EDGE 1 Tlačidlo na uvoľnenie prebytočného tlaku Tlačítko dekomprese Release Button 卸 压 按 钮 SK CZ EN CN Ako to funguje? Jak to funguje? How does it wor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "EDGE 1 Tlačidlo na uvoľnenie prebytočného tlaku Tlačítko dekomprese Release Button 卸 压 按 钮 SK CZ EN CN Ako to funguje? Jak to funguje? How does it wor"

Transcription

1 Návod na použitie Návod k použití User Guide 用 户 手 册

2 EDGE 1 Tlačidlo na uvoľnenie prebytočného tlaku Tlačítko dekomprese Release Button 卸 压 按 钮 SK CZ EN CN Ako to funguje? Jak to funguje? How does it work? 操 作 指 南 AKO TO FUNGUJE? JAK TO FUNGUJE? How does it work? 操 作 指 南 2 Tlačidlo na dávkovanie bubliniek pre perlivé nápoje Tlačítko sycení CO2 Carbonation Button for Sparkling Drinks 充 气 按 钮 3 Nasycovacia tryska Tryska plynu CO2 Nozzle 喷 嘴 A B C D 4 Fľaša Láhev Bottle 饮 料 瓶 5 Zadný kryt Zadní kryt Back cover 后 盖 E F G H I J 3

3 Slovensky Vážený zákazník, ďakujeme, že ste si vybral jeden z našich výrobkov LIMO BAR. Vďaka vašemu novému výrobníku budete môcť premeniť VODU Z KOHÚTIKU NA SKVELÚ PERLIVÚ SÓDU ALEBO LIMONÁDU* VYROBENÚ PODĽA VAŠEJ CHUTI. Dostupná limonáda pre celú rodinu! LIMO BAR EDGE Je prelomovou novinkou v oblasti výrobníkov sódy vďaka technológiám FSS. Technológia FSS: Táto špeciálna technológia v sebe skrýva niekoľko výhod naraz. Vďaka FSS vyrobíte viac limonády pri menšom množstve spotrebovaného CO2. Tým ušetríte nemalé prostriedky. Techológia FSS vám navyše dáva 100% záruku bezpečnosti a maximálnu slobodu v regulácii perlivosti nápoja. Dvojitá ochrana: vďaka zabudovaným bezpečnostným ventilom a vďaka tlačidlu dekompresie. Skôr ako začnete zariadenie používať si dôkladne prečítajte tento návod na použitie. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov, navštívte našu stránku prípadne nás kontaktujte prostredníctvom nášho Zákazníckeho centra. * Ak použijete niektorý z našich sirupov LIMO BAR, ktoré sú dostupné on-line alebo u predajcov uvedených na našej webovej stránke. Vysvetlenie symbolov použitých v tejto príručke Všetky bezpečnostné upozornenia sú označené týmto symbolom Rady a odporúčania sú o označené týmto symbolom Distribútor: LIMO BAR SK spol s r.o. D. Dlabača 775/33, Žilina, Slovenská republika 4 Uvedenie do prevádzky 1. Toto zariadenie je dodávané spolu so založenou fľašou. Otočte fľašu v smere hodinových ručičiek až do uvoľnenia a vyberte ju potiahnutím smerom nadol (obr. A). 2. Odstráňte z bombičky plombu a ochranný uzáver. 3. Vyberte zadný kryt zariadenia jednoduchým potiahnutím za kruhový výrez na zadnom kryte (obr. B). 4. Bombičku naskrutkujte do výrobníku (obr. C). 5. Fľašu umyte podľa pokynov v kapitole Ako čistiť toto zariadenie. Váš výrobník sódy je pripravený na použitie! PRÍPRAVA PERLIVÉHO NÁPOJA 1. Naplňte fľašu studenou vodou až po vyznačenú úroveň. Upozornenie! Nenapĺňajte fľašu nad vyznačenú úroveň (obr. D). 2. Vložte fľašu do zariadenia a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek tak, aby sa zaistila. Predtým, ako začnete pripravovať váš perlivý nápoj sa uistite, že fľaša je správne vložená (obr. E). Dôležité! NIKDY nepridávajte CO2 do prázdnej alebo málo naplnenej fľaše. Inak vznikne nadmerný tlak, ktorý môže poškodiť fľašu. Nestláčajte tlačidlo na dávkovanie bubliniek, ak nie je vložená fľaša. 3. PRÍPRAVA: V závislosti od želanej úrovne nasýtenia, 2-4x zatlačte a na cca 1 sekundu podržte stlačené tlačidlo na dávkovanie bubliniek (obr. F). Medzi jednotlivými stlačeniami tlačidla sýtenia, počkajte 5 až 10 sekúnd, aby sa voda dobre premiešala s CO2. 4. UVOĽNENIE TLAKU: Po každom procese výroby perlivej vody stlačte tlačidlo v hornej časti zariadenia, aby sa bezpečne uvoľnil prebytočný oxid uhličitý (obr. G). Odskrutkujte fľašu jej otočením doprava v smere hodinových ručičiek (obr. H). 5. Na prípravu svojej obľúbenej sódy alebo vynikajúceho koktailu pridajte podľa vášho želania niektorý z našich sirupov (obr. I). (Podrobnejšie informácie získate u vášho predajcu alebo na našej webovej stránke). Rada: Pri použití studenej vody bude nápoj viac perlivý: preto vám odporúčame, aby ste hotový nápoj vždy uchovávali v chladničke. VÝMENA BOMBIČKY Ak je vaša voda po nasýtení málo perlivá alebo nie je nasýtená vôbec, je to pravdepodobne preto, že bombička CO2 je prázdna. Musíte ju nahradiť novou bombičkou rovnakého typu. Originálne bombičky môžete zakúpiť od našich autorizovaných predajcov. Podrobnejšie informácie získate na stránke Dôležité! Bombičku nikdy nevymieňajte, pokiaľ je vo výrobníku osadená fľaša. 1. Z novej bombičky odstráňte ochrannú plombu. 2. Z výrobníka uvolnite a vyberte fľašu. 3. Vyberte zadný kryt zariadenia potiahnutím za kruhový výrez na zadnom kryte. 4. Bombičku vyskrutkujte z výrobníku. 5. Vložte novú bombičku CO2 podľa popisu v časti UVEDENIE DO PREVÁDZKY, bod 3 a 4. NAPLNENIE BOMBIČKY: Súčasťou dodávky je jedna bombička CO2. Keď bude bombička prázdna, môžete ju priniesť niektorému z autorizovaných predajcov a zaplatíte len cenu jej náplne. Zoznam predajcov nájdete na stránke Záruka na zariadenie EDGE je platná iba vtedy, ak používate bombičky zakúpené od našich predajcov. Potravinársky plyn CO2, ktorý sa nachádza v bombičke zodpovedá všetkým normám, hygienickým a bezpečnostným štandardom. ČISTENIE SYSTÉMU Zariadenie Zariadenie utrite pomocou navlhčenej handričky. V prípade potreby použite malé množstvo jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky! Inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu zariadenia. Fľaša na vodu Fľaše nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu. Fľaše a uzávery umývajte iba pomocou vody (max. 40 C) a jemného prostriedku na umývanie. Fľašu na vodu pravidelne a dôkladne oplachujte. Ak fľašu nechcete hneď použiť, nechajte ju otvorenú, aby jej vnútro mohlo úplne vyschnúť. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Skontrolujte zariadenie a príslušenstvo (bombičky s oxidom uhličitým, fľaša atď.). Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo poruchu, obráťte sa na naše zákaznícke stredisko. Zariadenie ani príslušenstvo nesmiete používať, kým nebudú odstránené všetky poškodenia a poruchy. Nevykonávajte žiadne úpravy alebo opravy zariadenia a príslušenstva. Opravy môže vykonávať iba náš autorizovaný servisný pracovník. Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a ktoré je odporúčané výrobcom. Inak dôjde k zrušeniu platnosti záruky. Zariadenie Toto zariadenie je určené výlučne na nasycovanie pitnej vody pomocou CO2. Zariadenie nesmie byť použité na nasýtenie iných tekutín, napr. ovocných štiav, piva, vína alebo iných upravených nápojov. Zariadenie je navrhnuté iba na domáce použitie a nie je vhodné na komerčné účely. Zariadenie nikdy neumiestňujte v blízkosti zdrojov tepla (napr. sporák, ohrievač atď.) a umiestňujte ho mimo priameho slnečného žiarenia. Zariadenie umiestňujte iba na rovný, stabilný a vode odolný povrch. Zariadenie musí byť počas prevádzky vo zvislej polohe. Nikdy neprenášajte zariadenie, keď je v ňom umiestnená bombička - zariadenie a bombička sa musia prenášať osobitne. Zariadenie neponárajte do vody a nečistite ho, keď je v prevádzke. Zariadenie používajte iba vtedy, keď je do neho vložená naplnená fľaša. Fľaša na vodu Zariadenie funguje iba s plastovými fľašami značky LIMO BAR. Ak použijete fľašu inej značky, záručné podmienky stratia platnosť. Fľaše neskladujte pri teplote nižšej ako 1 C! FĽAŠE NEZMRAZUJTE! Fľaše sú odolné voči teplote do 40 C. Nevystavujte ich vysokej teplote a udržiavajte ich mimo zdrojov tepla (priame slnečné žiarenie, sporáky, ohrievače atď.). Nikdy sa nepokúšajte naplniť CO2 do prázdnej fľaše! Nepoužívajte fľaše ak sú zdeformované, poškrabané alebo vyblednuté alebo ak vypršala lehota ich používania. Nahraďte ich novými fľašami. Bombičky s oxidom uhličitým Zariadenie na nasycovanie vody z vodovodu je navrhnuté na používanie s bombičkami CO2 typu LIMO BAR. Aby ste zachovali platnosť záruky, odporúčame vám, aby ste používali iba originálne bombičky CO2, ktoré sú určené pre váš model. Upozornenie: Bombičky sú pod tlakom! Bombičky skladujte iba na chladnom mieste. 5

4 Nevystavujte ich teplotám nad 50 C (priame slnečné žiarenie, zdroje tepla, sporáky, ohrievače atď.). Ak má bombička nižšiu ako izbovú teplotu, musíte ju nechať zohriať na izbovú teplotu prirodzeným spôsobom. Nesnažte sa urýchliť tento proces jej ohrievaním. Ak má bombička vyššiu ako izbovú teplotu, nechajte ju vychladnúť na izbovú teplotu prirodzeným spôsobom. BOMBIČKU NEUMIESTŇUJTE DO MRAZNIČKY! Ak je bombička zmrznutá, vyhnite sa jej kontaktu s pokožkou. Inak hrozí riziko vzniku omrzlín. Nikdy nevyberajte bombičku počas procesu nasycovania. ZÁRUKA Záruka je platná počas 2 rokov od dátumu nákupu tovaru (s dokladom o nákupe). Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo poruchu spôsobenú z dôvodu nesprávneho spracovania alebo chyby materiálu, obráťte sa na naše zákaznícke stredisko. Akékoľvek chyby zariadenia a jeho príslušenstva spôsobené nesprávnou manipuláciou alebo opravy vykonané treťou stranou bez oprávnenia, nepodliehajú záruke. Toto zariadenie je navrhnuté iba na domáce použitie a nie je vhodné na komerčné používanie. Používajte iba originálne príslušenstvo, ktoré je súčasťou balenia a ktoré je odporúčané výrobcom. Inak dôjde k zrušeniu platnosti záruky. 6 POKYNY K LIKVIDÁCII Obalové materiály sú recyklovateľné. Obaly likvidujte spôsobom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu napr. tak, že ich odovzdáte do recyklačného strediska. Samotné zariadenie tiež likvidujte spôsobom, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu. Zariadenie nelikvidujte spolu s bežným komunálnym odpadom. Podrobnejšie informácie vám poskytnú miestne úrady. Kvôli neustálemu rozvoju našej spoločnosti si vyhradzujeme právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tento výrobok, jeho obal alebo obsah balenia. ZÁKAZNÍCKE STREDISKO Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy so zariadením, neváhajte a obráťte sa na naše oddelenie služieb zákazníkom. Navštívte našu webovú stránku Všetky práva vyhradené. Problém Možná príčina Riešenie V priebehu sýtenia môže voda vytekať pod prístroj zadným priestorom, kde je uchytená bombička. Po dokončení nasycovania nie je možné vybrať fľašu zo zariadenia. Tlačidlo bolo stlačené príliš dlho. Vo fľaši je príliš veľa vody. Nebol uvoľnený nadmerný tlak CO2. Stlačte tlačidlo dávkovania bubliniek pre vytvorenie šumivých nápojov 2-4x na cca 1 sekundu. Fľašu nenapĺňajte nad označenú úroveň. Podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie tlaku, kým sa neuvoľní nadmerný tlak CO2. Voda nie je dostatočne perlivá. Bombička CO2 je prázdna. Vymeňte bombičku CO2 podľa popisu v tomto návode na použitie. Bombička je veľmi studená. Počkajte, kým sa teplota bombičky neprispôsobí izbovej teplote. Voda vo fľaši je príliš teplá na to, aby bolo možné jej nasýtenie. Použite chladnú pitnú vodu. Česky Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral jeden z našich výrobníků LIMO BAR. Díky Vašemu novému výrobníku budete moci proměnit VODU Z KOHOUTKU VE SKVĚLOU PERLIVOU SODU ČI LIMONÁDU* VYROBENOU PODLE VAŠÍ CHUTI. Dostupná limonáda pro celou rodinu! LIMO BAR EDGE Je přelomovou novinkou v oblasti výrobníků sody díky FSS. Technologie FSS: Tato speciální technologie v sobě skrývá několik výhod najednou. Díky FSS vyrobíte více limonády při menším množství spotřebovaného CO2. Tím ušetříte nemalé prostředky. Technologie FSS vám navíc dává 100% záruku bezpečnosti a maximální svobodu v regulaci perlivosti nápoje. Dvojitá bezpečnost: díky vnitřním bezpečnostním ventilům a dekompresnímu tlačítku nehrozí žádná neočekávaná situace. Před prvním použitím tohoto výrobníku si pozorně přečtěte návod k použití a uschovejte si jej pro případ potřeby. V případě dotazů či problémů se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím našich internetových stránek nebo kontaktujte náš zákaznický servis. * Přidáním jednoho z našich sirupů LIMO BAR, které si můžete zakoupit na nebo u autorizovaných prodejců, jejichž seznam naleznete také na této stránce. Vysvětlení používaných symbolů Bezpečnostní příkazy jsou znázorněné tímto symbolem Rady a doporučení jsou znázorněné tímto symbolem Distributor pro ČR: LIMO BAR spol. s.r.o. Marie Podvalové 920/3, Praha 9, Česká republika Uvedení do provozu 1. Výrobník je dodávaný spolu s lahví. Otočte láhev ve směru hodinových ručiček až do jejího uvolnění a vyjměte ji táhnutím směrem dolů (obr. A). 2. Odstraňte z bombičky plombu a ochranný uzávěr. 3. Vyndejte zadní kryt výrobníku jednoduchým zatažením za kruhový výřez v zadním krytu (obr. B). 4. Bombičku našroubujte do výrobníku (obr. C). 5. Vyčistěte láhev dle návodu, který naleznete v části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA - Láhev. Výrobník je připraven k použití! PŘÍPRAVA PERLIVÉHO NÁPOJE 1. Naplňte láhev studenou vodou až po vyznačenou rysku. Důležité: Nenaplňujte láhev nad vyznačenou rysku (obr. D). 2. Vložte láhev do výrobníku a otočte proti směru hodinových ručiček, tím jí zajistíte. Před tím, než začnete vodu sytit, se ujistěte, zda je láhev zajištěná správně (obr. E). Důležité! Nikdy nesyťte láhev, pokud je prázdná či málo naplněná. Velký tlak by mohl láhev poškodit. Láhev nikdy nesyťte ani v případě, že je špatně nasazená. 3. Příprava: V závislosti na požadované intenzitě sycení zmáčkněte tlačítko sycení 2-4x po dobu 1 vteřiny (obr. F). Mezi jednotlivými stisky tlačítka sycení počkejte 5 až 10 vteřin, aby se voda dobře prosytila s CO2. 4. Uvolnění tlaku v láhvi: Po každém sycení zmáčkněte dekompresní tlačítko v horní části výrobníku, aby se uvolnil přebytečný oxid uhličitý (obr. G). Vyjměte láhev z výrobníku otočením po směru hodinových ručiček (obr. H). 5. Pro přípravu vaší oblíbené limonády nebo vynikajícího koktejlu přidejte jeden z našich sirupů dle vaší chuti (obr. I). Podrobnější informace získáte u vašeho prodejce nebo na naší webové stránce. Doporučení: Při použití studené vody bude nápoj více perlivý, proto vám doporučujeme, abyste hotový nápoj vždy uchovávali v ledničce. 7

5 Jak nahradit nebo vyměnit různé typy bombiček Pokud je voda po použití výrobníku velmi jemně perlivá nebo není perlivá vůbec, bude to s největší pravděpodobností tím, že je bombička prázdná. Stačí ji vyměnit za stejný typ. LIMO BAR bombičku 425 g můžete zakoupit nebo vyměnit u autorizovaných prodejců, jejichž seznam je uveden na stránkách Důležité! Bombičku nikdy nevyměňujte, pokud je ve výrobníku nasazená láhev. 1. Z nové bombičky sejměte ochrannou plombu. 2. Z výrobníku vyjměte láhev. 3. Vyndejte zadní kryt výrobníku zatažením za kruhový výřez v zadním krytu. 4. Bombičku vyšroubujte z výrobníku. 5. Vložte novou bombičku CO2 podle popisu v části UVEDENÍ DO PROVOZU, bod 3 a 4. NAPLNěNí BOMBIČKY: Součástí tohoto balení je jedna bombička 425 g CO2. Po spotřebovaní plynu budete platit pouze nový plyn CO2. Plyn CO2 zakoupíte u autorizovaných prodejců (seznam naleznete na Prodej plynu CO2 probíhá formou výměny prázdné bombičky za plnou. Potravinářský plyn CO2 obsažený v bombičce LIMO BAR splňuje všechny potřebné předpisy kvality, hygieny a bezpečnosti, což je potvrzeno certifikací a atestací zkušebního ústavu. ČIŠTĚNÍ a ÚDRŽBA Výrobník Jednoduše jej otřete vlhkým hadříkem, pokud je to nutné, použijte jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky. Mohlo by dojít k poškození povrchu výrobníku. Láhev Plastové láhve nikdy nemyjte v myčce! Láhve a víčka myjte pouze ve vlažné vodě (max. 40 C) s tekutým prostředkem na mytí nádobí. Láhev oplachujte pravidelně a důkladně. Pokud láhev nebudete okamžitě po opláchnutí používat, nechte víčko otevřené, aby mohla úplně vyschnout. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Zkontrolujte výrobník a jeho příslušenství (bombičky CO2, láhev atd.). Pokud naleznete poškození nebo prasklinu, kontaktujte náš zákaznický servis. Bližší 8 informace naleznete na Výrobník a jeho příslušenství nemohou být používány, dokud nebudou odstraněny poruchy nebo poškození. Na výrobníku ani na jeho příslušenství neprovádějte úpravy nebo opravy, ty mohou být prováděny pouze naším autorizovaným servisem. Používejte pouze originální příslušenství dodávané nebo doporučené výrobcem, v opačném případě nemusí být uznána záruční oprava. Výrobník Tento výrobník slouží pouze k sycení pitné vody. Výrobník nemůže být používán k sycení jiných tekutin, jako například ovocných džusů, piva, vína a dalších. Výrobník je určen pouze k domácímu používání. Nikdy neumísťujte výrobník do blízkosti zdrojů tepla (např. kamen, topných těles atd.). Chraňte ho před přímým slunečním zářením. Výrobník vždy pokládejte na vodorovný, pevný a vodotěsný povrch. Pokud je výrobník v provozu, musí být vždy ve svislé poloze. Nikdy nepřemisťujte výrobník, pokud je v něm vložená bombička. Vždy přemisťujte výrobník a bombičku odděleně. Neponořujte výrobník do vody a nečistěte jej, pokud je v provozu. Výrobník používejte pouze s naplněnou a nasazenou lahví. Láhev Výrobník funguje pouze s plastovými lahvemi LIMO BAR. Neskladujte láhve při teplotě nižší než 1 C! NEZMRAZUJTE! Láhve odolávají maximální teplotě +40 C. Nevystavujte je vysokým teplotám a neumisťujte je do blízkosti zdrojů tepla (přímé sluneční záření, kamna, topná tělesa atd.). Nikdy nesyťte prázdnou láhev CO2! Nikdy nepoužívejte láhve, pokud jsou deformované, poškrábané, mají změněnou barvu nebo je překročen datum jejich životnosti (naleznete na láhvi). Pokud nastane jedna z těchto skutečností, nahraďte tyto láhve novými. Bombičky 425 g s oxidem uhličitým (CO2) Výrobník pro sycení vody z kohoutku je navržen pro LIMO BAR bombičky 425 g CO2. Abychom mohli zaručit plnou funkčnost, doporučujeme používání pouze originálních LIMO BAR bombiček CO2. Pozor: bombička je pod stálým tlakem. Vždy uchovávejte bombičky v chladném prosředí. Nevystavujte je vysokým teplotám (přímému slune- čnímu záření, zdrojům tepla jako jsou kamna nebo radiátory atd.) překračujícím 50 C. Pokud je bombička chladnější než okolní vzduch, je třeba jí pomalu zahřát na okolní teplotu - nikdy jí nepokládejte ke zdroji tepla pro urychlení procesu. Pokud je bombička teplejší než okolní vzduch, je třeba jí pomalu ochladit na okolní teplotu. NEVKLÁDEJTE JÍ DO MRAZÁKU. Pokud je bombička zmrzlá, vyvarujte se kontaktu s kůží, může dojít k omrzlinám. Nikdy nevyjímejte bombičku z výrobníku v průběhu sycení. ZÁRUKA Je platná po 2 roky a počítá se od data nákupu výrobníku (doklad o koupi). Pokud je poškození nebo funkční porucha způsobena výrobní vadou nebo vadným materiálem, obraťte se na náš zákaznický servis (kontakty naleznete na Všechny vady výrobníku sody a jeho příslušenství způsobené nepřiměřeným používáním nebo poškozením pocházejícím z oprav provedených neautorizovanými osobami nejsou do záruky zahrnuty. Láhev byla navržena pouze pro domácí použití. Používejte pouze originální příslušenství dodané nebo doporučené výrobcem. V opačném případě nemusí být uznána záruční oprava. Problém Možná příčina Řešení V průběhu sycení voda vytéká pod přístroj zadním prostorem, kde je uchycená bombička. Tlačítko sycení bylo stisknuto příliš dlouze nebo krátce. Láhev je naplněná nad určenou rysku. Odstranění odpadu Obalové materiály jsou recyklovatelné. Proto mějte ohled na životní prostředí a tyto obalové materiály vyhoďte do kontejnerů na tříděný odpad. Likvidaci výrobníku proveďte s ohledem na životní prostředí. V rámci nepřetržitého rozvoje naší společnosti si vyhrazujeme právo kdykoliv a bez předchozího upozornění pozměnit tento výrobek nebo obal. ZÁKAZNICKÝ SERVIS V případě dotazů či problémů se neváhejte obrátit na náš zákaznický servis. Pro další informace se podívejte na Všechna práva vyhrazena pod ochrannou známkou LIMO BAR. Pro získání požadované intenzity perlivosti stiskněte tlačítko sycení 2-4x po dobu 1 vteřiny. Naplňte láhev po vyznačenou rysku. Přebytečnou vodu odlijte. Láhev je po sycení zablokovaná. Láhev není dekompresovaná. Zmáčkněte tlačítko dekomprese po delší dobu, aby došlo k dekompresi přebytečného CO2. Voda je pouze jemně perlivá. Bombička CO2 je prázdná. Vložte novou plnou bombičku tak, jak je to popsáno v tomto manuálu. Bombička je velmi studená. Vyčkejte, až se ohřeje na okolní teplotu. Použitá voda je teplá. Použijte studenější vodu. 9

6 English Dear customer, Thank you for choosing one of our product LIMO BAR. With your new soda maker you will be able to transform TAP WATER INTO SPARKLING SODA OR FLAVOURED SODA* PREPARED ACCORDING TO YOUR TASTE. Sparkling water for the whole family! LIMO BAR EDGE A ground-breaking innovation in the field of soda makers thanks to the FSS. FSS technology: This special technology offers several advantages at once. Thanks to FSS you can produce more tasty soda when using less CO2. And thus, you will be saving considerably. Moreover, FSS technology provides you with 100% safety guarantee and maximal freedom in regulation of the soda fizziness. Double security: thanks to the internal safety valves and a pressure relief button. Please read these instructions carefully before using the soda maker for the first time. With any questions or problems, please visit our website or our Customer Service. Explanation of symbols used in this guide Tips and recommendations are designated by this symbol * By adding one of our syrups LIMO BAR available online or at the retailers listed on the website. Importer: Please check our website All safety instructions are designated by this symbol Let s start! 1. The soda maker is equipped with a pre-inserted bottle. Turn the bottle clockwise until fully unblocked and remove it by pulling down (fig. A). 2. Remove the cylinder seal and the protective cap from the cylinder. 3. Take off back cover of the soda maker by simply pulling a circular cutout in the back cover. (fig. B). 4. Take the adapter and secure it tightly to the soda maker (fig. C). 5. Wash the bottle as explained in the chapter How to clean the system. Your Soda Maker is ready to be used! SPARKLING YOUR BEVERAGES 1. Fill the bottle with cold tap water up to the filling line. Caution! Do not overfill the bottle (fig. D). 2. Put the bottle into the soda maker, then turn it counter clockwise until secure. Make sure the bottle is securely attached to the soda maker before sparkling your beverage (fig. E). Important! NEVER add CO2 into an empty or low filled bottles, too much pressure without enough watter can damage the bottle. Do not push the Carbonation Button if the bottle is not inserted. 3. SPARKLE: Firmly press and hold the Carbonation Button for approximately 1 second each time, up to 2-4 times, depending on the level of sparkling that you want (fig F). Wait 5-10 seconds before pressing the carbonation button again, in order for the water to be mixed well with the CO2. 4. RELEASE: Every time you finish sparkling water, make sure to press the pressure Release Button on the top of the appliance to safely release any excess gas (fig G). When complete, unscrew the bottle by turning it clockwise (fig. H). 5. To create your favorite soda pop drink or a cocktail just like one served at the bar, add one of our syrups LIMO BAR according to your taste (fig. I). (Find more about it at your dealer or on our website Tip: To avoid damaging the bottle, it is always better to mix the syrup and the sparkling water in a separate container, such as a glass or pitcher. Your drink will be more fizzy with cold water: for this reason, we recommend that you always keep a prechilled bottle of drinking water in the refrigerator. HOW TO REPLACE OR CHANGE THE CYLINDERS If your water is only slightly carbonated, or not at all, then this is most likely because the CO2 cylinder is empty. Simply, replace it with the same type of cylinder. You can exchange an empty cylinder for a full one or buy a new cylinder at our authorized dealers. For more information please visit Important! 1. The cylinder must not be changed while a bottle is attached to the appliance. 2. Remove the security cap from the full cylinder. 3. Remove the bottle from the soda maker before changing the cylinder! 4. Take off back cover of the soda maker by simply pulling a circular cutout in the back cover. 5. Remove the cylinder out off the soda maker. 6. Put in the full CO2 cylinder as explained in the chapter LET S START, point 3 and 4. Cylinder refill: Inside the starter kit you will find one CO2 cylinder. Once it is empty, you can bring it back to one of our authorized dealers and pay just the refill price-the list of retailers can be found at Warranty for the EDGE system is only valid if the cylinder which was used in the device was sold by our dealers. The CO2 contained in the cylinder is food grade and complies with all required quality, hygienic and safety standards. CLEANING AND MAINTENANCE For the device To clean the soda maker, wipe it with a wet cloth and some mild cleaner if necessary. Do not use any solvents or abrasive cleansers! This could damage the surfaces of the soda maker. For the water bottle The bottles are not dishwasher safe! Clean the bottles and caps only with water (max. 40 C) and a mild dish detergent. Rinse the water bottle regularly and carefully. If you do not intend to use the bottle right away, keep its lid open so it can dry completely on the inside. RULES FOR YOUR SAFETY Check both the soda maker and accessories (carbon dioxide cylinders, bottle etc.). If you notice any damage or defects, please contact our customer service. Neither the soda maker nor the accessories may be used until the damage or defects have been corrected. Do not make any modifications or repairs to the soda maker and accessories. Repairs may be made solely by our authorized service personnel. Use only the original accessories that are included or those recommended by the manufacturer otherwise the warranty will be void. For the device This soda maker is provided exclusively for carbonating drinking water with CO2. The soda maker may not be used to carbonate other liquids, such as fruit juices, beer, wine, or other prepared beverages. It is designed for private use only and not suitable for commercial implementation. Never place the soda maker on or near heat sources (e.g. stoves, heaters etc.) and keep it out of direct sunlight. Always place the soda maker on a level, stable, and water resistant surface. The soda maker must always be upright during operation. Never transport the cylinder while inserted in the soda maker - the cylinder and the device must always be transported separately. Do not submerge the soda maker under water and do not clean it while in operation. Only use the soda maker when a filled bottle is inserted. For the water bottle The soda maker works only with plastic bottles of the brand LIMO BAR. Use of other brand s bottles will void the warranty. Do not store the bottles below 1 C! DO NOT FREEZE! The bottles are heat-resistant to a maximum of 40 C. Do not expose them to higher temperatures and keep them away from heat sources, such as direct sunlight, stoves, heaters etc. Never attempt to fill an empty bottle with CO2! If deformed, scratched, or discolored, or if the expiration date has already passed, the bottle may not be used. Replace it with a new bottle. For the carbon dioxide cylinder The device for carbonating tap water has been designed to be used with the CO2 cylinders of the brand LIMO BAR. To ensure that your warranty remains valid, we recommend using only CO2 cylinders adapted to your original model. Caution: The cylinder is under pressure! Always store the cylinder in a cool place. Do not 10 11

7 expose it to high temperatures above 50 C (direct sunlight, heat sources such as stoves or heaters etc.). If the cylinder is colder than room temperature, it must be gradually brought up to room temperature. Do not place it on a heat source to speed up the process. If the cylinder is warmer than room temperature, let it gradually cool down to room temperature. DO NOT PUT IT IN THE FREEZER! If the cylinder gets frozen, avoid any contact with skin. Risk of freeze burn. Do not remove the cylinder during the carbonation process. WARRANTY The warranty is valid for 2 years since the purchase date (with a proof of purchase). If any damages or defects occur as a result of faulty workmanship or material defects, please contact our customer service. All defects in the system and its accessories caused by improper handling, or repair damage by unauthorized third parties are not covered by the warranty. This soda maker is intended for household use only and not suitable for commercial use. Use only the original accessories that are included or those recommended by the manufacturer, otherwise the warranty will be deemed null and void. DISPOSAL INSTRUCTIONS The packing material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally conscious manner by taking it to a recycling center. Should you wish to discard the soda maker, do so in an environmentally conscious manner. The soda maker does not go into the household trash. Contact your local authorities for more information. Within the framework of our company s ongoing development, we reserve the right to modify the product, its packaging, or package inserts at any time. CUSTOMER SERVICE If you have any questions or problems, please do not hesitate to call our customer service department. Please visit us at All rights reserved. Problem Possible Cause Solution During carbonation water runs under the machine through the back side where the CO2 cylinder is attached. It is impossible to remove the bottle from the appliance after carbonating. The water is being only slightly carbonated. The carbonation button was pressed and hold for too long/or too short. Too much water in the bottle. The excess CO2 has not been released. The CO2 cylinder is empty. The cylinder is too cold (due to transport during winter, for instance). The water in the bottle is too warm for carbonation. Press the Carbonation Button to create sparkling beverages up to 2-4 times for approximately 1 second each time. Do not fill the bottle above the fill line. Press the Release Button until all of the excess CO2 has been released. Change the CO2 cylinder. Wait until the cylinder has adapted to room temperature. Use cold drinking water. 中 文 亲 爱 的 顾 客, 衷 心 感 谢 您 选 择 LIMO BAR 的 产 品 在 这 款 新 的 自 制 气 泡 水 机 的 帮 助 下 您 可 以 根 据 自 己 的 喜 好 将 饮 用 水 制 成 各 种 口 味 的 气 泡 水 饮 料 为 全 家 人 提 供 气 泡 水 LIMO BAR EDGE FSS 技 术 是 自 制 气 泡 水 机 领 域 里 的 一 个 突 破 性 的 创 新 FSS 技 术 : 这 个 特 殊 的 技 术 一 次 提 供 很 多 优 点 FSS 让 您 可 以 用 少 量 的 二 氧 化 碳 制 作 出 更 多 美 味 的 气 泡 水 饮 料 因 此, 可 以 节 省 您 的 成 本 此 外,FFS 技 术 为 您 提 供 100% 质 量 安 全 保 证 并 能 让 您 自 由 选 择 气 泡 的 大 小 双 重 安 全 : 内 部 安 全 阀 门 和 卸 压 按 钮 请 在 首 次 使 用 气 泡 水 机 前 仔 细 阅 读 该 份 使 用 说 明 若 您 有 任 何 问 题, 欢 迎 登 陆 我 们 的 官 网 : 或 咨 询 我 们 的 客 服 用 户 手 册 里 符 号 的 说 明 该 符 号 表 示 提 示 和 建 议 该 符 号 表 示 所 有 安 全 的 指 令 * 通 过 加 入 任 意 一 种 LIMO BAR 的 饮 料 原 浆, 原 浆 可 从 网 上 或 列 在 网 站 上 的 零 售 商 处 购 得 进 口 商 请 登 陆 我 们 的 网 站 开 始 吧 1. 气 泡 水 机 有 一 个 配 套 的 瓶 子 顺 时 针 旋 转 瓶 子 至 其 可 完 全 取 下 来 ( 图 A) 2. 拔 出 气 缸 上 的 密 封 塞 和 保 护 帽 3. 通 过 气 泡 水 机 器 后 盖 上 的 圆 形 切 口 将 后 盖 取 下 ( 图 B) 4. 将 接 头 安 全 紧 密 的 装 在 气 泡 水 机 上 ( 图 C) 5. 按 照 如 何 清 洗 系 统 的 章 节 说 明 清 洗 瓶 子 这 样 您 的 气 泡 水 机 就 可 以 使 用 了 制 作 气 泡 水 饮 料 1. 将 冷 水 装 入 瓶 子 至 最 大 刻 度 线 注 意! 能 超 过 最 大 刻 度 线 ( 图 D) 2. 将 瓶 子 放 入 气 泡 水 机 中 逆 时 针 旋 转 至 其 安 全 旋 紧 运 行 系 统 前 请 确 保 瓶 子 已 经 安 全 的 连 接 在 机 器 上 重 要 提 示 千 万 不 能 将 二 氧 化 碳 装 入 空 瓶 子 或 装 了 太 少 量 水 的 瓶 子 里, 此 时 太 大 的 压 力 会 损 坏 瓶 子 瓶 子 若 未 装 入 机 器 不 能 充 气 3. 启 动 : 稳 定 按 压 启 动 按 钮 大 约 2 秒 ( 最 长 3 秒 ), 按 压 时 间 取 决 于 你 需 要 水 中 气 泡 的 多 少 ( 图 F) 4. 卸 压 : 每 次 制 作 结 束 时 确 保 通 过 按 压 机 器 上 方 的 卸 压 按 钮 释 放 出 多 余 的 二 氧 化 碳 ( 图 G) 结 束 后 顺 时 针 旋 转 取 出 瓶 子 5. 可 根 据 您 的 口 味 加 入 LIMO BAR 的 饮 料 原 浆, 制 成 您 喜 欢 的 饮 料 或 酒 吧 里 的 鸡 尾 酒 ( 图 I) ( 了 解 更 多 相 关 信 息 请 咨 询 经 销 商 或 登 陆 我 们 的 网 站 提 示 : 为 了 避 免 损 坏 瓶 子, 最 好 将 原 浆 和 苏 打 水 混 合 在 单 独 的 容 器 里, 如 : 玻 璃 杯 或 水 罐 采 用 冷 水 制 成 的 饮 料 口 感 更 佳 : 因 此, 我 们 建 议 您 总 是 放 一 瓶 水 在 冰 箱 里 如 何 更 换 二 氧 化 碳 气 瓶 如 果 您 的 水 里 只 充 了 少 量 的 CO2 或 根 本 没 有, 那 么 很 有 可 能 是 CO2 用 完 了 这 时 您 需 要 替 换 上 相 同 类 型 的 CO2 气 瓶 12 13

8 您 可 以 将 空 的 气 缸 重 新 充 满 二 氧 化 碳 或 从 授 权 的 经 销 商 买 一 瓶 新 的 更 多 相 关 信 息 请 登 陆 官 网 重 要 提 示 1. 当 有 瓶 子 连 接 在 机 器 上 时 不 能 更 换 气 瓶 2. 取 下 充 满 气 的 气 瓶 的 安 全 帽 3. 更 换 气 瓶 前 先 将 装 在 机 器 上 的 饮 料 瓶 取 下 4. 通 过 气 泡 水 机 后 盖 上 的 圆 形 切 口 将 后 盖 取 下 5. 将 空 的 气 瓶 从 机 器 里 取 出 6. 按 照 开 始 吧 章 节 里 的 第 三 点 和 第 四 点 将 满 气 瓶 装 到 机 器 上 充 气 : 在 配 件 里 你 会 发 现 一 个 二 氧 化 碳 气 瓶 一 旦 它 用 完 了, 您 可 以 找 我 们 授 权 的 经 销 商 重 新 充 气, 这 时 您 只 需 要 支 付 重 新 充 气 的 费 用 经 销 商 的 名 单 请 见 官 网 EDGE 机 型 的 保 修 只 对 由 我 们 授 权 的 经 销 商 售 卖 出 的 气 瓶 有 效 气 瓶 中 的 二 氧 化 碳 为 食 品 级, 按 要 求 符 合 质 量, 卫 生 和 安 全 标 准 清 洗 和 维 护 关 于 设 备 清 洗 机 器 可 用 湿 布 擦 洗, 若 需 要 可 加 入 一 些 温 和 清 洗 剂 不 要 用 任 何 溶 剂 或 腐 蚀 清 洗 剂! 这 样 会 损 坏 机 器 表 面 关 于 水 瓶 瓶 子 不 能 放 入 洗 碗 机 清 洗! 用 低 于 40 C 的 水 和 温 和 清 洗 剂 清 洗 瓶 子 及 瓶 盖 定 期 仔 细 清 洗 瓶 子 如 果 您 打 算 马 上 用 瓶 子, 可 将 其 盖 子 打 开 让 其 完 全 干 燥 安 全 要 点 同 时 检 查 气 泡 水 机 和 配 件 ( 二 氧 化 碳 气 缸, 饮 料 瓶 等 ) 如 果 您 发 现 任 何 损 坏 或 缺 陷, 请 联 系 我 们 的 客 户 服 务 在 损 坏 或 缺 陷 得 到 修 复 前 请 不 要 使 用 机 器 及 配 件 14 请 不 要 自 行 对 气 泡 水 机 和 配 件 做 任 何 修 改 或 修 理 维 修 应 完 全 由 我 们 授 权 的 维 修 人 员 进 行 只 能 使 用 原 装 附 件 或 制 造 商 推 荐 的 配 件, 否 则 将 丧 失 保 修 资 格 关 于 设 备 此 款 气 泡 水 机 是 专 门 用 来 制 作 气 泡 水 的 该 设 备 适 用 于 充 气 其 他 液 体, 如 果 汁, 啤 酒, 葡 萄 酒 或 其 他 饮 料 它 是 专 为 个 人 使 用 设 计 的, 不 适 合 商 业 用 途 切 勿 将 机 器 放 在 或 靠 近 热 源 ( 如 炉 具, 热 水 器 等 ), 并 避 免 阳 光 直 射 请 将 机 器 放 在 一 个 水 平, 稳 定, 防 水 的 地 方 运 行 过 程 中 请 保 持 机 器 处 于 直 立 状 态 装 有 气 瓶 的 机 器 不 能 运 输 - 气 瓶 和 机 器 必 须 始 终 分 离 运 输 不 要 将 机 器 淹 没 在 水 中, 机 器 运 行 过 程 请 不 要 进 行 清 洗 操 作 只 有 当 机 器 装 上 装 满 水 的 瓶 子 才 能 运 行 关 于 饮 料 瓶 该 机 器 只 能 配 与 LIMO BAR 的 饮 料 瓶 使 用 使 用 其 他 牌 子 的 饮 料 瓶 会 使 其 保 修 失 效 不 能 将 瓶 子 储 存 在 1 C 以 下! 切 勿 冷 冻! 该 瓶 是 耐 热 温 度 最 高 为 40 请 勿 将 其 暴 露 在 较 高 的 温 度 下 并 远 离 热 源, 如 阳 光 直 射, 炉 具, 热 水 器 等 不 要 试 图 将 二 氧 化 碳 充 入 空 瓶 中! 如 果 发 生 变 形, 划 伤 或 退 色, 或 者 已 过 失 效 日 期, 该 瓶 子 则 不 能 再 使 用 了 需 更 换 一 个 新 瓶 子 关 于 二 氧 化 碳 气 瓶 该 装 置 是 由 LIMO BAR 设 计 用 来 装 二 氧 化 碳 气 体 用 来 制 作 气 泡 水 的 为 了 确 保 您 的 保 修 仍 然 有 效, 我 们 建 议 只 使 用 适 合 您 装 置 的 CO2 气 瓶 注 意 : 气 瓶 内 有 较 大 的 压 力 请 将 气 缸 存 放 在 阴 凉 处 请 勿 将 其 暴 露 在 高 于 50 的 地 方 ( 阳 光 直 射, 热 源, 如 火 炉 或 取 暖 器 等 ) 如 果 气 缸 温 度 比 室 温 低, 它 必 定 会 逐 渐 升 高 至 室 温 - 不 要 将 它 放 在 热 源 上 加 快 这 一 进 程 如 果 汽 缸 温 度 比 室 温 高, 让 它 逐 渐 冷 却 至 室 温 切 勿 将 其 放 入 冰 箱! 如 果 气 缸 被 冻 结, 避 免 与 皮 肤 接 触 否 则 会 有 冻 伤 的 风 险 在 充 气 过 程 中 切 勿 取 下 气 瓶 质 保 从 购 买 之 日 起 两 年 质 保 如 果 在 制 造 工 艺 或 是 材 料 上 有 缺 陷, 请 联 系 我 们 的 客 服 任 何 不 正 确 的 人 为 操 作 或 不 按 要 求 的 维 修 而 造 成 的 损 坏 不 在 质 保 范 围 此 气 泡 水 机 只 适 合 家 庭 使 用, 可 能 并 不 适 合 用 做 商 业 用 途 请 使 用 原 厂 配 件, 由 于 使 用 适 当 的 配 件 而 造 成 的 损 坏 不 在 质 保 范 围 清 理 指 示 包 装 材 料 是 可 回 收 的 请 在 爱 护 环 境 的 原 则 下 处 理 包 装 物, 将 其 交 给 回 收 中 心 如 您 要 丢 弃 气 泡 水 机, 请 也 在 保 护 环 境 的 原 则 下 处 理 请 不 要 将 气 泡 水 机 当 生 活 垃 圾 处 理 请 联 系 当 地 相 关 部 门 咨 询 更 多 信 息 在 我 公 司 将 来 产 品 研 发 的 框 架 内, 我 们 保 留 修 改 产 品 设 计, 包 装 及 相 当 配 件 的 权 利, 不 另 行 通 知 客 服 如 果 您 有 任 何 疑 问 或 问 题, 请 即 刻 与 我 们 的 客 服 联 系 请 登 陆 了 解 我 们 版 权 所 有 问 题 可 能 原 因 解 决 方 案 水 溢 出 充 气 按 扭 按 住 时 间 太 长 或 太 短 按 下 充 气 按 扭 充 气, 按 下 充 气 三 次, 每 次 时 长 1 秒 左 右 充 气 完 成 后 无 法 将 瓶 子 从 机 器 上 取 下 瓶 内 水 装 太 多 装 水 请 勿 超 过 瓶 身 所 示 标 线 过 剩 的 CO2 还 未 释 放 按 下 卸 气 阀 按 扭 直 至 全 部 过 剩 的 CO2 气 体 释 放 完 全 水 里 只 是 溶 解 了 少 许 气 体 CO2 气 瓶 已 经 空 了 更 换 CO2 气 瓶 气 瓶 温 度 太 低 ( 由 于 在 低 温 环 境 下 存 放 ) 瓶 里 的 水 温 度 太 高 不 能 有 效 溶 解 气 体 Head office for China: Xiamen Certus Mercatus Co., Ltd Unit 304, No. 998 and 1000, Anling Road, Huli District, Xiamen tel: 等 待 直 至 气 瓶 温 度 达 到 室 内 温 度 使 冷 的 饮 用 水 15

9 JEDNEJTE VE PROSPĚCH PLANETY EKOLOGICKÝ VÝROBEK PRO EKOLOGICKY SMÝŠLEJÍCÍ OBČANY Informácie o spoločnosti a služby pre zákazníkov: Informace o společnosti a zákaznický servis: Company information and customer service: 公 司 介 绍 和 客 户 服 务 : DZIAŁAJMY NA RZECZ PLANETY PRODUKTY EKOLOGICZNE JEDNAJME V ZÁUJME PLANÉTY EKO(-LOGICKÝ) VÝROBOK PRE OBČANA LET US ACT FOR THE PLANET PRODUCTS ECO-CITIZEN

第 三 条 服 务 订 购 与 改 签 服 务 提 供 与 使 用 及 服 务 解 约 您 使 用 本 服 务 之 前, 应 当 在 本 服 务 自 助 签 约 平 台 依 照 本 协 议 的 规 定 和 页 面 提 示 进 行 服 务 订 购 ( 即 签 约 ) 操 作, 上 述 页 面 提 示

第 三 条 服 务 订 购 与 改 签 服 务 提 供 与 使 用 及 服 务 解 约 您 使 用 本 服 务 之 前, 应 当 在 本 服 务 自 助 签 约 平 台 依 照 本 协 议 的 规 定 和 页 面 提 示 进 行 服 务 订 购 ( 即 签 约 ) 操 作, 上 述 页 面 提 示 本 服 务 协 议 ( 以 下 简 称 本 协 议 ) 是 支 付 宝 ( 中 国 ) 网 络 技 术 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 支 付 宝 ) 与 支 付 宝 用 户 ( 以 下 简 称 用 户 或 您 ) 就 国 际 货 款 委 托 支 付 服 务 ( 以 下 亦 简 称 本 服 务 ) 的 使 用 等 相 关 事 项 所 订 立 的 有 效 合 约 在 接 受 本 协 议 之 前,

More information

架构师-下午1-10下

架构师-下午1-10下 全 国 计 算 机 技 术 与 软 件 专 业 技 术 资 格 ( 水 平 ) 考 试 2010 年 下 半 年 系 统 架 构 设 计 师 下 午 试 卷 I ( 考 试 时 间 13:30~15:00 共 90 分 钟 ) 请 按 下 表 选 答 试 题 试 题 号 一 二 ~ 五 选 择 方 法 必 答 题 选 答 2 题 请 按 下 述 要 求 正 确 填 写 答 题 纸 1. 本 试 卷

More information

2) 注 册 内 容 填 写, 阅 读 注 册 协 议, 完 成 注 册 字 段 标 示 有 符 号 的, 为 下 拉 选 择,* 为 必 填 项 2. 厦 钨 B2B 加 入 线 上 供 应 商 申 请 1) 系 统 显 示 已 注 册 用 户 信 息, 可 打 开 左 列 供 应 商 管 理 条

2) 注 册 内 容 填 写, 阅 读 注 册 协 议, 完 成 注 册 字 段 标 示 有 符 号 的, 为 下 拉 选 择,* 为 必 填 项 2. 厦 钨 B2B 加 入 线 上 供 应 商 申 请 1) 系 统 显 示 已 注 册 用 户 信 息, 可 打 开 左 列 供 应 商 管 理 条 厦 钨 供 应 链 平 台 注 册 报 价 操 作 手 册 目 录 一 新 厂 商 办 理 线 上 注 册 申 请... 1 1. 厦 门 钨 业 B2B 注 册... 1 2. 厦 钨 B2B 加 入 线 上 供 应 商 申 请... 2 二 登 陆 厂 商 注 册 用 户 及 子 用 户 报 价 时 登 陆 平 台... 4 三 密 码 找 回 -- 用 于 厂 商 注 册 用 户 的 密 码

More information

目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提 交

目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提 交 苏 州 大 学 研 究 生 电 子 培 养 手 册 填 写 说 明 学 生 使 用 (2016.01) 目 录 一 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 填 写 规 范... 1 二 苏 州 大 学 研 究 生 培 养 手 册 提 交 方 式... 2 三 填 写 内 容... 3 ( 一 ) 新 生 入 学 后 注 册... 3 ( 二 ) 完 善 个 人 信 息... 4 ( 三 ) 提

More information 郑 州 银 行 个 人 网 银 操 作 手 册 说 明 本 文 档 中 所 包 含 的 信 息 属 于 机 密 信 息, 如 无 本 商 业 银 行 的 书 面 许 可, 任 何 人 都 无 权 复 制 或 利 用 1 / 85 郑 州 银 行 版 权 所 有 2015 文 档 修 改 记 录 版 本 提 交 日 期 说 明 编 写 者 审 核 者 2 / 85 郑 州 银 行 版 权 所 有 2015

More information

TD066

TD066 C C S 通 函 Circular 中 国 船 级 社 技 术 管 理 处 (2002 年 ) 通 函 第 016 号 总 第 066 号 2002 年 5 月 13 日 ( 共 6 页 ) 发 : 总 部 各 有 关 处 室 各 分 社 办 事 处 船 厂 船 东 防 火 试 验 机 构 设 计 院 关 于 在 A 类 机 器 处 所 设 置 的 固 定 式 局 部 水 基 ( 水 雾 ) 灭

More information

业务方案篇

业务方案篇 德 龙 钢 铁 EASHR 系 统 关 键 用 户 集 中 培 训 课 程 教 材 ( 操 作 手 册 ) 2010-06-22 第 1 页, 共 44 页 目 录 1 培 训 概 述... 4 1.1 培 训 目 标...4 1.2 培 训 方 式...4 1.3 培 训 要 求...4 2 系 统 概 述... 5 2.1 本 系 统 总 体 介 绍...5 2.2 基 础 数 据 设 置 说

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D3A5D2EDC6DABBF5D6FACAD6CFB5CDB356312E302DD3C3BBA7CAB9D3C3CBB5C3F7CAE9>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20D3A5D2EDC6DABBF5D6FACAD6CFB5CDB356312E302DD3C3BBA7CAB9D3C3CBB5C3F7CAE9> 上 海 柔 为 信 息 技 术 有 限 公 司 - 鹰 翼 期 货 助 手 系 统 V1.0 1 1. 系 统 介 绍 鹰 翼 期 货 助 手 系 统 用 户 使 用 说 明 书 鹰 翼 期 货 助 手 系 统 是 用 于 进 行 期 货 交 易 的 系 统, 该 系 统 除 了 期 货 交 易 所 需 的 订 阅 行 情, 查 看 账 号 资 金 委 托 持 仓 成 交 等, 进 行 手 工 委

More information

华东师范大学2007年副修专业学士学位开始招生

华东师范大学2007年副修专业学士学位开始招生 有 一 种 坚 持 叫 辅 修 华 东 师 范 大 学 辅 修 报 名 最 全 答 问 2016 年 辅 修 专 业 报 名 开 始 啦! 自 2009 年 施 行 辅 修 专 业 学 士 学 位 教 育 以 来, 共 有 8555 人 在 我 校 完 成 辅 修 专 业 课 程 修 读 其 中,7406 人 获 得 辅 修 专 业 学 士 学 位 证 书, 校 内 :3723 人, 校 外 :3683

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20696F732054736565CAD6BBFABCE0BFD8BFCDBBA7B6CBCAB9D3C3CAD6B2E15F56322E302E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20696F732054736565CAD6BBFABCE0BFD8BFCDBBA7B6CBCAB9D3C3CAD6B2E15F56322E302E646F63> IOS TSee 使 用 说 明 Ver 2.0 目 录 1 前 言...4 2 功 能 简 介...4 3 程 序 的 安 装 和 卸 载...5 3.1 运 行 环 境...5 3.2 安 装 方 法...5 3.3 卸 载 方 法...5 4 系 统 设 置...5 5 关 于...6 6 帮 助...7 7 设 备 管 理...7 7.1 直 连 模 式 设 备 管 理...7 7.1.1

More information

( 四 ) 组 织 处 置 重 大 计 算 机 信 息 系 统 安 全 事 故 和 事 件 ; ( 五 ) 负 责 计 算 机 病 毒 和 其 他 有 害 数 据 防 治 管 理 工 作 ; ( 六 ) 对 计 算 机 信 息 系 统 安 全 服 务 和 安 全 专 用 产 品 实 施 管 理 ;

( 四 ) 组 织 处 置 重 大 计 算 机 信 息 系 统 安 全 事 故 和 事 件 ; ( 五 ) 负 责 计 算 机 病 毒 和 其 他 有 害 数 据 防 治 管 理 工 作 ; ( 六 ) 对 计 算 机 信 息 系 统 安 全 服 务 和 安 全 专 用 产 品 实 施 管 理 ; 各 市 县 公 安 局 : 现 将 广 东 省 计 算 机 信 息 系 统 安 全 保 护 管 理 规 定 实 施 细 则 ( 试 行 ) 印 发 给 你 们, 请 认 真 贯 彻 执 行 工 作 中 有 何 问 题, 请 及 时 报 告 省 公 安 厅 网 监 处 广 东 省 公 安 厅 二 00 三 年 六 月 十 七 日 广 东 省 计 算 机 信 息 系 统 安 全 保 护 管 理 规 定

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE34A3BAD2A9C6B7B2B9B3E4C9EAC7EBD7A2B2E1CAC2CFEEBCB0C9EAB1A8D7CAC1CFD2AAC7F32E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B8BDBCFE34A3BAD2A9C6B7B2B9B3E4C9EAC7EBD7A2B2E1CAC2CFEEBCB0C9EAB1A8D7CAC1CFD2AAC7F32E646F63> 附 件 4: 药 品 补 充 申 请 注 册 事 项 及 申 报 资 料 要 求 一 注 册 事 项 ( 一 ) 国 家 食 品 药 品 监 督 管 理 局 审 批 的 补 充 申 请 事 项 : 1. 持 有 新 药 证 书 的 药 品 生 产 企 业 申 请 该 药 品 的 批 准 文 号 2. 使 用 药 品 商 品 名 称 3. 增 加 中 药 的 功 能 主 治 天 然 药 物 适 应 症

More information

上海国际酒类交易中心交易规则

上海国际酒类交易中心交易规则 上 海 国 际 酒 业 交 易 中 心 非 国 产 收 藏 类 酒 交 易 细 则 第 一 章 总 则 1.1 为 维 护 上 海 国 际 酒 业 交 易 中 心 ( 以 下 简 称 本 中 心 ) 的 交 易 秩 序, 保 障 交 易 各 方 的 合 法 权 益, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 合 同 法 上 海 国 际 酒 业 交 易 中 心 交 易 规 则 和 上 海 国 际 酒 业 交

More information

中 国 第 2 页, 共 5 页 组 装 型 输 送 带 的 紧 急 发 货 服 务 在 某 些 紧 急 情 况 下, 可 能 需 要 迅 速 维 修 或 更 换 输 送 带 英 特 乐 致 力 于 提 供 最 可 靠 的 紧 急 发 货 服 务, 并 以 业 内 最 强 大 的 保 证 为 依 托

中 国 第 2 页, 共 5 页 组 装 型 输 送 带 的 紧 急 发 货 服 务 在 某 些 紧 急 情 况 下, 可 能 需 要 迅 速 维 修 或 更 换 输 送 带 英 特 乐 致 力 于 提 供 最 可 靠 的 紧 急 发 货 服 务, 并 以 业 内 最 强 大 的 保 证 为 依 托 英 特 乐 发 货 和 紧 急 服 务 此 处 所 列 的 人 民 币 价 格 包 括 到 中 国 境 内 所 有 目 的 地 的 陆 地 运 费 ( 完 税 后 交 货 ) 17% 的 增 值 税 适 用 于 所 有 使 用 人 民 币 的 销 售 活 动 除 加 快 服 务 的 订 单 外, 中 国 境 内 的 快 运 费 用 均 由 买 方 支 付 ( 参 见 组 装 型 输 送 带 的 加

More information

Microsoft Word - QAD_OnDemand_Datasheet

Microsoft Word - QAD_OnDemand_Datasheet (cgmp), 世 界 各 地 都 能 充 分 应 用 是 通 过 软 企 件 企 业 即 业 应 服 应 用 务 用 程 程 序 序 的 的 全 基 部 模 于 功 式 云 能 交 计, 付 算 并 理 且 念 不 深 需 企 化 要 业 管 应 理 用 计 程 使 算 序 用 机 在 数 这 据 一 库 模 on Demand on Demand on Demand, 或 式 其 下 他 基 础

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20416E64726F69642054736565CAD6BBFABCE0BFD8BFCDBBA7B6CBCAB9D3C3CAD6B2E15F56322E302E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20416E64726F69642054736565CAD6BBFABCE0BFD8BFCDBBA7B6CBCAB9D3C3CAD6B2E15F56322E302E646F63> Android TSee 使 用 说 明 Ver 2.0 目 录 1 前 言...4 2 功 能 简 介...4 3 程 序 的 安 装 和 卸 载...5 3.1 运 行 环 境...5 3.2 安 装 方 法...5 3.3 卸 载 方 法...5 4 系 统 设 置...5 5 关 于...7 6 帮 助...7 7 设 备 管 理...8 7.1 直 连 模 式 设 备 管 理...8 7.1.1

More information

第一部分(A):技术方案版,供彩页印刷使用

第一部分(A):技术方案版,供彩页印刷使用 第 一 部 分 (A): 技 术 方 案 版, 供 彩 页 印 刷 使 用 安 全 保 障, 动 力 先 行 艾 默 生 网 络 能 源 助 力 英 大 证 券 有 限 公 司 数 据 中 心 机 房 建 设 近 年 来, 中 国 证 券 业 发 展 迅 猛, 过 去 的 分 散 式 业 务 平 台 已 经 不 能 满 足 现 状, 集 中 交 易 应 运 而 生 要 发 挥 集 中 交 易 的 优

More information

Microsoft Word - Mechrevoæ•¥æŁ‚ä¸�å¿…æfi“作曉僄 (003).docx

Microsoft Word - Mechrevoæ•¥æŁ‚ä¸�å¿…æfi“作曉僄 (003).docx Mechrevo 急 救 中 心 用 户 手 册 引 言 声 明 重 要 声 明 为 了 帮 助 用 户 更 好 地 了 解 和 使 用 该 软 件, 提 高 用 户 与 软 件 的 亲 和 度, 使 用 前, 请 阅 读 Mechrevo 急 救 中 心 用 户 手 册, 以 确 保 理 解 后 正 确 的 使 用 用 户 手 册 讲 述 怎 样 安 装 配 置 和 使 用 Mechrevo 急

More information

ICS 35

ICS 35 ICS 35.020 L09 GA 中 华 人 民 共 和 国 公 共 安 全 行 业 标 准 GA/T 710-2007 信 息 安 全 技 术 信 息 系 统 安 全 等 级 保 护 基 本 配 置 Information security technology- Fundamental configure of security classification protection for information

More information

前 言 1. 感 谢 非 常 感 谢 您 选 用 智 能 WiFi 平 台 智 能 WiFi 平 台 是 一 款 多 功 能 营 销 产 品, 它 轻 松 实 现 了 无 线 登 录 多 种 方 式 认 证 广 告 控 制 系 统 等 丰 富 营 销 功 能, 是 营 销 系 统 一 体 集 成 的

前 言 1. 感 谢 非 常 感 谢 您 选 用 智 能 WiFi 平 台 智 能 WiFi 平 台 是 一 款 多 功 能 营 销 产 品, 它 轻 松 实 现 了 无 线 登 录 多 种 方 式 认 证 广 告 控 制 系 统 等 丰 富 营 销 功 能, 是 营 销 系 统 一 体 集 成 的 智 能 WIFI 商 户 平 台 使 用 说 明 书 前 言 1. 感 谢 非 常 感 谢 您 选 用 智 能 WiFi 平 台 智 能 WiFi 平 台 是 一 款 多 功 能 营 销 产 品, 它 轻 松 实 现 了 无 线 登 录 多 种 方 式 认 证 广 告 控 制 系 统 等 丰 富 营 销 功 能, 是 营 销 系 统 一 体 集 成 的 云 端 漫 游 控 制 系 统 2. 约 定

More information

华夏人寿保险股份有限公司

华夏人寿保险股份有限公司 华 夏 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 华 夏 附 加 住 院 费 用 补 偿 医 疗 保 险 条 款 (2007 年 3 月 ) 华 夏 人 寿 (2007) 第 58 号 文 呈 报 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 准 予 备 案 序 言 1. 本 条 款 中 如 无 特 别 约 定, 您 指 投 保 人, 我 公 司 及 保 险 公 司 指 华 夏 人 寿 保 险 股 份

More information

HP China HA Service

HP China HA Service 声 明 : 本 文 件 可 作 为 中 国 惠 普 有 限 公 司 服 务 合 同 的 附 件, 在 此 种 情 况 下, 是 中 国 惠 普 有 限 公 司 服 务 合 同 不 可 分 割 的 一 部 分, 与 中 国 惠 普 有 限 公 司 服 务 合 同 具 有 同 等 法 律 效 力 如 果 本 文 件 的 内 容 与 中 国 惠 普 有 限 公 司 服 务 合 同 内 容 发 生 冲 突,

More information

Slide 1

Slide 1 18 November 2011 谢 谢 THANK YOU 一 般 反 避 税 原 则 在 中 国 的 实 践 孙 洋 副 总 裁 内 容 中 国 一 般 反 避 税 介 绍 相 关 法 规 介 绍 国 税 函 [2009] 601 号 财 税 [2009] 59 号 / 税 总 公 告 [2010]4 号 国 税 函 [2009] 698 号 / 税 总 公 告 [2011] 24 号 国 税

More information

洋山保税港区第一批限价商品房申请操作细则

洋山保税港区第一批限价商品房申请操作细则 洋 山 保 税 港 区 第 二 批 限 价 商 品 住 房 申 请 操 作 细 则 一 供 应 对 象 二 供 应 标 准 三 申 请 人 和 申 请 受 理 四 申 请 人 提 交 资 料 ( 含 住 房 信 息 核 查 所 需 资 料 ) 五 初 审 单 位 提 交 资 料 六 工 作 流 程 七 限 价 商 品 住 房 买 受 人 八 限 价 商 品 住 房 登 记 和 转 让 九 其 他 洋

More information

目 录 I Web 端 ( 网 页 端 )... 1 一 信 阳 师 范 学 院 网 络 学 习 平 台 介 绍... 1 ( 一 ) 网 络 教 育 简 介... 1 ( 二 ) 网 络 教 育 的 特 色 和 优 势... 1 二 网 络 学 习... 2 ( 一 ) 学 习 首 页... 2

目 录 I Web 端 ( 网 页 端 )... 1 一 信 阳 师 范 学 院 网 络 学 习 平 台 介 绍... 1 ( 一 ) 网 络 教 育 简 介... 1 ( 二 ) 网 络 教 育 的 特 色 和 优 势... 1 二 网 络 学 习... 2 ( 一 ) 学 习 首 页... 2 函 授 教 育 网 络 课 堂 操 作 指 南 信 阳 师 范 学 院 继 续 教 育 学 院 目 录 I Web 端 ( 网 页 端 )... 1 一 信 阳 师 范 学 院 网 络 学 习 平 台 介 绍... 1 ( 一 ) 网 络 教 育 简 介... 1 ( 二 ) 网 络 教 育 的 特 色 和 优 势... 1 二 网 络 学 习... 2 ( 一 ) 学 习 首 页... 2 ( 二

More information

4501说明书.cdr

4501说明书.cdr V1 CO451 感 谢 您 的 选 择, 欢 迎 光 临 COUSS CO451 电 烤 箱, 高 档 外 观 设 计, 彰 显 豪 华 ; 安 全 时 尚 ; 烤 肉 烤 鸡 烤 比 萨 烤 蛋 糕 烤 曲 奇 等 样 样 在 行, 省 时 省 力, 操 作 简 单, 轻 松 享 受 烘 焙 带 来 的 美 味 与 乐 趣, 让 您 在 家 中 自 制 美 味 的 食 物 和 糕 点 不 再 是

More information

白皮书

白皮书 应 用 安 全 支 撑 平 台 (ASSP ASSP) 2010 年 12 月 1 版 权 声 明 : 本 文 件 中 出 现 的 全 部 内 容, 除 另 有 特 别 注 明, 版 权 均 属 上 海 格 尔 软 件 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 格 尔 软 件 ) 所 有, 未 经 格 尔 软 件 书 面 许 可, 任 何 人 不 得 以 任 何 形 式 擅 自 拷 贝 传 播 复

More information

升 级 背 景 国 家 税 务 总 局 下 达 国 家 税 务 总 局 电 子 税 务 管 理 中 心 关 于 实 现 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 开 发 任 务 的 函 ( 税 总 电 税 便 函 [2014]213 号 ) 文 件, 要 求 航 天 信 息 修 改 防 伪 税 控 系

升 级 背 景 国 家 税 务 总 局 下 达 国 家 税 务 总 局 电 子 税 务 管 理 中 心 关 于 实 现 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 开 发 任 务 的 函 ( 税 总 电 税 便 函 [2014]213 号 ) 文 件, 要 求 航 天 信 息 修 改 防 伪 税 控 系 税 控 发 票 开 票 软 件 ( 金 税 盘 版 ) 增 值 税 一 般 纳 税 人 用 户 升 级 培 训 2015 年 河 北 航 天 信 息 技 术 有 限 公 司 升 级 背 景 国 家 税 务 总 局 下 达 国 家 税 务 总 局 电 子 税 务 管 理 中 心 关 于 实 现 增 值 税 发 票 系 统 升 级 版 开 发 任 务 的 函 ( 税 总 电 税 便 函 [2014]213

More information

第 七 条 本 规 则 构 成 开 放 式 基 金 业 务 规 则 的 补 充 条 款, 根 据 开 放 式 基 金 对 应 的 注 册 登 记 机 构, 与 开 放 式 基 金 业 务 规 则 或 中 登 相 关 业 务 规 则 和 指 引 具 有 同 等 效 力 未 尽 事 宜, 参 照 相 关

第 七 条 本 规 则 构 成 开 放 式 基 金 业 务 规 则 的 补 充 条 款, 根 据 开 放 式 基 金 对 应 的 注 册 登 记 机 构, 与 开 放 式 基 金 业 务 规 则 或 中 登 相 关 业 务 规 则 和 指 引 具 有 同 等 效 力 未 尽 事 宜, 参 照 相 关 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 业 务 规 则 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 投 资 者 通 过 直 销 网 上 交 易 进 行 的 由 新 疆 前 海 联 合 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 募 集 并 管 理 的 开 放 式 基 金 交 易 行 为 ( 以 下 简 称 网 上 交 易 ), 根 据 中 华

More information

版 权 信 息 DHpay 北 京 总 部 北 京 市 海 淀 区 成 府 路 28 号 优 盛 大 厦 A 座 8 层 电 话 : 400-628-9879 网 址 : http://www.dhpay.com 此 文 件 与 文 件 中 所 描 述 软 件 内 容 归 DHpay 所 有, 商

版 权 信 息 DHpay 北 京 总 部 北 京 市 海 淀 区 成 府 路 28 号 优 盛 大 厦 A 座 8 层 电 话 : 400-628-9879 网 址 : http://www.dhpay.com 此 文 件 与 文 件 中 所 描 述 软 件 内 容 归 DHpay 所 有, 商 DHpay GateWay 商 户 自 服 务 操 作 指 南 V1.5 版 权 信 息 DHpay 北 京 总 部 北 京 市 海 淀 区 成 府 路 28 号 优 盛 大 厦 A 座 8 层 电 话 : 400-628-9879 网 址 : http://www.dhpay.com 此 文 件 与 文 件 中 所 描 述 软 件 内 容 归 DHpay 所 有, 商 户 仅 能 根 据 所 提

More information

深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行公告

深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行A股网上定价发行公告 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 资 金 申 购 发 行 公 告 重 要 提 示 1 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 或 工 商 银 行 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 ( 下 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2006]85

More information

APPENDIX X

APPENDIX X 供 直 接 消 费 或 再 加 工 的 鲜 活 生 鲜 冷 藏 或 冷 冻 鲍 鱼 标 准 CODEX STAN 312-2013 1. 范 围 本 标 准 适 用 于 鲜 活 生 鲜 冷 藏 或 冷 冻 鲍 鱼 属 (Haliotis) 鲍 鱼 生 鲜 冷 藏 或 冷 冻 鲍 鱼 可 为 鲍 鱼 完 整 个 体, 或 是 经 去 壳 与 内 脏 的 鲍 鱼 可 去 除 上 皮 粘 膜 及 齿 舌

More information

Microsoft Word - OD39新实施规则.docx

Microsoft Word - OD39新实施规则.docx 编 号 :CESI-PC-OD39 移 动 存 储 设 备 存 取 性 能 认 证 实 施 规 则 2009-02-28 发 布 2009-06-01 实 施 中 国 电 子 技 术 标 准 化 研 究 所 认 证 中 心 目 录 1 适 用 范 围... 1 2 认 证 模 式... 1 3 认 证 的 基 本 环 节... 1 4 认 证 实 施... 1 4.1 认 证 申 请... 1 4.2

More information

《机械基础》课程标准

《机械基础》课程标准 调 系 统 检 修 课 程 标 准 课 程 编 码 : zh9 适 用 专 业 : 汽 车 运 用 与 维 修 课 程 类 别 : 专 业 技 能 课 程 授 课 学 部 : 工 科 教 学 部 授 课 学 时 : 编 写 执 笔 人 : 教 学 部 主 任 审 核 签 字 : 审 核 日 期 : 教 务 科 科 长 审 定 签 字 : 审 定 日 期 : 一 课 程 性 质 与 设 计 思 路 (

More information

云信Linux SSH认证代理用户手册

云信Linux SSH认证代理用户手册 Windows 主 机 登 录 保 护 (RDP) 管 理 员 配 置 手 册 V1.0 云 信 事 业 部 飞 天 诚 信 科 技 股 份 有 限 公 司 www.cloudentify.com 章 节 目 录 第 1 章 管 理 平 台 配 置 说 明... 1 1.1 注 册... 1 1.2 登 录... 3 1.3 添 加 应 用... 4 1.4 添 加 用 户... 7 1.5 激 活

More information

安 捷 伦 Infoline 实 时 网 站 查 询 服 务 速 查 指 南 有 了 对 您 仪 器 可 信 赖 的 Agilent 支 持, 您 能 保 证 获 得 最 先 进 的 技 术 知 识 和 专 长, 以 及 无 人 能 及 的

安 捷 伦 Infoline 实 时 网 站 查 询 服 务 速 查 指 南 有 了 对 您 仪 器 可 信 赖 的 Agilent 支 持, 您 能 保 证 获 得 最 先 进 的 技 术 知 识 和 专 长, 以 及 无 人 能 及 的 安 捷 伦 Infoline 实 时 网 站 查 询 服 务 速 查 指 南 安 捷 伦 Infoline 实 时 网 站 查 询 服 务 速 查 指 南 www.agilent.com/find/service 有 了 对 您 仪 器 可 信 赖 的 Agilent 支 持, 您 能 保 证 获 得 最 先 进 的 技 术 知 识 和 专 长, 以 及 无 人 能 及 的 优 秀 服 务 我 们

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCC6CBE3BBFAD1A7BBE1C2DBCEC4B9DCC0EDCFB5CAB9D3C3CBB5C3F7CAE9CDB33230313130323136>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20BCC6CBE3BBFAD1A7BBE1C2DBCEC4B9DCC0EDCFB5CAB9D3C3CBB5C3F7CAE9CDB33230313130323136> 中 国 计 算 机 学 会 论 文 管 理 系 统 使 用 说 明 书 目 录 1 系 统 管 理 后 台 ( 系 统 超 管 及 管 理 员 )... 5 1.1 审 核 会 议 申 请... 5 1.2 专 委 会 设 置... 5 1.3 专 委 会 委 员 设 置... 6 1.4 维 护 邮 件 模 板... 7 1.5 维 护 系 统 主 站 用 户 帐 号... 7 1.6 维 护 系

More information

PowerPoint Template

PowerPoint Template 内 容 大 纲 1 一 般 贸 易 进 口 通 关 流 程 2 毛 皮 原 料 进 口 单 证 要 求 3 进 出 口 企 业 注 册 备 案 基 本 手 续 4 问 题 回 答 一 般 贸 易 进 口 通 关 流 程 申 报 查 验 征 税 放 行 预 录 入 公 司 数 据 录 入 或 EDI 申 报 如 需 查 验 收 货 人 或 其 代 理 人 应 到 场 协 助 查 验 后 或 无 需 查

More information

二 鑫 钱 宝 业 务 规 则 交 易 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 ( 一 ) 签 约 变 更 签 约 和 解 约 规 则 1 投 资 者 通 过 南 京 银 行 柜 台 办 理 鑫 钱 宝 业 务 签 约 的 申 请 时 间 为 周

二 鑫 钱 宝 业 务 规 则 交 易 日 : 指 上 海 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 的 正 常 交 易 日 ( 一 ) 签 约 变 更 签 约 和 解 约 规 则 1 投 资 者 通 过 南 京 银 行 柜 台 办 理 鑫 钱 宝 业 务 签 约 的 申 请 时 间 为 周 鑫 元 基 金 与 南 京 银 行 鑫 钱 宝 业 务 规 则 一 鑫 钱 宝 业 务 简 介 鑫 钱 宝 : 指 南 京 银 行 与 鑫 元 基 金 合 作 为 投 资 者 提 供 的 一 项 活 期 资 金 余 额 增 值 业 务, 能 够 为 特 定 客 户 银 行 账 户 的 活 期 账 户 资 金 余 额 实 现 自 动 申 购 货 币 基 金 ( 余 额 理 财 申 购 ) 主 动 /

More information

目 录 版 本 更 新 说 明... 3 1 导 读... 4 1.1 读 者 对 象... 4 1.2 手 册 内 容 简 介... 4 1.3 软 件 简 介... 4 1.4 基 本 术 语... 5 1.5 技 术 支 持... 6 2 基 本 流 程... 6 3 操 作 步 骤... 8

目 录 版 本 更 新 说 明... 3 1 导 读... 4 1.1 读 者 对 象... 4 1.2 手 册 内 容 简 介... 4 1.3 软 件 简 介... 4 1.4 基 本 术 语... 5 1.5 技 术 支 持... 6 2 基 本 流 程... 6 3 操 作 步 骤... 8 地 质 调 查 项 目 统 计 信 息 子 系 统 用 户 手 册 V2.0(2016 简 明 版 ) 技 术 支 持 : 中 国 地 质 调 查 局 发 展 研 究 中 心 http://www.drc.cgs.gov.cn 资 料 版 本 :DRC-CGSTJ-20160619 1 目 录 版 本 更 新 说 明... 3 1 导 读... 4 1.1 读 者 对 象... 4 1.2 手 册

More information

Sophos Mobile Control 用户帮助

Sophos Mobile Control 用户帮助 Sophos Mobile Control 用 户 帮 助 产 品 版 本 : 文 档 日 期 : 6.1 2016 年 5 月 目 录 1 关 于 本 帮 助...4 2 关 于 Sophos Mobile Control...5 3 登 录 到 自 助 服 务 门 户...6 3.1 首 次 登 录...6 3.2 登 录...6 3.3 密 码 恢 复...6 3.4 注 销...7 4 在

More information

目 录 1 电 子 印 章 签 章 系 统 组 成...2 2 系 统 运 行 环 境...2 2.1 客 户 端 软 件 环 境...2 2.2 客 户 端 硬 件 环 境...2 3 系 统 安 装...3 4 设 备 安 装...7 4.1 指 纹 仪 U 盘 安 装...7 4.2 飞 天

目 录 1 电 子 印 章 签 章 系 统 组 成...2 2 系 统 运 行 环 境...2 2.1 客 户 端 软 件 环 境...2 2.2 客 户 端 硬 件 环 境...2 3 系 统 安 装...3 4 设 备 安 装...7 4.1 指 纹 仪 U 盘 安 装...7 4.2 飞 天 百 成 电 子 印 章 系 统 标 准 客 户 端 (For Acrobat) 用 户 手 册 Version 7.1 百 润 百 成 集 团 2011 年 7 月 目 录 1 电 子 印 章 签 章 系 统 组 成...2 2 系 统 运 行 环 境...2 2.1 客 户 端 软 件 环 境...2 2.2 客 户 端 硬 件 环 境...2 3 系 统 安 装...3 4 设 备 安 装...7

More information

Microsoft Word - 20121130国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构的公告.doc

Microsoft Word - 20121130国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构的公告.doc 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的 公 告 根 据 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 ) 与 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 众 禄 基 金 ) 签 署 的 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 开

More information

Microsoft PowerPoint - ????????????(????????) [????????]

Microsoft PowerPoint - ????????????(????????) [????????] 融 资 融 券 操 作 方 法 及 技 巧 介 绍 齐 鲁 证 券 二 〇 一 四 年 市 场 每 个 投 资 品 种 的 推 出, 总 有 先 知 先 觉 者 赚 取 第 一 桶 金, 如 权 证 股 指 期 货 ( 个 股 期 权 ) 先 知 : 了 解 多 先 觉 : 参 与 早 能 者 : 工 欲 善 其 事 必 先 利 其 器 沪 深 融 资 融 券 余 额 数 据 汇 总 ( 亿 元 )

More information

Microsoft Word - QV11_Certification_Program_FAQs_V2 0 (Chinese).docx

Microsoft Word - QV11_Certification_Program_FAQs_V2 0 (Chinese).docx 认 认 常 见 见 见 解 答 qlik.com 提 供 哪 些 认 认? 一 般 问 问 专 谁 可 以 参 加 的 认 划 以 前 认 认 只 考 提 试 供? 给 的 合 作 伙 伴, 但 现 在 它 是 开 放 给 所 有 希 望 认 明 他 们 的 Designer Developer 认 专 知 识 的 用 户 的 格 式 是 怎 样 的 System Administrator 考 认

More information

ARP项目组功能培训PPT模版

ARP项目组功能培训PPT模版 中 国 科 学 院 ARP 系 统 V1.3 版 用 户 培 训 ------ 科 研 项 目 模 块 课 程 内 容 第 一 单 元 : 背 景 介 绍 第 二 单 元 :V1.3 版 本 变 更 功 能 点 介 绍 第 三 单 元 :V1.3 版 本 操 作 举 例 第 四 单 元 : 常 见 问 题 课 程 内 容 第 一 单 元 : 背 景 介 绍 第 二 单 元 :V1.3 版 本 变 更

More information

øÕªß∂À≤Ÿ◊˜ ÷≤·

øÕªß∂À≤Ÿ◊˜ ÷≤· 用 户 使 用 手 册 ( 版 本 号 :4.0) 目 录 第 一 章 软 件 安 装... 1 第 二 章 软 件 的 运 行... 4 第 三 章 新 建 文 档... 7 3.1 第 一 部 分 简 表... 7 3.1.1 基 本 信 息... 7 3.1.2 从 事 专 业 关 键 词... 8 3.1.3 教 育 经 历... 8 3.1.4 工 作 经 历... 9 3.1.5 教 育

More information

中国石化油品销售企业CRM调研报告

中国石化油品销售企业CRM调研报告 中 国 石 化 化 工 销 售 CRM 电 子 超 市 客 户 操 作 手 册 编 写 : CRM 项 目 组 适 用 范 围 : 化 工 销 售 有 限 公 司 华 北 分 公 司 版 本 : 1.1 日 期 : 2015.04 目 录 1. 会 员 服 务... 3 1.1 会 员 注 册... 3 1.2 会 员 登 陆... 6 1.3 用 户 信 息... 6 1.4 销 售 中 心...

More information

股票代码:600312 股票简称:平高电气 公告编号:

股票代码:600312    股票简称:平高电气   公告编号: 股 票 代 码 :600312 股 票 简 称 : 平 高 电 气 公 告 编 号 : 临 2009-046 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 增 发 A 股 网 上 发 行 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 1 河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 平 高 电 气 ) 本

More information

SN10W01,SN10W01EC,SN10L01A,SN10L01EC,SN-10W05说明书V13-1

SN10W01,SN10W01EC,SN10L01A,SN10L01EC,SN-10W05说明书V13-1 九 阳 酸 奶 机 型 号 :SN10W01A SN10W01EC SN10L01A SN10L01EC SN-10W05 维 修 服 务 保 证 产 品 如 有 故 障, 请 与 本 公 司 的 特 约 维 修 网 点 或 客 户 服 务 中 心 联 系 1 九 阳 酸 奶 机 实 行 一 年 保 修 期 2 保 修 期 的 起 始 日 期 以 产 品 发 票 日 期 为 准 3 下 列 情 况

More information

目 录 第 一 章 : 登 陆 平 台 概 述 登 陆 平 台 的 步 骤 第 二 章 : 免 费 实 习 账 号 概 述 创 建 实 习 账 号 第 三 章 : 商 品 价 格 概 述 查 看 价 格 选 择 图 表 快 速 开 立 订 单 详 细 订 单 输 入 第 四 章 : 开 仓 部 位

目 录 第 一 章 : 登 陆 平 台 概 述 登 陆 平 台 的 步 骤 第 二 章 : 免 费 实 习 账 号 概 述 创 建 实 习 账 号 第 三 章 : 商 品 价 格 概 述 查 看 价 格 选 择 图 表 快 速 开 立 订 单 详 细 订 单 输 入 第 四 章 : 开 仓 部 位 流 动 交 易 平 台 Ipad 和 Android 平 板 电 脑 使 用 说 明 ipad 是 Apple Inc. 的 商 标, 已 于 美 国 及 其 他 国 家 注 册 Android 乃 Google Inc. 的 商 标 目 录 第 一 章 : 登 陆 平 台 概 述 登 陆 平 台 的 步 骤 第 二 章 : 免 费 实 习 账 号 概 述 创 建 实 习 账 号 第 三 章 : 商

More information

日 照 市 精 神 卫 生 中 心 医 院 管 理 软 件 采 购 项 目 销 售 合 同 甲 方 : 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 乙 方 : 卫 宁 健 康 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 甲 乙 双 方 依 照 合 同 法, 本 着 平 等 自 愿 公 平 公 正 互 惠 互 利

日 照 市 精 神 卫 生 中 心 医 院 管 理 软 件 采 购 项 目 销 售 合 同 甲 方 : 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 乙 方 : 卫 宁 健 康 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 甲 乙 双 方 依 照 合 同 法, 本 着 平 等 自 愿 公 平 公 正 互 惠 互 利 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 采 购 合 同 项 目 名 称 : 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 医 院 管 理 软 件 采 购 项 目 中 标 单 位 : 卫 宁 健 康 科 技 集 团 股 份 有 限 公 司 第 1 页 共 6 页 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 医 院 管 理 软 件 采 购 项 目 销 售 合 同 甲 方 : 日 照 市 精 神 卫 生 中 心 乙 方 : 卫

More information

档 案 4. 对 与 本 单 位 进 行 业 务 联 系 的 供 货 单 位 销 售 人 员, 进 行 合 法 资 格 的 验 证, 并 建 立 档 案 5. 采 购 药 品 前, 应 与 供 货 方 签 订 明 确 质 量 责 任 的 质 量 保 证 协 议 6. 购 进 药 品 应 开 具 合

档 案 4. 对 与 本 单 位 进 行 业 务 联 系 的 供 货 单 位 销 售 人 员, 进 行 合 法 资 格 的 验 证, 并 建 立 档 案 5. 采 购 药 品 前, 应 与 供 货 方 签 订 明 确 质 量 责 任 的 质 量 保 证 协 议 6. 购 进 药 品 应 开 具 合 药 品 质 量 管 理 制 度 一 供 货 企 业 审 核 制 度 1. 为 确 保 企 业 经 营 行 为 的 合 法 性, 保 证 药 品 的 购 进 质 量, 把 好 药 品 购 进 质 量 关, 根 据 药 品 管 理 法 医 疗 器 械 监 督 管 理 条 例 及 药 品 流 通 监 督 管 理 办 法 等 法 律 法 规 和 规 章, 制 定 本 制 度 2. 供 货 企 业, 是 指

More information

问 题 : 展 示 禁 令 如 何 影 响 烟 斗 打 火 机 和 其 他 配 件 的 销 售? 回 答 : 烟 草 产 品 配 件 可 以 在 2008 年 5 月 31 日 后 继 续 展 示 安 大 略 无 烟 法 案 的 第 3.1(1) 和 (2) 节 禁 止 烟 草 产 品 在 某 些

问 题 : 展 示 禁 令 如 何 影 响 烟 斗 打 火 机 和 其 他 配 件 的 销 售? 回 答 : 烟 草 产 品 配 件 可 以 在 2008 年 5 月 31 日 后 继 续 展 示 安 大 略 无 烟 法 案 的 第 3.1(1) 和 (2) 节 禁 止 烟 草 产 品 在 某 些 安 大 略 无 烟 法 案 烟 草 展 示 禁 令 2008 年 2 月 常 见 问 题 及 解 答 针 对 烟 草 供 应 商 问 题 : 客 户 将 如 何 知 道 我 的 商 店 出 售 烟 草 产 品, 或 者 出 售 哪 些 品 牌 和 类 型 的 烟 草? 回 答 : 零 售 商 将 继 续 允 许 最 多 三 个 标 志 指 示 其 店 中 提 供 烟 草 这 些 标 志 必 须 符

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFCAD5CEB2D3EBBAF3C6C0BCDBB7BDC3E6C1B7CFB0CCE22E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CFEEC4BFCAD5CEB2D3EBBAF3C6C0BCDBB7BDC3E6C1B7CFB0CCE22E646F63> 项 目 收 尾 与 后 评 价 方 面 练 习 题 一 单 选 题 1. 规 模 较 大 较 复 杂 的 建 设 项 目 竣 工 验 收 的 程 序 是 () A. 一 次 性 竣 工 验 收 B. 初 步 验 收 竣 工 验 收 C. 初 步 验 收 部 分 项 目 验 收 全 项 目 竣 工 验 收 D. 初 步 验 收 单 项 工 程 验 收 单 位 工 程 验 收 2. 根 据 国 家 规

More information

二 常 见 问 题 及 解 答 ( 一 ) 选 课 准 备 1. 学 生 在 什 么 地 方 可 以 选 课? 答 : 学 生 选 课 在 网 上 进 行, 只 要 能 与 校 园 网 相 接, 学 生 在 任 何 地 方, 任 何 一 台 计 算 机 均 可 进 入 http://urpjw.ca

二 常 见 问 题 及 解 答 ( 一 ) 选 课 准 备 1. 学 生 在 什 么 地 方 可 以 选 课? 答 : 学 生 选 课 在 网 上 进 行, 只 要 能 与 校 园 网 相 接, 学 生 在 任 何 地 方, 任 何 一 台 计 算 机 均 可 进 入 http://urpjw.ca 一 选 课 时 间 安 排 2015-2016 学 年 春 季 学 期 网 上 选 课 分 为 五 个 阶 段 : 预 选 阶 段, 正 选 阶 段, 补 退 选 阶 段, 重 修 补 修 选 课 阶 段 以 及 中 期 退 课 阶 段 具 体 时 间 安 排 如 下 : 预 选 阶 段 : 2016 年 1 月 4 日 早 9:00 2016 年 1 月 8 日 早 9:00 正 选 阶 段 :

More information

2 通 过 管 理 端 在 网 吧 服 务 器 游 戏 虚 拟 磁 盘 上 部 署 安 全 控 件 客 户 端 3 将 包 月 模 式 安 全 控 件 客 户 端 设 置 开 机 自 启 动 4 安 全 完 成 后, 网 吧 客 户 机 电 脑 重 新 启 动 对 齐 操 作 软 件 安 装 步 骤

2 通 过 管 理 端 在 网 吧 服 务 器 游 戏 虚 拟 磁 盘 上 部 署 安 全 控 件 客 户 端 3 将 包 月 模 式 安 全 控 件 客 户 端 设 置 开 机 自 启 动 4 安 全 完 成 后, 网 吧 客 户 机 电 脑 重 新 启 动 对 齐 操 作 软 件 安 装 步 骤 英 雄 联 盟 网 吧 特 权 双 通 道 模 式 安 全 控 件 安 装 说 明 目 录 安 全 控 件 产 品 说 明... 1 安 全 控 件 主 安 装 流 程 说 明... 1 软 件 安 装 步 骤 说 明... 2 第 一 步 : 腾 讯 双 通 道 模 式 QQ 网 吧 网 关 安 装 ( 需 要 安 装 在 网 吧 服 务 器 )... 2 第 二 步 : 部 署 英 雄 联 盟

More information

<443A5CB3C2D4AD5CCDF8D5BE5CBFC6BCBCB2BFC3C5BBA7CDF8D5BE5CD7A8C0B8BDA8C9E85CBFC6BCBCD5FEB2DF5C31322E325CB8DFD0C2BCBCCAF5C6F3D2B5C8CFB6A8B9DCC0EDD5FEB2DFCECAB4F02DB9D2CDF82E646F63>

<443A5CB3C2D4AD5CCDF8D5BE5CBFC6BCBCB2BFC3C5BBA7CDF8D5BE5CD7A8C0B8BDA8C9E85CBFC6BCBCD5FEB2DF5C31322E325CB8DFD0C2BCBCCAF5C6F3D2B5C8CFB6A8B9DCC0EDD5FEB2DFCECAB4F02DB9D2CDF82E646F63> 高 新 技 术 企 业 认 定 管 理 政 策 问 答 科 技 部 政 策 法 规 司 火 炬 中 心 编 二 一 三 年 十 月 1 前 言 为 鼓 励 高 新 技 术 企 业 增 强 创 新 能 力, 促 进 高 新 技 术 产 业 发 展, 中 华 人 民 共 和 国 企 业 所 得 税 法 及 其 实 施 条 例 规 定 国 家 需 要 重 点 扶 持 的 高 新 技 术 企 业, 减 按

More information

说明

说明 成 都 服 务 外 包 行 业 协 会 章 程 ( 第 三 届 ) 第 一 章 总 则 第 一 条 本 协 会 定 名 为 : 成 都 服 务 外 包 行 业 协 会 (Chengdu Association of Sourcing Service, 简 称 CASS ) 第 二 条 本 协 会 由 在 成 都 注 册 的 从 事 金 融 政 府 与 教 育 制 造 零 售 服 务 能 源 运 输

More information

序 号 院 系 名 称 专 业 代 码 及 名 称 初 试 成 绩 基 本 要 求 1 政 法 学 院 030105 民 商 法 学 总 分 354 分 030503 马 克 思 主 义 中 马 克 思 主 义 国 化 研 究 总 分 336 分 2 学 院 030505 思 想 政 治 教 育 总

序 号 院 系 名 称 专 业 代 码 及 名 称 初 试 成 绩 基 本 要 求 1 政 法 学 院 030105 民 商 法 学 总 分 354 分 030503 马 克 思 主 义 中 马 克 思 主 义 国 化 研 究 总 分 336 分 2 学 院 030505 思 想 政 治 教 育 总 首 都 师 范 大 学 2016 年 硕 士 研 究 生 复 试 录 取 工 作 方 案 本 复 试 录 取 工 作 方 案 适 用 于 我 校 2016 年 一 志 愿 和 调 剂 的 学 术 型 和 全 日 制 专 业 学 位 硕 士 研 究 生 根 据 教 育 部 关 于 加 强 硕 士 研 究 生 招 生 复 试 工 作 的 指 导 意 见 ( 教 学 [2006]4 号 ) 2016 年

More information

浙江省承装(修、试)电力设施许可证

浙江省承装(修、试)电力设施许可证 浙 江 省 承 装 ( 修 试 ) 电 力 设 施 许 可 证 申 请 审 核 标 准 ( 试 行 ) 为 加 强 浙 江 省 承 装 ( 修 试 ) 电 力 设 施 许 可 管 理, 规 范 许 可 申 请 审 核 标 准, 促 进 许 可 工 作 的 公 开 公 平 公 正, 实 现 阳 光 许 可, 提 高 许 可 服 务 水 平 和 工 作 效 率, 根 据 原 国 家 电 监 会 承 装

More information

Microsoft PowerPoint - 赵洪进例题解析PPT.ppt

Microsoft PowerPoint - 赵洪进例题解析PPT.ppt 初 级 会 计 实 务 主 讲 人 : 1 2010 初 级 会 计 实 务 考 试 总 体 分 析 一 2010 年 初 级 会 计 实 务 教 材 主 要 变 化 二 题 型 及 题 量 三 命 题 规 律 四 2010 年 初 级 会 计 实 务 复 习 方 法 五 答 题 技 巧 2 第 一 章 资 产 [ 本 章 考 情 分 析 ] 本 章 内 容 主 要 讲 解 会 计 要 素 的 第

More information

期货交易风险控制

期货交易风险控制 经 纪 委 托 风 险 期 货 交 易 存 在 的 风 险 即 客 户 在 选 择 和 期 货 经 纪 公 司 确 立 委 托 过 程 中 产 生 的 风 险 客 户 在 选 择 期 货 经 纪 公 司 时, 应 对 期 货 经 纪 公 司 的 规 模 资 信 经 营 状 况 等 对 比 选 择, 确 立 最 佳 选 择 后 与 该 公 司 签 订 期 货 经 纪 委 托 合 同 投 资 者 在 准

More information

常州市领军型创业人才创业计划书

常州市领军型创业人才创业计划书 常 州 市 领 军 型 创 业 人 才 创 业 计 划 书 第 一 章 项 目 概 述 一 创 业 项 目 概 述 创 业 项 目 概 述 (800 字 之 内 ): 对 项 目 总 体 情 况 的 描 述, 包 括 采 用 的 关 键 技 术 技 术 的 创 新 点 权 威 部 门 的 技 术 鉴 定 情 况 环 保 评 价 等 内 容 二 创 业 机 会 概 述 创 业 机 会 概 述 (500

More information

Microsoft Word - 02 存货.doc

Microsoft Word - 02 存货.doc 第 二 章 存 货 [ 本 章 考 情 分 析 ] 从 近 三 年 的 试 题 看, 本 章 在 考 试 中 主 要 以 客 观 题 形 式 出 现, 但 作 为 基 础 知 识, 也 可 与 所 得 税 债 务 重 组 非 货 币 性 资 产 交 换 以 及 合 并 财 务 报 表 等 内 容 结 合 在 计 算 分 析 题 综 合 题 中 出 现 本 章 内 容 难 度 不 大, 考 点 主 要

More information

登陆同花顺

登陆同花顺 中 原 证 券 掌 中 网 专 业 版 手 机 理 财 软 件 操 作 手 册 2010 年 6 月 1 中 原 证 券 营 销 管 理 总 部 客 服 部 目 录 一 安 装 中 原 证 券 掌 中 网 专 业 版... 4 1.1 登 陆 网 站... 4 1.2 下 载 软 件... 4 二 登 陆 中 原 证 券 掌 中 网 专 业 版... 5 2.1 选 择 登 陆 站 点... 5 2.2

More information

核安全导则 HAD202/XX

核安全导则 HAD202/XX 附 件 3 核 安 全 导 则 HAD202/ XX-2015 研 究 堆 长 期 停 堆 管 理 国 家 核 安 全 局 XXXX 年 XX 月 XX 日 批 准 发 布 ( 征 求 意 见 稿 ) 国 家 核 安 全 局 17 研 究 堆 长 期 停 堆 管 理 (201 年 月 日 国 家 核 安 全 局 批 准 发 布 ) 本 导 则 自 年 月 日 起 实 施 本 导 则 由 国 家 核

More information

0000001

0000001 0 机 特 成 经 信 发 2016 29 号 成 都 市 经 信 委 等 4 个 部 门 关 于 成 都 市 2016 年 新 能 源 汽 车 充 电 设 施 市 级 补 贴 的 通 知 各 区 ( 市 ) 县 工 业 和 信 息 化 ( 电 力 ) 主 管 部 门 发 改 科 技 财 政 部 门, 有 关 企 业 : 1 为 贯 彻 落 实 国 务 院 办 公 厅 关 于 加 快 电 动 汽 车

More information

云南省人力资源和社会保障厅

云南省人力资源和社会保障厅 云 人 社 发 2015 298 号 云 南 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关 于 印 发 关 于 实 施 < 云 南 省 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 参 保 准 备 工 作 方 案 > 有 关 问 题 解 释 ( 一 ) 的 通 知 省 级 各 参 保 单 位, 各 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 : 云 南 省 人 力 资 源 和 社 会 保 障 厅 关

More information

自 服 务 按 钮 无 法 访 问 新 系 统 的 自 服 务 页 面 因 此 建 议 用 户 从 信 网 中 心 (http://nc.tju.edu.cn) 主 页, 右 下 角 位 置 的 常 用 下 载, 或 校 园 网 用 户 自 服 务 (http://g.tju.edu.cn) 首 页

自 服 务 按 钮 无 法 访 问 新 系 统 的 自 服 务 页 面 因 此 建 议 用 户 从 信 网 中 心 (http://nc.tju.edu.cn) 主 页, 右 下 角 位 置 的 常 用 下 载, 或 校 园 网 用 户 自 服 务 (http://g.tju.edu.cn) 首 页 校 园 网 认 证 计 费 系 统 变 更 说 明 及 使 用 帮 助 为 提 高 校 园 网 的 可 靠 性 和 可 用 性, 提 升 用 户 的 上 网 体 验, 同 时 也 为 解 决 近 期 校 园 网 无 法 认 证 或 登 录 页 面 弹 出 缓 慢 的 问 题, 信 网 中 心 于 近 期 对 校 园 网 认 证 计 费 系 统 进 行 升 级 切 换 现 将 升 级 后 新 系 统

More information

目 录 第 一 部 分 : 业 务 须 知... 3 一 B 股 投 资 者 分 类... 3 二 操 作 指 引 投 资 者 分 类... 3 三 B 股 与 A 股 主 要 交 易 差 异 对 照 表... 4 第 二 部 分 投 资 者 操 作 指 引... 6 第 一 章 境 内 个 人 投

目 录 第 一 部 分 : 业 务 须 知... 3 一 B 股 投 资 者 分 类... 3 二 操 作 指 引 投 资 者 分 类... 3 三 B 股 与 A 股 主 要 交 易 差 异 对 照 表... 4 第 二 部 分 投 资 者 操 作 指 引... 6 第 一 章 境 内 个 人 投 招 商 局 蛇 口 工 业 区 控 股 股 份 有 限 公 司 换 股 吸 收 合 并 招 商 局 地 产 控 股 股 份 有 限 公 司 并 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 A B 股 证 券 账 户 转 换 投 资 者 操 作 指 引 2015 年 12 月 目 录 第 一 部 分 : 业 务 须 知... 3 一 B 股 投 资 者 分 类... 3 二 操 作 指 引 投 资 者 分

More information

主 要 内 容 一. 药 包 材 注 册 管 理 工 作 模 式 二. 各 类 注 册 申 请 的 技 术 要 点 三. 重 点 品 种 的 最 新 技 术 要 求 课 题

主 要 内 容 一. 药 包 材 注 册 管 理 工 作 模 式 二. 各 类 注 册 申 请 的 技 术 要 点 三. 重 点 品 种 的 最 新 技 术 要 求 课 题 药 包 材 注 册 审 评 的 最 新 进 展 与 技 术 要 求 中 国 食 品 药 品 检 定 研 究 院 包 装 材 料 与 药 用 辅 料 检 定 所 杨 会 英 2015.11.19 主 要 内 容 一. 药 包 材 注 册 管 理 工 作 模 式 二. 各 类 注 册 申 请 的 技 术 要 点 三. 重 点 品 种 的 最 新 技 术 要 求 课 题 一 药 包 材 注 册 管 理 工

More information

证券代码:600271   证券简称:航天信息   编号:2008-001

证券代码:600271         证券简称:航天信息          编号:2008-001 证 券 代 码 :600271 证 券 简 称 : 航 天 信 息 编 号 :2016-014 转 债 代 码 :110031 转 债 简 称 : 航 信 转 债 转 股 代 码 :190031 转 股 简 称 : 航 信 转 股 航 天 信 息 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 重 组 继 续 停 牌 的 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 真 实 准

More information

Microsoft Word - 勤而云ERP-使用手册.docx

Microsoft Word - 勤而云ERP-使用手册.docx 勤 而 云 ERP ( 外 贸 行 业 版 ) 进 销 存 ( 采 购 销 售 仓 库 ) 入 门 教 程 电 话 : 400-7723-198 网 站 :www.qineronline.com 1/17 目 录 上 海 勤 而 科 技 有 限 公 司 前 言...3 1.1.2 设 置 公 司...4 1.4 基 础 数 据 备...7 1.4.1 检 查 会 计 科 目...7 1.4.2 用

More information

Microsoft Word - ??????????

Microsoft Word - ?????????? 利 达 快 递 系 统 使 用 指 南 1. 新 用 户 注 册 打 开 利 达 快 递 的 主 页 http://shiptocn.com, 点 击 网 上 开 户 按 要 求 填 完 所 需 栏 目, 用 户 名 必 须 用 英 文, 因 为 用 户 名 会 用 于 你 在 购 物 网 站 的 发 货 地 址 和 姓 名 红 星 部 分 为 必 填 项 目, 填 妥 后 点 击 注 册 键 填

More information

-●‘--‘一

-●‘--‘一 TSG 特 种 设 备 安 全 技 术 规 范 TSG R5001-2005 气 瓶 使 用 登 记 管 理 规 则 Gas Cylinder Service Registration Administration Regulation 中 华 人 民 共 和 国 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫 总 局 颁 布 2005 年 09 月 16 日 前 言 国 家 质 量 监 督 检 验 检 疫

More information

个人客户指导手册

个人客户指导手册 广 西 农 村 信 用 社 ( 合 作 银 行 ) 个 人 网 上 银 行 用 户 使 用 手 册 ( 版 本 v1.0) 第 一 部 分 网 点 签 约 篇 广 西 农 村 信 用 社 ( 合 作 银 行 ) 个 人 网 上 银 行 为 客 户 提 供 账 户 查 询 转 账 汇 款 ( 行 内 ) 客 户 服 务 等 服 务 功 能 1. 网 上 银 行 用 户 类 型 个 人 网 上 银 行

More information

让 我 们 开 始 吧 无 需 安 装 软 件, 同 时, 发 件 工 具 的 使 用 完 全 免 费 您 需 要 的 只 是 一 台 能 访 问 互 联 网 的 计 算 机 访 问 WEB SHIPPING 系 统 DHL 全 球 : 选 择 您 的 国 家 步 骤 1: 访 问 Web Ship

让 我 们 开 始 吧 无 需 安 装 软 件, 同 时, 发 件 工 具 的 使 用 完 全 免 费 您 需 要 的 只 是 一 台 能 访 问 互 联 网 的 计 算 机 访 问 WEB SHIPPING 系 统 DHL 全 球 : 选 择 您 的 国 家 步 骤 1: 访 问 Web Ship 欢 迎 来 到 DHL WEB SHIPPING 用 户 指 南 webshipping.dhl.com 无 论 在 路 上 还 是 在 办 公 室, 都 有 WEB SHIPPING 是 小 型 企 业 所 有 者, 办 公 室 经 理, 或 者 任 何 忙 于 工 作 人 士 的 理 想 选 择 DHL Web Shipping 使 得 网 上 发 件 变 得 前 所 未 有 的 轻 松 方 便

More information

Microsoft Word - 环办[2008]39号附件.doc

Microsoft Word - 环办[2008]39号附件.doc 附 件 : 污 染 源 普 查 专 项 档 案 归 档 整 理 方 法 污 染 源 普 查 专 项 档 案 归 档 文 件 的 整 理 方 法 按 照 归 档 文 件 整 理 工 作 指 南 进 行 整 理 归 档, 归 档 范 围 及 保 管 期 限 参 照 污 染 源 普 查 档 案 管 理 办 法 一 污 染 源 普 查 归 档 文 件 分 类 ( 共 分 为 四 大 类 ): ( 一 ) 文

More information

全国艺术科学规划项目

全国艺术科学规划项目 全 国 艺 术 科 学 规 划 项 目 网 上 申 报 常 见 问 题 及 解 决 方 法 目 录 一 申 报 流 程...4 二 立 项 流 程...5 三 常 见 问 题 与 处 理...6 (1). 如 何 注 册...6 (2). 系 统 中 没 有 我 的 单 位 怎 么 办?...7 (3). 在 注 册 时 写 错 身 份 证 号 名 字 而 系 统 中 不 能 修 改 怎 么 办?...

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7C5C9E4D0D4CDACCEBBCBD8D3EBC9E4CFDFD7B0D6C3B0B2C8ABD0EDBFC9B9DCC0EDB0ECB7A82E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20B7C5C9E4D0D4CDACCEBBCBD8D3EBC9E4CFDFD7B0D6C3B0B2C8ABD0EDBFC9B9DCC0EDB0ECB7A82E646F63> 放 射 性 同 位 素 与 射 线 装 置 安 全 许 可 管 理 办 法 (2008 修 订 ) ( 环 境 保 护 部 令 第 3 号 ) 关 于 修 改 放 射 性 同 位 素 与 射 线 装 置 安 全 许 可 管 理 办 法 的 决 定 已 经 2008 年 11 月 21 日 环 境 保 护 部 部 务 会 议 审 议 通 过, 现 予 公 布 施 行 环 境 保 护 部 部 长 周 生

More information

6 人, 监 理 驻 场 人 员 不 少 于 2 人, 并 书 面 提 供 承 诺 书, 保 证 项 目 期 间 5 8 小 时 全 职 工 作, 监 理 驻 场 人 员 需 经 承 建 单 位 认 可, 不 得 随 意 更 换, 同 时 根 据 项 目 建 设 进 度 适 时 增 派 人 力, 不

6 人, 监 理 驻 场 人 员 不 少 于 2 人, 并 书 面 提 供 承 诺 书, 保 证 项 目 期 间 5 8 小 时 全 职 工 作, 监 理 驻 场 人 员 需 经 承 建 单 位 认 可, 不 得 随 意 更 换, 同 时 根 据 项 目 建 设 进 度 适 时 增 派 人 力, 不 国 家 知 识 产 权 局 专 利 局 专 利 审 查 案 源 配 送 系 统 项 目 监 理 招 标 需 求 一 项 目 概 述 专 利 审 查 案 源 配 送 系 统 ( 以 下 简 称 : 案 源 配 送 系 统 ) 主 要 处 理 发 明 专 利 申 请 的 实 质 审 查 案 件 资 源 和 实 审 部 门 审 查 员 人 力 资 源 的 调 配 关 系, 是 专 利 审 批 全 流 程

More information

Microsoft Word - 融资顾问协议-线上版-2015.11.25.docx

Microsoft Word - 融资顾问协议-线上版-2015.11.25.docx 融 资 顾 问 协 议 第 一 条 定 义 与 解 释 1.1 除 本 协 议 另 有 约 定 外, 下 列 用 语 或 术 语 应 当 具 有 以 下 定 义 : 词 语 定 义 珠 海 天 使 汇 指 珠 海 天 使 汇 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 天 使 汇 指 为 天 使 汇 平 台 认 证 会 员 提 供 创 业 投 融 资 撮 合 创 业 咨 询 以 及 其 他 信 息 对

More information

申 请 其 中, 支 付 宝 企 业 认 证 用 户 卖 出 基 金 份 额 所 得 款 项 只 能 到 达 投 资 者 支 付 宝 账 户 8 快 速 转 出 : 是 指 投 资 者 通 过 网 上 直 销 自 助 式 前 台 提 交 货 币 基 金 快 速 转 出 申 请, 申 请 转 出 货

申 请 其 中, 支 付 宝 企 业 认 证 用 户 卖 出 基 金 份 额 所 得 款 项 只 能 到 达 投 资 者 支 付 宝 账 户 8 快 速 转 出 : 是 指 投 资 者 通 过 网 上 直 销 自 助 式 前 台 提 交 货 币 基 金 快 速 转 出 申 请, 申 请 转 出 货 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 网 上 交 易 直 销 自 助 式 前 台 服 务 协 议 本 协 议 是 天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 本 公 司 或 天 弘 基 金 ) 与 投 资 者 ( 以 下 简 称 您 或 投 资 者 ) 就 您 于 本 公 司 网 上 交 易 直 销 自 助 式 前 台 进 行 相 关 操 作 的 有 关 事 项 所 订 立 的 有

More information

单片机与接口技术课程考核改革方案.doc

单片机与接口技术课程考核改革方案.doc 单 片 机 与 接 口 技 术 课 程 考 试 改 革 实 施 方 案 考 试 改 革 课 题 组 2009 年 4 月 单 片 机 与 接 口 技 术 课 程 是 电 气 信 息 类 专 业 学 生 的 一 门 重 要 课 程, 是 我 院 自 动 化 测 控 技 术 与 仪 器 电 子 信 息 工 程 通 信 工 程 专 业 学 生 的 专 业 必 修 课 程 单 片 机 与 接 口 技 术 课

More information

关于修订《》

关于修订《》 关 于 货 币 市 场 基 金 监 督 管 理 办 法 及 其 实 施 规 定 的 起 草 说 明 一 起 草 背 景 货 币 市 场 基 金 作 为 重 要 的 现 金 管 理 工 具, 主 要 投 资 于 短 期 债 券 同 业 存 单 债 券 回 购 等 货 币 市 场 工 具, 具 有 资 本 安 全 性 高 流 动 性 好 投 资 成 本 低 的 特 点 该 类 基 金 的 快 速 发 展,

More information

化 工 作, 软 件 供 应 商 ( 含 相 关 咨 询 服 务 机 构, 下 同 ) 提 供 会 计 软 件 和 相 关 服 务, 适 用 本 规 范 第 四 条 财 政 部 主 管 全 国 企 业 会 计 信 息 化 工 作, 主 要 职 责 包 括 : ( 一 ) 拟 订 企 业 会 计 信

化 工 作, 软 件 供 应 商 ( 含 相 关 咨 询 服 务 机 构, 下 同 ) 提 供 会 计 软 件 和 相 关 服 务, 适 用 本 规 范 第 四 条 财 政 部 主 管 全 国 企 业 会 计 信 息 化 工 作, 主 要 职 责 包 括 : ( 一 ) 拟 订 企 业 会 计 信 附 件 企 业 会 计 信 息 化 工 作 规 范 第 一 章 总 则 第 一 条 为 推 动 企 业 会 计 信 息 化, 节 约 社 会 资 源, 提 高 会 计 软 件 和 相 关 服 务 质 量, 规 范 信 息 化 环 境 下 的 会 计 工 作, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 会 计 法 财 政 部 关 于 全 面 推 进 我 国 会 计 信 息 化 工 作 的 指 导 意 见 (

More information

目 录 1 指 数 定 期 审 核... 2 2 指 数 临 时 调 整... 4 3 指 数 计 算... 6 4 指 数 修 正... 10 5 样 本 股 股 本 维 护... 12 6 指 数 发 布... 13 附 录 A: 自 由 流 通 量... 14 附 录 B: 名 词 解 释..

目 录 1 指 数 定 期 审 核... 2 2 指 数 临 时 调 整... 4 3 指 数 计 算... 6 4 指 数 修 正... 10 5 样 本 股 股 本 维 护... 12 6 指 数 发 布... 13 附 录 A: 自 由 流 通 量... 14 附 录 B: 名 词 解 释.. 上 证 系 列 指 数 计 算 与 维 护 细 则 2015.11 目 录 1 指 数 定 期 审 核... 2 2 指 数 临 时 调 整... 4 3 指 数 计 算... 6 4 指 数 修 正... 10 5 样 本 股 股 本 维 护... 12 6 指 数 发 布... 13 附 录 A: 自 由 流 通 量... 14 附 录 B: 名 词 解 释... 16 附 录 C: 指 数 计

More information

审签人

审签人 江 海 园 行 政 管 理 中 心 及 配 套 区 建 筑 设 计 招 标 文 件 补 充 通 知 各 投 标 : 一 经 研 究, 本 工 程 的 招 标 文 件 作 如 下 修 改 : 1 本 工 程 招 标 文 件 第 一 章 投 标 须 知 及 投 标 须 知 前 附 表 中 第 16.1 款 更 改 为 : 工 程 设 计 费 按 照 综 合 单 价 ( 元 /m2) 乘 以 建 筑 面

More information

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

CONDICIONES GENERALES DE COMPRA 格 力 乐 液 压 设 备 公 司 的 本 套 适 用 于 设 备 的 所 有 交 付 情 况 和 租 用 情 况 第 1 条 总 则 第 2 条 报 价 和 订 单 第 3 条 研 究 图 纸 和 设 计 第 4 条 现 场 作 业 第 5 条 物 业 所 有 权 第 6 条 交 付 期 限 第 7 条 保 修 第 8 条 材 料 退 换 第 9 条 装 运 第 1 0 条 费 用 收 取 第 11

More information

广东商学院招标投标管理办法(试行)

广东商学院招标投标管理办法(试行) 粤 商 院 2012 2 号 关 于 印 发 广 东 商 学 院 评 标 专 家 和 评 标 专 家 库 管 理 办 法 ( 试 行 ) 的 通 知 各 教 学 教 辅 科 研 机 关 直 属 单 位 : 为 了 进 一 步 规 范 我 校 评 标 行 为, 确 保 评 标 活 动 公 平 公 正, 提 高 评 标 质 量, 充 分 发 挥 广 大 教 职 工 在 阳 光 招 标 中 的 重 要 作

More information

尊敬的用户:

尊敬的用户: Sigma-Aldrich 网 上 订 购 快 速 指 南 尊 敬 的 用 户 : 非 常 感 谢 您 关 注 Sigma-Aldrich 公 司 及 产 品 我 们 已 经 为 您 开 通 了 在 www.sigmaaldrich.com 网 站 上 进 行 网 上 订 购 的 权 限 以 下 是 关 于 如 何 在 网 站 上 进 行 订 购 的 简 要 介 绍, 敬 请 在 开 始 网 上 订

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E5BDE0B0E62DCCABC6BDD1F3B5DAC8FDBCABCEC8B6A8D4F6D6B5BBECBACFD0CDB2FAC6B7B7E7CFD5BDD2CABECAE92D3230313630343133>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20C7E5BDE0B0E62DCCABC6BDD1F3B5DAC8FDBCABCEC8B6A8D4F6D6B5BBECBACFD0CDB2FAC6B7B7E7CFD5BDD2CABECAE92D3230313630343133> 太 平 洋 第 三 极 稳 定 增 值 混 合 型 产 品 风 险 揭 示 书 尊 敬 的 投 资 者 : 太 平 洋 第 三 极 稳 定 增 值 混 合 型 产 品 ( 以 下 简 称 产 品 或 本 产 品 ) 由 太 平 洋 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 太 平 洋 资 产 或 产 品 管 理 人 或 管 理 人 ) 设 立, 由 中 国 建 设 银 行 股 份

More information

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAD6BBFAD6A4C8AF322E31B2D9D7F7CAD6B2E1666F72204B6A617661BCFCC5CCD4F6C7BFB0E62E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CAD6BBFAD6A4C8AF322E31B2D9D7F7CAD6B2E1666F72204B6A617661BCFCC5CCD4F6C7BFB0E62E646F63> 手 机 证 券 操 作 文 档 版 本 号 :2.1 适 用 平 台 :Kjava:MIDP2.0,CLDC1.1 以 上 中 文 版 2007-7-13 手 机 证 券 _1 目 录 1 简 介...4 1.1 概 述...4 1.2 版 本 说 明...4 1.3 手 册 说 明...4 1.4 词 汇 与 符 号...4 2 使 用 说 明...6 2.1 主 菜 单 界 面...6 2.2

More information

行 业 市 场 研 究 属 于 企 业 战 略 研 究 范 畴, 作 为 当 前 应 用 最 为 广 泛 的 咨 询 服 务, 其 研 究 报 告 形 式 呈 现, 通 常 包 含 以 下 内 容 : 一 份 专 业 的 行 业 研 究 报 告, 注 重 指 导 企 业 或 投 资 者 了 解 该

行 业 市 场 研 究 属 于 企 业 战 略 研 究 范 畴, 作 为 当 前 应 用 最 为 广 泛 的 咨 询 服 务, 其 研 究 报 告 形 式 呈 现, 通 常 包 含 以 下 内 容 : 一 份 专 业 的 行 业 研 究 报 告, 注 重 指 导 企 业 或 投 资 者 了 解 该 2016-2022 年 中 国 系 统 集 成 市 场 运 态 势 与 发 展 战 略 研 究 报 告 中 国 市 场 调 研 在 线 www.cninfo360.com 行 业 市 场 研 究 属 于 企 业 战 略 研 究 范 畴, 作 为 当 前 应 用 最 为 广 泛 的 咨 询 服 务, 其 研 究 报 告 形 式 呈 现, 通 常 包 含 以 下 内 容 : 一 份 专 业 的 行 业

More information

广东海大集团股份有限公司

广东海大集团股份有限公司 广 东 海 大 集 团 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 专 项 存 储 及 使 用 管 理 制 度 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 公 司 募 集 资 金 的 管 理 和 使 用, 最 大 限 度 地 保 障 投 资 者 的 利 益, 根 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 以 下 简 称 公 司 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 以 下 简 称 证

More information

运营部业务部分制度汇编

运营部业务部分制度汇编 制 度 类 型 部 门 制 度 版 本 号 201111 非 上 市 开 放 式 基 金 业 务 规 则 编 制 : 基 金 运 营 部 批 准 : 总 经 理 办 公 会 制 定 日 期 :2011 年 11 月 制 度 更 新 情 况 序 号 更 新 时 间 更 新 背 景 更 新 的 主 要 内 容 目 录 第 一 章 总 则... 1 第 二 章 账 户 类 业 务 规 则... 1 第 一

More information

目 录 1. 考 生 电 脑 安 装 配 置...4 1.1. 考 生 电 脑 系 统 需 求... 4 1.2. 初 次 使 用... 4 1.3. 故 障 修 复... 4 2. 试 卷 结 构 与 分 值...5 3. 在 线 考 试...5 1.1. 登 录... 5 1.2. 考 前 倒

目 录 1. 考 生 电 脑 安 装 配 置...4 1.1. 考 生 电 脑 系 统 需 求... 4 1.2. 初 次 使 用... 4 1.3. 故 障 修 复... 4 2. 试 卷 结 构 与 分 值...5 3. 在 线 考 试...5 1.1. 登 录... 5 1.2. 考 前 倒 在 线 考 试 系 统 用 户 手 册 版 本 V1.5 1 目 录 1. 考 生 电 脑 安 装 配 置...4 1.1. 考 生 电 脑 系 统 需 求... 4 1.2. 初 次 使 用... 4 1.3. 故 障 修 复... 4 2. 试 卷 结 构 与 分 值...5 3. 在 线 考 试...5 1.1. 登 录... 5 1.2. 考 前 倒 计 时... 6 1.3. 答 题 页

More information

证券公司客户资产管理业务自律规范

证券公司客户资产管理业务自律规范 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 规 范 第 一 章 总 则 第 一 条 为 规 范 和 促 进 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 发 展, 根 据 证 券 公 司 监 督 管 理 条 例 证 券 公 司 客 户 资 产 管 理 业 务 管 理 办 法 ( 以 下 简 称 管 理 办 法 ) 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 业 务 实 施 细 则 ( 以 下 简

More information

1.

1. 微 客 服 Android 版 用 户 手 册 目 录 1. 前 言...1 1.1. 申 明... 1 1.2. 技 术 支 持... 1 2. 产 品 介 绍...1 3. 安 装 与 更 新...2 3.1. 系 统 要 求... 2 3.2. 安 装 方 式... 2 3.3. 更 新... 2 4. 使 用 说 明...3 4.1. 登 录... 3 4.1.1. 登 录...3 4.1.2.

More information