2 Java 语 言 程 序 设 计 教 程 简 单 性 Java 语 言 的 语 法 与 C 语 言 和 C++ 语 言 很 接 近, 使 得 大 多 数 程 序 员 很 容 易 学 习 和 使 用 Java 另 一 方 面,Java 丢 弃 了 C++ 中 很 少 使 用 的 很 难

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "2 Java 语 言 程 序 设 计 教 程 1.2.1 简 单 性 Java 语 言 的 语 法 与 C 语 言 和 C++ 语 言 很 接 近, 使 得 大 多 数 程 序 员 很 容 易 学 习 和 使 用 Java 另 一 方 面,Java 丢 弃 了 C++ 中 很 少 使 用 的 很 难"

Transcription

1 第 1 章 Java 概 述 Java 的 诞 生 Java 的 特 点 Java 开 发 环 境 安 装 与 配 置 创 建 并 运 行 一 个 简 单 的 Java 程 序 Java 语 言 是 当 今 计 算 机 软 件 行 业 中 最 热 门 的 网 络 编 程 语 言, 以 Java 为 核 心 的 芯 片 技 术 编 译 技 术 数 据 库 连 接 技 术, 以 及 基 于 企 业 级 应 用 的 J2EE 技 术 得 到 了 迅 猛 的 发 展 Java 的 应 用 已 经 深 入 到 我 们 生 活 的 每 一 个 角 落 1.1 Java 的 诞 生 Java 的 发 展 历 史, 可 追 溯 到 1990 年 当 时 Sun 公 司 为 了 发 展 消 费 性 电 子 产 品 而 进 行 了 一 个 名 为 Green 的 项 目 计 划 该 计 划 负 责 人 是 James Gosling 起 初 他 以 C++ 来 写 一 种 嵌 入 式 程 序, 可 以 放 在 烤 面 包 机 或 PAD 等 小 型 电 子 消 费 设 备 的 芯 片 上, 使 得 机 器 更 智 能 但 他 发 现 C++ 并 不 适 合 完 成 这 类 任 务! 因 为 C++ 有 个 缺 点, 就 是 C++ 只 能 针 对 特 定 的 操 作 系 统 和 CPU 芯 片 进 行 编 译 这 样 一 来, 一 旦 电 子 设 备 更 换 了 操 作 系 统 或 CPU 芯 片 就 不 能 保 证 原 程 序 正 确 运 行, 可 能 程 序 员 需 要 修 改 程 序 并 针 对 新 的 操 作 系 统 或 CPU 芯 片 重 新 进 行 编 译 为 了 解 决 遇 到 的 问 题, Gosling 决 定 要 发 展 一 种 新 的 语 言, 来 解 决 C++ 的 潜 在 性 危 险 问 题, 这 个 语 言 名 叫 Oak(Green 小 组 成 员 公 司 楼 外 有 一 棵 橡 树 ) Oak 是 一 种 可 移 植 性 语 言, 也 就 是 一 种 平 台 独 立 语 言, 能 够 在 各 种 操 作 系 统 各 种 CPU 芯 片 上 运 行 1994 年,Oak 技 术 日 趋 成 熟, 这 时 网 络 正 开 始 蓬 勃 发 展 Oak 研 发 小 组 发 现 Oak 很 适 合 作 为 一 种 网 络 程 序 语 言 因 此 发 展 了 一 个 能 与 Oak 配 合 的 浏 览 器 WebRunner, 后 更 名 为 HotJava, 它 证 明 了 Oak 是 一 种 能 在 网 络 上 发 展 的 程 序 语 言 由 于 已 经 有 一 种 计 算 机 语 言 的 名 字 叫 Oak, 且 被 注 册 最 后, 工 程 师 们 便 想 到 以 自 己 常 享 用 的 咖 啡 (Java) 来 重 新 命 名 Java 是 印 度 尼 西 亚 一 个 盛 产 咖 啡 的 岛 屿, 中 文 译 名 为 爪 哇 1.2 Java 的 特 点 Java 是 一 种 简 单 的 面 向 对 象 的 分 布 式 的 解 释 的 健 壮 的 结 构 中 立 的 与 平 台 无 关 的 优 异 的 多 线 程 的 动 态 语 言, 也 是 目 前 使 用 最 为 广 泛 的 网 络 编 程 语 言 之 一

2 2 Java 语 言 程 序 设 计 教 程 简 单 性 Java 语 言 的 语 法 与 C 语 言 和 C++ 语 言 很 接 近, 使 得 大 多 数 程 序 员 很 容 易 学 习 和 使 用 Java 另 一 方 面,Java 丢 弃 了 C++ 中 很 少 使 用 的 很 难 理 解 的 令 人 迷 惑 的 那 些 特 性, 如 操 作 符 重 载 多 继 承 自 动 的 强 制 类 型 转 换 特 别 地,Java 语 言 不 使 用 指 针, 并 提 供 了 自 动 的 垃 圾 收 集, 使 得 程 序 员 不 必 为 内 存 管 理 而 担 忧 面 向 对 象 面 向 对 象 是 当 前 软 件 开 发 的 重 要 方 法 它 是 在 编 程 过 程 中 采 用 封 装 继 承 多 态 的 编 程 方 法 面 向 对 象 的 概 念 和 应 用 已 超 越 了 程 序 设 计 和 软 件 开 发, 扩 展 到 很 宽 的 范 围 如 数 据 库 系 统 交 互 式 界 面 应 用 结 构 应 用 平 台 分 布 式 系 统 网 络 管 理 结 构 CAD 技 术 人 工 智 能 等 领 域 Java 语 言 提 供 类 接 口 和 继 承 等 原 语, 为 了 简 单 起 见, 只 支 持 类 之 间 的 单 继 承, 但 支 持 接 口 之 间 的 多 继 承, 并 支 持 类 与 接 口 之 间 的 实 现 机 制 ( 关 键 字 为 implements) Java 语 言 全 面 支 持 动 态 绑 定, 而 C++ 语 言 只 对 虚 函 数 使 用 动 态 绑 定 总 之,Java 语 言 是 一 个 纯 的 面 向 对 象 程 序 设 计 语 言 本 书 将 在 后 续 章 节 详 细 准 确 地 讨 论 面 向 对 象 的 基 本 概 念 分 布 式 Java 语 言 是 分 布 式 的 Java 语 言 支 持 Internet 应 用 的 开 发, 在 基 本 的 Java 应 用 编 程 接 口 中 有 一 个 网 络 应 用 编 程 接 口 (java net), 它 提 供 了 用 于 网 络 应 用 编 程 的 类 库, 包 括 URL URLConnection Socket ServerSocket 等 Java 的 RMI( 远 程 方 法 调 用 ) 机 制 也 是 开 发 分 布 式 应 用 的 重 要 手 段 健 壮 性 Java 的 强 类 型 机 制 异 常 处 理 垃 圾 的 自 动 收 集 等 是 Java 程 序 健 壮 性 的 重 要 保 证 对 指 针 的 丢 弃 是 Java 的 明 智 选 择 Java 的 安 全 检 查 机 制 使 得 Java 更 具 健 壮 性 安 全 性 Java 通 常 被 用 在 网 络 环 境 中, 为 此,Java 提 供 了 一 个 安 全 机 制 以 防 恶 意 代 码 的 攻 击 除 了 Java 语 言 具 有 的 许 多 安 全 特 性 以 外,Java 对 通 过 网 络 下 载 的 类 具 有 一 个 安 全 防 范 机 制 ( 类 ClassLoader), 如 分 配 不 同 的 名 字 空 间 以 防 替 代 本 地 的 同 名 类 字 节 代 码 检 查, 并 提 供 安 全 管 理 机 制 ( 类 SecurityManager) 让 Java 应 用 设 置 安 全 哨 兵 平 台 无 关 无 论 哪 种 语 言 编 写 的 应 用 程 序 的 运 行 都 需 要 通 过 操 作 系 统 和 处 理 器 来 完 成 与 平 台 无 关 是 指 程 序 代 码 不 因 操 作 系 统 处 理 器 的 变 化 导 致 发 生 无 法 运 行 或 出 现 运 行 错 误 Java 能 运 行 于 不 同 的 平 台, 这 是 因 为 Java 引 进 虚 拟 机 原 理, 并 运 行 于 虚 拟 机, 在 不 同 平 台 的 Java 接 口 之 间 实 现 使 用 Java 编 写 的 程 序 能 在 世 界 范 围 内 共 享 Java 的 数 据 类 型 与 机 器

3 第 1 章 Java 概 述 3 无 关,Java 虚 拟 机 (Java Virtual Machine) 是 建 立 在 硬 件 和 操 作 系 统 之 上, 实 现 Java 二 进 制 代 码 的 解 释 执 行 功 能, 提 供 于 不 同 平 台 的 接 口 的 多 线 程 多 线 程 机 制 能 够 使 应 用 程 序 在 同 一 时 间 并 行 执 行 多 项 任 务, 而 且 相 应 的 同 步 机 制 可 以 保 证 不 同 线 程 能 够 正 确 地 共 享 数 据 使 用 多 线 程, 可 以 带 来 更 好 的 交 互 能 力 和 实 时 行 为 Java 语 言 支 持 多 个 线 程 的 同 时 执 行, 并 提 供 多 线 程 之 间 的 同 步 机 制 1.3 Java 开 发 环 境 安 装 与 配 置 对 于 初 学 者 要 进 行 Java 的 开 发, 必 须 首 先 搭 建 Java 开 发 环 境 ( 运 行 平 台 ) 目 前,Java 2 平 台 有 三 个 版 本 平 台 介 绍 (1)Java SE( 以 前 版 本 称 为 J2SE,Java 2 Platform Standard Edition) Java 标 准 版 或 Java 标 准 平 台 Java SE 提 供 了 标 准 的 Java Development Kit(JDK) 利 用 该 平 台 可 以 开 发 Java 桌 面 应 用 程 序 和 低 端 的 服 务 器 应 用 程 序, 也 可 以 开 发 Java Applet 程 序,Applet 是 嵌 入 在 HTML 文 件 中 的 Java 程 序 当 前 最 新 的 JDK 版 本 为 JDK 6.0 (2)Java EE( 以 前 版 本 称 为 J2EE,Java 2 Platform Enterprise Edition) Java 企 业 版 或 Java 企 业 平 台 使 用 Java EE 可 以 构 建 企 业 级 服 务 应 用,Java EE 建 立 于 Java SE 基 础 之 上, 增 加 了 附 加 类 库, 具 有 Web 服 务 组 建 模 型, 以 及 通 信 API 等 特 性, 这 些 为 面 向 服 务 的 架 构 (SOA) 以 及 Web 2.0 应 用 开 发 提 供 了 支 持 (3)Java ME( 以 前 版 本 称 为 J2ME,Java 2 Platform Micro Edition) Java 微 型 版 或 Java 小 型 平 台 是 一 个 技 术 和 规 范 的 集 合, 它 为 移 动 设 备 ( 消 费 类 产 品 嵌 入 式 设 备 高 级 移 动 设 备 等 ) 提 供 了 基 于 Java 环 境 的 开 发 与 应 用 平 台 Java ME 目 前 分 为 两 类 配 置, 一 类 是 面 向 小 型 移 动 设 备 的 CLDC(Connected Limited Device Profile), 一 类 是 面 向 功 能 更 强 大 的 移 动 设 备, 如 智 能 手 机 和 机 顶 盒, 称 为 CDC(Connected Device Profile) 有 关 Java SE Java EE 和 Java ME 的 详 细 内 容, 可 登 录 官 方 网 站 或 进 行 了 解 用 JDK 管 理 Java 1.JDK 简 介 JDK 是 Java Development Kit(Java 开 发 工 具 包 ) 的 缩 写, 是 Sun Microsystems 针 对 Java 开 发 的 产 品 它 为 Java 应 用 程 序 提 供 了 基 本 的 开 发 环 境 自 从 Java 推 出 以 来,JDK 已 经 成 为 使 用 最 广 泛 的 Java 软 件 开 发 工 具 包 JDK 也 是 Java SE 平 台 提 供 学 习 Java 语 言 的 最 佳 平 台, 只 有 掌 握 了 Java SE 的 JDK 才 能 进 一 步 学 习 Java EE 和 Java ME 一 般 初 学 Java 时 都 选 用 JDK 作 为 开 发 环 境, 而 目 前 很 多 优 秀 的 Java 集 成 开 发 环 境 (IDE), 如 Eclipse,NetBeans,JCreator 等, 都 是 在 JDK 基 础 上 建 立 的, 换 句 话 说, 如 果 没 有 JDK, 其 他 集 成 开 发 环 境 是 无 法 工 作 的

4 4 Java 语 言 程 序 设 计 教 程 Sun 公 司 的 JDK 是 免 费 的 工 具, 可 以 到 Sun 公 司 网 站 ( 或 提 供 相 关 下 载 的 网 站 下 载 不 同 的 版 本 适 合 不 同 的 操 作 系 统, 用 户 可 以 根 据 自 己 所 用 的 操 作 系 统 下 载 相 应 的 JDK 版 本 本 书 以 Windows 操 作 系 统 平 台 为 例 进 行 开 发 环 境 的 搭 建, 下 载 的 版 本 为 jdk 6u24 windows i586.exe(jdk6.0) 2. 安 装 JDK JDK6.0 的 下 载 地 址 : 下 载 完 后 双 击 jdk 6u24 windows i586.exe 文 件 就 可 以 进 行 开 发 工 具 的 安 装, 安 装 过 程 非 常 简 单 当 出 现 选 择 安 装 路 径 界 面 时, 如 图 1 1 所 示, 建 议 读 者 将 默 认 的 安 装 路 径 C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_24 改 为 D:\jdk1.6.0_24, 这 样 做 是 为 了 便 于 今 后 环 境 变 量 的 设 置 图 1 1 JDK 安 装 路 径 的 选 择 表 1 1 显 示 了 JDK 安 装 成 功 后, 在 D:\jdk1.6.0_24 目 录 下 形 成 的 目 录 结 构 表 1 1 JDK 主 要 目 录 内 容 目 录 bin 子 目 录 demo 子 目 录 include 子 目 录 jre 子 目 录 lib 子 目 录 sample 子 目 录 描 述 存 放 开 发 工 具 和 实 用 程 序, 如 编 译 器 javac.exe 和 解 释 器 java.exe 存 放 Java 平 台 的 编 程 示 例, 含 源 码 存 放 支 持 使 用 Java 本 机 界 面 JVM 工 具 界 面 以 及 Java 平 台 的 其 他 功 能 进 行 本 机 代 码 编 程 的 头 文 件 存 放 Java 运 行 环 境 包 括 Java 虚 拟 机 类 库 以 及 其 他 支 持 执 行 以 Java 语 言 编 写 的 程 序 的 文 件 存 放 开 发 工 具 所 需 的 其 他 类 库 和 支 持 文 件 存 放 Java API 编 程 样 例, 含 源 码 3. 配 置 Path 和 ClassPath 环 境 变 量 JDK 安 装 结 束 后, 为 了 方 便 Java 程 序 的 编 译 和 运 行, 还 需 要 对 其 运 行 环 境 进 行 配 置, 即 Path 和 ClassPath 的 设 置 Path 的 设 置 主 要 是 为 了 能 够 在 DOS 命 令 行 下 找 到 Java 编 译 与 运 行

5 第 1 章 Java 概 述 5 所 用 的 程 序, 如 javac.exe 和 java.exe 等 ; 而 ClassPath 的 设 置 主 要 是 为 了 让 Java 虚 拟 机 能 够 找 到 需 要 的 类 库 不 同 的 操 作 系 统 设 置 方 法 略 有 差 异, 下 面 以 Windows 7 为 例 分 别 讲 解 Path 和 ClassPath 的 设 置 步 骤 (1) 系 统 环 境 Path 的 设 置 在 Windows 7 操 作 系 统 中 选 择 控 制 面 板 系 统 高 级 系 统 设 置 高 级 环 境 变 量 命 令 就 可 以 设 置 环 境 变 量 Path, 如 图 1 2 所 示 的 环 境 变 量 对 话 框, 在 系 统 变 量 中 找 到 Path 变 量, 点 击 编 辑 按 钮, 在 图 1 3 所 示 的 对 话 框 中 对 Path 变 量 进 行 编 辑 或 修 改 图 1 2 环 境 变 量 对 话 框 图 1 3 设 置 系 统 环 境 变 量 Path (2) 系 统 环 境 ClassPath 的 设 置 在 Windows 7 操 作 系 统 中 选 择 控 制 面 板 系 统 高 级 系 统 设 置 高 级 环 境 变 量 新 建 系 统 变 量 命 令 就 可 以 设 置 环 境 变 量 ClassPath, 如 图 1 4 所 示 图 1 4 设 置 环 境 变 量 ClassPath

6 6 Java 语 言 程 序 设 计 教 程 1.4 创 建 并 运 行 一 个 简 单 的 Java 程 序 Java 程 序 分 为 三 类, 即 Application (Java 应 用 程 序 ) Java Applet (Java 小 程 序 ) 和 Servlet ( 服 务 器 端 应 用 程 序 ) Java 应 用 程 序 可 以 在 安 装 了 Java 标 准 平 台 的 任 何 计 算 机 上 运 行 Java Applet 不 需 要 安 装 Java 标 准 平 台, 只 能 嵌 在 HTML 网 页 中 由 支 持 Java 的 浏 览 器 直 接 运 行 Servlet 是 运 行 在 服 务 器 端 的 小 程 序, 它 可 以 处 理 客 户 传 来 的 请 求 (request), 然 后 对 客 户 的 请 求 给 予 响 应 (response) 本 节 以 Java 应 用 程 序 开 发 为 例 Java 程 序 开 发 步 骤 开 发 一 个 Java 应 用 程 序 分 为 三 个 步 骤 : (1) 创 建 一 个 带 有 文 件 扩 展 名 *.java 的 源 文 件 1) 使 用 编 辑 器 ( 如 记 事 本 ), 输 入 如 图 1 5 的 例 1.1 中 所 示 的 6 行 文 本 图 1 5 Hello.java 程 序 2) 把 该 文 件 命 名 为 Hello.java, 并 保 存 为 了 方 便 起 见, 本 章 实 例 文 件 保 存 的 目 录 为 E:\Java_pro (2) 使 用 Java 编 译 器 javac.exe 编 译 源 文 件 生 成 一 个 带 有 文 件 扩 展 名 *.class 的 字 节 码 文 件 1) 打 开 Windows 命 令 提 示 符 单 击 开 始 运 行 命 令, 在 文 本 框 输 入 cmd 命 令 后 单 击 确 定 按 钮 进 入 DOS 窗 口 2) 使 用 cd 命 令 将 路 径 转 入 源 文 件 Hello.java 所 在 的 路 径 (E:\Java_pro), 输 入 javac Hello.java 命 令, 并 按 回 车 键, 如 图 1 6 所 示 图 1 6 编 译 Hello.java 源 文 件 (3) 使 用 Java 解 释 器 java.exe 运 行 字 节 码

7 第 1 章 Java 概 述 7 上 一 步 中 执 行 javac Hello.java 命 令 后, 如 果 没 有 任 何 提 示 信 息, 则 表 示 编 译 成 功, 且 生 成 一 个 字 节 码 文 件 Hello.class 在 当 前 路 径 下, 输 入 java Hello 命 令, 回 车 运 行 结 果 如 图 1 7 所 示 图 1 7 运 行 结 果 一 个 简 单 Java 程 序 的 要 素 例 1.1 Hello.java 1 // 一 个 简 单 的 application 例 子 : 打 印 一 行 文 本 2 class Hello { 3 public static void main (String[] args) { 4 System.out.println("Hello Java,This is my first Java Application!"); 5 6 第 1 行 在 程 序 中 是 注 释 行, 编 译 器 会 忽 略 注 释 内 容, 注 释 可 以 加 在 程 序 中 任 何 位 置 注 释 的 目 的 是 为 程 序 增 加 必 要 的 解 释, 提 高 程 序 的 可 读 性, 适 当 给 代 码 增 加 注 释 是 一 个 良 好 的 编 程 习 惯 Java 支 持 三 种 注 释 方 式 : 单 行 注 释 多 行 注 释 和 Javadoc 文 档 注 释 例 1.1 中 的 第 1 行 使 用 符 号 // 表 示 单 行 注 释 开 始, 该 行 从 // 后 为 注 释 内 容 多 行 注 释 使 用 /* */ 进 行 注 释, 以 /* 表 示 注 释 开 始, */ 表 示 注 释 结 束 例 如 : /* 一 个 简 单 的 application 例 子 功 能 : 打 印 一 行 文 本 */ class Hello { // 声 明 类 public static void main (String args[]) { System.out.println("Hello Java,This is my first Java Application!"); // 调 用 println() 方 法, 显 示 字 符 串 Javadoc 文 档 注 释 以 符 号 /** 表 示 注 释 开 始, */ 表 示 注 释 结 束 Javadoc 注 释 可 以 被 JDK 内 置 的 javadoc.exe 工 具 制 作 程 序 的 开 发 文 档 将 例 1.1 代 码 进 行 如 下 修 改, 并 保 存 /** *Simple Java Application smalltang

8 8 Java 语 言 程 序 设 计 教 程 */ class Hello { public static void main (String args[]) { System.out.println("Hello Java,This is my first Java Application!"); 然 后 使 用 下 列 命 令 : javadoc d e:\html document hello.java 在 E:\html document 目 录 中 得 到 Hello 类 的 HTML 文 档, 用 浏 览 器 打 开 HTML 文 档, 效 果 如 图 1 8 所 示 图 1 8 Hello 类 的 Javadoc 网 页 第 2 行 声 明 类 的 名 称 Hello 当 源 文 件 被 编 译 时, 根 据 该 源 文 件 中 的 类 名 会 创 建 一 个 Hello.class 文 件 第 3 行 main() 方 法 是 程 序 的 执 行 的 开 始 第 4 行 程 序 调 用 println() 方 法 将 字 符 串 写 入 到 标 准 输 出 流 Java Applet 程 序 Java Applet 就 是 用 Java 语 言 编 写 的 一 些 小 应 用 程 序, 它 们 可 以 直 接 嵌 入 到 网 页 中, 并 能 够 产 生 特 殊 的 效 果 包 含 Applet 的 网 页 被 称 为 Java Powered 页, 可 以 称 其 为 Java 支 持 的 网 页 例 1.2 HelloApplet.java import java.applet.*; import java.awt.*; // 引 入 java.applet 包 中 的 系 统 类 // 引 入 java.awt 包 中 的 系 统 类

9 第 1 章 Java 概 述 9 public class HelloApplet extends Applet{ public void paint(graphics g){ g.setcolor(color.red); // 设 置 字 体 颜 色 g.drawstring("hello Java!",2,20); // 在 坐 标 (2, 20) 处 输 出 字 符 串 Hello, java! 由 于 Applet 没 有 main() 方 法 作 为 程 序 的 入 口, 它 是 由 浏 览 器 来 运 行, 因 此, 需 要 编 写 一 个 HTML 文 件 将 该 Applet 的 字 节 码 文 件 嵌 入 其 中, 然 后 用 支 持 Java 的 浏 览 器 或 appletview 来 运 行 在 文 本 编 辑 器 中, 编 写 如 下 HTML 代 码 : <html> <head>java Applet</head> <body> </body> <applet> </applet> Code = "HelloApplet.class" Width = "500" Height = "300" </html> 把 上 述 的 HTML 代 码 保 存 为 HelloApplet.html 文 件, 并 和 HelloApplet.class 文 件 保 存 在 同 一 目 录 下 否 则, 需 要 在 Applet 中 增 加 codebase 属 性, 来 指 定 Applet 的 字 节 码 文 件 所 在 的 目 录 操 作 命 令 如 图 1 9 所 示 运 行 结 果 如 图 1 10 所 示 图 1 9 运 行 Applet 图 1 10 运 行 结 果 1.5 Java 开 发 工 具 当 前, 基 于 Java 的 程 序 开 发 工 具 比 较 常 见 的 有 几 种 : JDK+ 文 本 编 辑 器 (Editplus) JCreator JBuilder 和 Eclipse 1.JDK+ 文 本 编 辑 器 JDK+Editplus 的 组 合 适 合 编 写 一 些 规 模 小 的, 独 立 的 Java 程 序, 通 常 不 适 合 于 中 大 型 项 目 的 开 发, 但 作 为 Java 的 初 学 者 应 该 了 解 这 种 模 式, 有 助 于 了 解 Java 程 序 运 行 的 过 程 及 其 相 关 命 令 的 使 用

10 10 Java 语 言 程 序 设 计 教 程 2.JCreator JCreator 是 Xinox 公 司 开 发 的 一 个 可 视 化 的 Java 集 成 开 发 环 境 (IDE) JCreator 为 用 户 提 供 了 相 当 强 大 的 功 能, 例 如 项 目 管 理 功 能, 项 目 模 块 功 能, 可 以 个 性 化 设 置 语 法 高 亮 属 性 行 数 类 浏 览 器 标 签 文 档 多 功 能 编 译 器, 向 导 功 能 以 及 完 全 可 自 定 义 的 用 户 界 面 通 过 JCreator 可 以 不 用 激 活 主 文 档 而 直 接 编 译 或 运 行 Java 程 序 JCreator 的 设 计 接 近 于 Windows 界 面 风 格, 用 户 对 它 的 界 面 比 较 熟 悉 其 最 大 特 点 是 与 所 装 的 JDK 完 美 结 合, 是 其 他 任 何 一 款 IDE 所 不 能 比 拟 的 它 是 一 种 初 学 者 很 容 易 掌 握 的 Java 开 发 工 具, 缺 点 是 只 能 进 行 简 单 的 程 序 开 发, 不 能 进 行 企 业 J2EE 的 开 发 应 用 3.JBuilder JBuilder 是 Borland 公 司 开 发 的 Java 集 成 开 发 环 境 (IDE) 它 在 Eclipse 和 NetBeans 出 现 之 前 是 非 常 流 行 的 一 方 面 它 的 功 能 强 大, 另 一 方 面 JBuilder 是 当 时 唯 一 能 够 真 正 称 得 上 IDE 的 产 品 4.Eclipse Eclipse 是 一 个 非 常 成 功 的 开 源 项 目 在 2001 年, IBM 为 了 对 抗 微 软 日 益 强 大 的 垄 断 地 位, 将 价 值 4000 万 美 元 的 源 代 码 Eclipse 捐 给 开 源 组 织, 组 建 了 Eclipse 联 盟, 负 责 该 工 具 的 后 续 开 发 在 软 件 功 能 上,Eclipse 接 近 于 JBuilder, 但 其 具 有 非 常 杰 出 的 可 扩 展 性 经 过 几 年 的 发 展,Eclipse 已 经 成 为 当 前 最 流 行 的 Java IDE 和 开 发 Java 项 目 的 首 选 IDE 1.6 小 结 Java 语 言 是 当 今 流 行 的 网 络 编 程 语 言, 特 别 适 合 于 开 发 网 络 上 的 应 用 程 序, 具 有 面 向 对 象 简 单 平 台 无 关 多 线 程 等 优 秀 特 性 面 向 对 象 编 程 的 三 大 特 性 是 封 装 继 承 和 多 态 Java 程 序 主 要 包 括 Application(Java 应 用 程 序 ) Java Applet(Java 小 程 序 ) 和 Servlet ( 服 务 器 端 应 用 程 序 ) 三 种 Java 应 用 程 序 的 开 发 必 须 经 过 编 写 编 译 运 行 三 个 步 骤 使 用 记 事 本 等 文 本 编 辑 工 具 进 行 程 序 代 码 的 编 写, 使 用 Java 开 发 工 具 集 JDK 提 供 的 编 译 器 进 行 编 译, 最 后 使 用 Java 解 释 器 解 释 运 行 Java 虚 拟 机 使 Java 应 用 程 序 实 现 了 跨 平 台 运 行 习 题 1 1. 简 述 Java 语 言 的 特 点 2.J2SE J2ME 与 J2EE 如 何 区 别? 3. 在 计 算 机 程 序 设 计 中, 可 移 植 性 意 味 着 什 么? 4. 编 写 运 行 Java 程 序 需 要 经 过 哪 些 主 要 步 骤? 5. 编 写 并 运 行 一 个 Java 应 用 程 序, 在 屏 幕 上 输 出 欢 迎 学 习 Java! 6. 编 写 并 运 行 一 个 Java Applet 程 序, 在 浏 览 器 中 能 显 示 欢 迎 学 习 Java!

Java 1 Java String Date

Java 1 Java String Date JAVA SCJP Java 1 Java String Date 1Java 01 Java Java 1995 Java Java 21 Java Java 5 1-1 Java Java 1990 12 Patrick Naughton C++ C (Application Programming Interface API Library) Patrick Naughton NeXT Stealth

More information

chp1

chp1 Java 软 件 设 计 基 础 1. Java 概 述 课 程 参 考 书 目 Java 程 序 设 计 及 应 用 开 发 教 程, 虞 益 诚 主 编, 科 学 出 版 社 Java 教 程,Sharon Zakhour, 人 民 邮 电 出 版 社 Introduction to Java Programming,Y.Daniel Liang, 机 械 工 业 出 版 社 Java 编 程

More information

内 容 提 要 将 JAVA 开 发 环 境 迁 移 到 Linux 系 统 上 是 现 在 很 多 公 司 的 现 实 想 法, 而 在 Linux 上 配 置 JAVA 开 发 环 境 是 步 入 Linux 下 JAVA 程 序 开 发 的 第 一 步, 本 文 图 文 并 茂 地 全 程 指

内 容 提 要 将 JAVA 开 发 环 境 迁 移 到 Linux 系 统 上 是 现 在 很 多 公 司 的 现 实 想 法, 而 在 Linux 上 配 置 JAVA 开 发 环 境 是 步 入 Linux 下 JAVA 程 序 开 发 的 第 一 步, 本 文 图 文 并 茂 地 全 程 指 内 容 提 要 将 JAVA 开 发 环 境 迁 移 到 Linux 系 统 上 是 现 在 很 多 公 司 的 现 实 想 法, 而 在 Linux 上 配 置 JAVA 开 发 环 境 是 步 入 Linux 下 JAVA 程 序 开 发 的 第 一 步, 本 文 图 文 并 茂 地 全 程 指 导 你 搭 建 Linux 平 台 下 的 JAVA 开 发 环 境, 包 括 JDK 以 及 集

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031A3AD4A617661BCBCCAF5CAC6CDB7D5FDBEA22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031A3AD4A617661BCBCCAF5CAC6CDB7D5FDBEA22E646F63> Java 技 术 的 势 头 正 劲 清 华 大 学 计 算 机 科 学 与 技 术 系 李 涓 子 徐 鹏 王 克 宏 Java 技 术 已 经 遍 布 世 界 各 个 角 落, 从 智 能 卡 Java 手 机 和 电 话, 到 汽 车 生 产 以 至 于 控 制 火 星 漫 游 者 号 的 临 界 任 务 系 统 都 能 看 到 它 的 作 用,Java 已 经 成 为 一 种 普 遍 深 入

More information

内 容 简 介 本 书 是 一 本 关 于 语 言 程 序 设 计 的 教 材, 涵 盖 了 语 言 的 基 本 语 法 和 编 程 技 术, 其 中 包 含 了 作 者 对 语 言 多 年 开 发 经 验 的 总 结, 目 的 是 让 初 学 的 读 者 感 受 到 语 言 的 魅 力, 并 掌

内 容 简 介 本 书 是 一 本 关 于 语 言 程 序 设 计 的 教 材, 涵 盖 了 语 言 的 基 本 语 法 和 编 程 技 术, 其 中 包 含 了 作 者 对 语 言 多 年 开 发 经 验 的 总 结, 目 的 是 让 初 学 的 读 者 感 受 到 语 言 的 魅 力, 并 掌 语 言 程 序 设 计 郑 莉 胡 家 威 编 著 清 华 大 学 逸 夫 图 书 馆 北 京 内 容 简 介 本 书 是 一 本 关 于 语 言 程 序 设 计 的 教 材, 涵 盖 了 语 言 的 基 本 语 法 和 编 程 技 术, 其 中 包 含 了 作 者 对 语 言 多 年 开 发 经 验 的 总 结, 目 的 是 让 初 学 的 读 者 感 受 到 语 言 的 魅 力, 并 掌 握 语

More information

附录J:Eclipse教程

附录J:Eclipse教程 附 录 J:Eclipse 教 程 By Y.Daniel Liang 该 帮 助 文 档 包 括 以 下 内 容 : Eclipse 入 门 选 择 透 视 图 创 建 项 目 创 建 Java 程 序 编 译 和 运 行 Java 程 序 从 命 令 行 运 行 Java Application 在 Eclipse 中 调 试 提 示 : 在 学 习 完 第 一 章 后 使 用 本 教 程 第

More information

Microsoft PowerPoint - 第一讲 概论.ppt

Microsoft PowerPoint - 第一讲 概论.ppt Java 游 戏 编 程 技 术 乔 少 杰 ( 博 士 ) 2009 年 下 sjqiao@home.swjtu.edu.cn 2009-9-7 西 南 交 通 大 学 信 息 科 学 与 技 术 学 院 1/32 为 什 么 开 设 本 课 程? 从 实 用 角 度 : 行 业 发 展 趋 势, 游 戏 产 业 蓬 勃 发 展 ( 网 络 游 戏, 手 机 游 戏 ) 2008 年 中 国 网

More information

Microsoft Word - 第3章.doc

Microsoft Word - 第3章.doc 第 3 章 Java Web 概 述 J2EE(Java 2 Platform Enterprise Edition) 建 立 在 J2SE(Java 2 Platform Standard Edition) 的 基 础 上, 为 企 业 级 应 用 提 供 了 完 整 稳 定 安 全 和 快 速 的 Java 平 台 J2EE 提 供 的 Web 开 发 技 术 主 要 支 持 两 类 软 件 的

More information

2 第 章 绪 论 Internet 2.0 使 得 消 费 型 电 子 产 品 用 户 可 以 通 过 多 种 不 同 的 数 据 网 络 访 问 互 联 网 内 容 用 户 可 以 使 用 便 携 式 消 费 型 电 子 设 备, 如 智 能 手 机 触 屏 平 板 电 脑 电 子 书, 甚 至

2 第 章 绪 论 Internet 2.0 使 得 消 费 型 电 子 产 品 用 户 可 以 通 过 多 种 不 同 的 数 据 网 络 访 问 互 联 网 内 容 用 户 可 以 使 用 便 携 式 消 费 型 电 子 设 备, 如 智 能 手 机 触 屏 平 板 电 脑 电 子 书, 甚 至 . Android 是 什 么 第 章 绪 论 2 3 本 章 将 主 要 介 绍 Android 操 作 系 统, 这 些 背 景 知 识 可 以 帮 你 更 好 地 理 解 本 书 的 内 容 你 将 了 解 到, 这 一 平 台 在 如 今 以 便 携 式 消 费 型 电 子 设 备 为 基 础 的 Internet 2.0 环 境 下 是 如 何 大 显 身 手 的 这 里 所 说 的 Internet

More information

目 录 实 验 一 : 熟 悉 Java 开 发 环 境... 1 实 验 二 : 类 与 面 向 对 象... 7 实 验 三 : 继 承 和 多 态... 13 实 验 四 : 异 常 处 理... 18 实 验 五 : 流 文 件 及 基 于 文 本 的 应 用... 23

目 录 实 验 一 : 熟 悉 Java 开 发 环 境... 1 实 验 二 : 类 与 面 向 对 象... 7 实 验 三 : 继 承 和 多 态... 13 实 验 四 : 异 常 处 理... 18 实 验 五 : 流 文 件 及 基 于 文 本 的 应 用... 23 Java 程 序 设 计 实 验 指 导 书 商 丘 学 院 计 算 机 科 学 与 技 术 学 院 张 艳 晓 目 录 实 验 一 : 熟 悉 Java 开 发 环 境... 1 实 验 二 : 类 与 面 向 对 象... 7 实 验 三 : 继 承 和 多 态... 13 实 验 四 : 异 常 处 理... 18 实 验 五 : 流 文 件 及 基 于 文 本 的 应 用... 23 实 验

More information

2006 年 12 月 SUN 公 司 发 布 JDK6.0 目 前 主 流 的 JDK 是 Sun 公 司 发 布 的 JDK, 除 了 Sun 之 外, 还 有 很 多 公 司 和 组 织 都 开 发 了 自 己 的 JDK, 例 如 IBM 公 司 开 发 的 JDK,BEA 公 司 的 Jr

2006 年 12 月 SUN 公 司 发 布 JDK6.0 目 前 主 流 的 JDK 是 Sun 公 司 发 布 的 JDK, 除 了 Sun 之 外, 还 有 很 多 公 司 和 组 织 都 开 发 了 自 己 的 JDK, 例 如 IBM 公 司 开 发 的 JDK,BEA 公 司 的 Jr 1 Java 入 门 Java 是 一 门 很 优 秀 的 编 程 语 言, 具 有 面 向 对 象 与 平 台 无 关 安 全 稳 定 和 多 线 程 等 特 点, 是 目 前 软 件 设 计 中 极 为 健 壮 的 编 程 语 言 Java 不 仅 可 以 用 来 开 发 大 型 的 应 用 程 序, 而 且 特 别 适 合 于 Internet 的 应 用 开 发 Java 确 实 具 备 了

More information

Java的详细介绍

Java的详细介绍 Java 的 详 细 介 绍 出 处 : 站 长 百 科 原 文 地 址 :http://www.zzbaike.com/wiki/java 简 介 Java 的 详 细 介 绍...1 背 景...2 Java 语 言 对 软 件 开 发 技 术 的 影 响...4 工 业 界 对 Java 语 言 的 评 价...5 Java 语 言 的 应 用 前 景...6 Java 的 特 点...7 Java

More information

基于CDIO一体化理念的课程教学大纲设计

基于CDIO一体化理念的课程教学大纲设计 Java 语 言 程 序 设 计 课 程 教 学 大 纲 Java 语 言 程 序 设 计 课 程 教 学 大 纲 一 课 程 基 本 信 息 1. 课 程 代 码 :52001CC022 2. 课 程 名 称 :Java 语 言 程 序 设 计 3. 课 程 英 文 名 称 :Java Programming 4. 课 程 类 别 : 理 论 课 ( 含 实 验 上 机 或 实 践 ) 5. 授

More information

(Microsoft Word - \272\364\263q\245|\244A_49636107_\304\254\253\330\336\263__\272\353\302\262\263\370\247i.doc)

(Microsoft Word - \272\364\263q\245|\244A_49636107_\304\254\253\330\336\263__\272\353\302\262\263\370\247i.doc) SCJP (Oracle Certified Professional, Java SE5/6 Programmer) 學 制 / 班 級 : 四 年 制 / 網 通 四 乙 指 導 老 師 : 方 信 普 老 師 學 生 學 號 / 姓 名 : 49636107 蘇 建 瑋 繳 交 年 份 : 100 年 6 月 一 SCJP 介 紹 SCJP 是 Sun Certified Java Programmer

More information

Microsoft Word - 119002_Java_術科 .doc

Microsoft Word - 119002_Java_術科 .doc 電 腦 軟 體 設 計 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 應 檢 人 參 考 資 料 (Java) 試 題 編 號 :11900-1000201~3 審 定 日 期 :100 年 6 月 28 日 電 腦 軟 體 設 計 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 應 檢 人 參 考 資 料 目 錄 ( 第 二 部 分 ) 壹 電 腦 軟 體 設 計 乙 級 技 術 士 技

More information

附件2

附件2 附 件 2 辽 宁 省 普 通 高 等 学 校 本 科 优 势 特 色 专 业 申 报 书 专 业 名 称 : 软 件 工 程 专 业 代 码 : 080902 推 荐 学 校 ( 公 章 ): 大 连 交 通 大 学 推 荐 学 校 代 码 : 10150 专 业 带 头 人 : 梁 旭 联 系 电 话 ( 手 机 ): 13842899132 辽 宁 省 教 育 厅 制 2015 年 6 月 一

More information

Mac Java import com.apple.mrj.*;... public class MyFirstApp extends JFrame implements ActionListener, MRJAboutHandler, MRJQuitHandler {... public MyFirstApp() {... MRJApplicationUtils.registerAboutHandler(this);

More information

Microsoft Word - 封面

Microsoft Word - 封面 Java 程 序 设 计 实 践 教 程 刘 万 军 梁 清 华 王 松 波 宋 强 编 著 清 华 大 学 出 版 社 北 京 内 容 简 介 Java 是 一 种 面 向 对 象 的 新 型 编 程 语 言, 应 用 非 常 广 泛 本 书 详 细 介 绍 了 Java 语 言 的 基 础 知 识, 数 据 类 型 运 算 符 和 表 达 式, 程 序 控 制 语 句, 类 对 象 和 方 法,

More information

序号:001

序号:001 第 一 组 选 题 简 介 序 号 :001 题 目 : 基 于 BPEL 的 网 上 订 餐 系 统 的 设 计 与 实 现 网 上 订 餐 系 统 是 在 互 联 网 上 进 行 菜 单 信 息 发 布 网 上 订 餐 以 及 维 护 客 户 关 系 的 电 子 商 务 系 统, 餐 饮 企 业 可 以 通 过 这 个 电 子 商 务 系 统 发 布 自 己 的 菜 单 信 息 以 供 客 户

More information

(京)新登字063号

(京)新登字063号 教 育 部 职 业 教 育 与 成 人 教 育 司 推 荐 教 材 Java 程 序 设 计 教 程 ( 第 二 版 ) 沈 大 林 主 编 沈 昕 肖 柠 朴 曾 昊 等 编 著 内 容 简 介 Java 是 由 美 国 SUN 公 司 开 发 的 一 种 功 能 强 大 的, 具 有 简 单 面 向 对 象 分 布 式 可 移 植 等 性 能 的 多 线 程 动 态 计 算 机 编 程 语 言

More information

大连软~1

大连软~1 大 连 软 件 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 年 度 报 告 ( ) 二 〇 一 六 年 一 月 ( 二 学 2...4 大 连 软 件 职 业 学 院 高 等 职 业 教 育 质 量 报 告 (2015)...4 目 录 一 学 院 基 本 情 况 二 办 学 基 本 信...8...6...7 息 ( 一 ) 明 确 办 学 思 路, 科 学 谋 划 发 展 战 略 ( 二 )

More information

untitled

untitled 653 JAVA 2008 11 Institution of Software Engineer... 2... 4... 4... 5... 5... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 11... 13... 13... 13... 13... 15... 15... 15... 15... 16... 16... 17... 17... 17...

More information

2009年3月全国计算机等级考试二级Java语言程序设计笔试试题

2009年3月全国计算机等级考试二级Java语言程序设计笔试试题 2009 年 3 月 全 国 计 算 机 等 级 考 试 笔 试 试 卷 二 级 Java 语 言 程 序 设 计 ( 考 试 时 间 90 分 钟, 满 分 100 分 ) 一 选 择 题 ( 每 题 2 分, 共 70 分 ) 下 列 各 题 A) B) C) D) 四 个 选 项 中, 只 有 一 个 选 项 是 正 确 的 请 将 正 确 选 项 填 涂 在 答 题 卡 相 应 位 置 上,

More information

Acrobat Distiller, Job 3

Acrobat Distiller, Job 3 逢 甲 大 學 資 訊 工 程 學 系 專 題 電 子 商 務 金 融 系 統 The Financial System for Electronic Commerce 指 導 教 授 : 李 維 斌 博 士 lwb@iecs.fcu.edu.tw 逢 甲 大 學 資 訊 工 程 學 系 學 生 : 曾 政 國 cktw@taiwan.com 逢 甲 大 學 資 訊 工 程 學 系 中 華 民 國

More information

信息

信息 信 息 与 算 机 工 院 算 机 科 与 技 术 人 才 培 养 方 案 ( 代 码 :080901) 一 培 养 目 标 培 养 适 应 国 家 建 设 发 展 需 要, 德 智 体 全 面 发 展, 具 有 良 好 的 科 素 养 和 丰 厚 的 人 文 底 蕴, 掌 握 扎 的 算 机 科 核 心 基 础 理 论 知 识 和 主 流 工 技 术, 了 解 本 的 前 沿 发 展 现 状 和

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 数 字 化 校 园 信 息 平 台 解 决 方 案 杭 州 正 方 电 子 工 程 有 限 公 司 2007.10 杭 州 正 方 电 子 工 程 有 限 公 司 简 介 正 方 公 司 成 立 于 1999 年 1 月 份, 现 有 员 工 170 多 名, 是 经 相 关 机 构 认 定 的 高 新 技 术 企 业 软 杭 件 企 州 业 正, 取 方 得 电 计 算 子 机 工 软 件 程 著

More information

untitled

untitled -JAVA 1. Java IDC 20 20% 5 2005 42.5 JAVA IDC JAVA 60% 70% JAVA 3 5 10 JAVA JAVA JAVA J2EE J2SE J2ME 70% JAVA JAVA 20 1 51 2. JAVA SUN JAVA J2EE J2EE 3. 1. CSTP CSTP 2 51 2. 3. CSTP IT CSTP IT IT CSTP

More information 服 务 类 采 购 公 开 招 标 文 件 项 目 名 称 : 广 东 环 境 保 护 工 程 职 业 学 院 教 育 信 息 系 统 软 件 采 购 项 目 广 东 环 境 保 护 工 程 职 业 学 院 发 布 日 期 :2015 年 8 月 28 日 目 录 第 一 部 分 投 标 邀 请 函...3 第 二 部 分 采 购 项 目 内 容...7 第 三 部 分 投 标 人 须 知...26

More information

1 4 1.1 4 1.2..4 2..4 2.1..4 3.4 3.1 Java.5 3.1.1..5 3.1.2 5 3.1.3 6 4.6 4.1 6 4.2.6 5 7 5.1..8 5.1.1 8 5.1.2..8 5.1.3..8 5.1.4..9 5.2..9 6.10 6.1.10

1 4 1.1 4 1.2..4 2..4 2.1..4 3.4 3.1 Java.5 3.1.1..5 3.1.2 5 3.1.3 6 4.6 4.1 6 4.2.6 5 7 5.1..8 5.1.1 8 5.1.2..8 5.1.3..8 5.1.4..9 5.2..9 6.10 6.1.10 Java V1.0.1 2007 4 10 1 4 1.1 4 1.2..4 2..4 2.1..4 3.4 3.1 Java.5 3.1.1..5 3.1.2 5 3.1.3 6 4.6 4.1 6 4.2.6 5 7 5.1..8 5.1.1 8 5.1.2..8 5.1.3..8 5.1.4..9 5.2..9 6.10 6.1.10 6.2.10 6.3..10 6.4 11 7.12 7.1

More information

chp11.ppt

chp11.ppt Java 软 件 设 计 基 础 Applet 程 序 1.Applet 概 念 Applet 与 Application Application 是 能 独 立 运 行 的 程 序 单 位 ; Applet 程 序 不 能 独 立 运 行, 必 须 依 附 在 网 页 上, 借 助 于 浏 览 器 才 能 运 行 通 常 置 于 服 务 器 端, 当 用 户 连 接 到 该 网 页,Applet

More information

利用Java技术编写桌面软件基础

利用Java技术编写桌面软件基础 利 用 Java 技 术 编 写 桌 面 软 件 基 础 在 学 习 Java 编 程 语 言 的 细 节 和 语 法 时, 我 们 会 碰 到 这 样 一 个 问 题 : 开 发 桌 面 应 用 软 件 需 要 使 用 哪 些 Java 技 术, 应 当 引 入 哪 些 package? 这 一 问 题 的 答 案 取 决 于 开 发 的 应 用 软 件 类 型 和 它 的 作 用 这 篇 文 章

More information

目 錄 版 次 變 更 記 錄... 2 原 始 程 式 碼 類 型 之 使 用 手 冊... 3 一 安 裝 軟 體 套 件 事 前 準 備... 3 二 編 譯 流 程 說 明... 25 1

目 錄 版 次 變 更 記 錄... 2 原 始 程 式 碼 類 型 之 使 用 手 冊... 3 一 安 裝 軟 體 套 件 事 前 準 備... 3 二 編 譯 流 程 說 明... 25 1 科 技 部 自 由 軟 體 專 案 原 始 程 式 碼 使 用 手 冊 Source Code Manual of NSC Open Source Project 可 信 賴 的 App 安 全 應 用 框 架 -App 應 用 服 務 可 移 轉 性 驗 證 Trusted App Framework -Transferability Verification on App MOST 102-2218-E-011-012

More information

1. 2. 3. & 4. 5. 6. 7. A B C A1 A2 B1 B2 2.1 / 2.2 2.3 [ ] 1 2 3 4 5 5 5 , A B C internet 1. 2. 3. 5 20 % % 1 2 3 4 5 3.3 1 2 3 4 A 15% B C D E 199 199 199 199 199 199 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

More information

执 行 引 擎 JSP : java 嵌 入 进 HTML 中 在 server 端 运 行 时 把 整 个.jsp 文 件 翻 译 成 Servlet 格 式 用 户 不 用 手 动 把 <html> 改 为 java 语 言 打 印 jsp 替 用 户 完 成 jsp --> jasper --

执 行 引 擎 JSP : java 嵌 入 进 HTML 中 在 server 端 运 行 时 把 整 个.jsp 文 件 翻 译 成 Servlet 格 式 用 户 不 用 手 动 把 <html> 改 为 java 语 言 打 印 jsp 替 用 户 完 成 jsp --> jasper -- Tomcat 基 础 java 基 础 概 念 : 特 性 : 面 向 对 象 多 线 程 结 构 化 错 误 处 理 垃 圾 收 集 动 态 链 接 动 态 扩 展 JDK : Java Development Kit ( java 开 发 工 具 包 ) 包 含 了 一 个 jvm JVM : Java 虚 拟 机 JAR 文 档 格 式 JDBC : JAVA 连 接 数 据 库 j2se :

More information

南威软件股份有限公司

南威软件股份有限公司 发 行 概 况 发 行 股 票 类 型 发 行 股 数 本 次 发 行 股 份 安 排 每 股 面 值 每 股 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 拟 上 市 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 人 民 币 普 通 股 A 股 不 超 过 2,500 万 股 本 次 计 划 公 开 发 行 股 票 数 量 不 超 过 2,500 万 股, 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的 25%

More information

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 公 开 转 让 说 明 书 中 财 务 会 计 资

More information

校友会系统白皮书feb_08

校友会系统白皮书feb_08 硕 士 研 究 生 招 生 管 理 系 统 1 产 品 白 皮 书 希 尔 数 字 校 园 硕 士 研 究 生 招 生 管 理 系 统 白 皮 书 目 录 1 产 品 概 述... 1 1.1 产 品 简 介... 1 1.2 应 用 范 围... 1 2 产 品 功 能 结 构 图... 2 3 产 品 功 能... 3 3.1 系 统 设 置... 3 3.2 信 息 发 布... 3 3.3

More information

1. 访 问 最 新 发 行 公 告 信 息 jconnect for JDBC 7.0 1. 访 问 最 新 发 行 公 告 信 息 最 新 版 本 的 发 行 公 告 可 以 从 网 上 获 得 若 要 查 找 在 本 产 品 发 布 后 增 加 的 重 要 产 品 或 文 档 信 息, 请 访

1. 访 问 最 新 发 行 公 告 信 息 jconnect for JDBC 7.0 1. 访 问 最 新 发 行 公 告 信 息 最 新 版 本 的 发 行 公 告 可 以 从 网 上 获 得 若 要 查 找 在 本 产 品 发 布 后 增 加 的 重 要 产 品 或 文 档 信 息, 请 访 发 行 公 告 jconnect for JDBC 7.0 文 档 ID:DC74874-01-0700-01 最 后 修 订 日 期 :2010 年 3 月 2 日 主 题 页 码 1. 访 问 最 新 发 行 公 告 信 息 2 2. 产 品 摘 要 2 3. 特 殊 安 装 说 明 2 3.1 查 看 您 的 jconnect 版 本 3 4. 特 殊 升 级 指 导 3 4.1 迁 移 3

More information

Java Access 5-1 Server Client Client Server Server Client 5-2 DataInputStream Class java.io.datainptstream (extends) FilterInputStream InputStream Obj

Java Access 5-1 Server Client Client Server Server Client 5-2 DataInputStream Class java.io.datainptstream (extends) FilterInputStream InputStream Obj Message Transition 5-1 5-2 DataInputStream Class 5-3 DataOutputStream Class 5-4 PrintStream Class 5-5 (Message Transition) (Exercises) Java Access 5-1 Server Client Client Server Server Client 5-2 DataInputStream

More information

Microsoft Word - 97.01.30軟體設計第二部份範例試題_C++_ _1_.doc

Microsoft Word - 97.01.30軟體設計第二部份範例試題_C++_ _1_.doc 電 腦 軟 體 設 計 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 範 例 試 題 (C++) 試 題 編 號 :11900-920201-4 審 定 日 期 : 94 年 7 月 1 日 修 訂 日 期 : 96 年 2 月 1 日 97 年 1 月 30 日 ( 第 二 部 份 ) 電 腦 軟 體 設 計 乙 級 技 術 士 技 能 檢 定 術 科 測 試 應 檢 參 考 資 料 壹 試

More information

LiveBOS产品白皮书

LiveBOS产品白皮书 面 向 对 象 的 业 务 支 撑 平 台 与 建 模 工 具 * 实 现 应 您 所 需, 随 时 而 变 的 应 用 * 业 务 管 理 应 用 软 件 最 佳 选 择 * LiveBOS 产 品 白 皮 书 LiveBOS 产 品 白 皮 书 福 建 顶 点 软 件 股 份 有 限 公 司 www.livebos.com Copyright c 1996-2009 版 权 所 有 福 建 顶

More information

壹 依 據 : 臺 北 市 105 學 年 度 市 立 國 民 中 學 正 式 教 師 ( 巡 迴 ) 聯 合 甄 選 簡 章 一 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 評 審 委 員 會 設 置 辦 法 臺 北 市 政 府 教 育 局 105 年 4 月 20 日 北 市 教 中 字 第 105

壹 依 據 : 臺 北 市 105 學 年 度 市 立 國 民 中 學 正 式 教 師 ( 巡 迴 ) 聯 合 甄 選 簡 章 一 高 級 中 等 以 下 學 校 教 師 評 審 委 員 會 設 置 辦 法 臺 北 市 政 府 教 育 局 105 年 4 月 20 日 北 市 教 中 字 第 105 臺 北 市 105 學 年 度 市 立 國 民 中 學 正 式 教 師 ( 巡 迴 ) 聯 合 甄 選 簡 章 報 名 網 址 : 105 年 5 月 10 日 ( 星 期 二 ) 於 臺 北 市 政 府 教 育 局 網 站 公 布 初 試 網 路 報 名 時 間 : 105 年 5 月 11 日 ( 星 期 三 )10:00 至 105 年 5 月 16 日 ( 星 期 一 )24:00 止 初

More information

软 件 工 程 专 业 习 指 南 目 录 一 软 件 工 程 专 业 设 置 背 景 与 发 展 前 景... 3 二 软 件 工 程 专 业 实 践 教 条 件... 4 三 软 件 工 程 专 业 课 程 类 型 及 核 方 式... 6 1. 软 件 工 程 专 业 课 程 类 型...7

软 件 工 程 专 业 习 指 南 目 录 一 软 件 工 程 专 业 设 置 背 景 与 发 展 前 景... 3 二 软 件 工 程 专 业 实 践 教 条 件... 4 三 软 件 工 程 专 业 课 程 类 型 及 核 方 式... 6 1. 软 件 工 程 专 业 课 程 类 型...7 计 算 机 系 软 件 工 程 专 业 习 指 南 广 东 科 技 院 计 算 机 系 2015-9-1 软 件 工 程 专 业 习 指 南 目 录 一 软 件 工 程 专 业 设 置 背 景 与 发 展 前 景... 3 二 软 件 工 程 专 业 实 践 教 条 件... 4 三 软 件 工 程 专 业 课 程 类 型 及 核 方 式... 6 1. 软 件 工 程 专 业 课 程 类 型...7

More information

目次 

目次 軟 體 工 程 期 末 報 告 網 路 麻 將 91703014 資 科 三 黃 偉 嘉 91703024 資 科 三 丘 祐 瑋 91703030 資 科 三 江 致 廣 1 目 次 壹 前 言 (Preface) P.4 貳 計 畫 簡 述 及 預 期 效 益 (Project Description and Expected Results) P.4 參 系 統 開 發 需 求 (System

More information

《面向对象程序设计A》课程教学大纲Ⅱ4

《面向对象程序设计A》课程教学大纲Ⅱ4 Java 程 序 设 计 课 程 教 学 大 纲 Ⅱ5 课 程 代 码 : 课 程 名 称 :Java 程 序 设 计 Java Programming 学 分 :5 总 学 时 :80 ( 其 中 : 理 论 学 时 :48 实 验 ( 上 机 ) 学 时 :32) 先 修 课 程 : 2106010190 大 学 计 算 机 信 息 技 术 基 础 适 用 对 象 : 本 二 工 科 非 计 算

More information

重庆信~1

重庆信~1 1 重 庆 信 息 技 术 职 业 学 院 年 人 才 培 养 质 量 报 告 年 人 才 培 养 质 量 报 告 二 零 一 五 年 十 二 月 八 日 重 庆 信 息 技 术 职 业 学 院 年 人 才 培 养 质 量 报 告 目 录 1 学 校 基 本 情 况 1 1.1 办 学 基 本 情 况 及 年 度 变 化 2 1.2 举 办 方 履 责 2 1.3 生 源 质 量 分 析 4 2 学

More information

ArcIMS ArcIMS Shape ArcIMS Monitor ArcIMS Tasker ArcIMS Windows NT UNIX ArcIMS ArcIMS MapService ArcIMS ArcIMS ArcIMS ArcIMS JAVA Windows NT UNIX ArcI

ArcIMS ArcIMS Shape ArcIMS Monitor ArcIMS Tasker ArcIMS Windows NT UNIX ArcIMS ArcIMS MapService ArcIMS ArcIMS ArcIMS ArcIMS JAVA Windows NT UNIX ArcI ArcIMS ArcIMS4.0 ( ) ArcIMS GIS ArcIMS GIS ArcIMS GIS Internet ArcIMS HTML Java ArcGIS Desktop ArcIMS ArcIMS ArcIMS ArcIMS ArcIMS ( ) Internet Intranet ArcIMS ArcIMS ArcIMS ArcIMS ArcIMS Spatial Server

More information

应 用 英 语 J102 会 学 基 础 2 3 月 1 日 12:30-14:30 1 号 教 学 楼 104 应 用 日 语 J102 日 汉 互 译 1 3 月 1 日 12:30-14:30 1 号 教 学 楼 104 应 用 日 语 J102 职 业 教 育 2 3 月 1 日 9:00-

应 用 英 语 J102 会 学 基 础 2 3 月 1 日 12:30-14:30 1 号 教 学 楼 104 应 用 日 语 J102 日 汉 互 译 1 3 月 1 日 12:30-14:30 1 号 教 学 楼 104 应 用 日 语 J102 职 业 教 育 2 3 月 1 日 9:00- 通 信 J101 职 业 教 育 8 3 月 1 日 9:00-11:00 1 号 教 学 楼 313 通 信 J101 现 代 通 信 系 统 21 3 月 1 日 12:30-14:30 1 号 教 学 楼 102 通 信 J101 通 信 工 程 监 理 2 3 月 1 日 12:30-14:30 1 号 教 学 楼 102 应 用 电 子 J101 EDA 技 术 的 应 用 2 3 月 1

More information

Microsoft Word - 2-4-1_2 課本1225_OK_0222修.doc

Microsoft Word - 2-4-1_2 課本1225_OK_0222修.doc 第 七 課 玩 積 木 學 程 式 學 習 目 標 1. 學 生 能 夠 說 出 程 式 中 的 指 令 還 要 轉 換 成 電 腦 可 以 了 解 的 命 令 才 能 指 揮 電 腦 工 作 2. 學 生 能 夠 說 出 程 式 語 言 的 發 展 愈 高 階, 愈 像 人 類 的 自 然 語 言 3. 學 生 能 夠 分 辨 程 式 語 言 的 不 同 用 途 4. 學 生 能 夠 說 出 個

More information

目 录 1. 业 务 流 程 系 统 开 发 面 临 的 挑 战 与 机 遇... 3 1.1 业 务 流 程 管 理... 4 2. 新 一 代 开 源 业 务 流 程 开 发 平 台 BPMX3... 5 2.1 BPMX3 是 什 么... 5 2.2 为 什 么 要 优 先 采 用 BPMX

目 录 1. 业 务 流 程 系 统 开 发 面 临 的 挑 战 与 机 遇... 3 1.1 业 务 流 程 管 理... 4 2. 新 一 代 开 源 业 务 流 程 开 发 平 台 BPMX3... 5 2.1 BPMX3 是 什 么... 5 2.2 为 什 么 要 优 先 采 用 BPMX BPMX3 技 术 白 皮 书 业 务 流 程 开 发 平 台 介 绍 目 录 1. 业 务 流 程 系 统 开 发 面 临 的 挑 战 与 机 遇... 3 1.1 业 务 流 程 管 理... 4 2. 新 一 代 开 源 业 务 流 程 开 发 平 台 BPMX3... 5 2.1 BPMX3 是 什 么... 5 2.2 为 什 么 要 优 先 采 用 BPMX3... 5 2.2.1 BPMX3

More information

untitled

untitled 2 / 20060302 Design House 1 1 3 1 2 10 CMM 3 4 mypm.net CEO IT 15 6.4 1.IT 90% 70% 60.5% 87.3% 92.2%. IT 1996 GDP 0.6% 1.1%. 60% 5 5 2 1000 4 5 1000 CEO 20 50 6 50% 66% CEO 20 50 IBM s/360 5 50 29 IBM4

More information

背 景 概 述 企 业 需 要 一 种 灵 活 的 平 台 来 快 速 构 建 测 试 和 扩 展 新 的 应 用 程 序 服 务 并 对 市 场 中 发 生 的 数 字 化 变 革 作 出 反 应 数 字 化 变 革 正 在 加 快 步 伐, 因 为 流 程 和 信 息 的 日 益 融 合 带 来

背 景 概 述 企 业 需 要 一 种 灵 活 的 平 台 来 快 速 构 建 测 试 和 扩 展 新 的 应 用 程 序 服 务 并 对 市 场 中 发 生 的 数 字 化 变 革 作 出 反 应 数 字 化 变 革 正 在 加 快 步 伐, 因 为 流 程 和 信 息 的 日 益 融 合 带 来 白 皮 书 平 台 即 服 务 : 助 力 实 现 数 字 化 转 型 赞 助 商 :Oracle Robert P. Mahowald 2015 年 1 月 Larry Carvalho 执 行 概 要 传 统 业 务 模 式 正 在 受 到 为 客 户 提 供 多 渠 道 数 字 体 验 的 新 业 务 模 式 的 越 来 越 强 烈 的 冲 击 IDC 预 测, 到 2015 年, 在 营 销

More information

尽 管 Java 语 言 是 在 C++ 语 言 基 础 上 发 展 起 来 的, 但 与 C++ 不 同,Java 是 一 种 纯 粹 的 面 向 对 象 语 言 (Object-oriented language) 在 Java 世 界 中, 所 有 事 物 都 是 Object 1. 通 过

尽 管 Java 语 言 是 在 C++ 语 言 基 础 上 发 展 起 来 的, 但 与 C++ 不 同,Java 是 一 种 纯 粹 的 面 向 对 象 语 言 (Object-oriented language) 在 Java 世 界 中, 所 有 事 物 都 是 Object 1. 通 过 玩 转 Object 不 理 解, 就 无 法 真 正 拥 有 歌 德 按 其 实 而 审 其 名, 以 求 其 情 ; 听 其 言 而 查 其 累, 无 使 放 悖 ( 根 据 实 际 明 辨 名 称, 以 便 求 得 真 实 情 况 ; 听 取 言 辞 后 弄 明 它 的 类 别, 不 让 它 混 淆 错 乱 ) 三 玩 转 Object 大 围 山 人 玩 转 Object...1 1. 通

More information

untitled

untitled JavaEE+Android - 6 1.5-2 JavaEE web MIS OA ERP BOSS Android Android Google Map office HTML CSS,java Android + SQL Sever JavaWeb JavaScript/AJAX jquery Java Oracle SSH SSH EJB+JBOSS Android + 1. 2. IDE

More information

提问袁小兵:

提问袁小兵: C++ 面 试 试 题 汇 总 柯 贤 富 管 理 软 件 需 求 分 析 篇 1. STL 类 模 板 标 准 库 中 容 器 和 算 法 这 部 分 一 般 称 为 标 准 模 板 库 2. 为 什 么 定 义 虚 的 析 构 函 数? 避 免 内 存 问 题, 当 你 可 能 通 过 基 类 指 针 删 除 派 生 类 对 象 时 必 须 保 证 基 类 析 构 函 数 为 虚 函 数 3.

More information

北 风 网 讲 师 原 创 作 品 ---- 仅 供 学 员 内 部 交 流 使 用 前 言 吾 尝 终 日 而 思 矣, 不 如 须 臾 之 所 学 也 ; 吾 尝 跂 而 望 矣, 不 如 登 高 之 博 见 也 登 高 而 招, 臂 非 加 长 也, 而 见

北 风 网 讲 师 原 创 作 品 ---- 仅 供 学 员 内 部 交 流 使 用 前 言 吾 尝 终 日 而 思 矣, 不 如 须 臾 之 所 学 也 ; 吾 尝 跂 而 望 矣, 不 如 登 高 之 博 见 也 登 高 而 招, 臂 非 加 长 也, 而 见 北 风 网 讲 师 原 创 作 品 ---- 仅 供 www.ibeifeng.com 学 员 内 部 交 流 使 用 前 言 吾 尝 终 日 而 思 矣, 不 如 须 臾 之 所 学 也 ; 吾 尝 跂 而 望 矣, 不 如 登 高 之 博 见 也 登 高 而 招, 臂 非 加 长 也, 而 见 者 远 ; 顺 风 而 呼, 声 非 加 疾 也, 而 闻 者 彰 假 舆 马 者, 非 利 足 也,

More information

Microsoft Word - 01.DOC

Microsoft Word - 01.DOC 第 1 章 JavaScript 简 介 JavaScript 是 NetScape 公 司 为 Navigator 浏 览 器 开 发 的, 是 写 在 HTML 文 件 中 的 一 种 脚 本 语 言, 能 实 现 网 页 内 容 的 交 互 显 示 当 用 户 在 客 户 端 显 示 该 网 页 时, 浏 览 器 就 会 执 行 JavaScript 程 序, 用 户 通 过 交 互 式 的

More information

计 算 机 系 统 应 用 http://www.c-s-a.org.cn 2016 年 第 25 卷 第 4 期 线 程 的 复 用 [2,3]. 通 常 情 况 下, 服 务 器 端 程 序 在 启 动 时 创 建 若 干 数 量 的 线 程 对 象 并 缓 存 起 来, 此 时 它 们 处 于

计 算 机 系 统 应 用 http://www.c-s-a.org.cn 2016 年 第 25 卷 第 4 期 线 程 的 复 用 [2,3]. 通 常 情 况 下, 服 务 器 端 程 序 在 启 动 时 创 建 若 干 数 量 的 线 程 对 象 并 缓 存 起 来, 此 时 它 们 处 于 1 线 程 池 技 术 在 考 试 系 统 中 的 应 用 葛 萌 1, 于 博 2, 欧 阳 宏 基 ( 咸 阳 师 范 学 院 信 息 工 程 学 院, 咸 阳 712000) ( 河 南 建 筑 职 业 技 术 学 院 信 息 工 程 系, 郑 州 450064) 1 摘 要 : 当 较 大 规 模 客 户 端 并 发 请 求 服 务 器 端 应 用 程 序 时, 传 统 的 为 每 个 请

More information

1 前 言 4 1.1 关 于 BlueJ 4 1.2 本 书 范 围 及 读 者.4 1.3 版 权, 使 用 许 可 以 及 重 新 发 布 4 1.4 反 馈.4 2 开 始 5 2.1 安 装.5 2.2 启 动 BlueJ.5 2.3 打 开 一 个 工 程.6 3 基 础 知 识 - 编

1 前 言 4 1.1 关 于 BlueJ 4 1.2 本 书 范 围 及 读 者.4 1.3 版 权, 使 用 许 可 以 及 重 新 发 布 4 1.4 反 馈.4 2 开 始 5 2.1 安 装.5 2.2 启 动 BlueJ.5 2.3 打 开 一 个 工 程.6 3 基 础 知 识 - 编 BlueJ 教 程 版 本 1.2 针 对 BlueJ 版 本 1.1.x Michael Kölling 澳 洲 Monash 大 学 网 络 计 算 学 院 清 华 大 学 计 算 机 系 知 识 工 程 组 郝 建 文 顾 志 峰 翻 译 - 1 - 1 前 言 4 1.1 关 于 BlueJ 4 1.2 本 书 范 围 及 读 者.4 1.3 版 权, 使 用 许 可 以 及 重 新 发 布

More information

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的

声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 ( 申 报 稿 ) 主 办 券 商 二 零 一 五 年 七 月 声 明 本 公 司 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责

More information

可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理 中 心 上 海 赛 领 并 购 投 资 基 金 合 伙 企 业 (

可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理 中 心 上 海 赛 领 并 购 投 资 基 金 合 伙 企 业 ( 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 使 用 的 可 行 性 分 析 报 告 ( 修 订 稿 ) 二 一 六 年 九 月 可 行 性 分 析 报 告 上 海 新 南 洋 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 新 南 洋 或 公 司 ) 拟 向 上 海 交 大 产 业 投 资 管 理 ( 集 团 ) 有 限 公 司 上 海 交 大 企 业 管 理

More information

untitled

untitled Velocity 14 100061 315@pptph.com.cn http://www.pptph.com.cn 010-67129212 010-67129211 787 1092 1/16 22 535 1 0 000 2001 11 1 2001 11 1 ISBN 7-115-09828-X/TP 2577 32.00 01067129223 1 2 1 2 3 4 5 1 Velocity

More information

创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险

创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险 创 业 板 投 资 风 险 提 示 : 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露

More information

D getinitparameternames() 9 下 列 选 项 中, 属 于 Servlet API 中 提 供 的 request 对 象 的 包 装 类 的 是 ( ) A HttpServletRequestWrapper B HttpServletRequest C HttpServ

D getinitparameternames() 9 下 列 选 项 中, 属 于 Servlet API 中 提 供 的 request 对 象 的 包 装 类 的 是 ( ) A HttpServletRequestWrapper B HttpServletRequest C HttpServ 第 四 章 Filter( 过 滤 器 ) 样 题 A 卷 一 选 择 题 ( 每 小 题 2 分, 共 20 分 ) 1 下 面 选 项 中, 用 于 实 现 初 始 化 过 滤 器 的 方 法 是 ( ) A init(filterconfig filterconfig) B dofilter(servletrequest req,servletresponse resp,filterchain

More information

, 即 使 是 在 昏 暗 的 灯 光 下, 她 仍 然 可 以 那 么 耀 眼 我 没 有 地 方 去, 你 会 带 着 我 么 杜 晗 像 是 在 嘲 笑 一 般, 嘴 角 的 一 抹 冷 笑 有 着 不 适 合 这 个 年 龄 的 冷 酷 和 无 情, 看 着 江 华 的 眼 神 毫 无 温

, 即 使 是 在 昏 暗 的 灯 光 下, 她 仍 然 可 以 那 么 耀 眼 我 没 有 地 方 去, 你 会 带 着 我 么 杜 晗 像 是 在 嘲 笑 一 般, 嘴 角 的 一 抹 冷 笑 有 着 不 适 合 这 个 年 龄 的 冷 酷 和 无 情, 看 着 江 华 的 眼 神 毫 无 温 爱 情 飞 过 苍 凉 / 作 者 :18758265241 1 红 色 格 子 的 旅 行 箱, 在 湿 漉 漉 地 上 发 出 刺 啦 刺 啦 的 声 音, 那 么 刺 耳, 就 像 是 此 刻 杜 晗 的 里 一 样, 烦 躁 而 不 安 就 这 样 走 出 来 了,18 年 禁 锢 自 己 的 地 方 就 在 身 后, 杜 晗 手 指 关 节 泛 白, 紧 紧 地 拉 着 旅 行 箱, 走

More information

(CIP) Web /,. :,2005. 1 ISBN 7 81058 782 X.W............T P393.4 CIP (2004) 118797 Web ( 99 200436) ( http:/ / www.shangdapress.com 66135110) : * 787

(CIP) Web /,. :,2005. 1 ISBN 7 81058 782 X.W............T P393.4 CIP (2004) 118797 Web ( 99 200436) ( http:/ / www.shangdapress.com 66135110) : * 787 Web (CIP) Web /,. :,2005. 1 ISBN 7 81058 782 X.W............T P393.4 CIP (2004) 118797 Web ( 99 200436) ( http:/ / www.shangdapress.com 66135110) : * 787 1092 1/ 16 30.75 748 2005 1 1 2005 1 1 : 1 3 100

More information

优迈科技教学大纲2009版本

优迈科技教学大纲2009版本 java 软 件 工 程 师 培 训 教 学 大 纲 1 JAVA 软 件 工 程 师 培 训 教 学 大 纲 深 圳 软 件 园 人 才 实 训 基 地 2009 年 3 月 目 录 java 软 件 工 程 师 培 训 教 学 大 纲 2 教 学 阶 段...3 第 一 章 JAVA 起 步...3 第 二 章 面 向 对 象 的 编 程...4 第 三 章 数 据 结 构 IO 线 程 网 络...5

More information

学 院 人 才 培 养 分 项 自 评 报 告 结 果 汇 总 表 主 要 评 估 指 标 关 键 评 估 要 素 自 评 等 级 1.1 学 校 事 业 发 展 规 划 合 格 1. 领 导 作 用 1.2 办 学 目 标 与 定 位 合 格 1.3 对 人 才 培 养 重 视 程 度 合 格 1

学 院 人 才 培 养 分 项 自 评 报 告 结 果 汇 总 表 主 要 评 估 指 标 关 键 评 估 要 素 自 评 等 级 1.1 学 校 事 业 发 展 规 划 合 格 1. 领 导 作 用 1.2 办 学 目 标 与 定 位 合 格 1.3 对 人 才 培 养 重 视 程 度 合 格 1 目 录 学 院 人 才 培 养 分 项 自 评 报 告 结 果 汇 总 表 1 1 领 导 作 用 2 1.1 学 校 事 业 发 展 规 划 2 1.2 办 学 目 标 与 定 位 6 1.3 对 人 才 培 养 重 视 程 度 11 1.4 校 园 稳 定 15 2 师 资 队 伍 19 2.1 专 任 教 师 19 2.2 兼 职 教 师 24 3 课 程 建 设 27 3.1 课 程 内 容

More information

职 位 类 别 : 测 试 工 程 师 工 作 经 验 或 实 习 经 历 : 不 限 岗 位 要 求 : 1. 本 科 及 其 以 上 学 历, 计 算 机 相 关 专 业 2014 届 毕 业 生 ; 2. 实 习 时 间 要 求, 尽 量 一 周 五 个 工 作 日 ; 3. 熟 悉 Wind

职 位 类 别 : 测 试 工 程 师 工 作 经 验 或 实 习 经 历 : 不 限 岗 位 要 求 : 1. 本 科 及 其 以 上 学 历, 计 算 机 相 关 专 业 2014 届 毕 业 生 ; 2. 实 习 时 间 要 求, 尽 量 一 周 五 个 工 作 日 ; 3. 熟 悉 Wind 企 业 信 息 表 公 司 名 称 : 中 铁 信 安 ( 北 京 ) 信 息 安 全 技 术 有 限 公 司 公 司 性 质 : 国 企 控 股 公 司 规 模 : 100 人 左 右 所 属 行 业 : 互 联 网 计 算 机 软 件 招 聘 人 数 :12 工 作 地 点 : 北 京 市 海 淀 区 公 司 能 够 提 供 的 福 利 : 五 险 一 金 晋 升 旅 游 节 假 日 礼 物 加

More information

Microsoft Word - 书目文件.doc

Microsoft Word - 书目文件.doc 计 算 机 类 算 法 与 程 序 设 计 类 1 11025 数 据 结 构 ( 第 三 版 ) 十 一 五 国 家 级 规 划 教 材 刘 振 鹏 等 28.00 2010.5 本 科 2 11563 数 据 结 构 习 题 解 答 与 实 验 指 导 ( 第 三 版 ) 石 强 等 21.00 2010.7 本 科 3 07628 数 据 结 构 与 算 法 王 昆 仑 35.00 2007.6

More information

詞 彙 表 編 號 詞 彙 描 述 1 預 約 人 資 料 中 文 姓 名 英 文 姓 名 身 份 證 字 號 預 約 人 電 話 性 別 2 付 款 資 料 信 用 卡 別 信 用 卡 號 信 用 卡 有 效 日 期 3 住 房 條 件 入 住 日 期 退 房 日 期 人 數 房 間 數 量 入

詞 彙 表 編 號 詞 彙 描 述 1 預 約 人 資 料 中 文 姓 名 英 文 姓 名 身 份 證 字 號 預 約 人 電 話 性 別 2 付 款 資 料 信 用 卡 別 信 用 卡 號 信 用 卡 有 效 日 期 3 住 房 條 件 入 住 日 期 退 房 日 期 人 數 房 間 數 量 入 100 年 特 種 考 試 地 方 政 府 公 務 人 員 考 試 試 題 等 別 : 三 等 考 試 類 科 : 資 訊 處 理 科 目 : 系 統 分 析 與 設 計 一 請 參 考 下 列 旅 館 管 理 系 統 的 使 用 案 例 圖 (Use Case Diagram) 撰 寫 預 約 房 間 的 使 用 案 例 規 格 書 (Use Case Specification), 繪 出 入

More information

526 1-2 JAVA 的 執 行 環 境 1. JVM(Java Virtual Machine) : 用 來 執 行 JAVA 程 式 JVM 是 以 軟 體 模 擬 的 方 式, 在 真 實 的 機 器 上 虛 構 出 來 的 執 行 環 境 2. JRE (Java runtime Env

526 1-2 JAVA 的 執 行 環 境 1. JVM(Java Virtual Machine) : 用 來 執 行 JAVA 程 式 JVM 是 以 軟 體 模 擬 的 方 式, 在 真 實 的 機 器 上 虛 構 出 來 的 執 行 環 境 2. JRE (Java runtime Env 工 程 科 技 與 教 育 學 刊 第 七 卷 第 四 期 民 國 九 十 九 年 十 月 第 525~531 頁 J2ME 行 動 裝 置 應 用 實 例 中 華 醫 事 科 技 大 學 資 訊 管 理 系 E-mail : kevin@mail.hwai.edu.tw 摘 要 JAVA 的 跨 平 台 及 支 援 動 態 下 載 特 性, 允 許 程 式 設 計 師 僅 需 撰 寫 一 次 程

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20312D3120D5D0B9C9CBB5C3F7CAE9A3A8C9EAB1A8B8E5A3A9> 本 次 股 票 发 行 后 拟 在 创 业 板 市 场 上 市, 该 市 场 具 有 较 高 的 投 资 风 险 创 业 板 公 司 具 有 业 绩 不 稳 定 经 营 风 险 高 退 市 风 险 大 等 特 点, 投 资 者 面 临 较 大 的 市 场 风 险 投 资 者 应 充 分 了 解 创 业 板 市 场 的 投 资 风 险 及 本 公 司 所 披 露 的 风 险 因 素, 审 慎 作 出

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBF9D3DA416E64726F6964C6BDCCA8B5C4B5E7D7D3C5C4C2F4CFB5CDB32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BBF9D3DA416E64726F6964C6BDCCA8B5C4B5E7D7D3C5C4C2F4CFB5CDB32E646F63> 基 于 Android 平 台 的 电 子 拍 卖 系 统 摘 要 本 电 子 拍 卖 系 统 其 实 就 是 一 个 电 子 商 务 平 台, 只 要 将 该 系 统 部 署 到 互 联 网 上, 客 户 都 可 以 在 该 系 统 上 发 布 想 出 售 的 商 品, 也 可 以 对 拍 卖 中 的 商 品 参 与 竞 价 整 个 过 程 无 须 人 工 干 预, 由 系 统 自 动 完 成 本

More information

電機工程系認可證照清單 2011/7/1

電機工程系認可證照清單         2011/7/1 南 台 科 技 大 學 電 機 工 程 系 專 業 證 照 課 程 實 施 要 點 96 年 10 月 05 日 系 務 會 議 通 過 100 年 06 月 30 日 系 務 會 議 修 正 通 過 101 年 06 月 21 日 系 務 會 議 修 正 通 過 一 本 系 為 提 升 學 生 的 專 業 技 能, 特 訂 定 本 辦 法 二 實 施 對 象 : 本 系 日 間 部 96 學 年

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D205450303820B8BDBCFE332D3120C8EDBCFEB9A4B3CCCBB6CABFC5E0D1F8B7BDB0B8>

<4D6963726F736F667420576F7264202D205450303820B8BDBCFE332D3120C8EDBCFEB9A4B3CCCBB6CABFC5E0D1F8B7BDB0B8> 南 京 大 学 工 程 学 科 教 程 附 件 三 南 京 大 学 工 程 领 域 工 程 硕 士 研 究 生 培 养 方 案 (2008 年 3 月 修 订 ) 产 业 作 为 信 息 产 业 的 核 心 是 国 民 经 济 信 息 化 的 基 础, 已 经 涉 足 工 业 农 业 商 业 金 融 科 教 文 卫 国 防 和 百 姓 生 活 等 各 个 领 域 采 用 先 进 的 工 程 化 方

More information

史 教 学 评 价 与 测 试 社 会 主 义 经 济 理 论 西 方 经 济 学 管 理 方 法 社 会 经 济 统 计 会 工 商 管 理 计 学 原 理 财 务 会 计 管 理 学 原 理 市 场 营 销 生 产 运 营 管 理 财 务 管 理 成 本 管 理 人 力 资 源 管 理 金 融

史 教 学 评 价 与 测 试 社 会 主 义 经 济 理 论 西 方 经 济 学 管 理 方 法 社 会 经 济 统 计 会 工 商 管 理 计 学 原 理 财 务 会 计 管 理 学 原 理 市 场 营 销 生 产 运 营 管 理 财 务 管 理 成 本 管 理 人 力 资 源 管 理 金 融 华 东 师 范 大 学 网 络 教 育 学 院 2012 年 春 季 招 生 简 章 高 升 升 本 第 二 本 科 华 东 师 范 大 学 是 国 家 教 育 部 直 属 全 国 重 点 大 学, 是 国 家 211 工 程 985 工 程 重 点 建 设 高 校 依 托 华 东 师 范 大 学 雄 厚 的 师 资 力 量 和 丰 富 的 教 学 资 源, 华 东 师 范 大 学 网 络 教 育

More information

BPS6.0 Web服务集成和短流程功能使用手册

BPS6.0 Web服务集成和短流程功能使用手册 PRIMETON TECHNOLOGIES, LTD. 上 海 普 元 信 息 技 术 有 限 责 任 公 司 BPS6.0 Web 服 务 集 成 和 短 流 程 使 用 手 册 2009-9-1 第 1 页 共 16 页 目 录 1 Web 服 务 集 成... 3 1.1 Web 服 务 简 述... 3 1.2 在 BPS 中 使 用 Web 服 务 功 能... 3 1.2.1 使 用 Web

More information

Microsoft Word - 13院21号.doc

Microsoft Word - 13院21号.doc 川 教 考 院 2013 21 号 四 川 省 教 育 考 试 院 关 于 全 国 计 算 机 等 级 考 试 体 系 调 整 的 通 知 各 NCRE 考 点 : 为 进 一 步 适 应 新 时 期 计 算 机 应 用 技 术 的 发 展 和 人 才 市 场 需 求 的 变 化, 确 保 全 国 计 算 机 等 级 考 试 ( 以 下 简 称 NCRE) 健 康 持 续 发 展, 教 育 部 考

More information

附表2:

附表2: 广 东 省 精 品 资 源 共 享 课 程 推 荐 表 ( 高 职 ) 课 程 学 校 清 远 职 业 技 术 学 院 课 程 名 称 数 据 库 应 用 技 术 课 程 类 型 公 共 基 础 课 专 业 课 其 他 所 属 专 业 大 类 名 称 所 属 专 业 类 名 称 电 子 信 息 计 算 机 所 属 专 业 名 称 ( 专 业 课 填 写 ) 计 算 机 应 用 技 术 课 程 负 责

More information

本 课 程 作 为 非 计 算 机 专 业 本 科 通 识 课 程, 是 一 门 理 论 和 实 践 紧 密 结 合 的 实 用 课 程, 内 容 包 括 计 算 机 基 础 部 分 和 程 序 设 计 部 分 计 算 机 基 础 部 分 涵 盖 计 算 机 软 硬 件 组 成 数 制 表 示 操

本 课 程 作 为 非 计 算 机 专 业 本 科 通 识 课 程, 是 一 门 理 论 和 实 践 紧 密 结 合 的 实 用 课 程, 内 容 包 括 计 算 机 基 础 部 分 和 程 序 设 计 部 分 计 算 机 基 础 部 分 涵 盖 计 算 机 软 硬 件 组 成 数 制 表 示 操 计 算 机 基 础 部 程 序 设 计 类 课 程 介 绍 1. Java 语 言 程 序 设 计 Java 简 介 Java 是 一 种 开 放 的 可 以 撰 写 跨 平 台 应 用 程 序 的 面 向 对 象 的 程 序 设 计 语 言 Java 技 术 具 有 卓 越 的 通 用 性 高 效 性 平 台 移 植 性 和 安 全 性, 广 泛 应 用 于 PC 数 据 中 心 科 学 超 级

More information

中南大学第二届软件创新大赛

中南大学第二届软件创新大赛 3D 全 息 投 影 游 戏 平 台 参 赛 项 目 计 划 书 一 参 赛 作 品 构 思 的 创 意 与 价 值 1. 背 景 : 问 题 领 域 (1) 手 机 平 台 游 戏 发 展 火 爆 随 着 移 动 设 备 和 移 动 互 联 网 的 飞 速 发 展, 手 机 已 经 成 为 人 们 日 常 生 活 中 的 伙 伴 越 来 越 多 手 机 游 戏 APP 成 为 了 人 们 放 松

More information

untitled

untitled . Version 1.0 2015 7 1. IT 1.. IBM IBM IBM WBI IBM WBI Jasdaq 3G 9 Java Hitachi Suntory Panansonic 2. IT . 10 Java Software AG (Dachieve) (Angel Engineers Inc.) 360,, Software AG XML,.,,,,.. CRM TOLO 3G

More information

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告 农 银 汇 理 沪 深 300 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 农 银 汇 理 策 略 价 值 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BECDD2B5D6CAC1BFC4EAB6C8B1A8B8E6B6A8B8E5>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BECDD2B5D6CAC1BFC4EAB6C8B1A8B8E6B6A8B8E5> 就 业 质 量 年 度 报 告 214 招 生 就 业 处 214 年 12 月 1 广 西 医 科 大 学 214 年 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告 高 等 医 学 教 育 承 担 着 培 养 卫 生 人 才 和 维 护 人 类 健 康 的 重 要 使 命, 毕 业 生 就 业 工 作 关 系 社 会 和 谐 稳 定 与 家 庭 生 活 幸 福, 是 科 学 配 置 人 力 资 源

More information

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要>

证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<半年度报告摘要> 2015 1 1.1 2 40 2015 2 2.1 2.2 2.3 3 40 2015 2.4 3 3.1 4 40 2015 3.2 3.2.1 5 40 3.2.2 2015 6 40 2015 3.2.3 7 40 2015 8 40 2015 3.3 9 40 4 4.1 4.1.1 2015 4.1.2 10 40 2015 11 40 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 2015

More information

抗日战争大事记(校)

抗日战争大事记(校) 1931 9 18 22 20 23 9 19 9 20 9 21 3000 9 22 9 23 9 24 10 9 25 30 12 9 26 9 27 9 28 20 5000 9 29 10 1 1933 10 2 10 3 10 6 4 400 10 5 10 7 10 10 10 10 10 12 10 15 10 16 10 19 10 20 20 10 21 10 22 10 27 11

More information

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告

工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2008年度第2季度报告 农 银 汇 理 中 证 500 指 数 证 券 投 资 基 金 2015 年 第 4 季 度 报 告 2015 年 12 月 31 日 基 金 管 理 人 : 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 1 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保

More information

gongGaoMingCheng

gongGaoMingCheng 华 宝 兴 业 转 型 升 级 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 4 月 20 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董

More information

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 平 安 民 生 加 银 优 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 2 季 度 报 告 2016 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 民 生 加 银 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2016 年 7 月 21 日 1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本

More information

Microsoft Word - 第1章 Android基本概念.docx

Microsoft Word - 第1章 Android基本概念.docx Android 系 统 下 Java 编 程 详 解 作 者 : 华 清 远 见 第 1 章 Android 基 本 概 念 本 章 简 介 本 章 主 要 介 绍 Android 基 本 概 念 方 面 的 内 容, 包 括 Android 平 台 特 性 Android 系 统 架 构 Android 开 发 框 架 和 Android 开 发 环 境 搭 建 1.1 Android 简 介 Android

More information

最即時的Sybase ASE Server資料庫診斷工具

最即時的Sybase ASE Server資料庫診斷工具 How to using M-Power Server 行 M-Power Report setup.exe M-Power Report Server MPRS 了 說 M-Power Report Server 料 行 料 料 M-Power Report Server J2SE Development Kit 5.0 連 port 料 MPRS Web-Application MPRS Page

More information

2009年9月全国计算机等级考试二级Java真题及答案

2009年9月全国计算机等级考试二级Java真题及答案 2009 年 9 月 全 国 计 算 机 等 级 考 试 二 级 Java 真 题 及 答 案 [ 录 入 者 :NCRE100 时 间 :2009-10-08 19:41:34 作 者 : 来 源 :NCRE100.com 浏 览 :1421 次 ] 2009 年 9 月 全 国 计 算 机 等 级 考 试 二 级 笔 试 试 卷 Java 语 言 程 序 设 计 ( 考 试 时 间 90 分 钟,

More information

天仁期末個人報告1.PDF

天仁期末個人報告1.PDF ...3...3...3...4...4...6...6...8...10...11...12...12...12... 13...13...14...14...14...15...15... 17... 18...18...19...19...20...20...21...22...22...22...23...23...24 ... 24... 26... 27 2 3 4 5 6 7 8 9

More information

jsp

jsp JSP Allen Long Email: allen@huihoo.com http://www.huihoo.com 2004-04 Huihoo - Enterprise Open Source http://www.huihoo.com 1 JSP JSP JSP JSP MVC Huihoo - Enterprise Open Source http://www.huihoo.com 2

More information

TopTest_Adminstrator.doc

TopTest_Adminstrator.doc 壹 前 言... 3 貳 系 統 簡 介... 4 一 TKB multimedia Top-Test 系 統 架 構...4 1. 使 用 者 介 面 層 (Presentation tier)...5 2. 商 業 邏 輯 層 (business logic tier)...5 3. 資 料 服 務 層 (data services tier)...5 二 TKB Multimedia Top-Test

More information

计 算 机 系 统 应 用 2013 年 第 22 卷 第 7 期 器 所 做 的 工 作 实 质 是 把 类 文 件 从 硬 盘 读 取 到 内 存 中. 对 于 Java 中 的 类 大 致 可 以 分 为 三 种 : Java 系 统 核 心 类

计 算 机 系 统 应 用 2013 年 第 22 卷 第 7 期 器 所 做 的 工 作 实 质 是 把 类 文 件 从 硬 盘 读 取 到 内 存 中. 对 于 Java 中 的 类 大 致 可 以 分 为 三 种 : Java 系 统 核 心 类 1 Java 动 态 类 加 载 机 制 分 析 及 其 应 用 崔 行 臣, 赵 佟 ( 山 东 广 播 电 视 大 学 现 代 教 育 技 术 中 心, 济 南 250014) 摘 要 : Java 虚 拟 机 (JVM) 中 的 类 加 载 机 制 可 以 在 Java 应 用 程 序 运 行 期 间 动 态 加 载 类 文 件, 而 不 影 响 其 它 功 能 模 块 的 正 常 运 行.

More information

Android 手 机 程 序 设 计 入 门 应 用 到 精 通 内 存 1GB 硬 盘 剩 余 空 间 3GB 如 果 你 的 计 算 机 是 在 3 年 内 购 买 的 新 型 计 算 机, 应 该 能 够 符 合 以 上 的 条 件 如 果 你 的 计 算 机 是 比 较 旧 的 机 型,

Android 手 机 程 序 设 计 入 门 应 用 到 精 通 内 存 1GB 硬 盘 剩 余 空 间 3GB 如 果 你 的 计 算 机 是 在 3 年 内 购 买 的 新 型 计 算 机, 应 该 能 够 符 合 以 上 的 条 件 如 果 你 的 计 算 机 是 比 较 旧 的 机 型, UNIT 4 4 安 装 Android 程 序 开 发 工 具 在 开 始 学 习 编 写 Android 应 用 程 序 之 前, 我 们 必 须 先 搭 建 一 个 Android 应 用 程 序 的 开 发 环 境 建 立 Android 应 用 程 序 开 发 环 境 需 要 安 装 一 些 工 具 软 件, 而 学 习 Android 应 用 程 序 设 置 的 一 大 好 处 是 这

More information

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 中 小 IT 企 业 人 力 资 源 管 理 咨 询 简 介 一 背 景 分 析 二 需 求 分 析 三 服 务 内 容 四 操 作 流 程 五 斯 隆 优 势 六 行 业 案 例 七 服 务 理 念 目 录 一 背 景 分 析 -IT 业 现 状 分 析 IT 产 业 的 总 量 水 平 较 低 中 国 IT IT 现 状 总 体 规 模 较 小 技 术 自 主 创 新 能 力 差 对 经 济 的

More information