

241 [1]. [M]. :,2001. [2],. : [M]. :,2003. [3],. [M]. :,2000. [4]. [M]. :,2004. [5]. [J].,2005,(4). [6]. [J].,2005,(9): [7]. [J].,2005,(1): [8],. [M]. :,2005. [9],. [M]. :,2002. [10],. [M]. :,2002. [11]. [M]. :,2002. [12],. [M]. :,2001. [13],. [M]. :,2002. [14]. [M]. :,2002. [15],,. [M]. :,1994. [16]., :,

(CIP) : /,,. :,2005.6 ISBN 7-301-09033-1...G647.38 CIP (2005) 048705 : : : : ISBN 7-301-09033-1/ C 0335 : : 100871 : / cbs.pku.edu.cn :

(CIP) : /,,. :,2005.6 ISBN 7-301-09033-1...G647.38 CIP (2005) 048705 : : : : ISBN 7-301-09033-1/ C 0335 : : 100871 :  / cbs.pku.edu.cn : (CIP) : /,,. :,2005.6 ISBN 7-301-09033-1...G647.38 CIP (2005) 048705 : : : : ISBN 7-301-09033-1/ C 0335 : : 100871 : http:/ / cbs.pku.edu.cn : ss@pup.pku.edu.cn : 62752015 62750672 62765016 : : : 890mm

More information

1996

1996 1996 CIP /. 2. 2004. 4 ISBN 7 04 014905 2 Ⅰ. Ⅱ. 1 2 3Ⅲ. Ⅳ. C913. 2 CIP 2004 016252 010 64054588 4 800 810 0598 100011 http //www. hep. edu. cn 010 82028899 http // www. hep. com. cn 1996 3 1 850 1168 1

More information

ISBN 7-81105-300-4 ( CIP) /. :, 2006. 5.......... C913. 2 CIP ( 2006) 027118 : : 410083 : 0731-8876770 : 0731-8710482 730 960 1 /16 16 291 2006 4 1 20

ISBN 7-81105-300-4 ( CIP) /. :, 2006. 5.......... C913. 2 CIP ( 2006) 027118 : : 410083 : 0731-8876770 : 0731-8710482 730 960 1 /16 16 291 2006 4 1 20 ISBN 7-81105-300-4 ( CIP) /. :, 2006. 5.......... C913. 2 CIP ( 2006) 027118 : : 410083 : 0731-8876770 : 0731-8710482 730 960 1 /16 16 291 2006 4 1 2006 4 1 ISBN 7-81105 - 300-4 / G 107 25. 00, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

<4D F736F F D20B1B1BEA9B4F3D1A7D1A7C9FAD6B0D2B5C9FAD1C4B9E6BBAEBFCEB3CCD1A7CFB0CAD6B2E12E646F6378>

<4D F736F F D20B1B1BEA9B4F3D1A7D1A7C9FAD6B0D2B5C9FAD1C4B9E6BBAEBFCEB3CCD1A7CFB0CAD6B2E12E646F6378> 北 京 大 学 大 学 生 职 业 生 涯 规 划 课 程 学 习 手 册 北 京 大 学 学 生 就 业 指 导 服 务 中 心 二 一 一 年 十 二 月 第 一 章 意 识 觉 察 成 功 其 实 和 麦 兜 的 烧 鸡 一 样, 烧 鸡 的 秘 诀 就 是 原 料 : 鸡 方 法 : 把 鸡 烧 一 烧, 而 想 要 它 好 吃 的 锦 囊 就 是 拜 托, 把 鸡 烧 得 好 一 点 人

More information

. 读 科 技 图 书 和 杂 志. 解 算 术 或 玩 数 学 游 戏. 在 实 验 室 工 作. 物 理 课. 改 良 水 果 品 种, 培 育 新 的 水 果 8. 化 学 课. 调 查 了 解 土 和 金 属 等 物 质 的 成 分 9. 几 何 课. 研 究 自 己 选 择 的 特 殊 问

. 读 科 技 图 书 和 杂 志. 解 算 术 或 玩 数 学 游 戏. 在 实 验 室 工 作. 物 理 课. 改 良 水 果 品 种, 培 育 新 的 水 果 8. 化 学 课. 调 查 了 解 土 和 金 属 等 物 质 的 成 分 9. 几 何 课. 研 究 自 己 选 择 的 特 殊 问 附 件. 霍 兰 德 职 业 倾 向 测 验 量 表 您 的 姓 名 : 本 测 验 量 表 将 帮 助 您 发 现 和 确 定 自 己 的 职 业 兴 趣 和 能 力 特 长, 从 而 更 好 地 做 出 求 职 择 业 的 决 策 如 果 您 已 经 考 虑 好 或 选 择 好 了 自 己 的 职 业, 本 测 验 将 使 您 的 这 种 考 虑 或 选 择 具 有 理 论 基 础, 或 向 您

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅲ ⅠⅡ 1 2Ⅲ Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. G CIP mm 1240mm A

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. G CIP mm 1240mm A CIP /. 2005. 1 ISBN 7-111-15618-8 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. Ⅳ. G647. 38 CIP 2004117639 22 100037 2005 1 1 1 890mm 1240mm A55. 625 2 114 00015000 15. 80 010 6899382188379646 6832629468320718 Ⅲ Ⅳ 2001 2004 115

More information

教 育 部 97 年 度 教 育 實 習 績 優 獎 示 例 彙 編 壹 實 習 輔 導 理 念 目 前 國 小 教 師 職 場 幾 呈 飽 和 狀 態, 新 進 教 師 想 要 求 得 一 個 正 式 的 教 師 職 缺 是 難 上 加 難, 因 此 對 於 一 個 初 出 校 門, 即 將 進

教 育 部 97 年 度 教 育 實 習 績 優 獎 示 例 彙 編 壹 實 習 輔 導 理 念 目 前 國 小 教 師 職 場 幾 呈 飽 和 狀 態, 新 進 教 師 想 要 求 得 一 個 正 式 的 教 師 職 缺 是 難 上 加 難, 因 此 對 於 一 個 初 出 校 門, 即 將 進 基 隆 市 立 東 光 國 民 小 學 張 天 惠 - 基 隆 市 立 東 光 國 民 小 學 張 天 惠 師 資 生 經 歷 過 師 資 培 育 的 養 成 課 程 後, 隨 即 邁 入 另 一 更 精 華 更 讓 人 充 滿 悸 動 與 驚 嘆 的 戰 場, 以 往 所 受 的 種 種 訓 練 所 練 就 的 種 種 功 夫 所 習 得 的 種 種 知 識, 將 化 為 笑 淚 交 織 的 舞

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP www. economyph. com com A

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F CIP www. economyph. com com A CIP /. 2005. 1 ISBN 7-5017 - 6780-7 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F713. 50-49 CIP 2004 122389 037 3 www. economyph. com barbarian80@sina. com A5 7 140 2005 1 1 2005 1 1 ISBN 7-5017 - 6780-7 /F5405 22. 80 68359418 68319282

More information

CIP /. 2004. 3 ISBN 7-210 - 03261-4 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. - Ⅳ. K826. 2 CIP 2004 007681 2005 10 1 2005 10 1 850 1168 1 /32 4. 5 100 1-5000 ISBN 7-210 - 03261-4 /K 409 10. 00 47 1 330006 6898827 6898893

More information

(CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :0

(CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :0 (CIP) /. :,2004 ISBN7 5045 4425 6 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 2 Ⅳ D922 519 CIP (2004) 007269 ( 1 :100029) : 787 960 32 1 625 30 2004 2 1 2004 2 1 : :4 00 :010 64929211 :010 64911190 :htp://www.clas.com.cn 010 64911344 ( )(1953

More information

ⅠⅡⅢ Ⅳ

ⅠⅡⅢ Ⅳ ⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Γ г? Ν? л ?ε пυε ι?ε п ε ι 1 2 2

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C CIP / ISBN /C27

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C CIP / ISBN /C27 CIP /. - 2005. 6 ISBN 7-80171 - 638-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 032881 1 100007 787 1092 1 /16 2005 5 1 2005 5 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8 /C27 998. 00 1 1075 1075 1075 1076 1076 1077 1077 1078

More information

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007) : : 45 : :(010) ( ) (010) ( ) :(010)

(CIP) / : ISBN Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007) : : 45 : :(010) ( ) (010) ( ) :(010) (CIP) / : 2007 7 ISBN978-7-5008-3846-3 Ⅰ Ⅱ 1 2 3 Ⅲ Ⅳ C913 8 CIP (2007)049208 : : 45 :100011 :(010)62350006 ( ) (010)62379038 ( ) :(010)62045450 62005042 ( ) : htp ://www wp-china com : : :20077 1 :20077

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ~ 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ~ 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ~ 46 47 ~ ~ 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 3 Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 1

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

20集团人力资源系统培训

20集团人力资源系统培训 土 地 获 取 与 政 府 关 系 处 理 土 地 获 取 与 政 府 关 系 处 理 授 课 讲 师 : 苏 柏 垣 ( 副 总 裁 ) 课 程 收 益 : 1 解 析 土 地 获 取 过 程 中 应 关 注 的 重 点 问 题, 保 证 土 地 的 前 期 工 作 顺 利 进 行 ; 2 提 示 若 干 土 地 获 取 过 程 中 易 犯 的 错 误, 举 一 反 三 ; 3 如 何 与 政 府

More information

CIP /. - 2005. 8 ISBN 7-80171 - 638-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. C933. 2 CIP 2005 032885 1 100007 787 1092 1 /16 2005 8 1 2005 8 1 1-3000 ISBN 7-80171 - 638-8 /C 27 998. 00 1 1426 1426 1426 1430 1451 1451 1455 1457

More information

ⅠⅡ1 2 3Ⅲ1 2 3 Ⅳ 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀 耀耀耀耀耀耀耀耀

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ Ⅳ. H CIP E - mail yeah. net www. h CIP /. - 2006. 1 ISBN 7-80699 - 574-9 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... Ⅲ. - - - Ⅳ. H152. 3 CIP 2005 114427 6 150040 0451-82159787 E - mail hrbcbs @ yeah. net www. hrbcbs. com 787 1092 1 /16 23. 25 400 2006 1 1 2006

More information

CIP /. 2003. 8 ISBN 7-5035-2780-3 Ⅰ. Ⅱ. 2 Ⅲ. - - Ⅳ. D26. 42 CIP 2003 067260 00 00 62805800 00 6280586 0009 www. dxcbs. net 2003 8 2003 8 850 68 /32 8. 625 26 8000 4. 00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

(CIP) / : 006 7 ISBN7 5035 3487 7 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ A8 69 CIP (006) 06383 : 00 :(00)6805800 ( ) (00)680586 ( ) :0009 :www.dxcbs.net 006 7 006 7 :787 960 /6 : 5 :365 :-5000 :8 00 95 98 9 ( ) 99 6 993 6 996 998 999

More information

CIP /. - ISBN 7-5036 - 3463-4 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - Ⅳ. D920. 9 CIP 2002 041211 / 100073 / info@lawpress. com. cn / 010-63939796 / www. lawpress. com. cn / 010-63939622 / 100073 / law@lawpress. com. cn rpc8841@sina.

More information

标题

标题 ( ) 2007-09 38.00 7 ( ) 2007-09 48.00 8 ( ) ( ) 2007-09 42.00 17 ( ) ( ) 2007-09 38.00 18 ( ) ( ) 2010-06 58.00 73 ( ) 2008-01 28.00 29 ( ) 2010-07 38.00 75 ( ) 2010-01 48.00 67 ( ) 2010-01 38.00 62 (

More information

ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ

ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ ⅠⅡ 1 2Ⅲ 1 2 Ⅳ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ~ ~ Ⅰ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

More information

%& %%%%%%%%%%%%%%%% & %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% ( ) %%%%%%%%%%%%%%%%% * +%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%& %%%%%%%%%%%%%%%% & %%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%% ( ) %%%%%%%%%%%%%%%%% * +%%%%%%%%%%%%%%%%%% &, %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% &( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CIP 50 100 2004 3 ISBN7-5017-6343-7 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ F712 CIP 2004 012196 100037 3 www.economyph.com 68319114 13501108194 165 2401 19 875 380 20044 1 20044 1 00015000 ISBN7-5017-6343-7 F5104 33 00 68359418 68319282

More information

2003 2003 7 1 9 16 27 42 47 52 59 65 70 76 79 82 86 95 99 105 110 117 122 127 132 140 144 149 153 160 165 170 175 181 186 190 194 198 2 204 207 211 217 224 234 3 CIP /. 2003. 10 ISBN 7-81067-519-2 Ⅰ. Ⅱ.

More information

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313030312D3130BFB3BDECB671AAEDB4FAC5E7B5B2AA47A4C0AA52BB50B8D1C4C03132>

<4D6963726F736F667420506F776572506F696E74202D20313030312D3130BFB3BDECB671AAEDB4FAC5E7B5B2AA47A4C0AA52BB50B8D1C4C03132> 興 趣 量 表 測 驗 結 果 分 析 與 解 釋 內 湖 高 中 輔 導 室 我 的 生 涯 願 景 測 驗 目 的 如 何 協 助 我 選 組 量 表 的 理 論 基 礎 與 內 涵 如 何 解 讀 分 數 興 趣 量 表 說 明 興 趣 量 表 施 測 的 目 的 興 趣 量 表 所 提 供 的 特 質 描 述, 可 以 讓 我 們 多 瞭 解 自 己 的 個 性 興 趣 量 表 提 供 的

More information

CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294

CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294 CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-18154-9 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. Ⅳ. F299. 233 CIP 2005 152390 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 8 271 010 68326294 2005-11 - 22 Ⅲ 2005 Ⅳ 22 Tom Hopkin Ⅴ 7 Ⅵ Ⅶ 2005 7 23 Ⅷ 1 1. 2. 3. 4. 5.

More information

( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( )

( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) ( CIP) : /,. :, 2003.10 ISBN 7-81079 - 314-4.... F127 CIP (2003) 092358 : : : (8620) 85226521 85226593 85221601 (8620) 85225284 85228291 85220602 ( ) : (8620) 85221583 ( ) 85223774 ( ) : 510630 : http:

More information

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ1 2 Ⅲ Ⅳ ! " # $

More information

CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000

CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000 CIP /. 2004 ISBN 7-80207 - 092-9 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F713. 3 CIP 2004 123398 8 11 01051915602 100038 787mm 960mm/16 18. 25 260 2004 12 1 2004 12 1 15000 ISBN 7-80207 - 092-9 /F85 38. 00 2 01068022974 100836

More information

9l1.s92

9l1.s92 客 家 文 丛 客 家 之 子 林 碧 红 主 编 谭 元 亨 编 著 黎 娟 华 南 理 工 大 学 出 版 社 广 州 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 客 家 之 子 / 谭 元 亨, 黎 娟 等 编 著. 广 州 : 华 南 理 工 大 学 出 版 社, 2006 畅 1 ( 客 家 研 究 文 丛 客 家 与 梅 州 书 系 ) ISBN 7 5623 2292 9 Ⅰ. 客 Ⅱ.

More information

,,,,,,, : , (CIP) /,,. :, ( ) ISBN F CIP (2004) : : /

,,,,,,, : , (CIP) /,,. :, ( ) ISBN F CIP (2004) : :  / ,,,,,,, : 010-62782989 13901104297 13801310933, (CIP) /,,. :,2004.8 ( ) ISBN 7-302-08602-8... - - -.F272.92-62 CIP (2004) 041531 : : http:/ / www.tup.com.cn : 100084 : 010-62770175 : 010-62776969 : : :

More information

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN :

( CIP ) /. - :, ( ) ISBN , -. K CIP ( 1999 ) * ( 6 ) : * ISBN : ( CIP ) /. - :, 1999.10 ( ) ISBN 7-200 - 03791-5..., -. K892. 41 CIP ( 1999 ) 32680 * ( 6 ) : 100011 * 199 1 199 1 ISBN : 1997 2 10, :, :,,,,,,,,,,,, 1984,,,,,,, 1 ,,?,, 2 ( 1 ) ( 3 ) 1. ( 3 ) 2. ( 7 )

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( ) ( CIP) / - :, 2004. 9 ISBN 7-5063 - 3081-4 - - I247. 5 CIP ( 2004) 097756 : : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) E - mail: 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) wrtspub@ public. bta. net.

More information

? 2006 CIP 2006. 9 ISBN 7-81084 - 926-3 /. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - - Ⅳ. F812. 424 CIP 2006 085590 217 116025 041184710523 041184710711 http www. dufep. cn

? 2006 CIP 2006. 9 ISBN 7-81084 - 926-3 /. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - - Ⅳ. F812. 424 CIP 2006 085590 217 116025 041184710523 041184710711 http www. dufep. cn ? 2006 CIP 2006. 9 ISBN 7-81084 - 926-3 /. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. - - Ⅳ. F812. 424 CIP 2006 085590 217 116025 041184710523 041184710711 http www. dufep. cn dufep @ dufe. edu. cn 148mm 210mm 171 14 000 6 3 /8 2006 9

More information

香 港 遊 樂 場 協 會 理 想 校 園 支 援 計 劃 1 講 座 目 的 發 掘 子 女 的 個 性 興 趣 和 能 力 培 養 子 女 建 立 正 確 的 人 生 觀 2 訪 問 家 長 時 間 請 家 長 用 心 想 一 想 仔 細 諗 一 諗 : (1) 你 最 想 子 女 將 來 成 為 一 個 怎 樣 的 人? (2) 你 期 望 子 女 將 來 做 甚 麼 工 作? (3) 你 想

More information

<D5FDCEC42E733932>

<D5FDCEC42E733932> 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 与 考 场 / 张 克 敏, 兰 燕 主 编. 重 庆 : 西 南 师 范 大 学 出 版 社,2003.10 ISBN 7 唱 5621 唱 2973 唱 8 Ⅰ 畅 畅 畅 畅 Ⅱ 畅 1 张 畅 畅 畅 2 兰 畅 畅 畅 Ⅲ 畅 文 课 高 中 教 材 Ⅳ 畅 G634 畅 341 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2003)

More information

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810

(CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 810 (CIP) :, 2003 ISBN 7 81010 715 1 /...........R151.2 CIP (2002) 105855 ( 530 200032) 850 mm1168 mm 1/ 32 11.25 283 1 4 100 2003 4 1 2003 4 1 ISBN 7 81010 715 1/ R680 22.00 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

More information

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) :

CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-80702 - 188-8..........K.23 CIP (2006) 080136 :960 640mm 1/ 16 : 55 :1080 2006 3 2 1 :5000 ISBN 7-80702 - 188-8/ K 23 ( 3 ) : 260.00 ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 3 ) ( 4 ) (

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : (CIP) / :, 2006.3 ISBN 7-5385 - 2026-0..........I222 CIP (2006) 021873 :8501168mm 1/ 32 :200 :3000 2006 1 2 : 2000 ISBN 7-5385 - 2026-0/ I393 :498.00 ( 22 ) : : : ,,,,,,,,,,, : 7 8, 8 8, 8 9, 9 10

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP). :, 2006 ISBN 7-224-07586-8... ( ). E289. 413 - - CIP (2006) 022989 ( 147 : 710003) 787mm 1092mm 16 29 24 650 2006 3 1 2006 3 1 1 1000 ISBN 7-224-07586-8 E 57 128.00 ISBN 7-224-07586-8 E 57 : 128.00

More information

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3

( CIP ) /. :, 2003 ISBN I247.5 CIP (2003) : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN :3 ( CIP ) /. :, 2003 ISBN 7-80647 - 579-6......... - -. I247.5 CIP (2003) 121754 : : : ( 310 ) : : : mm mm 1/ 32 : : : :1 - : ISBN7-7 - 80647-579 - 6 :330006 (, ) ,,,,, ;,,,,,,,, 1 ,,,,, ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?,?,?,,

More information

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 Ⅰ Ⅱ12Ⅲ Ⅳ ~ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2

More information

21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, ISBN X... - : -. F CIP ( 2005 ) : ( 17, ) :

21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, ISBN X... - : -. F CIP ( 2005 ) : ( 17, ) : 21 21 16 () () () (),, :,,,,,,,,,,,, (CIP) /,. :, 2005. 8 21 ISBN 7-5623 - 2235 - X... - : -. F234. 4 CIP ( 2005 ) 073164 : ( 17, 510640) : 020-87113487 87111048 ( ) E - mail : scut202@ scut. edu. cn ht

More information

台北縣田媽媽經營班行銷策略之研究

台北縣田媽媽經營班行銷策略之研究 台 北 縣 田 媽 媽 經 營 班 行 銷 策 略 之 研 究 研 究 論 文 台 北 縣 田 媽 媽 經 營 班 行 銷 策 略 之 研 究 蘇 寄 萍 摘 要 本 研 究 調 查 台 北 縣 土 城 市 瑞 芳 地 區 八 里 鄉 三 芝 鄉 石 門 鄉 等 5 個 農 會 田 媽 媽 經 營 班 為 對 象 調 查 基 本 資 料 結 果 : 田 媽 媽 經 營 班 參 與 經 營 人 數 石

More information

(1 ) (10) (21) (32) (41) (53) (62) (74) (84) (93) (103) (115) (126) (137) (151) (161) (170) (183) (194) (208) 1

(1 ) (10) (21) (32) (41) (53) (62) (74) (84) (93) (103) (115) (126) (137) (151) (161) (170) (183) (194) (208) 1 (CIP) / () ;. 2. : 2008 4 ISBN978 7 5411 2690 1 Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ - - - Ⅳ I242 4 CIP (2008)043523 犎 犗 犖 犌 犔 犗 犝 犕 犈 犖 犌 ISBN978 7 5411 2690 1 787mm 1092mm 1/32 216 9 25 20085 1 20085 1 ( 2) (028)86259285[ ] (028)86259303

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 2 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 1 1 5 6 7 8 10 1 2 1 2 11 12 1 1 13 14 1 1 15 16 1 1 1 17 2 3 18 4 19 20 21 1 1 22 1 1 23 1 1 24 25 1 2 3 1 2 3 26 1 2 1 2 27 1 1 29 30 31 ~ 32 1 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 33 ~

More information

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.

(CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11. ( ) (CIP) /.:, 2005.11 ISBN 7 81010 916 2..........R289.6 CIP (2005) 127113 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn ) (1200 201203 ) 850 mm1 168 mm 1/ 32 11.5 290 4 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5

(CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 : : : ( ) (CIP) /. :,2005. 9 ISBN 7 81010 902 2..........R289 CIP ( 2005) 089314 ( ht tp: / / www. tcmonline. com. cn) ( 1200 201203) 850 mm 1168 mm 1/ 32 33.5 1 223 1 2 100 2005 9 1 2005 9 1 ISBN 7 81010

More information

untitled

untitled ( CIP) / - :, 2004. 9 ISBN 7-5063 - 3080-6 - - I247. 5 CIP ( 2004) 097080 : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) E - mail: 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) wrtspub@ public. bta. net. cn

More information

(CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198

(CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198 (CIP) /. : 2005 12 ISBN7 81093 344 2 Ⅰ... Ⅱ... Ⅲ 1 2 Ⅳ 1F427 54-532F127 54-53 CIP (2005) 149600 2005 12 1 193 230009 :0551 2903038 :0551 2903198 www.hfutpress.com.cn E mail press@hfutpress.com.cn ISBN7

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. D CIP mm 1168mm 1/

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ Ⅲ. Ⅳ. D CIP mm 1168mm 1/ 2 0 0 5 CIP /. 2005.12 ISBN 7-225 - 02725-5 Ⅰ.... Ⅱ. 1... 2... 3... Ⅲ. Ⅳ. D924.304 CIP 2005 144511 10 810001 0971 6143426 0971 6143516 6123221 850mm 1168mm 1/32 9 190 2005 12 1 2005 12 1 1-1000 ISBN 7-225

More information

表 A2 增調系科畢業生之工作檢核表

表 A2 增調系科畢業生之工作檢核表 第 一 節 簡 介 壹 使 命 本 系 之 使 命 為 兼 顧 倫 理 道 德 的 自 我 要 求 與 社 會 責 任 的 使 命 感, 在 同 時 考 量 管 理 理 論 與 產 業 實 務 前 提 下, 培 養 學 生 成 為 具 備 創 新 專 業 誠 信 謙 卑 的 優 秀 經 營 管 理 專 業 人 才 貳 定 位 為 配 合 國 家 建 設 及 發 展 產 業 現 況, 本 系 目 標

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf [ ] ( CIP) /. - :, 2004. 6 ISBN7-5063 - 2996-4... - -. I227 CIP (2004) 054743 : : : : : : 10 : 100026 : 86-10 - 65930756 ( ) 86-10 - 65004079 ( ) 86-10 - 65389299 ( ) E - mail: wrtspub@public. bta. net.

More information

(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6

(CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-6 ) ( ) (CIP) :. :, 2004 ( ) ISBN 7-5045 - 4705-0... - -. TS974.2 CIP (2004) 102047 ( 1 : 100029) : * 787 1092 16 6.75 167 2004 9 1 2004 9 1 : : 11.00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http: www. class. com.

More information

? 2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP cn U

? 2004 CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP cn U XINBIAN CHENGBEN KUAIJI SHIXUN DALIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRESS ? 2004 CIP /. 2. 2004.8 ISBN 7-5611-2145-8 Ⅰ. Ⅱ. 1 2Ⅲ. Ⅳ. F230 CIP 2002 059631 116024 0411-84708842 0411-84701466 0411-84707961 E-mail

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm 1092 mm 1/

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm 1092 mm 1/ (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 896 4..........R247.1 CIP (2005) 057727 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 10.125 220 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN 7 81010

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 910 3.......... R247.1 TS927.161 CIP (2005) 105125 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 8.375 182 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / :,2006.2 ISBN 7-204 - 04505 - X..........I106 CIP (2006)015695 * (20 ) : 8501168 1/ 32 :400 : 4800 2006 2 2 2006 2 1 :3000 ISBN 7-204 - 04505 - X/ I810 (38 ) : 998.00 26, 26 38, 10 20, ;, 18

More information

11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 () ( 1991 6) 16 () ( 2004 62) 17 ( 2004 62) 18 ( 1996 29) 19 ( 2004 62) 20 ( 21 2006 35) 22 ( 2004 62

11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 () ( 1991 6) 16 () ( 2004 62) 17 ( 2004 62) 18 ( 1996 29) 19 ( 2004 62) 20 ( 21 2006 35) 22 ( 2004 62 1 59 1 ( 1997 37) 2 ( 2005 22 ) ( 2006 28) 3 ( 2011 41) ( 2012 20) 4 ( 2004 62) ( 5 2000 063) ( 6 2010 15) ( 7 24) 8 ( 1997714 ) 9 ( 466) 10 ( 250 ) 3 11 ( 22) 12 ( 22) 13 22) 14 ( 2004 62) ( 426) 15 ()

More information

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn

CIP / ISBN Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ Ⅳ. F12-53 CIP ISBN /F http / /cbs. pku. edu. cn CIP /. 2005. 9 ISBN 7-301 - 08080-8 Ⅰ. Ⅱ. Ⅲ. 1-2 - - Ⅳ. F12-53 CIP 2004 106404 ISBN 7-301 - 08080-8 /F 0954 205 100871 http / /cbs. pku. edu. cn em@pup. pku. edu. cn 62752015 62750672 62752926 82350640

More information

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F270 CIP mm 1400mm B

CIP / ISBN Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F270 CIP mm 1400mm B CIP /. 2006. 1 ISBN 7-111-17994-3 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ. F270 CIP 2005 141853 22 100037 2006 1 1 1 1000mm 1400mm B5 5. 125 1 132 010 68326294 21 Ⅲ 10 2005 11 Ⅳ 1. 1 2. 13 3. 25 4. 36 5. 47 6. 55 7. 70 8. 77

More information

文獻回顧0313

文獻回顧0313 4-1 200 4000 85.11.26 4-2 108 109 1. - 4-3 - 2. 3. 4. 104 89.2.13 4-4 SWOT SWOT 133 800 650 88.11.7 4-5 SWOT (Strength) (Opportunity) (Weakness) (Threat) 4-6 OEM ODM 4-7 6550 1 19 24 14.2 17 21 IMD 46

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2?

Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? ? Ⅰ Ⅱ Ⅲ1 2 Ⅳ1 2? 1 7 1 2 7 2 8 3 3 3 3 4 4,4 4 9 5 5 5 5 6 6 6 6 8 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 1 11 12 12 12 12 21 13 13 13 13 14 24 14 14 25 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 23

More information

CIP. 2005 11 ISBN7 5007 7728 0 Ⅰ.... Ⅱ.1...2... Ⅲ. G. 1548~1600 - - Ⅳ.B503 923-49 CIP 2005 076956 BULUNUO 21 100708 010 64035735 010 64012262 010 84037667 010 64032266 8269 http www.ccppg.com.cn E mail

More information

P P

P P 1-1 ---------------------------------------------------------------------P.1 1-2 ------------------------------------------------------P.1 1-3 ---------------------------------------------------------------P.1

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FABCCABEADBCC3D3EBC3B3D2D7D7D4C6C0B1ED20373131B4F2D3A1B0E6206F6B>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B9FABCCABEADBCC3D3EBC3B3D2D7D7D4C6C0B1ED20373131B4F2D3A1B0E6206F6B> 江 苏 省 独 立 学 院 专 业 建 设 抽 检 自 评 表 学 院 名 称 东 南 大 学 成 贤 学 院 专 业 名 称 国 际 经 济 与 贸 易 专 业 负 责 人 冯 伟 徐 力 行 联 系 电 话 18912958203 电 子 信 箱 weifeng717719@126.com 学 院 网 址 http://cxxy.seu.edu.cn 江 苏 省 教 育 评 估 院 印 制 二

More information

Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ ~ Ⅲ μ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1

More information

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : :

(CIP) : /. :, 2004 ISBN T S CIP (2004) (1 : ) : * : : : (CIP) : /. :, 2004 ISBN 7 5045 4510 4.... T S974. 2 CIP (2004) 044759 (1 : 100029 ) : * 787 1092 16 8. 25 176 2004 6 1 2004 6 1 : : 15. 00 : 010 64929211 : 010 64911190 : http: / / www. class. com. cn

More information

(CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-649

(CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-649 (CIP) /. :, 2003. 7 ISBN 7-5045-4046-3... -. F249. 20 CIP (2003) 051094 ( 1 : 100029) : * 850 1168 32 7. 75 159 2003 7 1 2003 7 1 : : 15. 00 : 010-64929211 : 010-64911190 : http :/ / www.class.com.cn :

More information

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm

(CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN R247.1 TS CIP (2005) ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( ) 787 mm (CIP) /. :,2005 ( /, ) ISBN 7 81010 907 3.......... R247.1 TS972.161 CIP (2005) 105141 ( ht tp : / / www. tcmonline. com. cn ) ( 1200 201203 ) 787 mm 1092 mm 1/ 32 10 217 1 4 100 2005 11 1 2005 11 1 ISBN

More information

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20

( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 20 2 ) ( CIP) /. :, 2003 ISBN 7 81010 776 3.......... R24 65 CIP ( 2003) 102280 ( 2 ) 1200 ( 201203) 850 mm 1168 mm 1 /16 30. 5 881 5 301 10 400 2003 12 2 2003 12 3 ISBN 7 81010 776 3 / R 739 64. 00 ( ) )

More information

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1

( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 1 ) ( ) 182 ( CIP) /,. 2. :, 2005 ISBN 7-81078 -596-6............ - - -. F842. 3 CIP ( 2005) 141447 2005 ( ) : 12 : 100029 : http: / / www. uibep. com : 140mm 203mm 16 401 2006 1 2 2006 1 1 ISBN 7-81078-

More information

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ 1 2 Ⅲ Ⅳ 1 2 3 4 2 ~ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 20 1 ~ 21 1 22 1 23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 ~ 31 1 32 1 33 1 34 1 35 ~ 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40 1 41 ~ 1 42 1 43 1 44

More information

(CIP), ISBN /. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ H152 3 CIP (2008) htp//www.gxpph.cn 710mm 990mm 1/ ISBN978 7

(CIP), ISBN /. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ H152 3 CIP (2008) htp//www.gxpph.cn 710mm 990mm 1/ ISBN978 7 (CIP),2008 9 ISBN978 7 219 06203 6 /. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ H152 3 CIP (2008) 068523 6 530028 htp//www.gxpph.cn 710mm 990mm 1/16 15 170 2008 9 1 2008 9 1 ISBN978 7 219 06203 6/H 63 23 80 1 (1) (1) (1) (10) (13) (13)

More information

标题

标题 陕西蓝皮书 社会 陕西省大学毕业生就业创业研究报告 尹小俊 近年来, 陕西的大学毕业生的规模不断扩大, 同时往年未就业的毕业生人 数逐年累积, 最终形成了一支庞大亟需就业的群体 而当前国际金融危机的突 发和蔓延, 直接冲击了作为吸纳大学生就业的用人主体 企业, 这些因素的 叠加使得本已十分紧张的就业形势进一步严重 本文立足于陕西省经济社会发 展实际, 密切关注全国范围的影响就业变化的各种因素, 围绕陕西省大学毕业

More information

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :

( CIP) /,. :, 2004 ISBN K828.2 CI P ( 2004 ) ( ) : : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 : ( CIP) /,. :, 2004 ISBN 7-313 - 03771-6............. K828.2 CI P ( 2004 ) 057767 ( 877 200030 ) : 64071208 : :890mm 1240mm 1/ 32 : 5.5 : 16 :157 2004 6 1 2004 6 1 :1-20 000 ISBN7-313 - 03771-6/ K 021 :15.00

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 健 康 是 磨 出 来 的 / 桂 常 青 等 编 著. 广 州 : 广 东 科 技 出 版 社,2009.11(2011.3 第 2 版 ) ISBN 978-7-5359-5176-2 Ⅰ. 健 Ⅱ. 桂 Ⅲ. 食 物 养 生 Ⅳ. R247.1 中

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 健 康 是 磨 出 来 的 / 桂 常 青 等 编 著. 广 州 : 广 东 科 技 出 版 社,2009.11(2011.3 第 2 版 ) ISBN 978-7-5359-5176-2 Ⅰ. 健 Ⅱ. 桂 Ⅲ. 食 物 养 生 Ⅳ. R247.1 中 毒 药 攻 邪 作 五 谷 为 养 作 五 果 为 助 作 五 畜 为 益 作 五 菜 为 充 作 气 味 合 而 服 之 作 以 补 精 益 气 坐 黄 帝 内 经 素 问 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 健 康 是 磨 出 来 的 / 桂 常 青 等 编 著. 广 州 : 广 东 科 技 出 版 社,2009.11(2011.3 第 2 版 ) ISBN 978-7-5359-5176-2

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf ( CIP ) / : 2006.2 ISBN 7-80702 - 295-7..........I.40 CIP (2006)080154 :8501168mm 1/ 32 : 110 :2900 2006 3 1 :5000 ISBN 7-80702 - 295-7/ I40 : 380.00 ,,,,,,,,,,,,, : ;, ;, :,,, 2006 2 ( 1 ) ( 5 ) (12 )

More information

(CIP /. :,2007.1 ISBN978 7 5427 3600 0/G 924 Ⅰ.... Ⅱ.... Ⅲ. Ⅳ.Z228.2 CIP (2006 132246 ( 832 200070 htp://www.pspsh.com 890 1240 1/24 7 1 6 140000 2007 1 2007 1 1 ISBN978 7 5427 3600 0/G 924 :20.00 ,,,,,,,,

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

1800-1920 1920-1930 1930-1950 1950-1990 1990- Producti Distribution) on) SOG O 7- Elev en 60~7 0 70 75 80 78 75 75 80 85 47 58 63 65 68 72 73 71 80 (70 W. D. C 30) W. D. C T. D. C T. D. C

More information

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

More information

( CIP) ISBN 7-5624-2088-2 /. :, 2000. 7......... ( ) - ( ) -. B848 C913. 2 CIP ( 2000) 26245 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400044 : ( 023 ) 65102378 6

( CIP) ISBN 7-5624-2088-2 /. :, 2000. 7......... ( ) - ( ) -. B848 C913. 2 CIP ( 2000) 26245 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400044 : ( 023 ) 65102378 6 ) ( CIP) ISBN 7-5624-2088-2 /. :, 2000. 7......... ( ) - ( ) -. B848 C913. 2 CIP ( 2000) 26245 ( ) : : : : * : : 174 ( A ) : 400044 : ( 023 ) 65102378 65105781 : ( 023 ) 65103686 65105565 : http: / /www.

More information

战神(上).doc

战神(上).doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 龙 的 天 空 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 孙 健 李 文 雅 责 任 印 制 : 刘 志 恒 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 战 神 / 秋 凡 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.8 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6388-0 Ⅰ. 战 Ⅱ. 秋 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当

More information

灵魂战记.doc

灵魂战记.doc 项 目 策 划 : 阎 安 丛 书 统 筹 : 白 羽 工 作 室 责 任 编 辑 : 阎 安 特 约 编 辑 : 朱 俊 飞 李 婷 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 灵 魂 战 记 / 何 子 丘 著. 北 京 : 海 洋 出 版 社,2005.1 ( 幻 城 系 列 ) ISBN 7-5027-6191-8 Ⅰ. 灵 Ⅱ. 何 Ⅲ. 科 学 幻 想 小 说 中 国 当 代 Ⅳ.I247.5

More information

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP

图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 鼓 励 孩 子 100 金 句 刘 超 平 等 / 编 著 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 鼓 励 孩 子 100 金 句 / 刘 超 平 等 编 著. - 北 京 : 金 城 出 版 社,2006.1 ISBN7-80084-748-9 Ⅰ. 鼓 Ⅱ. 刘 Ⅲ. 家 庭 教 育 - 语 言 艺 术 Ⅳ.G78 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 (2005) 第 120711

More information

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D

( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D : ( CIP ) 2003. - :, 2003.1 ISBN 7-5014 - 2617-1... - - - - -.D926.13 CIP (2001)086873 2003 7871092 16 15.75 196 2003 1 1 2003 1 1 ISBN 7-5014 - 2617-1D1240 : 30.00 ,, :,,, ;,,, ;,,, ;,,,,,, 2003 1 ),,

More information

Ps22Pdf

Ps22Pdf : : ( CIP).,. :, 2000. 4 ISBN 7-5371- 3677-7............ - - - - - -. I211 CIP ( 2000) 08781 ( 100 : 830001) 850 1168 32 1100 35000 2000 4 1 2000 4 1 : 1 2000 ISBN7 5371 3677 7/ I 1347 : 3988 00 ,, ( )

More information

未命名-14

未命名-14 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 偷 袭 珍 珠 港 山 本 五 十 六 传 [ 日 ] 阿 川 弘 之 著 张 承 译 时 代 文 艺 出 版 社 图 书 在 版 编 目 (CIP) 数 据 20 世 纪 军 政 巨 人 百 传 宋 长 琨 主 编, 长 春 : 时 代 文 艺 出 版 社,2001.12 ISBN 7-5387 -1629-7 Ⅰ. 20. Ⅱ. 宋. Ⅲ. 军 政 人 物

More information

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-

( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601- ( CIP ) /,. - :,2005.10 ISBN 7-5601-3285-5............ - - - - - -.K878.2 CIP (2005) 077921 : : ( ) ( 421 ) : 8801230 1/ 32 : 6.125 : 154 ISBN 7-5601-3285-5 2005 10 1 2005 10 1 : 1-1000 : 12.00 ,,,, 1995

More information

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2

(CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 (CIP) /.:, 1998.6(2001.11 ) ISBN 7 5338 2936 0..........I207.2 CIP (2001)080091 (347 310006) ( ) 8501168 1/ 32 13 2 299000 12013770 1998 6 1 2001 11 2 ISBN 7 5338 2936 0/ G2913 : 18.00 1 5 5 14 25 33 34

More information

内页.FIT)

内页.FIT) 图 书 在 版 编 目 渊 CIP 冤 数 据 / 何 德 强 著. 要 天 津 院 百 花 文 艺 出 版 社 袁 2012.12 渊 文 心 藏 趣 丛 书 冤 ISBN 978-7-5306-4954-5 玉. 噎 域. 何 噎 芋. 长 篇 小 说 - 中 国 - 当 代 郁.1569.868 中 国 版 本 图 书 馆 CIP 数 据 核 字 渊 2012 冤 第 999689 号 书 名

More information

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0

(CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (0 (CIP) / : 2006 8 ISBN7 218 05313 0 Ⅰ Ⅱ Ⅲ (1466 1560) - Ⅳ B248 99 CIP (2006)077534 850 11681/32 5 3 200 20068 120068 1 ISBN7 218 05313 0/B 190 20 00 (020 83795749) ( : ) 2 (1466) 40 ( ) 16 27 29 40 63

More information