早 堂 主 日 崇 拜 禮 序 主 席 : 張 苑 心 宣 教 師 聚 集 禮 覲 見 上 主 敬 拜 讚 美 主 席 全 地 至 高 是 我 主. 是 你 最 重 要. 主 啊! 求 你 憐 憫 我 聖 道 禮 聆 聽 與 回 應 經 文 仰 望 大 能 的

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "早 堂 主 日 崇 拜 禮 序 主 席 : 張 苑 心 宣 教 師 聚 集 禮 覲 見 上 主 敬 拜 讚 美............. 主 席 全 地 至 高 是 我 主. 是 你 最 重 要. 主 啊! 求 你 憐 憫 我 聖 道 禮 聆 聽 與 回 應 經 文...... 仰 望 大 能 的 "

Transcription

1 2016 年 1 月 10 日 顯 現 後 第 一 主 日 第 2 期 受 託 主 日 我 們 都 是 上 帝 的 僕 人 劉 麗 詩 受 託 主 日 提 醒 我 們 : 每 個 人 都 屬 於 上 帝, 是 他 所 創 造 和 買 贖 的 ( 以 賽 亞 書 43:1-7) 我 們 既 屬 於 上 帝, 就 當 求 在 我 們 的 日 常 生 活 中 能 活 出 屬 於 上 帝 的 生 命 宗 教 改 革 家 馬 丁 路 德 曾 說 : 因 着 洗 禮 我 們 大 家 都 受 了 祭 司 的 職 分 ( 致 德 意 志 基 督 教 貴 族 公 開 書, 1520) 而 早 期 的 教 父 們, 如 奧 古 斯 丁 奧 利 金 聖 安 波 羅 修 等 亦 有 同 樣 的 教 導 : 就 是 信 徒 都 負 有 使 人 與 上 帝 和 好 的 祭 司 職 分 因 此, 我 們 要 重 申 自 己 是 上 帝 的 僕 人, 力 求 完 成 上 帝 託 付 的 工 作 在 路 加 福 音 17:7-10, 耶 穌 直 接 地 指 出 作 僕 人 是 怎 麼 的 一 回 事 : 你 們 當 中 誰 有 僕 人 耕 地 或 是 放 羊, 從 田 裏 回 來, 就 對 他 說 你 快 來 坐 下 吃 飯 呢? 他 豈 不 對 僕 人 說 你 給 我 預 備 晚 飯, 束 上 帶 子 伺 候 我, 等 我 吃 喝 完 了, 你 才 可 以 吃 喝 嗎? 僕 人 照 所 吩 咐 的 去 做, 主 人 還 謝 謝 他 嗎? 這 樣, 你 們 做 完 了 一 切 所 吩 咐 的, 要 說 : 我 們 是 無 用 的 僕 人, 所 做 的 本 是 我 們 該 做 的 僕 人 束 腰 侍 立, 隨 時 候 命, 時 刻 聽 從 主 人 的 差 遣 而 服 事 乃 是 僕 人 的 本 分, 因 此 作 工 後 是 不 會 獲 得 任 何 獎 賞 和 稱 讚 弟 兄 姊 妹 們, 這 就 是 僕 人 的 樣 式, 是 良 善 忠 心 僕 人 應 有 的 心 態 所 以, 要 謹 記 我 們 是 誰? 更 要 明 白 我 們 是 為 何 而 活? 完 成 上 帝 在 這 世 代 給 他 僕 人 的 託 付, 乃 是 我 們 的 本 分, 是 我 們 存 活 的 最 高 意 義 靠 着 主 耶 穌 基 督, 願 我 們 喜 樂 地 領 受 託 付 ; 又 願 耶 穌 基 督 的 教 會, 能 像 她 的 元 首 一 樣, 以 遵 行 上 帝 的 旨 意 完 成 上 帝 的 工 作 為 食 物 ( 約 翰 福 音 4:34) 阿 們

2 早 堂 主 日 崇 拜 禮 序 主 席 : 張 苑 心 宣 教 師 聚 集 禮 覲 見 上 主 敬 拜 讚 美 主 席 全 地 至 高 是 我 主. 是 你 最 重 要. 主 啊! 求 你 憐 憫 我 聖 道 禮 聆 聽 與 回 應 經 文 仰 望 大 能 的 主 眾 坐 以 賽 亞 書 43 章 1-7 節 舊 約 1067 頁 陳 嘉 麗 姊 妹 使 徒 行 傳 8 章 節 新 約 191 頁 劉 國 強 弟 兄 路 加 福 音 3 章 15-17,21-22 節 新 約 9 1 頁 張 苑 心 宣 教 師 講 回 道 受 託 為 主 僕.... 邢 福 增 義 務 教 士 應..... 最 美 好 的 仗 主 席 紅 袋 : 主 日 奉 獻 綠 袋 : 長 者 事 工 會 務 報 告 陳 麗 平 宣 教 師 祝 禱.... 祝 福 差 遣 禮 陳 麗 平 宣 教 師 ( 主 禮 人 退 席 時 眾 立, 待 主 禮 人 離 席 後 就 坐 默 禱 片 刻 散 會 ) 2

3 主 席 : 魏 永 銓 弟 兄 午 堂 主 日 崇 拜 禮 序 3 司 琴 : 雷 綺 霏 姊 妹 聚 集 禮 覲 見 上 主 進 堂 詩.... 亞 伯 拉 罕 的 主 歌 ( 普 頌 41 首 )... 眾 立 始 禮 頌 ( 普 頌 625 首 ) 默 禱 後 同 唱 經 訓 主 席 宣 讀 耶 和 華 必 賜 力 量 給 他 的 百 姓, 耶 和 華 必 賜 平 安 的 福 給 他 的 百 姓 ( 詩 29:11) 啟 應 禱 文 眾 坐 啟 : 人 應 該 把 我 們 看 為 基 督 的 執 事, 為 上 帝 奧 祕 的 管 家 所 求 於 管 家 的, 是 要 他 忠 心 應 : 求 主 賜 給 我 們 順 服 和 倚 靠 的 心 事 奉 他 啟 : 他 所 賜 的 有 使 徒, 有 先 知, 有 傳 福 音 的, 有 牧 者 和 教 師, 為 要 裝 備 聖 徒, 做 事 奉 的 工 作, 建 立 基 督 的 身 體 應 : 感 謝 主 賜 給 我 們 不 同 的 恩 賜, 讓 我 們 能 一 起 建 立 基 督 的 身 體 啟 : 主 基 督 教 導 我 們, 若 我 們 能 在 少 許 的 事 上 忠 心, 他 便 要 派 我 們 管 理 許 多 的 事, 進 來 享 受 他 的 快 樂! 應 : 求 主 幫 助 我 們 能 做 一 個 又 良 善 又 忠 心 的 僕 人 啟 : 因 為 凡 自 高 的, 必 降 為 卑 ; 自 甘 卑 微 的, 必 升 為 高 應 : 更 求 主 幫 助 我 們 學 做 一 個 謙 卑 的 僕 人 祈 禱 眾 坐 主 禱 文.... ( 普 頌 649 首 ).... 眾 坐 同 唱 聖 道 禮 聆 聽 與 回 應 唱 詩..... 萬 恩 之 主 歌 ( 普 頌 329 首 )..... 眾 立 經 文 仰 望 大 能 的 主 眾 坐 以 賽 亞 書 43 章 1-7 節 舊 約 1067 頁 鄭 鷺 姊 妹 使 徒 行 傳 8 章 節 新 約 191 頁 黃 永 文 弟 兄 路 加 福 音 3 章 15-17,21-22 節 新 約 91 頁 魏 永 銓 弟 兄

4 獻 詩.... Speak to my heart 詩 班 Speak to my heart blessed Savior, Speak in some hallowed retreat. Let me find comfort in Thee Lord, Walking in fellowship sweet. Speak to my heart blessed Savior, Speak and I give Thee my all. Yielded to Thee so completely, Speak and I ll answer Thy call. Speak to my heart blessed Savior, Turn the dark clouds of despair. Into bright heavenly sunshine, Showing Thy beauty so rare. Speak to my heart blessed Savior, Speak and I give Thee my all. Yielded to Thee so completely, Speak and I ll answer Thy call. Speak, Speak and I ll answer Thy call. 講 道 受 託 為 主 僕 眾 坐 講 員 : 邢 福 增 義 務 教 士 傳 譯 : 譚 詠 儀 姊 妹 榮 耀 頌..... ( 普 頌 底 頁 第 二 調 ).... 起 立 同 唱 奉 獻..... 獻 禮 文 ( 普 頌 644 首 ).... 眾 立 紅 袋 : 主 日 奉 獻 綠 袋 : 長 者 事 工 會 務 報 告 張 苑 心 宣 教 師 祝 福 差 遣 禮 祝 禱... 同 唱 阿 們 頌... 張 苑 心 宣 教 師 退 堂 詩.... 求 主 引 我 歌 ( 普 頌 596 首 ).... 眾 立 ( 詩 班 及 主 禮 人 退 席 時 眾 立 退 席 會 眾 就 坐 默 禱 片 刻 散 會 ) 楊 震 護 養 院 週 六 早 / 午 堂 崇 拜 禮 序 主 席 : 黃 淑 真 宣 教 幹 事 司 琴 : 伍 富 榮 弟 兄 宣 唱 召 ( 詩 篇 34:3, 5 )..... 主 席 詩... 快 樂 歌 ( 普 頌 18 首 ) 坐 / 立 祈 禱 主 席 讀 經 ( 約 翰 福 音 二 章 1-11 節 )... 雷 綺 霏 姊 妹 ( 早 )/ 梁 友 珍 姊 妹 ( 午 ) 講 道... 以 水 變 酒 林 崇 智 牧 師 奉 獻 眾 坐 代 禱... 眾 坐 唱 詩... 恩 友 歌 ( 普 頌 618 首 ) 坐 / 立 報 告 林 崇 智 牧 師 祝 福... 林 崇 智 牧 師 4

5 週 六 長 青 崇 拜 禮 序 主 席 : 蔡 麗 貞 姊 妹 司 琴 : 李 素 真 姊 妹 經 訓 主 席 宣 讀 唱 詩... 讚 美 三 一 歌 ( 普 頌 6 首 )... 眾 立 啟 應 禱 文..... 週 刊 第 3 頁 眾 坐 主 禱 文... 眾 坐 讀 經 眾 坐 加 拉 太 書 5:13-25 節 ( 趙 愛 然 姊 妹 ) 哥 林 多 後 書 5:14-21 節 ( 李 松 光 弟 兄 ) 講 道... 聖 靈 的 果 子... 阮 月 霞 宣 教 師 唱 詩... 萬 福 源 頭 歌 ( 普 頌 350 首 )... 眾 立 奉 獻... 同 唱 獻 禮 文... 眾 立 會 務 報 告 梁 玉 萍 宣 教 師 祝 禱... 同 唱 阿 們 頌... 梁 玉 萍 宣 教 師 週 六 晚 堂 崇 拜 禮 序 主 席 : 陳 凱 琪 姊 妹 敬 拜 讚 美..... 主 席 容 我 寧 靜. 耶 和 華 以 勒 經 文..... 我 就 是 生 命 的 糧 眾 坐 出 埃 及 記 16 章 節 舊 約 9 8 頁 李 倩 恆 姊 妹 哥 林 多 前 書 11 章 節 新 約 261 頁 李 芷 瑩 姊 妹 約 翰 福 音 6 章 節 新 約 148 頁 陳 凱 琪 姊 妹 講 回 道..... 我 就 是 生 命 的 糧... 張 苑 心 宣 教 師 應... 我 需 要 有 你 在 我 生 命 中.... 主 席 紅 袋 : 主 日 奉 獻 綠 袋 : 長 者 事 工 會 務 報 告 張 苑 心 宣 教 師 祝 禱 張 苑 心 宣 教 師 ( 詩 班 及 主 禮 人 退 席 時 眾 立 退 席 會 眾 就 坐 默 禱 片 刻 散 會 ) 5

6 . 本 堂 上 星 期 出 席 崇 拜 人 數 上 星 期 崇 拜 人 數 上 星 期 聖 餐 人 數 上 星 期 兒 童 領 聖 餐 人 數 聯 合 崇 拜 484 人 216 人 36 人 ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.. 上 主 日 崇 拜 奉 獻 名 稱 金 額 名 稱 金 額 主 日 獻 金 3, 獻 花 1, 月 奉 獻 70, 主 日 學 食 物 銀 行 1, 本 堂 基 金 5, 護 養 院 舍 宣 教 基 金 9, 海 外 宣 教 5, 國 際 禮 拜 堂 重 建 1, 感 恩 奉 獻 19, 啟 發 課 程 3, 獻 刊 慈 善 款 奉 獻 2, 宣 教 基 金 1, MEM 佈 道 團 少 年 牧 區 3, 聖 樂 事 工 長 者 事 工 14, 書 報 共 收 : $143, ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ 護 養 院 舍 宣 教 專 欄 1. 感 謝 上 主! 首 次 早 / 午 堂 崇 拜 共 175 人 出 席, 請 代 禱 2. 院 舍 崇 拜 設 施 包 括 講 台 主 席 台 講 台 及 主 席 台 掛 布, 仍 待 弟 兄 姊 妹 認 獻 3. 感 謝 上 主, 五 位 弟 兄 姊 妹 回 應 參 與 崇 拜 事 奉 崗 位 團 契 / 特 別 活 動 消 息 1. 本 堂 祈 禱 事 奉 團 契 將 於 1 月 16 日 ( 禮 拜 六 ) 晚 上 七 時 至 八 時 在 副 堂 舉 行 明 陣 禱 告 之 旅, 歡 迎 所 有 弟 兄 姊 妹 參 加 2. 本 堂 婦 女 服 務 會 1 月 份 之 聚 會 訂 於 1 月 16 日 ( 星 期 六 ) 下 午 二 時 三 十 分 在 地 下 副 堂 舉 行 是 次 聚 會 為 : 職 員 就 職 禮, 敬 請 姊 妹 們 預 留 時 間 出 席 6

7 會 務 報 告 1. 歡 迎 首 次 參 加 本 堂 週 六 或 主 日 崇 拜 的 新 朋 友, 請 惠 賜 姓 名 地 址, 以 便 聯 絡 2. 本 堂 主 任 林 崇 智 牧 師 今 主 日 往 本 會 筲 箕 灣 堂 十 二 週 年 堂 慶 崇 拜 證 道, 有 關 堂 務 請 與 本 堂 同 工 聯 絡 3. 本 堂 今 週 六 長 青 崇 拜 承 蒙 本 會 麗 瑤 堂 阮 月 霞 宣 教 師 蒞 臨 證 道, 深 表 謝 意, 願 主 賜 福 4. 本 堂 二 零 一 六 年 首 次 堂 區 議 會 會 議 定 於 一 月 十 二 日 ( 星 期 二 ) 晚 上 七 時 在 地 下 副 堂 舉 行, 請 各 位 堂 區 領 袖 預 留 時 間 出 席, 共 商 聖 工 各 團 契 小 組 及 委 員 會 報 告 請 於 一 月 十 一 日 ( 星 期 一 ) 中 午 十 二 時 前 電 郵 或 傳 真 本 堂 幹 事 編 印 5. 本 堂 由 二 月 起 逢 星 期 三 晚 上 七 時 三 十 分 至 九 時, 在 小 禮 堂 開 設 查 經 祈 禱 會, 由 本 堂 主 任 林 崇 智 牧 師 及 宣 教 師 主 領, 請 弟 兄 姊 妹 在 新 的 一 年, 有 規 律 的 建 立 扎 根 聖 經 真 理, 着 重 禱 告 的 信 仰 生 活 有 意 參 加 者, 請 往 一 樓 櫃 位 處 報 名 詳 情 請 參 閱 週 刊 第 10 頁 6. 本 堂 復 活 節 洗 禮 堅 信 禮 及 轉 會 禮 課 程 將 於 一 月 三 十 一 日, 下 午 一 時 至 三 時 正 在 401 室 開 始 上 課, 凡 有 意 在 復 活 節 領 洗 堅 信 或 轉 會 者, 請 即 向 幹 事 張 姑 娘 索 取 報 名 表 格, 一 月 二 十 四 日 ( 星 期 日 ) 前 填 妥 交 回 以 便 跟 進 詳 情 參 閱 週 刊 12 頁 7. 本 堂 聯 繫 關 顧 委 員 會 及 長 青 長 者 事 工 為 建 立 弟 兄 姊 妹 間 彼 此 關 愛 的 情 誼, 將 於 一 月 三 十 日 ( 星 期 六 ) 及 一 月 三 十 一 日 ( 主 日 ) 下 午 二 時 正 舉 行 農 曆 新 年 前 全 教 會 探 訪 長 者 家 庭 及 院 舍 活 動, 送 上 關 懷 和 祝 福 歡 迎 弟 兄 姊 妹 參 加 報 名, 有 興 趣 者 請 在 一 樓 櫃 位 處 報 名 截 止 報 名 : 一 月 二 十 四 日 ( 主 日 ) 7

8 8. 本 堂 上 主 日 分 別 收 到 192 位 及 67 位 弟 兄 姊 妹 交 回 立 約 表 及 十 一 門 徒 回 條 請 立 志 與 主 立 約 及 委 身 十 一 奉 獻, 但 仍 未 交 回 條 之 弟 兄 姊 妹, 向 幹 事 索 取 有 關 表 格, 填 妥 後 將 表 格 及 回 條 投 入 收 集 箱 內 9. 本 堂 今 年 頤 康 班 課 程 將 於 一 月 二 十 四 日 至 十 二 月 二 十 四 日, 逢 二 三 四 主 日 上 午 十 時 十 五 分 至 十 時 五 十 分, 在 小 禮 堂 舉 行, 內 容 為 箴 言 詩 篇 及 約 書 亞 記 等 經 卷, 讓 參 加 者 藉 此 認 識 上 帝 的 心 意, 過 榮 神 益 人 的 生 活 歡 迎 六 十 歲 或 以 上 人 士 參 加, 報 名 及 查 詢, 請 聯 絡 宣 教 幹 事 何 潤 蓮 姑 娘 或 活 動 幹 事 區 淑 芬 姑 娘 10. 本 堂 今 年 豐 盛 的 生 命 慕 道 成 長 課 程, 將 於 一 月 二 十 三 日 至 九 月 三 日, 逢 星 期 六 上 午 十 時 十 五 分 至 十 時 四 十 五 分 在 401 室 舉 行, 內 容 : 以 學 習 上 帝 的 話 語, 活 出 豐 盛 人 生 為 主 旨 我 們 會 藉 討 論 分 享 及 疑 難 解 答 等 方 式, 加 强 學 員 對 信 仰 的 認 識, 建 立 對 上 帝 的 信 心 歡 迎 初 信 及 慕 道 長 者 參 加 報 名 及 查 詢 請 聯 絡 宣 教 幹 事 何 潤 蓮 姑 娘 或 活 動 幹 事 區 淑 芬 姑 娘 11. 本 堂 二 零 一 七 年 外 借 禮 堂 舉 行 婚 禮 之 檔 期 將 開 始 接 受 申 請, 本 堂 弟 兄 姊 妹 有 意 於 明 年 度 在 本 堂 舉 行 婚 禮 者, 請 即 與 林 崇 智 牧 師 聯 絡, 以 便 預 留 地 方 12. 本 堂 上 星 期 派 發 之 十 二 月 份 奉 獻 收 據, 因 不 慎 重 覆 錯 印 十 一 月 份 資 料, 引 致 渾 亂 不 便, 敬 請 原 諒 已 接 獲 收 據 者 請 自 行 註 銷, 本 星 期 重 新 派 發 十 二 月 份 奉 獻 收 據, 敬 請 查 收 8

9 所 有 啟 發 課 程 的 宣 傳 品 亦 已 出 爐 了! 感 謝 宣 傳 隊 的 隊 員 們! 1. 各 隊 報 名 情 況 : 總 務 隊 :9 人 ( 尚 欠 多 位 ) 兒 童 托 管 隊 : 5 人 ( 尚 欠 多 位 大 哥 哥 大 姊 姊 ) 文 字 刊 物 隊 :4 人 ( 尚 欠 好 多 位, 熱 烈 呼 龥 會 影 相 及 寫 字 的 你 ) 祈 禱 隊 :7 人 ( 尚 欠 更 多 更 多 代 禱 者 ) 膳 食 隊 :17 人 ( 尚 欠 多 位 助 手 ) 敬 拜 隊 :10 人 小 組 組 長 : 20 人 宣 傳 隊 : 7 人 ( 已 組 團 成 功! ) 團 隊 將 於 1 月 24 日 截 止 報 名, 請 把 握 機 會! 一 起 事 奉, 彼 此 服 事! 2. 為 歡 迎 所 有 啟 發 團 隊 的 成 員 介 紹 啟 發 課 程 及 提 供 各 隊 伍 討 論 機 會, 誠 邀 各 成 員 出 席 團 隊 聚 會, 彼 此 激 勵, 熱 切 交 流 : 日 期 : 1 月 29 日 ( 五 ) 時 間 : 晚 上 7:00 至 9:00 地 點 : 安 素 堂 副 堂 內 容 : 7:00-7:30 pm: 三 文 治 晚 餐 7:30-7:50 pm: 敬 拜 7:50-8:20 pm: 分 享 啟 發 課 程 的 理 念 8:20-8:50pm: 各 隊 分 組 計 劃 分 享 組 長 訓 練 8:50-9:00pm: 總 結 及 禱 告 3. 啟 發 邀 請 餐 會 定 於 2 月 26 日 ( 五 ), 所 有 弟 兄 姊 妹 如 已 有 邀 請 對 象 或 盼 望 邀 請 的 對 象, 由 今 主 日 開 始, 可 將 他 們 芳 名 寫 在 表 格 上, 祈 禱 隊 會 為 每 一 個 將 被 邀 請 者 禱 告 4. 今 年 啟 發 的 總 預 算 為 $ 100,000 盼 望 弟 兄 姊 妹 在 奉 獻 上 支 持, 並 在 禱 告 中 記 念 9

10 本 堂 由 本 年 二 月 起 逢 禮 拜 三 晚 上 舉 行 查 經 祈 禱 會 日 期 : 二 月 十 七 日 ( 禮 拜 三 ) 開 始 時 間 : 晚 上 七 時 半 至 九 時 由 本 堂 主 任 暨 眾 宣 教 師 主 領 上 半 年 安 排 : ( 一 ) 林 崇 智 牧 師 使 徒 行 傳 ( 十 一 次 ) 2 月 24 日 5 日 3 月 9 23 日 4 月 日 5 月 4 25 日 6 月 8 15 日 7 月 日 ( 二 ) 陳 麗 平 宣 教 師 士 師 記 ( 十 二 次 ) 2 月 17 日 5 日 3 月 日 4 月 6 20 日 5 月 日 6 月 1 22 日 ( 29 日 暫 停 )0 日 7 月 6 20 日 本 堂 查 經 祈 禱 會 由 1985 年 起 至 2004 年 止, 在 本 堂 開 辦 了 19 年, 本 堂 深 信 有 規 律 查 考 聖 經 同 心 禱 告 對 信 徒 生 命 有 莫 大 禆 益 故 由 本 年 起 重 新 開 辦, 請 弟 兄 姊 妹 撥 冗 出 席 研 讀 聖 經 學 習 祈 禱 扎 根 真 理 生 命 成 長 參 加 者 請 在 櫃 位 處 報 名 10

11 重 建 國 際 禮 拜 堂 暨 總 議 會 大 樓 計 劃 快 訊 ( 第 76 期 ) 1. 信 心 勇 士 計 劃 訂 於 今 年 復 活 節 主 日 ( 三 月 廿 七 日 ) 截 止 接 受 報 名, 凡 於 二 0 一 八 年 復 活 節 前 交 足 四 萬 元 奉 獻 之 信 心 勇 士, 將 可 獲 誌 名 於 信 心 勇 士 匾 額 上 ( 設 計 及 放 置 地 點 待 定 ) 請 向 堂 會 報 名 或 直 接 致 電 聯 絡 項 目 統 籌 雲 紅 雨 女 士 2. 目 前 步 行 籌 款 共 收 到 來 自 34 間 堂 會 屬 校 及 社 會 服 務 單 位 約 共 $2,041,702 之 捐 款, 現 場 賣 物 及 美 食 攤 位 共 籌 得 約 十 三 萬 多 元, 合 共 籌 得 $2,172,858, 感 謝 弟 兄 姊 妹 鼎 力 支 持 請 尚 未 交 款 者 儘 快 交 回 所 屬 堂 會, 以 便 由 所 屬 堂 會 發 回 收 據 3. 齊 來 祝 福 這 殿 全 教 會 奮 興 祈 禱 運 動 剛 於 上 主 日 舉 行 之 首 次 啟 動 祈 禱 會 在 聖 公 會 鄧 肇 堅 中 學, 由 李 炳 光 牧 師 訓 勉 當 日 有 超 過 二 百 七 十 位 弟 兄 姊 妹 出 席, 大 家 一 起 唱 詩 一 起 祈 禱, 為 重 建 聖 殿 獻 上 真 誠 祝 福 下 次 祈 禱 會 將 於 二 月 十 四 日 ( 主 日 ) 在 本 會 香 港 堂 舉 行, 講 員 為 盧 龍 光 牧 師, 希 望 再 次 見 到 各 位! 4. 禱 告 星 期 一 2016 年 願 我 們 一 同 奉 獻 每 週 的 星 期 一, 十 五 分 鐘, 為 教 會 為 城 市 為 上 帝 的 國 獻 上 禱 告, 願 我 們 同 心 呼 求! 一 月 份 禱 文 : 誠 邀 你 加 入 祈 禱 勇 士 行 列, 同 心 合 一 地 為 重 建 國 際 禮 拜 堂 暨 總 議 會 大 樓 計 劃 祈 禱 可 於 網 上 報 名 參 與 : 11

12 復 活 節 洗 禮 及 堅 信 禮 主 耶 穌 說 : 信 而 受 洗 的 必 然 得 救 請 關 心 未 受 洗 的 團 友 家 人 及 親 友 熱 心 帶 領 他 們 受 洗, 請 未 受 洗 的 弟 兄 姊 妹 認 真 考 慮 拿 起 決 心 接 受 洗 禮 請 報 名 參 加 復 活 節 洗 禮 及 堅 信 禮 慕 道 班 洗 禮 的 主 要 意 義, 是 藉 著 洗 禮 歸 入 基 督, 加 入 教 會 我 們 的 舊 人 與 耶 穌 同 釘 十 字 架, 與 衪 一 同 埋 葬, 然 後 因 著 主 的 復 活, 我 們 也 與 基 督 一 同 復 活, 以 後 一 舉 一 動 都 有 新 生 的 樣 式, 成 為 新 造 的 人 ( 參 羅 馬 書 六 章 ) 洗 禮 慕 道 班 上 課 日 期 : 一 月 三 十 一 日 開 始 上 課 本 堂 定 於 三 月 二 十 七 日 舉 行 聖 洗 禮 及 堅 信 禮, 凡 決 心 準 備 復 活 節 受 洗 或 堅 信 禮 者 須 經 常 參 與 本 堂 崇 拜 半 年 以 上, 並 參 加 本 期 洗 禮 及 堅 信 禮 預 備 班, 出 席 八 成 或 以 上 者 方 獲 考 慮 報 名 表 格 可 向 本 堂 幹 事 索 取, 如 有 特 別 原 因, 不 能 參 加 而 又 決 心 受 洗 或 堅 信 者, 請 與 主 任 林 崇 智 牧 師 聯 絡 臨 時 要 求 洗 禮 或 堅 信 者, 將 不 獲 接 納 敬 希 注 意 別 會 教 友 轉 入 本 會 手 續 : 請 考 慮 轉 會 加 入 安 素 堂 大 家 庭 一. 凡 在 別 處 教 會 已 受 洗 之 同 道 欲 申 請 轉 入 本 會 者, 只 須 常 常 參 加 本 會 禮 拜 及 其 他 聚 會 半 年 以 上, 便 能 作 出 申 請 二. 申 請 轉 會 者, 應 有 受 洗 證 明, 如 有 原 屬 教 會 之 同 意 及 介 紹 函 更 好, 但 未 便 取 得 介 紹 函 者, 轉 會 一 切 手 續, 主 任 牧 師 當 有 詳 細 指 導 三. 申 請 者 請 按 需 要 出 席 本 會 洗 禮 及 堅 信 禮 班 部 份 課 程 四. 申 請 轉 會 者, 請 向 宣 教 師 或 幹 事 領 取 轉 會 申 請 表, 填 妥 後 交 回 或 寄 回, 然 後 與 主 任 牧 師 約 見, 以 直 接 了 解 個 別 情 況, 以 便 推 薦 堂 區 領 袖 會 接 納 轉 入 本 會 為 會 友 12

13 十 一 奉 獻 的 見 證 上 帝 確 實 會 為 我 們 預 備 豐 足 的, 而 奉 獻 得 樂 意 是 上 帝 的 喜 悅 的! 作 為 基 督 徒, 大 家 都 知 道 十 一 奉 獻 是 必 須 的, 但 又 有 多 少 人 可 以 做 到 呢! 在 未 信 主 前 已 經 聽 過 十 一 奉 獻, 那 時 還 很 天 真 的 以 為 是 每 個 月 第 十 一 日 奉 獻 金 錢, 原 來 是 將 收 入 的 十 分 一 奉 獻 出 來, 當 時 心 想 嘩, 咁 多, 點 會 做 到 呀! 但 沒 有 想 過 自 己 會 成 為 基 督 徒, 也 沒 想 過 要 承 擔 這 個 責 任 呢! 到 我 正 式 返 教 會, 一 直 都 未 能 做 到 真 正 的 十 一 奉 獻, 只 是 間 中 奉 獻 少 許, 知 易 行 難, 想 就 是 這 樣 直 到 去 年 參 加 洗 禮 班, 其 中 一 個 課 題 是 奉 獻, 當 時 牧 師 提 到 在 大 家 忙 碌 的 生 活 中, 時 間 精 神 及 金 錢, 這 幾 樣 事 物 當 中, 金 錢 已 經 是 最 容 易 做 到 的 了, 如 果 連 這 樣 也 做 不 到, 你 們 又 如 何 為 教 會 獻 上 其 他 呢! 令 我 重 新 反 思 十 一 奉 獻 的 意 義, 亦 訂 下 了 大 計, 很 可 惜 最 後 也 是 胎 死 腹 中! 二 零 一 一 年 年 初, 團 友 們 一 同 為 團 契 訂 下 一 個 名 為 石 板 guide 的 約, 當 中 包 括 靈 修 祈 禱 及 十 一 奉 獻, 與 丈 夫 商 議 後, 我 們 發 現 真 的 要 作 一 個 守 時 奉 獻 的 門 徒 了, 開 始 時 都 擔 心 在 這 個 非 常 時 期 作 這 個 決 定 是 否 合 適 呢, 因 為 小 生 命 於 年 底 出 生, 家 中 開 支 亦 會 隨 之 增 加, 但 既 然 決 定 了, 就 應 該 盡 力 去 做, 不 應 再 為 自 己 找 藉 口 當 真 正 獻 上 金 錢, 感 謝 主 我 倆 不 但 沒 有 肉 痛, 反 而 得 到 一 份 平 安, 因 為 多 年 想 做 的 事 終 於 做 到! 我 們 終 於 能 為 這 個 家 獻 上 更 多 就 在 這 個 時 候, 政 府 居 然 宣 佈 公 務 員 加 薪, 而 且 更 是 歷 年 最 高 的 增 福, 我 們 從 未 想 過 會 有 這 樣 的 結 果, 實 在 有 點 喜 出 望 外! 在 這 事 件 中, 我 們 都 感 到 很 高 興, 高 興 的 不 是 因 為 加 薪, 而 是 在 過 程 中, 我 倆 深 深 感 受 到 上 帝 確 實 會 為 我 們 預 備 豐 足 的, 而 奉 獻 得 樂 意 是 上 帝 所 喜 悅 的! 由 誤 解 到 認 錯, 由 知 道 到 反 思, 最 後 由 猶 疑 不 決 到 堅 定 的 心, 當 中 經 過 了 多 年 時 間 過 程 中, 上 帝 不 斷 提 醒 我, 祂 沒 有 強 迫 我 去 做, 只 是 默 默 等 待 我 作 出 回 應 : 當 回 應 時, 祂 亦 會 為 我 們 預 備 更 多, 因 為 祂 是 最 愛 我 們 的 上 帝! 大 家 又 能 否 做 一 個 守 時 奉 獻 的 門 徒, 一 同 經 歷 上 帝 的 恩 典 呢? 因 為 你 是 屬 於 耶 和 華 你 上 帝 神 聖 的 子 民, 耶 和 華 從 地 面 上 的 萬 民 中 揀 選 了 你, 作 自 己 寶 貴 的 子 民 ( 申 14:2) 袁 佩 雯 姊 妹 ( 鴨 脷 洲 堂 ) 13

14 本 會 九 龍 東 聯 區 主 辦 大 齋 期 蒙 灰 禮 暨 聖 餐 崇 拜 日 期 : 二 0 一 六 年 二 月 三 日 ( 禮 拜 三 ) 時 間 : 下 午 八 時 正 地 點 : 安 素 堂 講 員 : 王 家 輝 牧 師 ( 崇 基 學 院 神 學 院 校 牧 ) 內 容 : 安 靜 醒 察 彼 此 代 求 詩 歌 頌 唱 節 期 信 息 蒙 灰 悔 罪 祈 禱 回 應 聖 餐 共 融 對 象 : 有 意 藉 蒙 灰 禮, 投 入 大 齋 期 四 十 日 禁 食 祈 禱 之 屬 靈 操 練, 更 新 靈 命 之 同 工 及 弟 兄 姊 妹 詩 班 員 招 募 報 名 : 請 本 堂 弟 兄 姊 妹 向 梁 玉 萍 宣 教 師 報 名 練 習 : 請 各 堂 詩 班 先 行 練 習 從 罪 灰 走 向 活 水 名 額 :36 人 ( 普 天 頌 讚 修 訂 本 201 首 ) 及 泰 澤 短 誦, 並 於 以 下 日 期 參 與 聯 合 練 習 : 第 一 次 練 習 1 月 24 日 ( 主 日 ) 下 午 3:00 在 安 素 堂 第 二 次 練 習 2 月 3 日 ( 當 日 ) 下 午 6:00 請 各 詩 班 員 自 行 預 備 詩 班 袍 及 紫 色 領 巾, 聯 區 提 供 簡 單 晚 膳 截 止 : 一 月 十 七 日 ( 主 日 ) 查 詢 : 梁 玉 萍 宣 教 師 ( ) ** 歡 迎 報 名 參 加 ** 14

15 本 會 牧 師 部 信 仰 分 享 專 責 小 組 主 辦 信 仰 分 享 運 動 見 證 分 享 會 齊 燃 福 音 心. 照 亮 千 萬 家 牧 師 部 信 仰 分 享 專 責 小 組 擬 於 新 年 之 始, 與 各 堂 宣 教 同 工 信 徒 領 袖 及 信 仰 分 享 大 使 聯 絡 員 聚 首, 分 享 交 流 本 運 動 二 0 一 六 年 配 套 事 工 及 異 象, 故 特 舉 行 信 仰 分 享 運 動 見 證 分 享 會 直 至 二 零 一 五 年 年 底, 本 會 共 有 57 位 訓 練 員 及 709 位 信 仰 分 享 大 使, 我 們 必 須 繼 續 每 年 凝 聚 力 量, 互 相 激 勵, 為 主 發 光 是 次 聚 會 將 以 齊 燃 福 音 心. 照 亮 千 萬 家 為 主 題, 信 仰 分 享 是 耶 穌 基 督 托 負 的 大 使 命, 應 該 成 為 信 徒 生 命 自 然 的 一 部 分, 分 享 個 人 或 堂 會 感 到 興 奮 的 佈 道 經 歷 或 信 仰 故 事 ; 聯 繫 凝 聚 信 仰 分 享 大 使 促 進 信 仰 分 享 文 化 及 運 動 當 日 將 委 任 及 差 遣 各 堂 信 仰 分 享 大 使 聯 絡 員, 協 助 宣 教 同 工 推 動 信 仰 分 享 運 動, 詳 情 如 下 日 期 : 二 0 一 六 年 一 月 十 八 日 ( 禮 拜 一 ) 時 間 : 下 午 六 時 半 ( 自 助 晚 膳 ); 下 午 七 時 半 ( 分 享 會 ) 地 點 : 本 會 九 龍 堂 ( 九 龍 油 麻 地 加 士 居 道 四 十 號 ) 內 容 : 自 助 晚 膳 唱 詩 專 題 小 組 分 享 及 委 任 信 仰 分 享 大 使 聯 絡 員 專 題 講 員 : 李 炳 光 牧 師 ( 本 會 前 任 會 長 ) 對 費 報 查 象 : 教 牧 同 工 各 堂 宣 教 佈 道 事 工 之 負 責 同 工 及 信 徒 領 袖 各 堂 之 用 : 全 免 信 仰 分 享 大 使 聯 絡 員 及 有 志 於 分 享 信 仰 之 弟 兄 姊 妹 名 : 二 0 一 六 年 一 月 十 四 日 ( 禮 拜 四 ) 前 向 所 屬 堂 會 同 工 報 名 詢 : 請 致 電 聯 絡 總 議 會 辦 事 處 同 工 姜 紫 霞 女 士 請 有 心 志 推 動 宣 教 佈 道 信 仰 分 享 之 弟 兄 姊 妹 踴 躍 報 名 參 加 15

16 受 託 主 日 信 仰 分 享 大 使 再 次 委 身 誠 邀 本 堂 列 位 信 仰 分 享 大 使 在 一 年 之 開 始, 值 受 託 主 日 這 個 對 循 道 衞 理 宗 會 友 極 具 意 義 的 日 子 1. 再 次 肯 定 及 委 身 於 不 斷 與 人 分 享 信 仰 經 歷, 天 天 數 算 上 帝 的 恩 典 ; 在 聖 靈 之 幫 助 下, 以 謙 卑 的 態 度, 用 言 語 行 為 及 具 體 標 記, 將 信 仰 及 經 驗 耶 穌 基 督 之 生 命 經 歷, 積 極 地 傳 開, 以 致 更 多 人 因 而 認 識 我 們 的 主 耶 穌 基 督 2. 立 志 協 助 推 動 更 多 弟 兄 姊 妹 關 心 及 支 持 信 仰 分 享 運 動, 透 過 不 同 事 工, 提 高 本 堂 之 信 仰 分 享 文 化 及 意 識, 讓 香 港 循 道 衞 理 教 會 重 現 充 滿 活 力 生 生 不 息 之 基 督 門 徒 精 神 本 堂 之 信 仰 分 享 大 使 包 括 林 崇 智 牧 師 ( 訓 練 員 ) 梁 玉 萍 ( 訓 練 員 ) 張 苑 心 ( 訓 練 員 ) 魏 陳 成 芳 范 俊 媚 雷 綺 霏 何 美 儀 伍 家 媛 徐 宜 英 葉 翠 芬 譚 錦 添 潘 貴 才 林 振 鵬 甘 偉 霖 王 映 歡 鄺 碧 嫻 何 詠 怡 區 健 兒 陳 小 貞 簡 秀 琼 陳 永 漢 陳 錦 珠 林 明 曾 志 良 陳 麗 斯 盧 國 敏 ** 懇 求 天 父 保 守 我 們 眾 人 分 享 信 仰 的 心 志 及 渴 求 ** 香 港 中 文 大 學 崇 基 學 院 神 學 院 GOSPEL fund-raising concert 由 崇 基 學 院 神 學 院 與 Aineo Music 合 辦 之 籌 款 音 樂 會 GOSPEL fund-raising concert 將 於 2016 年 1 月 30 日 ( 星 期 六 ) 晚 上 7 時 30 分 假 香 港 中 文 大 學 邵 逸 夫 堂 舉 行 是 次 音 樂 會 由 樂 隊 takh-oo 及 Aineo Gospel 傾 力 演 出, 以 節 奏 輕 快, 充 滿 喜 樂 的 Gospel Music 敬 拜 上 主, 藉 此 推 廣 此 種 獨 特 的 敬 拜 音 樂 音 樂 會 所 得 收 益 及 捐 款 在 扣 除 開 支 後, 將 撥 捐 本 院 崇 基 神 學 教 育 基 金, 以 支 持 本 院 增 聘 師 資 Gospel Music 的 起 源 可 追 溯 至 十 八 九 世 紀, 當 時 無 數 非 洲 人 被 販 賣 至 美 洲 充 當 黑 奴, 他 們 雖 然 離 鄉 別 井, 但 血 脈 裡 仍 懷 著 音 樂 天 賦, 並 以 歐 洲 聖 詩 為 基 礎, 創 作 屬 於 自 己 的 音 樂 來 歌 頌 上 主 Gospel Music 的 音 樂 風 格, 深 深 影 響 了 R&B 靈 魂 ( Soul) 嘻 哈 ( Hip-Hop) 爵 士 ( Jazz) 及 搖 滾 ( Rock) 的 風 格 對 音 樂 人 和 歌 唱 者 來 說, Gospel Music 混 雜 了 Jazz Blues Funk 等 曲 風, 演 奏 和 合 唱 均 甚 具 挑 戰 性, 多 位 美 國 歌 壇 金 嗓 子 如 James Brown W hitney Houston 等 成 名 前 也 是 Gospel Music 歌 手 音 樂 會 詳 情 : 日 期 :2016 年 1 月 30 日 ( 星 期 六 ) 時 間 : 晚 上 7 時 30 分 地 點 : 香 港 中 文 大 學 邵 逸 夫 堂 票 價 :HK$80/HK$120/HK$180 購 票 及 本 院 網 頁 : 票 務 查 詢 : / W hatsapp 音 樂 會 收 益 扣 除 開 支 後, 將 撥 捐 香 港 中 文 大 學 崇 基 學 院 神 學 院 崇 基 神 學 教 育 基 金 16

17 本 會 社 會 服 務 部 社 會 事 務 關 注 小 組 主 辦 文 字 事 工 委 員 會 協 辦 社 關 十 字 路 : 青 年 參 政 的 突 破 與 前 景 在 經 歷 79 天 佔 領 運 動 及 立 法 會 否 決 政 改 方 案 後, 香 港 公 民 社 會 出 現 深 刻 轉 變, 湧 現 不 少 由 俗 稱 90 後 80 後 組 成 的 參 政 團 體, 為 香 港 政 壇 面 貌 帶 來 不 少 變 化 和 新 氣 象 究 竟 本 會 青 年 會 友 應 如 何 更 成 熟 和 深 入 參 與 社 會 關 懷? 他 們 又 應 如 何 回 應 與 參 與 越 趨 複 雜 的 政 治 事 務? 為 推 動 本 會 會 友 一 起 探 索 社 會 關 懷 及 社 會 參 與 之 未 來 方 向, 社 會 事 務 關 注 小 組 及 文 字 事 工 委 員 會 特 舉 辦 研 討 會, 期 望 通 過 理 性 分 析 及 客 觀 討 論, 讓 參 加 者 可 從 多 角 度 認 識 有 關 課 題 有 關 詳 情 如 下 日 期 : 二 0 一 六 年 一 月 廿 四 日 ( 主 日 ) 時 間 : 下 午 二 時 三 十 分 至 五 時 正 地 點 : 本 會 香 港 堂 地 庫 副 堂 ( 香 港 灣 仔 軒 尼 詩 道 卅 六 號 ) 嘉 賓 講 員 : 黎 銘 澤 先 生 ( 候 任 西 貢 區 議 員 新 盟 主 同 盟 成 員 ) 游 蕙 禎 女 士 ( 青 年 新 政 成 員 ) 劉 銳 紹 先 生 ( 資 深 時 事 評 論 員 ) 回 應 : 余 勝 意 牧 師 ( 本 會 將 軍 澳 堂 及 鯉 魚 門 堂 主 任 ) 內 容 : 嘉 賓 分 享 分 組 討 論 提 問 及 回 應 報 名 : 費 用 全 免, 請 向 所 屬 堂 會 或 單 位 報 名 參 加, 以 便 統 計 人 數 報 名 截 止 日 期 為 二 0 一 六 年 一 月 十 七 日 ( 主 日 ) 查 詢 : 請 致 電 與 黃 潔 瑩 女 士 聯 絡 循 道 衛 理 書 室 結 業 清 貨 大 減 價 循 道 衛 理 書 室 開 業 迄 今 廿 七 年, 除 致 力 推 廣 屬 靈 閱 讀 外, 更 透 過 積 極 發 展 不 同 事 工, 服 侍 社 區 及 群 體 然 而 因 外 在 環 境 及 服 務 需 求 之 轉 變, 循 道 衛 理 中 心 董 事 會 遂 決 定 結 束 書 室 服 務, 書 室 將 營 業 至 2016 年 1 月 29 日, 並 正 進 行 結 業 清 貨 大 減 價, 請 弟 兄 姊 妹 鼎 力 支 持, 蒞 臨 參 觀 選 購 書 室 營 業 時 間 如 下 : 星 期 一 至 五 上 午 十 時 至 下 午 七 時 星 期 六 上 年 十 時 至 下 午 五 時 三 十 分 ( 主 日 及 公 眾 假 期 休 息 ) 促 銷 黃 金 週 延 長 服 務 如 下 : 1 月 18 日 ( 一 ) 至 22 日 ( 五 ) 上 午 十 一 時 至 下 午 八 時 1 月 23 日 ( 六 ) 上 午 十 一 時 至 下 午 六 時 1 月 24 日 ( 主 日 ) 上 午 十 一 時 至 下 午 八 時 17

18 崇 拜 守 則 : 請 準 時 出 席 崇 拜, 並 於 整 個 崇 拜 程 序 結 束 後 始 行 離 去 崇 拜 前 請 關 掉 手 提 電 話 或 轉 靜 音, 以 免 影 響 他 人 崇 拜 上 主 崇 拜 進 行 時, 如 非 必 要 請 勿 離 座 1 月 9 日 本 週 六 晚 堂 崇 拜 司 事 兄 姊 領 會 : 陳 凱 琪 姊 妹 崇 拜 前 祈 禱 : 鍾 浩 然 弟 兄 司 琴 : 和 聲 敬 拜 小 組 讀 經 : 李 倩 恆 姊 妹 李 芷 瑩 姊 妹 招 待 : 劉 汶 熹 姊 妹 林 學 賢 弟 兄 收 獻 : 李 倩 恆 姊 妹 李 芷 瑩 姊 妹 關 鎮 忠 弟 兄 潘 啟 安 弟 兄 組 長 : 李 倩 恆 姊 妹 鳴 鐘 : 陳 淑 琳 姊 妹 司 數 : 李 倩 恆 姊 妹 陳 媛 琳 姊 妹 關 鎮 忠 弟 兄 插 花 : 劉 峨 眉 姊 妹 1 月 10 日 本 主 日 早 堂 司 事 兄 姊 本 主 日 午 堂 司 事 兄 姊 領 會 : 張 苑 心 宣 教 師 魏 永 銓 弟 兄 崇 拜 前 祈 禱 : 張 苑 心 宣 教 師 梁 玉 萍 宣 教 師 司 琴 : 和 聲 敬 拜 小 組 雷 綺 霏 姊 妹 讀 經 : 陳 嘉 麗 姊 妹 劉 國 強 弟 兄 鄭 鷺 姊 妹 黃 永 文 弟 兄 招 待 : 鄺 倩 衡 姊 妹 ( 聖 堂 ) 梁 美 珍 姊 妹 ( 地 下 ) 陳 成 芳 姊 妹 ( 聖 堂 ) 陳 玉 英 姊 妹 ( 地 下 ) 收 獻 : 劉 峨 眉 姊 妹 林 明 弟 兄 黃 慧 心 姊 妹 楊 標 弟 兄 朱 嘉 麗 姊 妹 陳 子 翹 弟 兄 曾 安 珍 姊 妹 李 國 明 弟 兄 莫 知 行 弟 兄 陳 永 泉 弟 兄 ( 左 旁 邊 ) 組 長 : 鄧 玉 添 弟 兄 莫 潔 妍 姊 妹 迎 新 : 鄧 玉 添 弟 兄 甄 健 文 弟 兄 陳 成 芳 姊 妹 莫 潔 妍 姊 妹 鳴 鐘 : 彭 健 行 弟 兄 曾 卓 恩 弟 兄 傳 譯 : 譚 詠 儀 姊 妹 音 控 : 王 志 希 弟 兄 司 數 : 劉 美 娥 姊 妹 何 翠 瓊 姊 妹 楊 標 弟 兄 周 麗 鳳 姊 妹 曾 有 萬 弟 兄 莫 知 行 弟 兄 兒 童 主 日 學 導 師 : 區 婉 芬 姊 妹 簡 秀 琼 姊 妹 劉 志 明 弟 兄 李 婉 心 姊 妹 趙 綺 薇 姊 妹 徐 巧 琍 姊 妹 18

19 崇 拜 守 則 : 請 準 時 出 席 崇 拜, 並 於 整 個 崇 拜 程 序 結 束 後 始 行 離 去 崇 拜 前 請 關 掉 手 提 電 話 或 轉 靜 音, 以 免 影 響 他 人 崇 拜 上 主 崇 拜 進 行 時, 如 非 必 要 請 勿 離 座 1 月 16 日 下 週 六 晚 堂 崇 拜 司 事 兄 姊 領 會 : 黎 凱 婷 姊 妹 崇 拜 前 祈 禱 : 陳 麗 平 宣 教 師 司 琴 : 和 聲 敬 拜 小 組 讀 經 : 施 曉 茵 姊 妹 劉 正 康 弟 兄 招 待 : 劉 杰 雯 姊 妹 陳 俊 言 弟 兄 收 獻 : 麥 穎 欣 姊 妹 鍾 嘉 欣 姊 妹 劉 正 康 弟 兄 鍾 浩 然 弟 兄 組 長 : 鍾 浩 然 弟 兄 鳴 鐘 : 陳 誠 弟 兄 司 數 : 黎 凱 婷 姊 妹 劉 嘉 愉 姊 妹 鍾 浩 然 弟 兄 插 花 : 麥 三 妹 姊 妹 1 月 17 日 下 主 日 早 堂 司 事 兄 姊 下 主 日 午 堂 司 事 兄 姊 領 會 : 馬 筠 麗 姊 妹 黃 醒 彪 義 務 教 士 崇 拜 前 祈 禱 : 陳 麗 平 宣 教 師 陳 麗 平 宣 教 師 司 琴 : 和 聲 敬 拜 小 組 朱 芳 霞 姊 妹 讀 經 : 李 婉 心 姊 妹 林 明 弟 兄 陳 錦 齡 姊 妹 江 興 琪 弟 兄 招 待 : 陳 嘉 麗 姊 妹 ( 聖 堂 ) 梁 國 安 弟 兄 ( 聖 堂 ) 古 畢 雲 姊 妹 ( 地 下 ) 邵 玉 燕 姊 妹 ( 地 下 ) 收 獻 : 劉 峨 眉 姊 妹 鍾 浩 弟 兄 王 潔 玲 姊 妹 江 智 偉 弟 兄 區 婉 芬 姊 妹 鄧 玉 添 弟 兄 趙 愛 然 姊 妹 陳 欽 明 弟 兄 梁 振 斌 弟 兄 莫 知 行 弟 兄 ( 左 旁 邊 ) 組 長 : 陳 小 貞 姊 妹 陳 祐 中 弟 兄 迎 新 : 何 翠 瓊 姊 妹 區 婉 芬 姊 妹 何 美 儀 姊 妹 陳 成 芳 姊 妹 鳴 鐘 : 陳 子 翹 弟 兄 連 國 英 弟 兄 傳 譯 : 沈 思 瑛 姊 妹 音 控 : 陳 錦 珠 姊 妹 司 數 : 劉 美 娥 姊 妹 鄭 清 香 姊 妹 江 興 琪 弟 兄 楊 標 弟 兄 何 翠 瓊 姊 妹 黃 錦 聰 弟 兄 兒 童 主 日 學 導 師 : 區 健 兒 姊 妹 王 玉 珍 姊 妹 鄺 倩 衡 姊 妹 陳 玉 英 姊 妹 譚 詠 儀 姊 妹 簡 秀 琼 姊 妹 劉 志 明 弟 兄 插 花 : 麥 三 妹 姊 妹 19

20 本 堂 經 常 聚 會 一 覽 ( 1 月 10 至 1 月 17 日 ) Teen Zone( 少 年 牧 區 ) 禮 拜 六 2:00PM 副 堂 查 經 但 以 理 團 契 禮 拜 六 2:00PM 102 室 9/1(7pm) 飯 聚 提 摩 太 團 契 禮 拜 日 2:00PM 102 室 聚 會 查 理 士 團 契 禮 拜 六 6:30PM 團 契 室 祈 禱 服 待 以 琳 團 契 逢 單 月 第 一 週 六 7:00PM 副 堂 25/3-28/3 外 遊 婦 女 服 務 會 第 三 禮 拜 六 2:30PM 副 堂 16/1 馬 利 亞 團 契 第 三 禮 拜 六 1:30PM G04 室 16/1 黃 金 歲 月 ( 長 者 組 ) 禮 拜 五 10:00AM 401 室 聚 會 祈 禱 事 奉 團 契 每 月 第 三 週 六 7:00PM 副 堂 16/1 明 陣 頤 康 班 ( 長 者 ) 第 二 至 四 主 日 10:15AM 小 禮 堂 24/1 開 課 豐 盛 的 生 命 ( 長 者 ) 逢 週 六 10:15AM 401 室 23/1 開 課 喜 樂 組 ( 長 者 ) 禮 拜 四 11:00AM 副 堂 聚 會 喜 羊 羊 之 家 ( 長 者 ) 禮 拜 二 10:15AM 愛 民 長 者 中 心 12/1 讚 美 的 禱 告 信 是 有 晴 每 月 第 二 及 四 週 五 7:30PM 副 堂 改 於 24/1 外 出 盟 約 - 信 實 組 盟 約 - 活 水 組 盟 約 - 仁 愛 組 盟 約 - 日 本 城 組 盟 約 - 密 密 斟 組 盟 約 - 芥 菜 種 組 兒 童 主 日 學 少 年 主 日 學 週 六 / 主 日 和 聲 小 組 練 詩 和 聲 小 組 練 詩 詩 班 練 詩 下 週 六 院 舍 崇 拜 下 週 六 長 青 崇 拜 下 週 六 晚 堂 崇 拜 下 主 日 早 / 午 堂 崇 拜 菲 律 賓 宣 教 部 崇 拜 禮 拜 一 10:30-12:00PM 禮 拜 一 7:00-8:15PM 禮 拜 五 7:00-8:15PM 禮 拜 六 7:00-8:15PM 禮 拜 六 7:00-8:15PM 禮 拜 日 8:00-9:15AM 主 日 9:00AM 及 11:00AM 主 日 11:00AM 禮 拜 六 4:30/6:30PM 主 日 8:15AM 主 日 9:30AM 上 午 9:30AM 及 11:00AM 上 午 11:00AM 下 午 5:30PM 上 午 9:00AM 及 11:00AM 下 主 日 崇 拜 2:00PM 20 G05 室 G05 室 會 議 室 G05 室 會 議 室 會 議 室 副 堂 5 樓 聖 堂 聖 堂 102 室 院 舍 聖 堂 聖 堂 聖 堂 副 堂 聚 會 聚 會 聚 會 聚 會 聚 會 聚 會 分 班 上 課 逢 主 日 上 課 練 詩 練 詩 分 部 練 詩 許 咏 華 宣 教 師 梁 玉 萍 宣 教 師 梁 玉 萍 宣 教 師 張 苑 心 宣 教 師 Ms. Catherine Acosta 主 任 牧 師 : 林 崇 智 牧 師 宣 教 同 工 : 梁 玉 萍 宣 教 師 張 苑 心 宣 教 師 陳 麗 平 宣 教 師 許 咏 華 宣 教 師 義 務 教 士 : 鄺 碧 嫻 女 士 黃 醒 彪 先 生 邢 福 增 博 士 江 大 惠 先 生 ( 旅 外 ) 宣 教 幹 事 : 周 冠 宗 弟 兄 鍾 浩 然 弟 兄 長 者 活 動 幹 事 : 區 淑 芬 姊 妹 何 潤 蓮 姊 妹 黃 淑 真 姊 妹 神 學 生 : 陳 淑 琳 姊 妹 俞 小 勇 弟 兄 行 政 助 理 : 梁 淑 貞 姊 妹 幹 事 : 張 詠 甜 姊 妹 工 友 : 方 妙 珠 女 士 會 計 ( 兼 職 ): 何 麗 芳 姊 妹 地 址 : 九 龍 窩 打 老 道 五 十 四 號 電 話 : 傳 真 : 電 子 郵 箱 網 頁 :

目次

目次 投 稿 類 別 : 史 地 類 篇 名 : 美 國 音 樂 與 台 灣 音 樂 之 比 較 作 者 : 林 立 雅 私 立 聖 心 女 中 高 二 愛 班 顧 育 紝 私 立 聖 心 女 中 高 二 忠 班 王 怡 甯 私 立 聖 心 女 中 高 二 忠 班 指 導 老 師 : 陳 勳 慧 老 師 壹 前 言 美 國 雖 然 離 台 灣 很 遠, 但 對 台 灣 的 影 響 卻 無 所 不 在, 舉

More information

1898 1934 19966 1 52 72 76 92 174 260 416 423 438 449 475 487 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

More information

一 大聖 起源與簡述: 1 本宮溯自清光貳年(西元一八二二年) 有位唐先賢黃迎 奉請 北極玄上帝金尊東渡來台 由烏石港上陸至四圍保埤口 後遷到 外澳石空中路嶺上 茅蓋神堂供人膜拜 化蒼民墾土農耕 後澤 被農信仰日深 為祈求石空 風調雨順 保佑黎民平安 先賢數 人等誠心合建永固廟堂 因高水長 所稱為(

一 大聖 起源與簡述: 1 本宮溯自清光貳年(西元一八二二年) 有位唐先賢黃迎 奉請 北極玄上帝金尊東渡來台 由烏石港上陸至四圍保埤口 後遷到 外澳石空中路嶺上 茅蓋神堂供人膜拜 化蒼民墾土農耕 後澤 被農信仰日深 為祈求石空 風調雨順 保佑黎民平安 先賢數 人等誠心合建永固廟堂 因高水長 所稱為( 玄濟世弘新世界大聖 暨 癸已年慶祝祖廟台灣第一行宮二十週年慶典 企劃書 機關指導單位 海峽交流基金 內政部宗司 交通部觀光局東北角管理處 宜蘭縣政府 宜蘭縣議 頭城鎮公所 頭城鎮代 宗指導單位 協 中華民國 宜蘭縣 總廟三清宮 中華玄上帝弘協 中國崇 新北市玄上帝弘協 中華三清 玄上帝研究 主 辦 單 位 祖廟台灣第一行宮外澳接宮管委 協 辦 單 位 大陸湖北省十堰市協 建法石真廟 聯 絡 地 址

More information

教 學 活 動 設 計

教 學 活 動 設 計 1-2-3 2-2-1 - 1-2-5 2-2-4 3-2-4 1. 2. 3 80 1. 1-1 2. 2-1 (. ) 3-1 4-1 5-1 2-2-2 1. 78/7/1 2. 79/9 3. 88/9 1-1 2-1 4-1 2-1 1. 2. ( ) 3.--- (1) (2) (3) (4) --- 1. 1. ( ) 2. (.) 1. 2. 3. 20 20 40 5-1

More information

101年光復中學辦理「東京美麗人生」學習單書寫說明

101年光復中學辦理「東京美麗人生」學習單書寫說明 101 年 光 復 中 學 辦 理 東 京 美 麗 人 生 學 習 單 書 寫 說 明 凡 參 加 本 次 海 外 體 驗 學 習 之 同 學 必 須 以 電 腦 打 字 方 式, 依 據 各 項 學 習 主 題 完 成 以 下 作 業, 並 依 序 裝 訂 成 冊 於 活 動 結 束 後 二 週 內 繳 交 ( 一 ) 行 前 研 習 課 程 學 習 心 得 學 習 單 格 式 如 附 件 1,

More information

2010 年 度 报 告 2010 中国环境与发展国际合作委员会 国合会 是 1992 年由中国政府批准成立的由中外方高层 人士与权威专家学者组成的高级国际咨询机构 其主要职责是交流传播国际环发领域的成功经验 针对中国环发领域的重大问题进行研究 向中国政府提出前瞻性 战略性 预警性政策建议 支 持促进中国实施可持续发展战略 推动资源节约型 环境友好型社会建设 第一届国合会 1992-1996年 主

More information

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植 中 華 民 國 第 四 十 八 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 中 組 生 物 及 地 球 科 學 科 第 三 名 031708 本 土 天 蝗 傳 奇 ~ 台 灣 大 蝗 蟲 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 學 校 名 稱 : 臺 北 市 立 麗 山 國 民 中 學 作 者 : 指 導 老 師 : 國 一 陳 夢 晴 竇 俊 明 國 一 林 宜 潔 國 一

More information

140427.ssb

140427.ssb 第 一 堂 禮 拜 講 道 : 鄭 碩 帆 神 學 生 司 會 : 許 信 燦 執 事 台 北 和 平 基 督 長 老 教 會 成 為 萬 民 的 祝 福 主 日 禮 拜 程 序 1 主 日 禮 拜 週 報 2014 年 04 月 27 日 NO.1578 第 二 堂 禮 拜 講 道 : 鄭 碩 帆 神 學 生 司 會 : 林 英 洲 長 老 同 心 歌 頌 預 備 心 敬 拜 上 帝 會 眾 序

More information

的 精 准 帮 扶 持 续 扩 大 有 效 投 入, 实 施 项 目 建 设 四 督 四 保 制 度, 积 极 对 接 国 家 重 大 工 程 包 和 专 项 建 设 基 金, 商 合 杭 高 铁 合 安 高 铁 京 东 方 10.5 代 线 等 一 批 重 大 项 目 开 工 建 设, 合 福 高

的 精 准 帮 扶 持 续 扩 大 有 效 投 入, 实 施 项 目 建 设 四 督 四 保 制 度, 积 极 对 接 国 家 重 大 工 程 包 和 专 项 建 设 基 金, 商 合 杭 高 铁 合 安 高 铁 京 东 方 10.5 代 线 等 一 批 重 大 项 目 开 工 建 设, 合 福 高 2016 年 安 徽 省 人 民 政 府 工 作 报 告 2016 年 2 月 17 日 在 安 徽 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 第 六 次 会 议 上 省 人 民 政 府 省 长 李 锦 斌 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 省 人 民 政 府, 向 大 会 报 告 政 府 工 作, 请 予 审 议, 并 请 省 政 协 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见

More information

2012年海南党建第2期目录.FIT)

2012年海南党建第2期目录.FIT) 姻 姻 1 为 实 现 海 南 绿 色 崛 起 提 供 组 织 保 证 4 坚 持 科 学 发 展 实 现 绿 色 崛 起 保 亭 县 什 进 新 村 为 全 面 加 快 国 际 旅 游 岛 建 设 而 不 懈 奋 斗 / 罗 保 铭 中 共 海 南 省 委 组 织 部 刊 圆 园 12 年 第 2 期 渊 总 第 222 期 冤 内 部 资 料 免 费 交 流 16 对 提 高 选 人 用 人 公

More information

习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期 间, 习 近 平 总 书 记 谈 改 革 聊 民 生, 在 供 给 侧 改 革 打 赢 脱 贫 攻 坚 战 保 护 生 态 环 境 和 实 现 强 军 目 标 等 多 个 方 面 发 表

习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期 间, 习 近 平 总 书 记 谈 改 革 聊 民 生, 在 供 给 侧 改 革 打 赢 脱 贫 攻 坚 战 保 护 生 态 环 境 和 实 现 强 军 目 标 等 多 个 方 面 发 表 西 咸 研 究 ( 增 刊 第 3 期 ) 西 咸 研 究 院 2016 年 3 月 24 日 本 期 导 读 : 1 习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 2 2016 年 政 府 工 作 报 告 摘 要 3 解 读 2016 年 政 府 工 作 报 告 十 大 新 词 1 习 近 平 总 书 记 2016 两 会 新 语 一 年 一 度 的 两 会 已 经 落 下 帷 幕 会 议 期

More information

标题

标题 中 共 青 岛 市 委 文 件 青 发 2013 22 号 中 共 青 岛 市 委 青 岛 市 人 民 政 府 关 于 印 发 贯 彻 落 实 习 近 平 总 书 记 视 察 山 东 重 要 讲 话 精 神 行 动 纲 要 的 通 知 各 区 市 党 委 和 人 民 政 府, 市 委 各 部 委, 市 政 府 各 部 门, 市 直 各 单 位, 中 央 省 驻 青 各 单 位, 青 岛 警 备 区

More information

老 床 位 1267 张, 五 年 累 计 建 设 养 老 床 位 3394 张 年 初 确 定 的 24 项 重 大 项 目 总 体 进 展 顺 利,9 方 面 区 政 府 实 事 项 目 全 面 完 成 ( 一 ) 区 域 经 济 转 型 升 级 成 效 明 显 现 代 服 务 业 为 主 导

老 床 位 1267 张, 五 年 累 计 建 设 养 老 床 位 3394 张 年 初 确 定 的 24 项 重 大 项 目 总 体 进 展 顺 利,9 方 面 区 政 府 实 事 项 目 全 面 完 成 ( 一 ) 区 域 经 济 转 型 升 级 成 效 明 显 现 代 服 务 业 为 主 导 上 海 市 徐 汇 区 十 五 届 人 大 八 次 会 议 文 件 (13) 政 府 工 作 报 告 2016 年 1 月 6 日 在 上 海 市 徐 汇 区 第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 第 八 次 会 议 上 上 海 市 徐 汇 区 人 民 政 府 区 长 鲍 炳 章 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 徐 汇 区 人 民 政 府, 向 大 会 作 政 府 工 作 报 告, 请

More information

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21

目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21 公 司 代 码 :600388 公 司 简 称 : 龙 净 环 保 福 建 龙 净 环 保 股 份 有 限 公 司 2015 年 第 三 季 度 报 告 1 / 21 目 录 一 重 要 提 示... 3 二 公 司 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化... 3 三 重 要 事 项... 6 四 附 录... 10 2 / 21 一 重 要 提 示 1.1 公 司 董 事 会 监 事 会 及

More information

Microsoft Word - 澎湖田調報告-昕瑤組.doc

Microsoft Word - 澎湖田調報告-昕瑤組.doc 目 錄 1. 越 籍 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 問 卷 ( 一 )------------------01 2. 田 調 紀 實 ( 梁 氏 安 芳 )------------------ 黃 昕 瑤 撰 -------------------------13 3. 越 籍 新 住 民 妊 娠 醫 療 照 護 田 野 調 查 問 卷 ( 二 )----------------16

More information

1 ... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 9... 10... 10... 11... 12... 12... 13... 13... 14... 14... 15... 16... 17... 17... 18... 19... 19... 20... 20... 21... 22... 23...

More information

1 2032.1.16, 6:01 AM 2 2032.1.16, 6:01 AM 3 2032.1.16, 6:01 AM ( ) 4 2032.1.16, 6:01 AM 5 2032.1.16, 6:01 AM 6 2032.1.16, 6:01 AM 9 2032.1.16, 6:01 AM 10 2032.1.16, 6:02 AM 1 1 2009 7 2 3 2 2009 7 1

More information

Microsoft Word - 2006-7newsletter.doc

Microsoft Word - 2006-7newsletter.doc 不 見 不 散 的 約 會 李 碧 深 傳 媒 鄰 董 天 鄰 基 金 會 通 訊 2006/7 一 行 十 九 人 的 骨 科 手 術 隊, 兵 分 四 路, 浩 浩 蕩 蕩 的 由 香 港 出 發, 匯 聚 於 深 圳 機 場, 輾 轉 來 到 河 南 安 陽 市, 一 間 大 家 都 非 常 熟 悉 的 醫 院 安 陽 市 第 二 人 民 醫 院, 展 開 第 七 個 年 頭 的 服 務 迎

More information

教職員工出勤管理辦法

教職員工出勤管理辦法 壹 出 勤 宜 蘭 縣 私 立 慧 燈 高 級 中 學 教 職 員 工 出 勤 差 假 管 理 辦 法 86 年 08 月 訂 定 100 年 07 月 修 訂 101 年 07 月 修 訂 102 年 08 月 修 訂 一 本 校 教 職 員 工 應 依 照 規 定 時 間 出 勤, 並 且 親 自 刷 指 紋 卡 上 下 班 在 規 定 時 間 未 到 者 為 遲 到, 每 個 月 上 班 遲

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393732C2E0BEC7A6D2A4ADB14DB0EAA4E52DB8D5C344A8F72E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20393732C2E0BEC7A6D2A4ADB14DB0EAA4E52DB8D5C344A8F72E646F63> 一 選 擇 題 1. 師 說 : 巫 醫 樂 師 百 工 之 人, 君 子 不 齒, 今 其 智 乃 反 不 能 及 君 子 不 齒 意 謂 : (A) 不 足 君 子 掛 齒 (B) 君 子 不 屑 與 之 同 列 (C) 使 君 子 不 敢 輕 視 (D) 使 君 子 感 到 羞 辱 2. 道 之 所 存, 師 之 所 存 也 意 謂 : (A) 凡 通 曉 道 業 之 人, 皆 可 為 吾 師

More information

Microsoft Word - 研習手冊內容_台中場2.doc

Microsoft Word - 研習手冊內容_台中場2.doc 新 聞 個 案 實 例 1 ----------------------------------------------------------------------------------------- 4 童 遭 師 性 侵 國 賠 2000 萬 口 交 猥 褻 達 34 次 校 方 督 導 疏 失 有 責 2009 年 01 月 15 日 蘋 果 日 報 鄧 玉 瑩 黃 任 膺 台 中 報

More information

國立嘉義高中96學年度資優班語資班成班考國文科試題

國立嘉義高中96學年度資優班語資班成班考國文科試題 國 立 嘉 義 高 中 96 學 年 度 資 優 班 語 資 班 成 班 考 國 文 科 試 題 一 選 擇 題 (70%, 每 題 2 分 ) 1. 下 列 各 詞 中 的 字, 何 者 讀 音 正 確? ( 甲 ) 抽 搐 :ㄒㄩˋ ( 乙 ) 贗 品 :ㄧㄢˋ ( 丙 ) 內 訌 :ㄏㄨㄥˋ ( 丁 ) 鞭 笞 :ㄔ ( 戊 ) 烘 焙 :ㄅㄟˋ ( 己 ) 泥 淖 :ㄓㄠˇ ( 庚 ) 猝

More information

地區:中西南及離島區活動資料 (一年活動計劃)

地區:中西南及離島區活動資料 (一年活動計劃) 地 區 : 中 西 南 及 離 島 區 活 動 資 料 2016-2018 年 度 老 有 所 為 活 動 計 劃 (2016-2017) 一 年 計 劃 活 動 資 料 1. 香 港 聖 公 會 西 環 長 者 綜 合 服 務 中 心 香 港 西 環 山 道 28 號 曉 山 閣 地 下 A-E 室 2818 3717 銀 樂 護 聯 網 2016 年 5 月 - 2. 香 港 聖 公 會 聖 路

More information

1 1200 1290 3 12 6 13 18 19 22 26 11 7 1 12 12 11 1883 1933 20 20 1911

More information

Microsoft Word - 1213境外遊_惠州_活動手冊_網上版.docx

Microsoft Word - 1213境外遊_惠州_活動手冊_網上版.docx 中 華 基 督 教 會 大 澳 小 學 愛 己 愛 人 愛 生 活 主 題 境 外 遊 學 活 動 暨 同 根 同 心 香 港 初 中 及 高 小 學 生 內 地 交 流 計 劃 惠 州 的 環 保 設 施 及 自 然 保 護 區 承 辦 機 構 : 教 育 工 作 者 聯 會 2013 年 4 月 25 日 至 4 月 26 日 活 動 手 冊 班 別 : ( ) 姓 名 : 目 錄 一 去 程

More information

立約人 學生:︵以下簡稱甲方︶

立約人  學生:︵以下簡稱甲方︶ 台 北 市 私 立 亞 伯 拉 罕 語 文 短 期 補 習 班 ( 含 其 他 班 別 ) 補 習 服 務 契 約 書 契 約 審 閱 權 本 契 約 於 中 華 民 國 年 月 日 經 消 費 者 攜 回 審 閱 七 日 學 生 簽 章 : 短 期 補 習 班 簽 章 : 1 立 約 人 學 生 : ( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 短 期 補 習 班 : 台 北 市 私 立 亞 伯 拉 罕 語 文

More information

untitled

untitled ... 1... 2... 3 2013... 4... 5... 6... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 20 YOUTH ZONE... 21... 26... 30... 37... 38... 39... 40... 45 1 253 5 4 2 3 6 7 8 10 9 1 11 12 18 15 17 19 16 14 13 24 23 25 20

More information

聖士提反堂中學

聖士提反堂中學 聖 士 提 反 堂 中 學 周 年 報 告 二 零 一 四 至 二 零 一 五 年 度 2014 2015 周 年 報 告 第 1 頁 一. 辦 學 宗 旨 提 供 基 督 化 全 人 教 育, 著 重 學 生 德 智 體 群 美 和 靈 性 六 方 面 的 培 育 ; 並 幫 助 學 生 了 解 自 己 的 天 賦 與 能 力, 以 提 升 其 個 人 素 質, 俾 能 發 揮 所 長, 服 務

More information

從 頭 到 尾 都 是 考 生 服 務 隊 在 為 我 們 服 務, 我 進 去 考 試 前 學 長 還 跟 我 說 加 油 呢 哈 哈! 他 們 的 服 務 真 的 相 當 的 好! 報 到 的 時 候 會 有 一 位 學 長 ( 也 或 許 是 學 姊 ) 向 該 組 說 明 考 試 方 式,

從 頭 到 尾 都 是 考 生 服 務 隊 在 為 我 們 服 務, 我 進 去 考 試 前 學 長 還 跟 我 說 加 油 呢 哈 哈! 他 們 的 服 務 真 的 相 當 的 好! 報 到 的 時 候 會 有 一 位 學 長 ( 也 或 許 是 學 姊 ) 向 該 組 說 明 考 試 方 式, 100 年 度 申 請 入 學 面 試 考 古 題 校 系 全 名 : 國 立 台 灣 藝 術 大 學 戲 劇 學 系 指 定 項 目 甄 試 前 準 備 1. 尋 找 在 學 學 長 姐 詢 問 甄 試 經 驗 2. 準 備 個 人 才 藝 表 演 內 容 多 對 一, 但 從 頭 到 尾 都 只 有 一 位 老 師 在 發 言 面 試 / 筆 試 術 科 / 小 論 文 / 實 驗 題 目 聲

More information

體 檢 通 知 單 ( 體 檢 當 天 請 務 必 攜 帶 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 公 司 名 稱 : 上 銀 科 技 股 份 有 限 公 司 依 勞 委 會 所 訂 勞 工 健 康 保 護 規 則 第 十

體 檢 通 知 單 ( 體 檢 當 天 請 務 必 攜 帶 ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 公 司 名 稱 : 上 銀 科 技 股 份 有 限 公 司 依 勞 委 會 所 訂 勞 工 健 康 保 護 規 則 第 十 錄 用 通 知 單 一 台 端 應 徵 本 公 司 實 習 生 乙 職, 經 複 審 結 果 決 定 錄 用, 請 依 技 術 生 教 育 訓 練 契 約 起 始 時 間 ( 星 期 一 ) 上 午 七 時 五 十 分, 攜 帶 下 列 文 件 向 本 公 司 人 資 部 辦 理 報 到 手 續, 如 資 料 不 齊 全 將 無 法 完 成 報 到 手 續 : 1 本 通 知 單 2 身 份 證 影

More information

推 荐 序 实 践 家 教 育 集 团 林 伟 贤 2014 年, 文 珊 参 加 了 实 践 家 主 办 的 华 人 营 销 联 盟 (Chinese Marketing and Sales Alliance CMSA) 课 程, 在 淑 茵 和 Ken 两 位 老 师 的 带 领 下, 文 珊

推 荐 序 实 践 家 教 育 集 团 林 伟 贤 2014 年, 文 珊 参 加 了 实 践 家 主 办 的 华 人 营 销 联 盟 (Chinese Marketing and Sales Alliance CMSA) 课 程, 在 淑 茵 和 Ken 两 位 老 师 的 带 领 下, 文 珊 1 推 荐 序 实 践 家 教 育 集 团 林 伟 贤 2014 年, 文 珊 参 加 了 实 践 家 主 办 的 华 人 营 销 联 盟 (Chinese Marketing and Sales Alliance CMSA) 课 程, 在 淑 茵 和 Ken 两 位 老 师 的 带 领 下, 文 珊 把 她 经 营 多 年 部 落 格 里 的 文 章 整 理 出 随 心 所 欲 和 与 您 分 享

More information

2014_9-11校訊_NEW

2014_9-11校訊_NEW 2014-2015 年 9 至 11 月 份 各 位 親 愛 的 家 長 : 您 們 好! 不 經 不 覺 開 學 已 三 星 期 了 本 年 度 開 學 事 務 順 暢, 因 為 在 暑 假 期 間, 我 們 利 用 交 功 課 日 整 理 好 假 期 作 業, 所 以 開 學 事 務 簡 單 清 晰, 辦 起 事 來 事 半 功 倍 這 學 年, 我 們 時 常 提 醒 同 學 關 注 做 好

More information

物 流 简 报 1 物 流 新 闻 中 国 物 流 业 员 工 培 训 不 足 ( 由 环 众 公 司 收 集 整 理 ) 最 近 调 查 报 告 显 示, 在 中 国 营 运 物 流 业 的 外 资 高 层 管 理 人 员, 有 69% 受 访 者 认 为 旗 下 员 工 的 表 现 印 象 较

物 流 简 报 1 物 流 新 闻 中 国 物 流 业 员 工 培 训 不 足 ( 由 环 众 公 司 收 集 整 理 ) 最 近 调 查 报 告 显 示, 在 中 国 营 运 物 流 业 的 外 资 高 层 管 理 人 员, 有 69% 受 访 者 认 为 旗 下 员 工 的 表 现 印 象 较 环 众 物 流 咨 询 & 软 件 开 发 有 限 公 司 www.roundsmen.com.cn 环 众 物 流 简 讯 半 月 刊 ( 第 八 期 2006.05.31) 环 众 之 窗 1 环 众 动 态 ( 由 环 众 公 司 提 供 ) 本 公 司 台 湾 物 流 信 息 顾 问 陈 保 颖 先 生, 5 月 15 日 前 来 上 海 参 加 内 部 物 流 教 学 软 件 开 发 研

More information

2010年4月11日

2010年4月11日 土 瓜 灣 浸 信 會 2016 年 4 月 9 10 日 崇 拜 週 刊 主 日 早 堂 : 上 午 九 時 十 五 分 主 日 午 堂 : 上 午 十 一 時 週 六 晚 堂 : 晚 上 六 時 年 題 : 更 新 使 命 迎 向 挑 戰 四 月 月 題 : 我 們 的 家 庭 使 命 要 孝 敬 父 母, 使 你 得 福, 在 世 長 壽 這 是 第 一 條 帶 應 許 的 誡 命 ( 以 弗

More information

2 0 0 7 1 1 耶 穌 基 督 後 期 聖 徒 教 會 2 0 0 7 年 1 1 月 利阿賀拿 星期六晨間大會 4 支持教會職員 戈登 興格萊會長 6 教會中弱小的人和單純的人 培道 潘會長 9 一起承受 理查 艾格利主教 11 鞏固家庭肣家人 瑪麗 柯克 14 為什麼我們是這唯一真實 教會的教友靄 安瑞克 法拉貝長老 16 接受那又寶貴又極大的應許 賓塞 孔迪長老 18 我們難道沒有理由高興嗎靄

More information

10 月 8 日 : 晴 糧 魯 道 自 殺 之 處, 他 的 兒 子 與 族 3 月 29 日 冷 風 過 境, 強 風 人 集 體 跳 崖 自 殺, 他 們 不 屈 膝 7:00 土 城 捷 運 站, 三 輛 七 級, 五 天 下 四 天 的 雨, 結 的 精 神, 才 是 賽 德 克. 巴 萊

10 月 8 日 : 晴 糧 魯 道 自 殺 之 處, 他 的 兒 子 與 族 3 月 29 日 冷 風 過 境, 強 風 人 集 體 跳 崖 自 殺, 他 們 不 屈 膝 7:00 土 城 捷 運 站, 三 輛 七 級, 五 天 下 四 天 的 雨, 結 的 精 神, 才 是 賽 德 克. 巴 萊 勇闖鬼門關 見識山難事件 EXTRA 能高越嶺古道 二 山的美與醜 本文章是本人親身經歷整個過程的真實故事 能高越嶺古道 二( 在無外界援助下 一步一 壺 頭燈 相機等 外再加一 用鋁箔片禦寒 這樣感覺輕鬆 步走回安全地方 表現出登山 個小背包放回程下山要換的乾 多了 周五看氣象東部22 者不怨天尤人的堅強精神 今 衣服 試一下重量 糟糕 人 31 有雨 嚮導說 請挑夫 年七月完成了合歡古道一小段

More information

Microsoft Word - 环办〔2015〕77号附件1.doc

Microsoft Word - 环办〔2015〕77号附件1.doc 附 件 为 确 保 2016 年 国 家 重 点 生 态 功 能 区 县 域 生 态 环 境 质 量 监 测 评 价 与 考 核 工 作 顺 利 完 成, 根 据 国 家 重 点 生 态 功 能 区 县 域 生 态 环 境 质 量 考 核 办 法 ( 环 发 2011 18 号 ) 和 中 央 对 地 方 国 家 重 点 生 态 功 能 区 转 移 支 付 办 法 ( 财 预 2015 126 号

More information

1

1 0 1 賽 馬 會 將 軍 澳 青 年 空 間 於 1997 年 投 入 地 區 服 務, 承 蒙 香 港 賽 馬 會 慈 善 信 託 基 金 贊 助, 於 2002 年 完 成 現 代 化 工 程, 以 現 代 化 之 青 年 空 間 模 式 繼 續 為 區 內 青 少 年 服 務 本 著 為 青 年 創 造 空 間 的 信 念, 致 力 建 構 一 個 屬 於 青 年 回 應 青 年 需 要,

More information

2_ Bridegroom fast 1 - v1

2_ Bridegroom fast 1 - v1 學 習 主 旨 : 認 識 耶 穌 新 郎 神 的 愛, 和 教 會 新 婦 的 位 份 藉 著 禁 食 來 思 念 耶 穌 更 加 經 歷 耶 穌 的 同 在, 及 對 耶 穌 榮 美 的 開 啟, 直 到 主 再 來 中 經 : 太 9:15 耶 穌 對 他 們 說 : 新 郎 和 陪 伴 之 人 同 在 的 時 候, 陪 伴 之 人 豈 能 哀 慟 呢? 但 日 子 將 到, 新 郎 要 離

More information

其他科

其他科 其 他 科 彰 化 基 督 教 醫 院 門 診 時 間 表 CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL 105 年 9 月 份 科 別 時 間 星 期 一 星 期 二 星 期 三 星 期 四 星 期 五 星 期 六 林 盈 利 132179 楊 鈺 雯 055846 賴 宜 豪 360810 楊 鈺 雯 055846 蔡 佳 純 144098 謝 宜 軒 169401 照 ( 另 提 供

More information

Microsoft Word - mei.doc

Microsoft Word - mei.doc 看上去很美 王朔 编者的话 时隔七年 王朔又拿出了他的新作 一个过去写过很多东西 又曾声言放弃写作的 人 此番重新拿起笔 令我们感兴趣的倒也不是他的食言自肥 而是他是否确有一些新 意要表达 这才构成一部文学作品产生的必要成因 关于王朔 我们听到较多的是他的 调侃和所谓玩世不恭的写作态度 作为出版过他的全部作品的编者 我们知道那类作品 只是他全部作品的一小部分 在某一时刻被刻意演染夸张开来的一种风格

More information

黑 底, 字 卡 上 詠 嘆 調 義 大 利 文 原 意 為 空 氣, 指 任 何 的 抒 情 旋 律 回 到 黑 底, 字 卡 上 仙 女 木 生 長 在 極 區 的 開 花 植 物 第 二 行 字 卡 上 花 語 : 無 懼 序 場 1 日 內 景 / 高 中 教 室 宥 涵 班 長 萱 萱 全

黑 底, 字 卡 上 詠 嘆 調 義 大 利 文 原 意 為 空 氣, 指 任 何 的 抒 情 旋 律 回 到 黑 底, 字 卡 上 仙 女 木 生 長 在 極 區 的 開 花 植 物 第 二 行 字 卡 上 花 語 : 無 懼 序 場 1 日 內 景 / 高 中 教 室 宥 涵 班 長 萱 萱 全 仙 女 木 的 詠 嘆 調 You Are A Song in My Heart 劇 本 黑 底, 字 卡 上 詠 嘆 調 義 大 利 文 原 意 為 空 氣, 指 任 何 的 抒 情 旋 律 回 到 黑 底, 字 卡 上 仙 女 木 生 長 在 極 區 的 開 花 植 物 第 二 行 字 卡 上 花 語 : 無 懼 序 場 1 日 內 景 / 高 中 教 室 宥 涵 班 長 萱 萱 全 班 同 學

More information

序 言 時 值 105 年 丙 申 農 曆 猴 年, 農 曆 春 節 是 一 個 充 滿 溫 情 的 節 日, 本 局 消 防 弟 兄 犠 牲 過 年 全 家 圍 爐 團 圓 的 歡 樂 時 刻, 堅 守 崗 位 24 小 時 不 打 烊, 全 天 候 守 護 市 民 安 全, 提 供 即 時 到

序 言 時 值 105 年 丙 申 農 曆 猴 年, 農 曆 春 節 是 一 個 充 滿 溫 情 的 節 日, 本 局 消 防 弟 兄 犠 牲 過 年 全 家 圍 爐 團 圓 的 歡 樂 時 刻, 堅 守 崗 位 24 小 時 不 打 烊, 全 天 候 守 護 市 民 安 全, 提 供 即 時 到 桃園市政 府消防局 人資羅盤 人事室編製 105 年 3 月 01 02 序言 03 09 支援 0206 南臺地震特別報導 人事動態 專書書目輕鬆讀 10 15 迎新知*送舊友 10 13 105 年 2 月人事異動 33 37 好書大家讀 國家文官學院 105 年 03 月書目-巷 仔口社會學 資料整理/黃燕真 14 15 新血輪報到--認真&執著 執行春安工作紀實 16 18 向春節不休假 24

More information

(Microsoft Word - \271B\260\312\267|\257\264\247\307\245U1020.doc)

(Microsoft Word - \271B\260\312\267|\257\264\247\307\245U1020.doc) 2009 年 慈 濟 大 學 15 週 年 校 慶 運 動 會 主 任 委 員 : 王 本 榮 上 下 證 名 譽 會 長 嚴 上 人 名 譽 副 會 長 王 端 正 陳 紹 明 林 碧 玉 大 會 會 長 王 本 榮 大 會 副 會 長 賴 滄 海 李 錫 堅 曾 國 藩 大 會 籌 備 委 員 副 主 任 委 員 : 賴 滄 海 李 錫 堅 曾 國 藩 洪 素 貞 徐 雪 瑩 范 揚 晧 陳 立

More information

Microsoft Word - 64期簡訊10203-10206-修改.docx

Microsoft Word - 64期簡訊10203-10206-修改.docx 中 華 民 國 102 年 7 月 世 光 簡 訊 第 1 版 雜 誌 國 內 郵 資 已 付 新 竹 郵 局 雜 字 第 26 號 世 光 教 養 院 第 64 期 贈 閱 發 行 : 財 團 法 人 新 竹 縣 天 主 教 世 光 教 養 院 發 行 人 : 彭 少 呈 編 輯 : 世 光 工 作 團 隊 院 址 :31046 新 竹 縣 竹 東 鎮 大 林 路 14 號 電 話 :(03)5962342

More information

腰部酸痛保健法

腰部酸痛保健法 識 臨 都 老 年 勞 不 不 理 不 便 了 療 離 狀 力 力 易 拉 狀 勞 裂 類 老 年 刺 滑 不 良 六 尿 列 類 說 裂 神 神 見 勞 滑 不 烈 兩 來 暴 力 勞 裂 刺 神 神 狀 見 勞 見 臨 度 降 年 連 都 類 淋 刺 刺 不 勞 易 老 不 不 若 神 神 行 力 不 良 了 不 良 立 年 女 老 年 度 度 度 勞 見 老

More information

Microsoft Word - 他和他的屋子 he and his house 全部.doc

Microsoft Word - 他和他的屋子 he and his house 全部.doc 他 和 他 的 屋 子 谷 文 达 著 他 把 钥 匙 插 进 了 锁 孔 略 有 所 思 了 片 刻 刚 才 在 路 上 充 满 激 情 的 遐 想, 带 着 强 烈 的 创 造 欲 望, 突 然 就 此 消 失 了 他 本 能 地 劝 告 自 己 凭 记 忆 是 不 能 够 再 现 的 像 这 样 的 体 验 他 已 是 经 历 无 数 次 了, 而 每 次 都 带 有 一 种 令 人 恐 惧

More information

(1) (5) (1) (1) (3) (3) (6) (7) (7) (9) (11) (13) (13) (15) (16) (22) (23) (25) (26)

(1) (5) (1) (1) (3) (3) (6) (7) (7) (9) (11) (13) (13) (15) (16) (22) (23) (25) (26) (1) (5) (1) (1) (3) (3) (6) (7) (7) (9) (11) (13) (13) (15) (16) (22) (23) (25) (26) (26) (28) (33) (33) (35) (36) (38) (39) (41) (42) (43) (44) (45) (47) ( ) (47) ( ) (48) (49) (50) (52) (53) (54) (56)

More information

深 入 推 进 四 张 清 单 一 张 网 改 革 完 善 权 力 清 单 制 度, 积 极 探 索 政 事 分 开 改 革 行 政 复 议 体 制 改 革 和 行 政 执 法 体 制 改 革, 制 定 省 重 大 行 政 决 策 程 序 规 定 完 善 责 任 清 单 制 度, 探 索 建 立 省

深 入 推 进 四 张 清 单 一 张 网 改 革 完 善 权 力 清 单 制 度, 积 极 探 索 政 事 分 开 改 革 行 政 复 议 体 制 改 革 和 行 政 执 法 体 制 改 革, 制 定 省 重 大 行 政 决 策 程 序 规 定 完 善 责 任 清 单 制 度, 探 索 建 立 省 2016 年 浙 江 省 人 民 政 府 工 作 报 告 2016 年 1 月 24 日 在 浙 江 省 第 十 二 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 浙 江 省 省 长 李 强 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 省 人 民 政 府 向 大 会 作 政 府 工 作 报 告, 请 予 审 议, 并 请 省 政 协 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见 一 2015

More information

200

200 2015 年 第 三 季 中 级 学 课 智 慧 的 花 束 序 言 3 第 一 课 抉 择 的 智 慧 4 第 二 课 沟 通 的 智 慧 11 第 三 课 成 功 的 智 慧 19 第 四 课 致 富 的 智 慧 26 第 五 课 爱 惜 的 智 慧 33 第 六 课 拒 绝 的 智 慧 40 第 七 课 友 谊 的 智 慧 48 第 八 课 饶 恕 的 智 慧 54 第 九 课 亲 情 的 智

More information

LE810

LE810 楔 子 活 了 二 十 幾 年, 陶 樂 樂 終 於 得 到 一 個 深 刻 的 體 悟 人 生 而 平 等 這 件 事 完 全 是 騙 人 的! 而 且 好 死 不 死, 她 還 是 標 準 拿 了 手 爛 牌 的 那 種! 但, 這 能 怨 誰? 第 1 章 剛 下 班, 樂 樂 踩 著 不 斷 發 出 叩 叩 叩 聲 響 的 高 跟 鞋, 以 媲 美 NBA 球 星 帶 球 過 人 的 高 超

More information

Microsoft Word - 2CA13內文.doc

Microsoft Word - 2CA13內文.doc 006 公 民 - 歷 屆 試 題 全 解 答 案 是 完 全 正 確 的? : 能 源 使 用 愈 多, 除 了 帶 來 經 濟 成 長 外, 相 對 的, 也 會 帶 來 負 面 的 環 保 問 題 我 們 在 發 展 經 濟 的 過 程 中, 若 不 能 兼 顧 環 境 資 源 的 保 育, 將 賠 上 後 代 子 孫 的 生 存 環 境, 這 是 下 列 那 一 種 理 念? 比 較 利 益

More information

日政发〔2016〕 号

日政发〔2016〕 号 日 照 市 人 民 政 府 文 件 日 政 发 2016 3 号 日 照 市 人 民 政 府 关 于 下 达 2016 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 的 通 知 各 区 县 人 民 政 府 管 委, 市 政 府 各 部 门 单 位, 国 家 省 属 驻 日 照 各 单 位 : 日 照 市 2016 年 国 民 经 济 和 社 会 发 展 计 划 已 经 市 十 七 届 人 大 五

More information

五 參 與 政 治 活 動 之 限 制 綜 觀 中 立 法, 其 重 點 在 於 適 度 規 範 公 務 人 員 參 與 政 治 活 動, 可 分 為 消 極 性 的 行 為 規 範 及 積 極 性 參 與 政 治 活 動 的 限 制 規 範 兩 種 前 者 除 依 法 行 政 公 平 對 待 等

五 參 與 政 治 活 動 之 限 制 綜 觀 中 立 法, 其 重 點 在 於 適 度 規 範 公 務 人 員 參 與 政 治 活 動, 可 分 為 消 極 性 的 行 為 規 範 及 積 極 性 參 與 政 治 活 動 的 限 制 規 範 兩 種 前 者 除 依 法 行 政 公 平 對 待 等 公 務 人 員 本 於 依 法 行 政 之 原 則, 應 熟 悉 中 立 法 之 內 容 並 嚴 守 其 規 定 壹 前 言 公 務 人 員 對 行 政 中 立 應 有 之 認 識 李 志 強 公 務 人 員 行 政 中 立 法 ( 以 下 簡 稱 中 立 法 ) 草 案 於 今 (98) 年 5 月 19 日 經 立 法 院 第 7 屆 第 3 會 期 第 13 次 會 議 完 成 三 讀 程 序,

More information

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls 序 列 學 習 階 段 級 適 用 人 年 小 _ 數 學 科 _ 小 一 至 以 內 小 的 六 數 _ 教 育 電 視 4. 節 目 目 錄 5. 3. 1. 2. 認 以 排 通 識 數 過 列 單 10 以 和 內 和 一 認 的 雙 一 識 順 對 數 字 應 和 的 1-10 倒 方 法 比 較 兩 組 件 的 多 少 光 碟 22) 以 內 的 數 1. 2. 3. 4. 1 1 1

More information

Cover44.indd

Cover44.indd 廣州培英 第四十四期 香 港 薄 扶 林 華 富 道 55 號 55, WAH FU ROAD, POKFULAM, HONG KONG. 電話 Tel. : (852) 2550 3632 傳真 Fax. : (852) 2550 2188 網址 Website : http://www.puiyingaa.org 電郵 E-mail : info@puiyingaa.org 二零零八年八月 培

More information

香 海 正 覺 蓮 社 佛 教 正 覺 蓮 社 學 校 健 康 校 園 政 策 手 冊 目 錄 頁 碼 一. 健 康 飲 食 P. 1 二. 健 康 教 育 P. 2 三. 健 康 心 靈 P. 3 四. 性 教 育 P. 4 五. 學 生 保 健 P. 5 六. 傳 染 病 管 理 P. 6 七.

香 海 正 覺 蓮 社 佛 教 正 覺 蓮 社 學 校 健 康 校 園 政 策 手 冊 目 錄 頁 碼 一. 健 康 飲 食 P. 1 二. 健 康 教 育 P. 2 三. 健 康 心 靈 P. 3 四. 性 教 育 P. 4 五. 學 生 保 健 P. 5 六. 傳 染 病 管 理 P. 6 七. 香 海 正 覺 蓮 社 佛 教 正 覺 蓮 社 學 校 健 康 校 園 政 策 手 冊 目 錄 頁 碼 一. 健 康 飲 食 P. 1 二. 健 康 教 育 P. 2 三. 健 康 心 靈 P. 3 四. 性 教 育 P. 4 五. 學 生 保 健 P. 5 六. 傳 染 病 管 理 P. 6 七. 環 保 校 園 P. 7-8 八. 無 煙 校 園 P. 9 九. 安 全 校 園 P. 10-12

More information

2012年海南党建第6期.FIT)

2012年海南党建第6期.FIT) 姻 姻 1 迈 出 新 步 伐 开 创 新 局 面 本 刊 编 辑 部 巨 型 油 轮 停 靠 洋 浦 原 油 码 头 4 习 近 平 : 坚 定 不 移 把 反 腐 倡 廉 建 设 引 向 深 入 5 刘 云 山 : 把 改 进 作 风 作 为 重 要 切 入 口 谋 划 好 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 中 共 海 南 省 委 组 织 部 刊 圆 园 13 年 第 1 期 渊

More information

好文章 吳麗娟老師收集 85頁

好文章 吳麗娟老師收集 85頁 各 位 朋 友 這 些 好 文 章, 能 讓 我 跟 您 分 享 的 概 念, 更 具 體 化! 和 您 分 享 這 些 好 文 章! 內 容 蠻 多 的, 請 慢 慢 品 嚐! 我 最 推 薦 獨 立 自 主 方 面 的 文 章, 尤 其 是 我 看 見 我 的 女 兒 一 文 ( 第 32 頁 ) 及 其 後 面 有 關 不 背 對 方 同 行 獨 立 自 主 的 文 章 吳 麗 娟 謹 上 表

More information

我校在2009年高教社杯全国大学生

我校在2009年高教社杯全国大学生 服 务 全 校 师 生 教 学 质 量 是 生 命 线 目 录 教 学 动 态 加 快 推 进 专 业 建 设 不 断 提 高 人 才 培 养 质 量 1 2016 版 培 养 方 案 修 订 调 研 报 告 3 学 校 启 动 2015 年 新 增 学 士 学 位 授 权 资 格 申 报 工 作 7 2015 年 度 课 程 设 置 与 建 设 工 作 进 展 通 报 8 2015 年 中 央 专

More information

Microsoft PowerPoint - 97-1.ppt [相容模式]

Microsoft PowerPoint - 97-1.ppt [相容模式] 單 車 雙 載 站 火 箭 筒 摔 死 97-1-1 1 聯 合 報 記 者 唐 秀 麗 / 嘉 義 市 報 導 2008.04.27 07:47 pm 青 少 年 近 年 流 行 跨 站 在 俗 稱 火 箭 筒 的 腳 踏 車 後 輪 橫 槓 上, 給 同 學 或 友 人 搭 載, 一 旦 摔 倒 可 能 造 成 頭 部 重 創 ; 嘉 義 市 一 名 高 二 林 姓 少 女, 就 因 跨 站 火

More information

平衡事奉, 工作, 和家庭的关系

平衡事奉, 工作, 和家庭的关系 要 靠 主 常 常 喜 乐 09/02/06 Rejoice in the Lord Always 本 周 经 文 : 腓 立 比 书 4:4-7 4. 你 们 要 靠 主 常 常 喜 乐. 我 再 说, 你 们 要 喜 乐. 5. 当 叫 众 人 知 道 你 们 谦 让 的 心. 主 已 经 近 了. 6. 应 当 一 无 挂 虑, 只 要 凡 事 借 着 祷 告, 祈 求 和 感 谢, 将 你

More information

...5...5...6...10...12...14...18...18...19...21...22...22...27...30...32...34...34...36...37...39...40...40...42...43...44...45...46...47...49...49...50...53...55...57...58...58...64...66...69...71...71...73

More information

2012年科技活动周 主要活动 00451 杭州气象科普体验馆开放活动 间 5月19 20日 点 杭州气象科普体验馆 主办单位 杭州市气象局 联系电话 0571-86809930 联 系 人 董锦仁 00452 第三届浙江省暨宁波市职工科技周 举办职工家政培训 技能培训 创新成果大会 展 职业技能大

2012年科技活动周 主要活动 00451 杭州气象科普体验馆开放活动 间 5月19 20日 点 杭州气象科普体验馆 主办单位 杭州市气象局 联系电话 0571-86809930 联 系 人 董锦仁 00452 第三届浙江省暨宁波市职工科技周 举办职工家政培训 技能培训 创新成果大会 展 职业技能大 江苏 浙江 点 全市 主办单位 南京市科协 联系电话 025-57713623 联 系 人 徐东礼 00449 组织科普志愿者下基层服务活动 组织医药卫生 农业科技等专家 深入部队 社 区 企业开展科普活动 间 5月25日 点 六合 江宁 浦口 溧水 主办单位 市科委 市农委 市科协 市震局 联系电话 025-83639276 联 系 人 徐东礼 浙 江 00450 浙江省第九届林业科技周 举办经济发展趋势论坛

More information

的 最 基 本 原 則 四 心 得 及 感 想 ( 含 個 人 心 得 與 感 想 建 議 等 ) 在 電 商 部 實 習 的 過 程 中, 從 實 習 第 四 天 的 月 會 報 告 無 法 進 入 大 家 簡 述 的 專 案 狀 況, 到 一 個 月 後 自 己 也 能 參 與 案 件 討 論,

的 最 基 本 原 則 四 心 得 及 感 想 ( 含 個 人 心 得 與 感 想 建 議 等 ) 在 電 商 部 實 習 的 過 程 中, 從 實 習 第 四 天 的 月 會 報 告 無 法 進 入 大 家 簡 述 的 專 案 狀 況, 到 一 個 月 後 自 己 也 能 參 與 案 件 討 論, 群 益 證 券 暑 期 實 習 心 得 許 琬 渝 2009 年 暑 假, 在 群 益 證 券 電 子 商 務 部 門 實 習 兩 個 月 的 日 子, 以 下 提 供 一 些 心 得 感 想 : 一 實 習 方 向 及 目 標 電 子 商 務 部 可 以 說 是 群 益 證 券 虛 擬 通 路 的 行 銷 部 門, 包 含 電 子 規 劃 處 研 發 測 試 各 電 子 交 易 系 統 整 合 行

More information

一 等 賞 目 录 小 林 文 和 在 那 遥 远 的 冬 季 2 二 等 賞 南 口 宗 太 再 见, 两 元 时 代 的 北 京 地 铁 3 羽 田 樱 我 的 爱 好 4 铃 木 优 佳 跨 越 时 空 爱 情 故 事 5 朝 山 果 保 我 爱 上 了 汉 语 和 会 说 汉 语 的 你 6

一 等 賞 目 录 小 林 文 和 在 那 遥 远 的 冬 季 2 二 等 賞 南 口 宗 太 再 见, 两 元 时 代 的 北 京 地 铁 3 羽 田 樱 我 的 爱 好 4 铃 木 优 佳 跨 越 时 空 爱 情 故 事 5 朝 山 果 保 我 爱 上 了 汉 语 和 会 说 汉 语 的 你 6 关 西 外 国 语 大 学 孔 子 学 院 第 二 届 中 文 写 作 大 赛 文 选 2014 年 12 月 26 日 一 等 賞 目 录 小 林 文 和 在 那 遥 远 的 冬 季 2 二 等 賞 南 口 宗 太 再 见, 两 元 时 代 的 北 京 地 铁 3 羽 田 樱 我 的 爱 好 4 铃 木 优 佳 跨 越 时 空 爱 情 故 事 5 朝 山 果 保 我 爱 上 了 汉 语 和 会 说

More information

二 工 作 原 则 1 坚 持 复 试 的 科 学 性 采 用 综 合 性 多 元 化 的 考 察 方 式 和 方 法, 积 极 探 索 高 层 次 专 业 人 才 选 拔 规 律, 使 拔 尖 创 新 人 才 能 够 脱 颖 而 出 2 全 面 考 查, 有 所 侧 重 在 德 智 体 能 等 各

二 工 作 原 则 1 坚 持 复 试 的 科 学 性 采 用 综 合 性 多 元 化 的 考 察 方 式 和 方 法, 积 极 探 索 高 层 次 专 业 人 才 选 拔 规 律, 使 拔 尖 创 新 人 才 能 够 脱 颖 而 出 2 全 面 考 查, 有 所 侧 重 在 德 智 体 能 等 各 天 津 大 学 2014 年 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 录 取 工 作 办 法 根 据 教 育 部 有 关 文 件 精 神, 结 合 我 校 今 年 研 究 生 招 生 工 作 的 实 际 情 况, 现 将 我 校 2014 年 硕 士 研 究 生 复 试 录 取 和 调 剂 工 作 安 排 如 下 一 组 织 领 导 1 学 校 成 立 研 究 生 招 生 工 作 领 导 小 组, 领

More information

<4D F736F F D20A4FEA67EB160A67EB4C1B2C4A4DCA445A544A4E920C0B1BCBBA544C34420B0EDABF9ACE8C3AB >

<4D F736F F D20A4FEA67EB160A67EB4C1B2C4A4DCA445A544A4E920C0B1BCBBA544C34420B0EDABF9ACE8C3AB > 丙 年 常 年 期 第 廿 九 主 日 彌 撒 主 題 堅 持 祈 禱 一 引 言 : 1. 字 義 : 祈 禱 : 與 天 主 間 的 愛 的 交 流 申 冤 :1) 伸 張 公 義 ;2) 懲 罰, 報 復 宣 講 : 指 公 開 宣 講 福 音 及 和 其 相 關 的 事, 如 耶 穌 使 徒 及 其 他 教 導 基 督 道 理 的 人 2. 寓 義 : 信 德 : 為 我 是 什 麼 常 祈

More information

Microsoft Word - 青海公务员考试《申论》真题.docx

Microsoft Word - 青海公务员考试《申论》真题.docx 青 海 公 务 员 考 试 申 论 真 题 4 月 25 号 一 注 意 事 项 1 申 论 考 试 是 对 应 试 者 阅 读 理 解 能 力 综 合 分 析 能 力 提 出 和 解 决 问 题 能 力 文 字 表 达 能 力 的 测 试 请 加 入 QQ 群 :121119477 2 作 答 参 考 时 限 : 阅 读 资 料 40 分 钟, 作 答 110 分 钟 3 仔 细 阅 读 给 定

More information

分 别 比 上 年 增 长 8.4% 和 9.5%, 农 村 居 民 收 入 增 速 连 续 七 年 快 于 城 镇 居 民, 改 革 发 展 成 果 更 多 更 公 平 惠 及 广 大 市 民 过 去 一 年, 外 部 环 境 不 稳 定 不 确 定 因 素 增 多, 本 市 经 济 下 行 压

分 别 比 上 年 增 长 8.4% 和 9.5%, 农 村 居 民 收 入 增 速 连 续 七 年 快 于 城 镇 居 民, 改 革 发 展 成 果 更 多 更 公 平 惠 及 广 大 市 民 过 去 一 年, 外 部 环 境 不 稳 定 不 确 定 因 素 增 多, 本 市 经 济 下 行 压 2016 年 上 海 市 人 民 政 府 工 作 报 告 2016 年 1 月 24 日 在 上 海 市 第 十 四 届 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 上 海 市 市 长 杨 雄 各 位 代 表 : 现 在, 我 代 表 上 海 市 人 民 政 府, 向 大 会 报 告 政 府 工 作, 请 予 审 议 请 政 协 委 员 和 其 他 列 席 人 员 提 出 意 见 一 2015

More information

政 府 工 作 报 告 2016 年 3 月 5 日 在 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 国 务 院 总 理 李 克 强 一 2015 年 工 作 回 顾 过 去 一 年, 我 国 发 展 面 临 多 重 困 难 和 严 峻 挑 战 在 以 习 近 平 同 志

政 府 工 作 报 告 2016 年 3 月 5 日 在 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上 国 务 院 总 理 李 克 强 一 2015 年 工 作 回 顾 过 去 一 年, 我 国 发 展 面 临 多 重 困 难 和 严 峻 挑 战 在 以 习 近 平 同 志 统 战 理 论 学 习 参 阅 资 料 2016 年 第 2 期 浙 江 大 学 党 委 统 战 部 编 2016 年 3 月 17 日 目 录 1. 政 府 工 作 报 告 ( 摘 录 ) 2016 年 3 月 5 日 在 第 十 二 届 全 国 人 民 代 表 大 会 第 四 次 会 议 上........1 2. 读 图 看 两 会 : 图 解 政 府 工 作 报 告... 32 政 府 工

More information

Final report_0803.doc

Final report_0803.doc 2005 6 .. 4....... 7. 24 1. 2. 3... 43.. 45.. 53 1 ...... 24.. 28.. 32.. 34..36..37.. 38.. 41.. 42 2 3 4 1. 2. 3. () () 5 () () 6 7 (city image) (imageability) (legibility) (visibility) 1970 1 Kotler 2

More information

1887 1894 1895 8 1895 1899 12 X 1903 16 1897 1898 1904 17 1905 18 1903 1907 20 1904 1905 1908 21 1909 22 1910 23 1913 26 1914 1917 30 1917 1918 31 1918 1919 32 1919 1920 1921 34 1924 37 1925 38 1926 39

More information

38期.indd

38期.indd 2011 Colorful 2011331 AM9:40 - PM15:00 ~~ 1000 100~~ 1 3/2112:0013:00 A504 2 3/2212:00-13:00 A501 3 4 5 6!!! http://p5.ntue.edu.tw/activity/index.asp ~~!!! 100 1 2 3 4 10031 10100313 10031 10 10037 5 100312

More information

總目44-環境保護署

總目44-環境保護署 管 制 人 員 : 環 境 局 常 任 秘 書 長 / 環 境 保 護 署 署 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 五 至 一 六 年 度 預 算... 69.961 億 元 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 五 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 1 7 8 8 個

More information

當母親禱告時

當母親禱告時 当 母 亲 祷 告 时 时 间 : 40 分 钟 引 言 我 们 一 起 来 祷 告 母 亲 的 工 作 是 世 界 上 最 难 的 工 作 我 们 教 会 有 一 个 爱 家 小 组, 最 近 爱 家 小 组 的 人 越 来 越 多, 有 些 年 轻 爸 妈 从 不 同 的 地 方 来 参 加, 因 为 这 些 父 母 都 觉 得, 养 孩 子 难, 教 孩 子 更 难 我 们 也 是 年 轻 父

More information

目 录

目 录 国 网 北 京 市 电 力 公 司 2014 年 电 力 市 场 交 易 信 息 报 告 国 网 北 京 市 电 力 公 司 二 〇 一 五 年 一 月 目 录 一 电 力 市 场 需 求 信 息 1 ( 一 ) 电 力 市 场 环 境 1 ( 二 ) 电 力 消 费 情 况 1 二 电 力 市 场 供 应 信 息 2 ( 一 ) 电 网 建 设 及 运 行 情 况 2 ( 二 ) 电 厂 发 电

More information

1 () 2303 1737 1528 853 90 1991 2241 1178. 3 1157 1253 910 1122 1234 542 1278. 3 1144 1530 1005 934 648 213() 1705 720 859 2035 1649 1307 1210 120 487 227 1066 615 964 5 1039 1448 1015 1062 3 791 1258.

More information

永 第 1052 期 主 後 2009 年 11 月 22 日 交 通 第 1 頁 永 和 市 召 會 週 訊 過 奉 獻 的 關 走 奉 獻 的 路 活 奉 獻 的 生 活 作 一 個 奉 獻 的 人 同 伴 晨 興 天 天 來 配 搭 叩 訪 週 週 去 枝 子 結 果 月 月 增 召 會 建 造 年 年 長 永 和 市 召 會 週 訊 歡 迎 來 信 :chinyungho@hotmail.com

More information

学院信息第八期

学院信息第八期 石 景 山 区 业 余 大 学 暨 石 景 山 社 区 学 院 学 院 信 息 半 月 刊 每 月 15 日 30 日 下 发 2014 年 第 八 期 ( 总 第 167 期 ) 2014 年 6 月 15 日 本 期 要 目 学 校 工 作 1 业 余 大 学 完 成 第 四 届 工 会 委 员 会 换 届 选 举 业 余 大 学 召 开 第 四 届 工 会 委 员 会 第 一 次 会 议 博

More information

团 学 要 闻 我 校 组 织 收 看 全 国 大 学 生 永 远 跟 党 走 暑 期 实 践 活 动 启 动 仪 式 实 况 为 了 庆 祝 中 国 共 产 党 成 立 九 十 周 年, 认 真 贯 彻 落 实 中 央 关 于 中 国 共 产 党 成 立 九 十 周 年 纪 念 活 动 有 关 通

团 学 要 闻 我 校 组 织 收 看 全 国 大 学 生 永 远 跟 党 走 暑 期 实 践 活 动 启 动 仪 式 实 况 为 了 庆 祝 中 国 共 产 党 成 立 九 十 周 年, 认 真 贯 彻 落 实 中 央 关 于 中 国 共 产 党 成 立 九 十 周 年 纪 念 活 动 有 关 通 共 青 团 工 作 简 报 2011 年 第 5 期 共 青 团 大 连 海 洋 大 学 委 员 会 导 读 团 学 要 闻 我 校 组 织 收 看 全 国 大 学 生 永 远 跟 党 走 暑 期 实 践 活 动 启 动 仪 式 实 况 我 校 学 生 在 辽 宁 省 挑 战 杯 竞 赛 中 取 得 好 成 绩 我 校 参 加 2011 年 辽 宁 省 艺 术 展 演 选 拔 赛 我 校 第 二 届

More information

訪 談 後 的 檢 討 ~~~~~~~~~~~~~~~~p.18,19 2

訪 談 後 的 檢 討 ~~~~~~~~~~~~~~~~p.18,19 2 Open ME 1 訪 談 後 的 檢 討 ~~~~~~~~~~~~~~~~p.18,19 2 3 3A02 區 詠 芝 如 果 叫 我 真 心 說 一 句, 當 我 知 道 這 個 活 動 時, 我 是 不 願 出 席 的 一 來 剝 奪 了 假 期, 二 來 不 想 與 老 人 相 處, 總 覺 得 他 們 很 嘮 叨 的! 而 且 老 人 家 們 沒 有 上 學 讀 書, 因 此 他 們 也

More information

聖公會聖本德中學

聖公會聖本德中學 敬 啟 者 : 家 長 通 告 (2016 年 2 月 ) 茲 有 下 列 事 項 奉 告, 敬 祈 垂 注 : 一. 二. 中 六 級 模 擬 考 試 : 本 年 度 中 六 級 模 擬 考 試 將 於 2016 年 2 月 18 日 至 3 月 2 日 舉 行, 考 試 時 間 表 已 於 較 早 時 派 發 予 學 生, 請 家 長 留 意 並 督 促 貴 子 弟 努 力 溫 習, 在 考 試

More information

腾出空虚的心房 再来接受更多的委曲 女人很少破口骂人 骂街便成泼妇 其实甚少 很少揎袖挥拳 但泪腺就比较发达 善哭的也就常常善笑 迷迷的 笑 吃吃的笑 格格的笑 哈哈的笑 笑是常驻在女人脸上的 这笑脸常常成 为最有效的护照 女人最像小孩 她能为了一个滑稽的姿态而笑得前仰后合 肚皮痛 淌眼泪 以至于翻

腾出空虚的心房 再来接受更多的委曲 女人很少破口骂人 骂街便成泼妇 其实甚少 很少揎袖挥拳 但泪腺就比较发达 善哭的也就常常善笑 迷迷的 笑 吃吃的笑 格格的笑 哈哈的笑 笑是常驻在女人脸上的 这笑脸常常成 为最有效的护照 女人最像小孩 她能为了一个滑稽的姿态而笑得前仰后合 肚皮痛 淌眼泪 以至于翻 一 女人 有人说女人喜欢说谎 假如女人所捏撰的故事都能抽取版税 便很容易致 富 这问题在什么叫做说谎 若是运用小小的机智 打破眼前小小的窘僵 获 取精神上小小的胜利 因而牺牲一点点真理 这也可以算是说谎 那么 女人 确是比较的富于说谎的天才 有具体的例证 你没有陪过女人买东西吗 尤其 是买衣料 她从不干干脆脆的说要做什么衣 要买什么料 准备出多少钱 她 必定要东挑西拣 翻天覆地 同时口中念念有词 不是嫌这匹料子太薄

More information

第 一 課 漁 父

第 一 課     漁  父 台 中 縣 私 立 大 明 高 級 中 學 100 學 年 度 第 二 學 期 高 職 三 年 級 國 文 第 六 冊 龍 騰 版 補 充 講 義 國 文 科 教 學 研 究 會 編 製 1 目 次 第 一 課 漁 父 1 第 二 課 蒼 蠅 9 第 三 課 鴻 門 宴 13 第 四 課 過 秦 論 20 第 五 課 勞 山 道 士 26 第 六 課 母 親 的 歷 史, 歷 史 的 母 親 32

More information

活動編號及名稱

活動編號及名稱 社 會 服 務 活 動 撥 款 申 請 詳 細 摘 要 二 零 一 六 至 二 零 一 七 年 度 第 一 季 文 委 會 文 件 2016/ 第 4 號 ( 於 15.3.2016 會 議 討 論 ) 活 動 編 號 及 名 稱 社 1: 蟬 鳴 荔 香 機 構 資 料 活 動 目 的 及 內 容 舉 辦 日 期 及 地 點 參 加 者 資 料 活 動 對 象 : 區 內 所 有 殘 障 元 朗

More information

FIT4-3.FIT)

FIT4-3.FIT) 服 饰 导 刊 2014 年 6 月 第 2 期 24 FASHION GUIDE 服 饰 与 文 化 : 民 族 服 饰 黎 族 服 饰 及 其 文 化 内 涵 和 价 值 的 探 析 文 / 林 开 耀 黎 族 服 饰 文 化 光 彩 夺 目, 它 是 黎 族 悠 久 历 史 文 化 的 重 要 组 成 部 分, 也 是 其 民 族 表 征 形 式 之 一 随 着 现 代 服 饰 的 流 行,

More information

FIT4-51.FIT)

FIT4-51.FIT) 服 饰 与 文 化 : 文 物 鉴 赏 29 千 织 万 梭 绘 丹 青 沈 阳 故 宫 藏 清 宫 缂 丝 织 物 文 / 张 正 义 缂 丝 是 丝 织 工 艺 的 一 种, 以 通 经 断 纬 为 基 本 技 法, 即 以 本 色 丝 作 经, 各 色 彩 丝 作 纬, 根 据 纹 样 的 轮 廓 或 色 彩 的 变 化 采 用 不 断 换 梭 和 局 部 回 纬 的 方 法 织 制 图 案

More information

26)

26) 第 一 章 : 天 馬 座 行 動 答 問 篇 (4) 問 題 一 : 日 華 牧 師, 在 早 前 的 主 日 信 息 提 到, 據 你 的 理 解, 其 實 新 婦 的 領 袖 會 有 100 人, 錫 安 佔 了 50 人, 其 他 都 來 自 皇 族 那 麼, 新 約 時 代 的 使 徒, 一 些 屬 靈 的 改 革 家, 譬 如 馬 丁 路 得 或 是 約 翰 衛 斯 理 等, 他 們 是

More information

20120212

20120212 讓 上 帝 作 上 帝 經 文 : 出 埃 及 記 二 十 1-6; 列 王 記 下 十 七 :16-17; 約 翰 福 音 四 :24, 十 四 :9, 11a 鄭 文 選 牧 師 引 言 弟 兄 姊 妹, 平 安 從 上 週 開 始, 我 們 進 入 十 誡 的 系 列 講 道 我 問 大 家 一 個 問 題, 教 會 今 年 的 目 標 是 什 麼? 在 愛 與 真 理 上 成 長, 在 恩

More information

( ) : : ( 73 ) ( )

( ) : : ( 73 ) ( ) ( ) : : ( 73 ) ( ) 2003 9 2005 6 26 ! ( ) 1951 1953 ?! 2004 11 18 2004 11 19, 2000 2004 11 20 2004 11 20 , 2003 11 2 60 2003 11 2 , 2003 11 24 2003 11 25 2003

More information

目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條 9 9. 炒 三 色 肉 丁 10 10. 榨 菜 炒

目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條 9 9. 炒 三 色 肉 丁 10 10. 榨 菜 炒 餐 旅 管 理 系 基 礎 烹 調 實 務 指 導 老 師 : 胡 永 輝 班 級 : 餐 旅 一 乙 學 號 :4A4M0073 姓 名 : 何 雨 柔 0 目 錄 1. 青 椒 炒 肉 絲 2 2. 茄 汁 燴 魚 片 3 3. 乾 煸 四 季 豆 4 4. 黑 胡 椒 豬 柳 5 5. 香 酥 花 枝 絲 6 6. 薑 絲 魚 片 湯 7 7. 醋 瓦 片 魚 8 8. 燜 燒 辣 味 茄 條

More information

川 外 250 人, 上 外 222 人, 广 外 209 人, 西 外 195 人, 北 外 168 人, 中 南 大 学 135 人, 西 南 大 学 120 人, 湖 南 大 学 115 人, 天 外 110 人, 大 连 外 国 语 学 院 110 人, 上 海 外 事 学 院 110 人,

川 外 250 人, 上 外 222 人, 广 外 209 人, 西 外 195 人, 北 外 168 人, 中 南 大 学 135 人, 西 南 大 学 120 人, 湖 南 大 学 115 人, 天 外 110 人, 大 连 外 国 语 学 院 110 人, 上 海 外 事 学 院 110 人, 关 于 考 研 准 备 的 几 点 建 议 主 讲 : 张 伯 香 如 何 选 择 学 校 和 专 业 一. 按 招 生 性 质, 全 国 高 校 大 致 可 分 为 以 下 几 类 : 1. 综 合 类 院 校 比 较 知 名 的 有 北 大 南 大 复 旦 武 大 中 大 南 开 厦 大 等 这 类 院 校 重 视 科 研 能 力, 考 试 有 一 定 的 难 度, 比 较 适 合 于 那 些

More information